Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Khánh Ngọc 1 giờ trước (15:05)
Báo cáo sai phạm

sai đề rùi 28 chứ

Đọc tiếp...
Quàng Minh Kiên Hôm kia lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

bạn ơi sửa đề đi đề sai rồi 27 ko : hết cho 2 vì đây là hiệu tỉ nên lấy 3 - 1 =2 rồi lấy 27 : 2 x 3 để tính tuổi mẹ nhưng vì 27 ko : hết cho 2

Đọc tiếp...
vũ trường giang 9 tháng 7 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

đè sai oiiof

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Hinh 20 tháng 6 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm
Số sách ngăn trên là: 150:(3-1)*1-5=70( Số sách ngăn dưới là 15:(3-1)*3+5=230
Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 6 tháng 6 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Hai lần tuổi anh lớn hơn tổng số tuổi 2 anh em là 6 tuổi tức là tuổi anh hơn tuổi em là 6 tuổi

Đến đây thì dễ rồi bạn tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
Quicky_Susimi~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa >. 26 tháng 4 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

                           Bài giải

     Nhóm 1 ít hơn nhóm 2 số người là:

              19 - 14 = 5 ( người )

     Vậy 1 người trồng được số cây là:

              30 : 5 = 6 ( cây )

     Nhóm 1 trồng được số cây là:

              6 x 14 = 84 ( cây )

     Nhóm 2 trồng được số cây là:

              6 x 19 = 114 ( cây )

                    Đáp số:   Nhóm 1: 84 cây.

                                   Nhóm 2: 114 cây.

        CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Đọc tiếp...
Lê Đăng Khánh 28 tháng 4 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

Nhóm 1 : 84 cây

Nhóm 2: 114 cây

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Vũ Thị Phương Thảo 27 tháng 4 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm
Nhóm 1 trồng đc 84 cây Nhóm 2 trồng đc 114 cây
Đọc tiếp...
忘羡 25 tháng 4 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Tháng thứ 1 : |----|----|----|----|----|

Tháng thứ 2 : |----|----|----|----|----|----|----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 5 = 2 (phần)

a, Tháng thứ 1, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

62 : 2 x 5 = 155 (tấn)

Tháng thứ 2, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

155 + 62 = 217 (tấn)

b, Tháng thứ 3, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

(155 + 217) : 2 = 186 (tấn)

Đọc tiếp...
Tống Ng Phương Linh 8 tháng 4 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

90 % = 0,9 = 9 / 10

hiệu số phần bằng nhau là :

10 - 9 = 1 ( phần )

số nhân viên nam là :

( 27 : 1 ) x 10 = 270 ( người )

số nhân viên nữ là :

27 x 9 = 243 ( người )

      nam : 270 người

     nữ : 243 người

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 20 tháng 4 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

     Đổi 90% = \(\frac{9}{10}\)

    Ta có sơ đồ : 

         Nhân viên nam : |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

         Nhân viên nữ   : |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

    Hiệu số phần bằng nhau là :

        10 - 9 = 1 ( phần )

    Số nhân viên nam là :

        27 : 1 x 10 = 270 ( người )

                        Đáp số : 270 người 

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải :

    Tỉ số giữa tấm vải thứ nhất và tấm vải thứ hai là : \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ :

        Tấm vải thứ nhất : |------------|------------|

        Tấm vải thứ hai   : |------------|------------|------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        2 + 3 = 5 ( phần )

    Tấm phải thứ nhất dài là :

        125 : 5 x 2 = 50 ( m )

    Tấm phải thứ hai dài là :

        125 : 5 x 3 = 75 ( m )

                     Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 50 m

                                   Tấm vải thứ hai  : 75 m

Đọc tiếp...
Ngô Ánh Tuyết 27 tháng 3 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Theo đề ra, ta có hình vẽ:

tấm vải 1 tấm vải 2 Vì 1/2 tấm vải thứ nhất =1/3 tấm vải thứ 2 nên 

--> Tấm vải thứ nhất =2/3 tấm vải thứ 2

--> Tổng số phần bằng nhau là :             2+3=5 (phần bằng nhau)

--> Tấm vải thứ nhất là:                  125:5 x2= 50 (m vải)

--> Tấm vải thứ 2 là                               125-50=75(m vải )

Đáp số Tấm vải 1: 50m

            Tấm vải 2 : 75m

Đọc tiếp...
Thân Minh Hiếu 23 tháng 4 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

0,6=6/10

số bé là 6 phần còn số lớn là 10 phần

số bé= 0,6:(10-6)*6=0,9

số lớn=0,9+0,6=0,15

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo An 23 tháng 4 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

số lớn sẽ là :0,15

Đọc tiếp...
Quỳnhh Chii 23 tháng 4 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

0, 6 = 6/10 = 3/5

Sơ đồ :

SL : /----/----/----/----/----/

SB : /----/----/----/

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 3 = 2 phần

Số bé là : 

0, 6 : 2 . 3 = 0, 9

Số lớn là :

0, 6 + 0, 9 = 1, 5

Đáp số : Số lớn : 1, 5

               Số bé : 0, 9

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ 2 tháng 7 2019 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ bn tự vẽ nhé 

....

Tuổi Bình là 

4:(5-3).3=6( tuổi)

Tuổi An là 

6+2=8( tuổi )

hc tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 2 tháng 7 2019 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có sơ đồ :

Bình : |-------------|-------------|-------------|

An    : |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

         5 - 3 = 2 (phần)

Tuổi Bình là :

         4 : 2 x 3 = 6 (tuổi)

Tuổi An là :

         6 + 2 = 8 (tuổi)

                  Đ/số : Bình : 6 tuổi.

                            An : 8 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 11 tháng 6 2019 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Giải :

Ta có sơ đồ :

  • Tuổi mẹ :   |----------|----------|----------|----------|
  • Tuổi con :  |----------|

​Hiệu số phần bằng nhau là :

            \(4-1=3\) (phần)

Tuổi con là :

            \(30\::\:3\times1=10\) (tuổi)

Tuổi mẹ là :

             \(30+10=40\) (tuổi)

                                   Đáp số : Mẹ : 40 tuổi, con : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 11 tháng 6 2019 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Theo bài ra ta có sơ đồ: ( bạn tự vẽ nha ).

Tuổi con là:

30:(4-1)x1=10 ( tuổi )

Tuổi mẹ là:

30+10=40 ( tuổi )

Đáp số:..........................

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 11 tháng 6 2019 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là:

30:(4-1)X4=40(tuổi)

Tuổi con là:

40-30=10(tuổi)

            Đ/S:.........

Học tốt

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 14 tháng 6 2019 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                                   Giải

           Số thứ nhất  : |----------|----------|----------|

           Số thứ hai    : |----------|----------|----------|----------|

                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                   3 + 4 = 7 ( phần )

                         Số thứ nhất là :

                                   280 : 7 x 3 =120

                         Số thứ hai là :

                                   280 : 7 x 4 = 160

                                              Đáp số : Số thư

Đọc tiếp...
꧁༺༒ TQ.Trường ༒༻꧂ 5 tháng 5 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Đào: /-----/

                                    => 27 000

Mai:/-----/-----/-----/

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2 (phần)

Đào có số tiền là:
27 000 : 2 .1 = 13 500 (đ)

Mai có số tiền là:

13 500 + 27 000 = 40 5000 (đ)
Đ/s:...............

Đọc tiếp...
✖_£ãø_ℵươℵ❡_✖ 5 tháng 5 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

_Cái đề bà sai mọe nó roài .

_Mai đã nhiều hơn Đào rồi

_Mà sao tiền Đào là gấp 3 lần tiền Mai

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 5 tháng 5 2019 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

  Tổng số phần bằng nhau là :

        3 - 1 = 2( phần )

  Số tiền của Mai là :

27000 : 2 . 3 = 40 500 ( đồng )

    Số tiền của Đào là :

27000 : 2 . 1 = 13 500 ( đồng )

Đọc tiếp...
¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 30 tháng 4 2019 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Đổi 0,75 = 3/4

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 3 = 1 ( phần )

Số bé là:

0,75 : 1 x 3 = 2,25

Số lớn là:

2,25 + 0,75 = 3

Đáp số: Số bé: 2,25

              Số lớn: 3

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 30 tháng 4 2019 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

#)Giải :                           Bài giải

                         Ta có : 0,75 = 75/100 = 3/4 

     Sơ đồ :

     Số bé : /-------/-------/-------/

     Số lớn: /-------/-------/-------/-------/

     Hiệu số phần bằng nhau là :

                         4 - 3 = 1 

    Số bé là : 

              ( 0,75 x 1 ) x 3 = 2,25 

    Số lớn là : 

               2,25 + 0,75 = 3

                                    Đ/số : Số bé : 2,25

                                              Số lớn : 3 .

#)Chúc bn học tốt :D

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 23 tháng 5 2019 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 23 tháng 5 2019 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 23 tháng 5 2019 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤ŤŔầŃ VăŃ ĤùŃĞ™ 28 tháng 3 2019 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab:

Ta có:\(ab15-ab=2094\)

\(ab\times100+15-ab=2094\)

\(ab\times\left(100-1\right)+15=2094\)

\(ab\times99=2094-15\)

\(ab\times99=2079\)

\(ab=2079:99=21\)

Đọc tiếp...
Hải An 28 tháng 3 2019 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mình có cách khác

Nếu viết thêm 15 vào bên phải số cũ thì được só mới hơn 100 lần và 15 đơn vị. Ta có sơ đồ:

số cũ: (1 phần)

số mới: (100 phần)

số cũ là:

   (20194-15):99=21

            Đ/S: 21

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: