Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Phân số


Trần Tuệ Lâm Trần Tuệ Lâm 3 tháng 5 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Ta có:

a/b = 11/38     \                a/b = 11/38

b/c = 19/17      |   -   >      b/c = 38/ 34

c/d = 17/8      /                  c/d = 34/16

=> a/d = 11/16

CHÚC BN HỌC TỐT NHAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đọc tiếp...
lê đức anh lê đức anh 3 tháng 5 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm
Nam Phạm Nam Phạm 28 tháng 4 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

ra xã hội làm ăn bươn trãi. có làm thì mới có ăn. những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt, thếd cho nhanh

Đọc tiếp...
Hàn Tử Nguyệt Hàn Tử Nguyệt 10 tháng 2 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

b) Gọi d = ƯCLN ( 3n + 2; 7n + 1 ) 

Ta có: 3n + 2 chia hết cho d => 7 ( 3n + 2 ) chia hết cho d => 21n + 14 chia hết cho d ( 1 )

          7n + 1 chia hết cho d => 3 ( 7n + 1 ) chia hết cho d => 21n + 3  chia hết cho d ( 2 )

Có: ( 1 ) chia hết cho d; ( 2 ) chia hết cho d

=> ( 1 ) - ( 2 ) chia hết cho d

=> 11 chia hết cho d

=> d thuộc Ư ( 11 )

Giả sử phân số không tối giản:

=> 7n + 1 chia hết cho 11

=> 7n + 1+ 55 chia hết cho 11

=> 7n + 56 chia hết cho 11

=> 7 ( n + 8 ) chia hết cho 11

Vì ƯCLN ( 7; 11 ) = 1

=> n + 8 chia hết cho 11

=> n + 8 = 11k ( k thuộc N* )

=> n = 11k - 8

Vậy với n khác 11k - 8 ( k thuộc N* ) thì phân số bài cho sẽ tối giản.

Mình làm cho bạn 2 câu, câu còn lại tương tự, bạn tự làm ha! ^v^

Đọc tiếp...
Hàn Tử Nguyệt Hàn Tử Nguyệt 10 tháng 2 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Mình sẽ tách ra làm từng ý, bạn nhớ k cho mình nhé!

a) Gọi d là ƯCLN ( 2n + 3; 4n + 1 )

Ta có: 2n + 3 chia hết cho d

=> 2 ( 2n + 3 ) chia hết cho d

=> 4n + 6 chia hết cho d

Mà: 4n + 1 chia hết cho d

=> ( 4n + 6 ) - ( 4n + 1 ) chia hết cho d

=> 5 chia hết cho d

=> d thuộc Ư ( 5 )

Giả sử phân số không tối giản:

=> 2n + 3 chia hết cho 5

=> 2n + 3 + 5 chia hết cho 5

=> 2n + 8 chia hết cho 5

=> 2 ( n + 4 ) chia hết cho 5

Vì ƯCLN ( 2; 5 ) = 1

=> n + 4 chia hết cho 5

=> n + 4 = 5k ( k thuộc N* )

=> n = 5k - 4

Vậy với n khác 5k - 4 ( k thuộc N* ) thì phân số bài cho sẽ tối giản.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18 tháng 5 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Gọi hai phân số đó là \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\).

Theo đề bài ta có :

\(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=-3\) \(\Rightarrow\frac{ad+bc}{bd}=-3\)\(\Rightarrow ad+bc=-3bd\)

và \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{12}{5}\)  \(\Leftrightarrow\frac{ac}{bd}=\frac{12}{5}\) \(\Rightarrow\frac{bd}{ac}=\frac{5}{12}\)

Tổng các số nghịch đảo của hai phân số trên là:

    \(\frac{b}{a}+\frac{d}{c}=\frac{bc+ad}{ac}=\frac{-3bd}{ac}=-3.\frac{bd}{ac}=-3.\frac{5}{12}=\frac{-5}{4}\)

Đọc tiếp...
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TUYẾT DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TUYẾT 7 tháng 4 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

để em gọi chị nhà kế bên

Đọc tiếp...
Ngô Tấn Đạt Ngô Tấn Đạt 12 tháng 3 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Đặt : 

\(A=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{9999}{10000}\)

Đặt :

B=\(\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}.....\frac{9998}{9999}.\frac{10000}{10000}\)

Ta thấy " A

\(\Rightarrow A.A< A.B=\frac{1}{100^2}\\ \Rightarrow A^2< \frac{1}{100^2}\\ \Rightarrow A< \frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt Lê Mạnh Tiến Đạt 1 tháng 4 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}.\frac{5}{6}....\frac{9999}{10000}\)\(\left(A>0\right)\)

.Và \(B=\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}...\frac{10000}{10001}\)\(\left(B>0\right)\)

Mặt khác :

\(\frac{1}{2}< \frac{2}{3}\)

\(\frac{3}{4}< \frac{4}{5}\)

...    ...  ...

\(\frac{9999}{10000}< \frac{10000}{10001}\)

Nhân tất cả vế theo vế \(\Rightarrow A< B\Rightarrow A^2< A.B\left(2\right)\)

(1),(2) \(\Rightarrow A^2< \frac{1}{10001}\Rightarrow A< \sqrt{\left(\frac{1}{10001}\right)}< \sqrt{\left(\frac{1}{10000}\right)}=\frac{1}{100}\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
Bexiu Bexiu 21 tháng 8 2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có 27^5=3^3^5=3^15
243^3=3^5^3=3^15
Vậy A=B
2^300=2^(3.100)=2^3^100=8^100
3^200=3^(2.100)=3^2^100=9^100
Vậy A

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang 31 tháng 3 2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

trước hết ta cần chứng minh bài toán 1/(k+1)+1/(k+2)+1/(k+3)+…+1/(k+n)2,k thuộc N* 
Thật vậy vì k thuộc N*nên ta có 
k+1=k+1=>1/(k+1)= 1/(k+1) 
k+2>k+1=>1/(k+2)<1/(k+1) 
k+3>k+1=>1/(k+3)< 1/(k+1) 
… 
k+n>k+1=>1/(k+n)< 1/(k+1) 
=>1/(k+1)+1/(k+2)+1/(k+3)+…+1/(k+n)< 
1/(k+1)+ 1/(k+1)+…+ 1/(k+1) (có n số 1/(k+1) ) 

=>1/(k+1)+1/(k+2)+1/(k+3)+…+1/(k+n) 
………………………… 
Áp dụng bài toán trên ta có 
1=1 
1/2+1/3 
=1/(1+1)+1/(1+2) 
<2/(1+1)=2/2=1 
1/4+1/5+1/6+1/7 
=1/(3+1)+1/(3+2)+1/(3+3)+1/(3+4) 
<4/(3+1)=4/4=1 
1 / 8 +1/9 ... +1/15 
=1/(7+1)+1/(7+2)+…+1/(7+8) 
<8/(7+1)=8/8=1 
1/16+1/17+..+1/31 
=1/(15+1)+1/(15+2)+….+1/(15+16) 
<16/(15+1)=16/16=1 
1/32+1/33+…+1/63 
=1/(31=1)+1/(32+1)+…+1/(31+32) 
<32/(31+1)=32/32=1 
=>1 / 2 + 1 / 3+…+1/63<1+1+1+1+1+1 
=>1 / 2 + 1 / 3+…+1/63<6 (đpcm)

Tk cho mk nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Đinh Tuấn Việt 15 tháng 5 2015 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Chờ tí mình giải cho 

Đọc tiếp...
Katherine Lilly Filbert Katherine Lilly Filbert 15 tháng 5 2015 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Ta có:

Th1: Số dương

\(\frac{13}{18}=\frac{13}{14}.\frac{14}{15}.\frac{15}{16}.\frac{16}{17}.\frac{17}{18}\)

Th2: Số âm

\(\frac{13}{18}=\frac{-13}{-14}.\frac{-14}{-15}.\frac{-15}{-16}.\frac{-16}{-17}.\frac{-17}{-18}\) 

 

P/s: Dễ không ai làm, chán quá =.=

 

Đọc tiếp...
Đinh Hùng Cường Đinh Hùng Cường 8 tháng 7 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

-ôi bạn ơi, bạn ko làm được bài là do bạn ko chơi đồ ấy bạn ạ!

-Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi, ăn cứt(chỉ là bạn ko suy nghĩ mà đã hỏi)

Đọc tiếp...
Yoki Yoki 23 tháng 4 2015 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

P=1.3/2.2 . 2.4/3.3 . 3.5/4.4 ... . 99.101/100.100

P=1.2.3....99/2.3.4...100 . 3.4.5...101/2.3.4...100

P=1/100 . 101/2

P=101/200

Đọc tiếp...
Kozakura Mary Kozakura Mary 22 tháng 4 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

P = \(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}.....\frac{99.101}{100.100}\)

P = \(\frac{1.2.3...99}{2.3.4...100}.\frac{3.4.5...101}{2.3.4...100}\)

P = \(\frac{1}{100}.\frac{101}{2}\)

P = \(\frac{101}{200}\)

Đọc tiếp...
Vu Ngoc Ha Vu Ngoc Ha 3 tháng 8 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

P=1.3/2.2 . 2.4/3.3 . 3.5/4.4... . 99.101/100.100

P=1.2.3....99/2.3.4...100 . 3.4.5...101/2.3.4...100

P=1/100 . 101/2

P=101/200

Đọc tiếp...
๖ۣۜCà rứ_︵_ bồ nà náッ ๖ۣۜCà rứ_︵_ bồ nà náッ 10 tháng 7 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2006.2005-1}{2004.2006+2005}\)

\(=\frac{2006.2005-1}{2004.2006+\left(2006-1\right)}\)

\(=\frac{2006.2005-1}{2004.2006+2006-1}\)

\(=\frac{2006.2005-1}{2006\left(2004+1\right)-1}\)(t/c phân phối )

\(=\)\(\frac{2006.2005-1}{2006.2005-1}\)

\(=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngân Hà Nguyễn Ngân Hà 10 tháng 7 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

   2006 x 2005 - 1/ 2004 x 2006 + 2005
= 2006 x (2004 + 1) - 1/2004 x 2006 + 2005
= 2006 x 2004 + 2006 x 2005/2004 x 2006 + 2005
= 2006 x 2004 + 2005/2004 x 2006 + 2005
= 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh Nguyễn Minh Anh 5 tháng 8 2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết r đó bn

Đọc tiếp...
·.¸¸.·♩♪♫꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂♫♪♩·.¸¸.· ·.¸¸.·♩♪♫꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂♫♪♩·.¸¸.· 8 tháng 7 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần thứ nhất là:

\(\left(8+4\right)\div2\times3=18\)(quả)

Số cam ban đầu là:

\(\left(18-6\right)\times2=24\)(quả)

Đọc tiếp...
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ ꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ 7 tháng 7 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Sau khi lấy lần thứ nhất, số cam còn lại là: 

( 8 + 4 ) : 2 x 3 = 18 (quả)

Lúc đầu số quả cam có trong giỏ là:

( 18 - 6 ) x 2 = 24 (quả)

                          Đáp số: 24 quả

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thúy Phượng Phạm Thị Thúy Phượng 7 tháng 7 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Trước  lần lấy thứ hai số cam trong giỏ là 

                 (   8 + 4 ) : 2 x 3 = 18 ( quả)

          Lúc đầu số cam có trong giỏ là :

                    (  18 - 6 ) x 2 = 24 quả

                                   Đáp số : 24 quả cam

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: