Giúp tôi giải toán và làm văn


IQ Starcarft 1 tháng 3 2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Trường hợp xấu nhất có thể lấy được 9 viên đỏ , 9 viên xanh , 9 viên vàng , 10 viên nâu và đen :

- 9 + 9 + 9 + 10 = 37 ( viên )

thiếu 1 viên nữa mới đủ 10 viên 

37 + 1 = 38 ( viên ) 

Đọc tiếp...
nguyễn ánh dương 12 tháng 2 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

mk ko bt làm :))))

Đọc tiếp...
kalista 13 tháng 4 2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

chi can boc het ra la duoc

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 6 tháng 7 2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2+z^2=xy+yz+xz\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(x-z\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x=y=z\)

Ta lại có : \(x^{2009}+y^{2009}+z^{2009}=3^{2010}\)

\(\Rightarrow3x^{2009}=3^{2010}\Rightarrow x^{2009}=3^{2009}\Rightarrow x=3\)

\(\Rightarrow x=y=z=3\)

Vậy .............

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 6 2015 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Vì x2  0 nên ta chỉ xét trường hợp x là số tự nhiên :

- Với x = 0 thì x2 + 5 = 5 => y ko tồn tại, loại

 - Với x = 1 thì x2 + 5 = 6 => y ko tồn tại

- Với x = 2 thì x2 + 5 = 9 => y ko tồn tại

- Với x = 3 thì x2 + 5 = 14 => y ko tồn tại

- Với x = 4 thì x2 + 5 = 21 => y ko tồn tại

- Với x = 5 thì x2 + 5 = 30 => y ko tồn tại

- Với x = 6 thì x2 + 5 = 41 => y ko tồn tại

- Với x = 7 thì x2 + 5 = 54 => ko tồn tại

....

  Nhận xét : Nếu x là bao nhiêu thì x2 + 5 có tận cùng là 5 ; 6 ; 9 ; 4 ; 1 => không thể là lập phương của 1 số tự nhiên. 

                            Vậy x,y ko tồn tại

Đọc tiếp...
LxP nGuyỄn hÒAnG vŨ 6 tháng 8 2015 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

bn ơi,ở trên đề là 2 câu khác nhau ,hay cùng 1 câu^^
_____________________________________________

Đọc tiếp...
LxP nGuyỄn hÒAnG vŨ 6 tháng 8 2015 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

b)a=5c-3
 
 

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Thúy Loan 21 tháng 6 2017 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

a = 5c - 3

Đọc tiếp...
nguoibian 9 tháng 12 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

số học sinh có điểm kiểm tra từ 2 đến 9 là:  \(45-2=43\)

ta có: \(43=8.5+3\)

như vậy,khi phân chia 43 học sinh vào 8 loại điểm kiểm tra (từ 2 đến 9) thì theo nguyên lí\(Dirichlet\)luôn tồn tại ít nhất\(5+1=6\)học sinh có điểm kiểm tra giống nhau           (đpcm)

  nguyên lí \(Dirichlet\) nếu bạn không hiểu thì lên mạng coi nha.

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 9 tháng 2 2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Mình chưa biết làm giải giúp mình

Đọc tiếp...
YÊN_SOÁI CA 9 tháng 2 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

chỉ có 2 người được 10 và ko ai dưới 2

nên 43 học sinh sẽ có điểm từ 2 đến 9

ta có:43/(9-2)=5 dư 3

vậy có thể tìm đc 6 hs có điểm =nhau

Đọc tiếp...
Khả Tâm 5 tháng 8 2019 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z là các cạnh của tam giác vuông \(1\le x\le y< z\)

Ta có: \(\hept{\begin{cases}x^2+y^2=z^2\left(\cdot\right)\\xy=2\left(x+y+z\right)\left(\cdot\cdot\right)\end{cases}}\)

Từ \(\left(\cdot\right)\)ta có: \(z^2=\left(x+y\right)^2-2xy=\left(x+y\right)^2-4\left(x+y+z\right)=\left(x+y\right)^2-4\left(x+y\right)-4z\)

\(\Leftrightarrow z^2+4z+4=\left(x+y^2\right)-4\left(x+y\right)+4\Leftrightarrow\left(z+2\right)^2=\left(x+y+2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x+y-2=z+2\left(vi,x+y\ge2\right)\)

Thay z = x + y - 4 vào \(\left(\cdot\cdot\right)\)ta được

\(\left(x-4\right)\left(y-4\right)=8\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-4=1\\y-4=8\end{cases}hoac\hept{\begin{cases}x-4=2\\y-4=4\end{cases}\left(vi,y\ge x\right)}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=5\\y=12\end{cases}hoac\hept{\begin{cases}x=6\\y=8\end{cases}}}\)

Vậy độ dài các cạnh tam giác vuông cần tìm là: 5,12,13 hoặc 6,8,10.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26 tháng 7 2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Nhóm các số hạng đặt  trước nó là dấu +  là A; các số hạng đặt trước nó là dấu - là B

Gọi x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => A - B = x

Ta có:A + B = 1+ 2 + 3 + ...+ 1989 = 1990.1989 : 2 = 995.1989

x là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể => x có thể = 0

Nếu x = 0 => A = B => A + B = 2.A = 995.1989 là số lẻ mà A nguyên : Điều này không xảy ra=> x > 0

vậy x có thể = 1.

Nếu x = 1 => A = B + x = B + 1 => A + B = 2.B + 1 = 995.1989 => 2.B = (995.1989 - 1)  là số chẵn => tồn tại số nguyên B thỏa mãn

Vậy A = 1 là số nguyên không âm nhỏ nhất có thể

 

 

Đọc tiếp...
Takishama Kei 15 tháng 12 2014 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

Ki hieu A la 1 thanh vien cua nhom

Gia su co 3 nguoi khach quen A. Neu trong so 3 nguoi co 2 nguoi quen nhau, xem nhau A va 2 nguoi do da quen nhau tung doi. Nguoc lai,trong 3 nguoi do khong co nguoi nao quen nhau thi 3 nguoi do thoa man kha nang thu 2 cua bai toan - co 3 nguoi khong quen nhau tung doi, gia su co den 3 nguoi khong quen A, so nguoi khac A la 5,vay co it ra 3 nguoi khong quen A, neu giua ho co 2 nguoi khong quen nhau thi 2 nguoi do va A thoa man thu 2 cua bai toan, nguoc lai, trong 8 nguoi do khong co 2 nguoi khong quen nhau tung doi- xay ra kha nang thu nhat cua bai toan

Bai toan da duoc chung minh !

Xong roi do !

 

 

 

Đọc tiếp...
Đặng Thiện Khánh 22 tháng 1 2015 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

thôi có người trả lời rồi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 5 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số câu trả lời đúng là a, số câu trả lời sai là b. Ta có:

5a - 2b = 60                 (1)

Suy ra 2b chia hết cho 5 vì 5a - 2b ra kết quả là số tròn chục.

Ta lại có 2 và 5 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào khác 1 nên b sẽ chia hết cho 5.

 Do b \(\ge\) 1 (vì có câu An đã trả lời sai) nên từ (1) \(\Rightarrow\) 5a > 60.

Như vậy thì a > 60 : 5 = 12.

Bài thi có 20 câu nên a + b \(\le\) 20 \(\Rightarrow\) b < 20 - 12 = 8.

Có 1 \(\le\) b \(\le\) 8 và 5 chia hết cho 5 \(\Rightarrow\) b = 5.

Do đó a = (60 + 2b) = (60 + 2.5) : 5 = 70 : 5 = 14 chia hết cho 5.

Số câu hỏi An không trả lời là:

20 - (5 + 14) = 2 (câu)

Vậy An trả lời đúng 14 câu, trả lời sai 5 câu và bỏ qua 2 câu.

đúng nhé, nghĩ mãi mới được đó !

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên Phúc 22 tháng 5 2015 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử bạn trả lời đúng 20 câu, sẽ có 200 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là nhiều hơn 150 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ sai một câu sẽ mất 25 điểm so với đúng 1 câu.
Vậy bạn cần phải sai vài câu để số điểm của bạn giảm 150 điểm chênh lệch đó.
Số câu sai là : 150 : 25 = 6 câu
Số câu đúng là : 20 - 6 = 14 câu

Bạn có thể làm ngược lại. Giả sử bạn trả lời sai 20 câu, sẽ có -300 điểm. Minh có 50 điểm. Tức là ít hơn 350 điểm so với Minh. 
Mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai trừ 15 điểm. Vậy cứ đúng một câu sẽ có thêm 25 điểm so với sai 1 câu.
Vậy bạn cần phải đúng vài câu để số điểm của bạn tăng 350 điểm chênh lệch đó.
Số câu đúng là : 350 : 25 = 14 câu
Số câu sai là : 20 - 14 = 6 câu

Đây là cách giải của Lớp 4, 5 nhé.

Đúng nhé♥♥♥

Đọc tiếp...
Trần kiên 7 tháng 12 2017 lúc 0:09
Báo cáo sai phạm

Sai rồi

Đọc tiếp...
Tiểu thư họ Nguyễn 29 tháng 11 2015 lúc 6:15
Báo cáo sai phạm

đúng 12

sai 8 câu

**** cho mình nha Hằng

Đọc tiếp...
nguyễn thị hà 27 tháng 9 2015 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

cậu vào câu hỏi tương tự nhé nhớ **** cho mình nhé

Đọc tiếp...
zxcv 9 tháng 2 2018 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

so cau tra loi dung la:12, so cau tra loi sai la :8

Đọc tiếp...
netsuki 17 tháng 4 2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

bó tay, lấy câu hỏi người khác ra hỏi luôn

Đọc tiếp...
hoang ngoc son 2 tháng 11 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

cần giải giúp bài này

ai bít giúp với

Đọc tiếp...
hoang ngoc son 2 tháng 11 2016 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

á dù con cúc

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

Đọc tiếp...
nguyen phuc thanh 8 tháng 10 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

0rc là gì vậy ae

Đọc tiếp...
nguyen trong hieu 2 tháng 4 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT 2 tháng 10 2019 lúc 5:23
Báo cáo sai phạm

\(1+4+4^2+4^3+4^4+....+4^{2019}\)

\(=\left(1+4+4^2\right)+\left(4^3+4^4+4^5\right)+......+\left(4^{2017}+4^{2018}+4^{2019}\right)\)

\(=\left(1+4+4^2\right)+4^3\left(1+4+4^2\right)+.....+4^{2017}\left(1+4+4^2\right)\)

\(=\left(1+4+4^2\right)\left(1+4^3+.....+4^{2017}\right)\)

\(=21\left(1+4^3+....+4^{2017}\right)\)

Mà \(21⋮21\Rightarrow21\left(1+4^3+.....+4^{2017}\right)⋮21\)

Vậy biểu thức trên chia hết cho 21(đpcm)

Đọc tiếp...
Trần Quang Huy 1 tháng 10 2019 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

=(1+4+42) +(43+44+45)+....+(42017+42018+42019)

=(1+4+42)+43(1+4+42)+.....+42017(1+4+42)

=(1+4+42)(1+43+46+....+42017)

=(1+4+16)(1+43+46+.....+42017)

=21(1+43+46+...+42017

Vậy 21(1+43+46+.....+42017) chia hết cho 21

Đọc tiếp...
ha Le ha 20 tháng 8 2015 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Cả 6 thùng dầu có: 31 + 20 + 19 + 18 + 15 = 119( l dầu)

Người thứ 1 mua gấp đôi người thứ 2, tức là số dầu cả 2 người mua là số chia hết cho 3.

Mà: 119 : 3 = 39(dư 2) nên thùng dầu còn lại là số chia 3 dư 2.

Ta có: 31 : 3 = 10(dư 1)

          20 : 3 = 6(dư 2)

           19 : 3 = 6( dư 1)

           18 : 3 = 6

           16 : 3 = 5 ( dư 1)

            15 : 3 = 5

Trong các số trên, chỉ có 20 chia 3 dư 2.

Vậy thùng còn lại trong kho là thùng 20l.

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 12 tháng 9 2019 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

đáp số 

vô số

hok tốt

Đọc tiếp...
Ender Dragon Boy Vcl 12 tháng 9 2019 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

ez

a:b có thể là 1 số tự nhiên bất kì nên a,b  N*

vậy có 

hm.......................................................................................................................................khó khăn đây

có vô số

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trà 11 tháng 3 2016 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

hm...chắc là số 12485

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Thảo 23 tháng 6 2015 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Số học sinh đạt đúng 1 điểm 10 là : 40 - 27 = 13 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 2 điểm 10 là : 27 - 19 = 8 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 3 điểm 10 là : 19 - 14 = 5 ( bạn )

Vì có 14 bạn đạt ít nhất 4 điểm 10 mà lại không có ai được 5 điểm 10. Vậy số bạn được 4 điểm 10 là 14 bạn.

Vậy số điểm 10 là (13 x 1) + ( 8 x 2 ) + ( 5 x 3 ) + ( 14 x 4) = 100 ( điểm 10)

Đáp số : 100

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22 tháng 6 2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Số học sinh đạt đúng 1 điểm 10 là : 40 - 27 = 13 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 2 điểm 10 là : 27 - 19 = 8 ( bạn )

Số học sinh đạt đúng 3 điểm 10 là : 19 - 14 = 5 ( bạn )

Vì có 14 bạn đạt ít nhất 4 điểm 10 mà lại không có ai được 5 điểm 10. Vậy số bạn được 4 điểm 10 là 14 bạn.

Vậy số điểm 10 là (13 x 1) + ( 8 x 2 ) + ( 5 x 3 ) + ( 14 x 4) = 100 ( điểm 10)

Đáp số : 100

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 22 tháng 6 2015 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

4 học sinh có 4 điểm 10 là có 56 con điểm 10

19-14=5 học sinh đạt 3 điểm 10 là có 15 con điểm 10

27-19=8 học sinh đạt 2 điểm 10 là có 16 con điểm 10

40-27=13 học sinh đạt 1 điểm 10 là có 13 con điểm 10

số điểm 10 là :56+15+16+13=100 điểm 10

vậy lớp 6A đạt được 100 điểm 10 trong học kì I

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Tấn Anh Khoa 16 tháng 2 2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

Đọc tiếp...
cẩn thận ma đây 18 tháng 3 2019 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

36 nha ae đúng hộ cái

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 9 tháng 4 2015 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Tổng số quả các loại trong 5 rổ là

104+115+132+136+148=635 quả 

Tổng số quả là 1 số chia hết cho 5. Sau khi bán đi một rổ cam thì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng số quả hai loại còn lại cũng là 1 số chia hết cho 5

như vậy rổ cam bán đi là rổ đựng 115 quả

Số quả cam và chanh còn lại là

635-115=520 quả

Số quả cam còn lại là 520:(4+1)=104 quả

Tổng số cam là 104+115=219 quả

Số quả chanh là 635-219=416 quả

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱミ★๖ۣۜHυү❄๖ۣۜTú★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ✎﹏ 11 tháng 12 2019 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu cửa hàng có tổng số cam và chanh là

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 quả

Vì số chanh còn lại gấp 4 lần số cam còn lại nên tổng cam và chanh còn lại chia hết cho 5 , mà tổng cam và chanh lúc đầu là 635 : 5 => rổ cam đã bán cũng chia hết cho 5 , vậy rổ cam đã bán là 115 quả

Tổng số cam và chanh còn lại là

635 - 115 = 520 quả

Theo đầu đề bài ra ta có sơ đồ lúc sau

Cam vẽ 1 phần

Chanh vẽ 4 phần ______________Tổng là 520 quả

1 phần của số quả là

520 : ( 4 + 1 ) = 104 quả

Số cam lúc đầu là

104 x 1 + 115 = 219 quả

Số chanh lúc đầu là

635 - 219 = 416 quả

Đáp số : cam 104 quả chanh 416 quả

Đọc tiếp...
Lê Phương Linh 14 tháng 3 2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Tổng số cam và chanh của cửa hàng là:

104 + 115 + 132 + 136 + 148 = 635 (quả)

Số chanh còn lại gấp 4 lần số cam cho nên tổng số quả còn lại phải chia hết cho 5. Suy ra số cam đã bán phải chia hết cho 5. Trong số 5 rổ cam và chanh của cửa hàng chỉ có rổ đựng 115 quả là chia hết cho 5. Vậy cửa hàng đó đã bán rổ đựng 115 quả cam.

Số cam còn lại bằng 1515 quả chưa bán. Do đó số cam còn lại là:

(104 + 132 + 136 + 148) : 5 = 104 (quả)

Suy ra rổ đựng 104 quả là rổ cam còn lại và 3 rổ đựng 132; 136 và 148 quả là các rổ chanh.

Số cam lúc đầu cửa hàng có là:

115 + 104 = 219 (quả)

Số chanh lúc đầu cửa hàng có là:

635 - 219 = 416 (quả)

Đáp số: Số cam: 219 quả

              Số chanh: 416 quả

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26 tháng 7 2015 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Cứ mỗi lần xé số mảnh giấy tăng lên là 3

Do đó tổng Số mảnh giấy tăng lên sau các lần xé  sẽ là số chia hết cho 3 

Ban đầu có 1 mảnh giấy do đó tổng số các mảnh giấy xe đc phải là số chia 3 dư 1.  

2013 : 3=671.

Vay do đó không thể thu  được 2013 mảnh

Đọc tiếp...
vu huong giang 30 tháng 5 2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Sai.Vì khi ta xé mảnh giấy  sẽ tăng lên gấp 3 lần.Do đó tổng số mảnh giấy phải là một số chia cho 3 dư 1.Số giấy đầu tiên chia cho 3 dư 1 vậy nên khi ta lấy 2013 chia cho 3 thì được 67 không có dư số nào cả.

Vậy ta xé được 2013 mảnh lớn nhỏ là sai.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: