Giúp tôi giải toán


Nguyễn Ngọc Anh Minh 16/07/2015 lúc 17:03

Chia số táo mỗi bạn có thành 5 phần bằng nhau thì tổng số táo của 3 bạn là 15 phần như thế

Phân số chỉ số táo còn lại của bình và chi là

1:15=1/15 tổng số táo của 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi là

(5x2)/15=10/15 tổng số táo 3 bạn

Phân số chỉ số táo của Bình và Chi đã ăn là

10/15-1/15=9/15 tổng số táo của 3 bạn

Tổng số táo Bình và Chi đã ăn là

19+17=36 quả

Tổng số táo 3 bạn có là

36:9/15=60 quả

Số táo mỗi bạn có là

60:3=20 quả

 

vioo 13/11/2016 lúc 14:08

giúp mình bài này vs mẹ cho 3 chị em An.Binh va Trung co so tao nhu co so tao nhu nhau.Binh an het 19 qua tao Trung an het 17 qua .nhu vay la so tao con lai cua Binh va TRungchi bang 1/5 so tao cua An .hoi moi ban co bao nhieu qua tao?

Đào Vân Giang 30/01/2017 lúc 09:21

20 quả

Nguyễn Thành An 18/03/2015 lúc 10:34

coi số thứ nhất là 6 phần, số thứ hai là 4 phần, số thứ ba là 3 phần

2010 ứng với số phần là:                       6-3=3(phần)

số thứ hai ứng với 4 phần là:

                             2010:3x4=2680(tuổi)

                                 

Ran Mori 15/02 lúc 20:42

mk ko biet
 

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

Vũ Nhật Thanh 15/02 lúc 18:24

Xin lưu ý, đơn vị của chu vi là m chứ không phải m2 nhé bạn  Takishama Kei

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

giang ho dai ca Hiệp sĩ 05/06/2015 lúc 18:32

Số phần tiền còn lại của người thứ nhất là :

1 - 5/6 = 1/6

Số tiền của còn lại của người thứ hai là :

1 - 6/7 = 1/7

Theo đề bài : 1/7 số iền người thứ hai nhiều hơn 1/6 số tiền của người thứ nhất 2000đ nên nếu ta bớt mỗi phần tiền của người thứ hai đi 2000đ thì ta được mỗi phần tiền còn lại của người thứ hai bằng mỗi phần tiền người thứ nhất.

Khi đó ta có số phần bằng nhau là :

6 + 7 = 13 (phần)

Tổng số tiền sẽ giảm đi là :

79000 - 2000 x 7 = 65000 (đồng)

Số tiền người thứ nhất là :

65000 : 13 x 6 = 30000 (đồng)

Số tiền người thứ hai là :

79000 - 30000 = 49000 (đồng)

Jackson Yi 05/06/2015 lúc 18:35

Số tiền phải còn lại của người thứ nhất là :1-5/6 =1/6

Số tiền của còn lại của người thứ hai là :1-6/7=1/7

Theo đề bài :1/7 số tiền người thứ hai nhiều hơn 1/6 số tiền của người thứ nhất 2000đ nên nếu bớt mỗi phần tiền của người thứ hai đi 2000đ thì ta đc mỗi phần tiền còn lại của người thứ hai bằng mọi phần tiền người thứ nhất

Khi đó ta có số phần bằng nhau là : 6+7=13

Tong số tiền sẽ giảm đi là :79000-2000.7=65000(đong)

Số tiền người thứ nhất là: 65000 : 13 . 6 = 300000(đong)

Số tiền người thứ hai là :79000-30000=49000(dong)

Jackson Yi 05/06/2015 lúc 19:28

olm qua dang the em cug lam giong da ca voi **** dai ca dc bui phuong anh **** roi thi olm phai chon em chu 

Nguyễn Thành Nam 16/08/2015 lúc 10:42

tuổi con gái =25% tuổi bố =>tuổi con gái =1/4 tuổi bố

tuổi con trai hơn con gái là:10-4=6(tuổi)

tỉ số giữa con trai và con gái là:3/8:1/4=3/2

tuổi con gái là:6:(3-2)x2=12(tuổi)

tuổi bố là:12:25x100=48(tuổi)

ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:36

Tuổi Hùng 3 năm tới hơn tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi Hùng cách đây 3 năm: |-----------|

                                                              6 tuổi

Tuổi Hùng 3 năm tới:          |-----------|----------|----------|

Tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 6 : (3 - 1).1 = 3 (tuổi)

Tuổi Hùng hiện nay là: 3 + 3 = 6(tuổi)

Bùi Anh Đức 28/07/2015 lúc 21:36

Bài giải

Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi thì sau 2 năm nữa ông vẫn hơn cháu 63 tuổi.

Ta có sơ đồ biểu thị số tuổi của ông và cháu sau 2 năm nữa:

Ông  :|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

                                                 63 tuổi     

Cháu:|--------|

                 Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:

                            8-1=7(phần)

                  Giá trị 1 phần (hay tuổi cháu hai năm nữa) là:

                           63:7=9(tuổi)

                  Tuổi cháu hiện nay là:

                           9-2=7(tuổi)

                   Tuổi ông hiện nay là:

                           7+63=70(tuổi)

                                   Đáp số:Cháu:7 tuổi

                                               Ông:  70 tuổi

Cho mình 1 l-i-k-e nhé!

Lục Minh Hoàng 28/07/2015 lúc 21:29

Giải

Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi.2 năm nữa ông vẫn hơn cháu 63 tuổi

=>Tuổi cháu 2 năm nữa là: 63:(8-1)=9(tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:9-2=7(tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 7+63=70(tuổi)

phan dinh dat 08/05/2016 lúc 12:29

Ông hơn cháu 52 tuổi. 4 năm nữa tổng số tuổi 2 ông cháu là 76 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?

nguyen thieu cong thanh 29/05/2015 lúc 20:08

\(\frac{a+4}{b}=1\Rightarrow a+4=b\)

\(\frac{a}{b+3}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=b+3\)

=>2a=a+4+3

=>2a-a=7

=>a=7

=>b=11

vậy \(\frac{a}{b}=\frac{7}{11}\)

giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 19:41

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{a}{b}\)

Ta có: 

\(\frac{a+4}{b}=1\Rightarrow a+4=b\Rightarrow2a+8=2b\Rightarrow2a=2b-8\)

\(\frac{a}{b+3}=\frac{1}{2}\Rightarrow2a=b+3\Rightarrow2b-8=b+3\Rightarrow b-8=3\Rightarrow b=11\)

\(\Rightarrow2b-8=14\Rightarrow2a=14\Rightarrow a=7\)

Vậy phân số cần tìm là \(\frac{7}{11}\)

ngô việt hưng 04/12/2016 lúc 20:37

suy ra sao ý nhỉ

Đỗ Thu Hằng 09/03/2015 lúc 18:55

Tổng của hai số đó gấp 8 lần số bé nên hiệu số đó phải gấp 6 lần số bé

Số bé 162 : 6 =27

Số lớn 27 + 162 = 189

Trần Hồng Minh 18/02/2016 lúc 10:12

bn Đỗ Thu Hằng cho mình biết tạo sao hiệu phải gấp 6 lần vậy

songoku 12/02/2017 lúc 14:47

189 ban oi 

olympic 09/04/2015 lúc 13:59

Ta có sơ đồ như sau :

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

 

Nguyễn Tuấn Anh 17/01/2017 lúc 15:30

150 nha

nguyên 11/04/2015 lúc 09:15

Ta có sơ đồ như sau :

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

daviddegea 19/01/2017 lúc 21:09

Bài giải 

Vì nếu thêm 4 đơn vị vào tử số và giữ nguyên mẫu số ta được phân số có giá trị =1.Vậy mẫu số hơn tử số 4 đơn vị .

Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm 3 vào mẫu số thì ta được phân số có già trị bằng 1 phần 2 . Vậy ta có sơ đồ

Nếu tử số bằng 1 phần thi mẫu số bằng 2 phần như thế và hiệu của chúng là 7

Tử số là 

7 x (2-1) =1

Mẫu số là 

7 + 4 = 11

Vậy phân số cần tìm là 7 /11

akaly 12/02/2017 lúc 19:30

=7/11

lab ngoc anh 30/01/2017 lúc 20:27

thay giao giai cho minh roi trong chuyen de y cac ban lam dung roi =7/11

Nguyễn Lương Bảo Tiên 02/12/2014 lúc 20:55

Giữa chúng có 119 số tự nhiên khác nên số lớn hơn số bé 120

Hiệu số phần bằng nhau là 5 - 3 = 2

Số lớn là 120 : 2 x 5 = 300

Số bé là 120 : 2 x 3 = 180

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: