Giúp tôi giải toán


tôi học giỏi toán 06/06/2015 lúc 11:21

Ta có: x2>=0 (với mọi x)

=>x2+1>=1(với mọi x)

\(=>\frac{2010x+2680}{x^2+1}\le2010x+2680\)(với mọi x)

hay A <=2010x+2680

Do đó: GTNN của A là 2010x+2680 khi:

x2=0=02

=> x=0

Vậy GTNN của A là 2010x+2680 khi x=0

mk k chắc nữa

 

 

tran gia nhat tien 06/06/2015 lúc 18:50

=\(\frac{-335^2-335+335x^2+2010x+3015}{x^2+1}=-335+\frac{335.\left(x+3\right)^2}{x^2+1}>hoặc=-335\)5

vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng -335 khi x = -3
 

nguyenbathanh 16/01/2017 lúc 21:28

1111212

Nguyễn Hải Long 05/01/2016 lúc 23:29

Áp dụng BĐT sau:1/a+1/b>=4/(a+b)   =>   P>=4/(a+b)

Mà a+b<=2V2 => 4/(a+b)>=4/2V2=V2

Vậy P >=V2.Dấu = khi va chi khi a=b=V2

Nguyễn Hải Long 05/01/2016 lúc 23:30

CÁCH CỦA TUI ĐƠN GIẢN NHẤT!

lê công tài 03/04/2015 lúc 12:13

theo bất đẳng thức : AM-GM. ta có: a+b>= 2căn(ab)​.suy ra.(ab)<=(a+b)2/4.( lưu ý(a+b)bình phương chia 4 nha em.).vây ab=2. theo biểu thức.P=1/a+1/b theo BĐT:AM-GM thì:P>=(1/căn(ab)):dấ = xảy ra thì P đạt GTNN:  P=1/căn2. em nhớ diển đạt = bằng biểu thức toan học nha.

Mr Lazy 26/06/2015 lúc 16:56

\(xy+yz+zx\le x^2+y^2+z^2\le3\)

\(\frac{1}{1+xy}+\frac{1}{1+yz}+\frac{1}{1+zx}\ge\frac{9}{3+xy+yz+zx}\ge\frac{9}{3+3}=\frac{3}{2}\)

Min P = 3/2 khi x=y=z=1

trieu dang 11/08/2015 lúc 17:02

\(B=\left(x^2-7x-10\right)\left(x-2\right)\left(x-5\right)=\left(x^2-7x-10\right)\left(x^2-7x+10\right)\)

\(=\left(x^2-7x\right)^2-100\ge-100\left(\text{vì }\left(x^2-7x\right)^2\ge0\right)\)

\(\text{Dấu "=" xảy ra khi :}\)

\(x^2-7x=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\text{ hoặc }x=7\)

\(\text{Vậy GTNN của B là -100 tại x=0 hoặc x=7}\)

Đàm vĩnh hưng 27/02/2017 lúc 13:18

=15cayva19cay

chuc hoc tot

huong 18/12/2014 lúc 17:24

ít nhất 1 cây táo và 2 cây bưởi

nhiều nhất là 6 cây táo và 10 cây bưởi

nguyễn thị thúy ngọc 08/11/2015 lúc 19:37

trong vườn có ít nhất số cây táo và cây bưởi là: 7 + 8 = 15 ( cây )

trong vườn có nhiều nhất số cây táo và cây bưởi là: 10 + 9 = 19 ( cây )

                                                                         đáp số: 15 cây 19 cây

Huỳnh Đức Lê 05/06/2015 lúc 14:29

Ta có : \(\frac{7n-8}{2n-3}=\frac{6n-9+n+1}{2n-3}=3+\frac{n+1}{2n-3}\)

Do n thuộc Z => N+1>0 => \(\frac{7n-8}{2n-3}\) nhỏ nhất khi \(\frac{n+1}{2n-3}\)< 0 => 2n-3 < 0 => n<\(\frac{3}{2}\)

+) Nếu n = 0 => \(\frac{7n-8}{2n-3}=\frac{8}{3}\)

+)Nếu n = 1 => \(\frac{7n-8}{2n-3}=\frac{7-8}{2-3}=1\)

Vậy \(\frac{7n-8}{2n-3}\) lớn nhất = 8/3 khi n=0

Không tin thì bạn hãy thử vào mà tính.Nếu thấy đúng thì **** cho mình nhé!

King Math 27/05/2016 lúc 10:04

Huỳnh Đức Lê sai một cách tệ hại!

Tran Tien Anh 13/02/2017 lúc 20:21

là 2 mới đúng bạn ạ

bạn thử lại đi

cink minh nha

Haibara - chan 11/04/2015 lúc 21:36

Bài này tớ chỉ nói thôi nhé :

Cậu phân tích phân số đó ra đc hỗn số sau đó giải thích ra hai trường hợp 

TH1 : 4a + 13 > 0 suy ra 4a > -13 suy ra a > -13/4 mà a là số tự nhiên suy ra 4a + 13 > ( cậu tự tính nhé )

sau đó cậu so sánh ps trong hỗn số cậu vừa phân tích ấy vs phân số có tử giống nhau và mẫu số lần lượt là 4a + 13 và cái cậu vừa tính đc ở trên ấy 

Ở trường hợp này GTLN của A là cái bạn vừa so sánh vs ps cũ + hỗn số ấy còn a là cái số tự nhiên cậu tính đc ở TH1

TH2 : 4a + 13 < 0 .............................................................................................

làm giống như trường hợp 1 chỉ là trường hợp này không có GTLN của A

                                        Nếu cậu hiểu nhớ bấm Đúng nha

Hoàng Kiều Diệu Ly 11/04/2015 lúc 21:51

TH1 : 4a + 13 > 0 suy ra 4a > -13 suy ra a > -13/4 mà a là số tự nhiên suy ra 4a + 13 > 0

sau đó cậu so sánh ps trong hỗn số cậu vừa phân tích ấy vs phân số có tử giống nhau và mẫu số lần lượt là 4a + 13 và cái 0 ah 

Ở trường hợp này GTLN của A là cái bạn vừa so sánh vs ps cũ + hỗn số ấy còn a là cái số tự nhiên cậu tính đc ở TH1

TH2 : 4a + 13 < 0 .............................................................................................?

làm giống như trường hợp 1 chỉ là trường hợp này không có GTLN của A

Nguyễn Phúc Anh 16/02/2017 lúc 21:32

5555555555555555555

Nghia Tran 03/03/2017 lúc 14:19

Để A đạt GTNN thì x-13 nhỏ nhất khi x=12 vậy MIN(A)=-17

Nguyễn Ngọc Linh 24/03/2017 lúc 22:35

Điều kiện: x-13 khác 0 hay x khác 0

TH1: x-13>0 hay x>13

=>17/x-1>0 

TH2:x-13<0 hay x<13

=>17/x-1<0

Ta chọn trường hợp 2 vì nó nhỏ hơn

17/x-1<0 =>17/x-13(lớn hơn hoặc bằng)17/-1=-7

Vì x-13<0 nên x-13 (lớn hơn hoặc bằng)-1

Dấu bằng xảy ra khi x-13=12

Vậy Amin=-17 khi x=12

Nguyễn Tuấn Anh 21/03/2017 lúc 12:33

gtnn là giá trị nhỏ nhất đó 

Seu Vuon 05/12/2014 lúc 18:58

A = 1 khi x = \(\frac{7+\sqrt{13}}{2}\) hay x = \(\frac{7-\sqrt{13}}{2}\)

Lưu Hạ Anh 08/12/2014 lúc 20:50

có tổng: ( -6) + ( -1) = ( -3) + ( -4)

gom lại: A = [( x-1 ).( x-6 )].[( x-3 ).( x-4 )] + 10

                = ( x- 7x + 6 ).( x2 - 7x + 12 ) + 10

                = ( x2 - 7x + 9 - 3 ).( x2 - 7x + 9 + 3 ) + 10

                = ( x2 - 7x + 9 )2 - 9 + 10

                = [( x - 3,5 )2  - 3,25]2 + 1

Nguyễn Vũ Anh Thư 07/05/2015 lúc 22:18

Để B nhỏ nhất thì |x+4| nhỏ nhất . Mà |x+4| > hoặc = 0 nên :

=>|x+4| =0

=> x = - 4

Vậy  x = -4

duc6athl 27/12/2016 lúc 20:37

x=-4 đó

k mình nha

qưertyuiop 12/12/2016 lúc 16:49

sai roi nguyen vu anh thu ạ !

Trà My CTV 31/10/2016 lúc 18:00

\(M=\left|x-\frac{5}{4}\right|+\left|x+2\right|=\left|\frac{5}{4}-x\right|+\left|x+2\right|\)

Áp dụng bđt \(\left|x\right|+\left|y\right|\ge\left|x+y\right|\)với  \(xy\ge0\) ta có: 

\(M=\left|\frac{5}{4}-x\right|+\left|x+2\right|\ge\left|\frac{5}{4}-x+x+2\right|=\left|\frac{13}{4}\right|=\frac{13}{4}\)với \(\left(\frac{5}{4}-x\right)\left(x+2\right)\ge0\)

Lập bảng xét dấu:

x                           -2                                 5/4                    
5/4-x             +             |                  +               0                -
x+2             -              0                 +                |                +
(5/4-x)(x+2)             -              0                 +                0               -

Nhìn bảng xét dấu dễ thấy \(-2\le x\le\frac{5}{4}=1,25\) thỏa mãn\(\left(\frac{5}{4}-x\right)\left(x+2\right)\ge0\)

Vì x nguyên => \(x\in\left\{-1;0;1\right\}\)

Vậy Mmin=13/4 khi  \(x\in\left\{-1;0;1\right\}\)

Mr Lazy 12/06/2015 lúc 21:21

Áp dụng bất đẳng thức \(\left|m\right|+\left|n\right|\ge\left|m+n\right|\), Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(m,n\) cùng dấu

\(A\ge\left|x-a+x-b\right|+\left|x-c+x-d\right|=\left|2x-a-b\right|+\left|c+d-2x\right|\)

\(\ge\left|2x-a-b+c+d-2x\right|=\left|c+d-a-b\right|=c+d-a-b\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi các điều sau thỏa: 

\(x-a\) và \(x-b\) cùng dấu hay (\(x\le a\) hoặc \(x\ge b\))

+\(x-c\) và \(x-d\) cùng dấu hay (\(x\le c\) hoặc \(x\ge d\))

+\(2x-a-b\) và \(c+d-2x\) cùng dấu hay (\(a+b\le2x\le c+d\))

Kết luận: \(MinA=c+d-a-b\)khi \(b\le x\le c\)

 

Hoa lưu ly 01/03/2015 lúc 21:15

Bài 1: 

a/ Ta có: (2x-1)2>=0 với mọi x

=> (2x-1)2+1 có giá trị nhỏ nhất <=> (2x-1)2=0 <=>x=0,5

Vậy,GTNN của biểu thức đã cho là 1 <=>x=0,5

b/Ta có: (x-1)2>= với mọi x

(y+2)2>=0 với mọi y

Suy ra: (x-1)2+(y+2)2-7 đạt GTNN <=> (x-1)2=0 và(y+2)2=0

<=> x=1 và y=-2

Vậy, GTNN của biểu thức đã cho là -7 <=>x=1 và y=-2

trịnh minh nguyệt 01/03/2015 lúc 21:06

Hoa lưu ly có thể trả lời rõ hơn được ko bạn?

 

Hoa lưu ly 01/03/2015 lúc 20:59

Bài 1: 

a/KQ= 1

b/KQ=-7

Bài 2:

à/KQ=5

b/KQ=0,5

c/KQ=4

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: