Giúp tôi giải toán và làm văn


Hikari 24/02/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

diện tích biển báo giao thông là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 (dm2)

diện tích phần mũi tên là:

28,26 : 9 x 1 = 3,14 (dm2)

đáp số: 3,14 dm2.

Đọc tiếp...
At the speed of light 14/01/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Diện tích biển báo giao thông là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( dm2 )

Diện tích phần mũi tên trong biển báo giao thông là:

28,26 x \(\frac{1}{9}\)= 3,14 ( dm2 )

Đáp số:3,14 dm2 

Đọc tiếp...
vu le tuan hung 09/10/2016 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

nhóm biển báo giao thông nào có hình tam giác,viền đỏ,nền vàng

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 19/06/2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : 20 : 2 = 10 cm

Diện tích của hình tròn là : 10 x 10 x 3,14 = 314 cm2

Diện tích của hình vuông là : 20 x 20 = 400 cm2

Diện tích phần tô đậm là : 400 - 314 = 86 cm2

Đ/s : 86 cm2

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 19/06/2015 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

bán kính hình tròn là :

 20: 2 = 10 ( cm )

diện tích hình tròn là:

10. 10 x 3,14 =314 ( cm^2)

diện tích hình vuông là:

20 x 20 = 400( cm^2)

diện tích phần tô đậm là:

400- 314 = 86 ( cm^2)

đáp số 86 cm ^2

 

 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 15/01 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : \(20:2=10\left(cm\right)\)
Diện tích của hình tròn là : \(10.10.3,14=314\left(cm^2\right)\)
Diện tích của hình vuông là : \(20.20=400\left(cm^2\right)\)
Diện tích phần tô đậm là : \(400-314=86\left(cm^2\right)\)
Đ/s : \(86\left(cm^2\right)\)

tk cho mk nha $_$

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 14/01 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

1 con kiến đi được nửa hình tròn

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Tiến 16/01/2017 lúc 05:39
Báo cáo sai phạm

con kiến đi được 1 hình tròn

(tk mk nha ; thank you very much)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17/02/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là:

                 0,8x3,14=2,512(m)

Ô tô sẽ đi được số mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là: 

                                  2,512x10=0,2512(m)

Làm tương tự nhan voi 200,1000   

Đọc tiếp...
Trần Lê Quỳnh Trâm 09/01/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là:

0,8x3,14=2,512(m)

Ô tô sẽ đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,512:10=0,2512(m)

làm tương tự như thế nhân với 200,1000

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 16/04/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi bánh xe là :

       0,8 x 3,14 = 2,512  ( m )

b) Nếu bánh xe lăn trên 10 vòng thì ô tô đi được : 

      2,512 x 10 =25,12 ( m ) 

Làm tương tự như 200 vòng , 1000 vòng

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Diệp 17/08/2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 13/01 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

nếu bán kính hình tròn tăng lên 3 lần thì chu vi hình tròn đó tăng lên mấy lần ?

Trả lời 

3 lần nha

Đúng 100%

Đọc tiếp...
yamamoto 13/01 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

Ta có : P = r x 2 x 3,14 

P = r x 2 x3 x 3,14 

=> Chu vi hình tròn tăng lên 3 lần

Đọc tiếp...
phạm quang huy 21/07/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

theo đề bài ta có:

khi bán kính ko gập 3 lần thì P là:a x 2 x 3,14   (1)

khi bán kính gấp 3 lần là: a x 3 x 2 x 3.14           (2)

từ (1) và (2) ta có phép tính

a x 2 x 3,14/ a x 3 x 2 x 3,14

vậy khi bán kính gắp lên 3 lananf thì P cững gắp lên 3 lần

 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 25/02/2015 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Nếu bán kính hình tròn gấp lên 4 lần thì chu vi hình tròn cũng gấp lên 4 lần!!!!!!!!!! 0_0!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Mori Ran 04/03/2017 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

cách làm a*a*3,14

              a*4*a*4*3,14

cái gì giống nhau ta không tính cuối cùng chỉ còn 4*4=16 lần thôi

Đọc tiếp...
Mori Ran 04/03/2017 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

gấp lên 16 lần bn ạ

Đọc tiếp...
Lê Cao Mai Anh 15/01/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

       Đổi: 2.826 km = 282600 cm

Chu vi của bánh xe đó là:

     60 x 3.14 = 188.4 ( cm )

Bánh xe phải quay hết số vòng là:

     282600 : 188.4 = 1500 ( vòng )

          Đáp số: 1500 vòng.

Nếu bạn thấy đúng thì k mình nha!

Đọc tiếp...
o0o Kurogane ikki2 o0o 08/07/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Đổi 2,826 km = 282 600 cm

Chu vi bánh xe đó là :

          60 x 3,14 = 188,4 ( cm )

Bánh xe đó phải quay hết số vòng là :

          282 600 : 188,4 = 1 500 ( vòng )

                       Đáp số : 1 500 vòng

Đọc tiếp...
His Girl Has The Right Tone 26/02/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

1500 vong la dap an dug

k mk nha

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 12/01/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn đó là:

2,512 : 3,14 : 2 = 0,4 ( .... )

Diện tích hình tròn đó là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 ( .....2 )

Thiếu đơn vị nha

Đọc tiếp...
cute phô mai que 13/01 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

bán kính hình tròn là :

2,512 : 3,14 : 2 = 0,4 (    )

diện tích hình tròn là :

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (    2)

đ\s.................

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 13/01 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là:

     2,512 : 3,14 : 2 = 0,4 (.......)

Diện tích của hình tròn đó là:

     0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (.......)

            Đáp số: 0,5024 .......

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 12/01/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Đường kính của bàn ăn là : 4,396 : 3,14 = 1,4 

Bán kính của đường tròn là : 1,4 : 2 = 0,7

Bài này cho thiếu đơn vị nha bạn

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Trần Mai Hoàng Bách 12/01/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

đơn vị là mét

Đọc tiếp...
shinichi kudo 12/01/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là :   4,396 : 3,14 : 2 = 0,7 

                                                              Đáp số: 0,7 

Bài này đề bài không có đơn vị nên mình không viết nhé!

Đọc tiếp...
Trương Thái Hậu 03/02/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Độ dài sợi dây chính là hai nửa chu vi hình tròn có đường kính 0,35m cộng với hai lần khoảng cách giữa hai trục.

Hai nửa chu vi hình tròn là một hình tròn. Vậy chu vi của hai nửa chu vi hình tròn là:    

        0,35 x 3,14 = 1,099 ( m )

Độ dài của sợi dây là:

       ( 3,1 x 2 ) + 1,099 =7,299 ( m )

                                  Đáp số: 7,299 m.

Đọc tiếp...
Trương Thái Hậu 03/02/2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

bài này trong sách giáo khoa đúng không?

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Độ dài sợi dây chính là hai nửa chu vi hình tròn có đường kính 0,35m cộng với hai lần khoảng cách giữa hai trục.

Hai nửa chu vi hình tròn là một hình tròn. Vậy chu vi của hai nửa chu vi hình tròn là:    

        0,35 x 3,14 = 1,099 ( m )

Độ dài của sợi dây là:

       ( 3,1 x 2 ) + 1,099 =7,299 ( m )

                                  Đáp số: 7,299 m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 13/07/2015 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Chắc là hai mà viết lộn .

Đọc tiếp...
Amy Phương Quyên 17/01/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

 

Giải giúp bạn nèh :
chu vi của cây trụ tròn đó là:12,56:5= 2,512 (m)

bán kính của cây trụ đó là:2,512:3,14 :2 = 0,4 (m)
Đáp số :0,4 (m)

 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

chu vi của cây trụ tròn đó là:

12,56:5= 2,512 (m)

bán kính của cây trụ đó là:

2,512:3,14 :2 = 0,4 (m)

đáp số: 0,4 m.

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 12/01/2018 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

Cây trụ hình tròn đó có số chu vi là :

12, 56 : 5 = 2,512 ( m )

Cây trụ hình tròn đó có số bán kính là :

2,512 : 3,14 : 2 = 0,4 ( m )

Đáp số : 0,4 m

Làm vậy là đúng đó nha!

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 01/07/2015 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

Bán kính tăng 10% thì diện tích sẽ là: 110 x 10 = 121%

Diện tích hình tròn ban đầu là: 94,985 : 121 x 100 = 78,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Phạm Đức Đồng 24/02/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Coi bán kính lúc đầu là 100% thì bán kinh sau khi thêm là 110% ta có

bán kính mới * bán kính mới = 94,985/3,14=30,25(cm)

30,25=5,5*5,5 vậy bán kính mới là 5,5cm

bán kính lúc đầu là

5,5/110*100=5 (cm)

diện tích hình tròn đó là 

5*5*3,14=78,5 (cm2)

đáp số 78,5 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 06/01/2017 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

78,5 cm2

nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
lương khánh đoan 08/02/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a,chu vi bánh xe là:0,65*3,14=2,041(m)

c,bánh xe lăn đc số vòng là:408,2:2,041=200(vòng)

phần b mk tính rùi nhưng ko ra (bị dư)

   tk mk nha thanks

Đọc tiếp...
lương khánh đoan 11/02/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

phần b:2,041*10=20,419(m)

sorry nhé phần b ko dư

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24/02/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi sân là: 84 : 2 = 42 (cm)

Chiều dài cái sân là : (42+12) :27 (cm)

Chiều rộng cái sân là : 42 -27=15 (cm)

Diện tích cái sân là: 27x15=405 (cm2)

Diện tích 2 bồn hoa là : 2,5x2,5x3,14x2=39,25 (cm2)

Diện tích phần sân chơi là : 405-39,25=365,75 (cm2)

                                                       Đáp số : 365,75 cm2

Đọc tiếp...
Lã Quỳnh Anh 23/02/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bạn này viết sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Chúc An 07/02/2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Cho mình hỏi, 27 ở đâu ra vậy

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 20 giờ trước (12:39)
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là
   60 x 3,14 = 188,4 ( cm )
Đổi 3,768 km = 3768 m 
  188, 4 cm = 1,884 m
Bánh xe phải lăn số vòng là
    3768 : 1,884 = 2000( vòng)
              ĐS 2000 vòng

:D

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 06/02/2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

chu vi của bánh xe nhân lân cho 3,768

có nghĩa là chu vi của bánh xe đó là  1vòng

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 19 giờ trước (12:57)
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Bánh xe đó có số chu vi là :

60 x 3,14 = 188,4 ( cm )

Đổi : 3,768 km = 376800 cm

Để đi hết quãng đường đó thì bánh xe phải quay số vòng là :

376800 : 188,4 = 2000 ( vòng )

Đáp số : 2000 vòng

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: