Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
Lại Phương Chi 18/05/2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=56,52 dm

Đọc tiếp...
tuan va manh 11/03/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

= 56,52 dm

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 23/04/2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

50 x 20 = 1000 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 ( m )

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

Diện tích mảnh đất đó là :

1000 + 314 = 1314 ( m2 )

đáp số : 1314 m2

Đọc tiếp...
Bùi Minh Nga 13/05/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh đất là : 1314 m2

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 13/05/2018 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Đáp số:1314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 06/09/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : 314 : 3,14 = 100 = 10 x 10 

=> Bán kính hình tròn là 10 cm

Đường kình hình tròn là : 

10 x 2 = 20 ( cm )

Vi đường kính hình tròn // cạnh hình vuông nên cạnh hình vuông bằng 20 cm

Diện tích hình vuông là :

20 x 20 = 400 ( cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 - 314 = 86 ( cm2)

       Đáp số : 86 cm2

Cảm ơn bằng hình động đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 21/03/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 86 cm2.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Pretty 06/09/2015 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

Tính bán kính hình tròn  314 / 3,14 = 100 . 10 x 10 =100cm vậy thì bán kính hình tròn bằng 10cm

cạnh hình vuông gấp đôi bán kính. cạnh hình vuông bằng 10x2= 20 cm

diện tích hình vuông 20x20= 400 cm2

diện tích phần tô đậm: 400 - 314 = 86 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 27/07/2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 08/02/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Trần Bảo Anh 20/07/2017 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

Hình mình ko tiện vẽ nên có thể hơi khó hiểu
a) xét t/g EAB có : P tđ AE, O tđ AB => OP//EB. mà EP vuông góc FB => PO vuông góc FB

xét t/g PFB có PO là đường cao, BA là đường cao, BA giao PO tại O

 => O là trực tâm t/g => FO vuông góc PB. Mà QH vuông góc PB => QH//OF
xét t/g AFO có Q tđ AF, QH//OF => H tđ OA (đpcm)

b) Xét t/g CBD có : BO= 1/2 CD (=R) , BO là trung tuyến => t/g CBD vuông tại B
Xét t/g EBF có: EBF = 90 độ, BA là đường cao => AB^2 = AE.AF
Ta có: AE.AF ≤ (AE+AF)^2/4
=> AB^2 ≤ EF^2/4
=> AB ≤ EF/2 (do AB, EF >0)

=> EF.AB/2 ≥ AB^2

=> diện tích EBF ≥ AB^2
lại có diện tích BPQ = PQ.AB/2= [(1/2.AE+ 1/2.AF).AB]/2= EF.AB/4= diện tích EBF/2

=> diện tích BPQ ≥ AB^2/2

dấu "=" <=> AE= AF => A tđ EF

           xét t/g EBF có BA là trung tuyến, BA là đường cao => t/d EBF cân tại B => BA là phân giác
xét t/g CBD có: BO là trung tuyến, BO là phân giác => t/g CBD cân tại B => BO là đường cao => AB vuông góc CD

Vậy t.g BPQ có dt nhỏ nhất <=> AB vuông góc CD

Oke, nếu thấy đúng thì cho mik xin 1 k nhé!

Đọc tiếp...
trần như 11/06/2015 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

Đọc tiếp...
Cố Lên Nào Các Bạn 07/04/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

               Bài giải

Coi bán kính hình tròn là : 100%

Ta có : 100% x 100% x 3,14 = 100% ( diện tích )

          ( 100% + 20% ) x ( 100% + 20% ) x 3,14 = ...

=> 120% x 120% x 3,14 ( ta bỏ 3,14 )

      120% x 120% = 144%

Diện tích tăng thêm :

         144% - 100% = 44%

                 Đáp số : 44%

          

Đọc tiếp...
Đàm Tá Quang 10/05/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Gọi x là bán kính hình tròn

Diện tích ban đầu là :

x× 3.14 = 3.14

Độ dài bán kính hình tròn lúc sau là

x ÷ 100 ×120 = 1.2x

Diện tích lúc sau là

( 1.2x)× 3.14 =1.44x2

S lúc sau so với lúc đầu là

1.44x2 ÷x2 = 1.44 (lần)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 08/04/2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn là r , diện tích htron ban đầu là: S đầu = r x r x 3,14

Diện tích htron sau khi tăng là: S sau  = 120% x r x 120% x r x 3,14 = 144% x r x r x 3,14 = 144% x S đầu

vậy S tăng = 44% x S đầu = 56,54 

S đầu = 56,54 x 100 : 44 = 128,5 cm vuông

Đọc tiếp...
Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui 16/08/2017 lúc 06:14
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn là r , diện tích htron ban đầu là: S đầu = r x r x 3,14

Diện tích htron sau khi tăng là: S sau  = 120% x r x 120% x r x 3,14 = 144% x r x r x 3,14 = 144% x S đầu

vậy S tăng = 44% x S đầu = 56,54 

S đầu = 56,54 x 100 : 44 = 128,5 cm vuông

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 02/03/2018 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

128,5 nha

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

a) bán kính hình tròn là:

13,5 : 2 = 6,75 (dm)

diện tích hình tròn là:

6,75 x 6,75 x 3,14 = 143,06625 (dm2)

đáp số: 143,06625 dm2.

b) bạn tự vẽ nha!!!

Đọc tiếp...
le minh tam 23/04/2017 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

ý a) thì mk biết làm nhưng ý b) mk cũng chẳng làm được

Đọc tiếp...
Bui thi nhu quynh 23/04/2017 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

S = 143,06625 dm 2

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 10/05/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

 Đúng nhé ^^

Đọc tiếp...
trần minh quân 10/05/2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích hình tròn mới là:

\(\frac{12}{10}\)\(\frac{12}{10}\)\(\frac{144}{100}\)

               hay 144%

Nếu tăng bán kính hình tròn thêm 20% thì diện tích tăng thêm số % là:

144% - 100% = 44%

                     Đáp số: 44%

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 14/02/2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Tăng 44%

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Phan Trần Minh Đạt 24/04/2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn:

   3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Nửa chu vi hình tròn:

   18,84 : 2 = 9,42 (cm)

         ĐS: 9,42 cm

Đọc tiếp...
Luong Thu Ha 22/04/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

bạn gì đó ơi bạn có làm sao ko vậy bài thế này mà cũng hỏi thì bạn là thần đồng

Đọc tiếp...
Tran Tong Thien Huong 07/05/2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Mà cái bài đến đứa lơp 1 nó cũng làm dc mà sao phải hỏi nhỉ 

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 29/04/2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp đó là :
0,3 x 2 x 3,14 = 1,884 ( m )
Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài :
1,884 x 545 = 1026,78 ( m )
Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 29/04/2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp đó là :

 0,3 x 2 x 3,14 = 1,884 ( m )

Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài :

1,884 x 545 = 1026,78 ( m )

           Đ/s : ...

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Khánh 18/01/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Chu vi gấp 3,diện tích gấp 3x3=9 lần

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Chu vi gấp 3,diện tích gấp 3x3=9 lần

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 14/01/2017 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

9 lần!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/07/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi của bánh xe đạp là:

             65x6.14=204.1 (cm)=2.014 m

Để người đi xe đạp đị được quãng đường dài 2041 m thì mỗi bánh xe lăm số vòng là:

             2041:2.041=100 ( vòng)

                    ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14/07/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là: 65 x 3,14 = 204,1 cm

2041 m = 204100 cm

Số vòng bánh xe phải lăn là: 204100 : 204,1 = 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Lộc 29/11/2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1000 vòng đó

Đọc tiếp...
Hikari 23/02/2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mảnh vườn là:

35 : 5 x 3 = 21 (m)

diện tích mảnh vườn là:

35 x 21 = 735 (m2)

diện tích cái bể hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (m2)

diện tích phần đất còn lại là:

735 - 12,56 = 722,44 (m2)

đáp số: 722,44 m2.

Đọc tiếp...
Võ Kim Tuấn Anh 11/04/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm
Ad Dragon Boy 21/04/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

722,44 m2

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 22/04/2018 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

10 k nhưng ko lên điểm

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh 22/04/2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Mình cũng chơi cái này cũng vip để xem có nên cho bạn hông!!!

Đọc tiếp...
Nga Hoang 21/04/2015 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

diện tích hình vuông ABCD được tính như diện tích hình thoi AC = 4*2=8, BC =4*2=8

Svuông= 8*8/2= 32 cm2

Stròn = 4*4*3.14= 50.24 cm2

S phần đã tô : 50.24-32= 18.24 cm2

 

Đọc tiếp...
o0o Phương Uyên o0o 07/08/2016 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Đường kính của hình tròn là :

24 x 2 = 48 cm

Đ/S : 48 cm

k nha ^_-

Đọc tiếp...
Chiến Binh Sắc Đẹp Tí Hon 07/08/2016 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Đường kình của hình tròn là :

                  24 x 2 = 48 ( cm )

                            Đáp số : 48 cm

k mik nhé mik k lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 24/02/2018 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn là :

24 x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 16/04/2017 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

A.Diện tích một hình tam giác nhỏ là: 4 x 4 : 2 = 8(cm)

Diện tích hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32(cm2)

B. Diện tích hình trong có bán kính 4cm là: 4 x 4 x 3,14  =50,24(cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình tròn là: 50,24 - 32 = 18,24(cm2)

Đáp số: A: 32cm2

            B: 18,24cm2

Đọc tiếp...
Vân 16/04/2016 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

bài này trong SGK lớp 5 mà

Đọc tiếp...
NGUYỄN THỊ LAN 12/01/2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

2755547546267645765267565

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 16/04/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

cạnh của  hình vuông ABCD là :

4 x 2 = 8 ( cm )

diện tích hình vuông ABCD là : 

8 x 8 = 64 ( cm)

diện tích hình tròn là :

4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2 )

phần tô đậm của hình vuông là :

64 - 50,24 = 13,76 ( cm2 )

đáp số : 13,76 cm2

Đọc tiếp...
Miyuki 16/04/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông ABCD là:

4 + 4= 8 (cm)

a) Diện tích hình vuông ABC là:

8 x 8 = 64 (cm vuông)

Diện tích hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm vuông)

b) Diện tích phần tô đậm là:

64 - 50,24 = 13,76 (cm vuông)

Đáp số:a) 64 cm vuông

           b) 13,76 cm vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đại 27/04/2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

sao bạn vẽ được hình vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: