Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn văn an 23 tháng 3 2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

26 bông hoa

cách làm bài là:

vì Mai cho bạn một nửa bông hoa nên số hoa mai mất đi là :

   24/2=12(bông hoa)

thế là Mai con lai số bông hoa là :

   24-12=12(bông hoa)

Mai lại làm thêm 14 bông hoa thì cộng thêm vào.vậy số bông hoa lúc đầu của Mai là:

12+14=26(bông hoa)

Đ/s: 26 bông hoa

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 10 tháng 9 2017 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Diện tích của một viên gạch là:

        40 x 40 = 1600 (cm2)

Diện tích của căn phòng đó là :

        1600 x 200 = 320000 (cm2)= 32 m2

                         Đáp số: 32m2
 

Đọc tiếp...
linh lồn 21 tháng 8 2018 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Toàn bọn ngu đặt câu hỏi lớp 4

Đọc tiếp...
nguyen viet huy 10 tháng 9 2017 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

diện tích căn phòng là:

40x40x200=320000(cm2)=32m2

đáp số:32 m2

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 23 tháng 7 2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Vì thứ tự bỏ bi vào là đỏ, vàng xanh => mỗi loại có số bi là: 166 dư 2. 

2 viên bi này là 1 bi đỏ và 1 bi vàng => số bi đỏ và vàng, mỗi lọai có: 166+1=167(viên)

Vì nếu 167 viên bi ta lấy đều là viên bi màu đỏ, hoặc 334 viên bi mình lấy đều là bi đỏ và vàng

Muốn lấy chắc chắc có cả 3 màu thì ta phải lấy: 167 x 2 + 1= 335 (viên)

Đọc tiếp...
Nguyễn Dũng 18 tháng 8 2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Số lần lặp lại là:

500:3=166 (lần) dư 2 viên

Tổng số bi của ba màu là:

166.3=498 (viên)

Mỗi viên có số bi là:

498: 3= 166 (viên)

Trong đó bi xanh và đỏ mỗi viên có 167 viên hoặc bi xanh và vàng mỗi viên có 167 viên hoặc bi đỏ và vàng mỗi viên có 167 viên

nên phải lấy từ .... 3 màu là :

167+3=170 (viên)

Đọc tiếp...
Aoko Nakamori 16 tháng 3 2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Vì thứ tự bỏ vào là đỏ, vàng, xanh nên => có 167 viên bi đỏ; 167 viên bi vàng và có 166 viên bi xanh.

Ta cho trường hợp xấu nhất là toàn bộ số bị ta lấy ra đều là bi đỏ hoặc bi vàng, khi đó số bi còn lại toàn bộ là màu xanh nên muốn lấy ra có tất cả ba màu thì ta phải lấy ra 167 + 167 + 1 = 335 (viên)

Đọc tiếp...
Vũ lệ Quyên 2 tháng 8 2015 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

xin lỗi , mình đã từng học rồi nhưng quên mất rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Nghĩa 15 tháng 7 2017 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

Theo mình 1 lần rán 5 cái. Là mỗi mặt của 5 cái hết 1 phút, mặt còn lại là hết 2 phút. Còn 5 cái còn lại cũng như vậy, tổng cộng 4 phút.

Đọc tiếp...
nguyen thuy tien 15 tháng 7 2017 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

anh nguyễn minh ngĩa 1 cái chaochi rán duoc4 cái bánh thôi

Đọc tiếp...
If we try we will succeed 19 tháng 5 2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

ko ai ngu mà trả lời cho bạn đâu

Đọc tiếp...
Phan Văn Hiếu 23 tháng 5 2017 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

3 số 0 tận cùng  

Đọc tiếp...
MAI HUONG 2 tháng 10 2014 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Bán đỡ 1 con đi có được ko

Đọc tiếp...
Tình yêu của hai trái tim 16 tháng 4 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

số bò ở mội chuồng là:

20 chia 4 = 5

Con dư một con làm thêm một cái chuồng nữa.

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 16 tháng 4 2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Trường hợp trên không thể xảy ra

Đọc tiếp...
aoki reika 1 tháng 4 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam có trong 5 rổ là:226+210+200+223+263=1122(quả)

vì số táo còn lại gấp 3 lần số cam còn lại nên số quả còn lại sẽ là 1 số chi hết cho 4.mà 1122:4=280(dư2)

như vậy,số quả đã bán sẽ là 1 số chia 4 dư 2.trong 5 rổ chỉ có rổ có 210 quả la chia 4 dư 1.

tổng số quả còn lại là:1122-210=912(quả)

số quả táo đã bán là:912:(3+1)x3=684(quả)

số quả cam đã bán là:684:3=228(quả) 

k va kb voi minh nhe!

Đọc tiếp...
nguyễn thành lương 26 tháng 10 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

aoki reika cộng sai phép tính đầu

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Hoa 21 tháng 4 2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm


Phòng thứ nhất phải thử 9 lần
_________2     ________8 lần
_________3 __________7 lần
_________4 __________ 6 lần
_________5 __________ 5 lần
_________6 ___________ 4 lần
__________7 __________ 3 lần
_________8 ____________2 lần
_________9 ____________ 1 lần
Phòng thứ 10 k cần thử vì chiếc chìa khóa cuối cùng thừa ra thì sẽ mở phòng số 10
Cần phải thử :
   9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 ( lần )
                                                     Đ/s : 45 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Gia Bách 17 tháng 3 2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

90 lần nghĩ vậy

Đọc tiếp...
Đào Khánh Chi 13 tháng 9 2016 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

Khi đồng hồ báo 4 giờ > thì chuông đồng hồ sẽ kêu 4 tiếng chuông .

vậy > thời gian để kêu được 4 tiếng chuông sẽ là : 4 x 5 ( giây ) = 20 (giây )

Đáp số : 20 giây

Đọc tiếp...
Nguyên Trung Kiên 12 tháng 3 2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

20 giây nhé bạn

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 5 tháng 2 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

20 giây

Đọc tiếp...
trần như 13 tháng 6 2015 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Số táo người đó mang ra chợ là :

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khi bán, số táo còn lại phải 

chia hết cho 3.

Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả chia hết cho 3 nên số táo đã bán phải chia hết cho 

3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 chia hết cho 3. Do vậy người ấy đã bán giỏ 

táo đựng 30 quả.

Tổng số táo còn lại là :

150 - 30 = 120 (quả)

Ta có sơ đồ biểu diễn số táo của loại 1 và loại 2 còn lại :

Số táo loại 2 còn lại là :

số táo loại 2:  /......../                                             tổng cộng 2 loại 120 quả

số táo loại 1:  /......../......../

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo loại 2 còn

Đáp số : 40 quả

bài này mk từng trả lời rùi

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 13 tháng 6 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Số táo người đó mang ra chợ là :

20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khi bán, số táo còn lại phải chia hết cho 3.

Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả chia hết cho 3 nên số táo đã bán phải chia hết cho 3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 chia hết cho 3. Do vậy người ấy đã bán giỏ táo đựng 30 quả.

Tổng số táo còn lại là :

150 - 30 = 120 (quả)

Do số táo còn lại của loại 2 bằng nửa số táo loại 1 nên Số táo loại 2 còn lại là :

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo loại 2 còn lại.

Đáp số : 40 quả 

Đọc tiếp...
phuong 13 tháng 6 2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

                            Bài giải :

Số táo người đó mang ra chợ là : 20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khi bán, số táo còn lại phải chia hết cho 3. Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả chia hết cho 3 nên số táo đã bán phải chia hết cho 3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 chia hết cho 3. Do vậy người ấy đã bán giỏ táo đựng 30 quả.

Tổng số táo còn lại là : 150 - 30 = 120 (quả)

Ta có sơ đồ biểu diễn số táo của loại 1 và loại 2 còn lại : Số táo loại 2 còn lại là : 120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo loại 2 còn lại.

Đáp số : 40 quả

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: