Giúp tôi giải toán và làm văn


NAU TE 29 tháng 4 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

 

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là:

27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 4 2015 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian.

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là: 27:(4-1)x1=9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 9-3=6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 6+27=33 (tuổi) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 18 tháng 4 2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27  tuổi 

Ta coi tuổi mẹ 3 năm nữa là 4 phần , tuổi con 3 năm nữa là 1 phần như thế 

-> Hiệu số phần bằng nhau là :

     4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

     27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

     36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

     33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S: 33 tuổi ; 6 tuổi .

Đọc tiếp...
Phạm Tấn Dương 14 tháng 3 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

hung : 38 vien bi 

dung 12 vien bi

Đọc tiếp...
nguyen hoang long 11 tháng 10 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

trả lời:

Hùng có: 38 viên bi

Dũng có: 12 viên bi

hehehehehehe

:V :P :O

Đọc tiếp...
NGuyễn vĩnh quân 16 tháng 4 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

hùng 38 viên dũng 12 viên 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23 tháng 9 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 2 tháng 10 2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 9 2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 1 tháng 5 2015 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Vậy , số lớn gấp 10 lần số bé .

Số bé là :

     12375 : ( 10 - 1 ) = 1375 

Số lớn là :

     1375 + 12375 = 13750

                Đáp số : 1375 và 13750 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 24 tháng 11 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Thêm 3 quả nữa

Vì khi nếu thêm hoặc bớt đi bao nhiêu quả đi chăng nữa thi hiệu giữa hai thúng vẫn bằng là: 

27 - 12 = 15 (quả cam)

Nếu số quả ở thúng thứ hai gấp đôi số quả ở thúng thứ hai thì hiệu giữa hai thúng vẫn bằng 15 quả cam.

Vậy số quả ở thúng thứ nhất là: 

15 x 1 = 15( quả cam ) 

Vậy mỗi thúng cần phải thêm vào: 

15 - 12 = 3 ( quả cam )

Đọc tiếp...
Trần Lệ Quyên 1 tháng 5 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

số lớn là 13750

số bé là 1375

gọi số lớn là x=> số bé à x-12375

theo đb có a=(a-12375)*10

=>a=13750

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 23 tháng 9 2014 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

51/68=3/4

Hiệu số phần bằng nhau là 4-3=1

Tử là 15x3=45

Mẫu là 15x4=60

Phân số là 45/60

Đọc tiếp...
Hồ Khánh Hùng 23 tháng 9 2014 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Đổi phấn số 51\68 = 3\4 ( Vậy hơn 1 phần là 15 đơn vị )

Tử số là: 15x 3 = 45

Mẫu số là: 45 + 15 = 60

Vậy phấn số cần tìm là: 45\60
 

Đọc tiếp...
I love Thomas Lê 16 tháng 6 2016 lúc 6:18
Báo cáo sai phạm

Gọi mẫu số là x thì tử số là x - 15.Ta có: 
(x - 15)/x = 51/68 
<=> 68*(x - 15) = 51*x 
<=> 68x - 1020 = 51x 
<=> 17x = 1020 
<=> x = 60 
Vậy phân số đó có mẫu là 60 và tử là 45

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 26 tháng 9 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

sơ đồ tự vẽ (số thứ nhất 2 phần, số thứ hai 5 phần)

hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

giá trị mỗi phần là:

45 : 3 =15(đơn vị)

số thứ 1 là:

15 x 2 = 30

Số thứ 2 là: 

30 + 45 = 75

Đáp số: ...

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 9 2014 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi mẹ và tuổi con luôn không thay đổi (vì khi mẹ tăng bao nhiêu tuổi thì con cũng tăng bấy nhiêu và hiệu không thay đổi).

Vậy cách đây 3 năm mẹ cũng hơn con 24 tuổi; Con là 1 phần thì mẹ 4 phần.

24 tuổi tương ứng với hiệu số phần: 4 - 1 = 3 phần

=> 1 phần = 24 : 3 = 8 tuổi

=> Con cách đây 3 năm là 8 tuổi (1 phần)

     Mẹ cách đây 3 năm là 4 x 8 = 32 tuổi

=> Con hiện nay là 8 + 3 = 11 tuổi

     Mẹ hiện nay là 32 + 3 = 35 tuổi

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên mẹ luôn hơn con 24 tuổi. Vậy 3 năm trước mẹ, hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ: 
Tuổi con: 1phần 
Tuổi mẹ : 5 phần - Hiều số tuổi mẹ và con 4 phần = 24 tuổi 
(Bài toán lúc này đưa về dạng Hiệu - tỉ. ) 
Hiệu số phần bằng nhau: 
5 -1 = 4 ( phần) 
Tuổi mẹ 3 năm về trước: 
24 : 4 x 5 = 30 ( tuổi) 
Tuổi mẹ hiện nay: 
30 + 3 = 33 ( tuổi) 
Đ/S mk Đ/S khác GV ko biết đúng ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Anh 15 tháng 6 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

mik nhầm 

                Giải

Hiện  năm mẹ hơn con 24 tuổi thì cách đây 3 năm mẹ vẫn hơn con 24 tuổi

Tuổi mẹ cách đây 3 năm là:

      24 : (4-1) x 4 = 32 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là:

      32 + 3= 35( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

     35 - 24 = 11 (tuổi)

           Đ/s:tự viết nha!

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Xe máy chay nhanh gấp 3 lần xe đạp nên ta có sơ đồ:

xe máy : |----|----|----|

xe đạp: |----|

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

trong 1 giờ xe may đi được:

30:2.x3=45(km)

trong 1 giờ xe đạp đi được:

30:2x1=15(km)

ĐS: xe máy 45km

       xe đạp 15km

Đọc tiếp...
Đỗ Phạm Ngọc Phước 29 tháng 7 2015 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Xe máy đi được quãng đường là:

30:(3-1).3=45(km)

Xe đạp đi được quãng đường là;

45-30=15(km)

ĐS:-----------------------

**** cho mik nhé

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 7 2015 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là:

3-1=2(phần)

trong 1 giờ xe may đi được:

30:2.x3=45(km)

trong 1 giờ xe đạp đi được:

30:2x1=15(km)

ĐS: xe máy 45km

       xe đạp 15km

Đọc tiếp...
Mr Lazy 29 tháng 6 2015 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Tử mới là: 31-n 
Mẫu mới là: 43-n
Ta có sơ đồ: 
Tử mới  :     |----------|---------|----------| 43-n - (31-n)
Mẫu mới:     |---------|----------|---------|----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 - 3 = 2 phần
Hiệu của mẫu và tử là: 43-n - (31-n) = 12 (đơn vị)
Tử mới là: 12 : 2 x 3 = 18
Số tự nhiên n là: n = 31-18 = 13.

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14 tháng 10 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là:

125 x 2 = 250

Số lớn là:

( 250 + 32 ) : 2 = 141 

Số bé là: 

250 - 141 = 109

Đ/S: Số lớn: 141

        Số bé: 109

Đọc tiếp...
SKT T1 14 tháng 10 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là:

125x2=250

số bé là :

(250-32):2=109

số lớn là:

250-109=141

  Đáp số

Đọc tiếp...
~Han Sara~ 9 tháng 9 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số đó là: 

         125.2=250

Số lớn là:

         (250+32):2=141

Số bé là: 

        141+32=173

Đ/s....

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 4 2015 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Khánh Linh B 11 tháng 4 2015 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

em : 9 tuoi

anh : 12 tuoi

Đọc tiếp...
olympic 11 tháng 4 2015 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Bexiu 17 tháng 4 2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

7436852406-4389777684

48573949605-4576928460

1098596574-7547t6954959

8238348904-7894844578584

873487576-1234567890

1234567890-123456789

123456789-123456789

23456789-2345678

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 2 tháng 4 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ 2 năm nữa:

Tuổi mẹ  I-----I-----I-----I-----I-----I

Tuổi con I-----I   Hiệu: 24 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 24:(5-1)x5-2=28 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 28-24=4(tuổi)

       Đáp số: con 4 tuổi

                   mẹ 28 tuổi

Đọc tiếp...
Bexiu 2 tháng 4 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Haruko 8 tháng 8 2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

HIỆU SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ:

4 - 1 = 3

TUỔI CỦA MẸ LÀ :

30 : 3 x 4 = 40 ( TUỔI)

TUỔI CON LÀ :

40 - 30 =10 (TUỔI)

Đ/S : ...............

         ...............

Đọc tiếp...
Phạm Hà Thư 29 tháng 10 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Mẹ 40 tuổi         Con 10 tuổi

Đọc tiếp...
Hà Ngô Ngọc 29 tháng 10 2018 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Vì 5/4 là tổng tuổi của mẹ và con.

Còn 1/4 là tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28 tháng 3 2018 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Ta thấy ban đầu, hiệu số sách của hai ngăn bằng \(\frac{2}{8}=\frac{1}{4}\) tổng số sách ở hai ngăn.

Lúc sau, hiệu số sách của hai ngăn bằng: \(\frac{25-23}{25+23}=\frac{1}{24}\)  tổng số sách ở hai ngăn.

Ngăn A: Ngăn B: 1 24 1 4

Vậy 14 quyển ứng với số phần tổng số sách của hai ngăn là:  

   \(\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{24}\right):2=\frac{7}{48}\)   (tổng số sách)

Tổng số sách ở hai ngăn là:

   \(14:\frac{7}{48}=96\)   (quyển)

Số sách ở ngăn A là:

  96 : 8 x 3 = 36 (quyển)

Số sách ở ngăn B là:

  96 - 36 = 60 (quyển)

                   ĐS.

Đọc tiếp...
vũ quốc ái 28 tháng 3 2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

cái 2/8 ở đâu ra vậy

Đọc tiếp...
Phùng Quang Thịnh 3 tháng 6 2017 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần tuổi của mẹ và con hiện tại là :
        2-1=1(phần)
Hiệu số phần tuổi của mẹ và con 12 năm trước là :
        3-1=2(phần)
Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi =)  tuổi của con hiện nay gấp số tuổi 12 năm trước của con là :
        2:1=2(lần)
và ta có sơ đồ với tuổi con 12 năm trước là 1 phần và tuổi con hiện nay là 2 phần cùng hiệu là 12
sơ đồ(tự vẽ)
Tuổi con hiện nay là : 12:(2-1)x2=24(tuổi)
=) Tuổi mẹ hiện nay là : 24x2=48

Đọc tiếp...
Vì quá yêu anh 9 tháng 8 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

mẹ:84 tuổi

con;24 tuổi

 k nha

Đọc tiếp...
Nguyen Ha Linh 3 tháng 6 2017 lúc 7:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là : 48

Tuổi con là : 24

Kết quả đúng thì k nhé!

Đọc tiếp...
Lục Việt Anh 15 tháng 8 2016 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Khi trừ cả từ cả mẫu cho 1 số tự nhiên thì hiệu vẫn không thay đổi

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 43/56 là:

     56 - 43 = 13

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 3/4 là:

     4 - 3 = 1

Nhờ đó phân số 43/56 sau khi trừ cả tử cả mẫu thì đã được rút gọn cho:

     13 : 1 = 13

Tử số sau khi bị trừ là:

     3 x 13 = 39

Số cần tìm là:

     43 - 39 = 4

          Đáp số: 4

ỦNG HỘ NHA

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 21 tháng 8 2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Khi trừ cả từ cả mẫu cho 1 số tự nhiên thì hiệu vẫn không thay đổi

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 43/56 là:

     56 - 43 = 13

=> Hiệu giữa tử và mẫu số của 3/4 là:

     4 - 3 = 1

Nhờ đó phân số 43/56 sau khi trừ cả tử cả mẫu thì đã được rút gọn cho:

     13 : 1 = 13

Tử số sau khi bị trừ là:

     3 x 13 = 39

Số cần tìm là:

     43 - 39 = 4

          Đáp số: 4

Đọc tiếp...
Hoshizora Miyuki Cure Happy 15 tháng 8 2016 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

đáp số:4

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 21 tháng 8 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Sau khi giảm chiều rộng tăng chiều dài thì chiều dài hơn chiều rộng số m là:

            10+5+5=20(m)

Ta có sơ đồ khi giảm chiều rộng và tăng chiều dài:

Chiều rộng:|-----|-----|

Chiều dài:  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng sau khi giảm là:

   20:(7-2)x2=8(m)

Chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu là:

   8+5=13(m)

Chiều dài hình chữ nhật lúc đầu là:

  13x10=23(m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

   23x13=299(m2)

        Đáp số:299m2

Đọc tiếp...
Lương Ngọc Vuông 14 tháng 7 2015 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3}{16}=\frac{6}{32}\)

Như vậy ta coi số thứ nhất là 5 phần thì số thứ 2 là 6 phần .

Hiệu số phần bằng nhau là :

     6 - 5 = 1 ( phần )

Số thứ nhất là :

   ( 16 : 1 ) x 5 = 80 

Số thứ 2 là :

  80 + 16 = 96 

             Đáp số : số thứ nhất : 80 

                          số thứ 2 : 96

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20 tháng 3 2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 80 và 96.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Lee Jun Hoo 27 tháng 3 2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

80 và 96 nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: