Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hiệu - tỉ


Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 23 tháng 9 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

Trường hợp 1 : Nếu đề bài cho 5/8 số thứ nhất bằng 4/3 số thứ hai => số thứ hai : \(\frac{5}{8}:\frac{4}{3}=\frac{15}{32}\)số thứ nhất

Hiệu số phần bằng nhau : 32 - 15 = 17(phần)

Số thứ nhất là : 21 : 17 x 32 => sai đề

Trường hợp 2 : Bạn nên sửa lại đề là:

Tìm 2 số biết 5/8 số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai và số thứ nhất hơn số thứ hai là 12 đơn vị

Gọi số thứ nhất cần tìm là x,số thứ hai cần tìm là y.Theo đề bài ta có :

x - y = 12 => y = x - 12 (*)

Mà \(\frac{5}{8}\times x=\frac{3}{4}\times y\)

=> \(\frac{3}{4}\times y-\frac{5}{8}\times x=0\)

=> \(\frac{3}{4}\times\left(x-12\right)-\frac{5}{8}\times x=0\)

=> \(\frac{3}{4}\times x-9-\frac{5}{8}\times x=0\)

=> \(\frac{3}{4}\times x-\frac{5}{8}\times x-9=0\)

=> \(\frac{1}{8}\times x-9=0\)

=> \(\frac{1}{8}\times x=9\)

=> \(x=72\)(**)

Thay (**) vào (*) => y = x - 12 = 72 - 12 = 60

Vậy số thứ nhất là 72,số thứ hai là 60 

Hoặc : Số thứ hai bằng \(\frac{5}{8}:\frac{3}{4}=\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{3}=\frac{5}{6}\)(số thứ nhất)

Hiệu số phần bằng nhau : 6 - 5 = 1 phần

Số thứ nhất : 12 : 1 x 6 = 72

Số thứ hai : 72 - 12 = 60

Đọc tiếp...
lê đức anh lê đức anh 16 tháng 7 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

hiệu 2 số bằng 1/4 số bé ->số bé bằng 4 phần và số lớn bằng:

           4+1=5 phần

tổng số phần bằng nhau là:

         4+5=9

số lớn là:

        441:9x5=245

số bé là:

       441-245=196

                đ/s: bạn tự viết

Đọc tiếp...
Trần Hưng Long Trần Hưng Long 16 tháng 7 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

Gọi hiệu hai số là H . Do H x 4= số bé => H x (4 +1 )= số lớn . Ta có:

h x 4 +h x 5 = 441

h x ( 4+5 )= 441

h x 9 = 441

h=441:9

h= 49.

Số bé là:

49 x 4 = 196.

Số lớn là:

441-196 =245

Vậy số bé là 196, số lớn là 245

Đọc tiếp...
๖Nguyễn๖ۣۜ Bảo๖ۣۜ  Khánh๖ۣۜ ²ᵏ⁴( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) ๖ۣۜP ๖ۣۜR๖ۣۜO  ๖๖Ĥačkěr ๖Nguyễn๖ۣۜ Bảo๖ۣۜ Khánh๖ۣۜ ²ᵏ⁴( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) ๖ۣۜP ๖ۣۜR๖ۣۜO ๖๖Ĥačkěr 16 tháng 7 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

                                        bài giải

        giá trị từng phần là :

                                     441:(4-1)= 147

              số lớn là :

                                     441-147 = 294

                số bé là :

                                   441- 294 = 147 

                                    đ/s : số lớn : 294

                                            số bé : 147

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜƙɣℭɦ¡ղɑղ_ℭɦɑղ♡๖ۣۜ ♡๖ۣۜƙɣℭɦ¡ղɑղ_ℭɦɑղ♡๖ۣۜ 15 tháng 7 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Sai đề rồi bạn êy

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Ngọc Phạm Khánh Ngọc 14 tháng 7 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

sai đề rùi 28 chứ

Đọc tiếp...
Quàng Minh Kiên Quàng Minh Kiên 12 tháng 7 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

bạn ơi sửa đề đi đề sai rồi 27 ko : hết cho 2 vì đây là hiệu tỉ nên lấy 3 - 1 =2 rồi lấy 27 : 2 x 3 để tính tuổi mẹ nhưng vì 27 ko : hết cho 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Hinh Nguyễn Xuân Hinh 20 tháng 6 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm
Số sách ngăn trên là: 150:(3-1)*1-5=70( Số sách ngăn dưới là 15:(3-1)*3+5=230
Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 6 tháng 6 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Hai lần tuổi anh lớn hơn tổng số tuổi 2 anh em là 6 tuổi tức là tuổi anh hơn tuổi em là 6 tuổi

Đến đây thì dễ rồi bạn tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
Quicky_Susimi~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa >. Quicky_Susimi~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa >. 26 tháng 4 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

                           Bài giải

     Nhóm 1 ít hơn nhóm 2 số người là:

              19 - 14 = 5 ( người )

     Vậy 1 người trồng được số cây là:

              30 : 5 = 6 ( cây )

     Nhóm 1 trồng được số cây là:

              6 x 14 = 84 ( cây )

     Nhóm 2 trồng được số cây là:

              6 x 19 = 114 ( cây )

                    Đáp số:   Nhóm 1: 84 cây.

                                   Nhóm 2: 114 cây.

        CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Đọc tiếp...
yen yen 16 tháng 7 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Nhóm 2 nhiều hơn nhóm 1 số người là:

             19 - 14 = 5 (người)

 1 người trồng được số cây là: 

             30 : 5 = 6

Nhóm 2 trồng được số cây là:

             19 x 6 = 114 ( cây )

Nhóm 1 trồng được số cây là :

              14x 6 = 84 (cây )

                  Đ/S: .......

Đọc tiếp...
Lê Đăng Khánh Lê Đăng Khánh 28 tháng 4 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

Nhóm 1 : 84 cây

Nhóm 2: 114 cây

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
忘羡 忘羡 25 tháng 4 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Tháng thứ 1 : |----|----|----|----|----|

Tháng thứ 2 : |----|----|----|----|----|----|----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 5 = 2 (phần)

a, Tháng thứ 1, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

62 : 2 x 5 = 155 (tấn)

Tháng thứ 2, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

155 + 62 = 217 (tấn)

b, Tháng thứ 3, công ty xuất khẩu được số tấn gạo là :

(155 + 217) : 2 = 186 (tấn)

Đọc tiếp...
Tống Ng Phương Linh Tống Ng Phương Linh 8 tháng 4 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

90 % = 0,9 = 9 / 10

hiệu số phần bằng nhau là :

10 - 9 = 1 ( phần )

số nhân viên nam là :

( 27 : 1 ) x 10 = 270 ( người )

số nhân viên nữ là :

27 x 9 = 243 ( người )

      nam : 270 người

     nữ : 243 người

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Anh Nguyễn Thị Hà Anh 27 tháng 7 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm
⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 ⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 20 tháng 4 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

     Đổi 90% = \(\frac{9}{10}\)

    Ta có sơ đồ : 

         Nhân viên nam : |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

         Nhân viên nữ   : |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

    Hiệu số phần bằng nhau là :

        10 - 9 = 1 ( phần )

    Số nhân viên nam là :

        27 : 1 x 10 = 270 ( người )

                        Đáp số : 270 người 

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải :

    Tỉ số giữa tấm vải thứ nhất và tấm vải thứ hai là : \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\)

    Ta có sơ đồ :

        Tấm vải thứ nhất : |------------|------------|

        Tấm vải thứ hai   : |------------|------------|------------|

    Tổng số phần bằng nhau là :

        2 + 3 = 5 ( phần )

    Tấm phải thứ nhất dài là :

        125 : 5 x 2 = 50 ( m )

    Tấm phải thứ hai dài là :

        125 : 5 x 3 = 75 ( m )

                     Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 50 m

                                   Tấm vải thứ hai  : 75 m

Đọc tiếp...
Ngô Ánh Tuyết Ngô Ánh Tuyết 27 tháng 3 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Theo đề ra, ta có hình vẽ:

tấm vải 1 tấm vải 2 Vì 1/2 tấm vải thứ nhất =1/3 tấm vải thứ 2 nên 

--> Tấm vải thứ nhất =2/3 tấm vải thứ 2

--> Tổng số phần bằng nhau là :             2+3=5 (phần bằng nhau)

--> Tấm vải thứ nhất là:                  125:5 x2= 50 (m vải)

--> Tấm vải thứ 2 là                               125-50=75(m vải )

Đáp số Tấm vải 1: 50m

            Tấm vải 2 : 75m

Đọc tiếp...
Thân Minh Hiếu Thân Minh Hiếu 23 tháng 4 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

0,6=6/10

số bé là 6 phần còn số lớn là 10 phần

số bé= 0,6:(10-6)*6=0,9

số lớn=0,9+0,6=0,15

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo An Nguyễn Bảo An 23 tháng 4 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

số lớn sẽ là :0,15

Đọc tiếp...
Quỳnhh Chii Quỳnhh Chii 23 tháng 4 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

0, 6 = 6/10 = 3/5

Sơ đồ :

SL : /----/----/----/----/----/

SB : /----/----/----/

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 3 = 2 phần

Số bé là : 

0, 6 : 2 . 3 = 0, 9

Số lớn là :

0, 6 + 0, 9 = 1, 5

Đáp số : Số lớn : 1, 5

               Số bé : 0, 9

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ •๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ 2 tháng 7 2019 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ bn tự vẽ nhé 

....

Tuổi Bình là 

4:(5-3).3=6( tuổi)

Tuổi An là 

6+2=8( tuổi )

hc tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 2 tháng 7 2019 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có sơ đồ :

Bình : |-------------|-------------|-------------|

An    : |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

         5 - 3 = 2 (phần)

Tuổi Bình là :

         4 : 2 x 3 = 6 (tuổi)

Tuổi An là :

         6 + 2 = 8 (tuổi)

                  Đ/số : Bình : 6 tuổi.

                            An : 8 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 11 tháng 6 2019 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Giải :

Ta có sơ đồ :

  • Tuổi mẹ :   |----------|----------|----------|----------|
  • Tuổi con :  |----------|

​Hiệu số phần bằng nhau là :

            \(4-1=3\) (phần)

Tuổi con là :

            \(30\::\:3\times1=10\) (tuổi)

Tuổi mẹ là :

             \(30+10=40\) (tuổi)

                                   Đáp số : Mẹ : 40 tuổi, con : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương Trần Hoài Thương 11 tháng 6 2019 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Theo bài ra ta có sơ đồ: ( bạn tự vẽ nha ).

Tuổi con là:

30:(4-1)x1=10 ( tuổi )

Tuổi mẹ là:

30+10=40 ( tuổi )

Đáp số:..........................

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) T.Anh 2K7(siêu quậy) 11 tháng 6 2019 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là:

30:(4-1)X4=40(tuổi)

Tuổi con là:

40-30=10(tuổi)

            Đ/S:.........

Học tốt

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 2019 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy Trần Quốc Huy 14 tháng 6 2019 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                                   Giải

           Số thứ nhất  : |----------|----------|----------|

           Số thứ hai    : |----------|----------|----------|----------|

                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                   3 + 4 = 7 ( phần )

                         Số thứ nhất là :

                                   280 : 7 x 3 =120

                         Số thứ hai là :

                                   280 : 7 x 4 = 160

                                              Đáp số : Số thư

Đọc tiếp...
꧁༺༒ TQ.Trường ༒༻꧂ ꧁༺༒ TQ.Trường ༒༻꧂ 5 tháng 5 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Đào: /-----/

                                    => 27 000

Mai:/-----/-----/-----/

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2 (phần)

Đào có số tiền là:
27 000 : 2 .1 = 13 500 (đ)

Mai có số tiền là:

13 500 + 27 000 = 40 5000 (đ)
Đ/s:...............

Đọc tiếp...
✖_£ãø_ℵươℵ❡_✖ ✖_£ãø_ℵươℵ❡_✖ 5 tháng 5 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

_Cái đề bà sai mọe nó roài .

_Mai đã nhiều hơn Đào rồi

_Mà sao tiền Đào là gấp 3 lần tiền Mai

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y Ho Thi Nhu Y 5 tháng 5 2019 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

  Tổng số phần bằng nhau là :

        3 - 1 = 2( phần )

  Số tiền của Mai là :

27000 : 2 . 3 = 40 500 ( đồng )

    Số tiền của Đào là :

27000 : 2 . 1 = 13 500 ( đồng )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: