Giúp tôi giải toán và làm văn


Oggy và những chú gián 8 tháng 6 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

Số công nhân được khen bằng \(\frac{1}{5}\)số công nhân - 2 công nhân 

Số công nhân không được khen thưởng là :

         \(\frac{5}{5}\)số công nhân - ( \(\frac{1}{5}\)số công nhân - 2 công nhân ) = \(\frac{4}{5}\)số công nhân + 2 công nhân.

Theo bài ra ta có :

\(\frac{4}{5}\)số công nhân + 2 công nhân = \(\frac{1}{2}\)số công nhân + 14 công nhân

Hay : ( \(\frac{4}{5}\)\(\frac{1}{2}\)) số công nhân = ( 14 - 2 ) công nhân

               \(\frac{3}{10}\)số công nhân = 12 công nhân

Số công nhân của nhà máy là :

        \(\frac{12x10}{3}\)= 40 ( công nhân )

Số công nhân được khen là :

         40 x \(\frac{1}{5}\)- 2 = 6 ( công nhân )

                       Đáp số : 6 công nhân

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 8 tháng 6 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

a có 1/5 = 2/10

         1/2 = 5/10

Sơ đồ: Được thưởng: đoạn AB (thêm 2 người thì được 2/10)

Không được khen: đoạn BD (bớt 14 người thì được 5/10 tổng số người).

Đoạn BC =14 công nhân; Đoạn BE = 2 công nhân; Đoạn EC bằng 5/10 - 2/10 = 3/10 tổng số người.

Vậy: 3/10 tổng số người = 14 - 2 = 12 công nhân.

=> Tổng số người là: 12 x 10 : 3 = 40 công nhân

Số công nhân được khen là: (40 : 5) - 2 = 6 công nhân.

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 8 tháng 6 2015 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử công nhân được khen thêm 2 người nữa thì được 1/5 số công nhân. Như vậy để số công nhân không được khen đạt ½ tổng số thì chỉ giảm:

14 – 2 = 12 (người)

Phân số chỉ 12 công nhân:

1/2 - 1/5 =  3/10 (công nhân)

Số công nhân của nhà máy là:

12 : 3 x 10 = 40 (người)

Đáp số: 40 người.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 12 tháng 3 2017 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

D = \(\frac{10}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{1400}\)

D = \(\frac{5}{28}+\frac{5}{70}+\frac{5}{130}+...+\frac{5}{700}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\frac{3}{10.13}+...+\frac{3}{25.28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-...+\frac{1}{25}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{14}\)

\(D=\frac{3}{14}.\frac{5}{3}=\frac{5}{14}\)

Vậy tổng trên là : \(\frac{5}{14}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Phong 28 tháng 2 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

mk chỉ tính được kết qua thôi vì mk dụng máy tính casio =1931420 k mk nha

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 3 2017 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên rút gọn D trước 
D = 5/28 + 5/70 +.....+10/700 
= 5/(4.7)+5/(7.10)+....5/(25.28) 
3D = 5( 1/4 - 1/7 +1/7-1/10+......+1/25-1/28) 
3D = 5 (1/4-1/28) 
3D =15/14 
D = 5/14

Đọc tiếp...
Sukidayo 10 tháng 12 2016 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

bn gửi cho tôi cách làm vs đi!

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 16 tháng 4 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

ĐK:\(a+b+c\ne0\)

Khi đó:\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=1\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{a}{c+b}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\right)=a+b+c\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(a+b+c\right)a}{c+b}+\frac{\left(a+b+c\right)b}{a+c}+\frac{\left(a+b+c\right)c}{a+b}=a+b+c\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2}{b+c}+a+\frac{b^2}{c+a}+b+\frac{c^2}{a+b}+c=a+b+c\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}=0\)

Đọc tiếp...
Vu Huy 7 tháng 8 2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

a/b+c + b/c+a + c/a+b = 1 

=> (a+b+c)(a/b+c + b/c+a + c/a+b = (a+b+c).1

=> a2/ b+c + a + b2/c+a + b + c2/a+b + c = a+b+c

=> a2/b+c + b2/c+a + c2/a+b = (a+b+c)-(a+b+c) = 0

 đúng thì k cho mình nka

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 28 tháng 11 2016 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

Ta có

a + b + c = abc

\(\Leftrightarrow\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=1\)

Ta lại có

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)=4\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2=4\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=2\)

Đọc tiếp...
nguyen hoang 16 tháng 12 2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Ta có:a+b+c=abc

\(\Leftrightarrow\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=1\)

Ta lại có :\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=2\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2=4\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc}\right)=4\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2=4\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=2\)

Đọc tiếp...
pham quang phu 14 tháng 4 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm
robert lewandoski 11 tháng 6 2015 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

31/2.32/2.33/2....60/2=31.32......60/2^30

=(31.32.33....60)(1.2.3....30)/2^30(1.2.3...30)

=(1.3.5...59)(2.4.6...60)/(2.4.6...60)=1.3.5...59

=>P=Q

nhớ ****

Đọc tiếp...
Phạm Hà Sơn 26 tháng 3 2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Các bạn ấy làm đúng rồi,

Tham khảo các bạn ấy nha

Chúc học tốt!

Đọc tiếp...
Việt Nguyễn 6 tháng 4 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ak hểu r

Đọc tiếp...
Lưu Nhã Thy 27 tháng 11 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

a. a/-b = a(-1)/b(-1) = -a/b

b.-a/-b = -a(-1)/-b(-1) = a/b

Theo chị nghĩ là như dzậy ak!

Chúc em hok tốt!!!
 

Đọc tiếp...
Zamn 27 tháng 11 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}\)

\(\Rightarrow a.b=\left(-a\right).\left(-b\right)=a.b\)

b. \(\frac{-a}{-b}=\frac{-a:-1}{-b:-1}=\frac{a}{b}\)

Đọc tiếp...
ミ★lãnhhànthiêͥnlͣaͫn★彡 27 tháng 11 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

a. Ta có :\(\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}\)=> đpcm

b.Ta có:\(\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}\)=> đpcm

Đọc tiếp...
Phạm Mạnh Hùng 19 tháng 3 2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Chịu Nhưng Nếu Mình Nhớ Ko Lầm Thì Là 135 Phút

 

Đọc tiếp...
phạm thanh thiên 12 tháng 8 2018 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

\(\text{Thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy đầy bể là :}\)

               \(9x\frac{4}{3}=12\left(giờ\right)\)

\(\text{Thời gian vòi 2 và vòi 3 chảy đầy bể là :}\)

                \(5x\frac{12}{7}=\frac{60}{7}\left(giờ\right)\)

\(\text{Thời gian vòi 1 và vòi 3 chảy đầy bể là :}\)

                 \(6x\frac{5}{3}=10\left(giờ\right)\)

\(\text{Thời gian cả 3 vòi chảy đầy bể là :}\) 

                   \(\left(12+\frac{60}{7}+10\right):2=\frac{107}{7}\left(giờ\right)=\frac{6420}{7}\left(phút\right)\)

                                                            \(Đáp\)\(số:\)\(\frac{6420}{7}phút\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 2 tháng 11 2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

- Nếu y = 0, khi đó ta có:
\(\frac{1}{12}=\frac{1}{5x}=\frac{1}{4x}\) (vô lý).
- Nếu \(y\ne0\), khi đó ta có:
\(\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5xy}=\frac{y+7y^2}{4xy}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5}=\frac{y+7y^2}{4}\) (do \(xy\ne0\)).
\(\Leftrightarrow4\left(y+5y^2\right)=5\left(y+7y^2\right)\)
\(\Leftrightarrow4y+20y^2=5y+35y^2\)
\(\Leftrightarrow15y^2+y=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(15y+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow15y+1=0\) ( do y khác 0).
\(\Leftrightarrow y=-\frac{1}{15}\).
Từ đó ta có:
\(\frac{1+3.\frac{-1}{15}}{12}=\frac{1+5.\frac{-1}{15}}{5x}=\frac{1+7.\frac{-1}{15}}{4x}\)
suy ra \(\frac{1}{15}=\frac{\frac{2}{3}}{5x}\)\(\Leftrightarrow5x=15.\frac{2}{3}=10\).\(\Leftrightarrow x=2\).
vậy \(x=2,y=-\frac{1}{15}\).

 

Đọc tiếp...
trần như 13 tháng 6 2015 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{1+3y+1+5y+1+7y}{12+5x+4x}=\frac{15y+3}{9x+12}=\frac{3\left(5y+1\right)}{3\left(3x+4\right)}=\frac{5y+1}{3x+4}\)

......

Đọc tiếp...
Kousaka Honoka 2 tháng 4 2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{3+15y}{12+9x}\) 

\(=\frac{1+5y}{4+3x}\)

=> 4+3x = 5x

=> 4 = 2x

=> x=2

Thay x =2 vào trên ta có:

\(\frac{1+5y}{10}=\frac{1+7y}{8}\) 

=> 8(1+5y) = 10(1+7y)

=> 8 + 40y = 10 + 70y

=> 8-10=70y-40y

=> -2 = 30y

=> y = \(\frac{-2}{30}=\frac{-1}{15}\)

Vậy cặp số (x;y) thỏa mãn là \(\left(2;\frac{-1}{15}\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thảo Phương 4 tháng 8 2016 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ vòi 1 và vòi 2 chảy được số phần bể là :

3 / 9 :9 = 1/12 (bể)

Trong 1 giờ vòi 2 và vòi 3 chảy được số phần bể là :

7/12 :5 = 7 / 60 (bể )

Trong 1 giờ vòi 3 và vòi 1 chảy được số phần bể là :

3/5 : 6 = 1/10 (bể)

Trong 1 giờ thì cả 3 vòi nước chảy được số phần bể là :

 (7/60 + 1/12 + 1/10) :2 =3/10 (bể )

Thời gian để cả 3 vòi chảy đầy bể là :

1 : 3/10  = 10/ 3 giờ = 3 giờ 20 phút 

           Đ/S : 3 giờ 20 phút 

k nha bạn!!!

Đọc tiếp...
chun song yi 18 tháng 3 2017 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

3 giờ 20 phút nha bn

Đọc tiếp...
tranyennhi 18 tháng 3 2017 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

3 gio 20 phut 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 4 tháng 3 2015 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

1/16+1/2=9/16 không phải là số tự nhiên

 

Đọc tiếp...
le nho anh tu 28 tháng 3 2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/15 + 1/16 = (1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5) + (1/6 + 1/7 + 1/8) + (1/9 + 1/10 + 1/11) + (1/12 + 1/13 + 1/14) + (1/15 + 1/16)

Vì 1/6 + 1/7 + 1/8 < 3x 1/6 = 1/2

   1/9 + 1/10 + 1/11 <3x1/9 = 1/3

   1/12 + 1/13 +1/14 < 3x1/12 = 1/4

   1/15 + 1/16 < 3 x 1/15 = 1/5

Nên A < 2 x (1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5) < 2 x (1/2 + 1/2 + 1/4 + 1/4) =3 (1)

Lập luận tương tự có:

A = ( 1/2 + 1/3 + 1/4) + (1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8) + (1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12) + (1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16) > (1/2 + 1/3 + 1/4) + 4 x 1/8 + 4 x 1/ 12 + 4 x 1/16

Hay A > 2 x (1/2 + 1/3 + 1/4) > 2 x (1/2 + 1/4 + 1/4) = 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có 2 < A < 3. Vậy A không phải là số tự nhiên.

Đọc tiếp...
Ngô Văn Phương 9 tháng 3 2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Có thể chứng minh được S>2 đó!

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 18 tháng 7 2015 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

1/1.2+1/3.4+1/5.6+...+1/49.50=1/26+1/27+...+1/50

=1/1-1/2+1/3-1/4+...+1/49-1/50

=(1/1+1/3+...+1/49)-(1/2+1/4+...+1/50)

=(1/1+1/2+1/3+...+1/49+1/50)-2(1/2+1/4+...+1/50)

=1/1+1/2+1/3+...+1/50-1-1/2-1/3-...-1/25

=1/26+1/27+...+1/50 (đpcm)

Đọc tiếp...
NTN vlogs 30 tháng 12 2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

1/1.2+1/3.4+1/5.6+...+1/49.50=1/26+1/27+...+1/50

=1/1-1/2+1/3-1/4+...+1/49-1/50

=(1/1+1/3+...+1/49)-(1/2+1/4+...+1/50)

=(1/1+1/2+1/3+...+1/49+1/50)-2(1/2+1/4+...+1/50)

=1/1+1/2+1/3+...+1/50-1-1/2-1/3-...-1/25

=1/26+1/27+...+1/50 (đpcm)

Đọc tiếp...
vu thi nhu quynh 7 tháng 10 2016 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

bn ơi bn có thê

rhuowngs dẫn mình 

làm ko vì

mai mình ucngx

có bài này

Đọc tiếp...
nguyen quang dung 8 tháng 3 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

TA co  a/b=a.(b+m)/b.(b+m)=a.b+a.m/b.b+b.m

Ta lai co a+m/b+m=b.(a+m)/b.(b+m)=a.b+b.m/b.b+b.m.Suy ra a.b+a.m/b.b+b.m<a.b+b.m/b.b+b.m=a.m<b.m

VI 0<a<b nen a/b<a=m/b=m

Đọc tiếp...
thang Tran 24 tháng 7 2015 lúc 7:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{a\left(b+m\right)}{b\left(b+m\right)}=\frac{ab+am}{b\left(b+m\right)}\)

\(\frac{a+m}{b+m}=\frac{b\left(a+m\right)}{b\left(b+m\right)}=\frac{ab+bm}{b\left(b+m\right)}\)

Vì a < b => am < bm 

=> \(ab+am   => \(\frac{ab+am}{b\left(b+m\right)}<\frac{ab+bm}{b\left(b+m\right)}\)

HAy  a+m/b+m > a/b 

 

Đọc tiếp...
nguyentuantai 24 tháng 7 2015 lúc 7:34
Báo cáo sai phạm

Tùy từng trường hợp chứ VD: có nhiều lắm ko biết được bạn tự lấy VD là biết

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 24 tháng 7 2015 lúc 7:31
Báo cáo sai phạm

bé hơn

 

 

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 8 2015 lúc 7:02
Báo cáo sai phạm

\(Q=2002:\left[\frac{\frac{2}{5}-\frac{2}{9}+\frac{2}{11}}{\frac{7}{5}-\frac{7}{9}+\frac{7}{11}}.\frac{-\frac{7}{6}+\frac{7}{8}-\frac{7}{10}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}\right]=2002:\left[\frac{2.\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right)}.\frac{-\frac{7}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}\right]=2002:\left[\frac{2}{7}.\frac{-7}{2}\right]=2002.\left(-1\right)=-2002\)

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜHàη_๖ۣۜTử_๖ۣۜBăηɠ‿✿ 13 tháng 11 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

a) 1+2+3+....+2018

Số các số hạng trong dãy số là : (2018-1)+1=2018 (số)

Tổng của dãy số là : (2018+1) x 2018 : 2= 2037171

Vậy :..................

Phần b tớ chưa rõ phép tính như thế nào mong cậu có thể xem lại :>

# Đúng thì , sai thì thông cảm

Cảm ơn_ Băng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Phương Quỳnh 15 tháng 6 2015 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

                                                      Bài làm

Phân số chỉ số tiền còn lại của bà Thành:

      \(1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\)

Phân số chỉ số tiền còn lại của bà Đạt: 

      \(1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}\)

Theo đầu bài thì \(\frac{1}{4}\) số tiền của bà Thành hơn \(\frac{1}{5}\)số tiền của bà Đạt là 5000 đồng.

Như vậy,  \(\frac{1}{5}\)số tiền của bà Đạt cộng 5000 đồng thì bằng \(\frac{1}{4}\) số tiền của bà Thành nếu thêm cho bà Đạt 5000 x 5 = 25000 ( đồng ). Thì số tiền của bà Thành bằng \(\frac{4}{5}\) số tiền của bà Đạt ( nghĩa là số tiền của bà Thành chia thành 4 phần bằng nhau thì số tiền của bà Đạt bằng 5 phần như thế ).

Sau khi thêm cho bà Đạt 25000 đồng, tổng số tiền của 2 bà là:

      425000 + 25000 = 450000 ( đồng )

Số tiền của bà Đạt mang đi:

      450000 : ( 4+ 5 ) x 4 = 200000 ( đồng )

Số tiền của bà Thành mang đi:

     450000 - 200000 = 250000 ( đồng ) 

Số tiền bà Đạt mua hết:

      \(200000x\frac{3}{4}=150000\left(đồng\right)\)

Số tiền bà Thành mua hết:

      \(250000x\frac{4}{5}=200000\left(đồng\right)\)

                  Đáp số: a) Bà Thành: 250000 đồng.

                                  Bà Đạt: 200000 đồng.

                              b) Bà Thành: 200000 đồng.

                                  Bà Đạt: 150000 đồng.

 

Đọc tiếp...
Yeww 28 tháng 9 2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

@tien bạn ơi cái đó mình không làm được thì đăng lên đây nhờ giải hộ không được à? bộ bạn bị ngứa đít hay sao vậy? làm không được thì bỏ cuộc cái khỉ gì? nói nghe thử đi. ngưng trẩu đi bạn :)

Đọc tiếp...
tran gia nhat tien 15 tháng 6 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

tớ ghét ai bỏ cuộc sớm lắm , như vậy là ko tốt

Đọc tiếp...
Trà My 29 tháng 7 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-2}{x+3}\)

=>\(\left(x-1\right)\left(x+3\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\)

=>\(x^2+2x-3=x^2-4\)

=>\(x^2+2x-x^2=-4+3\) (quy tắc chuyển vế)

=>\(2x=-1\)

=>\(x=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 2 tháng 6 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=-1/2

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 2 tháng 6 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

trả lơ

=-1/2

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: