Giúp tôi giải toán và làm văn


๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 19 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Sau 2 giờ ô tô đi được số phần của quãng đường là :

            1/7 + 2/8=11/28 quãng đường )

Đáp số : 11/28 quãng đường

                                           ~Học tốt!~

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Dũng 8 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

thanks mấy bạn nha

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 8 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
ĐặngTuấnAnh 19 giờ trước (10:36)
Báo cáo sai phạm

Ta có: (19+n)/(5+n)=7/6

<=>(19+n).6=(5+n).7

<=> 114+6n=35+7n

<=>6n-7n=35-114

<=>-n=-79

=>n=79

 vậy n=79

Đọc tiếp...
văn dũng 4 tháng 4 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

x +\(\frac{3}{2}\)\(\frac{3}{2}\)\(\frac{27}{4}\)

x + \(\frac{3}{2}\)           = \(\frac{27}{4}\)x\(\frac{2}{3}\)

x + \(\frac{3}{2}\)           = \(\frac{54}{12}\)=\(\frac{18}{4}\)=\(\frac{9}{2}\)

x                        =\(\frac{9}{2}\)-\(\frac{3}{2}\)

x                        =\(\frac{6}{2}\)=\(\frac{3}{1}\)= 3

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
văn dũng 4 tháng 4 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

bó tay.kom

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Anh Phương 4 tháng 4 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm
Energy 28 tháng 3 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9\times11\times36}{33\times27\times18}=\frac{1\times1\times2}{3\times3\times1}=\frac{2}{9}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Khánh Linh 29 tháng 3 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9\cdot11\cdot36}{33\cdot27\cdot18}=\frac{9\cdot11\cdot2\cdot18}{3\cdot11\cdot3\cdot9\cdot18}=\frac{2}{9}\)

Chu'c hok to^'t nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Duy 2 tháng 4 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

RPT

PƠITƯptioôQe|YP5

IYK]4YO

Đọc tiếp...
Trương Khôi Nguyên 27 tháng 3 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Số hạng của dãy phân số đó là :

(201-5):2+1=99 ( phân số )

Tổng của 99 số nguyên là :

4x99=396

Tổng của 99 phân số là:

(\(\frac{201}{203}\)-\(\frac{5}{7}\)) x 99 :2=\(\frac{396}{29}\)

Tổng của dãy phân số đó là :

369+\(\frac{369}{29}\)=\(\frac{11070}{29}\)

      Đáp số : \(\frac{11070}{29}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Quang 26 tháng 3 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

ai nhanh mình cho 1 k

Đọc tiếp...
Munz 27 tháng 3 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Linh nhiều nha :33

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 27 tháng 3 lúc 7:35
Báo cáo sai phạm

\(\text{a/-(59-3x)+39 = 3x -20}\)

\(-59+3x+39=3x-20\)

\(3x-59+39=3x-20\)

\(3x-20=3x-20\)

\(\Leftrightarrowđpcm\)

\(\text{b/ -(a+b+c) +(b-c) - (a-c-1)= 1+c- 2a }\)

\(-a-b-c+b-c-a+c+1=1+c-2a\)

\(1+\left(-b+b\right)+\left(-c-c+c\right)+\left(-a-a\right)=1+c-2a\)

\(1+0-c-2a=1+c-2a\)

\(1-c-2a=1+c-2a\)

\(\Rightarrow\)không thỏa mãn đề bàii

\(\text{c/ -(19-2x)=39= 2x+20}\)

\(-19+2x+39=2x+20\)

\(2x+\left(-19+39\right)=2x+20\)

\(2x+20=2x+20\)

\(\Leftrightarrowđpcm\)

\(\text{d/ b/ -(a+b+c) +(b-c) - (a-c+1)= c-2a-1 }\)

\(-a-b-c+b-c-a+c-1=c-2a-1\)

\(\left(-b+b\right)+\left(-c-c+c\right)+\left(-a-a\right)-1=c-2a-1\)

\(0-c-2a-1=c-2a-1\)

\(-c-2a-1=c-2a-1\)

\(\Leftrightarrow ko\)thỏa mãn đề bài

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Nguyên Hưng 26 tháng 3 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Mk chỉ biết câu a thôi

a) \(\frac{\frac{5}{7}+\frac{5}{9}-\frac{5}{11}}{\frac{15}{7}+\frac{15}{9}-\frac{15}{11}}\)

\(\frac{5\cdot\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{15\cdot\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}\)

\(\frac{5}{15}\)

\(\frac{1}{3}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
kudo shinichi 26 tháng 3 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN của n+2 và 2n+3 là d

Ta có:

\(n+2⋮d;2n+3⋮d\)

\(\Rightarrow2n+4⋮d;2n+3⋮d\)

\(\Rightarrow2n+4-2n-3⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

Suy ra \(\left(n+2;2n+3\right)=1\Rightarrow\frac{n+2}{2n+3}\) là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Nguyệt Ánh 15 giờ trước (14:29)
Báo cáo sai phạm

    Trả lời :

    a = - 1

    b = 10

    -1/5 + 1/10 = -1/10

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 25 tháng 3 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

a = -1

b =10

-1/5+1/10=-1/10

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 25 tháng 3 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{-1}{3}+\left|\frac{-5}{3}\right|=\frac{-1}{3}+\frac{5}{3}=\frac{4}{3}\)

b) \(\left|\frac{-25}{21}\right|-\left|\frac{-17}{21}\right|=\frac{25}{21}-\frac{17}{21}=\frac{8}{21}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 26 tháng 3 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{-1}{3}+|\frac{-5}{3}|\)

\(=\frac{-1}{3}+\frac{5}{3}\)

\(=\frac{4}{3}\)

\(b,|\frac{-25}{21}|-|\frac{-17}{21}|\)

\(=\frac{25}{21}-\frac{17}{21}\)

\(=\frac{8}{21}\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 3 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Với  \(k\ge19\)

Xét : \(\frac{20^k+18^k}{k!}-\frac{20^{k+1}+18^{k+1}}{\left(k+1\right)!}=\frac{20^k}{k!}\left(1-\frac{20}{k+1}\right)+\frac{18^k}{k!}\left(1-\frac{18}{k+1}\right)\)

\(\ge\frac{18^k}{k!}\left(2-\frac{38}{k+1}\right)>0\)

=> \(\frac{20^k+18^k}{k!}>\frac{20^{k+1}+18^{k+1}}{\left(k+1\right)!}\)với k >= 19

=> \(\frac{20^{19}+18^{19}}{19!}>\frac{20^{20}+18^{20}}{20!}>\frac{20^{21}+18^{21}}{21!}>...\)(1)

Với \(k\le19\)

\(\frac{20^k+18^k}{k!}-\frac{20^{k-1}+18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}=\frac{20^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{20}{k-1}-1\right)+\frac{18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{18}{k-1}-1\right)\)

\(>\frac{18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{38}{\left(k-1\right)}-2\right)>0\)

=> \(\frac{20^k+18^k}{k!}>\frac{20^{k-1}+18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\) với k <= 19

=> \(\frac{20^{19}+18^{19}}{19!}>\frac{20^{18}+18^{18}}{18!}>...>\frac{20^1+18^1}{1!}\)(2) 

Từ (1); (2) => k = 19 thì \(\frac{20^k+18^k}{k!}\) có giá trị lớn nhất.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 24 tháng 3 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Với mọi số tự nhiên n 

Đặt: ( 2n + 1; 2n + 3 ) = d ( với d là số tự nhiên )

=> \(\hept{\begin{cases}2n+1⋮d\\2n+3⋮d\end{cases}}\Rightarrow\left(2n+3\right)-\left(2n+1\right)⋮d\Rightarrow2⋮d\)

=> \(d\inƯ\left(2\right)=\left\{1;2\right\}\)

Mặt khác : 2n + 1 là số lẻ nên \(2n+1⋮̸2\)=> d = 1

=>  2n + 1 và 2n + 3 là hai số nguyên tố cùng nhau với mọi n 

Vậy với mọi số tự nhiên  n thì \(A=\frac{2n+1}{2n+3}\) là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Quỳnh Xuka 24 tháng 3 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN (2n+1;2n+3) (d thuộc N*)

=> (2n+3)-(2n+1) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Mà d thuộc N* => d={1;2}

Ta có 2n+1 không chia hết cho 2 và 2n+3 không chia hết cho 2

=> d=1

=> đpcm

Đọc tiếp...
☪Ņĥøķ Ņģøç☪ 24 tháng 3 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Nếu có bạn nào trả lời thì ngoài t.i.c.k đúng tớ còn pải làm thế nào để 'chọn câu trả lời này'??

Đọc tiếp...
Fudo CTV 22 tháng 3 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

\(\frac{\left(-16\right)\cdot\left(-15\right)}{\left(-25\right)\cdot24}=\frac{4\cdot4\cdot3\cdot5}{-5\cdot5\cdot4\cdot6}=\frac{-2}{5}\)

Đọc tiếp...
☪Ņĥøķ Ņģøç☪ 22 tháng 3 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Haizz câu hỏi thế này:

\(\frac{\left(-16\right).\left(-15\right)}{\left(-25\right).24}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: