Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 8 2015 lúc 7:02
Báo cáo sai phạm

\(Q=2002:\left[\frac{\frac{2}{5}-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}.\frac{-\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}\right]=2002:\left[\frac{2.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}.\frac{-\frac{7}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}\right]=2002:\left[\frac{2}{7}.\frac{-7}{2}\right]=2002.\left(-1\right)=-2002\)

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜHàη_๖ۣۜTử_๖ۣۜBăηɠ‿✿ 13 tháng 11 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

a) 1+2+3+....+2018

Số các số hạng trong dãy số là : (2018-1)+1=2018 (số)

Tổng của dãy số là : (2018+1) x 2018 : 2= 2037171

Vậy :..................

Phần b tớ chưa rõ phép tính như thế nào mong cậu có thể xem lại :>

# Đúng thì , sai thì thông cảm

Cảm ơn_ Băng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Phương Quỳnh 15 tháng 6 2015 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

                                                      Bài làm

Phân số chỉ số tiền còn lại của bà Thành:

      \(1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\)

Phân số chỉ số tiền còn lại của bà Đạt: 

      \(1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}\)

Theo đầu bài thì \(\frac{1}{4}\) số tiền của bà Thành hơn \(\frac{1}{5}\)số tiền của bà Đạt là 5000 đồng.

Như vậy,  \(\frac{1}{5}\)số tiền của bà Đạt cộng 5000 đồng thì bằng \(\frac{1}{4}\) số tiền của bà Thành nếu thêm cho bà Đạt 5000 x 5 = 25000 ( đồng ). Thì số tiền của bà Thành bằng \(\frac{4}{5}\) số tiền của bà Đạt ( nghĩa là số tiền của bà Thành chia thành 4 phần bằng nhau thì số tiền của bà Đạt bằng 5 phần như thế ).

Sau khi thêm cho bà Đạt 25000 đồng, tổng số tiền của 2 bà là:

      425000 + 25000 = 450000 ( đồng )

Số tiền của bà Đạt mang đi:

      450000 : ( 4+ 5 ) x 4 = 200000 ( đồng )

Số tiền của bà Thành mang đi:

     450000 - 200000 = 250000 ( đồng ) 

Số tiền bà Đạt mua hết:

      \(200000x\frac{3}{4}=150000\left(đồng\right)\)

Số tiền bà Thành mua hết:

      \(250000x\frac{4}{5}=200000\left(đồng\right)\)

                  Đáp số: a) Bà Thành: 250000 đồng.

                                  Bà Đạt: 200000 đồng.

                              b) Bà Thành: 200000 đồng.

                                  Bà Đạt: 150000 đồng.

 

Đọc tiếp...
Yeww 28 tháng 9 2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

@tien bạn ơi cái đó mình không làm được thì đăng lên đây nhờ giải hộ không được à? bộ bạn bị ngứa đít hay sao vậy? làm không được thì bỏ cuộc cái khỉ gì? nói nghe thử đi. ngưng trẩu đi bạn :)

Đọc tiếp...
tran gia nhat tien 15 tháng 6 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

tớ ghét ai bỏ cuộc sớm lắm , như vậy là ko tốt

Đọc tiếp...
Trà My 29 tháng 7 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-2}{x+3}\)

=>\(\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

=>\(x^2+2x-3=x^2-4\)

=>\(x^2+2x-x^2=-4+3\) (quy tắc chuyển vế)

=>\(2x=-1\)

=>\(x=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 2 tháng 6 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=-1/2

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 2 tháng 6 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

trả lơ

=-1/2

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
emdixaqua 9 tháng 6 2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Shcn= chiều dài x chiều rộng

=>Nếu chiều rộng tăng thêm 1/5 thì Shcn giảm đi 1/5

Vậy 1/5 diện tích hình chữ nhật ban đầu là 90 cm2

Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

90:1/5=450 cm2

Đáp số: 450 cm2

Đọc tiếp...
Kiều Tuấn Đức 8 tháng 6 2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

S hình chữ nhật đó là : 90:4x5=112,5(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Minh 9 tháng 6 2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

= 012345846445455454455454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454

Đọc tiếp...
mai phuong thuy 9 tháng 11 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}\)= 4,857

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 9 tháng 11 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}=4,857\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Lộc 9 tháng 11 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Bằng 4,857 nha

Đọc tiếp...
๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ(HỘI HỌC HÀNH) 9 tháng 11 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

bước 1: bấm vào phần có chữ M nằm ngang

bước 2 chọn 

 
 

những mà cái đấy nhỏ hơn nha

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ 9 tháng 11 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

  • g    
Đọc tiếp...
Aoi Ogata 9 tháng 2 2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5.4^{15}.9^9-4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19}-7.2^{29}.27^6}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^2.3^{20}.2^{27}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^{29}.3^{20}}{5.2^{28}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{2^{29}.3^{18}\left(5.2-3^2\right)}{2^{28}.3^{18}.\left(5.3-7.2\right)}\)

\(A=\frac{2.\left(10-9\right)}{15-14}\)

\(A=2\)

vậy \(A=2\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Mạnh 27 tháng 11 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

556\(\frac{ }{\sqrt[]{}\eta}\)
kkk

Đọc tiếp...
bui thi hue 9 tháng 4 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5.4^{15}.9^9-4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19}-7.2^{29}.27^6}\)

\(A=\frac{5.\left(2^2\right)^{15}.\left(3^2\right)^9-2^2.3^{20}.\left(2^3\right)^9}{5.2^9.\left(2.3\right)^{19}-7.2^{29}.\left(3^3\right)^6}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^2.3^{20}2^{27}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{5.2^{30}.3^{18}-2^{29}.3^{20}}{5.2^9.2^{19}.3^{19}-7.2^{29}.3^{18}}\)

\(A=\frac{2^{29}.3^{18}.\left(5.2-3^2\right)}{2^{28}.3^{18}.\left(5.3-7.2\right)}\)

\(A=\frac{2.\left(10-9\right)}{15-14}\)

\(A=2\)

\(VậyA=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Ánh 16 tháng 3 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

\(N=\) \(\frac{1}{2^2}\) \(+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2009^2}+\frac{1}{2010^2}\)\(< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2008.2009}+\frac{1}{2009.2010}\)

\(N< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2008}-\frac{1}{2009}+\frac{1}{2009}-\frac{1}{2010}\)

\(N< 1-\frac{1}{2010}\)       

\(N< \frac{2009}{2010}< 1\)

\(\Rightarrow N< 1\)

Đọc tiếp...
Tiểu Thư họ Võ 30 tháng 4 2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Ta có 

1/2^2<1/1.2

1/3^2<1/2.3

......

1/2009^2<1/2008.2009

1/2010^2<1/2009.2010

=>1/2^2+1/3^2+...+1/2010^2<1/1.2+1/2.3+....+1/2009.2010

=>N<1/1.2+1/2.3+....+1/2009.2010

=>N<1-1/2010

=>N<2009/2010<1

Vậy N<1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: