Giúp tôi giải toán


Five centimeters per second 19/02/2017 lúc 09:44

7x7x7x7x7x7x7x7x7x7

= 710

xukiobaby 19/02/2017 lúc 09:48

7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 = 7 10

​tích cho mik nhé mik k lai

Vua Hùng dựng nước 19/02/2017 lúc 09:44

7x7x7x7x7x7x7x7x7x7= 70 k mình nha!

Barbie Công Chúa 17/02/2017 lúc 17:39

hiệu của a và b là 1

Dương Đức Bảo 17/02/2017 lúc 19:51

phải là 2 chứ 1 sai rồi

Nguyễn Thi Mai 17/02/2017 lúc 17:28

a=0;b=2;H la 2

Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 15:35

a) Ta có 39=13.3.

Số các ước của n sẽ có \(\left(a_1+1\right).\left(a_2+1\right)=13.3\)

\(\Rightarrow\)a1 = 12 và 22 = 2

Vậy n=m12.n2=(m6.n)2=a2 với a=m6.n  (đpcm)

b) Tích các ước là: P P=m.m2.m3.....m12.m.n.m2.n.m3.n.....m12.n.m.n2.m2.n2.m3.n2.....m12.n2.n2.n

Vì 1+2+3+...+12 = 78 nên P=m78.3.n12+24+2+1=m234.n39=m6.39.n39=(m6.n)39=a39

Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 15:43

a) Phân tích n ra thừa số nguyên tố: n = ax. by. cz.dt... (x; y ; z; t ,.. > 0 )

=> Số ước của n là: (x+1).(y +1).(z+1).(t+1) ... = 39 là số lẻ

=> các thừa số x + 1; y + 1; z + 1; ... đều lẻ 

=> x; y; z; t ; ... đều chẵn

=> n viết được dưới dạng lũy thừa có số mũ chẵn 

=> n là số chính phương  hay có số a để n = a2

Kurosaki Akatsu 15/02/2017 lúc 16:37

\(6^n:\left(-2\right)^n=k^n\)

\(\left[6:\left(-2\right)\right]^n=k^n\)

\(\Rightarrow6:\left(-2\right)=k\)

\(\Rightarrow k=-3\)

Ác Mộng 16/06/2015 lúc 08:16

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

nguyen thieu cong thanh 16/06/2015 lúc 08:15

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Nguyễn Diễm Quỳnh 18/01/2016 lúc 09:29

bạn còn thiếu  -33​  nhé

Trần Thị Loan Quản lý 25/06/2015 lúc 12:07

+) 95 < 100 => 958 < 1008 = (102)8 = 1016  (*)

+) Xét tỉ số: \(\frac{95^8}{10^{15}}=\frac{95^8.10}{10^{16}}=\left(\frac{95}{100}\right)^8.10\)

Ta có: \(\left(\frac{95}{100}\right)^8>\left(\frac{90}{100}\right)^8=\left(\frac{9}{10}\right)^8>\frac{9}{10}.\frac{8}{9}.\frac{7}{8}...\frac{2}{3}=\frac{2}{10}>\frac{1}{10}\)

=> \(\frac{95^8}{10^{15}}=\left(\frac{95}{100}\right)^8.10>\frac{1}{10}.10=1\)

=> 958 > 1015    (**)

(*)(**) =>  1015 < 958 < 1016 

=> 958 là số có 16 chữ số

Hatsune Miku 25/06/2015 lúc 12:02

Em có cách làm khác:

Giải.Số tự nhiên nhỏ nhất có 16 chữ số là 1015,số tự nhiên nhỏ nhất có 17 chữ số là 1016.Ta cần chứng minh rằng :

                                                  1015<958<1016

Dễ thấy 958<1008=1016,còn phải chứng minh 1015<985.Bất đẳng thức này tương ứng với\(\frac{10^{15}}{95^8}<1\)hay \(\frac{10^{16}}{95^8}<10\)

Ta có:\(\frac{10^{16}}{95^8}\)=(\(\frac{100^8}{95}\))=\(\left(\frac{20^8}{19}\right)\).Chú ý rằng giá trị của 1 phân số lớn hơn 1 (tử và mẫu đều dương )sẽ tăng lên khi giảm cả tử và mẫu đi cùng 1 số tự nhiên,do đó:

                      \(\left(\frac{20^8}{19}\right)\)<\(\frac{20}{19}.\frac{19}{18}.\frac{18}{17}...\frac{13}{12}=\frac{20}{12}<10\)

Vậy 1015<958<1016 tức là 958 là số có 16 chữ số

Hatsune Miku 25/06/2015 lúc 12:08

cô ơi cah của em có dúng ko?

Phạm Văn Nam 02/03/2016 lúc 19:53

Có:

  1. 2003A=20032004+2003/20032004+1 = 20032004+1+2002/20032004+1= 1+ 2002/20032004+1
  • ​2003A= 20032003+2003/20032003+1 .........= 1 + 2002/20032003+1​
  • Vì 1+ 2002/20032004+1<1+ 20022003+1nên 2003A<2003B
  • Nên A<B 
  • !!!!!!!!!!!
Đỗ Thanh Hải 13/02/2017 lúc 20:00

15243987562354764= 1 nha bạn

Uzumaki Naruto 14/02/2017 lúc 21:00

bằng 1 vì cơ số của nó = 1

Đào Minh Đăng 13/02/2017 lúc 20:04

Kết quả là 1

Đào Minh Đăng 13/02/2017 lúc 20:01

Để tìm bội của một số a với các số tự nhiên n ( n thuộc Z )

Lê Nguyệt Hằng 14/07/2015 lúc 20:29

A=119+118+117+...+11+1

=>11A= 1110+119+118+...+112+11

=> 11A-A= (1110+119+118+...+112+11)-(119+118+117+...+11+1)

=> 10A= 1110-1

=>A= (1110-1):10

Ta thay: 1110 co tan cung la 1=> 1110-1 co tan cung la 0=> (1110-1):10 co tan cung la 0 chia het cho 5

Vay A chia het cho 5

**** cho minh nhe

Đỗ Thị Ngọc Khánh 14/07/2015 lúc 20:07

ta có:

A = (11+ 118 + 117 + 11 6 + 115) + (114 + 113 + 112 +11 + 1)

A =         chia hết cho 5                +       chia hết cho 5 

=> A chia hết cho 5 

Phan Anh Duc 27/11/2016 lúc 16:42

Bài nâng cao 6

robert lewandoski 11/06/2015 lúc 08:17

Vì /2x-27/^2007 > 0 với mọi x; (3y+10)^2008 > 0 với mọi x

Do đó:/2x-27/^2007 + (3y+10)^2008 > 0 với mọi x(mấy câu này mình thêm vào để bạn hiểu hơn thôi)

Theo đề bài thì ta có:/2x-27/^2007+(3y+10)^2008 =0

=>/2x-27/^2007 =0 =>2x-27=0 =>x=....

(3y+10)^2008 =0 =>3y+10=0 =>y=.....

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: