Giúp tôi giải toán


trần như 11/04/2015 lúc 16:40

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Võ Ngọc Khánh Linh B 11/04/2015 lúc 16:41

em : 9 tuoi

anh : 12 tuoi

olympic 11/04/2015 lúc 16:45

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Trần Thu Hoài 12/03/2015 lúc 17:17

B nói rõ hơn giúp m với. Cảm ơn b!

nguyen trung nghia 12/03/2015 lúc 17:16

an cỏ 36000 đồng, bình có 48000 đồng phai khong cac ban ?

nguyen trung nghia 12/03/2015 lúc 17:15

Ăn có 36000 đồng,Bình cổ 48000 đồng

Trần Bảo Quyên 06/06/2017 lúc 15:50

Bố gấp 6 lần tuổi con tức là tuổi bố là một số chia hết cho 6 

Vậy có : 36 ; 42 ; 48 ; 54 thì tuổi con tương ứng : 6 ; 7 ; 8 ; 9 

Ta lấy từng trường hợp trên trong bốn năm sau : 

Bố : 40 ; 46 ; 52 ; 58 thì tuổi con tương ứng : 10 và 13 

Vậy ta loại trường hợp bố 52 tuổi . Vậy tuổi bố hiện nay là 36 , tuổi con hiện nay là 6 

Lê Mạnh Tiến Đạt 03/06/2017 lúc 17:40

Ô lê Ô lê

Khi ta xóa đi chữ số 8 ở tận cùng bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai => Số thứ nhất gấp 10 lần và 8 đơn vị số thứ hai 

Ta có sơ đồ 

Số thứ nhất |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-8-|

Số thứ hai   |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 10 - 1 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

 [( 152 - 8 ) : 9 x 10] + 8 = 168

Số thứ hai là :

 168 - 152 = 16

              ĐS : . . .  

Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 17:41

Khi ta xóa đi chữ số 8 ở tận cùng bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai => Số thứ nhất gấp 10 lần và 8 đơn vị số thứ hai 

Ta có sơ đồ 

Số thứ nhất |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-8-|

Số thứ hai   |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 10 - 1 = 9 ( phần )

Số thứ nhất là :

 [( 152 - 8 ) : 9 x 10] + 8 = 168

Số thứ hai là :

 168 - 152 = 16

Zlatan Ibrahimovic 03/06/2017 lúc 17:43

Gọi 2 số là A và A8.

Ta có:

A8-A=152.

10A+8-A=152.

10A-A=152-8.

9A=144.

A=144:9.

A=16.

A8=168.

Vậy ,,,,

lê thụy mỹ trinh 03/03/2015 lúc 00:08

cố nha bạn

 

pham thi ngoc anh 27/07/2016 lúc 10:03

số bé là 124x2 =284

số lớn là 284+124=426

tổng 2 số là 426+284=710

bai so 1

Duc Nguyen 18/04/2016 lúc 08:16

1/  Số bé là :142:2=71

Tổng hai số là:[71+142]+71=284   đáp số 284

2/số bé là:[867-3]:[10-1]=96

số lớn là:96+81=177   đáp số:96;177

3/tổng hai số là :432-133=299

số lớn là :[299+133]:2=216

số bé là :299-216=83    đáp số :216;83

giang ho dai ca Hiệp sĩ 04/06/2015 lúc 10:17

37,5% số lớn = 0,6 số nhỏ

=> 3/8 số lớn = 3/5  số nhỏ

=> số lớn = 8/5 số nhỏ

mà hiệu của hai số là21

=> số lớn là:

  21 : [8-5] x 8 = 56

số bé là:

  56 -21 = 35

 

Sơn Tùng MTP 17/04/2017 lúc 14:13

số lớn 56

số bé 35 

k mk 

n_n

Bùi Thu Hà 17/04/2017 lúc 14:14

Vì 37,5% của số lớn bằng 0,6 số nhỏ => 3/8 số lớn = 3/5 số nhỏ

=> số nhỏ = 5/8 số lớn hay số lớn =8/5 số nhỏ

mà hiệu 2 số là 21

Vậy số bé là : 21:(8-5).5=35

       Số lớn là: 35+21=56

Lê Nguyên Hạo 27/04/2015 lúc 12:42

Nếu tăng số bé lên 76 đơn vị thì được số lớn vậy 76 đơn vị là hiệu của hai số đó

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 3 = 4 ( phần )

Số bé là :

76 : 4 x 3 = 57

Số lớn là :

76 : 4 x 7 = 133 

Đáp số : SL : 133

             SB : 57

Edogawa Conan 27/04/2015 lúc 12:37

Số bé là : 76 / ( 7 - 3 ) * 3 = 57

Số lớn là : 76 + 57 = 133 

Hoàng Ngọc Dung 11/05/2017 lúc 20:21

T​a có sơ đồ:

Số bé  I----I----I----I        \(\widehat{76}\)

Số lớn I----I----I----I----I----I----I----I

Giá trị 1 phần bằng nhau là: 76 : (7-3) = 19

Số bé là: 19 x 3 = 57

Số lớn là: 19 x 7 = 133

                            đ/s: sb:57 ; sl: 133

trần như 21/05/2015 lúc 09:12

ta có:

\(\frac{7+x}{31+x}=\frac{3}{5}\)

=>  \(5\left(7+x\right)=3\left(31+x\right)\)

=>   \(35+5x=93+3x\)

=>    \(5x-3x=93-35\)

=>\(2x=58\Rightarrow x=\frac{58}{2}=29\)

vậy cần thêm vào số 29

MAI HUONG 17/09/2014 lúc 17:41

tổng số lít dầu ở hai thùng B và C là: (1-2/5) +(1-5/9)=47/45( lít )

số dầu ở 2 thùng B và C hơn số dầu ơ thùng A số phần là:47-45=2 (phần)

Vì : muốn đổ đầy cả hai thùng B va C phải thêm 4 lít nên 1 phần tương ứng với số lít là: 4/2=2 (lít)

thùng A có số lít dầu là : 2*45=90 (lít)

thùng B có số lít là : 90x(1-2/5)=54 (lít)

Thùng C có số lít dầu là : 90x(1-5/9)=40 (lít)

 

doan le phong 17/09/2014 lúc 11:50

A=90l 

B=54l

C=40l

THU HA 17/09/2014 lúc 19:00

kha tran quen chua uong thuoc tam than hay sao ma chen lam anh vao bai cua moi nguoi the.thang ham .

lê hữu sang 15/04/2015 lúc 16:45

thùng 1 có 2000 thùng 2 có 3000  100%

Nguyễn Tiến Phúc 14/04/2015 lúc 21:20

Thêm 1000 quả vào thùng I thì bằng nhau => Thùng II > Thùng I 1000 quả.

Thùng II thêm 1000 quả thì gấp đôi thùng I mà khi đó thùng II hơn thùng I 2000 quả => Thùng I có 2000 quả => Thùng II có 3000 quả.

 

Đỗ Trung Hiếu 14/04/2015 lúc 21:14

Lúc đầu thùng thứ nhất có 0 quả

Thùng thứ hai có 100 quả

Đỗ Thị Thanh Lương 13/05/2017 lúc 16:08

Ta có sơ đồ:

Số thứ nhất:  I----I----I----I

Số thứ hai:   I----I----I----I----I----I----I----I----I

Số thứ nhất là:

         85:(8-3)x3=51

Số thứ hai là:

       85+51=136

                  Đáp số:  số thứ nhất:  51

                              số thứ hai  : 136

Edward Newgate 14/05/2017 lúc 14:14

Ta có sơ đồ sau :

Số thứ 1 : |-----|-----|-----|

Số thứ 2 : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Số thứ 1 là :

85 : ( 8  - 5 ) * 3 = 51

Số thứ 2 là :

85 + 51 = 136

                         Đáp số : số thứ nhất : 51

                                      số thứ hai : 136

Giang Nguyễn 13/05/2017 lúc 16:17

Số bé là : 85:(8-3) x 3 = 51

Số lớn là : 51 + 85 = 136

Nguyễn Hùng 05/08/2015 lúc 13:44

Năm nay 8 lần tuổi con = 2 lần tuổi mẹ
Tuổi mẹ hiện nay gấp 8 lần tuổi con hiện nay
Gọi tuổi con hiện nay là a(a>0)Tuổi mẹ hiện nay là 4a
Ta có: 4a-a=24a=8tuổi mẹ hiện nay là 32
Gọi số năm để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là x
32+x=3(8+x)32+x=3x+24
2x=8x=4

Đào Đức Mạnh 05/08/2015 lúc 13:43

Mẹ sinh con năm 32 tuổi nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con là 32 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau: 7-3=4 phần.

Khi đó tuổi mẹ: 32:4x7=56 tuổi.

Đáp số: 56 tuổi

Lê Mạnh Tiến Đạt 21/05/2017 lúc 10:17

Con bao nhiêu ngày thì mẹ bấy nhiêu tuần => Mẹ gấp 7 lần tuổi con ( vì 1 tuần có 7 ngày )

Ta có sơ đồ 

Mẹ  !----------!----------!----------!----------!----------!----------!----------!

Con !----------!

Hiệu số phần bằng nhau là :

 7 - 1 = 6 ( phần )

Tuổi mẹ hiện nay là :

 30 : 6 x 7 = 35 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

 35 - 30 = 5 ( tuổi )

               Đáp số : Mẹ : 35 tuổi 

                            Con : 5 tuổi 

sakura 21/05/2017 lúc 10:15

tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần tức là tuổi con bằng 1/7 tuổi mẹ

ta có sơ đồ:

mẹ: !.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!

con:!.....!

hiệ số phần bằng nhau là:

7 - 1 = 6 ( phần )

con có số tuổi là:

30 : 6 = 5 ( tuổi )

mẹ có số tuổi là:

5 + 30 = 35 ( tuổi )

Đ/S: ......

Tạ Uyên kp 21/05/2017 lúc 10:32

Ta có: 1 tuần có 7 ngày => Tỉ số giữa tuổi mẹ và tuổi con là 1/7. 

Ta có sơ đồ:

Mẹ:!---!---!---!---!---!---!---!

Con:!---!

Hiệu số phần: 7 - 1 = 6 ( phần )

Tuổi con: 30 : 6 = 5 ( tuổi)

Tuổi mẹ: 30 + 5 = 35 ( tuổi )

Đ/S: con: 5 t

       mẹ: 35t

obelish the tormamtor 19/05/2017 lúc 20:45

bước trước tự tính

obelish the tormamtor 19/05/2017 lúc 20:44

dễ quá bạn ơi chiều rộng là 7x1=7

chiều dài là 7x4=28 

đố chi mà dễ vậy

hoàng nhật lâm 19/05/2017 lúc 20:41

Luc sau chieu dai hon chieu rong la:

          7+8+1=16(m)

Tu ve so do nha

Chieu rong luc do la:

        16:(5-1)=4(m)

Chieu rong hien nay la:

         4+8=12(m)

Chieu dai hien nay la:

        12+7=19(m)

Dien h ban dau la:

        19x12=228(m2)

                Dap so:228m2

                      

Nguyễn Ngọc Anh Minh 16/07/2015 lúc 17:03

Chia số táo mỗi bạn có thành 5 phần bằng nhau thì tổng số táo của 3 bạn là 15 phần như thế

Phân số chỉ số táo còn lại của bình và chi là

1:15=1/15 tổng số táo của 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi là

(5x2)/15=10/15 tổng số táo 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi đã ăn là

10/15-1/15=9/15 tổng số táo của 3 bạn

Tổng số táo Bình và Chi đã ăn là

19+17=36 quả

Tổng số táo 3 bạn có là

36:9/15=60 quả

Số táo mỗi bạn có là

60:3=20 quả

 

vioo 13/11/2016 lúc 14:08

giúp mình bài này vs mẹ cho 3 chị em An.Binh va Trung co so tao nhu co so tao nhu nhau.Binh an het 19 qua tao Trung an het 17 qua .nhu vay la so tao con lai cua Binh va TRungchi bang 1/5 so tao cua An .hoi moi ban co bao nhieu qua tao?

nguyen linh nhi 15/03/2017 lúc 14:49

khong co cach khac a may cau

Nguyễn Đình Dũng 26/07/2015 lúc 14:31

1/2 tuổi ông là : 

68 x 1/2 = 34 ( tuổi )

Tuổi của bố Hoa là :

34 + 2 = 36 ( tuổi )

1/4 tuổi bố là :

36 x 1/4 = 9 ( tuổi )

Tuổi của Hoa là :

9 + 2 = 11 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của hai bố con sẽ không thay đổi theo thời gian và bằng :

36 - 11 = 25 ( tuổi )

Ta có sơ đồ khi đó :

Bố :   |----|----|----|----|----|----|

Hoa : |----|

Tuổi của Hoa khi đó là :

25 : ( 6 - 1 ) = 5 ( tuổi )

Vậy cách đây :

11 - 5 = 6 ( năm )

      Đáp số : 6 năm

Phạm_Tiến_Đức 06/05/2017 lúc 11:37

Diện tích khu đất là: 

50 : 2 x ( 5 + 3) = 200 (m2)

Đáp số: 200 m2

Edogawa Conan 06/05/2017 lúc 12:45

tHEO BÀI TA CÓ SƠ ĐỒ :

so lon  : l-----l-----l-----l-----l-----l

số bé   : l-----l-----l-----l

Diện k khu đất đó  sẽ là :

50 : ( 5 - 3 ) x ( 5 + 3 ) = 200 ( m2 )

Đáp số : 200 m2

Hoàng Tử Bóng Đêm 17/05/2017 lúc 21:44

Diện tích khu đất là :

50:2x(3+5)=200(m2)

                 Đáp số : 200 m2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: