Giúp tôi giải toán


alibaba nguyễn 20/05 lúc 15:20

Ta có:

\(4^2=16\) tận cùng là 6 

\(\Rightarrow2014^2\) tận cùng là 6

\(\Rightarrow2014^{2014}\)tận cùng là 6

\(\Rightarrow2014^{2014}.2014=2014^{2015}\)tận cùng là chữ số  tận cùng của  4. 6 = 24  nên tận cùng là 4.

Ta lại có:

\(2015^{2016}\)tận cùng là 5.

Vậy \(2014^{2015}+2015^{2016}\) tận cùng là  4+ 5 = 9

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 18/05 lúc 16:32

Ta có :

\(A=1+2+2^2+2^3+...+2^{30}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{31}\)

\(2A-A=2^{31}-1\)

\(A=2^{31}-1\Leftrightarrow A+1=2^{31}\)(đpcm )

Asuna Yuuki 18/05 lúc 17:13

\(Ta\)\(có:\)

\(A=1+2+2^2+2^3+...+2^{30}\)

\(=>2A=2\left(1+2+2^2+2^3+...+2^{30}\right)\)

\(=>2A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{31}\)

\(=>2A-A=2^{31}-1\)

\(=>A=2^{31}-1\)

\(=>A+1=2^{31}\)

Vậy A + 1 là một lũy thừa nếu A = 1 + 2 + 22 + 23 +...+ 230

Tiểu Ma Bạc Hà 18/05 lúc 16:25

Ta có : A = \(1+2+2^2+2^3+...+\)\(2^{30}\)

=>     2A =          \(2+2^2+2^3+...+2^{30}+2^{31}\) 

=> 2A-A=A =  \(2^{31}-1\)

=> A+1 = \(2^{31}\)Là 1 lũy thừa => đpcm

Trần Nhật Quỳnh 13/05/2017 lúc 09:26

4^127 = 2.8948022e+76

81^43 = 1.1610631e+82

Mà: 2.8948022e+76 > 1.1610631e+82

Nên: 4^127 > 81^43

>_<

Phạm Hải Yến 13/05/2017 lúc 09:34
Bạn làm cách khác đc ko ? (^ - ^)
ST CTV 11/05/2017 lúc 20:02

Ta có: 3111 < 3211 = (25)11 = 255

1714 > 1614 = (24)14 = 256

Vì 255 < 256 => 3211 < 1614 => 3111 < 1714

1412 11/05/2017 lúc 20:08

3111 và 1714

3111 < 3211 = ( 25 )11 = 255

=> 3111 < 255

1714 > 1614 = ( 24)14 = 256

=> 1714 > 256

=> 3111 < 255 < 256 < 1714

=> 3111 < 1714

Nahayumi Hana 11/05/2017 lúc 20:06

31^11<32^11=2^55

=> 31^11<2 ^55

17^14>16^14 =2^56 

=>17^14>2^56

=> 31^11<2^55<2^56<17^14

=>31^11<17^14

 k mik nha

Lại Minh Châu 03/05/2017 lúc 18:13

làm gì có tính chất đấy 

NẾU BN NÀO THẤY ĐÚNG THÌ K MK NHA

tran van duc 10/05/2017 lúc 12:23

làm gì có thể loại này

bùi trí dũng 03/05/2017 lúc 21:50

Ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

Trương Quỳnh Anh 15/05/2017 lúc 21:16
Nhiều lắm
Lê Anh 28/04/2017 lúc 16:56

mik chỉ bt: 2^50 có 16 chữ số trong hệ thập phân thoi

trần đình đạt 10/05/2017 lúc 20:18

\(\frac{x}{x+y+z}+\frac{y}{x+y+t}+\frac{z}{y+z+t}+\frac{t}{x+z+t}< 2=\frac{x+t}{x+y+z+t}+thieu,so,nao,o,mau,thi,them,vao=\frac{2x+2y+2z+2t}{x+y+z+t}vi,M< 2nen,M,2015\)

nguyễn nhật hoàng 29/10/2014 lúc 21:48

đặt A=1+2^2+2^3+2^4+.....+2^99+2^100

    2A=2+2^3+2^4+2^5+...+2^99+2^100+2^101

 =>A=2^101-1

van hoa pham 30/10/2014 lúc 10:21

A=2101+2-(22+1)=2101-3

Phamducanh 07/05/2016 lúc 19:22

Vi 11 mu may cung  co chu so tan cung la 1 o day co 10so hang nen 1*10=10 la co tan cung la 0 va chia Hét cho 5

Nguyễn Phi Hòa 29/03/2015 lúc 16:40

A = 5.(22.32)9.212-2.(22.3)14.314 / 5.228.318-7.229.318         

A = 118078/9              

Cách giải là vậy. Mong các bạn góp ý

Dương Dealpool 26/04/2017 lúc 19:56

2025=45^2=45*45

10201=101^2=101*101

Tran Minh Khue 20/04/2017 lúc 14:47

 k nghia la k day nhe

Tran Minh Khue 20/04/2017 lúc 14:18

k cho minh nha

Ác Mộng 16/06/2015 lúc 08:16

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

nguyen thieu cong thanh 16/06/2015 lúc 08:15

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Nguyễn Diễm Quỳnh 18/01/2016 lúc 09:29

bạn còn thiếu  -33​  nhé

Phạm Văn Nam 02/03/2016 lúc 19:53

Có:

  1. 2003A=20032004+2003/20032004+1 = 20032004+1+2002/20032004+1= 1+ 2002/20032004+1
  • ​2003A= 20032003+2003/20032003+1 .........= 1 + 2002/20032003+1​
  • Vì 1+ 2002/20032004+1<1+ 20022003+1nên 2003A<2003B
  • Nên A<B 
  • !!!!!!!!!!!
NGUYỄN MINH ÁNH 25/11/2016 lúc 19:28

Gỉa sử x và y là 2 số phải tìm và x^2 = y^3 = a. Phân tích a ra thừa số nguyên tố , ta thấy các số mũ của các thừa số nguyên tố phải chia hết cho 2 vì a = x^2 , lại phải chia hết cho 3 vì a= y^3 . Khi đó , a là lũy thừa bấc 6 của 1 số tự nhiên nào đó . Vì a lớn hơn hoặc = 100 và nhỏ hơn 10000 nên a có thể = 3^6 hoặc 4^ 6 . Nhưng 3^6= ( 3^2 )^3 ko phải là lập phương của 1 số có 2 chữ số còn 4^6 = (2^2)^6 =( 2^ 6) ^2 = 64^2 và 4^6 = 2^ 12 = ( 2^4 ) ^3 = 16^3 . Vậy 2 số phải tìm là 64 và 16.

Nguyễn Tấn Phát 19/04/2017 lúc 17:09

tích đúng cho mình nha

Nguyễn Tấn Phát 19/04/2017 lúc 17:09

S=(1+2)+(2^2+2^3)+(2^4+2^5)+....+(2^99+2^100)

S=3+3.2^2+3.2^4+.....+3.2^99

S=3.(2^2+2^4+.....+2^99)

Vì 3 chia hết 3=>3.(2^2+2^4+....+2^99)

=>S chia hết 3

2S=2+2^2+2^3+2^4+.....+2^101

2S-S=(2+2^2+2^3+2^4+....+2^101)-(1+2+2^2+2^3+2^4+....+2^100)

S=2^101-1

S+1=2^101-1+1=2^101

=>x=101

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: