Giúp tôi giải toán


Ngô Lê Xuân Thảo Hôm qua lúc 11:25

Có 43 học sinh có số điểm từ 2-9 gồm 8 loại điểm

Giả sử trong 8 loại điểm không có quá 5 học sinh cùng 1 loại=>lớp không có quá 8.5+2=42 học sinh<45, vô lý

Vậy trong cùng 1 loại điểm có ít nhất 6 học sinh cùng điểm với nhau

Đề bị sai chỗ 66HS nha bn

Cô bé dễ thương 23 giờ trước (11:45)

Có 43 học sinh phân thành 8 loại điểm (từ 2 đến 9) 
Giả sử trong 8 loại điểm đều là điểm của không quá 5 học sinh thì lớp học có:
5x8=40 học sinh, ít hơn 3 học sinh so với 43.
Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.

dinh hong nhung 20/02/2017 lúc 20:08

củ su hào cheo lủng lẳng

100+100=200

Nguyễn Hà Trang 20/02/2017 lúc 20:10

Củ su hào treo lủng lẳng.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Nguyễn Thị Ý Nhi 20/02/2017 lúc 20:10

củ su hào treo lủng lẳng.

100+100=200

k mk nha

Trần Minh 19/02/2017 lúc 19:31

giả sử có ko quá 4 bn có cùng tháng sinh,ta có

số hs của lớp ko quá:12x4=48(hs)

Theo nguyên lí Direchlet thì ít nhất phải có 5 bn cùng tháng sinh trong lớp đó

Thảo Lê 10/02/2017 lúc 12:40

1 + 1 = 2 nhé bạn 

Cầu mong cho những ai tk mình sẽ được may mắn suốt năm Dinh Dậu này !

Ngô Thị Quỳnh Nhi 10/02/2017 lúc 12:26

1 + 1 = 2

k mk mk k lại

Trần Ngọc Khiêm 6B 14/02/2017 lúc 19:21

Giả sử 1+1=3 thì 1 = 1,5 (1) 
Ta có: 4,5 - 3 - 1,5 = 3 - 2 - 1 (=0) 
=> 1,5 x (3 - 2 - 1) = (3 - 2 - 1) 
Đặt: 3 - 2 - 1 = A 
=> 1,5 x A = A 
đơn giản 2 vế cho A 
=> 1,5 = 1 (2) 
(1)(2)====> 1 + 1 = 3 

Michiel Girl Mít ướt 24/03/2015 lúc 10:33

 Đặt S1 = a1 ; S2 = a1+a2; S3 = a1+a2+a3; ...; S10 = a1+a2+ ... + a10 
...Xét 10 số S1, S2, ..., S10.Có 2 trường hợp : 
...+ Nếu có 1 số Sk nào đó tận cùng bằng 0 (Sk = a1+a2+ ... +ak, k từ 1 đến 10) ---> tổng của k số a1, a2, ..., ak chia hết cho 10 (đpcm) 
...+ Nếu không có số nào trong 10 số S1, S2, ..., S10 tận cùng là 0 ---> chắc chắn phải có ít nhất 2 số nào đó có chữ số tận cùng giống nhau.Ta gọi 2 số đó là Sm và Sn (1 =< m < n =< 10) 
...Sm = a1+a2+ ... + a(m) 
...Sn = a1+a2+ ... + a(m) + a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) 
...---> Sn - Sm = a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) tận cùng là 0 
...---> tổng của n-m số a(m+1), a(m+2), ..., a(n) chia hết cho 10 (đpcm) 

 

Michiel Girl Mít ướt 24/03/2015 lúc 10:34

vậy cho mk hỏi: đpcm là j`

phung viet hoang 24/03/2015 lúc 10:24

Lập dãy số .
Đặt B1 = a1.
B2 = a1 + a2 .
B3 = a1 + a2 + a3
...................................
B10 = a1 + a2 + ... + a10 .
Nếu tồn tại Bi ( i= 1,2,3...10). nào đó chia hết cho 10 thì bài toán được chứng minh.

Nếu không tồn tại Bi nào chia hết cho 10 ta làm như sau:
Ta đen Bi chia cho 10 sẽ được 10 số dư ( các số dư ∈ { 1,2.3...9}). Theo nguyên tắc Di-ric- lê, phải có
ít nhất 2 số dư bằng nhau. Các số Bm -Bn, chia hết cho 10 ( m>n) ⇒ ĐPCM.

Triệu Thị Ngọc Minh 12/04/2015 lúc 20:18

Đặt S1=a1

     S2=a1 + a2

.............

S10=a1+a2+...+a10

+, Nếu 1 trong 10 tổng trên chia hết cho 10 thì ta có đpcm

+, Nếu không có tổng nào chia hết cho 10 thì luôn tồn tại 2 tổng chia 10 có cùng số dư khi chia 10 ( theo nguyên lí DDirrichle )

Suy ra hiêu của 2 tổng đó chia hết cho 10 ( đó là tổng của 1 hay 1 số số trong dãy )-đpcm

 

 

Kẻ Bí Mật 18/05/2015 lúc 07:46

Trong 31 số đã cho có ít nhất 1 số là số dương (vì nếu 31 số đã cho đều âm thì tổng của 5 số bất kỳ không thể là 1 số dương)

Tách riêng số dương đó ra còn 30 số, nhóm 5 số vào 1 nhóm thì được 6 nhóm. Trong đó nhóm nào cũng là 1 số dương.

=> Tổng của 30 số là 1 số dương cộng thêm 1 số dương đã tách.

Vậy tổng của 31 số đó là 1 số dương

Hoàng Thị An 09/12/2016 lúc 19:25

Trong các số đã cho ít nhất 1 số dương vì nếu trái lại tất cả đều là số âm thì tổng của 5 số bất kì sẽ là âm

Tách riêng số đó còn 30 số chia làm 6 nhóm . Theo đề bài tổng của các số mỗi nhóm đều là số dương nên tổng của 6 nhóm đều là dương nên tổng của ................

ronaldoxunghe 26/06/2015 lúc 08:09

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoặc không là 1 số nguyên dương

Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 08:07

Trong các số đã cho ít nhất có 1 số dương vì nếu trái lại tất cả đều là số âm thì tổng của 5 số bất kỳ trong chúng sẽ là số âm trái với giả thiết.
Tách riêng số dương đó còn 30 số chi làm 6 nhóm. Theo đề bài tổng các số của mỗi nhóm đều là số dương nên tổng của 6 nhóm đều là số dương và do đó tổng của 31 số đã cho đều là số dương.

Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 08:06

Trong 31 số đã cho có ít nhất 1 số là số dương (vì nếu 31 số đã cho đều âm thì tổng của 5 số bất kỳ không thể là 1 số dương)

Tách riêng số dương đó ra còn 30 số, nhóm 5 số vào 1 nhóm thì được 6 nhóm. Trong đó nhóm nào cũng là 1 số dương.

=> Tổng của 30 số là 1 số dương cộng thêm 1 số dương đã tách.

Vậy tổng của 31 số đó là 1 số dương

bui vu 31/01/2017 lúc 10:23

Gỉa sử ba số a,b,c là ba số bất kì được chọn mà a+b,b+c,a+c đều chia hết cho 28.
Xét hai trường hợp:
TH1:
Trong ba số a,b,c có ít nhất một số chia hết cho 28. Khi đó hai số kia cũng phải chia hết cho 28. Do đó cả ba số chia hết cho 28.
Ta có 2017:28 = 72 (dư 1).
Như vậy nếu ta chọn trong dãy các số 28, 28.2; 28.3;....;28.72 thì ta chọn được nhiều nhất 72 số.
TH2:
Trong ba số a, b, c không có số nào chia hết cho 28.
Gọi số dư của 3 số khi chia cho 28 là x, y, z.
Do a + b; b + c; c + a chia hết cho 28 nên x + y = y + z = z + x = 28. Suy ra x = y = z = 14.
Do đó mỗi số a, b, c chia 28 dư 14. 
Ta có 2017 : 14 = 144 (dư 1)
Như vậy nếu ta chọn trong dãy các số:14; 14.3;14. 5;......; 14.143.
Thì ta chọn nhiều nhất 73 số.
So sánh hai trường hợp ta chọn được nhiều nhất 73 số thỏa mãn bài toán.


 

Nguyễn Công Tùng 30/01/2017 lúc 18:52

201,7 số bạn nhé ;chúc bạn học tốt nhé

Sống cho đời lạc quan 02/02/2017 lúc 10:15

một luA

Đỗ Nguyễn Tú Anh 09/09/2015 lúc 17:31

Chọn dãy:

2;22;222;222;...;22..2(32 c/s 2)

Chắc chắn trong dãy có ít nhất 2 số có cùng số dư khi chia cho 31

Gọi 2 số đó là:

22..2(a c/s 2); 22..2(b c/s 2)                        [1< a < b < 31]

=> 22..2(b c/s 2) - 22..2(a c/s 2)

=>22..200..0 [b-a c/s 2; a c/s 0]

=>22..2(b-a c/s 2) x 10a

Vì (10, 31)=1 => (10a,31)=1

=> 22..2 (b-a c/s 2) chia hết cho 31

nguyen thieu cong thanh 29/05/2015 lúc 09:14

xét 2000 số 1;11;111;1111;...;11111...1(2000 số 1).

trong 2000 số đó sẽ có 2 số chia 1999 có cùng số dư theo nguyên lý direchlet

gọi 2 số đó là 111...1(m chữ số ) và 11...1(n chữ số )

=>111...1(m chữ số )-11...1(n chữ số )=111...1000...0 chia hết cho 1999(m-n chữ số 1;n chữ số 0)

=>đpcm

Tran Duc Dung 29/05/2015 lúc 09:50

Xet 2000 so 1 ; 11;111;1111;....;11111...1   [2000so1].

trong 200 so do se co hai so chia 1999 co cung so du theo nguyen li direchlet

 

Luong Tung Lam 29/05/2015 lúc 09:16

trả lời thế vẫn chưa đầy đủ đâu nguyen thieu cong thanh à.

Phan Nguyễn Hải Yến 06/09/2015 lúc 07:01

Sai rồi trong câu hỏi tương tự là chia hết cho 2015 mà Nguyễn Trung Hiếu nhìn kĩ lại coi

Nguyễn Trung Hiếu 06/09/2015 lúc 06:55

2015...201500...00=20152015...2015.1000000...0

2015...2015 chia hết cho 2015

suy ra 2015...2015.1000...0 chia hết cho 2015

2015...201500...0 chia hết 2015

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: