Giúp tôi giải toán và làm văn


Kẻ Bí Mật 18/05/2015 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

Trong 31 số đã cho có ít nhất 1 số là số dương (vì nếu 31 số đã cho đều âm thì tổng của 5 số bất kỳ không thể là 1 số dương)

Tách riêng số dương đó ra còn 30 số, nhóm 5 số vào 1 nhóm thì được 6 nhóm. Trong đó nhóm nào cũng là 1 số dương.

=> Tổng của 30 số là 1 số dương cộng thêm 1 số dương đã tách.

Vậy tổng của 31 số đó là 1 số dương

Đọc tiếp...
Hoàng Thị An 09/12/2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Trong các số đã cho ít nhất 1 số dương vì nếu trái lại tất cả đều là số âm thì tổng của 5 số bất kì sẽ là âm

Tách riêng số đó còn 30 số chia làm 6 nhóm . Theo đề bài tổng của các số mỗi nhóm đều là số dương nên tổng của 6 nhóm đều là dương nên tổng của ................

Đọc tiếp...
Kaneki Ken 03/04/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm
ronaldoxunghe 26/06/2015 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau)

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1+2+3+4+5+-1.26 = 15+-26=-11

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài)

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoặc không là 1 số nguyên dương

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

Trong các số đã cho ít nhất có 1 số dương vì nếu trái lại tất cả đều là số âm thì tổng của 5 số bất kỳ trong chúng sẽ là số âm trái với giả thiết.
Tách riêng số dương đó còn 30 số chi làm 6 nhóm. Theo đề bài tổng các số của mỗi nhóm đều là số dương nên tổng của 6 nhóm đều là số dương và do đó tổng của 31 số đã cho đều là số dương.

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

Trong 31 số đã cho có ít nhất 1 số là số dương (vì nếu 31 số đã cho đều âm thì tổng của 5 số bất kỳ không thể là 1 số dương)

Tách riêng số dương đó ra còn 30 số, nhóm 5 số vào 1 nhóm thì được 6 nhóm. Trong đó nhóm nào cũng là 1 số dương.

=> Tổng của 30 số là 1 số dương cộng thêm 1 số dương đã tách.

Vậy tổng của 31 số đó là 1 số dương

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 01/02/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Giả sử có một số chia hết cho 17 và có tận cùng là 219 nên đặt số đó bằng a219. Ta có:
a219 chia hết cho 17
 a1000 + 219 chia hết cho 17
Mà 219 chia 17 dư 15
 a1000 chia 17 dư 2
Mà 1000 chia 17 dư 14
 a chia 17 dư 5
 a = 5( tmđk)
Vậy số tìm được là 5129(đpcm)

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 01/02/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử có 1 số chia hết cho 17 và có tân cùng là 219 nên đặt số đó bằng a219 . Ta có :

a219 chia hết cho 17

a1000 + 219 chia hết cho 17

Mà 219 chia 17 dư 15

a1000 chia 17 dư 2

Mà 1000 chia 17 dư 14

a chia 17 dư 5 

a = 5 ( tmđk )

Vậy số tìm được là 5219 ( đpcm )

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình 01/02/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

vào đây bạn nhé

Câu hỏi của hoang trung hai - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Tăng Thị Yến 20/02/2018 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

gồm toàn cs 2 cơ mà bạn chứ đâu phải là có 2 cs

Đọc tiếp...
tăng kim chi 25/01/2018 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

sao dễ thế ?

Đọc tiếp...
Đặng Bá Lực 24/01/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

B(13)thuộc{0;26;39;52;65;78;91;104;..}

vì chỉ lá số có hai chữ số

=>có các  số là {26;39;52;65;78;91}

Đọc tiếp...
Biêtdongsaigon 24/08/2015 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Gọi các số đó là:

10k+1;10k+2;....;10k+19

Ta có 10 chia hết cho 10

        =>10k chia hết cho 10

=>10k+10 chia hết cho 10

mà 10k + 10 là một số trong 19 số

trong các số sẽ có các số có tổng từ 1-9

=>tổng các chữ số không chia hết cho 10

tuy nhiên có một số số không chia hết cho 10 nhưng tông các chữ số của nó chia hết cho 10

Vậy trong 19 số đó có ít nhất 2 số có tổng các chữ số chia hết cho 10 và 2 số chia hết cho 10
 

Đọc tiếp...
Minato 19/12/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Gọi 11 số đó là a1,a2,...,a11

Đem chia 11 số đó cho 10 

Vì có 11 phép chia mà chỉ cho 10 số dư

=>có 2 số có cung số dư khi chia cho 10

Gọi 2 số đó là ak và aj

=>ak-aj chia hết cho 10

=>dpcm

Đọc tiếp...
letrunghieu 14/08/2015 lúc 06:51
Báo cáo sai phạm

1)Một số khi chia cho 3 sẽ nhận 1 trong 3 số dư. Mà có 5 số => Có ít nhất 2 số cùng số dư khi chia cho 3.
+Nếu có 3 số cùng dư trở lên thì lấy 3 trong số các số đó cộng lại sẽ được tổng chia hết cho 3.
+Nếu chỉ có 2 số có cùng số dư thì chia 5 số thành 3 cặp: (a_1,a_2);(a_3,a_4);a_5. Trong đó các số cùng cặp sẽ có cùng số dư khi chia cho 3.Các cặp này phải lần lượt nhận các số dư khác nhau khi chia cho 3. Chọn một số bất kì từ mỗi cặp và cộng lại sẽ được tổng chia hết cho 3 (do tổng 3 số dư chia hết cho 3)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 04/06/2015 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Xét nhà toán học A bất kì nào đó, ông viết thư cho 16 nhà toán học còn lại để trao đổi về ba vấn đề. Theo nguyên lý Đi-rich-lê:ông phải trao đổi một vấn đề nào đó ít nhất với 6 người.Gọi vấn đề đó là vấn đề 1. 
Có một nhóm 6 người cùng trao đổi vấn đề 1 với giáo sư A. Nếu trông số họ có 2 người cũng trao đổi về vấn đề 1 thì bài toán được giải quyết. 
Nếu không, 6 người đó chỉ trao đổi về hai vấn đề còn lại. Xét nhà toán học B trong số họ. Ông trao đổi với 5 người còn lại trong nhóm về hai vấn đề. Theo nguyên lí Đi-rích-lê: phải có một vấn đề ông trao đổi với ít nhất 3 người bạn.Gọi vấn đề đó là 2. Ta có nhóm 3 người cùng trao đổi với nhà toán học B về vấn đề 2, và không trao đổi với nhau về vấn đề 1. 
Nếu trong họ có 2 người trao đổi với nhau vấn đề 2. Bài toán được giải quyết. 
Nếu không 3 người họ chỉ trao đổi với nhau về vấn đề 3

Đọc tiếp...
nguoibian 09/12/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Gọi A là 1 nhà Toán học nào đó trong 17 nhà Toán học,thì A phải trao đổi với 16 người còn lại về 3 vấn đề khoa học (kí hiệu là vấn đề \(x,y,z\))

Vì \(16=3.5+1\)nên A phải trao đổi với ít nhất \(5+1=6\)nhà Toán học khác về cùng một vấn đề (theo nguyên lí \(Dirichlet\))

gọi 6 nhà Toán học cùng trao đổi với A về một vấn đề  (chẳng hạn là vấn đề x) là A1,A2,...A6.ta thấy 6 nhà Toán học này lại trao đổi với nhau về 3 vấn đề nên có 2 khả năng xẩy ra:
\(1:\) nếu có 2 nhà Toán học nào đó  cùng trao đổi với nhau về vấn để \(x\) , thì cùng với A sẽ có 3 nhà Toán học cùng trao đổi về vấn đề \(x\)

\(2:\)nếu không có 2 nhà toán học nào cùng trao đổi với nhau về vấn đề \(x\),thì 6 nhà Toand học này chỉ trao đổi với nhau về 2 vấn đề \(y\) và \(z\) .theo nguyên lí\(Dirichlet\),có ít nhất 3 nhà Toán học cùng trao đổi về vấn đề (\(y\)hoặc \(z\))   (đpcm)

Đọc tiếp...
trieu dang Hiệp sĩ 04/06/2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Xét nhà toán học A bất kì nào đó, ông viết thư cho 16 nhà toán học còn lại để trao đổi về ba vấn đề. Theo nguyên lý Đi-rich-lê:ông phải trao đổi một vấn đề nào đó ít nhất với 6 người.Gọi vấn đề đó là vấn đề 1. 
Có một nhóm 6 người cùng trao đổi vấn đề 1 với giáo sư A. Nếu trông số họ có 2 người cũng trao đổi về vấn đề 1 thì bài toán được giải quyết. 
Nếu không, 6 người đó chỉ trao đổi về hai vấn đề còn lại. Xét nhà toán học B trong số họ. Ông trao đổi với 5 người còn lại trong nhóm về hai vấn đề. Theo nguyên lí Đi-rích-lê: phải có một vấn đề ông trao đổi với ít nhất 3 người bạn.Gọi vấn đề đó là 2. Ta có nhóm 3 người cùng trao đổi với nhà toán học B về vấn đề 2, và không trao đổi với nhau về vấn đề 1. 
Nếu trong họ có 2 người trao đổi với nhau vấn đề 2. Bài toán được giải quyết. 
Nếu không 3 người họ chỉ trao đổi với nhau về vấn đề 3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: