Giúp tôi giải toán và làm văn


tran duc trung 30/03/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

mẹ hơn tổng của 2 con la

32-6+2=24 {tuổi]

mẹ                              |___|___|___|

                                               24 tuổi

tổng số tuổi của 2 con  |___|___|

số năm mẹ gấp rưỡi tuổi con là

24/{3-1}*3-32=6{năm}

                  Đs 6 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Dần 22/05 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

sau 10 năm nữa .

Đọc tiếp...
Kaitoru 29/04/2015 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

*Ta có hiệu của vận tốc đi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô là 2 lần vận tốc dòng nước

*Mà vận tốc dòng nước là 3 km/h => Hiệu vận tốc giữa đi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô là :

3 . 2 = 6 (km/h)

*Gọi vận tốc của ca nô là V và S là quảng đường khúc sông.

Theo ca nô đi xuôi dòng ta có :

S = ( V + 3 km/h ) . 3                                          (1)

Theo ca nô đi ngược dòng ta có :

S = ( V - 3 km/h ) . 5                                           (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra :

( V + 3 km/h ) . 3 = ( V -3 km/h ) . 5

\(\Rightarrow\) 3V + 9 km/h  = 5V - 15 km/h

\(\Rightarrow\) 15 km/h + 9 km/h = 5V - 3V

\(\Rightarrow\) 24 km/h                =  2V

\(\Rightarrow\) 12 km/h                = V 

Vậy vận tốc của ca nô là 12 km/h

\(\Rightarrow\) Quảng đường khúc sông là :

( 3 + 12 ) . 3 = 45 (km)

Đáp số : 45 km

 

 

 

Đọc tiếp...
linh cute 04/04/2018 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Độ dài khúc sông bằng quãng đường đi xuôi dòng trong 3 giờ.

Vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực của ca nô cộng với 3 km/h.

Vận tốc khi ngược dòng bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi 3 km/h.

Do đó vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là 6 km/h.

Vì trong mỗi giờ quãng đường đi được khi ngược dòng ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là 6 km nên trong 3 giờ ngược dòng thì ca nô đi được quãng đường ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là

6 . 3 = 18 km;

Tức là ngắn hơn độ dài khúc sông là 18 km.

Để đi hết 18 km này ca nô đã phải ngược dòng thêm 2 giờ nữa.

Do đó vận tốc ngược dòng là: 18 : 2 = 9 (km/h).

Vậy độ dài khúc sông là: 9 . 5 = 45 (km).


 

Đọc tiếp...
Vũ vân 26/04/2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Độ dài khúc sông bằng quãng đường đi xuôi dòng trong 3 giờ.

Vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực của ca nô cộng với 3 km/h.

Vận tốc khi ngược dòng bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi 3 km/h.

Do đó vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là 6 km/h.

Vì trong mỗi giờ quãng đường đi được khi ngược dòng ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là 6 km nên trong 3 giờ ngược dòng thì ca nô đi được quãng đường ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là

6 . 3 = 18 km;

Tức là ngắn hơn độ dài khúc sông là 18 km.

Để đi hết 18 km này ca nô đã phải ngược dòng thêm 2 giờ nữa.

Do đó vận tốc ngược dòng là: 18 : 2 = 9 (km/h).

Vậy độ dài khúc sông là: 9 . 5 = 45 (km).

Lưu ý: Có thể đưa bài toán trên về bài toán tìm x như sau:

Gọi độ dài khúc sông là x (km).

Vận tốc xuôi dòng của ca nô là: x3x3 (km/h)

Vận tốc ngược dòng của ca nô là: x5x5  (km/h).

Vận tốc thực của ca nô bằng: x3−3=x5+3x3−3=x5+3 hay 5x - 45 = 3x + 45 

Chuyển vế ta được: 2x = 90. Vậy x = 45 (km). 

Đọc tiếp...
Đinh Thị Quỳnh Hương 16/03/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi tức là gấp 3/2

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 3/2 tuổi em

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em hiện nay là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em.

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian và 1/2 tuổi em hiện nay = 1 lần tuổi em cách đây 6 năm

Hay tuổi em hiện nay=2 lần tuổi em cách đây 6 năm.

- Mà tuổi em hiện nay hơn tuổi em cách đây 6 năm là 6 tuổi

Ta có sơ đồ:

Em hiện nay           I-----I-----I

Em cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện nay :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện nay :

12x3/2=18(tuổi)

Đọc tiếp...
Phung Huyen Trang 08/02/2015 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

gap ruoi =3/2.Ve so do hieu ti,minh chi goi y vay thoi,thong cam nhe!

 

Đọc tiếp...
Fire AF Gaming 14/03/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

18 tuổi ok

100% đúng đó

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 19/05/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Thời gian khi cano đi ngược dòng là:

        8 giờ - 6 giờ = 2 (giờ)

Thời gian khi can đi xuôi dòng là:

       8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Thời gian của cano là:

      14 giờ + 2 giờ = 16 (giờ)

                              = 4 giờ chiều

Khoảng cách ab là:

       4 x 5 = 20 (km)

                Đáp số: 20 km

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 19/05/2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Ta có:

S = (Vcanô + 5 km/h) x 6

S = (Vcanô - 5 km/h) x 8

=>  (Vcanô + 5 km/h) x 6  = (Vcanô - 5 km/h) x 8

=> 6Vcanô + 30km/h = 8Vcanô - 40 km/h

=> 8Vcanô - 6Vcanô = 30km/h + 40 km/h

=> 2Vcanô = 70 km/h

=> Vcanô = 35 km/h

=> S = (35 km/h + 5 km/h) x 6 

=> S = 240 km

Vậy khoảng cách AB là 240 km 

Đọc tiếp...
Ice 31/12/2016 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Phân số (viết tắt là PS)\(\frac{53}{111}\) có tính chất: 
Mẫu số (viết tắt là MS) - tử số (viết tắt là TS) = 111 - 53 = 58. 
MS luôn lớn hơn TS 58 đơn vị do đó để có phân số mới bằng \(\frac{1}{3}\)thì phân số mới có TS và MS là: 
TS = \(\frac{58}{2}\) = 29 
MS = 58+29 = 87 (nếu bạn viết MS = 29 x 3 = 87, thì dễ hiểu rằng PS mới bằng \(\frac{1}{3}\) nhưng rất khó nhận ra được MS lớn hơn TS 58 đơn vị) 
vậy PS mới là 29/87 do đó cần phải trừ TS và MS của PS cũ đi một giá trị là 
53 - 29 = 24 (hoặc 111 - 87 = 24)

    Học tốt nha bạn yew

Đọc tiếp...
Phạm Gia Bảo Ngọc 18/05/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Phân số (viết tắt là PS ) 53/111 có tính chất là :

Mẫu số ( viết tắt là MS ) - tử số ( viết tắt là TS ) = 111 - 53 = 58

MS luôn lớn hơn TS 58 đơn vị do đó để có PS mới bằng 1/3 thì phân số mới có TS và MS là :

TS = 58/2 = 29

MS =58+29=87(nếu bạn viết 29x3=87 thì dễ hiểu rằng PS mới bằng 1/3 nhưng rất khó nhận ra được MS lớn hơn TS 58 đơn vị)

Vậy PSmới là 29/ 87 do đó cần phải trử TS và MS cũ đi một giá trị là 53-29=24(hoặc 111-87=24)

Chúc bạn học thật tốt nha !

Đọc tiếp...
lê thao vy 06/05/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

1 giờ ca nô đó đi xuôi dòng thì đi đc :

     1 : 4 = 1/4 ( khúc sông ) 

1 giờ ca nô đi ngược dòng thì đi đc : 

     1 : 5 = 1/5 ( khúc sông ) 

3 km/giờ tương ứng :

      1/4 - 1/5 = 1/20 

Quãng sông AB dài : 

       5  : 1/20 = 100 ( km ) 

             ĐS : 100km

Đọc tiếp...
Ma Tốc Độ 09/05/2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

cái gì mà học giỏi thế

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 17/05/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

đáy bé HT là

6:(3-2)x2=12 (cm)
đáy lớn HT là

12+6=18(cm)

chiều cao HT là

120x2:(12+18)=8(cm)

chu vi TH là

12+18+8+10=48(cm)

ĐS:48 cm

Đọc tiếp...
Nguyen Phung Linh 01/02/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

minh cung co ket qua la 48

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Phoenix 28/11/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

chả biết

Đọc tiếp...
Tran minh man 29/04/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Bai giai

So cong nhan cua hai xuong 2 va 3 chiem so % cua toan cong nhan o phan xuong la :

100-36=64%

Ta chia 2 phan xuong 2 va 3 thanh 8 phan. Ta co

Cac ban ve hinh nha 5 phan cua phan xuong 3 va 3 phan cua phan xuong 2

Moi phan chem so % la: 

64:8=8

Phan xuong 3 chiem so % cua tống cong nhan la :

8.5=40%

phan xuong 2 chiem so % cua tong so cong nhan la :

8.3=24%

So % ma phan xuong 2 nhieu hon phan xuong 1 la:

40-36=4%

so cong nhan o phan xuong 1 la :

(18:4).36=162 cong nhan

So cong nhan o phan xuong 3 la :

162+18=180 cong nhan

So cong nhano phan xuong 2 la :

180.0,6=108 cong nhan ( hihi vi ko co phan so nen tui phai ghi duoi dang so thap phan cac ban nho doi 0,6 thanh phan so nha)

Dap so : met quâcc ban dap dum di nha

 

Đọc tiếp...
Kẻ Ẩn Danh 28/02/2015 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Phân xưởng 1: 162 c/n

Phân xưởng 2: 108 c/n

Phân xưởng 3: 180 c/n

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Linh 03/04/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Bạn đó làm đúng ko zợ m.n

Đọc tiếp...
akabane karma 15/05/2018 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

số tuổi con kém mẹ là

  37 - 13 = 24 ( tuổi )

I-------I-------I-------I-------I

I        I      24 tuổi

I-------I 

hiệu số phần bằng nhau là

    4 - 1 = 3 ( phần )

tuổi của mẹ khi gấp 4 lần tuổi con là

    24 : 3 x 4 = 32 ( tuổi )

cách đây số năm thì tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi con là

    37 - 32 = 5 ( năm )

         Đ/S : 5 năm

Đọc tiếp...
nguyen vinh son 06/07/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

mih ko bết

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 13/07/2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, ta có : 

a x 8 = b x 12 = c x 9 

=> b nhỏ nhất ; a lớn nhất 

=> a - b = 6 

=> (b + 6) x 8 = b x 12 = c x 9

b x 8 + 48 = b x 12 = c x 9

=> b x 12 - b x 8 = 48

b x 4 = 48 => b = 48 : 4 = 12

=> a x 8 = 12 x 12 = c x 9

a x 8 = 144 = c x 9 

=> a = 144 : 8 = 18 ;  c = 144 : 9 = 16

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 12/05/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

ta có:

\(a.8=b.12=c.9\)

\(\Rightarrow\)b nhỏ nhất, a lớn nhất

\(\Rightarrow\)a - b = 6

\(\Rightarrow\)( b + 6 ) . 8 = b . 12 = c . 9

b . 8 + 48 = b. 12 = c . 9

\(\Rightarrow\)b . 12 - b . 8 = 48

b . 4 = 48 \(\Rightarrow\)b = 48 : 4 = 12

\(\Rightarrow\)a . 8 = 12 . 12 = c . 9

a . 8 = 144 = c . 9

\(\Rightarrow\)a = 144 : 8 = 18 ; c = 144 : 9 = 16

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 03/06/2017 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Ô lê Ô lê

Khi ta xóa đi chữ số 8 ở tận cùng bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai => Số thứ nhất gấp 10 lần và 8 đơn vị số thứ hai 

Ta có sơ đồ 

Số thứ nhất |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-8-|

Số thứ hai   |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 10 - 1 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

 [( 152 - 8 ) : 9 x 10] + 8 = 168

Số thứ hai là :

 168 - 152 = 16

              ĐS : . . .  

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Khi ta xóa đi chữ số 8 ở tận cùng bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai => Số thứ nhất gấp 10 lần và 8 đơn vị số thứ hai 

Ta có sơ đồ 

Số thứ nhất |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-8-|

Số thứ hai   |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 10 - 1 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

 [( 152 - 8 ) : 9 x 10] + 8 = 168

Số thứ hai là :

 168 - 152 = 16

Đọc tiếp...
Zlatan Ibrahimovic 03/06/2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số là A và A8.

Ta có:

A8-A=152.

10A+8-A=152.

10A-A=152-8.

9A=144.

A=144:9.

A=16.

A8=168.

Vậy ,,,,

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 17/08/2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Chiều dài căn phòng là 2 : (4 - 3) x 4 = 8 (m)

Chiều rộng căn phòng là 8 - 2 = 6 (m)

Diện tích căn phòng là 8 x 6 = 48 (m2)

Diện tích gạch là 2 x 2 = 4 (dm2)

4 dm2 = 0,04 m2

Số viên gạch cần lát là 48 : 0,04 = 1200 (viên)

Đọc tiếp...
bùi thị ánh hồng 19/03/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình chữ có 8 la 910m2 chiều rọng là 25 m.  Tính chiều dài của mảnh vườn 

Đọc tiếp...
phan le thuy tram 26/04/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

1200 viên mình làm rồi

Đọc tiếp...
kudo and mori 13/05/2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

hiệu giữa tử số và mẫu số là

37-25=12

ta có sơ đồ biểu diễn tử số và mẫu số của phân số mới

tứ số      /---------/

mẫu số  /---------/---------/

mẫu của phân số mới là

12:(2-1)x2= 24

số tự nhiên cần tìm là

37-24=13

NHỚ ****!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Đặng Kim Anh 13/05/2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Đặng Kim Anh

Đọc tiếp...
Minh Vu Nhat 06/05/2018 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

ấn nhầm sory :D

 

Đọc tiếp...
vo phi hung 06/05/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

tao cung ghi 5 nam ,sao may k tao sai 

Đọc tiếp...
Minh Vu Nhat 06/05/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

hiệu tuổi mẹ và con là:

35-5=30(tuổi)

hiệu số phần = nhau tuổi mẹ và con là:

4-1=3(phần)

số tuổi con là:

30:3*1=10(tuổi)

số tuổi mẹ là:

30:3*4=40(tuổi)

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 07/05/2015 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần = nhau:

5 - 3 = 2 (phần)

Diện tích hình tam giác ABC là:

50 : 2 x 3 = 75 (m2)

Diện tích hình tứ giác ACDE là:

75 + 50 = 125 (m2)

Diện tích cả mảnh đất  ABCDE là:

75 + 125 = 200 (m2)

Đáp số: 200 m2

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 10/05/2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 3 = 2 ( phần )

Diện tích hình tam giác ABC là :

50 : 2 * 3 = 75 ( m2 )

Diện tích hình tứ giác ACDE là :

75 + 50 = 125 ( m2 )

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là :

75 + 125 = 200 ( m2 )

              Đáp số : 200 m2

Đọc tiếp...
lê nhật linh 25/04/2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2 (phần)

Stam giác ABC là:

50:2.3=75(m2)

S tứ giác acde là

75+50=125(m2) 

S ABCDElà:

75+125=200(M2)

ĐS:200(M2)

Đọc tiếp...
lâm tâm nhu 24/04/2015 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

thoi gian du dinh la 3nhan2=6 thoi gian di la doi 2gio 30phut=2.5gio hieu van toc la 6-5=1phan van toc du dinh la 9:1nhan5=45km quang duong ab dai la 45nhan 3=135km.          dap so135km

Đọc tiếp...
Trương Thừa Long 11/03/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

135 km

các bạn làm ơn giúp với mình bị âm

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Hồng Hạnh 05/05/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Thành 17/02/2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con đều ko thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là : 5-1=4(phần)

số tuổi của con sau 3 năm là : 28/4=7(tuổi)

số tuổi của con hiện nay là : 7-3=4(tuổi)

số tuổi của mẹ hiện nay là : 4+28=32(tuổi)

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 17/02/2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

mẹ 32 tuổi !

con : 4 tuổi !

dễ mà ! ^^ 

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 17/02/2015 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Sau ba nam nua, hieu so tuoi cua me con se khong thay doi.

hieu so phan bang nhau la:

5 - 1 = 4 (phan)

tuoi me hien nay la:

28 : 4 x 5 - 3 = 32 (tuoi)

tuoi con hien nay la :

32 - 28 = 4 (tuoi)

Dap so: 32 tuoi va 4 tuoi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: