Giúp tôi giải toán và làm văn


CÔNG CHÚA ÔRI 16 giờ trước (17:10)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(A=\frac{1+5+5^2+...+5^9}{1+5+5^2+...+5^9}=1\)

mà \(1+3+3^2+...+3^9>1+3+3^2+...+3^8\)

\(\Rightarrow B=\frac{1+3+3^2+...+3^9}{1+3+3^2+...+3^8}>1\)

\(\Rightarrow A< B\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Huyền Trang 07/04/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần mà Nam đã đọc của quyển sách đó là:
\(\frac{3}{8}+\frac{1}{3}=\frac{17}{24}\)(phần quyển sách)
Số phần quyển sách còn lại:\(1-\frac{17}{24}=\frac{7}{24}\)(phần quyển sách)
Quyển sách đó dày:
\(35:\frac{7}{24}=120\)(trang)
Đáp số: 120 trang
 

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 22/05 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần mà Nam đã đọc của quyển sách đó là:

              \(\frac{3}{8}\) \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{17}{24}\)(phần quyển sách)

Số phần quyển sách còn lại là:

               \(1-\frac{17}{24}=\frac{7}{24}\) (phần quyển sách)

Quyển sách đó dày là:

                \(35\div\frac{7}{24}\) = 120 (trang)

Đáp số:120 trang

Đọc tiếp...
trần lê bảo anh 22/05 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

120 trang bạn ạ có gì cứ bảo mình , mình giúp

Đọc tiếp...
kyoukai no rinne 19/03/2017 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

đầu bài nó như thế chứ không có sai đâu cậu ạ! mk cũng đang hỏi câu này nè 

Đọc tiếp...
Hoa Lan Anh 02/04/2015 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

cho mình xin lỗi sai ở 2 dòng cuối

 

Đọc tiếp...
DAO DANG QUANG 09/01/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

không phải câu này

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 21/05 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{9}=\frac{7}{9};\frac{2}{3}=\frac{6}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{7}{9}>\frac{2}{3}\)

\(\frac{4}{7}=\frac{20}{35};\frac{2}{5}=\frac{14}{35}\)

\(\Rightarrow\frac{4}{7}>\frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 21/05 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

7/9 < 2/3

4/7 > 2/5

Đọc tiếp...
Trần Hippo 21/05 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{9}>\frac{2}{3}\)

\(\frac{4}{7}>\frac{2}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 29/07/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

a) Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt hai lần là :

1 - 1/5 - 2/3 = 2/15 ( tấm vải )

Trước khi cắt thì tấm vải dài số m là :

14 : 2/15 = 105 ( m )

b) Lần thứ nhất mẹ cắt số m vải là :

105 x 1/5 = 21 ( m vải )

Lần thứ hai mẹ cắt số m vải là :

105 x 2/3 = 70 ( m vải )

      Đáp số : ......

Đọc tiếp...
0o0 Mạnh Châu 0o0 23/05/2017 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phần vải sau khi cắt lần hai là :

 1 – 1/5 – 2/3 = 2/15 ( tấm vải )

Trước khi cắt tấm vải dài :

 14 : 2/15 = 105 ( m )

Lần thứ nhất mẹ cắt :

 105 x 1/5 = 21 ( m )

Lần thứ hai mẹ cắt :

 105 x 2/3 = 70 ( m )

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 02/05/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số phận của  số vải mà còn lại :

1 - 1/5 - 2/3 = 2/15 ( tấm vải )

Trước đó thì tấm vải dài :

14 : 2/15 = 105 ( m )

Lần đó mẹ cất đi :

105 x 1/5 = 21 ( m )

Lần 2 mẹ cất đi :

105 x 2/3 = 70 ( m )

Đáp số : ..... ( tự làm vì dài dòng )

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 21/05 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{3434}{5353}=\frac{101\times34}{101\times53}=\frac{34}{53}\)

\(\Rightarrow\frac{3434}{5353}=\frac{34}{53}\)

Đáp án: C. 34/53

Đọc tiếp...
JinHuaNari 21/05 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

theo mk là c, 34 / 53 .

* Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 07/05/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{12}+\frac{x-1}{20}+\frac{x-1}{30}+\frac{x-1}{42}+\frac{x-1}{56}+\frac{x-1}{72}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{3.4}+\frac{x-1}{4.5}+...+\frac{x-1}{8.9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{3}-\frac{x-1}{4}+\frac{x-1}{4}-\frac{x-1}{5}+...+\frac{x-1}{8}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{3}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{3\left(x-1\right)}{9}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{3x-3}{9}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow3x-3-x-1=16\)

\(\Rightarrow3x-x=16+1+3=20\)

\(\Rightarrow2x=20\)

\(\Rightarrow x=20:2=10\)

Đọc tiếp...
Cô Bé Ngốc Nghếch 24/02/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

ta có:$\frac{x-1}{12}+\frac{x-1}{20}+\frac{x-1}{30}+\frac{x-1}{42}+\frac{x-1}{56}+\frac{x-1}{72}=\frac{16}{9}$

 => x+1(1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72)=16/9

=> x+1.2/9=16/9

=> x+1 = (16/9):(2/9)

=> x+1 = 8

=> x = 9

 

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng Anh 6A1 04/04/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Cô bé ngốc ngếch làm sai rùi. x-1 không phải x+1 nha !

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24/04/2015 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Số học sinh trong lớp bớt đi chiếm số phần là:

1/4 - 1/5 = 1/20 (số học sinh cả lớp)

Số học sinh cả lớp là:

2 : 1/20 = 40 (học sinh)

ĐS: 40 học sinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 29/08/2014 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

1/2+5/6+11/12+19/20+29/30+41/42+55/56+71/72+89/90+109/110= 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 .....+1 - 1/110= 10 - ( 1/2 + 1/6 + ...+ 1/110) = 10 - ( 1 - 1/ 2+ 1/2 - 1/ 3+ 1/3 - 1/4 ....+ 1/10 - 1/11)= 10 - (1 - 1/11)= 10 - 10/11 = 100/11 

Đọc tiếp...
perfect shadow 06/07/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

= 100/11 nha bạn

k cho minh nha

chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 09/08/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

\(\frac{100}{11}\)

k cho mik nha 

thank you

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Đọc tiếp...
hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Đọc tiếp...
Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đoàn Thùy Trâm 02/03/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

a) gọi x là tử của phân số cần tìm: \(\frac{x}{20}\)

\(\frac{4}{13}\)<\(\frac{x}{20}\)<\(\frac{5}{13}\)

\(\frac{80}{260}\)<\(\frac{13.x}{260}\)<\(\frac{100}{260}\)

-> 80<13.x<260

-> x=7

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{7}{20}\)

b) Gọi x là mẫu của phân số cần tìm

ĐK x khác 0, x thuộc Z

phân số cần tìm là \(\frac{3}{x}\)

\(\frac{1}{8}\)<\(\frac{3}{x}\)<\(\frac{1}{7}\)

\(\frac{3}{24}\)<\(\frac{3}{x}\)<\(\frac{3}{24}\)

->24>x>21

-> x=22; 23

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{3}{22}\)và \(\frac{3}{23}\)

câu c tương tự

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 20/07/2017 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

3/20

3/7

6/6 6/7 6/8...4/7

Đọc tiếp...
Hà Ly 24/07/2016 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

bằng dfgydejkdfRjkasjsuisbyozelzj

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 20/02/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên cần tìm lần lượt là a, b, c

Theo bài ra ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{2}{3};\frac{b}{c}=\frac{5}{6}\left(1\right)\)và \(a^2+b^2+c^2=2596\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)suy ra: \(a=\frac{2}{3}b;c=\frac{6}{5}b;\)thay vào \(\left(2\right)\)ta có:

\(\frac{4}{9}b^2+b^2+\frac{36}{25}b^2=2596\)

=>\(\frac{649}{225}b^2=2596\)

=>\(b^2=900=30^2\)

=>\(b=30\)

\(a=\frac{2}{3}.30=20\)

\(c=\frac{6}{5}.30=36\)

Vậy 3 số tự nhiên cần tìm là 20; 30; 36

Đọc tiếp...
phạm thị thu hằng 20/05 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

đáp án = 2596 [ 2 ]

nhớ k cho mk nha

Đọc tiếp...
Bùi Kim Thư 02/04/2016 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

có aj giải đc bài này ko

Đọc tiếp...
mystic and ma kết 04/04/2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
trần sơn 04/04/2018 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

minh nghi ban sai de roi

Đọc tiếp...
Ác Mộng 13/06/2015 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

1)\(A=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{55}=2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{110}\right)=2\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{10.11}\right)=2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)=2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{11}\right)=\frac{9}{11}\)


 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13/06/2015 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

2) Tử số = 11 x 13 x 15 + 3 x 3 x 3 x 11 x 13 x 15 + 5 x 5 x 5 x 11 x 13 x 15 + 9 x 9 x 9 x 11 x 13 x 15

= (1 + 3 x 3 x 3 + 5 x 5 x 5 + 9 x 9 x9) x 11 x 13 x 15 = (1+27+125+ 729) x 11 x 13 x 15

Mẫu số =  11 x 13 x 17 + 3 x 3 x 3 x 13 x 15 x 19  + 5 x 5 x 5 x 13 x 15 x 17 + 9 x 9 x 9 x 13 x 15 x 17 

lớn hơn 11 x 13 x 15 + 3 x 3 x 3 x 13 x 15 x 17 + 5 x 5 x 5 x 13 x 15 x 17 + 9 x 9 x 9 x 13 x 15 x 17 

=  (1 + 3 x 3 x 3 + 5 x 5 x 5 + 9 x 9 x9) 13 x 15 x  17 = (1+27+125+729) x 13 x 15 x 17

=> \(A<\frac{\left(1+27+125+729\right)\times11\times13\times15}{\left(1+27+125+729\right)\times13\times15\times17}=\frac{11}{17}=\frac{1111}{1717}=B\)

Vậy A < B

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27/04/2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Sau khi đã bán gạo nếp thì số gạo nếp còn lại bằng:

               1 - 2/6 = 4/6 (số gạo nếp lúc đầu)

Sau khi đã bán gạo tẻ thì số gạo tẻ còn lại bằng:

              1 - 3/7 = 4/7 (số gạo tẻ lúc đầu)

Vì 4/6 số gạo nếp bằng 4/7 số gạo tẻ nên số gạo nếp lúc đầu bằng 6/7 bằng số gạo tẻ lúc đầu.

Số gạo nếp cửa hàng đó có lúc đầu là:

             1950 : (6 + 7) x 6 = 900 (kg)

Số gạo tẻ cửa hàng đó có lúc đầu là:

             1950 - 900 = 1050 (kg)

                       Đáp số: 900 kg gạo nếp và 1050 kg gạo tẻ

 

Đọc tiếp...
Lucy Hoppilya 15/11/2016 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Ok . Chuẩn lun

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 28/08/2016 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán \(\frac{2}{6}\)số gạo nếp thì số gạo nếp còn lại chiếm là:

         \(1-\frac{2}{6}=\frac{2}{3}\)(số gạo nếp ban đầu)

Sau khi bán \(\frac{3}{7}\)số gạo tẻ thì số gạo nếp còn lại chiếm là:

          \(1-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}\)(số gạo tẻ ban đầu)

\(\frac{2}{3}\)số gạo nếp = \(\frac{4}{7}\)số gạo tẻ, vậy tỉ số giữa số gạo nếp và số gạo tẻ là:

         \(\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}=\frac{6}{7}\)

Ta có sơ đồ:

Gạo tẻ    |          |          |          |          |          |          |          |    } Tổng: 1950kg

Gạo nếp  |          |          |          |          |          |          |

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
       6 + 7 = 13 (phần)

Giá trị 1 phần là:

       1950 : 13 = 150 (kg)

Số gạo tẻ ban đầu là:

       150 x 7 = 1050 (kg)

Số gạo nếp ban đầu là:

       1950 - 1050 = 900 (kg)

               Đáp số: Gạo tẻ: 1050kg

                           Gạo nếp: 900kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Phương 25/04/2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:

196/197+198 < 196/197

197/197+198 < 197/198

\(\Rightarrow\)196/197+198 + 197/197+198 <196/197 + 197/198 (1)

Mà B=196+197/197+198 = 196/197+198 + 197/197+198 (2)

Từ (1) và (2):

\(\Rightarrow\) B < 196/197 + 197/198

\(\Rightarrow\) B < A

Vậy trong hai số A và B, số A lớn hơn

Đọc tiếp...
ngô thị phương thảo 05/04/2016 lúc 07:24
Báo cáo sai phạm

Có 196/197+198<196/197

     197/197+198<197/198

Mà B=196+197/197+198=196/197+198 +197/197+198

Suy ra A>B

         B<A

Đọc tiếp...
Khổng Mai Linh 10/05/2018 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{196}{197}\)>\(\frac{196}{197+198}\)

\(\frac{197}{198}\)>\(\frac{197}{197+198}\)

=>\(\frac{196}{197}\)+\(\frac{197}{198}\)>\(\frac{196+197}{197+198}\)

=>A>B

     Vậy A > B

Đọc tiếp...
le bao truc 09/05/2017 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Ta có
\(2017-\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{3}{6}+\frac{4}{7}+...+\frac{2017}{2020}\right)\)
\(=\left(1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+...+\frac{2017}{2020}\right)\)
\(=\left(1-\frac{1}{4}\right)+\left(1-\frac{2}{5}\right)+...+\left(1-\frac{2017}{2020}\right)\)
\(=\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+....+\frac{3}{2020}\)
\(=\frac{3.5}{4.5}+\frac{3.5}{5.5}+\frac{3.5}{6.5}+...+\frac{3.5}{2020.5}\)
\(=3.5\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.5}+\frac{1}{6.5}+...+\frac{1}{2020.5}\right)\)
\(=15.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+\frac{1}{30}+...+\frac{1}{10100}\right)\)
Thế vào ta có
\(\frac{15.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+\frac{1}{30}+...+\frac{1}{10100}\right)}{\frac{1}{20}+\frac{1}{25}+...+\frac{1}{10100}}=15\)

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 13/07/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Được cập nhật 41 giây trước (17:23)

  

Ta có :
2017(14 +25 +36 +47 +...+20172020 )
=(1+1+...+1)(14 +25 +...+20172020 )
=(114 )+(125 )+...+(120172020 )
=34 +35 +....+32020 
=3.54.5 +3.55.5 +3.56.5 +...+3.52020.5 
=3.5(14.5 +15.5 +16.5 +...+12020.5 )
=15.(1Đọc tiếp...

nguyenvandon 08/04/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

là thứ sáu

Đọc tiếp...
Trần Lê Thành Trung 26/07/2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Ta có: 9A=1+1/32+...+1/398

Vậy 10A=(1+1/32+...+1/398) + (1/32+1/34+...+1/3100)

10A=1+2(1/32+1/34+...+1/398)+1/3100

Vậy 10A>1 suy ra A > 0,1 suy ra người ra đề đã đặt sai đề!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: