Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Thanh Hiền Hôm qua lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

Tuổi của chị Hà là:

   52 x 1/4 = 13 (tuổi)

Tuổi của Hà là:

   13 - 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ Hà là:

   50 - 2 = 48 (tuổi)

      Đáp số: Chị Hà : 13 tuổi

                   Hà       : 10 tuổi

                   Mẹ Hà : 48 tuổi

GV Quản lý 13/09/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

3/4 tổ một bằng 1/2 tổ hai => Ta có sơ đồ sau:

8 người Tổ 1 Tổ 2

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Tổ 1 gồm 4 phần bằng nhau. Tổ 2 gồm 6 phần bằng nhau.

=> Hiệu số phần của tổ 2 và tổ 1 là: 6 - 4 = 2 (phần)

2 phần ứng với 8 người => Giá trị 1 phần là: 8 : 2 = 4 (người)

=> Tổ 1 có: 4 x 4 = 16 người

      Tổ 2 có: 6 x 4 = 24 người

Cả hai tổ có: 16 + 24 = 40 người.

tth 17/09 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm
 tth   Quản lý 13/09 lúc 09:09
 Báo cáo sai phạm

3/4 tổ một bằng 1/2 tổ hai => Ta có sơ đồ sau:

8 ngườiTổ 1Tổ 2

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Tổ 1 gồm 4 phần bằng nhau. Tổ 2 gồm 6 phần bằng nhau.

=> Hiệu số phần của tổ 2 và tổ 1 là: 6 - 4 = 2 (phần)

2 phần ứng với 8 người => Giá trị 1 phần là: 8 : 2 = 4 (người)

=> Tổ 1 có: 4 x 4 = 16 người

      Tổ 2 có: 6 x 4 = 24 người

Cả hai tổ có: 16 + 24 = 40 người.

 Đúng 30  Sai 3 Câu trả lời được Online Math lựa chọn
Nguyễn Văn Duy 16/09 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

bằng 40 nguoi nh bn

Bastkoo CTV 11/09/2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Đưa bài toán về dạng tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ

Tuổi em là :

12:(5-2).2 = 8 tuổi

Tuổi anh là :

12 + 8 = 20 tuổi

Vậy ...

GV Quản lý 11/09/2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Em Anh 12

Nếu tuổi anh 5 phần thì tuổi em 2 phần (như hình trên)

Hiệu số phần: 5 - 2 = 3 phần

3 phần ứng với 12 tuổi.

=> 1 phần là: 12 : 3 = 4 (tuổi)

=> Anh: 5 x 4 = 20 tuổi

     Em: 2 x 4 = 8 tuổi.

Kỳ Quang Đỗ 11/09/2017 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

em 8 tuổi ; anh 20 tuổi

Tuan 29/08/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là:

 20:(2+3)x3=12

Số thứ nhất là:

 20-12=8

   Đ/s:tu ghi

nguyễn tiến thành 29/08/2017 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Mẫu số của 2 phân số nghĩa là tổng số phần của số đó chia thành các phần bằng nhau .

Vậy số thứ nhất = 2/3 số thứ hai

Ta có sơ đồ :

số thứ 1 : 2 phần 

số thứ 2 : 3 phần 

Tổng : 20

Số thứ 1 là : 20 : ( 2 + 3 ) x 2 = 8

Số thứ 2 là : 20 -8 = 12

nguyễn lan anh 29/08/2017 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm
cách giải thế nào vậy
Tran Thi Hong Giang 18/08/2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của nhà văn Hoan là a, Cao là b, Hoài là c, Luận là d

2/3a = 3/4b = 4/9c = 6/7d

a+18 = c

2/3a = 4/9c

18 a = 12c

18a = 12 (a+18)

18a = 12a + 216

6a = 216

a = 36 = tuổi nhà văn Hoan

c=36 + 18 = 54 = tuổi nhà văn Hoài

Tuổi của nhà văn Cao là

2/3 a = 3/4b

2/3 x 36 = 3/4b

24=3/4b => b=32 tuổi

Tuổi của nhà văn Luận là

2/3 a = 6/7 d

2/3 x36 = 6/7 d

24 = 6/7 d => d = 28 tuổi

nguyễn hương giang 18/08/2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

học trường nào?nói đi minh sẽ nói cách làm cho

Nguyễn Như Quỳnh 18/08/2017 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Tử số + 1 = Mẫu số.

\(\Rightarrow\)Mẫu hơn tử 1 đơn vị.

Mẫu số + 4013 = Tử số + 1 + 4013.

Mẫu số + 4013 = Tử số + 4014.

Cho mẫu số  sau khi cộng vào 4013 đơn vị là X.Ta có:

X = Tử số + 4014.

\(\Rightarrow\)Mẫu số lúc sau hơn tử số ban đầu 4014 đơn vị.

Sơ đồ như sau:

Mẫu: l----------------l---------------l---------------l

Tử:   l----------------l       4014

                                             Giải:

                                 Tử số ban đầu là:

                                       4014 : (3 - 1) x 1 = 2007

                                 Mẫu số ban đầu là:

                                        2007 x 3 - 4013 = 2008

\(\Rightarrow\)Phân số đó là:\(\frac{2007}{2008}\).

nguyễn tuấn thảo 13/08/2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 108

số thứ hai là 180

 k cho mình nhé bạn

Tăng Hữu Dũng 13/08/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm số thứ hai đi 18 đơn vị , lúc đó số thứ nhất sẽ kém số thứ hai 54 đơn vị thì lúc đầu số thứ nhất kém số thứ hai số đơn vị là :

                                                  54 - 18 = 36 ( đơn vị )

Số thứ nhất là : 

        36 : ( 5 - 3 ) x 3 = 54 

Số thứ hai là :

         36 + 54 = 90 

                         Đáp số : Số thứ nhất : 54 .

                                        Số thứ hai : 90 .

Hoàng Thị Tuyết Nhung 10/08/2017 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

trời... bn có nhầm đề ko vậy? Chẳng có đáp án nào phù hợp cả. Theo mk là thek.Cho bn một lời khuyên nè. Nếu như...nếu như thui nhé, đề này mak đúng thì kq mò cũng ra.

Nguyễn Ngọc Đạt F12 10/08/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

 Từ đề bài ta có số thứ hai gấp đôi số thứ nhất . 

 Hiệu số phần : 2 - 1 = 1 

 Giá trị 1 phần cũng là số thứ nhất : 40 : 1 = 40

 Số thứ hai : 40 x 2 = 80

  đ/s : ...

Haruko 08/08/2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

HIỆU SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ:

4 - 1 = 3

TUỔI CỦA MẸ LÀ :

30 : 3 x 4 = 40 ( TUỔI)

TUỔI CON LÀ :

40 - 30 =10 (TUỔI)

Đ/S : ...............

         ...............

Bella Thảo 08/08/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

các bạn giai chi tiết cho mình tại sao hiệu số phần bằng nhau lại là 4-1=3 mà tỉ số của nó lại là 5/4

ai giải thích cho mình đúng và nhanh nhất thì mình sẽ k cho

Nguyễn Thị Mai Linh 08/08/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

40 va 10

Phạm Thị Thu Hảo 27/07/2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là : 2700 : ( 10 - 1 ) x 10 = 3000

Số thứ hai là : 3000 : 10 = 300

lê thị hà my 27/07/2017 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ bn tự vẽ nha số bé là 1 phần số lớn là 10 phần

bài giải

số bé là:2700:(10-1)nhân 1=300

số lớn là 300 nhân 10=3000

đáp số :số bé:300 số lớn 3000

Vũ Hà Vy Anh 27/07/2017 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là

2700 : ( 10 -1) = 300

số thứ nhất là

300 x 10 =3000

đáp số ........

DORAEMON 23/07/2017 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

vì muốn mẫu số gấp rưỡi tử số thì tử số phải bằng 2/3 mẫu số =2/3*45=30

vậy cần thêm 4 đơn vị vào tử số để mẫu số gấp rưỡi tử số

Nguyễn Lương Bảo Tiên 12/09/2014 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ 63

Số trừ  6

o0oNguyễno0o 20/07/2017 lúc 07:03
Báo cáo sai phạm

Số trừ là :

      ( 57 - 3 ) : ( 10 - 1 ) = 6

Số bị trừ là :

        57 + 6 = 63

ĐS :...

Harry Potter05 03/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ là: 63

Số trừ là: 6

Bn nào thấy đúng thì ủng hộ mk nha !!!

kudo shinichi 18/07/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

                                     Bài giải

      Số bé là :  4 : (4 - 1) x 1 = 4/3

      Số lớn là : 4/3 + 4 = 16/3

           Đáp số : ...

công chúa xinh xắn 18/07/2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Số bé là :

4 : ( 4 - 1 ) = 4/3

Số lớn là :

4/3 + 4 = 16/3

Đáp số : ....

Nguyễn Hữu Chiến Thắng 18/07/2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là :\(\frac{16}{3}\)

Số thứ hai là : \(\frac{4}{3}\)

Phung Huyen Trang 11/12/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

hieu so phan giua tuoi me va tuoi con truoc day 8 nam la:1-1/4=3/4[tuoi me]

hieu so phan giua tuoi con va me hien nay la:1-2/5=3/5[tuoi me hien nay]

moi nam moi nguoi tang 1 tuoi nen hieu so tuoi giua me va con ko thay doi.Vay nen 3/4 tuoi me truoc day=3/5 tuoi me hien nay.Ti so giua tuoi me truoc day va tuoi me hien nay la 3/5:3/4=4/5

Ta co so do


ban ve tuoi me truoc day la 4 phan va tuoi me hien nay la 5 phan,hieu la 8 nhe

Tuoi me hien nay la :8:[5-4]*5=40 tuoi

                         CHO MINH DUNG NHE BAN!

                                                                                                           thanks ban nhieu!!!!****

 

nguyễn đặng phương anh 22/07/2017 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ hiện nay là 40 tuổi.

hoàng nguyễn uyên nhi 22/07/2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

dễ thôi

nguyen trung nghia 09/06/2017 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn thiếu câu hỏi : 

Nếu câu hỏi là : " Tìm số tự nhiên đó " thì mik làm như sau

Hiệu hai của tử và mẫu ban đầu là :

                      11 - 2 = 9

- Vì cộng cả tử và mẫu cùng 1 số tự nhiên thì hiệu của tử và mẫu không thay đổi

--> sau khi cộng thêm cả tử và mẫu 1 số thì hiệu của chúng vẫn là 9

9 ứng với số phần là :

                   7 - 4 = 3

Tử số lúc sau là :                             hoặc             Mẫu số lúc sau là :

                  9 : 3 x 4 = 12                                               9 : 3 x 7 = 21

Vậy số tự nhiên cần tìm là :                                  Vậy số tự nhiên càn tìm là :

                 12 - 2 = 10                                                   21 - 11 = 10

Đ/s : 10

Bạn chọn 1 trong 2 cách : - Tìm só tự nhiên đó bằng tử 

                                      - Tìm số tự nhiên đó bằng mẫu

Nhưng không thể bỏ qua bước tìm hiệu của tử và mẫu nhé !!! 

Gà Mờ 09/06/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Khi cùng thêm vào tử số và mẫu số cùng một số thì hiệu giữa mẫu số và tử số vẫn không thay đổi. 
Mà: 
Hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số 2/11 là: 
11 - 2 = 9 
Hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số 4/7 là: 
7 - 4 = 3 
Vậy phân số mới được giảm đi cả tử số và mẫu số là: 
9 : 3 = 3 ( lần ) 
Tử số của phân số mới khi chưa bị giảm là: 
4 x 3 = 12 
Mẫu số của phân số mới khi chưa bị giảm là: 
7 x 3 = 21 
Số cần thêm vào tử số và mẫu số là: 
12 - 2 = 10 
( Hoặc: 21 - 11 = 10 ) 
Đáp số: 10

Phạm_Tiến_Đức 06/05/2017 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu đất là: 

50 : 2 x ( 5 + 3) = 200 (m2)

Đáp số: 200 m2

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 17/07/2017 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

S khu đất là :

50 : 2 x ( 3 + 5 ) = 200 ( m2)

Đáp số : 200 m2

Edward Newgate 16/07/2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu đất là :

50 : 2 . ( 5 + 3 ) = 200 ( m2 )

                Đáp số : 200 m2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: