Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Tuấn Đạt 21/11 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

Do 1/5 số gà bán lần trước = 1/7 số gà bán lần này

=>số gà bán lần trước= 7/5 số gà lần này

Ta có sơ đồ : số gà bán lần trước 7 phần

                         số gà bán lần này 5 phần

                =>      hiệu số phần là 7-5= 2 phần  (1)

mà số gà lần trước hơn số gà lần này 12 con (2)

Từ 1 và 2 =>số gà lần này bán được là     12 : 2 X 5= 30 con

số gà bán lần trước là   30 + 12 = 42 con

Đọc tiếp...
Hatake Kakashi 21/11 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Do 1/5 số gà bán lần trước = 1/7 số gà bán lần này

=>số gà bán lần trước= 7/5 số gà lần này

Ta có sơ đồ : số gà bán lần trước 7 phần

                         số gà bán lần này 5 phần

                =>      hiệu số phần là 7-5= 2 phần  (1)

mà số gà lần trước hơn số gà lần này 12 con (2)

Từ 1 và 2 =>số gà lần này bán được là     12 : 2 X 5= 30 con

số gà bán lần trước là   30 + 12 = 42 con

Đọc tiếp...
ST CTV 21/11 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{31}+\frac{1}{32}+...+\frac{1}{60}=\left(\frac{1}{31}+\frac{1}{32}+...+\frac{1}{40}\right)+\left(\frac{1}{41}+\frac{1}{42}+...+\frac{1}{50}\right)+\left(\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{60}\right)\)

Ta có: \(\frac{1}{31}+\frac{1}{32}+...+\frac{1}{40}< \frac{1}{30}+\frac{1}{30}+...+\frac{1}{30}=\frac{10}{30}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{41}+\frac{1}{42}+...+\frac{1}{50}< \frac{1}{40}+\frac{1}{40}+...+\frac{1}{40}=\frac{10}{40}=\frac{1}{4}\)

\(\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{60}< \frac{1}{50}+\frac{1}{50}+...+\frac{1}{50}=\frac{10}{50}=\frac{1}{5}\)

Do đó \(A< \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{47}{60}< \frac{48}{60}=\frac{4}{5}\)

Vậy \(A< \frac{4}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Dương 22/11 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Vinh 21/11 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

141 +142 +...+150 <140 +140 +...+140 =1040 =14 

151 +152 +...+160 <150 +150 +...+150 =1050 =15 

Do đó A<13 +14 +15 =4760 <4860 =45 

Vậy A<45 

 
Đọc tiếp...
nguyên thành 14/11/2017 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

a, để â rút gon đc thì 63 và 3n+1 phải có ước chung

mà 63=31x3

=>ước chung của 63 và 3n+1={3;31}

TH1: ƯC là 3

=>3n+1 phải chia hết cho 3 . mà 3n chia hết cho 3

                                             1ko chia hết cho 3

=>3n+1 ko chia hết cho 3( ko khả thi)

TH2:ƯC là 31

=> 3n+1 chia hết cho 31

=> n=10

Vậy n=10 thì A đc rút gọn

Đọc tiếp...
nguyên thành 14/11/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

b, để A là số tự nhiên thì 63 phải chia hết cho 3n-1

=>3n-1 thuộc Ư(63)

=>3n-1={1;3;31;63}

TH1:3n+1=1

=>3n=0 =>n=0 ko thuộc N* ( ko khả thi)

TH2: 3n+1=3

=>3n=2 =>n=2/3 ko thuộc N* ( ko khả thi)

TH3: 3n+1=31

=>3n=30 =>n=10 thuộc N* ( khả thi)

TH4: 3n+1=63

=>3n=62 =>n=62/3  ko thuộc N* ( ko khả thi)

 ko thuộc N* ( ko khả thi)

Vậy ta có n=10 để A là STN

Đọc tiếp...
Cậu chủ họ Lương 14/11/2017 lúc 05:20
Báo cáo sai phạm

a) ta chứng mk tử và mẫu là 2 số nguyên tố cùng nhau 

mk làm mẫu 1 câu nha

Gọi d là UCLN(n+1;2n+3)

=>n+1 \(⋮\)<=>2(n+1)\(⋮\)d<=>4n+2 chia hết cho d

=>4n+3 chia hết cho d

=> 4n+3-4n-2 chia hết cho d

<=> 1 chia hết cho d=> d= 1

d=1=>\(\frac{n+1}{2n+3}\)tối giản

Đọc tiếp...
Cậu chủ họ Lương 14/11/2017 lúc 05:25
Báo cáo sai phạm

b) Gọi d là UCLN(2n+3;4n+8)

=>2n+3 \(⋮\)d<=>2(2n+3)\(⋮\)d<=> 4n+6 \(⋮\)d

=>4n+8\(⋮\)d

=>4n+8-4n-6\(⋮\)d<=>2 chia hết cho d=> d=1,2

mà 2n+3 là số lẻ nên ko có ước chẵn là 2=> d=1

vây \(\frac{2n+3}{4n+8}\)tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 11/11/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{2\cdot3\cdot5}{70}=\frac{30}{70}=\frac{3}{7}\)

b) \(\frac{2\cdot6\cdot11}{33\cdot24}=\frac{2\cdot6\cdot11}{3\cdot11\cdot2\cdot2\cdot6}=\frac{1}{6}\)

c) \(\frac{21\cdot45}{9\cdot7\cdot5\cdot3}=\frac{3\cdot7\cdot5\cdot9}{9\cdot7\cdot5\cdot3}=1\)

                          Chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Công chúa cá tính 12/11/2017 lúc 06:19
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn nhiều

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 11/11/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

A,

2.3.5/70=3.10/7.10=3/7

B,

2.6.11/33.24=2.6.11/3.11.4.6=1/6

C,

21.45/9.7.5.3=3.7.5.9/9.7.5.3=1

. là dấu nhân

Đọc tiếp...
Công Chúa Lấp Lánh 05/11/2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

bạn giải như toán có lời văn đc không không cần phải giải thích cụ thể

Đọc tiếp...
Sướng Nguyễn 04/11/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây cam là x , số cây chanh là y , số cây bưởi là z ( cây ) 
Đk : x , y ,z  thuộc N*  và x , y ,z < 30 
Theo đề , tổng số cây trong vườn 30 cây => x + y + z = 30    (1)
    Số cây cam bằng 75 % số cây bưởi => x =\(\frac{75z}{100}\)(cây )  (2) 
    Số cây chanh bằng 3/4 số cây bưởi =>  y = \(\frac{3z}{4}\)(cây)   (3)
Thế  (2), (3) vào (1 ) ta đc ;
\(\frac{75z}{100}\)\(\frac{3}{4}z\)+ z = 30  
<=> \(\frac{75z}{100}\)\(\frac{75z}{100}\)\(\frac{100z}{100}\)\(\frac{3000}{100}\)=> 75z + 75 z +100 z = 3000 
                                                                           <=>  250 z             = 3000
                                                                             <=>      z             = 12 ( TMĐK ) 
Thay z = 12 vào pt (2) => x = 9 (TMĐK)
Thay z = 12 vào pt  (3)  => y = 9 ( TMĐK ) 
Vậy số cây cam là :  9 cây 
     Số cây chanh là  : 9 cây 
Số cây bưởi là : 12 cây 

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Mạnh 02/11/2017 lúc 07:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{48}{96}=\frac{48:48}{96:48}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{42}{98}=\frac{42:14}{98:14}=\frac{3}{7}\)

\(\frac{80}{240}=\frac{80:80}{240:80}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{75}{100}=\frac{75:25}{100:25}=\frac{3}{4}\)

\(\frac{64}{720}=\frac{64:16}{720:16}=\frac{4}{45}\)

\(\frac{15}{120}=\frac{15:15}{120:15}=\frac{1}{8}\)

Đọc tiếp...
leminhduc 01/11/2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}:\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\)

\(=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Võ Duy Trường 01/11/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

 1/3:2/3-1/2+2/3-1/6

=1/2-1/2+2/3-1/6

=0+2/3-1/6=1/2

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 29/10/2017 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

 Tìm n ∈  N để:( 4n+ 3) và 2n+ 3 nguyên tố cùng nhau và  2n + 3 4n + 3  tối giảm. b) 7n+ 13 và 2n+ 4 nguyên tố cùng nhau. b, giả sử d = ( 7n +13 ; 2n + 4)  ta có 7n + 13 = 3.( 2n +4 ) + (n + 1)  2n + 4 = 2.(n +1) + 2  => d = ( n +1; 2)  Để 7n + 13 và 2n + 4 là số nguyên tố cùng nhau thì d = 1  => n + 1 không chia hết cho 2  => n+ 1 = 2k + 1 , k thuộc N  => n = 2k  Vậy với n = 2k thì 7n + 13 và 2n + 4 nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
leminhduc 29/10/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

b, giả sử d = ( 7n +13 ; 2n + 4) 
ta có 7n + 13 = 3.( 2n +4 ) + (n + 1) 
2n + 4 = 2.(n +1) + 2 
=> d = ( n +1; 2) 
Để 7n + 13 và 2n + 4 là số nguyên tố cùng nhau thì d = 1 
=> n + 1 không chia hết cho 2 
=> n+ 1 = 2k + 1 , k thuộc N 
=> n = 2k 
Vậy với n = 2k thì 7n + 13 và 2n + 4 nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: