Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 9 tháng 7 lúc 6:37
Báo cáo sai phạm

Sorry! Cô bị mất dòng đầu.

Chứng minh phản chứng:

Giả sử: Trong 51 số nguyên dương khác nhau không quá 100,  không tồn tại hai số có tổng khác 101. Nghĩa là hai số bất kì đều có tổng bằng 101.

lấy tập A....

Đọc tiếp...
Trương Thanh Long 8 tháng 7 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cô ơi, sao biết được \(a_1+a_2=51;a_2+a_3=51\)vậy cô, cô chỉ giúp em chỗ đó với !

Đọc tiếp...
Trương Thanh Long 8 tháng 7 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Khó hiểu.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 25 tháng 6 2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Trong 31 số trên phải có ít nhất 1 số âm không thì tổng 3 số bất kì đều là số dương trái với đề bài. Bỏ riêng số âm vùa nói trên ra. ta còn lại 30 số chia làm 10 cặp mỗi cặp 3 số. Tổng 3 số bất kì đều âm nên cả 10 cặp tức 30 số còn lại đều âm. Cộng với số âm bỏ riêng ra sẽ có tổng 31 số đều là âm.

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 27 tháng 6 2017 lúc 8:24
Báo cáo sai phạm

Trong 31 số trên phải có ít nhất 1 số âm không thì tổng 3 số bất kì đều là số dương trái với đề bài. Bỏ riêng số âm vùa nói trên ra. ta còn lại 30 số chia làm 10 cặp mỗi cặp 3 số. Tổng 3 số bất kì đều âm nên cả 10 cặp tức 30 số còn lại đều âm. Cộng với số âm bỏ riêng ra sẽ có tổng 31 số đều là âm

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 13 tháng 6 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Trong 31 số trên phải có ít nhất 1 số âm không thì tổng 3 số bất kì đều là số dương trái với đề bài.

Bỏ riêng số âm vùa nói trên ra.

Ta còn lại 30 số chia làm 10 cặp mỗi cặp 3 số.

Tổng 3 số bất kì đều âm nên cả 10 cặp tức 30 số còn lại đều âm.

Cộng với số âm bỏ riêng ra sẽ có tổng 31 số đều là âm.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 9 tháng 11 2017 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Lấy ngẫu nhiên 101 số từ tập A. Giả sử 101 số đó là: \(a_1,a_2,...,a_{101}\) ta có thể biễn diễn 101 số đó về dạng.

\(a_1=2^{k_1}b_1;a_2=2^{k_2}b_2;...;a_{101}=2^{k_{101}}b_{101}\) với \(b_1,b_2,...,b_{101}\)là các số lẻ và:

\(1\le b_1,b_2,...,b_{101}\le199\)

Ta thấy rằng từ \(1\rightarrow199\)có 100 số nên tồn tại 2 số \(b_m,b_n\) sao cho: \(b_m=b_n\).

Hay trong 2 số \(a_m,a_n\)có 1 số là bội của số còn lại.

Đọc tiếp...
Pham An Duong 3 tháng 10 2016 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo ở đây nhé

Bài toán 120 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 9 tháng 8 2016 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Ta có trong 5 số bất kỳ luôn tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3 .

Như vậy trong 9 số thì tồn tại 5 cặp , mỗi cặp 3 số có tổng chia hết cho 3

Mỗi cặp đồng dư 0,3,6 mod 5

Nếu 3 cặp cùng 1 lớp đồng dư ⇒ dpcm

Mà có 5 cặp ⇒ Có đầy đủ 3 lớp đồng dư ⇒ Tồn tại 5 số có tổng chia hết cho 5

Đọc tiếp...
ROMAN REGINS 9 tháng 8 2016 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

vi no la so nguyen

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 24 tháng 3 2015 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

 Đặt S1 = a1 ; S2 = a1+a2; S3 = a1+a2+a3; ...; S10 = a1+a2+ ... + a10 
...Xét 10 số S1, S2, ..., S10.Có 2 trường hợp : 
...+ Nếu có 1 số Sk nào đó tận cùng bằng 0 (Sk = a1+a2+ ... +ak, k từ 1 đến 10) ---> tổng của k số a1, a2, ..., ak chia hết cho 10 (đpcm) 
...+ Nếu không có số nào trong 10 số S1, S2, ..., S10 tận cùng là 0 ---> chắc chắn phải có ít nhất 2 số nào đó có chữ số tận cùng giống nhau.Ta gọi 2 số đó là Sm và Sn (1 =< m < n =< 10) 
...Sm = a1+a2+ ... + a(m) 
...Sn = a1+a2+ ... + a(m) + a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) 
...---> Sn - Sm = a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) tận cùng là 0 
...---> tổng của n-m số a(m+1), a(m+2), ..., a(n) chia hết cho 10 (đpcm) 

 

Đọc tiếp...
phung viet hoang 24 tháng 3 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Lập dãy số .
Đặt B1 = a1.
B2 = a1 + a2 .
B3 = a1 + a2 + a3
...................................
B10 = a1 + a2 + ... + a10 .
Nếu tồn tại Bi ( i= 1,2,3...10). nào đó chia hết cho 10 thì bài toán được chứng minh.

Nếu không tồn tại Bi nào chia hết cho 10 ta làm như sau:
Ta đen Bi chia cho 10 sẽ được 10 số dư ( các số dư ∈ { 1,2.3...9}). Theo nguyên tắc Di-ric- lê, phải có
ít nhất 2 số dư bằng nhau. Các số Bm -Bn, chia hết cho 10 ( m>n) ⇒ ĐPCM.

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 24 tháng 3 2015 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

vậy cho mk hỏi: đpcm là j`

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14 tháng 8 2015 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Giả sử 6 người đó là A; B; C; D; E; F

Chọn một ngươì bất kì trong 6 người thì người đó quen hoặc không quen với mỗi người trong 5 người còn lại. Coi người đó là A

Trong 5 người còn lại, chắc chắn có ít nhất 3 người quen hoặc không quen A. Gọi 3 người đó là B; C; D

+) Trường hợp 1:  A quen B; C; D.

Nếu B; C; D đôi một không quen nhau thì chọn luôn 3 người B; C; D

Nếu có 2 trong 3 người quen nhau , coi là B; C thì ta có 3 người A; B; C đôi một quen nhau

+) Trường hợp: A không quen B; C; D

Nếu B; C; D đôi một quen nhau ta chọn luôn 3 người B; C; D

Nếu 2 trong 3 người B; C không quen nhau ta có 3 người A; B; C không quen nhau

Vậy Trong 6 người bất kì, luôn chọn được 3 người quen hoặc không quen nhau

Đọc tiếp...
kevin 3 tháng 2 2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Anh 10 tháng 2 2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

fghjklkjhgfdsdfghjkllllllllllkjhghjklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Đọc tiếp...
Đỗ Tiến Mạnh 6 tháng 3 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

không khí càng thấp thì độ ẩm càng cao

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng 6 tháng 3 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Ai trả lời được và đúng tớ k

Đọc tiếp...
Boss NCTK ( Box - Toán ) 28 tháng 2 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

chuyển từ 1 ô bất kỳ sang ô kề nó gọi là 1 bước. Xét 2 ô ghi số 1 và 64. Chuyển từ ô ghi số 1 tới ô ghi số 64 cần nhiều nhất 14 bước chuyển.Tồn tại 1 bước chuyển có hiệu không nhỏ hơn 5

Thật vậy nếu tất cả các bước chuyển đều có hiệu nhỏ hơn 5 thì từ số 1, qua không quá 14 bước chuyển sẽ tăng thêm không quá 56 

Vậy tồn tại 2 ô kề nhau có hiệu 2 ô đó không nhỏ hơn 5

Đọc tiếp...
Witch Roses 11 tháng 4 2015 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

ta thấy 1 số tự nhiên khi chia cho 6 có 6 khả năng dư:0,1,2,3,4,5,

có 6kn dư mà có 7 số=>theo nguyên lí direchlet có ít nhất hai số có cùng số dư

khi đó hiệu chúng sẽ chia hết cho6

 

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 10 tháng 12 2017 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

Ta thay 1 so tu nhien khi chia cho 6 co kha nang du 0;1;2;3;4;5

Co 6 kn du ma co 7 so => theo nguyen li direchlet co it nhat 2 so co cung so du

Khi do hieu cua chung se chia het cho 6 

Đọc tiếp...
Online Math 17 tháng 12 2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

K cho tôi thì tôi k lại

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 4 tháng 6 2015 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Rõ ràng nếu trong 10 đội bóng có 1 đội chưa đấu một trận nào thì trong các đội còn lại không có đội nào đã thi đấu 9 trận. Như vậy 10 đội chỉ có số trận từ 0 đến 8 hoặc từ 1 đến 9.Vậy theo nguyên lý Điríchlê phải có ít nhất 2 đội có số trận như nhau (đội chưa đấu trận nào thì có số trận là 0)

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Anh 30 tháng 9 2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

Tại sao lại theo nguyên lí dirichle thì lại như vậy bạn có thể giải thích không

Đọc tiếp...
Phạm Việt Nam 2 tháng 4 2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

sap lại có 1 đội chưa đấu

Đọc tiếp...
Sakura 21 tháng 8 2016 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

mình quên câu này dễ quá nên các bạn đừng trả lời ! nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

Đọc tiếp...
Vũ Hồng Phúc 3 tháng 1 2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

làm thê nào ?!?!?!

Đọc tiếp...
songoku đại đế 21 tháng 2 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

1 số lẻ bất kì chia 4 dư chỉ có thể là 1 ; 3

Số lẻ có dạng 4k + 1 hoặc 4k +3

+) Nếu có ít nhất 4 số thuộc cùng 1 dạng thì tổng bốn số chia hết cho 4 

+) Nếu mỗi dạng có ít nhất 2 số :

Chọn hai số có dạng 4k + 1 

Chọn hai số có dạng 4k + 3

Tổng bốn số chia hết cho 4 ( đpcm )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: