Giúp tôi giải toán và làm văn


top scorer 11/08/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị số bé và số lớn ta thấy tổng gấp 9 lần hiệu, hai lần số bé sẽ gấp 8 lần hiệu, như vậy số bé sẽ gấp 4 lần hiệu. 
(đến đây là dạng toán hiệu tỷ) 
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị quan hệ giữa hiệu và số bé, coi hiệu là 1 phần thì số bé là 4 phần 
Hiệu số phần bằng nhau là 
4-1=3 phần 
Hiệu 2 số là 
27:3=9 
Số bé là 9x4=36 
Tổng 2 số là 9x9=81 
Số lớn là 81-36=45

Đọc tiếp...
Trần Quỳnh Giang 23/04/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị số bé và số lớn ta thấy tổng gấp 9 lần hiệu,hai lần số bé gấp 8 lần vậy thì số bé sẽ gấp 4 lần hiệu
Vẽ sơ đồ biểu thị quan hệ giữa số lớn và số bé:coi hiệu là 1,số bé là 4
                  Giải
 Hiệu hai số là:
27:(4-1)=9
Số bé là:
9x4=36
Tổng hai số là:
9x9=81
Số lớn là:
81-36=45
Đáp số:SL:45
             SB:36

Đọc tiếp...
olympic 04/04/2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 (phần)

Số quả chanh bà Ngà đem đi bán là :

80 : 1 + 15 = 95 (quả)

Số quả cam bà Ngà đem đi bán là :

 80 : 1 x 2 + 15 = 175 (quả)

ĐS : QC :  95 quả

        QCAM : 175 quả 

Đọc tiếp...
nguyên 05/04/2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

2 - 1 = 1 (phần)

Số quả chanh bà Ngà đem đi bán là :

80 : 1 + 15 = 95 (quả)

Số quả cam bà Ngà đem đi bán là :

 80 : 1 x 2 + 15 = 175 (quả)

ĐS : QC :  95 quả

        QCAM : 175 quả 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 04/04/2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là 2 - 1 = 1 (phần)

Số quả chanh bà Ngà đem đi bán là 80 : 1 + 15 = 95 (quả)

Số quả cam bà Ngà đem đi bán là 80 : 1 x 2 + 15 = 175 (quả)

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là ( 1978 + 58 ) : 2 = 1018

Tổng hai số kia là 1978 - 1018 = 960

Số thứ hai là ( 960 + 36 ) : 2 = 498

Số thứ ba là 960 - 498 = 462


 
Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 16/10/2014 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 1018. số thứ hai là 498. số thứ ba là 462.

Đọc tiếp...
top scorer 06/08/2015 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Số bút chì xanh hơn bút chỉ đỏ là:

51 + (12 – 7) = 56 (cây)

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số bút chì đỏ:

56 : 2 = 28 (chì đỏ)

Số bút chì xanh:

28 x 3 = 84 (chì xanh)

Đáp số:  28 đỏ; 84 xanh

Đọc tiếp...
phan khanh hoai 16/12/2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

số bút chì xanh gấp bút chì đỏ là:

51+(12-7) = 56 ( bút chì )

hiệu số bằng một phần là:

3-1=2 ( phần )

vậy số bút chì xanh có là :

28x3=84 ( bút chì xanh )

       đáp số : 28 bút chì đỏ và 84 bút chì đỏ .

Đọc tiếp...
YBIUBHIB 16/12/2016 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

28 đỏ 48 xanh

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 28/07/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh nữ và học sinh nam là a.

Theo bài ra ta có: a+15=51%(a+15+a+5)

=>                         a+15=51/100.(2a+20)

=>                         a+15=51/50.a+51/5

=>                     15-51/5=51/50-a

=>                          24/5=1/50.a

=>                                a=24/5:1/50

=>                                a=240

=>                            a+a=240+240=480

Vậy đầu năm khối 6 có 480 học sinh.

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 28/07/2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ băng số học sinh. Nam và chiếm 50% số học sinh khối 6

Học kì 2 số họ sinh Nam chiếm:100%-51%=49%( số học sinh khói 6)

15 học sinh. Hơn 5 học sinh:15-5=10( học sinh)

10 học sinh ứng với:10:(51%-49%)=5%( số học sinh khối 6 kì 2)

trường đó có5 x 100=500( học sinh)

Ban đầu trường đó có:500-15-5=480( học sinh)

 

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 24/05/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Đáp số:480 học sinh

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 21/04/2015 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

Vì số tuần tuổi của cha bằng số ngày tuổi của con nên tuổi cha gấp 7 lần tuổi con. (1 tuần = 7 ngày)
Ta có sơ đồ:
Tuổi cha: |----|----|----|----|----|----|----|
Tuổi con: |----|
Số tuổi của con là: 
30 : (7 - 1) x 1 = 5 (tuổi)
Số tuổi của cha là:
30 + 5 = 35 (tuổi)
Đ/s: Cha: 35 tuổi
        Con: 5 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 21/04/2015 lúc 04:27
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 1 = 6 ( phần )

tuổi của con là :

30 : 6 = 5 ( tuổi )

tuổi của bố là :

30 + 5 = 35 ( tuổi )

Đáp số : con : 5 tuổi

bố : 35 tuổi

Đọc tiếp...
co be trong mo 25/06/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Con :5 tuoi 

Cha :35 tuoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 04/08/2015 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

Hiệu số giữa mẫu số và tử số của phân số 35/49 là

49-35=14 đơn vị

Sau khi trừ tử và mẫu của phân số 35/49 thì ta được phân số mới có giá trị 1/3 và hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số mới không thay đổi và bằng 14.

Coi tử số của phân số mới là 1 phần thì mẫu của phân số mới là 3 phần

Hiệu số phần bằng nhau giữa mẫu số và tử số của phân số mới là

3-1=2 phần

Giá trị 1 phần hay tử số của là

14:2=7

Số cần tìm là

35-7=28

Đáp số: 28

Đọc tiếp...
monkey d luffy 16/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

82 đúng chắc chăn tôi làm rồi tích cho tui nha số bạn chắc chắn đỏ

Đọc tiếp...
Phùng Quang Thịnh 03/06/2017 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần tuổi của mẹ và con hiện tại là :
        2-1=1(phần)
Hiệu số phần tuổi của mẹ và con 12 năm trước là :
        3-1=2(phần)
Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi =)  tuổi của con hiện nay gấp số tuổi 12 năm trước của con là :
        2:1=2(lần)
và ta có sơ đồ với tuổi con 12 năm trước là 1 phần và tuổi con hiện nay là 2 phần cùng hiệu là 12
sơ đồ(tự vẽ)
Tuổi con hiện nay là : 12:(2-1)x2=24(tuổi)
=) Tuổi mẹ hiện nay là : 24x2=48

Đọc tiếp...
Nguyen Ha Linh 03/06/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là : 48

Tuổi con là : 24

Kết quả đúng thì k nhé!

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 09/06/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Đáp số:532 và 35

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 01/05/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

VÌ nếu lấy số lớn : số bé thì được  thương là 17 dư 7=> số lớn gấp số bé 17 lần và 7 đơn vị

     Số bé là:

         (567-7) / ( 17-1)*1= 35

     Số lớn là:

         567-35=532

              D/S:532 và 35

Đọc tiếp...
Cold Wind 08/10/2016 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

a- b = 567   (1)

a/b = 17 (dư 7) 

Số lớn là: a= 17  x b + 7    (2)

Thay (2) vào (1) :  17 x b + 7 - b = 567 

16  x  b  =  560 

b= 35 

a= 17 x 35 + 7 = 602 

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 27/07/2016 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

    Số lớn :  | - - - | - - - | - - - | - - | 

    Số bé :   | - - - |

( đoạn ngắn ở sơ đồ số lớn tương ứng với 7 đơn vị )

    Hiệu số phần bằng nhau là :

        3 - 1 = 2 ( phần )

   Số bé là :

      ( 257 - 7 ) : 2 x 1 = 125

  Số lớn là :

       125 + 357 = 382

          Đap số : số bé : 125

                       số lớn : 357

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 09/06/2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đáp số:số bé:125

              số lớn:357

Đọc tiếp...
Nguyễn Đỗ Quang Anh 06/05/2017 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

Số bé:125

Số lớn:357

Đọc tiếp...
An Mai 20/07/2018 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
bùi anh quân 25/08/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

dung de day

Đọc tiếp...
Kim Ngọc Yên 24/08/2016 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

SAI ĐỀ BẠN Ạ!

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 25/12/2014 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

 

4*4*3=48

đáp số :48 tuổi

còn những trường hợp khác thì cách tính sẽ hữu dụng và chính xác ta đặt 3 lần của anh bằng 4 lần cua em là :3/4 bỡi anh hơn em 4 tuuooir cho nên muốn tìm tuổi bố :(3+4)*4=48

 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 08/01/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)
Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Đọc tiếp...
Phan Trần Bằng 14/01/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

chac chan 34,4

Đọc tiếp...
ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Tuổi Hùng 3 năm tới hơn tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi Hùng cách đây 3 năm: |-----------|

                                                              6 tuổi

Tuổi Hùng 3 năm tới:          |-----------|----------|----------|

Tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 6 : (3 - 1).1 = 3 (tuổi)

Tuổi Hùng hiện nay là: 3 + 3 = 6(tuổi)

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 03/07/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Nếu cùng thêm vào tử số và mẫu số 1 số thì hiệu tử số và mẫu số không đổi.

Hiệu của tử số và mẫu số là: 5 - 2 = 3

Tử số mới là: 3 : (5 - 4) x 4 = 12 

=> Số cần tìm là: 12 - 2 = 10.

Đọc tiếp...
Phạm Dương An 04/07/2015 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là: 12 - 2 = 10.

Đọc tiếp...
Lê Thị Quý Nhường 10/10/2015 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

gọi tử số là a .mẫu số là a+5

a-1/a+5+1=1/2

a-1/a+6=1/2

2x(a-1)=1x(a+6)

2a-2=1a+6

2a-a=2+6

1a=8

a=8

Suy ra tử số bằng 8 mẫu số bằng 8+5=13

Phân số đó là 8/13

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20/02/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Đáp số: \(\frac{8}{13}\).

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
tranduyanhas 25/11/2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhé tớ sai đề bài rồi hihi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 06/12/2014 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

1,25 = 5/4

Hiệu số phần bằng nhau là 5 - 4 = 1 ( phần )

Số lớn là 3,45 : 1 x 5 = 17,25

Số bé là 3,45 : 1 x 4 = 13,8

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 23/06/2018 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Ta có:

m : n = 8 ( dư 7 )                (1)

m - n = 182                        (2)

Từ (1) và (2) => 7n = 182 - 7 = 175

=> n = 175 : 7 = 25

=> m = 25 + 182 = 207

Vậy.....

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: