Giúp tôi giải toán và làm văn


︵✿๖ۣۜHàη_๖ۣۜTử_๖ۣۜBăηɠ‿✿ 19 giờ trước (12:36)
Báo cáo sai phạm

a) 1+2+3+....+2018

Số các số hạng trong dãy số là : (2018-1)+1=2018 (số)

Tổng của dãy số là : (2018+1) x 2018 : 2= 2037171

Vậy :..................

Phần b tớ chưa rõ phép tính như thế nào mong cậu có thể xem lại :>

# Đúng thì , sai thì thông cảm

Cảm ơn_ Băng

Đọc tiếp...
mai phuong thuy 9 tháng 11 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}\)= 4,857

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 9 tháng 11 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4857}{1000}=4,857\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Lộc 9 tháng 11 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Bằng 4,857 nha

Đọc tiếp...
๛ČℌUƔÊŇ♥Ť❍Ą́Ňツ(HỘI HỌC HÀNH) 9 tháng 11 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

bước 1: bấm vào phần có chữ M nằm ngang

bước 2 chọn 

 
 

những mà cái đấy nhỏ hơn nha

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜVõ ๖ۣۜ♡Mạnh๖²⁴ʱ๖ۣۜCườngღ๖²⁴ʱ๖ۣۜ 9 tháng 11 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

  • g    
Đọc tiếp...
Ms Sáng :» 1 tháng 11 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

\(2015+2016.2017\)

\(2015+2015+1.2016+1\)

\(1+2016+1\)

\(1+2016=2017\)

\(2017.2018-2019=1\)

\(2018-1.2019-1.2020-1\)

\(1.\left(2020-2019\right).1.\left(2018-2017\right)\)

\(1.1=1\)

Đọc tiếp...
Himawari 1 tháng 11 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn viết rõ ra đc o

Đọc tiếp...
Trang Thiên Kute 27 tháng 10 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

0,5=\(\frac{5}{10}\)

4,9=\(\frac{49}{10}\)

1,35=\(\frac{135}{100}\)

0,73=\(\frac{73}{100}\)

0,627=\(\frac{627}{1000}\)

0,054=\(\frac{54}{1000}\)

Đọc tiếp...
➻❥︵Ma_ღηữ_ღ٥﹏❣ 27 tháng 10 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(0,5=\frac{1}{2}\)

\(4,9=\frac{49}{10}\)

\(1,35=\frac{27}{20}\)

\(0,73=\frac{73}{100}\)

\(0,627=\frac{627}{1000}\)

\(0,054=\frac{27}{500}\)

   ~ Hk tốt ~

Đọc tiếp...
nguyễn anh phương thảo 27 tháng 10 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

mk cần gấp

Đọc tiếp...
Xyz 26 tháng 10 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

b) B = \(\frac{2^{12}.3^5-4^6.9^2}{\left(2^2.3\right)^6.8^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3:25^5.49}{\left(125.7\right)^3+5^9.14^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^5-\left(2^2\right)^6.\left(3^2\right)^2}{2^{12}.3^6+\left(2^3\right)^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-\left(5^2\right)^5.7^2}{\left(5^3\right)^3.7^3+5^9.\left(7.2\right)^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^5-2^{12}.3^4}{2^{12}.3^6+2^{12}.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-5^{10}-7^2}{5^9.7^3+5^9.7^3.2^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^4.\left(3-1\right)}{2^{12}.3^5\left(3+1\right)}-\frac{5^{10}.7^2.\left(7-1\right)}{5^9.7^3\left(1+2^3\right)}\)

 \(=\frac{1}{3.2}-\frac{5.2}{7.3}\)

\(=\frac{7}{3.2.7}-\frac{5.2.2}{7.3.2}\)

\(=\frac{7}{42}-\frac{20}{42}\)

\(=-\frac{13}{42}\)

Đọc tiếp...
Xyz 26 tháng 10 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

A = \(\frac{\frac{3}{4}-\frac{3}{11}+\frac{3}{13}}{\frac{5}{4}-\frac{5}{11}+\frac{5}{13}}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{5}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}}\)

\(=\frac{3.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}\right)}{5.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}\right)}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{5}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)}\)

\(=\frac{3}{5}+\frac{1}{\frac{5}{2}}\)

\(=\frac{3}{5}+\frac{2}{5}=1\)

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 24 tháng 10 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(T=3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow5T=5.\left(3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\right)\)

\(\Rightarrow5T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}\)

\(\Rightarrow5T-T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}-\left(3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\right)\)

\(\Rightarrow4T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}-3-\frac{3}{5}-\frac{3}{25}-\frac{3}{125}-\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow4T=15-\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow T=\left(15-\frac{3}{625}\right):4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn thị yến nhi 22 tháng 10 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

sorry bạn rất nhìu

mong bạn thông cảm nếu sai mong bạn bỏ qua cho mình! :(

Đọc tiếp...
Thiều Thảo Chi 22 tháng 10 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi đây là tính nhanh mà hic

Đọc tiếp...
❤ Շ¡ểų ทջư ทɦ¡ ❤ (TYK) 21 tháng 10 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Chọn số thích hợp vào chỗ chấm:

2/1009,6/1009,12/1009,20/1009,.......

TL:

30/1009

Đọc tiếp...
nguyen anh hieu 21 tháng 10 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 21 tháng 10 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

30/ 1009 , vì 5 . 6 = 30

Đọc tiếp...
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ 13 tháng 10 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right):\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\)

\(3-\left(\frac{5}{12}+y\right)=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}\)

\(\frac{5}{12}+y=3-\frac{1}{3}\)

\(\frac{5}{12}+y=\frac{8}{3}\)

\(y=\frac{8}{3}-\frac{5}{12}\)

\(y=\frac{24}{12}-\frac{5}{12}\)

\(y=\frac{19}{12}\)

đúng ko ta =.=' 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 13 tháng 10 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right):\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\)

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}\)

\(3-\left(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}=3-\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}=\frac{9}{3}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y-\frac{1}{3}=\frac{8}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y=\frac{8}{3}-\frac{1}{3}\)

\(\frac{3}{4}+y=\frac{7}{3}\)

\(y=\frac{7}{3}-\frac{3}{4}\)

\(y=\frac{28}{12}-\frac{9}{12}\)

\(y=\frac{19}{12}\)

Vậy \(y=\frac{19}{12}\)

Chúc cậu học tốt !!!

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 17 tháng 7 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

1) Ta có: \(2020^2=\left(2019+1\right)^2=2019^2+2.2019+1.\)

\(\Rightarrow1+2019^2=2020^2-2.2019\)

\(\Rightarrow M=\sqrt{1+2019^2+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}=\sqrt{2020^2-2.2019+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{2020^2-2.2020.\frac{2019}{2020}+\left(\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{\left(2020-\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}=2020-\frac{2019}{2020}+\frac{2019}{2020}\)

\(=2020\)

Vậy M=2020.

2) Xét  : \(k\in N;k\ge2\)ta có:

\(\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{\left(k-1\right)k}-\frac{2}{k}\)

                                          \(=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{k-1}+\frac{2}{k}-\frac{2}{k}\)

\(\Rightarrow\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}}=1+\frac{1}{k-1}+\frac{1}{k}\)

Cho \(k=3,4,...,2020.\)Ta có:

\(N=\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{2019^2}+\frac{1}{2020^2}}\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+...+\left(1+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2019}\right)+\left(1+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}\right)\)

\(=2018+\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}=2018\frac{1009}{2020}\)

Vậy \(N=2018\frac{1009}{2020}.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 6 tháng 11 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Coi số trứng đem bán là : 1 

Phân số chỉ số số trứng đem bán lần thứ nhất và thứ 2 là :

\(\frac{1}{5}\)\(\frac{3}{8}\)=\(\frac{23}{40}\)

Phân số chỉ số trứng còn lại là :

1 - \(\frac{23}{40}\)=\(\frac{17}{40}\)

Người đó đem bán số quả trứng là :

17 : \(\frac{17}{40}\)= 40 ( quả )

Lần thứ nhất đem bán số quả trứng là :

40 x \(\frac{1}{5}\)= 8 ( quả )

Lần 2 đem bán số quả trứng là :

40 x \(\frac{3}{8}\)=15 ( quả ) 

                  Đáp số : Đem bán : 40 quả 

                                Lần 1 : 8 quả

                                Lần 2 : 15 quả 

Duyệt đi , chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Cure Miracle 3 tháng 11 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

lần 1 bán 8 quả lần 2 bán 15 quả

Đọc tiếp...
goku 15 tháng 10 2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

cure miracle sai roi

chang nhe dem ban 8 qua ma moi lan ban 15 qua a

Đọc tiếp...
kudo shinichi 26 tháng 8 2018 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 298 + 299 + 2100

    = (2 + 22 + 23 + 24 + 25) + .... + (296 + 297 + 298 + 299 + 2100)

    = 62 + ... + 295.(2 + 22 + 23 + 24 + 25)

     = 62 + ... + 295 . 62

    = 62.(1 + ... + 295\(⋮\)62

Đọc tiếp...
pham phan huy tuan 3 tháng 5 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

A= 2+22 +23+...........+298+299+2100

  = (2+22+23+24+25) +.............+(296+297+298+299+230)

  =         62 +.................+2(2+22+23+24+25)

=           62+...................+62

=>A CHIA HẾT CHO 62(ĐPCM)

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 17 tháng 10 2016 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

bn ấy làm

đúng rội nhưng

còn thiếu 1

bước nữa đó

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 9 tháng 8 2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

c) A>B 

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-.....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}.\)

\(A=1-\frac{1}{100}\)

\(A=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Pé ngốc nhí nhảnh 18 tháng 4 2016 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

c) A=1-1\2+1\2-1\3+.......+1\99-1\100 câu c) so sánh ak!

A=1-1\100=99\100

Đọc tiếp...
Phương Anh Phạm 6 tháng 10 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{5}-\frac{2}{15}\right):\frac{3}{5}\)

\(\left(\frac{15}{30}+\frac{18}{30}-\frac{4}{30}\right).\frac{5}{3}\)

\(\frac{29}{30}.\frac{5}{3}=\frac{29}{18}\)

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 4 2018 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Mỗi giờ xe thứ nhất chuyển 1/14 số gạo.
Xe thứ nhất chuyển trong 6 giờ thì hết:
1/14 x 6 = 6/14 = 3/7 (số gạo)
Như vậy xe thứ hai trong 6 giờ đã chuyển được.
1 – 3/7 = 4/7 (số gạo)
Thời gian một mình xe thứ hai chuyển hết số gạo là:
6 : 4 x 7 = 10,5 (giờ)
Đáp số:  10,5 giờ. (10 giờ 30 phút)

Đọc tiếp...
Giang 13 tháng 9 2016 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

10,5 giờ

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 23 tháng 3 2016 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Mỗi giờ xe thứ nhất chuyển 1/14 số gạo.
Xe thứ nhất chuyển trong 6 giờ thì hết:
1/14 x 6 = 6/14 = 3/7 (số gạo)
Như vậy xe thứ hai trong 6 giờ đã chuyển được.
1 – 3/7 = 4/7 (số gạo)
Thời gian một mình xe thứ hai chuyển hết số gạo là:
6 : 4 x 7 = 10,5 (giờ)
Đáp số:  10,5 giờ. (10 giờ 30 phút)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: