Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Huy Khánh Tùng 01/03/2015 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

hai số cùng giảm đi thì hiệu không đổi. vẽ sơ đồ: số lớn 3 phần số bé 1 phần => hiệu chiếm 2 phần => một phần bằng : 8,5 :2 =4,25 => cần giảm ở mỗi số : 10.9 - 4,25 = 6,65 đơn vị

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 13/12/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

6,65 đơn vị

Đọc tiếp...
Bui thi hai ha 04/01/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

đáp số là 6,65 đơn vị nhé !

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Bảo Trâm 08/01/2019 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Lúc sau Hoa nhiều hơn Mai số tem là

      11-2+5=14(con tem)

ta có sơ đồ

Hoa vẽ 4 phần

Mai vẽ 1 phần

Hoa nhiều hơn Mai số phần là 4-1=3(phần)

3 phần tương ứng với 14 con tem 

tổng số phần là 4=1=5 phần

tổng số tem là 14:3.5=23,3333...

Hình như đề bài sai em nhé

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 25/07/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai số là:

15,19 - 4,65 = 10,54

Số bé sau khi thêm là:

10,54:(3-1)x1=5,27

Số a là:

5,27- 4,65 = 0,62

   Đáp số: 0,62

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 23/06/2017 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai số là:

           15,19 - 4,65 - 10,54

Số bé sau khi thêm là:

            10,45 : ( 3 - 1 ) x 1 = 5,27

Số a là:

            5,27 - 4,65 = 0,62

                                 Đáp số: 0,62

Đọc tiếp...
Phạm Văn Khánh 25/07/2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

0,62                 

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 20/01/2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Ti so la: 1/10

Hieu so phan bang nhau:

10-1=9 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

28,89/9=3,21

So lon:

3,21*10=32,1

Dap so: 32,1

Đọc tiếp...
Thao Nguyen 26/01/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Milk cũng có cách làm như 2 bạn đầu và ra kết quả là 32 , 1.

Đúng 100% đó nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hiểu Nghi 20/01/2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Ti so la: 1/10

Hieu so phan bang nhau:

10-1=9 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

28,89/9=3,21

So lon:

3,21*10=32,1

Dap so: 32,1

Đọc tiếp...
nguyen thi hanh 24/07/2015 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

chiều dài là 30m

chiều rộng là 15m

 

Đọc tiếp...
Dove Cameron 24/06/2016 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Chiều dài 30m                                                              Chiều rộng 15m

Đọc tiếp...
hoang tien duy 19/12/2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Chiều dài :30m

Chiều rộng :15m

#HỌC TỐT#

Đọc tiếp...
top scorer 06/08/2015 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Số bút chì xanh hơn bút chỉ đỏ là:

51 + (12 – 7) = 56 (cây)

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số bút chì đỏ:

56 : 2 = 28 (chì đỏ)

Số bút chì xanh:

28 x 3 = 84 (chì xanh)

Đáp số:  28 đỏ; 84 xanh

Đọc tiếp...
phan khanh hoai 16/12/2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

số bút chì xanh gấp bút chì đỏ là:

51+(12-7) = 56 ( bút chì )

hiệu số bằng một phần là:

3-1=2 ( phần )

vậy số bút chì xanh có là :

28x3=84 ( bút chì xanh )

       đáp số : 28 bút chì đỏ và 84 bút chì đỏ .

Đọc tiếp...
YBIUBHIB 16/12/2016 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

28 đỏ 48 xanh

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Hải Yến 26/03/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

đổi 75 phần trăm=3/4

Số hs toàn trường là

               315:(4-3)x(4+3)=2205(hs)

        đ/s :2205hs

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 25/03/2015 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Đổi : 75 % = 3/4

Số học sinh toàn trường là :

     315 :( 4 - 3 ) * ( 4 + 3 ) =2205 ( học sinh )

            Đáp số : 2205 học sinh 

     

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 30/12/2014 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Hcn mới gấp 6 lần chiều rộng, suy ra chiều dài gấp đôi chiều rộng. Do cùng bớt 0,2m nên hiệu của chúng vẫn là 6,8. 

dài= 6,8x2=13,6m

rộng=6,8m

chiều dài mảnh vườn: 13,6+0,2=13,8m

chiều rộng mảnh vườn: 6,8+0,2=7m

diện tích: 13,8x7=96,6m2

Đọc tiếp...
Phạm Hải Băng 15/12/2016 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

ONE PIECE

Đọc tiếp...
nguyen nhi 26/11/2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 20/06/2015 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

1) 0,25 = 1/4

Coi số bé là 1 phần; số lớn là 4 phần 

Tổng số phần bằng nhau là 1+ 4 = 5 phần

Số bé là: 0,25 : 5 x 1 = 0,05

Số lớn là: 0,25 - 0,05 = 0,2 

2) 0,75 = 3/4 

Coi số bé là 3 phần ; số lớn là 4 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 4 -3 = 1 phần

Số bé là: 0,75 : 1 x 3 = 2,25

Số lớn là: 2,25 + 0,75 = 3

ĐS:....

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 20/06/2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

sao bạn lại tic ko đúng cho mình, mình đã mất công làm rồi, người gì mà hèn thế

s

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 20/06/2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

bài 2:0,75=3/4. bài toán hiệu tỉ. số lớn là 0,75:(4-3)*4=3. số bé là 3-0,75=2,25

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 03/01/2015 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

Ti so: 19/1

Hieu so phan bang nhau:

19-1=18 (phan)

Gia tri mot phan cung chinh la so be:

19,98/18=1,11

So lon:

1,11*19=21,09

Dap so: So be: 1,11

So lon: 21,09

Đọc tiếp...
Kim Nam Joon BTS 04/12/2018 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa hai số là 19/1

Ta có sơ đồ:

(Tự vẽ)

Hiệu số phần bằng nhau là:

19 - 1 = 18 ( phần )

Số lớn là:

(19,98 : 18)x19=21,09

Số bé là:

21,09-19,98=1,11

Đ/S:.....................

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Huyền 04/12/2018 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Hiệu là 19,98 
Tỉ số là 19:1 
Hiệu các phần bằng nhau là: 19-1=18 (phần) 
Giá trị một phần là: 19,98:18=1,11 
Vậy số bị trừ là: 19 x 1,11=21,08 
Số trừ là: 1 x 1,11 = 1,11.

Đọc tiếp...
Ngô Trà My 22/12/2014 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là:

      5 - 2 = 3 ( phần )

tử số của phân số là: 

     45 / 3 * 2 = 30

mẫu số của phân số là:

     45 + 30 = 75

           vậy phân số cần tìm là \(\frac{30}{75}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Mai Trang 24/11/2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

diện tích là 486,72 m2 là đúng 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 29/11/2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng là :

7,8 + 7,8 =15,6 m

Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng 

Hiều số phần = 2‐1 =1

Vậy chiều rộng : 15,6m Chiều dài : 2.15,6

Diện tích Thửa ruông là: 2.15,6.15,6 = 486,72 m2 

Đọc tiếp...
le binh tuyet 24/11/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

diện tích là 

486 , 72 m 2 

hok tôt

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 01/12/2016 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Thêm vào mỗi số a/b thì hiệu vẫn không thay đổi.

Đầu tiên tìm phân số lớn => Đó là 6/7

Phân số bé sau khi thêm vào mỗi số a/b là:

               (6/7 - 2/9) : (3 - 1) = 20/63

Phân số a/b là:

               20/63 - 2/9 = 2/21

                         Đáp số: 2/21

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thanh 06/12/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

2/21 dung

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt CTV 21/10/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai phân số đã cho là:

                           6/7 - 2/7 = 40/63

        Sau khi cùng thêm vào a/b thì hiệu giữa hai phân số vẫn không thay đổi.

                                Hiệu số phần bằng nhau là:

                             3 - 1 =2 (phần)

                                Phân số là tổng của 2/9 và a/b là:

                                40/63 : 2 = 20/63

                               Phân số a/b là:

                                 20/63 - 2/9 = 2/21 Đáp số : 2/21

Đọc tiếp...
vu thuy phuong 05/06/2017 lúc 06:36
Báo cáo sai phạm

0,0625 = 1/16

Số lớn là :

     7,5 : ( 16 - 1 ) x 16 = 8

                                 Đ/S : 8

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Đổi : 0,0625 = \(\frac{1}{16}\)

Hiệu số phần bằng nhau :

16 - 1 = 15 ( phần ) 

Số lớn là :

7,5 : 15 x 16 = 8 

Đáp số : 8

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 05/06/2017 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

Đổi : 0,0625 = \(\frac{1}{16}\) 

Số lớn là:

7,5 : ( 16 - 1 ) x 16 = 8

                         Đáp số : 8

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 29/05/2015 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+4}{b}=1\Rightarrow a+4=b\)

\(\frac{a}{b+3}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=b+3\)

=>2a=a+4+3

=>2a-a=7

=>a=7

=>b=11

vậy \(\frac{a}{b}=\frac{7}{11}\)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{a}{b}\)

Ta có: 

\(\frac{a+4}{b}=1\Rightarrow a+4=b\Rightarrow2a+8=2b\Rightarrow2a=2b-8\)

\(\frac{a}{b+3}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=b+3\Rightarrow2b-8=b+3\Rightarrow b-8=3\Rightarrow b=11\)

\(\Rightarrow2b-8=14\Rightarrow2a=14\Rightarrow a=7\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{7}{11}\)

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 07/03/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

7/11

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nghiêm Văn Thái 03/08/2015 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

tổng  gấp 5 lần bé nghĩa là số lớn gấp 4 lần số bé vì tổng có 1 số bé vậy ta có sơ đồ:

lớn:|-----|-----|-----|-----|

bé :|-----|

nhìn sơ đồ ta thấy hiệu số phần bằng nhau là:4-1=3(phần)

Số lớn là :(705:3)x4=940

Số bé là :940-705=235                                                         cho mình xin vai **** đúng nha!

Đọc tiếp...
Trần Tấn Phát 30/06/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Bao 1 =3 / 5 bao 2 & 3. Bao 3 gấp 4 lần bao 2 & < bao 1 là 8 kg nghĩa là bao 1 là 3 phần, bao 2 là 1 phần , bao 3 là 5 phần.Vậy 8kg biểu thị 2 phần đường. Số đường bao 1 là:

8 chia 2 nhân 3 = 12( kg )

Số đường bao 2 là: 8 nhân 1= 8 ký 

Số đường bao 3 là:

12 chia 3 nhân 5 = 20 ký

 

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: