Giúp tôi giải toán và làm văn


Phùng Minh Quân CTV 14/09/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right).....\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\)

\(=\)\(\frac{3}{2}.\frac{4}{3}.\frac{5}{4}.....\frac{n^2+1}{n^2}\)

\(=\)\(\frac{n^2+1}{2}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Tiệp Vũ 14/09/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

ko phải bạn ơi

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Phuong 14/09/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

cau hoi ban can co the o day https://lazi.vn/edu/exercise/tinh-h-a-1-1-2-2-1-1-3-2-1-1-n-2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 12/09/2018 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1212}{1515}:\frac{2727}{2525}=\frac{1212}{1515}x\frac{2525}{2727}=\frac{12x101}{15x101}x\frac{25x101}{27x101}=\frac{12x25}{15x27}=\frac{3x4x5x5}{3x5x27}=\frac{4x5}{27}=\frac{20}{27}.\)

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 12/09/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1212}{1515}:\frac{2727}{2525}\)

\(=\frac{1212}{1515}x\frac{2525}{2727}\)

\(=\frac{20}{27}\)

Chúc Học tốt

Đọc tiếp...
kasumi mahiru 12/09/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm
Sarah Nguyễn 07/09/2018 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Đó là những phân số :

\(\frac{36}{30};\frac{37}{30};\frac{38}{30};\frac{39}{30};\frac{40}{30};\frac{41}{30}\)

Vì quy đồng : \(\frac{7}{5}=\frac{42}{30}\)\(\frac{7}{6}=\frac{35}{30}\)

Vậy chỉ có các phân số trên là thỏa mãn giữa  \(\frac{7}{5};\frac{7}{6}\)

Đọc tiếp...
Linh Mun 07/09/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Bạn quy đồng ra rồi tìm ra chúng nhé !

Bây giờ mà nhắc thì ỷ lại đó !

~ Linh mun ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Quỳnh 10/09/2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Ta có :

3/5 = 3 x 5 / 5 x 5 = 15/25        4/5 = 4 x 5 / 5 x 5 = 20/25

15/25 < 16/25, 17/25, 18/25, 19/25 < 20/25

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn Công 09/09/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

16/25, 17/25, 18/25, 19/25

6

Đúng thì nhớ k cho mình nha

Đọc tiếp...
nguyen ngoc thach 03/09/2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

1:19/30;20/30;21/30;22/30;23/30

2:cùng số 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đạt 05/09/2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(3\frac{1}{5}+\left(-2\frac{1}{5}\right)\)

\(=\frac{3\times5+1}{5}-\frac{2\times5+1}{5}\)

\(=\frac{16}{5}-\frac{11}{5}\)

\(=\frac{5}{5}=1\)

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn Công 09/09/2018 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Em mới học lớp 5 à, em không giải được đâu

Đọc tiếp...
Mikoto Misaka 01/09/2018 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

\(1\frac{1}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 01/09/2018 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :  Gọi số cây của tổ 2 là a ( cây ), ( a > 0 )

Số cây cây của tổ một là : \(\frac{2}{3}a=\frac{4}{6}a\)

Số cây của tổ 3 là : \(\frac{5}{6}a\)

Vì \(\frac{4}{6}a< \frac{5}{6}a< a\)

nên tổ 1 trồng được ít cây nhất

tổ 2 trồng được nhiều cây nhất

Câu 2 :

a) \(\frac{3}{5}< \frac{?}{?}< \frac{4}{5}\)

Có \(\frac{3}{5}=\frac{6}{10}\)

\(\frac{4}{5}=\frac{8}{10}\)

=> \(\frac{6}{10}< \frac{?}{?}< \frac{8}{10}\)

=> Chỗ phải điền là  \(\frac{7}{10}\)

b) \(1< \frac{?}{?}< \frac{6}{5}\)

Có \(1=\frac{10}{10}\)

\(\frac{6}{5}=\frac{12}{10}\)

=> \(\frac{10}{10}< \frac{?}{?}< \frac{12}{10}\)

Chỗ phải điền là : \(\frac{11}{10}\)

Lưu ý : câu 2 mình chỉ làm tương đối, nếu bạn làm mẫu các phân số to lên thì số điền ở giữa sẽ tìm được nhiều hơn

Đọc tiếp...
Công chúa cá tính 15/09 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

Mình cảm ơn các bạn rất nhiều!

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn Công 09/09/2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Ví dụ cây của tổ 2 là 18 cây. Tổ 1 = 18 : 3 x 2 = 12, tổ 3 = 18 : 6 x 5 = 15

Vậy tổ 2 trồng được nhiều nhất và tổ 1 trồng được ít nhất

Câu 2 :  3/5 = 6/10, 4/5 = 8/10. Nên 2a = 7/10

2b : 1 = 5/5 = 10/10, 6/5 = 12/10. Nên 2b = 11/10 

Đọc tiếp...
Bonking 31/08/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Đính chính lại là sai chỗ " Từ (2) =>... ". Làm lại từ đấy :

Từ (2) => 4a - 16 = 3 ( a + 21 )

=> 4a - 16 = 3a + 63

=> 4a - 3a = 63 + 16

=> a = 79

=> \(\frac{79+1}{b}=\frac{4}{5}\)

=> 80 . 5 = 4b

=> 400 = 4b

=> b = 100

Vậy phân số cần tìm là 79/100

Đọc tiếp...
Bonking 31/08/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Gọi ps đó là a/b

Ta có :

\(\frac{a+1}{b}=\frac{4}{5}\)

=> 5 ( a + 1 ) = 4b

=> 5a + 5 = 4b

=> 5a + 5 - b = 3b ( 1 )

\(\frac{a-4}{b}=\frac{3}{4}\)

=> 4 ( a - 4 ) = 3b

=> 4a - 16 = 3b ( 2 )

Từ (1)(2) => 5a + 5 - b = 4a - 16

=> 5a - 4a - b = -16 - 5

=> a - b = -21

=> b = a + 21

Từ (2) => 4a - 16 = a + 21

=> 4a - a = 21 + 16

=> 3a = 37

=> a = 37/3

=> tự tìm mẫu

P/s: chắc sai đâu đó chứ cách làm đúng nhá 

Đọc tiếp...
Bonking 30/08/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{x+2}=\frac{3}{3x-2}\)

\(\Leftrightarrow7\cdot\left(3x-2\right)=3\cdot\left(x+2\right)\)

\(\Leftrightarrow21x-14=3x+6\)

\(\Leftrightarrow21x-3x=6+14\)

\(\Leftrightarrow18x=20\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{10}{9}\)

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 30/08/2018 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+5}{-12}=\frac{7}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right).4=\left(-12\right).7\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right).4=-84\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right)=-84:4\)

\(\Leftrightarrow x+5=-21\)

\(\Leftrightarrow x=-26\)

Đọc tiếp...
Bonking 30/08/2018 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+5}{-12}=\frac{7}{4}\)

=> 4 ( x + 5 ) = 7 . ( -12 )

=> 4x + 20 = -84

=> 4x = -104

=> x = -26

Vậy,..........

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Ánh 30/08/2018 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm
  1. Ta có : 7/4= -21/-12; x+5/-12=-21/-12 . Suy ra: x+5=-21.Vậy x=-16
Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 30/08/2018 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{2}{x+32}=\frac{-1}{3x+5}\)

\(\Leftrightarrow2\left(3x+5\right)=-1\left(x+32\right)\)

\(\Leftrightarrow6x+10=-x-32\)

\(\Leftrightarrow7x=-42\)

\(\Rightarrow x=-6\)

Vậy................

hok tốt

Đọc tiếp...
Hello 30/08/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{2}{x+32}=\frac{-1}{3x+5}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{x+32}=\frac{2}{-6x-10}\)

\(\Rightarrow x+32=-6x-10\)

\(\Rightarrow x+6x=-10+32\)

\(\Rightarrow7x=22\)

\(\Rightarrow x=\frac{22}{7}\)

Vậy \(x=\frac{22}{7}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 30/08/2018 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x+32}=\frac{-1}{3x+5}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{x+32}=\frac{2}{-6x-10}\)

\(\Rightarrow x+32=-6x-10\)

\(x+6x=-10+32\)

\(\Rightarrow7x=22\Rightarrow x=\frac{22}{7}\)

Đọc tiếp...
Bonking 29/08/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{-2}=\frac{-8}{x}\)

=> x^2 = (-8)(-2)

=> x^2 = 16

=> x^2 = (+-4)^2

=> x = { 4; -4 }

Vậy,...........

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 29/08/2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{-2}=\frac{-8}{x}\Rightarrow x^2=\left(-8\right).\left(-2\right)\Rightarrow x^2=16\Rightarrow x=4^2\Rightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Mikoto Misaka 29/08/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

=> x.x = -8 . -2

     x2   = 16

=> x2   = 42

=> x = 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 29/08/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-38}{x}=\frac{60}{-90}\)

=> x. 60 = ( - 38 ). ( - 90 )

=> 60x = 3420

=> x = 57

Đọc tiếp...
kudo shinichi 29/08/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{-38}{x}=\frac{60}{-90}=\frac{2}{-3}\) 

=> (-38) . (-3) = x . 2

=> 114 = x . 2

=> x = 114 : 2

=> x = 57

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 29/08/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-38}{x}=\frac{60}{-90}\)

\(\Rightarrow x.60=\left(-38\right).\left(-90\right)\)

\(\Rightarrow x.60=3420\)

\(\Rightarrow x\)   \(=3420:60\)

\(\Rightarrow x\)   \(=57\)

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 28/08/2018 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Cho mình sửa lại đề bài

\(\frac{4}{\frac{25}{-x}}=\frac{x}{\frac{1}{4}}\)

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 28/08/2018 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

425 x =x14  

-X x X = \(\frac{4}{25}.\frac{1}{4}\)

 -X      = \(\frac{1}{25}\)

  X      = \(-\frac{1}{25}\) 
Đọc tiếp...
Kagamine Len 25/08/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{500}\)\(\frac{4}{1000}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Lan 27/08/2018 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

2/500 = 4/1000

k mình nhé

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng Hải 26/08/2018 lúc 07:35
Báo cáo sai phạm

2/500 = 4/1000

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 25/08/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Ta có:  \(\frac{x}{3}-\frac{1}{y}=\frac{2}{6}-\frac{1}{3}\)

Quy đồng mẫu hai vế ta có:

    \(\frac{x}{3}-\frac{1}{y}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{x.y}{3.y}-\frac{1.3}{y.3}=\frac{1.y}{3.y}\)

\(\frac{x.y}{3y}-\frac{3}{3y}=\frac{y}{3y}\)

\(\frac{xy}{3y}-\frac{y}{3y}=\frac{3}{3y}\)

\(\frac{xy-y}{3y}=\frac{3}{3y}\)

\(\Rightarrow xy-y=3\)

\(y.\left(x-1\right)=3\)             \(\left[3=1.3=\left(-1\right).\left(-3\right)\right]\)

Vậy x = 4 thì y = 1.

       x = 2 thì y = 3

       x = -2 thì y = -1

       x = 0 thì y = -3

Đọc tiếp...
Bonking 25/08/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{3}-\frac{1}{y}=\frac{2}{6}\)

\(\frac{xy}{3y}-\frac{3}{3y}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{xy-3}{3y}=\frac{1}{3}\)

=> 3 ( xy - 3 ) = 3y

=> xy - 3 = 3y

=> y ( x - 3 ) = 3 = 1 . 3 = 3 . 1 = (-1) . (-3) = (-3) . (-1)

Lập bảng tính x, y là xong

Đọc tiếp...
Nhật Linh Nguyễn 25/08/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Ta có x , y ∈ Z : x/3 - 1/y = 2/6 .

              =>         x/3 - 2/6 = 1/y .

             =>        2x/6 - 2/6 = 1/y .

             =>     ( 2x - 2 ) / 6 = 1/y .

             =>    ( 2x - 2 ) * y = 6 .

             => 6 ⋮ 2x - 2 ; ⋮ y .

             => 2x - 2 ; y Ư ( 6 ) = { -6 ; -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 } .

Vì 2x - 2 ⋮ 2 nên 2x - 2 = -6 ; -2 ; 2 ; 6 .

                  =>        2x   = -4 ; 0 ; 4 ; 8 .

                 =>          x    = -2 ; 0 ; 2 ; 4 .

Do đó y = -1 ; -3 ; 3 ; 1 .

Vậy x = -2 ; y = -1 .

       x = 0 ; y = -3 .

       x = 2 ; y = 3 .

       x = 4 ; y = 1 .

Đọc tiếp...
Tớ ATSM 24/08/2018 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Số học sinh thích học toán là:

30 x 90/100 = 27 (học sinh)

Số học sinh thích học vẽ là:

30 x 80/100 = 24 (học sinh)

Đáp số:...

Đọc tiếp...
Forever_Alone 24/08/2018 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Số học sinh thích học toán là :

30 x 90% = 27 ( bạn )

Số học sinh thích học vẽ là :

30 x 80% = 24 ( bạn )

Vậy....

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nhan 24/08/2018 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

27 hs thích toán

24 hs thích vẽ 

oky bạn

học giỏi

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 24/08/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Rút gọn:

\(A=\frac{2483-13}{4966-26}=\frac{13.\left(191-1\right)}{26.\left(191-1\right)}\)

   \(=\frac{13.190}{26.190}=\frac{13}{26}=\frac{1}{2}\)

\(B=\frac{2727-101}{7575+303}=\frac{101.\left(27+1\right)}{303.\left(25+1\right)}\)

   \(=\frac{101.26}{303.26}=\frac{101}{303}=\frac{1}{3}\)

Quy đồng:

\(\frac{1}{2}\)và    \(\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{2}=\frac{1.3}{2.3}=\frac{3}{6}\)                       \(\frac{1}{3}=\frac{1.2}{3.2}=\frac{2}{6}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: