Giúp tôi giải toán và làm văn


Mr.Tết ( тєαм тαм ɢιᢠqυỷ ) 20 tháng 1 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Khi lấy ra với cùng một số lít dầu thì thùng thứ nhất vẫn hơn thùng thứ hai là:

\(160-115=45\left(l\right)\)

Số lít dầu còn lại ở thùng thứ hai là: 

\(45:\left(4-1\right)=15\left(l\right)\)

Số lít dầu lấy ra ở thùng thứ hai là:

\(115-15=100\left(l\right)\)

Số lít dầu lấy ra ở thùng thứ hai cũng chính là số lít dầu lấy ra ở thùng thứ nhất.

Vậy mỗi thùng đều lấy ra 100 lít dầu

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 20 tháng 1 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

         Giải:

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Số l dầu còn lại ở thùng 1: | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

số l dầu còn lại ở thùng 2:  | - - - - |

Lấy ra cùng một số lít dầu thì thùng thứ nhất vẫn hơn thùng 2:

     \(160-115=45\left(l\right)\)

Số lít dầu còn lại ở thùng 2 là:

     \(45:\left(4-1\right)=15\left(l\right)\)

Số l dầu lấy ra ở thùng thứ 2 hay số lít dầu lấy ra ở thùng 1 là:

     \(115-15=100\left(l\right)\)

Đáp số: \(100l\)

     

Đọc tiếp...
Trần Lê Vân Anh 4 tháng 5 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm
lê đức anh 8 tháng 1 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

ta gọi số bé là a,số lớn là b

+ta có:  a:b( vì nếu đó là b:a thì kết quả phải lớn hơn 1)=b-a=0,6

vì vậy ta có số thích hợp nhất là 0,9 và 1,5

0,9:1,5=0,6 và 1,5-0,9=0,6

Đọc tiếp...
Hồ Thủy Tiên 8 tháng 1 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 0,6=\(\frac{3}{5}\)

ta coi số bé là 3 phần thì số lớn là 5 phần

Số lớn là : 0,6 : (5-3) x 5= 1,5

Đ/s: 1,5

Tịck mk nha

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 16 tháng 1 2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Hiệu CD VÀ CR là:   19 - 13 = 6m

Khi kéo mỗi chiều thêm 1 đoạn thì hiệu không thay đổi. 

CV = 2 X CD + 2 X CR = 4,8 X CR

2 X CD  = 2,8 X CR

CD  = 1,4 X CR = 7/5 CR

CD : 6 : 2 X 7 = 21m

CR: 6 : 2 X 5 = 15m

ĐÁP SỐ :2M

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 15 tháng 7 2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Nếu đi 25 km/h thì muộn 2 giờ.

Nếu đi 30 km/h và không nghỉ thì muộn chỉ 1 giờ (2 giờ - 1 giờ = 1 giờ).

Hiệu số thời gian giữa đi 30 km/h và đi 25km/h là: 2 - 1 = 1 giờ.

Vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta có tỉ lệ vận tốc là 25/30 = 5/6 => Tỉ lệ thời gian là 6/5.

Vậy nếu gọi thời gian đi hết quãng đường với vận tốc 25km/h là 6 phần thì thời gian đi với vận tốc 30 km/h sẽ là 5 phần.

Hiệu số phần thời gian đi là: 6 - 5 = 1 phần

1 phần này ứng với hiệu số thời gian, tức là bằng 1 giờ.

Vậy thời gian đi với 25 km/h là 6 phần x 1 giờ = 6 giờ

Quãng đường AB là 25 x 6 = 150 km/h.

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) CTV 10 tháng 4 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu đi 25 km/h thì muộn 2 giờ.

Nếu đi 30 km/h và không nghỉ thì muộn chỉ 1 giờ (2 giờ - 1 giờ = 1 giờ).

Hiệu số thời gian giữa đi 30 km/h và đi 25km/h là: 2 - 1 = 1 giờ.

Vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta có tỉ lệ vận tốc là 25/30 = 5/6 => Tỉ lệ thời gian là 6/5.

Vậy nếu gọi thời gian đi hết quãng đường với vận tốc 25km/h là 6 phần thì thời gian đi với vận tốc 30 km/h sẽ là 5 phần.

Hiệu số phần thời gian đi là: 6 - 5 = 1 phần

1 phần này ứng với hiệu số thời gian, tức là bằng 1 giờ.

Vậy thời gian đi với 25 km/h là 6 phần x 1 giờ = 6 giờ

Quãng đường AB là 25 x 6 = 150 km/h.

Đọc tiếp...
Đình Nguyễn 10 tháng 4 2019 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

mà đó có phải vận tốc đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 13 tháng 12 2016 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

đỏi 1,25 bằng 125/100 = 5/4 . hiệu là 1,25

số thứ nhất là :

1,25 nhân ( 5 - 1) = 5

số thứ hai là :

1,25 + 5 = 6,25

đáp số : SB : 5

SL : 6,25

Đọc tiếp...
Trần Thu Hương 13 tháng 3 2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

đổi 1,4 = 7/ 5

ta có sơ đồ:

ST1: l----------l----------l----------l----------l----------l

                                                                   1,4 ( ứng với 2 phần)

ST2: l----------l----------l----------l----------l----------l----------l----------l

                        số thứ 1 là :      1,4 : ( 7 - 5 ) x 5 = 3,5

                       số thứ 2 là :       3,5 + 1,4 = 4,9

                            đáp số:    3,5 và 4,9

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 3 tháng 1 2015 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

Ti so: 19/1

Hieu so phan bang nhau:

19-1=18 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

19,98/18=1,11

So lon:

1,11*19=21,09

Dap so: So be: 1,11

So lon: 21,09

Đọc tiếp...
Kim Nam Joon BTS 4 tháng 12 2018 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa hai số là 19/1

Ta có sơ đồ:

(Tự vẽ)

Hiệu số phần bằng nhau là:

19 - 1 = 18 ( phần )

Số lớn là:

(19,98 : 18)x19=21,09

Số bé là:

21,09-19,98=1,11

Đ/S:.....................

Đọc tiếp...
Ngọc Nhi 5 tháng 12 2019 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Số bé là 1,11

Số lớn là 21,09

Đọc tiếp...
Pham Thi Thuy 10 tháng 12 2014 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Ta co : 40%=2/5

Hieu so phan bang nhau la: 5-2=3 (phan)

Gia tri moi phan la: 2,7/3=0,9

Soi day thu nhat dai: 0,9*2=1,8 (m)

Soi day thu hai dai: 1,8+2,7=4,5 (m)

Soi 

Đọc tiếp...
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ 4 tháng 12 2019 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: 40% = 2/5

Hiêụ sô phân băng nhau là:

  5-2=3 (phân)

Giá trị môĩ phân là:

 2,7 : 3 = 0,9

Sơị dây thư nhât dài là: 

 0,9 x 2 = 1,8 (m)

Sơị dây thư hai dài là:

 1,8 + 2,7 = 4,5 (m)

Dáp sô : Sơị dây thư nhât : 1,8 m

              Sơị dây thư hai : 4,5 m

#Linh#

Đọc tiếp...
NAU TE 29 tháng 4 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

 

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là:

27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 4 2015 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian.

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là: 27:(4-1)x1=9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 9-3=6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 6+27=33 (tuổi) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 18 tháng 4 2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27  tuổi 

Ta coi tuổi mẹ 3 năm nữa là 4 phần , tuổi con 3 năm nữa là 1 phần như thế 

-> Hiệu số phần bằng nhau là :

     4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

     27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

     36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

     33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S: 33 tuổi ; 6 tuổi .

Đọc tiếp...
Phạm Tấn Dương 14 tháng 3 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

hung : 38 vien bi 

dung 12 vien bi

Đọc tiếp...
nguyen hoang long 11 tháng 10 2019 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

trả lời:

Hùng có: 38 viên bi

Dũng có: 12 viên bi

hehehehehehe

:V :P :O

Đọc tiếp...
NGuyễn vĩnh quân 16 tháng 4 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

hùng 38 viên dũng 12 viên 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23 tháng 9 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 2 tháng 10 2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 9 2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 1 tháng 5 2015 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Vậy , số lớn gấp 10 lần số bé .

Số bé là :

     12375 : ( 10 - 1 ) = 1375 

Số lớn là :

     1375 + 12375 = 13750

                Đáp số : 1375 và 13750 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 24 tháng 11 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Thêm 3 quả nữa

Vì khi nếu thêm hoặc bớt đi bao nhiêu quả đi chăng nữa thi hiệu giữa hai thúng vẫn bằng là: 

27 - 12 = 15 (quả cam)

Nếu số quả ở thúng thứ hai gấp đôi số quả ở thúng thứ hai thì hiệu giữa hai thúng vẫn bằng 15 quả cam.

Vậy số quả ở thúng thứ nhất là: 

15 x 1 = 15( quả cam ) 

Vậy mỗi thúng cần phải thêm vào: 

15 - 12 = 3 ( quả cam )

Đọc tiếp...
Trần Lệ Quyên 1 tháng 5 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

số lớn là 13750

số bé là 1375

gọi số lớn là x=> số bé à x-12375

theo đb có a=(a-12375)*10

=>a=13750

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 23 tháng 9 2014 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

51/68=3/4

Hiệu số phần bằng nhau là 4-3=1

Tử là 15x3=45

Mẫu là 15x4=60

Phân số là 45/60

Đọc tiếp...
Hồ Khánh Hùng 23 tháng 9 2014 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Đổi phấn số 51\68 = 3\4 ( Vậy hơn 1 phần là 15 đơn vị )

Tử số là: 15x 3 = 45

Mẫu số là: 45 + 15 = 60

Vậy phấn số cần tìm là: 45\60
 

Đọc tiếp...
I love Thomas Lê 16 tháng 6 2016 lúc 6:18
Báo cáo sai phạm

Gọi mẫu số là x thì tử số là x - 15.Ta có: 
(x - 15)/x = 51/68 
<=> 68*(x - 15) = 51*x 
<=> 68x - 1020 = 51x 
<=> 17x = 1020 
<=> x = 60 
Vậy phân số đó có mẫu là 60 và tử là 45

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 26 tháng 9 2019 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

sơ đồ tự vẽ (số thứ nhất 2 phần, số thứ hai 5 phần)

hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

giá trị mỗi phần là:

45 : 3 =15(đơn vị)

số thứ 1 là:

15 x 2 = 30

Số thứ 2 là: 

30 + 45 = 75

Đáp số: ...

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 9 2014 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi mẹ và tuổi con luôn không thay đổi (vì khi mẹ tăng bao nhiêu tuổi thì con cũng tăng bấy nhiêu và hiệu không thay đổi).

Vậy cách đây 3 năm mẹ cũng hơn con 24 tuổi; Con là 1 phần thì mẹ 4 phần.

24 tuổi tương ứng với hiệu số phần: 4 - 1 = 3 phần

=> 1 phần = 24 : 3 = 8 tuổi

=> Con cách đây 3 năm là 8 tuổi (1 phần)

     Mẹ cách đây 3 năm là 4 x 8 = 32 tuổi

=> Con hiện nay là 8 + 3 = 11 tuổi

     Mẹ hiện nay là 32 + 3 = 35 tuổi

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên mẹ luôn hơn con 24 tuổi. Vậy 3 năm trước mẹ, hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ: 
Tuổi con: 1phần 
Tuổi mẹ : 5 phần - Hiều số tuổi mẹ và con 4 phần = 24 tuổi 
(Bài toán lúc này đưa về dạng Hiệu - tỉ. ) 
Hiệu số phần bằng nhau: 
5 -1 = 4 ( phần) 
Tuổi mẹ 3 năm về trước: 
24 : 4 x 5 = 30 ( tuổi) 
Tuổi mẹ hiện nay: 
30 + 3 = 33 ( tuổi) 
Đ/S mk Đ/S khác GV ko biết đúng ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Anh 15 tháng 6 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

mik nhầm 

                Giải

Hiện  năm mẹ hơn con 24 tuổi thì cách đây 3 năm mẹ vẫn hơn con 24 tuổi

Tuổi mẹ cách đây 3 năm là:

      24 : (4-1) x 4 = 32 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là:

      32 + 3= 35( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

     35 - 24 = 11 (tuổi)

           Đ/s:tự viết nha!

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Xe máy chay nhanh gấp 3 lần xe đạp nên ta có sơ đồ:

xe máy : |----|----|----|

xe đạp: |----|

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

trong 1 giờ xe may đi được:

30:2.x3=45(km)

trong 1 giờ xe đạp đi được:

30:2x1=15(km)

ĐS: xe máy 45km

       xe đạp 15km

Đọc tiếp...
Đỗ Phạm Ngọc Phước 29 tháng 7 2015 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Xe máy đi được quãng đường là:

30:(3-1).3=45(km)

Xe đạp đi được quãng đường là;

45-30=15(km)

ĐS:-----------------------

**** cho mik nhé

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

trong 1 giờ xe may đi được:

30:2.x3=45(km)

trong 1 giờ xe đạp đi được:

30:2x1=15(km)

ĐS: xe máy 45km

       xe đạp 15km

Đọc tiếp...
Mr Lazy 29 tháng 6 2015 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Tử mới là: 31-n 
Mẫu mới là: 43-n
Ta có sơ đồ: 
Tử mới  :     |----------|---------|----------| 43-n - (31-n)
Mẫu mới:     |---------|----------|---------|----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 - 3 = 2 phần
Hiệu của mẫu và tử là: 43-n - (31-n) = 12 (đơn vị)
Tử mới là: 12 : 2 x 3 = 18
Số tự nhiên n là: n = 31-18 = 13.

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14 tháng 10 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là:

125 x 2 = 250

Số lớn là:

( 250 + 32 ) : 2 = 141 

Số bé là: 

250 - 141 = 109

Đ/S: Số lớn: 141

        Số bé: 109

Đọc tiếp...
SKT T1 14 tháng 10 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là:

125x2=250

số bé là :

(250-32):2=109

số lớn là:

250-109=141

  Đáp số

Đọc tiếp...
~Han Sara~ 9 tháng 9 2019 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số đó là: 

         125.2=250

Số lớn là:

         (250+32):2=141

Số bé là: 

        141+32=173

Đ/s....

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 4 2015 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Khánh Linh B 11 tháng 4 2015 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

em : 9 tuoi

anh : 12 tuoi

Đọc tiếp...
olympic 11 tháng 4 2015 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: