Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hoàng Long (Hội Con 🐄) 12 tháng 9 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

đáp số là:

1/2012

học tốt nha bạn!

hehehe :)

^^

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 12 tháng 9 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2011}{1}+\frac{2010}{2}+...+\frac{1}{2011}\)

\(=\left(\frac{2011}{1}+1\right)+\left(\frac{2010}{2}+1\right)+...+\left(\frac{1}{2011}+1\right)-2011\)

\(=\frac{2012}{1}+\frac{2012}{2}+...+\frac{2012}{2011}+\frac{2012}{2012}-2012\)

\(=2012.\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2012}\right)\)

Do đó: \(\frac{B}{A}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2012}}{2012.\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+....+\frac{1}{2012}\right)}\)

\(=\frac{1}{2012}\)

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 12 tháng 9 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

ddaps số 

1/2012

hok tốt

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 12 tháng 9 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Xem này:

\(\frac{37}{15}.\frac{73}{14}=\frac{2701}{210}\)

Chắc chắn !!!

Đọc tiếp...
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦Թհạʍ 彡★(♔⋆şɦเฑเςɦเ⋆♔) 12 tháng 9 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

bằng 2701/210 nha bạn 

/ là phân số

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 12 tháng 9 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Vì: \(\frac{12345}{12346}< 1\)còn \(\frac{999}{997}>1\)

\(\Rightarrow\frac{999}{997}>1>\frac{12345}{12346}\)

\(\Rightarrow\frac{999}{997}>\frac{12345}{12346}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Anh(Hội Con 🐄) 10 tháng 9 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Trả lời: 

    Ta thấy:

\(\frac{12345}{12346}\)(Tử số bé hơn mẫu số) 

\(\frac{999}{997}\)(Tử số lớn hơn mẫu số)

     *Kết luận: Vậy phân số \(\frac{12345}{12346}\)bé hơn phân số \(\frac{999}{997}\)

      -Nếu bạn chưa hiểu thì mình đưa quy luật cho nhé!!!

                                       #Kiều

Đọc tiếp...
★K!nky๖ۣۜ♑` 10 tháng 9 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{12345}{12346}< 1\)      \(\frac{999}{997}>1\)

Nên \(\frac{12345}{12346}< \frac{999}{997}\)

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 12 tháng 9 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

Xem nhé:

\(\frac{8}{7}+\frac{22}{7}-\frac{10}{7}=\frac{8+22-10}{7}=\frac{20}{7}\)

_ Học tốt _

Đọc tiếp...
Phan Ngọc ánh 8 tháng 9 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{8}{7}+\frac{22}{7}-\frac{10}{7}=\frac{30}{7}-\frac{10}{7}=\frac{20}{7}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Phương 7 tháng 9 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{8}{7}+\frac{22}{7}-\frac{10}{7}\)

\(=\frac{20}{7}\)

  Mình thích conan

    

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 8 tháng 4 2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm
nguyen thi thanh hien 9 tháng 4 2017 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

3/13 nha

Đọc tiếp...
ngocminh1234 15 tháng 4 2016 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Sai roi ban oi phai bang 3/13

Đọc tiếp...
Trương Chí Kiêng 28 tháng 8 2015 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có: }\frac{-181818}{313131}=\frac{-18.10101}{31.10101}=\frac{-18}{31}\)

\(\text{Vậy }\frac{-18}{31}=\frac{-181818}{313131}\)

\(\text{Ta có:}\frac{-137}{59}<-1;\frac{-136}{1343}>-1\)

\(\text{Vậy }\frac{-137}{59}<\frac{-136}{1343}\)

Đọc tiếp...
Bonking 16 tháng 8 2018 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{99}}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{98}}\)

\(2B-B=\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2^{98}}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{99}}\right)\)

\(B=1-\frac{1}{2^{99}}< 1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Quốc Đạt Nguyễn 16 tháng 8 2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

Đọc tiếp...
Minh Ánh 2 tháng 9 2016 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

\(x-\frac{7}{2}< 0\)

\(\Rightarrow x-\frac{7}{2}\) âm

\(\Rightarrow x< \frac{7}{2}\)

tíc mình nha

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18 tháng 3 2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

x-7/2<0
=>x-7/2 âm

=> x-7/2 < 0

:2

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 9 tháng 10 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

x-7/2<0

=>x-7/2 âm

=>x<7/2

Đọc tiếp...
ffffffffg 22 tháng 7 2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

=> 22.S = \(1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}-............+\frac{1}{2^{2000}}-\frac{1}{2^{2002}}\)

=> 4S + S = \(1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^4}-......+\frac{1}{2^{2000}}-\frac{1}{2^{2002}}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^6}-....+\frac{1}{2^{2002}}-\frac{1}{2^{2004}}\)

=> 5S = \(1-\frac{1}{2^{2004}}<1\)

=> S < 1 : 5 = 0,2 (đpcm)

Đọc tiếp...
Forever_Alone 1 tháng 3 2018 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

a, Ta có \(A=\frac{3}{3.5}+\frac{3}{5.7}+....+\frac{3}{49.51}\)

\(=\frac{3}{2}.\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+.....+\frac{2}{49.51}\right)\)

\(=\frac{3}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+....+\frac{1}{49}-\frac{1}{51}\right)\)

\(=\frac{3}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{51}\right)\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{3}{102}=\frac{48}{102}=\frac{24}{51}\)

b,Ta có \(\frac{1}{2}+\frac{2}{2.4}+\frac{3}{4.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{5}{11.16}\)

\(=\frac{2-1}{2}+\frac{4-2}{2.4}+\frac{7-4}{4.7}+\frac{11-7}{7.11}+\frac{16-11}{11.16}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{16}\)

\(=\frac{15}{16}\)

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 12 tháng 9 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\frac{2}{2.4}+\frac{3}{4.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{5}{11.16}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{1.2}+\frac{2}{2.4}+\frac{3}{4.7}+\frac{4}{7.11}+\frac{5}{11.16}\)

\(\Rightarrow B=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{16}\)

\(\Rightarrow B=1-\frac{1}{16}\)

\(\Rightarrow B=\frac{15}{16}\)

Đọc tiếp...
yamamoto 2 tháng 3 2018 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3}{3\cdot5}+\frac{3}{5\cdot7}+\frac{3}{7\cdot9}+........+\frac{3}{49\cdot51}\)

\(\frac{2}{3}A=\frac{2}{3\cdot5}+\frac{2}{5\cdot7}+\frac{2}{7\cdot9}+.............+\frac{2}{49\cdot51}\)

\(\frac{2}{3}A=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+........+\frac{1}{49}-\frac{1}{51}\)

\(\frac{2}{3}A=\frac{1}{3}-\frac{1}{51}\)

\(\frac{2}{3}A=\frac{16}{51}\)

\(A=\frac{24}{51}\)

Đọc tiếp...
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 5 tháng 9 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Đạt 5 tháng 9 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Ta có:1/a-1/b=1/a.1/b

           b-a/ab=1/ab(Mình làm tắt bước quy đồng rùi trừ)

          (b-a).ab=1.ab(Tchất phân số bằng nhau)

     Vậy b-a=1 và a,b thuộc Z

Đọc tiếp...
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 5 tháng 9 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm
Lê Tài Bảo Châu 5 tháng 9 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

Vì \(a< b< c< d< m< n\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+c+m< 3a\\a+b+c+d+m+n< 6a\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{a+c+m}{a+b+c+d+m+n}< \frac{3a}{6a}\)

\(\Rightarrow\frac{a+c+m}{a+b+c+d+m+n}< \frac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 12 tháng 9 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Tham khảo:

Câu hỏi của Trần Khánh Thùy( The Moon of Red ) - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

https://olm.vn/hoi-dap/detail/223049698458.html

Mk có trả lời trong đấy rồi !

Đọc tiếp...
shitbo 5 tháng 9 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

\(;a< b< c< d< m< n\Rightarrow\hept{\begin{cases}2a< a+b\\2c< c+d\\2m< n+m\end{cases}}\Rightarrow\frac{a+c+m}{a+b+c+d+m+n}< \frac{a+b+c+d+m+n}{2\left(a+b+c+d+m+n\right)}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
lê chí dũng 25 tháng 5 2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

S=\(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=\frac{2010-\left(b+c\right)}{b+c}+\frac{2010-\left(c+a\right)}{c+a}+\frac{2010-\left(a+b\right)}{a+b}\)

=\(\frac{2010}{b+c}-\frac{b+c}{b+c}+\frac{2010}{c+a}-\frac{c+a}{c+a}+\frac{2010}{a+b}-\frac{a+b}{a+b}\)

=\(\left(\frac{2010}{b+c}+\frac{2010}{c+a}+\frac{2010}{a+b}\right)-\left(1+1+1\right)=2010\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\right)-3\)

=\(2010.\frac{1}{3}-3=670-3=667\)

đây là nick phụ của nguyễn thiều công thành.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 5 2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(a+b+c\right).\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)=\frac{a+b+c}{a+b}+\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{c+a}\)

=> \(2010.\frac{1}{3}=\frac{a+b}{a+b}+\frac{c}{a+b}+\frac{a}{b+c}+\frac{b+c}{b+c}+\frac{a+c}{c+a}+\frac{b}{c+a}\)

=> \(\frac{2010}{3}=1+1+1+\left(\frac{c}{a+b}+\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}\right)=3+S\)

=> \(S=\frac{2010}{3}-3=\frac{2001}{3}\)

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 18 tháng 4 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

B) Ta có : \(1-\frac{1998}{1999}=\frac{1}{1999};1-\frac{1999}{2000}=\frac{1}{2000}\)

Vì 1999 < 2000 nên \(\frac{1}{1999}>\frac{1}{2000}\)

Hay \(\frac{1998}{1999}>\frac{1999}{2000}\)

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 18 tháng 4 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

A) Ta có : \(1-\frac{13}{27}=\frac{14}{27};1-\frac{27}{41}=\frac{14}{41}\)

Vì 27 < 41 nên \(\frac{1}{27}>\frac{1}{41}\)

Hay \(\frac{13}{27}>\frac{27}{41}\)

Đọc tiếp...
★ Akari Yukino ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 30 tháng 8 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là:

\(\frac{1}{2}.\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

Diện tích mỗi phần là:

\(\frac{1}{6}:3=\frac{1}{18}\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(\frac{1}{18}\)\(m^2\)

Đọc tiếp...
nguyen the anh 25 tháng 7 2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

\(\frac{1}{2}\)*\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{1}{6}\)(m2)

diện tích mổi phần là:

\(\frac{1}{6}\):3=\(\frac{1}{18}\)(m2)

đáp số \(\frac{1}{18}\)m2

Đọc tiếp...
nguyen trung nghia 2 tháng 10 2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa đó là : 

                  \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\)( mét )

Diện tích mỗi phần là :

                    \(\frac{5}{6}:3=\frac{5}{18}\)( mét )

                                                        Đ/S : \(\frac{5}{18}\)mét

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 23 tháng 7 2015 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

 Mẫu số chung của 3 và 5 là 15

Vậy \(\frac{1}{3}\) nhân cả tử và mẫu với 5 ta được \(\frac{5}{15},\frac{2}{5}\)

Thì nhân cả tử mà mẫu với 3 ta được \(\frac{6}{15}\).

Vậy từ so sánh \(\frac{1}{3}\) với \(\frac{2}{5}\) thì ta chuyển qua sét 5/15 với \(\frac{6}{15}\)

\(\Rightarrow\frac{6}{15}\) lớn hơn \(\frac{5}{15}\) vì khi hai phân số có cùng mẫu s61 thì số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn, bạn nhớ chứ.

\(\Rightarrow\frac{2}{5}\) lớn hơn

Vậy mẹ cho em nhiều quýt hơn

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 1 tháng 7 2016 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Để xem ai được nhiều hợn bạn chỉ cần so sánh 1/3 và 2/5 nhé

Ta có : 

 1/3 = 2/6

2/5 = 2/5

Vì 2/6 < 2/5 => 1/3 < 2/5 

Vậy em cóp nhiều hơn

Đọc tiếp...
witch roses 14 tháng 6 2015 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

ta có A =1/1.2+1/3.4+1/5.6+...+1/99.100

=(1/1.2+1/3.4)+(1/5.6+...+1/99.100)

=7/12+(1/5.6+...+1/99.100)>7/12(1)

A=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+...+1/99-1/100

=(1+1/3+1/5+...+1/99)-(1/2+1/4+..+1/100)

=(1+1/2+1/3+1/4+..+1/99+1/100)-2(1/2+1/4+....+1/100)    ( cộng thêm cả 2 vế với 1/2+1/4+..+1/100)

=(1+1/2+1/3+..+1/100)-(1+1/2+..+1/50)

=1/51+1/52+..+1/100

dãy số trên có 50 số hang 50 chia hết cho 10 nên ta nhóm 10 số vào 1 nhóm

A=(1/51+1/52+..+1/60)+(1/61+1/62+..+1/70)+(1/71+1/72+..+1/80)+(1/81+..+1/90)+(1/91+..+1/100)

<1/50.10+1/60.10+1/70.10+1/80.10+1/90.10=1/5+1/6+1/7+1/8+1/9<1/5+1/6+1/7.3=167/210<175/210=5/6

=>A<5/6(2)

từ 1 và 2 =>đpcm

dung tôi chỉ muốn nói rằng đừng đánh giá người khác mà hay xem lại mik chứng minh điều mik nói là đúng trước khi nói người khác sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Y Doanh 6 tháng 9 2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Thank you 

Đọc tiếp...
Nguyễn Y Doanh 6 tháng 9 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Đúng ak

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 27 tháng 8 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

a) 

\(=\frac{3}{5}.\frac{3}{7}+\frac{3}{5}.\frac{4}{7}-\left(1+\frac{3}{5}\right)\)

\(=\frac{3}{5}\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right)-1-\frac{3}{5}\)

\(=\frac{3}{5}-1-\frac{3}{5}\)

\(=-1\)

b) \(=\frac{2^2.5.7.5^2.7^3}{2^2.5^2.7^{2.2}}\)

\(=\frac{2^2.5^{1+2}.7^{3+1}}{2^2.5^2.7^4}=\frac{2^2.5^3.7^4}{2^2.5^2.7^4}=2^{2-2}.5^{3-2}.7^{4-4}=2^0.5^1.7^0=1.5.1=5\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: