Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân số


Xyz Xyz CTV 9 tháng 8 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Đặt C = \(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+...+\frac{1}{10.110}\)

=> 100C = \(\frac{100}{1.101}+\frac{100}{2.102}+...+\frac{100}{10.110}\)

=> 100C = \(1-\frac{1}{101}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{110}\)

=> 100C = \(\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\)

=> C = \(\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)}{100}\)

Lại có B = \(\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

=> 10B = \(\frac{10}{1.11}+\frac{10}{2.12}+...+\frac{10}{100.110}\)

=> 10B = \(1-\frac{1}{11}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{110}\)

=> 10B = \(\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{100}\right)-\left(\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{110}\right)\)

=> 10B = \(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\)

=> B = \(\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)}{10}\)

Khi đó \(\left(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+...+\frac{1}{10.110}\right)x=\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

<=> C.x = B

<=> \(\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)}{100}x=\frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{10}-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+..+\frac{1}{110}\right)}{10}\)

=> \(x=10\)

Vậy x = 10

Đọc tiếp...
Vương Đức Hà Vương Đức Hà 9 tháng 8 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

ta gọi phần trong ngoặc là A thì ta có

A nhân x = A

     x= A-A

    x=1

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 22 tháng 7 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{2\times4+2\times4\times8+4\times8\times16+8\times16\times32}{3\times4+2\times6\times8+4\times12\times16+8\times24\times32}\)

\(=\frac{2\times4+2\times4\times8+2.2\times2.4\times16+4.2\times4.4\times32}{3\times4+2\times2.3\times2.4+4\times3.4\times4.4+8\times8.3\times8.4}\)

\(=\frac{2\times4\times\left(1+8+2\times2\times16+4\times4\times32\right)}{3\times4\times\left(1+2\times2\times2+4\times4\times4+8\times8\times8\right)}\)

\(=\frac{2\times4\times\left(1+8+64+512\right)}{3\times4\times\left(1+8+64+512\right)}\)

\(=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tú Quyên Nguyễn Thị Tú Quyên 22 tháng 7 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

x là nhân

Đọc tiếp...
Let Hate Him Let Hate Him 21 tháng 7 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{72}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{8.9}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\)

\(=1-\frac{1}{9}\)

\(=\frac{8}{9}\)

Đọc tiếp...
Akiko Haruki2009 Akiko Haruki2009 28 tháng 7 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

​1/2+1/6+1/12+.......+1/72

1/1.2+1/2.3+1/3.4+............+1/8.9

1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+..............+1/8-1/9

1-1/9

8/9

HOK TỐT NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ ╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 22 tháng 7 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+........+\frac{1}{72}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+.............+\frac{1}{8.9}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...............+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{9}=\frac{9}{9}-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ ╰Nguyễn Trí Nghĩa (team toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 22 tháng 7 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{989898.89-898989.98}{2^3+3^4+4^5+.............+2014^{2015}}\)

\(A=\frac{98.10101.89-89.10101.98}{2^3+3^4+4^5+............+2014^{2015}}\)

\(A=\frac{98.10101.\left(89-89\right)}{2^3+3^4+4^5+.............+2014^{2015}}\)

\(A=\frac{98.10101.0}{2^3+3^4+4^5+..........+2014^{2015}}=\frac{0}{2^3+3^4+.................+2014^{2015}}=0\)

Vậy A=0

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Juventus Juventus 21 tháng 7 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{989898.89-898989.98}{2^3+3^4+4^5+.......+2014^{2015}}\)

Xét tử: \(989898.89-898989.98\)ta có:

\(989898.89-898989.98=10101.98.89-10101.89.98\)

\(=10101.\left(98.89-89.98\right)=0\)

mà \(2^3+3^4+4^5+.........+2014^{2015}>0\)

\(\Rightarrow A=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 21 tháng 7 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

tớ nhầm phần tử 989898.89-898989.98

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 18 tháng 7 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(A=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{2018.2019.2020}+\frac{1}{2.2019.2020}\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{2018.2019.2020}+\frac{2}{2.2019.2020}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2018.2019}-\frac{1}{2019.2020}+\frac{1}{2019.2020}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\frac{1}{1.2}\)

\(A=\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 21 tháng 6 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1+2+...+4}+\frac{1}{1+2+...+5}+...+\frac{1}{1+2+...+19}\)

\(=\frac{1}{4.5:2}+\frac{1}{5.6:2}+...+\frac{1}{19.20:2}\)

\(=\frac{2}{4.5}+\frac{2}{5.6}+...+\frac{2}{19.20}\)

\(=2\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{19.20}\right)\)

\(=2\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\right)\)

\(=2\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{20}\right)\)

\(=\frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...
phương linh nguyễn phương linh nguyễn 20 tháng 7 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

cô làm giỏi thế

Đọc tiếp...
Phạm Thùy Dung Phạm Thùy Dung 21 tháng 6 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

cÔ  ơi cô giúp em bài toans hình đi cô 

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 23 tháng 6 lúc 1:07
Báo cáo sai phạm

Ta có :A = \(\frac{5}{3.4}+\frac{5}{4.6}+\frac{5}{5.8}+...+\frac{5}{40.78}=\frac{5}{2.2.3}+\frac{5}{2.3.4}+\frac{5}{2.4.5}+...+\frac{5}{2.39.40}\)

\(=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{39.40}\right)=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{39}-\frac{1}{40}\right)\)

\(=\frac{5}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{40}\right)=\frac{5}{2}.\frac{19}{40}=\frac{19}{16}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng Nguyễn Minh Đăng 17 tháng 6 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(A=\frac{101+100+99+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1}=\frac{\left(101+1\right).101\div2}{\left(101-100\right)+\left(99-98\right)+...+\left(3-2\right)+1}\)

\(A=\frac{5151}{1+1+...+1+1}=\frac{5151}{51}=101\)(51 số hạng 1)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 7 tháng 6 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3^2}{20.23}+\frac{3^2}{23.26}+...+\frac{3^2}{77.80}=3\left(\frac{3}{20.23}+\frac{3}{23.26}+...+\frac{3}{77.80}\right)\)

\(=3\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{23}+\frac{1}{23}-\frac{1}{26}+...+\frac{1}{77}-\frac{1}{80}\right)=3\left(\frac{1}{20}-\frac{1}{80}\right)=3.\frac{3}{80}=\frac{9}{80}< 1\)

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto Kirigaya Kazuto 6 tháng 6 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{189}{209}\)x\(\frac{1291}{3290}=\frac{3483}{9823}\)

muốn mình giúp thêm thì cứ inbox mình trên olm nha

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh 1 tháng 6 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{49\cdot50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{12}{25}\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn  ( Cool Team ) Hoàng hôn ( Cool Team ) 1 tháng 6 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

      \(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{49.50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{25}{50}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{24}{50}=\frac{12}{25}\)

Đọc tiếp...
Quỳnh Đào Quỳnh Đào 1 tháng 6 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{49\cdot50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-.....+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{24}{50}=\frac{12}{25}\)

Đọc tiếp...
Ngoc Nguyen Ngoc Nguyen 26 tháng 6 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

lần thứ nhất bán được số trứng là

60.1/3=20(quả trứng )

còn lại số trứng là

60-20=40(quả trứng)

lần thứ hai bán được số trứng là

40.2/5=16(quả trứng)

người dó bán được số quả trứng là

20+16=46(quả trứng)

           đáp số 46 quả trứng

Đọc tiếp...
nguyen vu bao lam nguyen vu bao lam 21 tháng 6 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

lần 1 người ta mang số trứng ra chợ bấn là:60x1/3=20 quả

Đọc tiếp...
~*( Ray-Of-Hope )*~ ~*( Ray-Of-Hope )*~ 1 tháng 6 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

                           Giải

Lần thứ nhất người đó bán được số trứng là:

           60 x 1/3 = 20 (quả)

Lần thứ hai người đó bán được số trứng là ;

          ( 60 -20 ) x 2/5 = 16 (quả)

Người đó bán được số trứng là:

           20 + 16 = 36 (quả)

Đ/S : 36 quả

#hoktot#

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: