Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đõ Trúc Quyên 17 tháng 4 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

90 bao hàng hóa cần số xe chở là :

9-4=5 ( xe )

1 xe chở được số bao hàng là :

90 : 5= 18 ( bao )

đoàn thư hai chở được số hàng hóa là :

18x4= 72 ( hàng hóa ) 

đoàn thứ nhất chở được số hàng hóa là :

18x9= 162 ( hàng hóa )

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 2005 20 tháng 8 2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

90 bao hàng hóa cần số xe là :

9-4=5 xe

1 xe chở được số bao hàng là :

90:5=18 bao

Đoàn thứ hai chở được số hàng hóa là :

18x4=72 hàng hóa

Đoàn thứ nhất chở được số hàng hóa là :

18x9=162 hàng hóa

Đọc tiếp...
PHAM GIA KHIEM 20 tháng 6 2016 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

co ai giai thich giup em khong

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 4 tháng 6 2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

37,5% số lớn = 0,6 số nhỏ

=> 3/8 số lớn = 3/5  số nhỏ

=> số lớn = 8/5 số nhỏ

mà hiệu của hai số là21

=> số lớn là:

  21 : [8-5] x 8 = 56

số bé là:

  56 -21 = 35

 

Đọc tiếp...
Sơn Tùng MTP 17 tháng 4 2017 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

số lớn 56

số bé 35 

k mk 

n_n

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 16 tháng 4 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

37,5% số lớn = 0,6 số nhỏ

=> 3/8 số lớn = 3/5  số nhỏ

=> số lớn = 8/5 số nhỏ

mà hiệu của hai số là21

=> số lớn là:

  21 : [8-5] x 8 = 56

số bé là:

  56 -21 = 35

Đọc tiếp...
gv 21 tháng 9 2014 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Anh - Em = 8

[Anh 5 năm trước] bằng tuổi anh hiện nay trừ 5 tuổi

[Em 8 năm sau] bằng tuổi em hiện nay cộng thêm 8 tuổi

Khi đó hiệu tuổi anh và em giảm 5 + 8 = 13 tuổi, giảm hơn chênh lệch tuổi anh và em hiện nay (chênh lệch giữa tuổi anh và em hiện nay là 8 tuổi) 

=> [Em 8 năm sau] hơn [Anh 5 năm trước] là 13 - 8 = 5 tuổi.

      Tỉ lệ: [Em 8 năm sau] và [Anh 5 năm trước] bằng 4 : 3

Đây là bài toán tìm 2 số biết hiệu và tỉ.

Gọi [Anh 5 năm trước] là 3 phần thì [Em 8 năm sau] là 4 phần.

=> Hiệu là: 4 - 3 = 1 phần và bằng 5 tuổi

=> 1 phần = 5 tuổi

=> [Anh 5 năm trước] = 3 phân x 5 = 15 tuổi

     [Em 8 năm sau] = 4 phần x 5 = 20 tuổi

=> [Anh hiện nay] = 15 + 5 = 20 tuổi (vì 5 năm trước đã là 15 tuổi) 

     [Em hiện nay] = 20 tuổi - 8 = 12 tuổi (Vì 8 năm sau là 20 tuổi)

Đáp số: Anh: 20 tuổi, em: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Đàm thị diễm 20 tháng 12 2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi anh và tuổi em lần lượt là a và b (tuổi)

Theo đề bài ta có: (a-5)/3= (y+8)/4 và (a-5)-(y+8)=8(tuổi)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(a-5)/3 = (b+8)/4 = (a-5-b-8)/3-4 = (8-13)/-1 = 

  • (a-5)/3 = 5 suy ra a-5 = 5x3

                                    a-5 = 15  

                                      a = 15+5

                                      a = 20(tuổi)

  • (b+8)/4 = 5 Suy ra b+8 = 5x4

                                     b+8 = 20

                                     b = 20-8

                                     b = 12( tuổi) 

Vậy tuổi anh và tuổi em hiện nay lần lượt là 20, 12 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng 20 tháng 11 2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi anh là x (tuổi); tuổi em là y (tuổi)

Độ tuổi anh cách đây 5 năm; tuổi em sau 8 năm tỉ lệ với 3 và 4 nên ta có:

(x-5)/3 = (y+8)/4

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

(x-5-y-8)/3-4 = (8-13)/-1 = -5/-1 =5

(x-5)/3 = 5 suy ra x = 20

(y+8)/4 = 5 suy ra y = 12

Vậy tuổi anh là 20 tuổi ; tuổi em là 12 tuổi.

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 9 tháng 4 2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

bao thứ nhất hơn bao thư hai là: 52 - 37 = 15 kg

Cùng bớt đi cả hai bao thì hiệu h2 bao không đổi

bài toán hiệu - tỉ

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 -2 =3 phần

Số kg bao 1 sau khi bớt là: 15 : 3 x 5 = 25 kg

Vậy số kg bớt đi là: 52 - 25 = 27 kg

ĐS: 27kg

Đọc tiếp...
nguyên 10 tháng 4 2015 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

bao thứ nhất hơn bao thư hai là: 52 - 37 = 15 kg

Cùng bớt đi cả hai bao thì hiệu h2 bao không đổi

bài toán hiệu - tỉ

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 -2 =3 phần

Số kg bao 1 sau khi bớt là: 15 : 3 x 5 = 25 kg

Vậy số kg bớt đi là: 52 - 25 = 27 kg

ĐS: 27kg

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 8 tháng 4 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

bao thứ nhất hơn bao thư hai là: 52 - 37 = 15 kg
Cùng bớt đi cả hai bao thì hiệu h2 bao không đổi
bài toán hiệu - tỉ
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 -2 =3 phần
Số kg bao 1 sau khi bớt là: 15 : 3 x 5 = 25 kg
Vậy số kg bớt đi là: 52 - 25 = 27 kg
ĐS: 27kg

Đọc tiếp...
15 tháng 4 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Số bé lak : 50

Số lớn lak :125

                                        -Chúc bn hok tốt nhé- Nhớ k cho mik nhé!!

Đọc tiếp...
tranyennhi 20 tháng 4 2017 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

so be la 50 

so lon la 125

Đọc tiếp...
quản thị thùy dương 20 tháng 4 2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

số bé : 50

số lớn 125

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 16 tháng 7 2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Chia số táo mỗi bạn có thành 5 phần bằng nhau thì tổng số táo của 3 bạn là 15 phần như thế

Phân số chỉ số táo còn lại của bình và chi là

1:15=1/15 tổng số táo của 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi là

(5x2)/15=10/15 tổng số táo 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi đã ăn là

10/15-1/15=9/15 tổng số táo của 3 bạn

Tổng số táo Bình và Chi đã ăn là

19+17=36 quả

Tổng số táo 3 bạn có là

36:9/15=60 quả

Số táo mỗi bạn có là

60:3=20 quả

 

Đọc tiếp...
vioo 13 tháng 11 2016 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

giúp mình bài này vs mẹ cho 3 chị em An.Binh va Trung co so tao nhu co so tao nhu nhau.Binh an het 19 qua tao Trung an het 17 qua .nhu vay la so tao con lai cua Binh va TRungchi bang 1/5 so tao cua An .hoi moi ban co bao nhieu qua tao?

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) CTV 12 tháng 4 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Chia số táo mỗi bạn có thành 5 phần bằng nhau thì tổng số táo của 3 bạn là 15 phần như thế

Phân số chỉ số táo còn lại của bình và chi là

1:15=1/15 tổng số táo của 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi là

(5x2)/15=10/15 tổng số táo 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi đã ăn là

10/15-1/15=9/15 tổng số táo của 3 bạn

Tổng số táo Bình và Chi đã ăn là

19+17=36 quả

Tổng số táo 3 bạn có là

36:9/15=60 quả

Số táo mỗi bạn có là

60:3=20 quả

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 6 tháng 5 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

bé : 57,lớn:133                                              

Đọc tiếp...
Music Girl 30 tháng 4 2018 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

Tỉ số của 2 số là :\(\frac{3}{7}\)nên ta coi số bé là 3 phần thì số lớn là 7 phần như thế.

Nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn. Vậy số lớn hơn số bé 76 đơn vị

Hiệu số phần bằng nhau là:

7-3=4(phần)

Giá trị 1 phần như thế là:

76÷4=19

Số bé là:

19×3=57

Số lớn là:

57+76=133

Đ/s:.........

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 16 tháng 5 2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

số bé:57

số lớn:133

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 15 tháng 7 2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Nếu đi 25 km/h thì muộn 2 giờ.

Nếu đi 30 km/h và không nghỉ thì muộn chỉ 1 giờ (2 giờ - 1 giờ = 1 giờ).

Hiệu số thời gian giữa đi 30 km/h và đi 25km/h là: 2 - 1 = 1 giờ.

Vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta có tỉ lệ vận tốc là 25/30 = 5/6 => Tỉ lệ thời gian là 6/5.

Vậy nếu gọi thời gian đi hết quãng đường với vận tốc 25km/h là 6 phần thì thời gian đi với vận tốc 30 km/h sẽ là 5 phần.

Hiệu số phần thời gian đi là: 6 - 5 = 1 phần

1 phần này ứng với hiệu số thời gian, tức là bằng 1 giờ.

Vậy thời gian đi với 25 km/h là 6 phần x 1 giờ = 6 giờ

Quãng đường AB là 25 x 6 = 150 km/h.

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) CTV 10 tháng 4 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu đi 25 km/h thì muộn 2 giờ.

Nếu đi 30 km/h và không nghỉ thì muộn chỉ 1 giờ (2 giờ - 1 giờ = 1 giờ).

Hiệu số thời gian giữa đi 30 km/h và đi 25km/h là: 2 - 1 = 1 giờ.

Vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta có tỉ lệ vận tốc là 25/30 = 5/6 => Tỉ lệ thời gian là 6/5.

Vậy nếu gọi thời gian đi hết quãng đường với vận tốc 25km/h là 6 phần thì thời gian đi với vận tốc 30 km/h sẽ là 5 phần.

Hiệu số phần thời gian đi là: 6 - 5 = 1 phần

1 phần này ứng với hiệu số thời gian, tức là bằng 1 giờ.

Vậy thời gian đi với 25 km/h là 6 phần x 1 giờ = 6 giờ

Quãng đường AB là 25 x 6 = 150 km/h.

Đọc tiếp...
Đình Nguyễn 10 tháng 4 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

mà đó có phải vận tốc đâu

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 28 tháng 4 2015 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi 2 người sẽ ko thay đổi theo thời gian

Tuổi con 3 năm sau:27:(4-1)=9(tuổi)

Tuổi con hiện nay:9-3=6(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay:6+27=33(tuổi)

Đọc tiếp...
Music Girl 29 tháng 4 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Sau mỗi năm, ai cũng đều tăng lên 1 tuổi.

=> Tuổi mẹ hơn con sẽ không bao giờ thay đổi.

Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con nên ta coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 4 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

4-1=3(phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27÷3=9(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33(tuổi)

Đ/s:..........

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 1 tháng 4 2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27 tuổi 

Ta có sơ đồ tuổi mẹ con sau 3 năm nữa :

Mẹ  |-----|-----|-----|-----|

Con |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

       4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

       27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là : 

       36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

       33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 24 tháng 7 2016 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dự định so với vận tốc thực tế là : 

            45/35 = 9/7

Vì cùng quãng đường nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vậy thời gian theo dự định so với thời gian thực tế là : 7/9 

Hiệu số phần là: 9 - 7 = 2 (phần) 

Thời gian thực tế đi là : 40 : 2 x 9 = 180 (phút) = 3 giờ 

Quãng đường AB là : 35 x 3 = 105 (km) 

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 24 tháng 7 2016 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Vận tốc dự định so với vận tốc thực tế là : 

            45/35 = 9/7

Vì cùng quãng đường nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vậy thời gian theo dự định so với thời gian thực tế là : 7/9 

Hiệu số phần là: 9 - 7 = 2 (phần) 

Thời gian thực tế đi là : 30 : 2 x 9 = 135 (phút) = 2,25 giờ 

Quãng đường AB là : 35 x 2,25 = 78,75 (km) 

Đọc tiếp...
Thỏ Bông 18 tháng 3 2017 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm
Đinh Thị Quỳnh Hương 16 tháng 3 2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi tức là gấp 3/2

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 3/2 tuổi em

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em hiện nay là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em.

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian và 1/2 tuổi em hiện nay = 1 lần tuổi em cách đây 6 năm

Hay tuổi em hiện nay=2 lần tuổi em cách đây 6 năm.

- Mà tuổi em hiện nay hơn tuổi em cách đây 6 năm là 6 tuổi

Ta có sơ đồ:

Em hiện nay           I-----I-----I

Em cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện nay :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện nay :

12x3/2=18(tuổi)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 30 tháng 5 2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Trả lời:#$#####################

18 nha$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

k mk nha%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$

Đọc tiếp...
Mira Stauss 30 tháng 5 2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi=3/2

=>Hiện nay tuổi anh =3/2 tuổi em

=>Hiệu giữa tuổi anh và tuổi em bây giờ là:3/2-1=1/2(tuổi em)

=>hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:2-1=1(lần tuổi em)

mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 anh em ko đổi

=>tuổi em cách đây 6 năm =1/2 tuổi em hiện nay

ta cs sơ đồ:bn tự vẽ nha(dạng hiệu tỉ)

tuổi em hiện nay là:6:(2-1)*2=12(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:12:2*3=18(tuổi)

đáp số:...

hok tốt!

Đọc tiếp...
olympic 18 tháng 4 2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là :

8 - 1 = 7 (phần)

Tuổi ông là :

56 : 7 x 8 = 64 (tuổi)

Tuổi cháu là :

64 - 56 = 8 (tuổi)

Số năm tuổi cháu bằng 1/5 tuổi ông là :

56 : (5 - 1) - 8 = 6 (năm)

ĐS : 6 năm

Like mình nha !

Đọc tiếp...
Đình Nguyễn 10 tháng 4 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Một người đi xe máy từ thành phố A đến thành phố B. Nếu chạy với vận tốc 25km/h thì sẽ muộn 2h. Nếu chạy với vận tốc 30km/h, giữa đường nghỉ 1h thì cũng muộn mất 2h. Hỏi để đến đúng giờ mà dọc đường không nghỉ thì xe phải chạy với vận tốc là bao nhiêu?

Đọc tiếp...
trần văn mạnh 19 tháng 5 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Coi số bóng đèn màu là 5 phần bằng nhau,số bóng đèn trắng là 3 phần băng nhau.Hiệu số phần bằng nhau là:5-3=2(phần).Giá trị 2 phần là 250 bóng đèn.Vậy giá trị 1 phần là:250:2=125(bóng đèn).

Số bóng đèn trắng là:125*3=375(bóng đèn).

Số bóng đèn màu là:375+250=625(bóng đèn).

Đáp số:số bóng đèn trắng:375 bóng đèn

           Số bóng đèn màu:625 bóng đèn.      

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy 14 tháng 7 2015 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

cac p ket pn voi mk nha

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 15 tháng 8 2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Số bóng đèn trắng là: 

250 : 2 x 3 = 375 (bóng)

Số bóng đèn màu là:

375 + 250 = 625 (bóng)

Đọc tiếp...
Kaitoru 29 tháng 4 2015 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

*Ta có hiệu của vận tốc đi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô là 2 lần vận tốc dòng nước

*Mà vận tốc dòng nước là 3 km/h => Hiệu vận tốc giữa đi xuôi dòng và ngược dòng của ca nô là :

3 . 2 = 6 (km/h)

*Gọi vận tốc của ca nô là V và S là quảng đường khúc sông.

Theo ca nô đi xuôi dòng ta có :

S = ( V + 3 km/h ) . 3                                          (1)

Theo ca nô đi ngược dòng ta có :

S = ( V - 3 km/h ) . 5                                           (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra :

( V + 3 km/h ) . 3 = ( V -3 km/h ) . 5

\(\Rightarrow\) 3V + 9 km/h  = 5V - 15 km/h

\(\Rightarrow\) 15 km/h + 9 km/h = 5V - 3V

\(\Rightarrow\) 24 km/h                =  2V

\(\Rightarrow\) 12 km/h                = V 

Vậy vận tốc của ca nô là 12 km/h

\(\Rightarrow\) Quảng đường khúc sông là :

( 3 + 12 ) . 3 = 45 (km)

Đáp số : 45 km

 

 

 

Đọc tiếp...
linh cute 4 tháng 4 2018 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Độ dài khúc sông bằng quãng đường đi xuôi dòng trong 3 giờ.

Vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực của ca nô cộng với 3 km/h.

Vận tốc khi ngược dòng bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi 3 km/h.

Do đó vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là 6 km/h.

Vì trong mỗi giờ quãng đường đi được khi ngược dòng ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là 6 km nên trong 3 giờ ngược dòng thì ca nô đi được quãng đường ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là

6 . 3 = 18 km;

Tức là ngắn hơn độ dài khúc sông là 18 km.

Để đi hết 18 km này ca nô đã phải ngược dòng thêm 2 giờ nữa.

Do đó vận tốc ngược dòng là: 18 : 2 = 9 (km/h).

Vậy độ dài khúc sông là: 9 . 5 = 45 (km).


 

Đọc tiếp...
Vũ vân 26 tháng 4 2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Độ dài khúc sông bằng quãng đường đi xuôi dòng trong 3 giờ.

Vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực của ca nô cộng với 3 km/h.

Vận tốc khi ngược dòng bằng vận tốc thực của ca nô trừ đi 3 km/h.

Do đó vận tốc xuôi dòng hơn vận tốc ngược dòng của ca nô là 6 km/h.

Vì trong mỗi giờ quãng đường đi được khi ngược dòng ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là 6 km nên trong 3 giờ ngược dòng thì ca nô đi được quãng đường ngắn hơn quãng đường xuôi dòng là

6 . 3 = 18 km;

Tức là ngắn hơn độ dài khúc sông là 18 km.

Để đi hết 18 km này ca nô đã phải ngược dòng thêm 2 giờ nữa.

Do đó vận tốc ngược dòng là: 18 : 2 = 9 (km/h).

Vậy độ dài khúc sông là: 9 . 5 = 45 (km).

Lưu ý: Có thể đưa bài toán trên về bài toán tìm x như sau:

Gọi độ dài khúc sông là x (km).

Vận tốc xuôi dòng của ca nô là: x3x3 (km/h)

Vận tốc ngược dòng của ca nô là: x5x5  (km/h).

Vận tốc thực của ca nô bằng: x3−3=x5+3x3−3=x5+3 hay 5x - 45 = 3x + 45 

Chuyển vế ta được: 2x = 90. Vậy x = 45 (km). 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17 tháng 2 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con đều ko thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là : 5-1=4(phần)

số tuổi của con sau 3 năm là : 28/4=7(tuổi)

số tuổi của con hiện nay là : 7-3=4(tuổi)

số tuổi của mẹ hiện nay là : 4+28=32(tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 2 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Vì nhác viết nên bạn tự viết câu lời nói nha :D

Ta có sơ đồ :

Tuổi con:/-----/

Tuổi mẹ :/-----/-----/-----/-----/-----/

Tuổi con sau 3 năm là : 28 : ( 5 - 1 ) = 7 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 7  - 3 = 4 ( tuổi ) 

Tuổi mẹ hiện nay là : 28 + 4 = 32 ( tuổi )

Đáp Số : 4 và 32

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 17 tháng 2 2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

mẹ 32 tuổi !

con : 4 tuổi !

dễ mà ! ^^ 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 30 tháng 8 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con

vậy tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần bố hơn con :

10‐1=9﴾phần﴿

22 năm sau tuổi bố gấp đôi thì tuổi con có

: 9x2=18﴾phần﴿

Khoảng thời gian từ 10 năm trước đến 22 năm sau:

22+10=32﴾năm ﴿

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi bố là

: 18‐10=8 ﴾phần﴿

Giá trị 1 phần là :

32:8=4﴾tuổi﴿

Tuổi bố 10 năm trước là

: 4 x10=40﴾tuổi﴿

Tuổi bố hiện nay là

: 40+10=50﴾tuổi﴿

Tuổi con hiện nay là:

40:10﴿+10=14﴾tuổi﴿

Đ/s: bố :50 tuổi,con:14 tuổ

Đọc tiếp...
The Lonely Cancer 16 tháng 8 2016 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi hai bố con bằng : 

                    \(\frac{10-1}{10}\)\(=\frac{9}{10}\)tuổi bố 10 năm trước đây

Hiệu tuổi hai bố con bằng :

                     \(\frac{2-1}{2}=\frac{1}{2}\)tuổi bố 22 năm nữa

Tỉ số giữa tuổi bố 10 năm trước đây và tuổi bố 22 năm nữa là :

                  \(\frac{1}{2}:\frac{9}{10}=\frac{5}{9}\)

Hiệu giữa tuổi bố trước đây 10 năm trước đây và tuổi bố 22 năm nữa là :

                     \(10+22=32tuổi\) 

Tuổi bố hiện nay  là :

                   \(32:\left(9-5\right)\cdot5+10=50tuổi\)

Tuổi con hiện nay là :

                   \(50-10:10+10=\)14 \(tuổi\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: