Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Diệu Hoa 11 tháng 6 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Giải :

Ta có sơ đồ :

  • Tuổi mẹ :   |----------|----------|----------|----------|
  • Tuổi con :  |----------|

​Hiệu số phần bằng nhau là :

            \(4-1=3\) (phần)

Tuổi con là :

            \(30\::\:3\times1=10\) (tuổi)

Tuổi mẹ là :

             \(30+10=40\) (tuổi)

                                   Đáp số : Mẹ : 40 tuổi, con : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 11 tháng 6 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Theo bài ra ta có sơ đồ: ( bạn tự vẽ nha ).

Tuổi con là:

30:(4-1)x1=10 ( tuổi )

Tuổi mẹ là:

30+10=40 ( tuổi )

Đáp số:..........................

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 11 tháng 6 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

                  Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 4 phần như thế

                  Hiệu số phần bằng nhau là :

                             4 - 1 = 3 ( phần )

                  Tuổi con là :

                             30 : 3 x 1 = 10 ( tuổi )

                  Tuổi mẹ là :

                             30 + 10 = 40 ( tuổi )

                                         Đ/số : Con : 10 tuổi 

                                                   Mẹ : 40 tuổi.

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 3 tháng 6 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời;

số bé 368

Số lớn 920

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy Hôm kia lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài 1

                                                   Giải

           Số thứ nhất  : |----------|----------|----------|

           Số thứ hai    : |----------|----------|----------|----------|

                         Tổng số phần bằng nhau là :

                                   3 + 4 = 7 ( phần )

                         Số thứ nhất là :

                                   280 : 7 x 3 =120

                         Số thứ hai là :

                                   280 : 7 x 4 = 160

                                              Đáp số : Số thư

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 23 tháng 5 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 23 tháng 5 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 23 tháng 5 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

câu 1:

bạn phải cho hiệu không dc tổn

câu 2:

đề bài sai

Câu 3 :

Tuổi hiện tại : 

       8 . 2 + 8 = 2(tuổi)

Đọc tiếp...
lê thao vy 6 tháng 5 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

1 giờ ca nô đó đi xuôi dòng thì đi đc :

     1 : 4 = 1/4 ( khúc sông ) 

1 giờ ca nô đi ngược dòng thì đi đc : 

     1 : 5 = 1/5 ( khúc sông ) 

3 km/giờ tương ứng :

      1/4 - 1/5 = 1/20 

Quãng sông AB dài : 

       5  : 1/20 = 100 ( km ) 

             ĐS : 100km

Đọc tiếp...
Ma Tốc Độ 9 tháng 5 2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

cái gì mà học giỏi thế

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 17 tháng 5 2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Yamamoto Takeshi 6 tháng 5 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

đổi 30%=\(\frac{3}{10}=\frac{9}{30}\);45%=\(\frac{9}{20}\)

\(\frac{9}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{9}{20}\) quãn đường xe máy đi được

=>\(\frac{1}{30}\)quãng đường ô tô đi được bằng \(\frac{1}{20}\) quãng đường xe máy đi đc

quãng đường ô tô đi đc:

50:(30-20)*30=150(km)

quãng đường xe máy đi đc:

50:(30-20)*20=100(km)

đáp số:....

Đọc tiếp...
Vũ Minh Thư 22 tháng 4 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Yamamoto Takeshi ơi,tỉ số quãng đường mỗi xe đi được với quãng đường AB chứ ko phải là quãng đường mỗi xe đi được nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Khi bớt \(\frac{2}{3}\) chiều dài thì chiều dài mới bằng \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) (chiều dài cũ)

Khi bớt \(\frac{5}{9}\) chiều rộng thì chiều rộng mới bằng \(1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\) (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên \(\frac{1}{3}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ.

\(;\frac{4}{12}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là \(\frac{12}{9}=\frac{4}{3}\)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Le Quoc Tran Anh 2 tháng 6 2015 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Khi bớt $\frac{2}{3}$23  chiều dài thì chiều dài mới bằng $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$123 =13  (chiều dài cũ)

Khi bớt $\frac{5}{9}$59  chiều rộng thì chiều rộng mới bằng $1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$159 =49  (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên $\frac{1}{3}$13  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ.

$;\frac{4}{12}$;412  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là $\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$129 =43 

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

 Đúng 4 Câu trả lời được Online Math lựa chọnTrương Diệu Ngọc
Đọc tiếp...
linda 13 tháng 5 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

2700 m vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Ly 12 tháng 3 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Diện tích cả khu đất hình ABCDE là:

50 : 2 x (5 + 3) = 200 (m2)

Đáp số: 200 m2

Đọc tiếp...
Phạm_Tiến_Đức 6 tháng 5 2017 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu đất là: 

50 : 2 x ( 5 + 3) = 200 (m2)

Đáp số: 200 m2

Đọc tiếp...
Edward Newgate 16 tháng 7 2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu đất là :

50 : 2 . ( 5 + 3 ) = 200 ( m2 )

                Đáp số : 200 m2

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 4 tháng 6 2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

37,5% số lớn = 0,6 số nhỏ

=> 3/8 số lớn = 3/5  số nhỏ

=> số lớn = 8/5 số nhỏ

mà hiệu của hai số là21

=> số lớn là:

  21 : [8-5] x 8 = 56

số bé là:

  56 -21 = 35

 

Đọc tiếp...
Sơn Tùng MTP 17 tháng 4 2017 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

số lớn 56

số bé 35 

k mk 

n_n

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 16 tháng 4 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

37,5% số lớn = 0,6 số nhỏ

=> 3/8 số lớn = 3/5  số nhỏ

=> số lớn = 8/5 số nhỏ

mà hiệu của hai số là21

=> số lớn là:

  21 : [8-5] x 8 = 56

số bé là:

  56 -21 = 35

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 26 tháng 6 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b.

a - b = 133 nên a = 133 + b

Ta có a : b = 4 dư 19

=> a = 4b + 19

=>  133 + b = 4b + 19

Cùng bớt b + 19 của cả 2 vế được :

114 = 3b

=> b = 38 => a = 38 + 133 = 171

             Vậy số bị chia là 171 và số chia là 38

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17 tháng 2 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con đều ko thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là : 5-1=4(phần)

số tuổi của con sau 3 năm là : 28/4=7(tuổi)

số tuổi của con hiện nay là : 7-3=4(tuổi)

số tuổi của mẹ hiện nay là : 4+28=32(tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 2 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Vì nhác viết nên bạn tự viết câu lời nói nha :D

Ta có sơ đồ :

Tuổi con:/-----/

Tuổi mẹ :/-----/-----/-----/-----/-----/

Tuổi con sau 3 năm là : 28 : ( 5 - 1 ) = 7 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 7  - 3 = 4 ( tuổi ) 

Tuổi mẹ hiện nay là : 28 + 4 = 32 ( tuổi )

Đáp Số : 4 và 32

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 17 tháng 2 2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

mẹ 32 tuổi !

con : 4 tuổi !

dễ mà ! ^^ 

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 25 tháng 7 2016 lúc 7:33
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm , mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi mẹ và con không đổi .

 Khi đó ,ta có sơ đồ :

Con : l-----l  36

Mẹ :   l-----l-----l-----l-----l----|

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

   5 - 1 = 4 ( phần )

Tuổi mẹ hiện nay là :

  36 : 4 x 5 - 4 = 41 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

  41 - 36 = 5 ( tuổi )

 Đáp số : ...

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 22 tháng 4 2015 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Sau 3 năm nữa tuổi mẹ vẫn hơn con 36 tuổi.
Ta có sơ đồ:
Tuổi mẹ sau 3 năm nữa:  |-----|-----|-----|-----|-----|
Tuổi con sau 3 năm nữa: |-----|
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 1 = 4 (phần)
Số tuổi của mẹ hiện nay là:
(36 : 4 x 5) - 3 = 42 (tuổi)
Số tuổi của con hiện nay là:
42 - 36 =  6 (tuổi)

Đọc tiếp...
꧁༺༒ TQ.Trường ༒༻꧂ 5 tháng 5 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Đào: /-----/

                                    => 27 000

Mai:/-----/-----/-----/

Hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2 (phần)

Đào có số tiền là:
27 000 : 2 .1 = 13 500 (đ)

Mai có số tiền là:

13 500 + 27 000 = 40 5000 (đ)
Đ/s:...............

Đọc tiếp...
✖_£ãø_ℵươℵ❡_✖ 5 tháng 5 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

_Cái đề bà sai mọe nó roài .

_Mai đã nhiều hơn Đào rồi

_Mà sao tiền Đào là gấp 3 lần tiền Mai

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 5 tháng 5 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

  Tổng số phần bằng nhau là :

        3 - 1 = 2( phần )

  Số tiền của Mai là :

27000 : 2 . 3 = 40 500 ( đồng )

    Số tiền của Đào là :

27000 : 2 . 1 = 13 500 ( đồng )

Đọc tiếp...
no_never 25 tháng 4 2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x, đổi 24 phút = 2/5 giờ

Thời gian từ A đến B là : x/12

Thời gian từ B đến A là:5/12 + x = 5/15

Suy ra : x/12 - (5/12 + x - 5/15) nên x = 29

Vậy quãng đường AB dài 29 km

Đọc tiếp...
no_never 14 tháng 4 2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x, đổi 24 phút = 2/ 5 giờ

Thời gian đi từ A đến B là : x/ 12

Thời gian đi từ B đến A là : 5/12 + x - 5/15

Suy ra : x/12 - ( 5/12 + x-5/15) nên x = 29

Quãng đường AB dài 29 km

Nhớ k cho mình nhé

Đọc tiếp...
Hikari 26 tháng 4 2015 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

phần tô màu tức là hiệu của diện tích hai hình.

hiệu số phần bằng nhau là:

15 - 7 = 8 (phần)

diện tích hình chữ nhật là:

8,4 : 8 x 15 = 15,75 (cm2)

diện tích hình tròn là:

15,75 - 8,4 = 7,35 (cm2)

đáp số: diện tích hình chữ nhật: 15,75 cm2.          diện tích hình tròn: 7,35 cm2.

Đọc tiếp...
tranthaithien 1 tháng 9 2016 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

So cong nhan nu co la :

6x3-6=12 (nu)

So con nhan nam co la :

6x3-6= 12 (nam)

tong hai con nhan nam va nu la :

12+12=24 (cong nhan)

DS:24 cong nhan

Đọc tiếp...
so anh tuyet 12 tháng 3 2017 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

Đ/s : 24 công nhân

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Sơn 20 tháng 4 2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

sau 7 năm tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi ( hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian )

sau 7 năm tuổi con bằng : 1 : ( 3 - 1 ) = 1/2 ( hiệu số tuổi )

sau 7 năm tuổi con là : 36 x 1/2 = 18 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là : 18 - 7 = 11 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là : 11 + 36 = 47 ( tuổi )

đáp số : tuổi bố : 47 tuổi 

             tuổi con : 11 tuổi

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 5 tháng 4 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

sau 7 năm tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi ( hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian )
sau 7 năm tuổi con bằng : 1 : ( 3 - 1 ) = 1/2 ( hiệu số tuổi )
sau 7 năm tuổi con là : 36 x 1/2 = 18 ( tuổi )
tuổi con hiện nay là : 18 - 7 = 11 ( tuổi )
tuổi bố hiện nay là : 11 + 36 = 47 ( tuổi )
đáp số : tuổi bố : 47 tuổi 

Đọc tiếp...
nhất sông núi 12 tháng 7 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sau 7 năm tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi ( hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian )

sau 7 năm tuổi con bằng : 1 : ( 3 - 1 ) = 1/2 ( hiệu số tuổi )

sau 7 năm tuổi con là : 36 x 1/2 = 18 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là : 18 - 7 = 11 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là : 11 + 36 = 47 ( tuổi )

đáp số : tuổi bố : 47 tuổi 

             tuổi con : 11 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Nho không nhớ 28 tháng 3 2016 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

kho thứ 2 hơn kho thứ 1:

135-117=18(tấn)

b)Hiệu số phần bằng nhau là:

4-3=1Suy ra 18 tấn là  1 phần.

c.Sau khi xuất kho thứ 2 còn:

18x3=54(tấn)

Sau khi xuất kho thứ 1 còn:

18+54=72(tấn)

Mỗi kho xuất đi là:

135-72=63(tấn)

Đáp số:63 tấn

Đọc tiếp...
Son Goban 28 tháng 3 2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

 kho thứ 2 hơn kho thứ 1 là : 135 - 117 = 18 ( tấn )

khi xuất đi cùng 1 lượng phân đạm thì hiệu không đổi và bằng 18 tấn 

Sau khi xuất đi kho thứ nhất còn :

18 : ( 4 - 3 ) x 3 = 54 ( tấn )

Mỗi kho xuất đi là : 117 - 54 = 63 ( tấn )

Đ/s : 63 tấn 

( đè bài hỏi sai rùi )

Đọc tiếp...
NATSU DRAGNEEL 29 tháng 3 2016 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Kho thứ 2 hơn kho thứ 1:

135 - 117 = 18(tấn)

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 3 = 1=> 18 tấn là 1 phần.

c.Sau khi xuất kho thứ 2 còn:

18 x 3 = 54(tấn)

Sau khi xuất kho thứ 1 còn:

18 + 54 = 72 (tấn)

Mỗi kho xuất đi là:

135 - 72 = 63 (tấn)

Đáp số:63 tấn

Đọc tiếp...
¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 30 tháng 4 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Đổi 0,75 = 3/4

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 3 = 1 ( phần )

Số bé là:

0,75 : 1 x 3 = 2,25

Số lớn là:

2,25 + 0,75 = 3

Đáp số: Số bé: 2,25

              Số lớn: 3

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 30 tháng 4 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

#)Giải :                           Bài giải

                         Ta có : 0,75 = 75/100 = 3/4 

     Sơ đồ :

     Số bé : /-------/-------/-------/

     Số lớn: /-------/-------/-------/-------/

     Hiệu số phần bằng nhau là :

                         4 - 3 = 1 

    Số bé là : 

              ( 0,75 x 1 ) x 3 = 2,25 

    Số lớn là : 

               2,25 + 0,75 = 3

                                    Đ/số : Số bé : 2,25

                                              Số lớn : 3 .

#)Chúc bn học tốt :D

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 17 tháng 4 2015 lúc 5:44
Báo cáo sai phạm

Nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số bé thì được số lớn là số lớn gấp 10 lần số bé cộng với 8

Vậy số lớn gồm 10 phần và 8 đơn vị

Số bé có 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau là :

     10 - 1 = 9 

Số bé là :

   ( 2222 - 8 ) : 9 = 246

Nếu số bé là 246 thì ta viết thêm chữ số 8 vào bên phải số 246 ta được số lớn là 2468

                      Đáp số : 246 và 2468

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Huyền Trang 28 tháng 3 2015 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

những câu ko biết hãy hỏi

Đọc tiếp...
Mai Nhữ Hoàng 28 tháng 3 2015 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

anh mà được 100000000000000000000000 lượt like thì các chú sẽ có 9999999999999999999999 tỷ đô đó:D

Đọc tiếp...
Đặng Châu Anh 24 tháng 4 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

nên biết đáp án thì mới hỏi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: