Giúp tôi giải toán


lê thị hà my 2 giờ trước (09:15)
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ bn tự vẽ nha số bé là 1 phần số lớn là 10 phần

bài giải

số bé là:2700:(10-1)nhân 1=300

số lớn là 300 nhân 10=3000

đáp số :số bé:300 số lớn 3000

Chu Quyen Nhan 2 giờ trước (09:11)
Báo cáo sai phạm

Số thứ 2 gấp lên 10 ần thì được số thứ nhất nên suy ra :

số 1 : 10 phần 

số 2 : 1 phần 

hiệu : 2700 

hiệu số phần bằng nhau là :

10 - 1 = 9 ( phần )

số thứ nhất là :

2700 : 9 x 10 = 3000 

số thứ hai là :

3000 - 2700 = 300 

ĐS :....

Vũ Hà Vy Anh 2 giờ trước (09:18)
Báo cáo sai phạm

Số thứ hai là

2700 : ( 10 -1) = 300

số thứ nhất là

300 x 10 =3000

đáp số ........

DORAEMON 23/07 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

vì muốn mẫu số gấp rưỡi tử số thì tử số phải bằng 2/3 mẫu số =2/3*45=30

vậy cần thêm 4 đơn vị vào tử số để mẫu số gấp rưỡi tử số

Nguyễn Lương Bảo Tiên 12/09/2014 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ 63

Số trừ  6

o0oNguyễno0o 20/07/2017 lúc 07:03
Báo cáo sai phạm

Số trừ là :

      ( 57 - 3 ) : ( 10 - 1 ) = 6

Số bị trừ là :

        57 + 6 = 63

ĐS :...

Harry Potter05 03/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ là: 63

Số trừ là: 6

Bn nào thấy đúng thì ủng hộ mk nha !!!

kudo shinichi 18/07/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

                                     Bài giải

      Số bé là :  4 : (4 - 1) x 1 = 4/3

      Số lớn là : 4/3 + 4 = 16/3

           Đáp số : ...

công chúa xinh xắn 18/07/2017 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Số bé là :

4 : ( 4 - 1 ) = 4/3

Số lớn là :

4/3 + 4 = 16/3

Đáp số : ....

Nguyễn Hữu Chiến Thắng 18/07/2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là :\(\frac{16}{3}\)

Số thứ hai là : \(\frac{4}{3}\)

Phung Huyen Trang 11/12/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

hieu so phan giua tuoi me va tuoi con truoc day 8 nam la:1-1/4=3/4[tuoi me]

hieu so phan giua tuoi con va me hien nay la:1-2/5=3/5[tuoi me hien nay]

moi nam moi nguoi tang 1 tuoi nen hieu so tuoi giua me va con ko thay doi.Vay nen 3/4 tuoi me truoc day=3/5 tuoi me hien nay.Ti so giua tuoi me truoc day va tuoi me hien nay la 3/5:3/4=4/5

Ta co so do


ban ve tuoi me truoc day la 4 phan va tuoi me hien nay la 5 phan,hieu la 8 nhe

Tuoi me hien nay la :8:[5-4]*5=40 tuoi

                         CHO MINH DUNG NHE BAN!

                                                                                                           thanks ban nhieu!!!!****

 

nguyễn đặng phương anh 22/07 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ hiện nay là 40 tuổi.

hoàng nguyễn uyên nhi 22/07 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

dễ thôi

nguyen trung nghia 09/06/2017 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn thiếu câu hỏi : 

Nếu câu hỏi là : " Tìm số tự nhiên đó " thì mik làm như sau

Hiệu hai của tử và mẫu ban đầu là :

                      11 - 2 = 9

- Vì cộng cả tử và mẫu cùng 1 số tự nhiên thì hiệu của tử và mẫu không thay đổi

--> sau khi cộng thêm cả tử và mẫu 1 số thì hiệu của chúng vẫn là 9

9 ứng với số phần là :

                   7 - 4 = 3

Tử số lúc sau là :                             hoặc             Mẫu số lúc sau là :

                  9 : 3 x 4 = 12                                               9 : 3 x 7 = 21

Vậy số tự nhiên cần tìm là :                                  Vậy số tự nhiên càn tìm là :

                 12 - 2 = 10                                                   21 - 11 = 10

Đ/s : 10

Bạn chọn 1 trong 2 cách : - Tìm só tự nhiên đó bằng tử 

                                      - Tìm số tự nhiên đó bằng mẫu

Nhưng không thể bỏ qua bước tìm hiệu của tử và mẫu nhé !!! 

Gà Mờ 09/06/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Khi cùng thêm vào tử số và mẫu số cùng một số thì hiệu giữa mẫu số và tử số vẫn không thay đổi. 
Mà: 
Hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số 2/11 là: 
11 - 2 = 9 
Hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số 4/7 là: 
7 - 4 = 3 
Vậy phân số mới được giảm đi cả tử số và mẫu số là: 
9 : 3 = 3 ( lần ) 
Tử số của phân số mới khi chưa bị giảm là: 
4 x 3 = 12 
Mẫu số của phân số mới khi chưa bị giảm là: 
7 x 3 = 21 
Số cần thêm vào tử số và mẫu số là: 
12 - 2 = 10 
( Hoặc: 21 - 11 = 10 ) 
Đáp số: 10

Phạm_Tiến_Đức 06/05/2017 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu đất là: 

50 : 2 x ( 5 + 3) = 200 (m2)

Đáp số: 200 m2

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 17/07/2017 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

S khu đất là :

50 : 2 x ( 3 + 5 ) = 200 ( m2)

Đáp số : 200 m2

Phúc Trần Tấn 20/07/2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Diện tích là:

50 : 2 x 8 = 200 m2

Đáp số: 200 m2

top scorer 11/08/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị số bé và số lớn ta thấy tổng gấp 9 lần hiệu, hai lần số bé sẽ gấp 8 lần hiệu, như vậy số bé sẽ gấp 4 lần hiệu. 
(đến đây là dạng toán hiệu tỷ) 
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị quan hệ giữa hiệu và số bé, coi hiệu là 1 phần thì số bé là 4 phần 
Hiệu số phần bằng nhau là 
4-1=3 phần 
Hiệu 2 số là 
27:3=9 
Số bé là 9x4=36 
Tổng 2 số là 9x9=81 
Số lớn là 81-36=45

Nguyễn Nam Cao 12/07/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Thời gian người ấy đi về hết :

3 + 1 = 4 ( giờ )

Trên cùng quãng đường, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Tỉ số thời gian lúc đi và lúc về là : 3 : 4 = 3/4. Vậy tỉ số giữa đi và về là 4/3

Lúc đi : I-----I-----I-----I-----I

Lúc về : I-----I-----I-----I

Vận tốc lúc đi là : 

10 : ( 4 - 3 ) x 4 = 40 ( km/giờ )

Quãng đường AB là :

40 x 3 = 120 ( km )

Đáp số : 120 km

Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/07 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

120 km nha.^-^

Truong Minh Duc 09/04/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

120 km nha bạn !

trần như 26/03/2015 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Phân tích: Vì quãng đường AB (s = v x t) không đổi, nên ta có thể xem vận tốc (v) là chiều dài của một hình chữ nhật và thời gian (t) là chiều rộng của hình chữ nhật đó. Vẽ sơ đồ:

Giải: Ta có 40 phút = 2/3 giờ

Nếu ô tô đi từ B về A với vận tốc 30 km/giờ thì sau khoảng thời gian dự định đi từ B về A, ô tô còn cách A một quãng đường là:

30 x 2/3 = 20 (km)

Sở dĩ có khoảng cách này là vì vận tốc xe giảm đi:

40 - 30 = 10 (km/h)

Thời gian ôtô dự định đi từ B về A là:

20 : 10 = 2 (giờ)

Quãng đường AB dài là:

40 x 2 = 80 (km)

Đáp số: 80 km

Chú ý là s1 = s2

Nobi Nobita 01/03/2017 lúc 06:20
Báo cáo sai phạm

Đáp số : 80 km 

Trần Đoàn Trí Thức 26/02/2017 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

Đáp số : 80 km 

Nguyen The Dung 05/02/2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Như vậy, lúc đầu số dầu ở thùng 1 nhiều hơn số dầu ở thùng 2 là 4 lít. 

Sau khi chuyển 2 lít từ thùng 2 sang thùng 1 thì thùng 1 nhiều hơn thùng 2 la2 8 lít. Tỷ số giữ hai thùng là: 3/1.

Hiệu số phần bằng nhau là: 3-1 = 2.

Số dầu ở thùng 1 lúc này là: 8:2 x 3 = 12 (lít). Vậy số dầu ở thùng 1 lúc đầu là: 12-2 = 10 (lít)

Số dầu ở thùng 2 lúc đầu là: 10 - 4 = 6 (lít).

Đáp số: 10 lít và 6 lít

 

ta quynh anh 21/07/2016 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

bạn có biết bài này không chỉ hộ mình với:có 2 thùng dầu, thùng 1 có số đầu bằng 5/7 số dầu thùng 2 ,và nếu chuyên tâm lít dầu từ thùng 2 sang thùng 1, thì số đầu 2 thùng bằng nhau .hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

pham duc toan 21/03/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

10 lit va 5 lit

Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Đổi : 0,0625 = \(\frac{1}{16}\)

Hiệu số phần bằng nhau :

16 - 1 = 15 ( phần ) 

Số lớn là :

7,5 : 15 x 16 = 8 

Đáp số : 8

Mạnh Châu 05/06/2017 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

Đổi : 0,0625 = \(\frac{1}{16}\) 

Số lớn là:

7,5 : ( 16 - 1 ) x 16 = 8

                         Đáp số : 8

doan thi khanh linh 12/07/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

116 

Hiệu số phần bằng nhau :

16 - 1 = 15 ( phần ) 

Số lớn là :

7,5 : 15 x 16 = 8 

Đáp số : 8

Nếu bạn thấy đúng thì k cho mình nha


 
Trương Thị Minh Thư 14/09/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là: 
3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất là: 
10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất là: 
20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất là: 
( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
Đáp số: 100 m

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 
                  3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                 10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                  20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                ( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
                     Đáp số: ......................

phan gia huy 22/09/2016 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là

       3-2=1 {phần}

Hồ Khánh Ly 05/02/2016 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Giải: (Dạng tổng- hiệu)

Phân số thứ hai là:

2001/2002 : 2 = 2001/4004

Phân số thứ nhất là:

2001/4004 + 2001/2002 = 6003/4004

Tổng hai phân số là: 

6003/4004 + 2001/4004 = 2001/1001

Đáp số: 2001/1001

 Đúng 100%

Huỳnh Văn Hiếu 25/08/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Coi số thứ nhất là 3 phần và số thứ hai là 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau:

3-1=2 phần

Số lớn là:

2001/2002:2x3=6003/4004

Số bé là:

2001/2002:2x1=2001/400

                Đ/S:...........

Phan Gia Huy 14/02/2016 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

d sai bét rồi

Mr Lazy 29/06/2015 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Tử mới là: 31-n 
Mẫu mới là: 43-n
Ta có sơ đồ: 
Tử mới  :     |----------|---------|----------| 43-n - (31-n)
Mẫu mới:     |---------|----------|---------|----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 - 3 = 2 phần
Hiệu của mẫu và tử là: 43-n - (31-n) = 12 (đơn vị)
Tử mới là: 12 : 2 x 3 = 18
Số tự nhiên n là: n = 31-18 = 13.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: