Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Ngọc Trâm 21/01 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

tách mỗi thừa số ra

a,\(\frac{3\cdot3\cdot5\cdot3\cdot11\cdot2}{3\cdot10\cdot3\cdot3\cdot11\cdot4}=\frac{1}{10}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 02/11/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

- Nếu y = 0, khi đó ta có:
\(\frac{1}{12}=\frac{1}{5x}=\frac{1}{4x}\) (vô lý).
- Nếu \(y\ne0\), khi đó ta có:
\(\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5xy}=\frac{y+7y^2}{4xy}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5}=\frac{y+7y^2}{4}\) (do \(xy\ne0\)).
\(\Leftrightarrow4\left(y+5y^2\right)=5\left(y+7y^2\right)\)
\(\Leftrightarrow4y+20y^2=5y+35y^2\)
\(\Leftrightarrow15y^2+y=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(15y+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow15y+1=0\) ( do y khác 0).
\(\Leftrightarrow y=-\frac{1}{15}\).
Từ đó ta có:
\(\frac{1+3.\frac{-1}{15}}{12}=\frac{1+5.\frac{-1}{15}}{5x}=\frac{1+7.\frac{-1}{15}}{4x}\)
suy ra \(\frac{1}{15}=\frac{\frac{2}{3}}{5x}\)\(\Leftrightarrow5x=15.\frac{2}{3}=10\).\(\Leftrightarrow x=2\).
vậy \(x=2,y=-\frac{1}{15}\).

 

Đọc tiếp...
trần như 13/06/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{1+3y+1+5y+1+7y}{12+5x+4x}=\frac{15y+3}{9x+12}=\frac{3\left(5y+1\right)}{3\left(3x+4\right)}=\frac{5y+1}{3x+4}\)

......

Đọc tiếp...
Kousaka Honoka 02/04/2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{3+15y}{12+9x}\) 

\(=\frac{1+5y}{4+3x}\)

=> 4+3x = 5x

=> 4 = 2x

=> x=2

Thay x =2 vào trên ta có:

\(\frac{1+5y}{10}=\frac{1+7y}{8}\) 

=> 8(1+5y) = 10(1+7y)

=> 8 + 40y = 10 + 70y

=> 8-10=70y-40y

=> -2 = 30y

=> y = \(\frac{-2}{30}=\frac{-1}{15}\)

Vậy cặp số (x;y) thỏa mãn là \(\left(2;\frac{-1}{15}\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 15/04/2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Cách giải như sau: đặt số bưu ảnh An có = x + a ; số bưu ảnh Bách có = y + a (trong đó a = số bưu ảnh hoa của An = số bưu ảnh thú rừng của Bách) 

Theo đề bài ta lập được hệ pt sau: 

x + 2a = 7y 
x = 4 (y + 2a) 

Giải hệ ta có x = 64a/3 và y = 10a/3 !! 

a chỉ có thể là bội số của 3. cho a = 3, hệ có nghiệm x = 64, y = 10, số bưu ảnh An có 67 và số bưu ảnh Bách có 13 (thỏa yêu cầu đề bài) 

a = 6 ==> x = 128 > 100 (không thỏa yêu cầu đề bài). Vậy suy ra nhận nghiệm duy nhất a = 3. 

Và đáp án chỉ có 1 nghiệm duy nhất. Bưu ảnh An có là 67 và Bách có 13. Trong đó số bưu ảnh hoa của An là 3, số bưu ảnh thú rừng của Bách cũng là 3. Ok ?? 

Đọc tiếp...
Alone Minh 20/02/2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

mik chua hoc den he pt con cach nao nua ko

Đọc tiếp...
dương thị hoa 30/01/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm
Hàn Bạch Tử 19/01 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{7}=\frac{6}{21}\)

\(\Rightarrow x=\frac{7.6}{21}\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(-\frac{5}{y}=\frac{20}{28}\)

\(\Rightarrow y=\frac{-5.28}{20}\)

\(\Rightarrow y=-7\)

Đọc tiếp...
Đoàn Cao Minh Trí 02/08/2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

ta gọi 3 số lần lượt là a;b;c ta có a/b=5/9 => a/5=b/9 => a/10=b/18 (1) Ta có: a/c=10/7 => a/10=c/7 (2) Từ (1) và (2) => a/10 =b/18 =c/7 Nếu a = 10 => b = 18 và c = 7 thì BCNN(a,b,c)=630=3150:5 Vậy ta nhân mỗi số a ; b; c trên với 5 Vậy a ; b;c là 50 ; 90 ; 35

Đọc tiếp...
emdixaqua 06/06/2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : a ; b ; c Ta có :  5 a = 9 b ; 10 a = 7 c ⇒ 10 a = 18 b = 7 c

Ta gọi :  10 a ; 18 b ; 7 c = k Ta có : a = 10k b = 18k c = 7k BCNN (a;b;c) = k.10.9.7=630.k=3150

⇒k = 5 a = 10 . 5 = 50 b = 5 . 18 = 90 c = 5 . 7 = 35 

Vậy số tự nhiên cần tìm là : 35 ; 50 và 90

Đọc tiếp...
Inuyasha 01/12/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm

\(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{2.5^{21}.5-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{14}.7-19.7^{14}\right)}{7^{16}.7+3.7^{15}}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(2-9\right).5}{\left(5.5\right)^{10}}:\frac{5.[7^{15}.\left(3-19\right)].7}{7^{15}.\left(3+1\right).7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-7\right).5}{5^{10}.5^{10}}:\frac{5.7^{15}.\left(-16\right).7}{7^{15}.4.7}\)

\(C=\frac{5^{21}.\left(-35\right)}{5^{10}.5^{10}}:\frac{7^{15}.\left(-112\right).5}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{7^{15}.560}{7^{15}.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):\frac{1.560}{1.28}\)

\(C=5.\left(-35\right):20\)

\(C=5.\left(-35\right).\frac{1}{20}\)

\(C=-\frac{175}{20}\)

\(C=-\frac{35}{4}\)

Vậy biểu thức trên \(C=\frac{2.5^{22}-9.5^{21}}{25^{10}}:\frac{5.\left(3.7^{15}-19.7^{14}\right)}{7^{16}+3.7^{15}}\)bằng \(C=-\frac{35}{4}\)

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 16/01/2019 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{5^{21}\left(2.5-9\right)}{5^{20}}:\frac{5.7^{14}\left(3.7-19\right)}{7^{15}\left(7+3\right)}=5^{21-20}.\left(10-9\right):\frac{5.\left(21-19\right)}{7^{15-14}.10}\)

\(=5:\frac{5.2}{7.10}=5:\frac{1}{7}=5.7=35\)

Đọc tiếp...
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ ANIME IS MY LIFE ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂ 04/12/2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

cô giáo bn chữa bài đó chưa, mình làm đúng hay sai vậy

Đọc tiếp...
Khuôn bậc cảm xúc 01/05/2015 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Phần a dễ , tớ làm sau.Để tớ chơi phần b {}

Đọc tiếp...
Nữ hiệp sĩ ánh sáng Hana 06/03/2017 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Phàn a) dễ oy , tự lm nhé !

b) Ta có : \(A=\frac{6n-1}{3n+2}=\frac{2\left(3n+2\right)-5}{3n+2}=2-\frac{5}{3n+2}\)

Để \(A_{min}\Leftrightarrow\frac{5}{3n+2}max\)

Xét 3n+2>0 =>3n>-2=>n>\(\frac{-2}{3}\)=> n >hoặc = 0(vì n \(\in\)Z )=>\(\frac{5}{3n+2}\)>0 (1)

Xét 3n+2<0 => 3n<-2 =>n<\(\frac{-2}{3}\)=>\(\frac{5}{3n+2}\)<0 (2)

từ (1) và (2) và do \(\frac{5}{3n+2}\)max => ta chọn trường hợp (1)

p/s \(\frac{5}{3n+2}\)dương có tử số dương ko đổi nên A bé nhất khi mẫu số bé nhất \(\Leftrightarrow\)n nhỏ nhất \(\Leftrightarrow\)n=0

Vậy \(A_{min}=\frac{-1}{2}\Leftrightarrow n=0\)

Đọc tiếp...
duongnhuquynh 08/02/2015 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

 câu b xoá 4 ở tử, 12 ở mẫu hoặc 5 ở tử, 15 ở mẫu  hoặc 6 tử , 18 mẫu

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Mỹ Ý 11/08/2015 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)=
1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5
5A=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397
5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397
Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 
=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)
=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Miku 08/04/2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)

= 1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5 5A

=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397 5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397

Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 

=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)

=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)

=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Phan Thị Diệu Linh 17/03/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm
Luong Hoang Long 19/04/2017 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

a)1.2.3.4...9-1.2.3.4...8-1.2.3.4...8.8

=1.2.3.4...8(9-1-8)

=1.2.3.4...8.0

=0

b)(3.4.216)2/11.123.411-169=(3.22.216)2/11.213.222-236=32.24.232/11.235-236=32.226/235.(11-2)

=32.236/235.9=32.236/235.32=2

c)70.(131313/565656+131313/727272+131313/909090

=70.(13/56+13/72+13/90)

=70.39/70=39

d)1/4.9+1/9.14+1/14.19+...+1/64.69

=4/4.9.4+4/9.4.14+4/14.19.4+...+4/64.69.4.

=1/4.(4/4.9+4/9.14+4/14.19+...+4/64.69)

=1/4.(1/4-1/9+1/9-1/14+1/14-1/19+...+1/64-1/69)

=1/4.(1/4-1/69)

=1/4.65/276=65/1104

~~~~~~~~Chúc bạn học giỏi nhé !~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 19/04/2017 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

d)\(\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{14}+...+\frac{1}{64}-\frac{1}{69}\right)\)

\(\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{69}\right)\)

\(\frac{1}{3}\times\frac{65}{276}\)

Đọc tiếp...
Sư tử đáng yêu 19/04/2017 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

nhìu thế này sao mà làm nổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14/02/2016 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10/02/2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
trieu dang 23/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n}{n+1}=1+\frac{-1}{n+1}\)

\(\frac{n+2}{n+3}=1+\frac{-1}{n+3}\)

vì \(\frac{-1}{n+1}<\frac{-1}{n+3}\)nên \(1+\frac{-1}{n+1}<1+\frac{-1}{n+3}\)

hay \(\frac{n}{n+1}<\frac{n+2}{n+3}\)

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 23/06/2015 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{n}{n+1}=\frac{n+1-1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1}\)

          \(\frac{n+2}{n+3}=\frac{n+3-1}{n+3}=1-\frac{1}{n+3}\)

Vì n+1<n+3

=>\(\frac{1}{n+1}>\frac{1}{n+3}\)

=>\(1-\frac{1}{n+1}<1-\frac{1}{n+3}\)

Vậy \(\frac{n}{n+1}<\frac{n+2}{n+3}\)

l-i-k-e cho mình nha bạn.

Đọc tiếp...
kiệt đẹp trai 23/06/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

quy đồng lên thôi rồi so bình thường thôi sẽ có kết quả là <

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: