Giúp tôi giải toán và làm văn


Đào Thu Hoà 22 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

1) Ta có: \(2020^2=\left(2019+1\right)^2=2019^2+2.2019+1.\)

\(\Rightarrow1+2019^2=2020^2-2.2019\)

\(\Rightarrow M=\sqrt{1+2019^2+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}=\sqrt{2020^2-2.2019+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{2020^2-2.2020.\frac{2019}{2020}+\left(\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{\left(2020-\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}=2020-\frac{2019}{2020}+\frac{2019}{2020}\)

\(=2020\)

Vậy M=2020.

2) Xét  : \(k\in N;k\ge2\)ta có:

\(\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{\left(k-1\right)k}-\frac{2}{k}\)

                                          \(=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{k-1}+\frac{2}{k}-\frac{2}{k}\)

\(\Rightarrow\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}}=1+\frac{1}{k-1}+\frac{1}{k}\)

Cho \(k=3,4,...,2020.\)Ta có:

\(N=\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{2019^2}+\frac{1}{2020^2}}\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+...+\left(1+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2019}\right)+\left(1+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}\right)\)

\(=2018+\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}=2018\frac{1009}{2020}\)

Vậy \(N=2018\frac{1009}{2020}.\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜ๖ۣۜNσbĭ ๖ۣۜSɦĭʑυƙαッ 15 tháng 7 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{7}+\frac{14}{4}=\frac{4}{7}+\frac{7}{2}=\frac{8}{14}+\frac{49}{14}=\frac{57}{14}\)

Đọc tiếp...
Phương 15 tháng 7 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{7}+\frac{14}{4}=\frac{16+98}{28}=\frac{114}{28}=\frac{57}{14}\)

Chúc bạn hok tốt  . kb nhé mình 2k9 còn bạn

Đọc tiếp...
Uchiha Sasuke 15 tháng 7 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{7}\)+\(\frac{14}{4}\)=\(\frac{4}{7}\)+\(\frac{7}{2}\)=\(\frac{8}{14}\)+\(\frac{49}{14}\)=\(\frac{57}{14}\)

Đọc tiếp...
nguyendinhly 15 tháng 7 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1/4;1/5;1/6

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) 15 tháng 7 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Các phân số đó là:

a):\(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4}\)

b) :\(\frac{1}{5};\frac{1}{6};\frac{1}{7}\) 

c) : \(\frac{4}{19};\frac{4}{18};\frac{4}{17}\) 

Phần c ta quy đồng tử số của 2 phân số nhé :

\(\frac{1}{5}=\frac{4}{20}\)

\(\frac{1}{4}=\frac{4}{16}\)

Đọc tiếp...
Khó Chịu.....Thật 15 tháng 7 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Bài làm

ta có: \(\frac{3}{4}< 1;\frac{7}{7}=1;\frac{3}{2}>1;\frac{4}{3}>1.\)

Lại có: \(\frac{3}{2}=\frac{9}{6}\)

            \(\frac{4}{3}=\frac{8}{6}\)

Nên  \(\frac{9}{6}>\frac{8}{6}\)hay \(\frac{3}{2}>\frac{4}{3}\)

Vậy phân số lớn nhất trong các phân số trên là phân số \(\frac{3}{2}\)

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế Hiển 15 tháng 7 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{2}\)là lớn nhất 

Đọc tiếp...
nguyendinhly 15 tháng 7 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

4/3 la lon nhat

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 15 tháng 7 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

1) a) \(8^{15}.4^{13}=\left(2^3\right)^{15}.\left(2^2\right)^{13}\)                        b)  \(\left(\frac{1}{2}\right)^{18}.\left(\frac{1}{4}\right)^{24}=\left(\frac{1}{2}\right)^{18}.\left(\frac{1}{2}^2\right)^{24}\)

    \(=2^{45}.2^{26}=2^{45+26}=2^{71}\)                    \(=\left(\frac{1}{2}\right)^{18}.\left(\frac{1}{2}\right)^{48}=\left(\frac{1}{2}\right)^{18+48}=\left(\frac{1}{2}\right)^{66}\)

     

c)     \(9^{12}.27^{10}=\left(3^2\right)^{12}.\left(3^3\right)^{27}=3^{24}.3^{81}=3^{24+81}=3^{105}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Minh 15 tháng 7 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

\(8^{15}\cdot4^{13}=\left(4^2\right)^{15}\cdot4^{13}=4^{30}\cdot4^{13}=4^{43}\)

\(\left(\frac{1}{2}\right)^{18}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{24}=\left(\frac{1}{2}\right)^{18}\cdot\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^{24}=\left(\frac{1}{2}\right)^{66}\)

\(9^{12}\cdot27^{10}=3^{36}\cdot3^{30}=3^{66}\)

Đọc tiếp...
༺ℒữ༒ℬố༻ 15 tháng 7 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

\(8^{15}\times4^{13}=2^{45}\times2^{26}=2^{71}\)

\(\left(\frac{1}{2}\right)^{18}\times\left(\frac{1}{4}\right)^{24}=\left(\frac{1}{2}\right)^{18}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{48}=\left(\frac{1}{2}\right)^{66}\)

\(9^{12}\times27^{10}=3^{24}\times3^{30}=3^{54}\)

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 13 tháng 7 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

\(\text{1/41 + 1/42 +....+1/80}\)
\(\text{Chia tổng trên thành 2 nhóm mỗi nhóm 20 số hạng. Ta được:}\)
1/41 + 1/42+ .....+ 1/60 > 1/60.20 (mỗi số hạng trong tổng đều >1/60 và 1/60 = 1/60)
1/61 + 1/62 +......+ 1/80 > 1/80.20 (mỗi số hạng trong tổng đều > 1/80 và 1/80 = 1/80)
=> 1/41 + 1/42 +.....+1/61 > 1/3
     1/61 + 1/62 +....+1/80 > 1/4
=> 1/41 +1/42 +...+1/80 < 1/3 + 1/4
=> 1/41 + 1/42 +....+ 1/80 < \(\frac{7}{12}\)

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 12 tháng 7 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời

[3/8+(-3/4)+7/12]:5/6+1/2

=[3/8+(-6/8)+7/12]:5/6+1/2

=[-3/8+7/12]:5/6+1/2

=[(-9/24)+14/24]:5/6+1/2

=5/24:5/6+1/2

=1/4+1/2

=1/4+2/4

=3/4

Kết bạn nha !

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH THCS Pom Lót 12 tháng 7 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

110+19+19   +1a+1b+1b+1b    =1

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{b+\frac{1}{b}}}}=1-\frac{1}{10+\frac{1}{9+\frac{1}{9}}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{b+\frac{1}{b}}}}=\frac{747}{829}\)

Nhập vào máy tính 

\(\frac{747}{829}\)SHIFT    x-1    SHIFT      \(S\Leftrightarrow D\)KQ = 

Ấn -1 KQ = \(\frac{82}{747}\) x-1             SHIFT           S<=> D  \(KQ=9\frac{9}{82}\)

Ấn - 9 K Q = \(\frac{9}{82}\) x-1                 SHIFT           S<=> D \(KQ=9\frac{1}{9}\)

Vậy a=1 , b=9

=> a + b =10

             

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 12 tháng 7 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Có: \(S\le\frac{1}{\frac{\left(1+1+1+...+1\right)^2}{2001+2002+2003+...+2010}}=\frac{1}{\frac{10^2}{20055}}=\frac{4011}{20}=200,55\)

Do \(\frac{1}{2001}\ne\frac{1}{2002}\ne\frac{1}{2003}\ne...\ne\frac{1}{2010}\) nên dấu "=" không xảy ra \(\Rightarrow\)\(S< 200,55\) (1) 

Lại có: \(\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+\frac{1}{2003}+...+\frac{1}{2010}< \frac{1}{2001}+\frac{1}{2001}+...+\frac{1}{2001}=\frac{10}{2001}\)

\(\Rightarrow\)\(S>\frac{2001}{10}=200,1\) (2) 

(1) và (2) suy ra \(200,1< S< 200,55\)\(\Rightarrow\) số nguyên lớn nhất bé hơn S là 200 

PS: sai chỗ nào mn chỉ ạ :3 

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 12 tháng 7 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk chưa hiểu đề cho lắm.

Bạn có thể giải thích giúp mk được ko?

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 12 tháng 7 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời

4 phân số đó gồm:

5/6=10/12=20/24=40/48=80/96

6/7=12/14=24/28=48/56=96/112.

Rất vui khi được giúp bn !

Đọc tiếp...
Ťɧε⚡₣lαsɧ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 12 tháng 7 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

hãy viết 4 phân số bằng phân số 5/6 VÀ 6/7

Đọc tiếp...
Phan Hải Đăng 12 tháng 7 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{4}{3}+\frac{10}{3^2}+...+\frac{3^{98}+1}{3^{98}}\)

=>  A>\(\frac{3}{3}+\frac{9}{9}+...+\frac{3^{98}}{3^{98}}\)  = 1+1+..+1 =98

A=\(\frac{3}{3}+\frac{9}{9}+...+\frac{3^{98}}{3^{98}}\) +\(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^{98}}\)> 1+1+..+1 = 98 

Đặt  B = \(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^{98}}\)

=> 3B  =  \(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^{97}}\)

=>2B =    1-\(\frac{1}{3^{98}}\)              <1    

=> B<1

=>A<99

=>98<A<99            

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 11 tháng 7 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Theo mk thì mk làm cách quy đồng mẫu nha bạn, cách này hơi dài nha:

\(\frac{35}{57}+\frac{15}{177}=\frac{2065}{3363}+\frac{285}{3363}=\frac{2350}{3363}\)

Rất vui vì giúp đc bạn <3

Đọc tiếp...
Công chúa sao băng 11 tháng 7 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

=\(2350/3363\)

Đọc tiếp...
ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜM๖ۣۜU๖ۣۜR๖ۣۜA๖ۣۜD 11 tháng 7 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2350}{3363}\)

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 8 tháng 7 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số cần tìm là \(x\). Theo bài ra ta có :

\(\frac{5}{7}< x< \frac{6}{7}\)

\(\Leftrightarrow\frac{10}{14}< x< \frac{12}{14}\)

\(\Rightarrow x=\frac{11}{14}\)

Vậy phân số cần tìm là : \(\frac{11}{14}\)

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
vu duc anh 14 tháng 7 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

đùa đấy 

Đọc tiếp...
Phạm Gia Bảo 8 tháng 7 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x

Ta có:\(\frac{5}{7}< x< \frac{6}{7}\Leftrightarrow\frac{10}{14}< x< \frac{12}{14}\Rightarrow x=\frac{11}{14}\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 7 tháng 7 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn. Theo như đáp án thì đúng là \(4\sqrt{7}.\)

Đọc tiếp...
nguyen minh trang 6 tháng 7 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm 1 đấy là a nhg bây giờ xem lại thì thấy dù sửa lại 1 thành a thì vẫn sai

Cảm ơn bạn đã góp y

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 6 tháng 7 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Minh Trang ơi \(5a^3-1\ne a\left(5a^2-1\right)\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 4 tháng 7 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Đặt \(A=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+...+\frac{1}{3^n}\left(n\in N\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}+...+\frac{1}{3^n}\)

\(\Rightarrow3A=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^{n-1}}\)

\(\Rightarrow3A-A=\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^{n-1}}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}+...+\frac{1}{3^n}\right)\)

\(\Rightarrow2A=1-\frac{1}{3^n}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1-\frac{1}{3^n}}{2}\)

Đọc tiếp...
Garena Liên Quân Mobile 4 tháng 7 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

S1 S2 S3 S4 A B C D

Giả sử ABCD là một hình vuông có cạnh là 1 đơn vị. Diện tích hình đó là 1.

Diện tích hình chữ nhật S1 bằng \(\frac{1}{3}\) hình vuông nên có diện tích là:

S1 = \(\frac{1}{3}\)

Chia ba phần còn lại của hình vuông ABCD, ta được hình vuông S2. Diện tích hình S2 bằng\(\frac{1}{9}\)hình vuông ABCD nên:

S2 = \(\frac{1}{9}\)

Tiếp tục chia ba phần con lại của của hình vuông ABCD, ta được hình chữ nhật S3 có diện tích:

S3 = \(\frac{1}{27}\)

Tiếp tục làm như thế và cộng lại, ta có:

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + ... = \(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}+...\)

Như vậy càng kéo dài tổng diện tích của các hình đó thì tổng ấy sẽ tiến dần đến diện tích hinh vuông ABCD, hay nói cách khác:

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + ... = SABCD

hoặc  \(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}+...\)= 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 tháng 7 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

Đặt \(P=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\)

\(=\left(\frac{a}{b+c}+1\right)+\left(\frac{b}{a+c}+1\right)+\left(\frac{c}{a+b}+1\right)-3\)

\(=\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{a+c}+\frac{a+b+c}{a+b}-3\)

\(=\frac{11}{b+c}+\frac{11}{a+c}+\frac{11}{a+b}-3\)

\(=11\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b}\right)-3=\frac{11.13}{17}-3=\frac{92}{17}\)

Đọc tiếp...
Tiểu Cốt 4 tháng 7 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2007}.\left(\frac{1001}{2006}-2007\right)-\left(\frac{1}{2006}-2007\right).\frac{1001}{2007}\)

\(=\left(\frac{1001}{2007.2006}-\frac{2007}{2007}\right)-\left(\frac{1001}{2006.2007}-\frac{2007.1001}{2007}\right)\)

\(=\frac{1001}{2007.2006}-\frac{1001}{2006.2007}-1+1001\)

\(=-1+1001\)

\(=1000\)

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 4 tháng 7 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

Theo mk thì hình như

=0 

Ko biết chắc !

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 4 tháng 7 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

\(2016x+x\frac{1}{2016}-2016=\frac{1}{2016}\)

\(\Rightarrow2016x-2016+x.\frac{1}{2016}-\frac{1}{2016}=0\)

\(\Rightarrow2016.\left(x-1\right)+\frac{1}{2016}.\left(x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(2016+\frac{1}{2016}\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2016+\frac{1}{1016}=0\text{ (loại vì }2016+\frac{1}{2016}>0\text{)}\text{ }\\x-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Xyz 4 tháng 7 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

\(2016x+x\frac{1}{2016}-2016=\frac{1}{2016}\)

=> \(2016x+\frac{2016x+1}{2016}-2016=\frac{1}{2016}\)

=> \(2016x+x+\frac{1}{2016}-2016=\frac{1}{2016}\)

=> \(2017x-2016=\frac{1}{2016}-\frac{1}{2016}\)

=> \(2017x-2016=0\)

=> \(2017x=2016\)

=> \(x=2016:2017\)

=> \(x=\frac{2016}{2017}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜGᵵᶌ•Ɠëᵯįñį•︵²⁰⁰⁴ 4 tháng 7 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

\(2016x+x\frac{1}{2016}-2016=\frac{1}{2016}\)

\(\Leftrightarrow x\left(2016+\frac{1}{2016}\right)=\frac{1}{2016}+2016\)

\(\Leftrightarrow x=\left(2016+\frac{1}{2016}\right):\left(2016+\frac{1}{2016}\right)\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: