Giúp tôi giải toán


Đội Giải Toán Vui Vẻ 20/03/2017 lúc 16:41

Bài giải

\(0,6=\frac{3}{5}\)

Ta có sơ đồ :

Số bé :  I---I---I---I

Số lớn:  I---I---I---I---I---I

Hiệu :                :--:---:

                            0,6

Hiệu số tương ứng với số phần là :

    5 - 3 = 2 ( phần )

Số lớn là :

     0,6 : 2 x 5 = 1,5 

            Đáp số : 1,5.

Trần Phương Khánh Trang 20/03/2017 lúc 16:06

Tỉ số của 2 số là 0,6 = 3/5

Số lớn là :

0,6 : (5 - 3) x 5 = 1,5 

Nguyễn Thị Thu Thanh 12/03/2017 lúc 18:57

CÂU 1 : 7 m2

CÂU 2 : 230 cm2

CÂU 3 : 50 m 

Tối mình gửi lòi giải cho nha giờ mình có viêc bận rùi . đúng 1000000000000000000% lun đó

Phạm Đức Minh 13/03/2017 lúc 18:07

dễ toàn bài mình làm rồi

Trần Đình Toại 12/03/2017 lúc 20:43

Câu 2 : vì các điểm đều nằm ở giữa đoạn thẳng mà S là 115 => S ABCD là : 115 x 2 = 230 dm vuông

Câu 3 : số phần còn lại của vải đỏ : 1 - 3/7 = 4/7

số phần còn lại của vải xanh ; 1 - 3/5 = 2/5 

2/5 vải đỏ = 4/7 vải xanh => vải đỏ 7 phần ; vải xanh 10 phần

vải xanh dài ; 85 : ( 10 + 7 ) x 10 = 50 ( m )

Cristiano Ronaldo 26/02/2017 lúc 10:03

Lúc sau tổ 1 hơn tổ hai số cây là:

     22+2+3=27(cây)

Lúc đầu tổ 1 trồng được số cây là :

    27:(7 - 4) x7 -2=61(cây)

Lúc dầu tổ 2 trồng được số cây là:

    61-22=39(cây)

Số cây cả 2 tổ trồng được là:

    61+39=100(cây)

         Đáp số :100 cây

Nếu đúng thì k cho mình nha !

Hoa Anh Đào 04/03/2017 lúc 20:52

100 cây đó bạn 

k cho mình 

một lời nói na nỉ

At the speed of light 21/02/2017 lúc 21:12

Số lớn chiếm số phần là:

4 - 1 = 3 ( phần )

Số bé là:

36 : ( 3 - 1 ) x 1 = 18 

Số lớn là:

36 + 18 = 54

Hiệu hai số là:

54 - 18 = 36

Đáp số: 36

Mai Đức Dũng 21/02/2017 lúc 21:12

Những ai trả lời sau thì tớ sẽ kết bạn ( nếu đúng ).Tớ gợi ý tổng hai số là 4 phần,số bé là 1 phần thì số lớn là bao nhiêu phần?.Nhớ ghi đầy đủ câu lời giải nhé

Lê Hương Giang 21/02/2017 lúc 21:24

số bé bằng 12 nhé tớ thấy bài này dễ mà

Nguyễn Ngọc Anh Minh 16/07/2015 lúc 17:03

Chia số táo mỗi bạn có thành 5 phần bằng nhau thì tổng số táo của 3 bạn là 15 phần như thế

Phân số chỉ số táo còn lại của bình và chi là

1:15=1/15 tổng số táo của 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi là

(5x2)/15=10/15 tổng số táo 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi đã ăn là

10/15-1/15=9/15 tổng số táo của 3 bạn

Tổng số táo Bình và Chi đã ăn là

19+17=36 quả

Tổng số táo 3 bạn có là

36:9/15=60 quả

Số táo mỗi bạn có là

60:3=20 quả

 

vioo 13/11/2016 lúc 14:08

giúp mình bài này vs mẹ cho 3 chị em An.Binh va Trung co so tao nhu co so tao nhu nhau.Binh an het 19 qua tao Trung an het 17 qua .nhu vay la so tao con lai cua Binh va TRungchi bang 1/5 so tao cua An .hoi moi ban co bao nhieu qua tao?

nguyen linh nhi 15/03/2017 lúc 14:49

khong co cach khac a may cau

Đặng Nguyễn Trúc Quỳnh 27/02/2016 lúc 09:26

13 tuổi . chuẩn 100%

Nguyen Dieu Linh 25/02/2017 lúc 10:07

là 13 tuổi đó bạn . knick minh nha

bjh rt yyr 15/03/2017 lúc 14:48

vậy con là 1/4

 vì mẹ + con = tổng mà con là 1/4 nên mẹ có số phần là  4/4 - 1/4 = 3/4 tổng 

tỉ số là 1/3

tuổi con là 26 : (3-1) = 13 tuổi

tuổi mẹ lầ 26 + 13 = 36 tuổi

Nguyễn Thành An 18/03/2015 lúc 10:34

coi số thứ nhất là 6 phần, số thứ hai là 4 phần, số thứ ba là 3 phần

2010 ứng với số phần là:                       6-3=3(phần)

số thứ hai ứng với 4 phần là:

                             2010:3x4=2680(tuổi)

                                 

Ran Mori 15/02/2017 lúc 20:42

mk ko biet
 

Lộc Nguyễn 18/03/2017 lúc 18:00

2680 tuổi nha bn

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

Vũ Nhật Thanh 15/02/2017 lúc 18:24

Xin lưu ý, đơn vị của chu vi là m chứ không phải m2 nhé bạn  Takishama Kei

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

giang ho dai ca Hiệp sĩ 05/06/2015 lúc 18:32

Số phần tiền còn lại của người thứ nhất là :

1 - 5/6 = 1/6

Số tiền của còn lại của người thứ hai là :

1 - 6/7 = 1/7

Theo đề bài : 1/7 số iền người thứ hai nhiều hơn 1/6 số tiền của người thứ nhất 2000đ nên nếu ta bớt mỗi phần tiền của người thứ hai đi 2000đ thì ta được mỗi phần tiền còn lại của người thứ hai bằng mỗi phần tiền người thứ nhất.

Khi đó ta có số phần bằng nhau là :

6 + 7 = 13 (phần)

Tổng số tiền sẽ giảm đi là :

79000 - 2000 x 7 = 65000 (đồng)

Số tiền người thứ nhất là :

65000 : 13 x 6 = 30000 (đồng)

Số tiền người thứ hai là :

79000 - 30000 = 49000 (đồng)

Jackson Yi 05/06/2015 lúc 18:35

Số tiền phải còn lại của người thứ nhất là :1-5/6 =1/6

Số tiền của còn lại của người thứ hai là :1-6/7=1/7

Theo đề bài :1/7 số tiền người thứ hai nhiều hơn 1/6 số tiền của người thứ nhất 2000đ nên nếu bớt mỗi phần tiền của người thứ hai đi 2000đ thì ta đc mỗi phần tiền còn lại của người thứ hai bằng mọi phần tiền người thứ nhất

Khi đó ta có số phần bằng nhau là : 6+7=13

Tong số tiền sẽ giảm đi là :79000-2000.7=65000(đong)

Số tiền người thứ nhất là: 65000 : 13 . 6 = 300000(đong)

Số tiền người thứ hai là :79000-30000=49000(dong)

Jackson Yi 05/06/2015 lúc 19:28

olm qua dang the em cug lam giong da ca voi **** dai ca dc bui phuong anh **** roi thi olm phai chon em chu 

Nguyễn Thành Nam 16/08/2015 lúc 10:42

tuổi con gái =25% tuổi bố =>tuổi con gái =1/4 tuổi bố

tuổi con trai hơn con gái là:10-4=6(tuổi)

tỉ số giữa con trai và con gái là:3/8:1/4=3/2

tuổi con gái là:6:(3-2)x2=12(tuổi)

tuổi bố là:12:25x100=48(tuổi)

bjh rt yyr 15/03/2017 lúc 14:53

48 tuổi

ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:36

Tuổi Hùng 3 năm tới hơn tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi Hùng cách đây 3 năm: |-----------|

                                                              6 tuổi

Tuổi Hùng 3 năm tới:          |-----------|----------|----------|

Tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 6 : (3 - 1).1 = 3 (tuổi)

Tuổi Hùng hiện nay là: 3 + 3 = 6(tuổi)

Bùi Anh Đức 28/07/2015 lúc 21:36

Bài giải

Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi thì sau 2 năm nữa ông vẫn hơn cháu 63 tuổi.

Ta có sơ đồ biểu thị số tuổi của ông và cháu sau 2 năm nữa:

Ông  :|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

                                                 63 tuổi     

Cháu:|--------|

                 Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:

                            8-1=7(phần)

                  Giá trị 1 phần (hay tuổi cháu hai năm nữa) là:

                           63:7=9(tuổi)

                  Tuổi cháu hiện nay là:

                           9-2=7(tuổi)

                   Tuổi ông hiện nay là:

                           7+63=70(tuổi)

                                   Đáp số:Cháu:7 tuổi

                                               Ông:  70 tuổi

Cho mình 1 l-i-k-e nhé!

Lục Minh Hoàng 28/07/2015 lúc 21:29

Giải

Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi.2 năm nữa ông vẫn hơn cháu 63 tuổi

=>Tuổi cháu 2 năm nữa là: 63:(8-1)=9(tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:9-2=7(tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 7+63=70(tuổi)

phan dinh dat 08/05/2016 lúc 12:29

Ông hơn cháu 52 tuổi. 4 năm nữa tổng số tuổi 2 ông cháu là 76 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?

nguyen thieu cong thanh 29/05/2015 lúc 20:08

\(\frac{a+4}{b}=1\Rightarrow a+4=b\)

\(\frac{a}{b+3}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=b+3\)

=>2a=a+4+3

=>2a-a=7

=>a=7

=>b=11

vậy \(\frac{a}{b}=\frac{7}{11}\)

giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 19:41

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{a}{b}\)

Ta có: 

\(\frac{a+4}{b}=1\Rightarrow a+4=b\Rightarrow2a+8=2b\Rightarrow2a=2b-8\)

\(\frac{a}{b+3}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=b+3\Rightarrow2b-8=b+3\Rightarrow b-8=3\Rightarrow b=11\)

\(\Rightarrow2b-8=14\Rightarrow2a=14\Rightarrow a=7\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{7}{11}\)

nguyễn diệu linh 07/03/2017 lúc 18:32

7/11

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: