Giúp tôi giải toán


sakura 23 giờ trước (08:21)

số phải tìm tăng 10 lần

hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

số cần tìm là:

11 489 : 9 * 1 = 1276,555556

Đ/S: 1276,555556

Nguyễn Thị Ngọc Mai Hôm qua lúc 21:32

                                                                        Giải                                                                                                                                    Nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số phải tìm là 11 489 đơn vị . Vậy số phải tìm tăng lên 10 lần .                                                      Hiệu số phần bằng nhau là :             10 - 1 = 9 ( phần )                                                                                                                        Số phải tìm là :                   11 489 : 9 x 1 = 1276,555556

Edogawa Conan 29/04 lúc 06:26

Đổi ra = 40 % = 2/5

Hiểu các phần bằng nhau :

5 - 2 = 3 ( phan )

Giá trị 1 phần đó "

2,7 : 3 = 0,9 ( phan )

Mãnh thú 1 dài :

0,9 x 5 = 4,5  ( m )

Mảnh thứ 2 đại :

4,5 - 2,7 = 1,8 ( m )

Đáp số : 45 m . 1,8 m

Trần Thanh Công 29/04 lúc 05:20

40%=2/5

hiệu số phần bằng nhau là : 5-2=3(phần)

giá trị 1 phần là: 2.7:3=0.9

Mảnh vải thứ nhất dài :0.9x5=4.5(m)

Mảnh vải thứ hai dài:4.5-2.7=1.8(m)

Vũ Ngọc Bảo Khuê 22/04/2017 lúc 09:27

Ta có sơ đồ:

Tuổi mẹ : |---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tuổi con: |---|

 Theo sơ đồ, tuổi con là

   32 : (9-1) x 1 = 4 (tuổi)

Tuôi mẹ là

    4 x 9 = 36 (tuổi)

         Đáp số : Tuổi con : 4 tuổi

                        Tuổi mẹ : 36 tuổi

                         

thai thi cam ly 22/04/2017 lúc 09:53

Tuổi mẹ là 36, tuổi con là 4,(các bạn k cho mình nhé!)

sakura 22/04/2017 lúc 09:36

theo bài ra ta có sơ đồ:

mẹ :!.....!

con:!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!

hiệu số phần bằng nhau là:

9-1=8 ( phần )

mẹ có số tuổi là:

32 : 8 * 9 = 36 ( tuổi )

con có số tuổi là:

36 - 32 = 4 ( tuổi )

Đ/S: ......

Lê Đặng Quỳnh Như 23/04/2015 lúc 20:47

Hiệu số phần bằng nhau là :

     2 - 1 = 1 ( phần )

Tuổi bố hiện nay là :

     34 : 1 * 1 = 34 ( tuổi )

Tuổi ông hiện nay là :

     34 + 34 = 68 ( tuổi )

                  Đáp số : 34 tuổi và 68 tuổi

1 đúng nha

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

Tuan Phanquoc 20/04/2017 lúc 20:08

bằng 48 \(^{m^2}\)

SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 18:03

Vì thửa ruộng 2/7 thửa ruộng thứ nhất = 3/4 thửa ruộng thứ 2 nên ta có 6/21 thửa ruộng thứ nhất = 6/8 thửa ruộng thứ 2.
Ta có sơ đồ:
TRT1: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
TRT2: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
Hiệu số phần bằng nhau là:
21 - 8 = 13 (phần)
Số tấn thóc TRT1 thu hoạch được là:
19,5 : 13  x 21 = 31,5 (tấn)
Số thóc thu hoạch được ở TRT2 là:
31,5 - 19,5 = 12 (tấn)
Đáp số: TRT1: 31,5 tấn thóc
            TRT2: 12 tấn thóc

Nguyễn Nam Cao 12/07/2015 lúc 15:22

Thời gian người ấy đi về hết :

3 + 1 = 4 ( giờ )

Trên cùng quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Tỉ số thời gian lúc đi và lúc về là : 3 : 4 = 3/4. Vậy tỉ số giữa đi và về là 4/3

Lúc đi : I-----I-----I-----I-----I

Lúc về : I-----I-----I-----I

Vận tốc lúc đi là : 

10 : ( 4 - 3 ) x 4 = 40 ( km/giờ )

Quãng đường AB là :

40 x 3 = 120 ( km )

Đáp số : 120 km

Truong Minh Duc 09/04/2017 lúc 19:55

120 km nha bạn !

Le Ngân Giang 19/04/2017 lúc 20:50

Vì một năm có 12 tháng, vậy tuổi ông năm nay gấp 12 lần tuổi cháu

Tuổi của cháu : 77 : (12 - 1) x 1 = 7 (tuổi)

                                 Đáp số : 7 tuổi

Kim Thủy 02/10/2016 lúc 11:35

tuổi cháu :77/(12-1)*1=7 tuổi, vì tỉ số 2 ông cháu là 1 phần 2 

My love Third Kamikaze 19/04/2017 lúc 19:52

Đổi \(1\frac{1}{2}\)\(\frac{3}{2}\)

Số a là : 8 :  ( 3 - 2) . 3 = 24

Số b là : 24 - 8 = 16

tk cho mk nha

Edogawa Conan 31/03/2015 lúc 18:43

Hiện nay : Mẹ : 32 tuổi 

Con : 4 tuổi

3 năm nữa : Mẹ : 35 tuổi 

Con : 7 tuổi 

tong khanh ly 31/03/2015 lúc 20:41

                                                             giải

                                            tuổi mẹ sau 3 năm: 5 phần

                                            tuổi con sau 3 năm:1 phần

                                     theo sơ đồ ta có tổng số phần nhau là:

                                                         5-1=4 (phần) 

                                     tuổi con sau 3 năm là:

                                                       28/4*1=7 (tuồi)

                                      tuồi con hiện nay là:

                                                      7-3=4 ( tuổi)

                                     tuổi mẹ hiên nay là:

                                                    28+4=32 ( tuổi )

                                                            đáp số : tuổi mẹ: 32 tuổi

  •                                                 tuổi con: 4 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Trần Bảo Gia Nghi 31/03/2015 lúc 20:00

Sau 3 năm nữa hiệu số tuổi của mẹ và con ko thay dổi

Ta có sơ đồ

Mẹ : 5 phần

Con :1 phần

3 năm sau

Số tuổi của con là

28 : ( 5 - 1) = 7 ( tuổi )

Số tuổi của mẹ là

28 + 7 = 35 ( tuổi )

Số tuổi của con hiện nay là

7 - 3 = 4 ( tuổi )

Số tuổi của mẹ hiện nay là

35 - 3 = 32 ( tuổi )

Lương Thị Minh Ngọc 03/10/2014 lúc 22:28

Hiệu số phần bằng nhau là:9-7=2

Số học sinh nữ là: 4:2.7=24 (bạn)

Số học sinh nam là: 24+4=28 (bạn)

     Đáp số:Số học sinh nữ: 24 bạn

                Số học sinh nam: 28 bạn

Đậu Thị Khánh Linh 18/04/2017 lúc 19:16

nữ : 24 học sinh

nam : 28 học sinh

Quan Khánh Hiền 01/08/2016 lúc 10:26

số học sinh nữ mà bạn Lương Thị Minh Ngọc làm có phải là 4 chia 2 nhân 7 ko

sẽ không tiết lộ 19/10/2015 lúc 20:28

tỉ số là 1/3

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

tuổi của con là:

24:2x1=12(tuổi)

tuổi mẹ là:

24:2x3=36(tuổi)

tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

36:12=3(lần)

Đ/S:3 lần

 

 

Lê Hương Giang 13/03/2017 lúc 22:14

Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con

NAU TE 29/04/2015 lúc 10:42

 

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là:

27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33 tuổi

Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 10:41

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian.

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là: 27:(4-1)x1=9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 9-3=6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 6+27=33 (tuổi) 

Lê Mạnh Tiến Đạt 18/04/2017 lúc 11:32

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27  tuổi 

Ta coi tuổi mẹ 3 năm nữa là 4 phần , tuổi con 3 năm nữa là 1 phần như thế 

-> Hiệu số phần bằng nhau là :

     4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

     27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

     36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

     33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S: 33 tuổi ; 6 tuổi .

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: