Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Thị Minh Huyền 28/07/2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

đáy bé HT là

6:(3-2)x2=12 (cm)
đáy lớn HT là

12+6=18(cm)

chiều cao HT là

120x2:(12+18)=8(cm)

chu vi TH là

12+18+8+10=48(cm)

ĐS:48 cm

Đọc tiếp...
Nguyen Phung Linh 01/02/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

minh cung co ket qua la 48

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Phoenix 28/11/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

chả biết

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 10/01/2017 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

Đáy bé hình thang là:

   24x1:3=8(cm)

Chiều cao hình thang là:

   8+4=12(cm)

S hình thang là:

   12x(\(\frac{24+8}{2}\))=192(cm2)

                           Đs:...

Đọc tiếp...
Phùng Thị Thanh Huyền 21/01/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

           Đáy bé của hình thang là :

     24 : ( 3-1) = 12 (cm )

Đáy lớn hình thang là:

12 + 24 =36 (cm )

Chiều cao hình thang là :

12 + 4 = 16 (cm )

Diện tích hình thang là:

((36 + 12 ) x 16) : 2 =384 (cm2)

                               Đáp số : 384 cm 2

  

Đọc tiếp...
huyền thoại biển xanh 2005 21/01/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

192 ban nha

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 09/08/2016 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Đổi 40% = 2/5

60% = 3/5

Ta có sơ đồ :

ST1 I----------I----------I---14,5--I

ST2 I----------I----------I

Số thứ hai là :

14,5 : ( 3 - 1 ) x 2 = 29

chúc bạn học tốt!

tích mk nha , chuẩn đó

Đọc tiếp...
Phạm Hải Anh 21/04/2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

75%=3/4

60%=3/5

3/4 số thứ nhất =3/5 số thứ 2 

coi st1 là 4 phần thì st2 là 5 phần như thế.

số thứ nhất là :

19.5:(5-4)x4=78

số thứ hai là 

19.5:(5-4)x5=97.5

Đọc tiếp...
chien binh ma ket 10/12/2016 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

hai số sẽ hơn kém nhau 1000 đơn vị

ta có sơ đồ:

số bé:|---------------------------|

số lớn:|--------------------------|---------------|

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 30/04/2015 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Đổi : 51/68 = 3/4

Tử số là :

15 : ( 4 - 3 ) x 3 = 45

Mẫu số là :

45 + 15 = 60 

Vậy phân số đó là : 45/60

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 30/04/2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{x}{y}\)

Ta có: \(\frac{51}{68}=\frac{4}{3}\)

\(x=15:\left(4-3\right)\times4=60\)

\(y=15:\left(4-3\right)\times3=45\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{60}{45}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 30/04/2015 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Lộn cho mình trả lời lại

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{x}{y}\)

Ta có: \(\frac{51}{68}=\frac{3}{4}\)

\(x=15:\left(4-3\right)\times3=45\)

\(y=15:\left(4-3\right)\times4=60\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{45}{60}\)

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 01/01/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu  : 14,7 + 22,3 = 37

Bao 1 :      37 : 2 x 1 = 18,5

Bao 2 :       37 : 2 x 3 = 55,5

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 15/01/2017 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Hiệu  : 14,7 + 22,3 = 37

Bao 1 :      37 : 2 x 1 = 18,5

Bao 2 :       37 : 2 x 3 = 55,5 

Đọc tiếp...
Công chúa Ánh Sáng 08/01/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

55,5

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Miyuki 19/04/2015 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

Đáy của miếng đất là:

40 : (5 - 3) x 3= 60 (m)

Chiều cao của miếng đất là:

60 + 40 = 100 (m)

a) Diện tích miếng đất đó là:

(100 x 60) : 2 = 3000 (m2)

b) Số chanh được trồng trên miếng đất là:

(156 - 18 ) : 2= 69 (cây)

Số cây cam  trồng trên miếng đất là:

69 + 18 = 87 (cây)

Đáp số: a) 3000 m2

b) Cam : 87 cây

   Chanh : 69 cây

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 19/04/2015 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh đáy miếng đất là:

40:(5-3)x3=60(m)

Chiều cao miếng đất là:

60:3x5=100(m)

Diện tích miếng đất là:

100x60:2=3000(m2)

b) Có số cây cam là:  (156+18):2=87(cây)

Có số cây chanh là:  156-87=69(cây)

Đọc tiếp...
Mo0n AnH ThỦy o0o 15/01/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Đáy của miệng đất là :

​40:(5-3)=60(m)

​Chiều cao của miếng đất là:

​60+40=100(m)

​a)Diện tích miếng đất đó là:

(100*60):2=3000(m)​

​Số cây chan được trồng trên mảnh đất đó là:

​(156-18):2=69(cây)

​Số cây cam trồng trên mảnh đất đó là:

​69+18=87(cây)

​ Đ/s:...............

​)

Đọc tiếp...
Dat Doan 27/03/2015 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

gọi số gà là a , số vịt là b thì ta có 

a - b = 15450 

mà khi b + 520 thì a/b = 2/3 

Vì trong phép tính b là số trừ nên khi b + 520 thì hiệu sẽ giảm xuống 520. Vậy hiệu của số gà và vịt còn lại là 

15450 - 520 = 14930

áp dụng công thức hiệu tỉ ta có 

Số gà (số lớn) là :

14930 : (3-2) x 3 = 44790 ( con gà )

số vịt là 

44790 - 15450 = 29340

Đáp số

có 44790 con gà 

có 29340 con vịt 

Đọc tiếp...
Dat Doan 27/03/2015 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

số vịt là : 29340

số gà là : 44790

Đọc tiếp...
tran bang 09/08/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Số vịt : 29340

Số gà : 44790

Đọc tiếp...
Đinh Thị Quỳnh Hương 16/03/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi tức là gấp 3/2

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 3/2 tuổi em

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em hiện nay là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em.

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian và 1/2 tuổi em hiện nay = 1 lần tuổi em cách đây 6 năm

Hay tuổi em hiện nay=2 lần tuổi em cách đây 6 năm.

- Mà tuổi em hiện nay hơn tuổi em cách đây 6 năm là 6 tuổi

Ta có sơ đồ:

Em hiện nay           I-----I-----I

Em cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện nay :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện nay :

12x3/2=18(tuổi)

Đọc tiếp...
Phung Huyen Trang 08/02/2015 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

gap ruoi =3/2.Ve so do hieu ti,minh chi goi y vay thoi,thong cam nhe!

 

Đọc tiếp...
Fire AF Gaming 14/03/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

18 tuổi ok

100% đúng đó

Đọc tiếp...
lò thị mai 26/02/2015 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

huyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải hai hàng thì ta được số thập phân B. vậy số B gấp 100 lần số A. vậy tỉ số của hai số là 1/100.

hiệu số phần bằng nhau là:

100 - 1 = 99 (phần)

số thập phân A là:

122,166 : 99 x 1 = 1,234

đáp số: 1,234.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 22/02/2015 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

nếu dịch chuyển A sang phải 2 hàng thì số A gấp lên 100 lần hay số B gấp 100 lần số A

Ta coi số A là 1 phần bằng nhau thì số B là 100 phần như thế và có hiệu là 122,166.

Số A là:

    122,166:(100-1)X1=1,234

Đọc tiếp...
Đỗ Hải Anh 22/02/2015 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Vì dịch chuyển dấu phẩy của số thập phan A sang bên phải 2 hàng nên số A sẽ gấp lên 100 lần

số thập phân A là:

   122,166: (100-1)= 1,234

Đọc tiếp...
Phạm Võ Thanh Trúc 02/01/2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Mẹ luôn hơn con: 
36-8=28 tuổi (khi nào cũng hơn con chừng ấy tuổi: giải thích thêm) 
Sơ đồ khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con: 
Mẹ: I.....I.....I.....I
Con:I.....I 
Hiệu số phần là : 3 -1= 2
Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là: 
28 : 2 =14 tuổi. 
chênh lệch giữa hai số tuổi của con: 
14-8=6

Vậy sau 6 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con

Chỉ có v thôi à , xem thử có đúng ko nhan :)))

Đọc tiếp...
Vu THi Huyen 18/02/2017 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

6 năm nữa nhé

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hương Giang 10/01/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

3 năm nữa đó

bạn ơi tk cho mình nhé

chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 23/05/2015 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Kệ 1 : |----|----|----|----|----|----|----|

Kệ 2 : |----|----|----|----|

Kệ 1 có tất cả số quyển sách là :
36 : ( 7 - 4 ) x 7 = 84 ( quyển )

Kế 2 có tất cả số quyển sách là :

84 - 36 = 48 ( quyển  )

           Đáp số : kệ 1 : 84 quyển

                         kệ 2 : 48 quyển

Đọc tiếp...
Phan Lê Linh Chi 14/04/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{18}=\frac{3+x}{18-x}=\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow4\left(3+x\right)=\left(18-x\right)3\)

\(\Leftrightarrow12+4x=54-3x\)

\(\Leftrightarrow4x+3x=54-12\)

\(\Leftrightarrow7x=42\)

\(\Leftrightarrow x=6\)

Đọc tiếp...
trần thị hiên 27/08/2016 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

cho phân số 18\27 .hoi được 1 phân số =1\2 thì phải trừ đi ở tử mẫu số của phân số đã cho cùng số tự nhiên nào để được phân số 4\7

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Ánh 19/11/2014 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab ( a khác 0 ; a , b < 10 ) . Ta có :

                       ab . 9 = 2ab

                       ab . 9 = 200 + ab

                 ab .9 - ab = 200

                      ab . 8 = 200

                              ab = 200 : 8

                              ab= 25

 Vậy  số cần tìm laˋ 25

Va

Đọc tiếp...
Vu anh 30/10/2016 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

ta gọi số cần tìm là ab,khi viết thêm chữ số hai vào bên trái ta được số 2ab

ta có :2ab=abx9

200+ab=ab+abx8[cung bot ab]

200=abx8

ab=200:8

ab=25

Đọc tiếp...
nguyền thị huyền 21/08/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

ab=25

cảm ơn chị giảng cho em nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: