Giúp tôi giải toán và làm văn


Nghiêm Văn Thái 03/08/2015 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

tổng  gấp 5 lần bé nghĩa là số lớn gấp 4 lần số bé vì tổng có 1 số bé vậy ta có sơ đồ:

lớn:|-----|-----|-----|-----|

bé :|-----|

nhìn sơ đồ ta thấy hiệu số phần bằng nhau là:4-1=3(phần)

Số lớn là :(705:3)x4=940

Số bé là :940-705=235                                                         cho mình xin vai **** đúng nha!

Đọc tiếp...
Trần Tấn Phát 30/06/2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Bao 1 =3 / 5 bao 2 & 3. Bao 3 gấp 4 lần bao 2 & < bao 1 là 8 kg nghĩa là bao 1 là 3 phần, bao 2 là 1 phần , bao 3 là 5 phần.Vậy 8kg biểu thị 2 phần đường. Số đường bao 1 là:

8 chia 2 nhân 3 = 12( kg )

Số đường bao 2 là: 8 nhân 1= 8 ký 

Số đường bao 3 là:

12 chia 3 nhân 5 = 20 ký

 

 

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 03/06/2017 lúc 06:00
Báo cáo sai phạm

tỉ lệ giữa a và b là 4/3 => a chiếm 4 phần , b chiếm 3 phần

a = 3,5 : (4 + 3) x 4 = 2

b = 3,5 - 2 = 1,5 

Đáp số: a = 2 ; b = 1,5

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 03/06/2017 lúc 00:41
Báo cáo sai phạm

a = 3,5 : ( 4 + 3 ) x 4 = 2

b = 3,5 - 2 = 1,5

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 03/06/2017 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

\(A=3,5:\left(4-3\right)x4=2\)

\(B=3,5-2=1,5\)

Đáp số : 2  ;   1,5

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 156 x 3 = 468

Giả sử ta thêm vào số thứ hai 57 đơn vị thì được số mới = số thứ 1 = 3 lần số thứ 3

Vậy tổng mới là : 468 + 57 = 525

Số phần bằng nhau là : 3 + 3 + 1 = 7 ( phần )

Số thứ 3 là ; 525 : 7 x 1 = 75

Số thứ 1 là : 75 x 3 = 225

Số thứ 2 là : 225 - 57 = 168

Vậy 3 số cần tìm là : 225,168 và 75

Đọc tiếp...
Trần Xuân Khôi 03/11/2018 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Mình muốn làm thành bài giải cơ!

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là : 156 x 3 = 468

Ta có :

ST2 = ST1 - 57

ST3 = ST1 / 3

=> ST1 + ST2 + ST3 = ST1 + ( ST1 - 57 ) + ( ST1 / 3 ) = 468

=> ST1 + ST1 + ST1 / 3 = 525

=> 7/3 x  ST1 = 525

=> ST1 = 225

=> ST2 = 225 - 57 = 168

=> ST3 = 225/3=75

Vậy 3 số cần tìm là : 225 , 168 , 75

Đọc tiếp...
Haibara ai 31/10/2018 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Khi dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta được số bé ,vậy số lớn gấp 1000 lần số bé

Số lớn là : 906926 : ( 100 - 1 ) x 100 = 916086,8687

Số bé là : 916086,8687 - 906926 = 9160,868687

              Đáp số :.....

Đọc tiếp...
Haruko 08/08/2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

HIỆU SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ:

4 - 1 = 3

TUỔI CỦA MẸ LÀ :

30 : 3 x 4 = 40 ( TUỔI)

TUỔI CON LÀ :

40 - 30 =10 (TUỔI)

Đ/S : ...............

         ...............

Đọc tiếp...
Phạm Hà Thư 29/10/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Mẹ 40 tuổi         Con 10 tuổi

Đọc tiếp...
Hà Ngô Ngọc 29/10/2018 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Vì 5/4 là tổng tuổi của mẹ và con.

Còn 1/4 là tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ

Đọc tiếp...
nguyen van vuong 29/10/2014 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng số phần tấm vải là: 2/5 -2/9 = 8/45 (tấm vải)

Theo đề bài thì 8/45 tấm vải tương ứng với 8m

Vậy Chiều dài tấm vải là: 8*45/8 = 45 (m)

            Đ/s: 45m

Đọc tiếp...
Vũ An Nhi xinh đẹp 10/10/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

tk nha bn

Đọc tiếp...
Vũ An Nhi xinh đẹp 10/10/2018 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

số tuổi hiện nay của con là

27:(4-1).1=9(tuổi)

số tuổi của bố hiện nay là

27+9=36(tuổi)

        đáp số:con 9 tuổi

                   bố 36 tuổi

Đọc tiếp...
Phạm Bá Thanh 07/10/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn.

Đọc tiếp...
Trần Văn Đức 07/10/2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

là một khẩu sung có từ khá lâu

Đọc tiếp...
Kagamine Len 07/10/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trúc Giang 21/04/2015 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Hai can dầu chứa tất cả 86l . Biết nếu chuyển từ can A sang can B 4l thì số dầu ở hai can bằng nhau. Vây can A có ... dầu.

Giúp mình đi mọi người!

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 16/04/2015 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới nhiều thêm là:

            2+2=4(quyển)

gọi số sách ngăn trên là a

số sách ngăn dưới là b

mà ta có b:a=3

khi chuyển ta có (b+2):(b-2)=4

số sách ban đầu ngăn trên bằng 1/3 ngăn dưới

tổng số sách ko thay đổi

hiệu số sách +4

vậy khoảng cách là :4

mà khoảng cách là 4 quyển nên lúc sau ngăn trên có số sách là:

             4+4=8(quyển)

vậy số sách ban đầu ngăn trên có là:

              8+2=10(quyển)

ngăn dưới là:

              10*3=30(quyển)

                        đáp số: ngăn trên:10 quyển

                                    ngăn dưới:30 quyển

like nhé!

Đọc tiếp...
nguyen thi hang nga 16/04/2015 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới nhiều thêm là:

            2+2=4(quyển)

Gọi số sách ngăn trên là a

Số sách ngăn dưới là b

Mà ta có b:a=3

Khi chuyển ta có (b+2):(b-2)=4

Số sách ban đầu ngăn trên bằng 1/3 ngăn dưới

Tổng số sách ko thay đổi

Hiệu số sách +4

Hậy khoảng cách là :4

Mà khoảng cách là 4 quyển nên lúc sau ngăn trên có số sách là:

             4+4=8(quyển)

Vậy số sách ban đầu ngăn trên có là:

              8+2=10(quyển)

Ngăn dưới là:

              10*3=30(quyển)

                        Đáp số: ngăn trên:10 quyển

                                    ngăn dưới:30 quyển

Đọc tiếp...
nguyễn thị hồng nhung 28/12/2016 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

ngăn trên :10 quyển

ngăn dưới :30 quyển

Đọc tiếp...
An Mai 20/07/2018 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
bùi anh quân 25/08/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

dung de day

Đọc tiếp...
Kim Ngọc Yên 24/08/2016 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

SAI ĐỀ BẠN Ạ!

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 13/07/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Vậy chiều dài hơn chiều rộng là :

23 - 17 = 6 ( m )

Chiều rộng là :

6 : ( 5 - 3 ) x 3 = 9 ( m )

Chiều dài là :

9 + 6 = 15 ( m )

Diện tích là :

15 x 9 = 135 ( m2 )

Đáp số : 135 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 13/07/2015 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Nếu thêm chiều rộng 23 m và tăng chiều rộng 17 m thì được 1 hình vuông . Vậy lúc đâu chiều dài hơn chiều rộng : 23 - 17 = 6 ( m )

Ta có sơ đồ : CD : |----|----|----|----|-----|

                     CR : |----|----|----|

Chiều dài hình chữ nhật là : 6 : ( 5 - 3 ) x 5 = 15 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 15 - 6 = 9 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là : 15 x 9 = 135 ( m2 )

        ĐS : ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang 20/02/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

135 nha,ai k mk ,mk k lại

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 06/08/2015 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy bớt 4 lít của thùng thứ 2 đi thì thùng nhất hơn thùng thứ 2: 11+4=16 lít dầu.

Hiệu số phần bằng nhau: 9-5=4 phần.

Số dầu ở thùng thứ 1: 16:4x9=36 lít

Số dầu ở thùng thứ 2: 36-16=20 lít

Số dầu ở thùng thứ 2 ban đầu: 20+4=24 lít

Đáp số: thùng 1: 36 lít, thùng 2; 24 lít

Đọc tiếp...
tong le kim lien 06/08/2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{9}\)số lít dầu thùng thứ nhất là :

12 + 4 = 16 ( l )

Thùng thứ nhất có số lít dầu là :

   16 : \(\frac{4}{9}\)= 36 ( l )

Thùng thứ hai có số lít dầu là :

      36 - 12 = 24 ( l )

             ĐS : 24 lít dầu

Đọc tiếp...
top scorer 15/07/2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Kho A có nhiều hơn kho B 175 tấn thóc. Nếu xuất đi 25 tấn thóc ở kho B thì số thóc ở kho A nhiều hơn số thóc của kho B là : 175 + 25 = 200 (tấn) 
Khi đó: số thóc ở kho A gấp 3 lần số thóc ở kho B nên 
hiệu số phần bằng nhau là 3-1 =2 (phần) 
số thóc ỏ kho A là 200 /2 *3 = 300 (tấn) 
số thóc của kho B lúc chưa xuất là 300-175=125(tấn) 
Đáp số : kho A:300 tấn 
kho B:125 tấn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 15/07/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Nếu chuyển 25 tấn từ kho B sang kho A thì hiệu hai kho là :

175 + 25 = 200 ( tấn )

Ta có sơ đồ khi kho B chuyển 25 tấn sang kho A :

Kho A : \----\----\----|

Kho B :  \----\

Số thóc kho A khi chuyển là :

200 : ( 3 - 1 ) x 3 = 300 ( tấn )

Số thóc lúc đầu của kho A là :

300 - 25 = 275 ( tấn )

Số thóc lúc đầu của kho B là :

275 - 175 = 100 ( tấn )

         Đáp số : ........

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Hiền 08/08/2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

ko có sơ đồ nhỉ ☹☹☹

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 30/12/2014 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Hcn mới gấp 6 lần chiều rộng, suy ra chiều dài gấp đôi chiều rộng. Do cùng bớt 0,2m nên hiệu của chúng vẫn là 6,8. 

dài= 6,8x2=13,6m

rộng=6,8m

chiều dài mảnh vườn: 13,6+0,2=13,8m

chiều rộng mảnh vườn: 6,8+0,2=7m

diện tích: 13,8x7=96,6m2

Đọc tiếp...
Phạm Hải Băng 15/12/2016 lúc 23:26
Báo cáo sai phạm

ONE PIECE

Đọc tiếp...
nguyen nhi 26/11/2017 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm
Bùi Tiến Vỹ 01/07/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

tuổi của con hiện nay là :

40:4=10( tuổi )

tuổi của con 5 năm trước là:

10-5=5(tuổi)

tuổi của mẹ 5 năm trước là:

40-5=35( tuổi )

5 năm trước tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

35:5=7 (lần)

   đáp số : 7 lần

Đọc tiếp...
NDT 01/07/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tuổi của con hiện nay là :                                                        

40:4=10( tuổi )

tuổi của con 5 năm trước là:

10-5=5(tuổi)

tuổi của mẹ 5 năm trước là:

40-5=35( tuổi )

5 năm trước tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

35:5=7 (lần)

   đáp số : 7 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Thắng 01/07/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

tuổi của con hiện nay là :

40:4=10( tuổi )

tuổi của con 5 năm trước là:

10-5=5(tuổi)

tuổi của mẹ 5 năm trước là:

40-5=35( tuổi )

5 năm trước tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

35:5=7 (lần)

   đáp số : 7 lần

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: