Giúp tôi giải toán và làm văn


Chu Thị Hồng Anh 06/08/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Ta có:B=\(\frac{2x-5}{x}\)=2-\(\frac{5}{x}\)

Để B nguyên thì \(\frac{5}{x}\)cũng nguyên

\(\Rightarrow\)5 chia hết cho x hay x\(\in\)Ư(5)={-1;1;-5;5}

Ta có bảng sau:

x-11-55
B-7-331

Vậy đẻ B có giá trị nhỏ nhất thì x=-1

 

Đọc tiếp...
nguyễn thị thương 02/01/2015 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

a) muốn A đạt giá trị lớn nhất thì /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhât

mà /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị lớn nhất của A là 1000 khi x=5

b) muốn B đạt giá trị nhỏ nhất t hì /y-3/ đạt già trị nhỏ nhất

mà /y-3/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của B bằng 50 khi y=3

c) muốn C đạt giá trị nhỏ nhất thì /x-100/ và /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất

mà /x-100/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

    /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của C bằng -1 khi x=100 và y=-200

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 15/12/2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

a) muốn A đạt giá trị lớn nhất thì /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhât

mà /x-5/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị lớn nhất của A là 1000 khi x=5

b) muốn B đạt giá trị nhỏ nhất t hì /y-3/ đạt già trị nhỏ nhất

mà /y-3/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của B bằng 50 khi y=3

c) muốn C đạt giá trị nhỏ nhất thì /x-100/ và /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất

mà /x-100/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

    /y+200/ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0

suy ra giá trị nhỏ nhất của C bằng -1 khi x=100 và y=-200

Đọc tiếp...
nguyen thi quynh nhu 16/03/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

x = 2014

Đọc tiếp...
phanhuutai 21/04/2015 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

bạn chia trên tử dưới mẫu ra ta được -1+1\(x-2013)...-1 không thay đổi mà để nó là số nguyên thì x-2013 chia hết cho 1 nên x=2012 or 2014 mà đề cho là số nguyên nhỏ nhất nên x=2012 vây M=-2 là nhỏ nhất

 

Đọc tiếp...
Lam Giang 21/04/2015 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

Vì 2014-2014=0 và 2014-2013=1.Mà 0/1=0 Nên x=2014

 

Đọc tiếp...
Nguyễn trọng hoàng 14/04/2015 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà không làm được

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 16/01/2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

ko có điều kiện gì thêm à

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Huyen 16/01/2018 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

phải tìm gtln mới đúng chứ

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 07/11/2017 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

tôi mong các bn đừng làm như vậy !!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 06/06/2015 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

A = |x - 3| + |x - 5| + |x-7| có GTNN

<=> Mỗi số hạng trong tổng trên có GTNN.

Vì giá trị tuyệt đối của 1 số \(\ge\) 0 nên xét các trường hợp :

- Với |x - 3| có GTNN <=> |x - 3| = 0 => x = 3. Do đó |x - 5| = |3 - 5| = 2 ; |x - 7| = |3 - 7| = 4

.Khi đó A = 0 + 2 + 4 = 6

- Với |x - 5| vó GTNN <=> |x - 5| = 0 => x = 5. Do đó |x - 3| = |5 - 3| = 2 ; |x - 7| = |5 - 7| = 2

. Khi đó A = 0 + 2 + 2 = 4

- Với |x - 7| có GTNN <=> |x - 7| = 0 => x = 7. Do đó |x - 3| = |7 - 3| = 4 ; |x - 5| = |7 - 5| = 2

Khi đó A = 0 + 4 + 2 = 6

  Trong các trường hợp trên, chọn GTNN của A là 4.

                                  Vậy x = 5 thì A có GTNN 

Đọc tiếp...
vương thị mai duyên 12/03/2017 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

giá trị là 2 

a= 3 - 1 = 2 

vì khi ta cho hai x ở tử số vào mẫu số thì ta bỏ x đi còn hai số 3 và 1 . muốn tìm số nhỏ nhất của A thì lấy tử trừ mẫu

vay gia  tri nguyen la 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 14/02/2016 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

Đặt a=7n-8/2n-3 => 2a= 14n-16/2n-3 = 7*(2n-3)+5   /2n-3 =7+ 5/2n-3 . để a đặt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2a đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2n-3 đạt giá trị nguyên dưng nhỏ nhất =>2n-3 =1=>n=2 vậy n=2 để a đạt giá trị nhỏ nhất

Đọc tiếp...
trần như 10/02/2015 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết giùm mình

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 17/03/2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

(7n-8)/(2n-3) = (7n - 21/2 + 5/2)/(2n - 3) = [(7/2)(2n-3) + 5/2]/(2n-3) = 
= 7/2 + 5/(4n-6) 
Phân số đã cho có GTLN khi 5/(4n-6) có GTLN, tức là khi 4n-6 có giá trị dương nhỏ nhất (với n là stn) hay n = 2 
 n = 2 (khi đó phân số có GTLN là 7/2 + 5/2 = 6)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 03/01/2018 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

a ) \(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ge1\\y\ge2\\z\ge3\end{cases}}\)

b) Ta có:

 \(P=\frac{\sqrt{x-1}}{x}+\frac{\sqrt{y-2}}{y}+\frac{\sqrt{z-3}}{z}=\frac{\sqrt{x-1}}{x}+\frac{\sqrt{2}\sqrt{y-2}}{\sqrt{2}y}+\frac{\sqrt{3}\sqrt{z-3}}{\sqrt{3}z}\)

Áp dụng bbđt AM - GM ta có :

\(\frac{\sqrt{x-1}}{x}\le\frac{\frac{x-1+1}{2}}{x}=\frac{x}{2x}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{\sqrt{2}\sqrt{y-2}}{\sqrt{2}y}\le\frac{\frac{2+y-2}{2}}{\sqrt{2}y}=\frac{y}{2\sqrt{2}y}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\)

\(\frac{\sqrt{3}\sqrt{z-3}}{\sqrt{3}z}\le\frac{\frac{3+z-3}{2}}{\sqrt{3}z}=\frac{z}{2\sqrt{3}z}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\)

\(\Rightarrow P\le\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}x-1=1\\y-2=2\\z-3=3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\y=4\\z=6\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 02/07/2015 lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

B=(x+1)(x+4)(x+2)(x+3)\(=\left(x^2+5x+4\right)\left(x^2+5x+6\right)\)

đặt x^2+5x+5 =t (t>=0)

=> B=\(\left(t+1\right)\left(t-1\right)=t^2-1\) ta có: \(t^2\ge0\Rightarrow t^2-1\ge-1\Rightarrow MinB=-1\Leftrightarrow t=0\Leftrightarrow x^2+5x+5=0\Leftrightarrow\left(x^2+5x+\frac{25}{4}\right)=\frac{5}{4}\Leftrightarrow\left(x+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{5}{4}\Rightarrow x=-\frac{5}{2}+-\frac{\sqrt{5}}{2}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: