Giúp tôi giải toán và làm văn


Haruko 8 tháng 8 2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

HIỆU SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ:

4 - 1 = 3

TUỔI CỦA MẸ LÀ :

30 : 3 x 4 = 40 ( TUỔI)

TUỔI CON LÀ :

40 - 30 =10 (TUỔI)

Đ/S : ...............

         ...............

Đọc tiếp...
Phạm Hà Thư 29 tháng 10 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Mẹ 40 tuổi         Con 10 tuổi

Đọc tiếp...
Hà Ngô Ngọc 29 tháng 10 2018 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Vì 5/4 là tổng tuổi của mẹ và con.

Còn 1/4 là tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28 tháng 3 2018 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Ta thấy ban đầu, hiệu số sách của hai ngăn bằng \(\frac{2}{8}=\frac{1}{4}\) tổng số sách ở hai ngăn.

Lúc sau, hiệu số sách của hai ngăn bằng: \(\frac{25-23}{25+23}=\frac{1}{24}\)  tổng số sách ở hai ngăn.

Ngăn A: Ngăn B: 1 24 1 4

Vậy 14 quyển ứng với số phần tổng số sách của hai ngăn là:  

   \(\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{24}\right):2=\frac{7}{48}\)   (tổng số sách)

Tổng số sách ở hai ngăn là:

   \(14:\frac{7}{48}=96\)   (quyển)

Số sách ở ngăn A là:

  96 : 8 x 3 = 36 (quyển)

Số sách ở ngăn B là:

  96 - 36 = 60 (quyển)

                   ĐS.

Đọc tiếp...
vũ quốc ái 28 tháng 3 2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

cái 2/8 ở đâu ra vậy

Đọc tiếp...
Phùng Quang Thịnh 3 tháng 6 2017 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần tuổi của mẹ và con hiện tại là :
        2-1=1(phần)
Hiệu số phần tuổi của mẹ và con 12 năm trước là :
        3-1=2(phần)
Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi =)  tuổi của con hiện nay gấp số tuổi 12 năm trước của con là :
        2:1=2(lần)
và ta có sơ đồ với tuổi con 12 năm trước là 1 phần và tuổi con hiện nay là 2 phần cùng hiệu là 12
sơ đồ(tự vẽ)
Tuổi con hiện nay là : 12:(2-1)x2=24(tuổi)
=) Tuổi mẹ hiện nay là : 24x2=48

Đọc tiếp...
Vì quá yêu anh 9 tháng 8 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

mẹ:84 tuổi

con;24 tuổi

 k nha

Đọc tiếp...
Nguyen Ha Linh 3 tháng 6 2017 lúc 7:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là : 48

Tuổi con là : 24

Kết quả đúng thì k nhé!

Đọc tiếp...
Lục Việt Anh 15 tháng 8 2016 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Khi trừ cả từ cả mẫu cho 1 số tự nhiên thì hiệu vẫn không thay đổi

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 43/56 là:

     56 - 43 = 13

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 3/4 là:

     4 - 3 = 1

Nhờ đó phân số 43/56 sau khi trừ cả tử cả mẫu thì đã được rút gọn cho:

     13 : 1 = 13

Tử số sau khi bị trừ là:

     3 x 13 = 39

Số cần tìm là:

     43 - 39 = 4

          Đáp số: 4

ỦNG HỘ NHA

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 21 tháng 8 2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Khi trừ cả từ cả mẫu cho 1 số tự nhiên thì hiệu vẫn không thay đổi

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 43/56 là:

     56 - 43 = 13

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 3/4 là:

     4 - 3 = 1

Nhờ đó phân số 43/56 sau khi trừ cả tử cả mẫu thì đã được rút gọn cho:

     13 : 1 = 13

Tử số sau khi bị trừ là:

     3 x 13 = 39

Số cần tìm là:

     43 - 39 = 4

          Đáp số: 4

Đọc tiếp...
Hoshizora Miyuki Cure Happy 15 tháng 8 2016 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

đáp số:4

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 21 tháng 8 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Sau khi giảm chiều rộng tăng chiều dài thì chiều dài hơn chiều rộng số m là:

            10+5+5=20(m)

Ta có sơ đồ khi giảm chiều rộng và tăng chiều dài:

Chiều rộng:|-----|-----|

Chiều dài:  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng sau khi giảm là:

   20:(7-2)x2=8(m)

Chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu là:

   8+5=13(m)

Chiều dài hình chữ nhật lúc đầu là:

  13x10=23(m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

   23x13=299(m2)

        Đáp số:299m2

Đọc tiếp...
Lương Ngọc Vuông 14 tháng 7 2015 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3}{16}=\frac{6}{32}\)

Như vậy ta coi số thứ nhất là 5 phần thì số thứ 2 là 6 phần .

Hiệu số phần bằng nhau là :

     6 - 5 = 1 ( phần )

Số thứ nhất là :

   ( 16 : 1 ) x 5 = 80 

Số thứ 2 là :

  80 + 16 = 96 

             Đáp số : số thứ nhất : 80 

                          số thứ 2 : 96

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20 tháng 3 2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 80 và 96.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Lee Jun Hoo 27 tháng 3 2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

80 và 96 nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 9 tháng 8 2015 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

gọi a;b lần lược là số lớn số bé

ta có:a+b=5b và a-b=1983

a+b=5b 

a=5b-b

a=4b

=> số lớn gập 4 lần số bé

ta có sơ đồ

SL|--|--|--|--|

SB|--|

hiệu số phần bằng nhau là

4-1=3(phần)
số lớn là

1983:3x4=2644

ĐS:2644

Đọc tiếp...
Đào Nhật Minh 25 tháng 6 2017 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

minh có đáp án giống huyền

Đọc tiếp...
top scorer 6 tháng 8 2015 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Số bao ngựa chở nhiều hơn lừa là:

2 x 2 = 4 (bao)

Nếu ngựa chở giúp cho lừa 2 bao thì ngựa chở nhiều hơn lừa:

2 x 2 + 4 = 8 (bao)

Hiệu số phần bằng nhau:

5 – 1 = 4 (bao)

Số bao lừa chở sau khi bớt cho ngựa 2 bao là:

8 : 4 = 2 (bao)

Số bao lừa chở ban đầu là:

 2 + 2 = 4 (bao)

Số bao ngựa chở ban đầu là:

4 + 4 = 8 (bao)

Đáp số: Ngựa 8 bao; Lừa 4 bao.

Đọc tiếp...
| 𝓲𝓬𝓸𝓷𝓼 𝓫𝔂 𝓶𝓮 | 31 tháng 7 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Số bao ngựa chở nhiều hơn lừa là 

2 x 2 - 4 (bao)

Ngựa nhiều hơn lừa là (2 bao)

2 x 2 + 4 = 8 (bao)

Hiệu số ph bằng nhau là

5 - 1 = 4 (ph)

Lừa nhiều hơn ngựa 2 bao là 

2 + 2 = 4 (bao)

Số bao ngựa bn đầu là 

4 + 4 =8 (bao)

Đ.s://

~Study well~ :)

Đọc tiếp...
Lê Mai Phương 31 tháng 7 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

SỐ BAO NGỮA CHỞ NHIỀU HƠN LÀ:

            2*2=4[BAO]                                

NGỰA CHỞ GIÚP 2 BAO THÌ NGỰA NHIỀU HƠN:

             2*2+=8[BAO]

SAU KHI BỚT 2 BAO,LỪA CHỞ:

                      8:[5-1]=2[BAO]

LỪA CHỞ: 4+4= 8[BAO]

ĐỘNG VIÊN MK = CHO ĐÚNG NHA

Đọc tiếp...
_Lía_ (Muối Kpop) [English club]♥ 27 tháng 7 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi hai bố con là 

\(\frac{10-1}{10}=\frac{9}{10}\)(Một phần tuổi bố 10 năm trước)

Hiệu số tuổi hai bố cn là 

\(\frac{2-1}{2}=\frac{1}{2}\left(tuổi\right)\)

Tỉ số hai bố cn giữa bố 10 năm và con 22 năm là

\(\frac{1}{2}:\frac{9}{10}=\frac{5}{9}\)

Vậy hiện nay trước 10 năm bố có số tuổi là

10 + 22 =22 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 

40 + 10 =50 (tuổi )

Tuổi cn sẽ là 

(40 : 10) +10 = 14 (tuổi)

Đ.s:14 tuổi

~Study well~ :) 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 30 tháng 8 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con

vậy tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần bố hơn con :

10‐1=9﴾phần﴿

22 năm sau tuổi bố gấp đôi thì tuổi con có

: 9x2=18﴾phần﴿

Khoảng thời gian từ 10 năm trước đến 22 năm sau:

22+10=32﴾năm ﴿

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi bố là

: 18‐10=8 ﴾phần﴿

Giá trị 1 phần là :

32:8=4﴾tuổi﴿

Tuổi bố 10 năm trước là

: 4 x10=40﴾tuổi﴿

Tuổi bố hiện nay là

: 40+10=50﴾tuổi﴿

Tuổi con hiện nay là:

40:10﴿+10=14﴾tuổi﴿

Đ/s: bố :50 tuổi,con:14 tuổ

Đọc tiếp...
The Lonely Cancer 16 tháng 8 2016 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi hai bố con bằng : 

                    \(\frac{10-1}{10}\)\(=\frac{9}{10}\)tuổi bố 10 năm trước đây

Hiệu tuổi hai bố con bằng :

                     \(\frac{2-1}{2}=\frac{1}{2}\)tuổi bố 22 năm nữa

Tỉ số giữa tuổi bố 10 năm trước đây và tuổi bố 22 năm nữa là :

                  \(\frac{1}{2}:\frac{9}{10}=\frac{5}{9}\)

Hiệu giữa tuổi bố trước đây 10 năm trước đây và tuổi bố 22 năm nữa là :

                     \(10+22=32tuổi\) 

Tuổi bố hiện nay  là :

                   \(32:\left(9-5\right)\cdot5+10=50tuổi\)

Tuổi con hiện nay là :

                   \(50-10:10+10=\)14 \(tuổi\)

Đọc tiếp...
olympic 9 tháng 4 2015 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ như sau :

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

 

Đọc tiếp...
nguyên 11 tháng 4 2015 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ như sau :

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 17 tháng 1 2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm
Dương Thị Ánh My 2 tháng 4 2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Nếu ta lấy số lớn chia cho số bé thì được thương thì suy ra số bé bằng 1/3 số lớn.

Số lớn là:

     32 : ( 3 - 1 ) x 3 = 48

Số bé là :

     48 - 32 = 16

           Đáp số : số lớn : 48

                        số bé : 16

Đọc tiếp...
Nhok _Yến Nhi 12 29 tháng 7 2016 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Cho hai phân số 7 / 11  và 1/5  . Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho cộng với phân số a/b  thì được hai phân số có tỉ số là 3

Khi đem mỗi phân số đã cho cộng với phân số a/b thì được hai phân số mới có hiệu không thay đổi và bằng:
          7/11 - 1/5 = 24/55 
Phân số lớn mới là:
          24/55 : ( 3 - 1 ) x 3 = 36/55
Phân số a/b = 36/55 - 7/11= 1/55
                    Đáp số : 1/55

Đọc tiếp...
Nhok _Yến Nhi 12 29 tháng 7 2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Khi đem mỗi phân số đã cho cộng với phân số a/b thì được hai phân số mới có hiệu không thay đổi và bằng:
          7/11 - 1/5 = 24/55 
Phân số lớn mới là:
          24/55 : ( 3 - 1 ) x 3 = 36/55
Phân số a/b = 36/55 - 7/11= 1/55
                    Đáp số : 1/55

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 15 tháng 2 2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

giống nhau cả

Đọc tiếp...
Mr Lazy 29 tháng 6 2015 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Tử mới là: 31-n 
Mẫu mới là: 43-n
Ta có sơ đồ: 
Tử mới  :     |----------|---------|----------| 43-n - (31-n)
Mẫu mới:     |---------|----------|---------|----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 - 3 = 2 phần
Hiệu của mẫu và tử là: 43-n - (31-n) = 12 (đơn vị)
Tử mới là: 12 : 2 x 3 = 18
Số tự nhiên n là: n = 31-18 = 13.

Đọc tiếp...
Lê Thị Quý Nhường 10 tháng 10 2015 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

gọi tử số là a .mẫu số là a+5

a-1/a+5+1=1/2

a-1/a+6=1/2

2x(a-1)=1x(a+6)

2a-2=1a+6

2a-a=2+6

1a=8

a=8

Suy ra tử số bằng 8 mẫu số bằng 8+5=13

Phân số đó là 8/13

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20 tháng 2 2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Đáp số: \(\frac{8}{13}\).

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
tranduyanhas 25 tháng 11 2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhé tớ sai đề bài rồi hihi 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 19 tháng 5 2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Thời gian khi cano đi ngược dòng là:

        8 giờ - 6 giờ = 2 (giờ)

Thời gian khi can đi xuôi dòng là:

       8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Thời gian của cano là:

      14 giờ + 2 giờ = 16 (giờ)

                              = 4 giờ chiều

Khoảng cách ab là:

       4 x 5 = 20 (km)

                Đáp số: 20 km

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 19 tháng 5 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Ta có:

S = (Vcanô + 5 km/h) x 6

S = (Vcanô - 5 km/h) x 8

=>  (Vcanô + 5 km/h) x 6  = (Vcanô - 5 km/h) x 8

=> 6Vcanô + 30km/h = 8Vcanô - 40 km/h

=> 8Vcanô - 6Vcanô = 30km/h + 40 km/h

=> 2Vcanô = 70 km/h

=> Vcanô = 35 km/h

=> S = (35 km/h + 5 km/h) x 6 

=> S = 240 km

Vậy khoảng cách AB là 240 km 

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 1 tháng 12 2016 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Thêm vào mỗi số a/b thì hiệu vẫn không thay đổi.

Đầu tiên tìm phân số lớn => Đó là 6/7

Phân số bé sau khi thêm vào mỗi số a/b là:

               (6/7 - 2/9) : (3 - 1) = 20/63

Phân số a/b là:

               20/63 - 2/9 = 2/21

                         Đáp số: 2/21

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thanh 6 tháng 12 2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

2/21 dung

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt CTV 21 tháng 10 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai phân số đã cho là:

                           6/7 - 2/7 = 40/63

        Sau khi cùng thêm vào a/b thì hiệu giữa hai phân số vẫn không thay đổi.

                                Hiệu số phần bằng nhau là:

                             3 - 1 =2 (phần)

                                Phân số là tổng của 2/9 và a/b là:

                                40/63 : 2 = 20/63

                               Phân số a/b là:

                                 20/63 - 2/9 = 2/21 Đáp số : 2/21

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ 2 tháng 7 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ bn tự vẽ nhé 

....

Tuổi Bình là 

4:(5-3).3=6( tuổi)

Tuổi An là 

6+2=8( tuổi )

hc tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 2 tháng 7 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có sơ đồ :

Bình : |-------------|-------------|-------------|

An    : |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

         5 - 3 = 2 (phần)

Tuổi Bình là :

         4 : 2 x 3 = 6 (tuổi)

Tuổi An là :

         6 + 2 = 8 (tuổi)

                  Đ/số : Bình : 6 tuổi.

                            An : 8 tuổi.

Đọc tiếp...
hakiri soma *[ MCU ]* Bastkoo *{ Dino }* 2 tháng 7 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

giá trị số bé là

(57-9):2=24

số lớn laf24.2+9=57

đáp số..

hok tốt

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 2 tháng 7 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

giá trị số bé là

(57-9):2=24

số lớn laf24.2+9=57

đáp số..

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Bảo 12 tháng 11 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

số lớn là 57;và 24 là sai

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: