Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 7 tháng 6 2015 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{2^2-1^2}{1^2.2^2}+\frac{3^2-2^2}{2^2.3^2}+\frac{4^2-3^2}{3^2.4^2}+...+\frac{100^2-99^2}{99^2.100^2}\)

\(M=\frac{2^2}{1^2.2^2}-\frac{1^2}{1^2.2^2}+\frac{3^2}{2^2.3^2}-\frac{2^2}{2^2.3^2}+\frac{4^2}{3^2.4^2}-\frac{3^2}{3^2.4^2}+...+\frac{100^2}{99^2.100^2}-\frac{99^2}{99^2.100^2}\)

\(M=\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{99^2}-\frac{1}{100^2}=1-\frac{1}{100^2}<1\)

 

 

Đọc tiếp...
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ 13 tháng 10 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right):\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\)

\(3-\left(\frac{5}{12}+y\right)=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}\)

\(\frac{5}{12}+y=3-\frac{1}{3}\)

\(\frac{5}{12}+y=\frac{8}{3}\)

\(y=\frac{8}{3}-\frac{5}{12}\)

\(y=\frac{24}{12}-\frac{5}{12}\)

\(y=\frac{19}{12}\)

đúng ko ta =.=' 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 13 tháng 10 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right):\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\)

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}\)

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}=3-\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}=\frac{9}{3}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}=\frac{8}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y=\frac{8}{3}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y=\frac{7}{3}\)

\(y=\frac{7}{3}-\frac{3}{4}\)

\(y=\frac{28}{12}-\frac{9}{12}\)

\(y=\frac{19}{12}\)

Vậy \(y=\frac{19}{12}\)

Chúc cậu học tốt !!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Nếu mở cả hai vòi chảy 1 giờ thì được :

\(1:3=\frac{1}{3}\) (bể)

Nếu mở vòi thứ nhất chảy 1 giờ thì được :

\(1:8=\frac{1}{8}\) (bể)

Nếu mở vòi thứ hai chảy 1 giờ thì được :

\(\frac{1}{3}-\frac{1}{8}=\frac{5}{24}\) (bể)

Thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể là :

\(1:\frac{5}{24}=\frac{24}{5}=4\frac{4}{5}\) (giờ) = 4 giờ 48 phút

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Anh 2 tháng 8 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

phải làm như nào thì mới viết được phân số nhỉ?

Đọc tiếp...
Minh Ánh 2 tháng 9 2016 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

\(x-\frac{7}{2}< 0\)

\(\Rightarrow x-\frac{7}{2}\) âm

\(\Rightarrow x< \frac{7}{2}\)

tíc mình nha

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18 tháng 3 2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

x-7/2<0
=>x-7/2 âm

=> x-7/2 < 0

:2

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 9 tháng 10 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

x-7/2<0

=>x-7/2 âm

=>x<7/2

Đọc tiếp...
Sakura 4 tháng 5 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Cách 1:

Lúc đầu, số vịt trên bờ bằng:

1 : ( 1 + 5) = 1/6 (số vịt cả đàn)

Sau khi 3 con từ trên bờ nhảy xuống ao thì số vịt trên bờ bằng:

1 : (1 + 8) = 1/9 (số vịt cả đàn)

3 con vịt chiếm số phần vịt của cả đàn là:

1/6 - 1/9 =  1/18  (số vịt cả đàn)

Đàn vịt đó có số con là:

3 : 1/18 = 54 (con)

              Đáp số: 54 con

Cách 2:                                  

Lúc đầu số vịt dưới ao bằng:

5 : ( 1 + 5) = 5/6 (số vịt cả đàn)

Sau khi 3 con từ trên bờ nhảy xuống ao thì số vịt dưới ao bằng:

8 : (1 + 8) = 8/9 (số vịt cả đàn)

3 con vịt chiếm số phần vịt của cả đàn là:

                                             8/9-  5/6  =  1/18  (số vịt cả đàn)

Đàn vịt đó có số con là:

       3 : 1/18 = 54 (con)

              Đáp số: 54 con

cho minh đúng nha

 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 22 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

                        Bài giải

Lúc đầu, số vịt trên bờ bằng:

              1 : ( 1 + 5) = 1/6 (số vịt cả đàn)

Sau khi 3 con từ trên bờ nhảy xuống ao thì số vịt trên bờ bằng:

                1 : (1 + 8) = 1/9 (số vịt cả đàn)

3 con vịt chiếm số phần vịt của cả đàn là:

               1/6 - 1/9 = 1/18 (số vịt cả đàn)

Đàn vịt đó có số con là:

                   3 : 1/18 = 54 (con)

                                 Đáp số: 54 con
 

Đọc tiếp...
nene 22 tháng 7 2018 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 54 con

Đọc tiếp...
Mr Lazy 10 tháng 8 2015 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(3150=2.3^2.5^2.7\)

Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn nên mẫu chỉ gồm nhân tử 2 và 5.

Phân số là tối giản nên chỉ có \(3^2;5^2\) xuất hiện ở tử hoặc mẫu, không có trường hợp 3 (hoặc 5) xuất hiên ở cả tử và mẫu.

Từ những điều trên, có các phân số:

\(\frac{3^2.5^2.7}{2}=\frac{1575}{2};\text{ }\frac{2.3^2.7}{5^2}=\frac{126}{25};\text{ }\frac{3^2.7}{2.5^2}=\frac{63}{50}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 10 tháng 8 2015 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

Vì nếu 1 phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.
Nên mẫu trên không thể chứa 7 và 3^2 vì nếu chứa 7 và 3^2 thì sẽ không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, bởi đề bài ra là (để phân số đó có thể viết được dưới dạng ps hữu hạn)

CHÚC BẠN MAY MẮN 

Đọc tiếp...
Dương Minh Tiến 10 tháng 8 2015 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

thank you các bạn đã trả lời

Đọc tiếp...
Ác Mộng 13 tháng 6 2015 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{1990^2}<\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{3^2-1}+...+\frac{1}{1990^2-1}=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{1989.1991}=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{1989}-\frac{1}{1991}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{1991}\right)=\frac{1}{2}.\frac{1990}{1991}=\frac{995}{1991}<\frac{1}{2}<\frac{3}{4}\)

Vậy \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{1990^2}<\frac{3}{4}\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 13 tháng 6 2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

nhỏ hơn 1 chưa chắc nhỏ hơn 3/4 vì 1>3/4

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: