Giúp tôi giải toán và làm văn


Hỏa Long Natsu 05/03/2018 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn đó là : 

6 x 6 x 3 , 14 = 113 , 04 ( cm2 ) 

              Đ/s : 113 , 04 cm2

Chúc bạn học giỏi nha !!! Tk mình nhé !!!! 

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 05/03/2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2 )

đáp số : 113,04(cm2 ) 

hồi nãy mk làm sai đừng ném đá mk nha mn

Đọc tiếp...
Huyền TF China 05/03/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn là:

   6 x 6 x3,14=113,04(cm2)

         Đáp số:113,04cm2

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 09/02/2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

+ ) Ta thấy ngay hai tam giác vuông AHC và ANC có chung cạnh huyền AC nên A, H, N, C cùng thuộc đường tròn đường kính AC.

\(\Rightarrow\widehat{HNA}=\widehat{HCA}\) (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung AH)

Ta thấy ngay hai tam giác vuông AMB và AHB có chung cạnh huyền AB nên A, M, H, B cùng thuộc đường tròn đường kính AB.

\(\Rightarrow\widehat{HMN}=\widehat{ABH}\) (Góc ngoài tại đỉnh đối diện bằng góc trong tại đỉnh)

Vậy nên \(\Delta ABC\sim\Delta HMN\left(g-g\right)\)

+) Ta có \(\widehat{ADC}=\widehat{ABC}\)  (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Mà \(\Delta ABC\sim\Delta HMN\Rightarrow\widehat{ABC}=\widehat{HMN}\) 

nên \(\widehat{ADC}=\widehat{HMN}\)

Chúng lại ở vị trí so le trong nên DC // HM

Ta có \(DC\perp AC\Rightarrow HM\perp AC\)

Gọi J là trung điểm AB

Ta có ngay IJ là đường trung bình tam giác ABC nên IJ // AC

Vậy nên \(HM\perp IJ\)

Mà J là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMHB nên IJ vuông góc cung HM tại trung điểm HM hay IJ là trung trực của HM.

Vậy thì IM = IH.

Tương tự ta có IM = IH = IN hay I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN.

Đọc tiếp...
Vũ Hải Triều 11/02/2018 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Đình Dũng 02/07/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3 ( cm )

Đường kính hình tròn ( cũng là cạnh của hình vuông ) là : 18,84 : 3,14 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích hình tròn là : 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là : 36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 06/04/2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là : 

     18,84 : 3,14 : 2 = 3 ( cm )

Cạnh của hình vuông là :

      3 x 2 = 6 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

     3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình vuộng là :

     6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là :

     36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 ) 

                     Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 04/02/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn là:

18,84:3,14=6 (cm)

Bán kính hình tròn là:

6:2=3 (cm)

Diện tích hình tròn là:

3.3.3,14=28,26 (cm2)

Đường kính hình tròn= cạnh hình vuông ABCD=6 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là:

6.6=36 (m2)

Ta có:

Diện tích phần tô đậm=diện tích hình vuông-diện tích hình tròn

=>S(tô đậm)=36-28,26=7,74 (cm2)

Đ s:

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 03/02/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Đề như thế nghĩa là sao hả bạn ? 

Đọc tiếp...
Lã Hoàng Hải Linh 03/02/2018 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Trong mọi tam giác, trung điểm các cạnh, chân các đường cao cùng thuộc một đường tròn ( O ) và đường tròn ( 0 ) cũng đi qua trung điểm của các đoạn thẳng nối mỗi đỉnh với trực tâm tam giác. Đây chính là đường tròn Euler.

Đọc tiếp...
pham thi thu trang 04/02/2018 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

Cậu sử dụng đường TB , nối thế nào cho thành hbh rồi c/m là hình chữ nhật .mấy cái khác cx c.m tương tự -> dpcm

( Bài này vẽ hình khủng lắm nên viết gọn thế thôi nhá ) ^^

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25/06/2015 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

Hình tròn lớn có bán kính gấp 3 lần bán kính hình tròn bé nên

Diện tích hình tròn lớn gấp 3 x 3 = 9 lần diện tích hình tròn bé

Bài toán tổng - tỉ: Diện tích hình tròn bé là 1 phần; hình tròn lớn là 9 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 1+ 9 = 10 phần

Diện tịch hình tròn bé là: 125,6 : 10 x 1 = 12,56 cm2

Diện tịch hình tròn lớn là: 125,6 -  12,56 = 113,04 cm2

ĐS:....

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25/06/2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Gọi a (cm) là bán kính hình tròn bé thì bán kính hình tròn lớn là 3a (cm).

Ta có S hình tròn bé là a x a x 3,14 (cm2)

S hình tròn lớn là 3a x 3a x 3 ,14 = a x a x 28,26 (cm2)

  Vậy tổng S hai hình tròn là a x a x 3,14 + a x a x 28,26 = a x a x (3,14 + 28,26) = a x a x 31,4 = 125,6 (cm2)

=> a x a = 4  =  2 x 2. Do đó bán kính hình tròn bé là 2 cm.

=> bán kính hình tròn lớn là 2 x 3 = 6 (cm)

S hình tròn bé là 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

S hình tròn lớn là 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 25/06/2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Vì bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé nên diện tích hình tròn gấp 9 lần diện tích hình tròn bé.

Tổng số phần bằng nhau là 9 + 1 = 10 (phần)

Diện tích hình tròn bé là 125,6 : 10 = 12,56 (cm2)

Diện tích hình tròn lớn là 12,56 x 9 = 113,04 (cm2)

Đọc tiếp...
phuong phuong 23/07/2015 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

hình thoi cứ có phải hình vuông đâu mà tính

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 23/07/2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Đúng vậy vẽ giống hình thoi

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 26/04/2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn là r

Hình vuông đã cho được chia thành 4 tam giác vuông nhỏ bằng nhau 

Diện tích 1 tam giác vuông nhỏ bằng 128 : 4 = 32 cm vuông

Mặt khác, diện tích tam giác vuông bằng r x r : 2 

=> r x r : 2 = 32 => r x r = 64 => r = 8

Vậy diện tích hình tròn là: 8 x 8 x 3,14 = 200,96 cm vuông

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 06/04/2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn là r Hình vuông đã cho được chia thành 4 tam giác vuông nhỏ bằng nhau

Diện tích 1 tam giác vuông nhỏ bằng 128 : 4 = 32 cm vuông

Mặt khác, diện tích tam giác vuông bằng r x r : 2 => r x r : 2 = 32 => r x r = 64 => r = 8

Vậy diện tích hình tròn là: 8 x 8 x 3,14 = 200,96 cm vuông 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hằng 04/02/2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

( đây mình giải theo cách lớp 8 không biết bạn có hiểu không nhưng cứ viết ra! )

      Bán kính r bằng: \(\frac{\sqrt{128:\frac{1}{2}}}{2}\)  = 8 (cm)

        ( Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d (ở đây r là nửa đường chéo suy ra độ dài đường chéo là 2r ) là \(\frac{1}{2}d^2\) )

   Vậy diện tích hình tròn trên là:  8.8.3,14 = 200,96 (cm2)

          Đ/S : ...

P/s: Chắc là bạn không hiểu nhưng tại mình không nhớ cách làm của tiểu học. Sorry!

Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh Anh 07/02/2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bán kính nhân bán kính là 

12.56 : 3.14 = 4 ( cm2)

Vì 4 = 2x 2 nêm bán kính hình tròn là 2 cm

Cạnh hình vuông cũng chính là đường kính hình tròn

2 x2 = 4 ( cm)

Diện tích hình vuông 

4 x 4 = 16 ( cm2)

Đáp số 16cm2

nhớ cho mình nhé !!!

 

Đọc tiếp...
god enel 06/01/2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

bán kính nhân bán kính là

12.56 :3,14 =4 (cm)

\(\sqrt{4}=2\) nên bán kính là 2

cạnh hình vuông là

2x2=4 (cm)                   (vì đường kính hình tròn =\(\frac{1}{2}\)cạnh hình vuông)

diện tích hình vuông là

4x4 = 16 (cm2)

Đ/S :16 cm2

k mình nha

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 06/01/2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

16 cm2nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha nha

Đọc tiếp...
Hikari 23/02/2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mảnh vườn là:

35 : 5 x 3 = 21 (m)

diện tích mảnh vườn là:

35 x 21 = 735 (m2)

diện tích cái bể hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (m2)

diện tích phần đất còn lại là:

735 - 12,56 = 722,44 (m2)

đáp số: 722,44 m2.

Đọc tiếp...
Võ Kim Tuấn Anh 11/04/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm
Ad Dragon Boy 21/04/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

722,44 m2

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Lê Cao Mai Anh 15/01/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

       Đổi: 2.826 km = 282600 cm

Chu vi của bánh xe đó là:

     60 x 3.14 = 188.4 ( cm )

Bánh xe phải quay hết số vòng là:

     282600 : 188.4 = 1500 ( vòng )

          Đáp số: 1500 vòng.

Nếu bạn thấy đúng thì k mình nha!

Đọc tiếp...
o0o Kurogane ikki2 o0o 08/07/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Đổi 2,826 km = 282 600 cm

Chu vi bánh xe đó là :

          60 x 3,14 = 188,4 ( cm )

Bánh xe đó phải quay hết số vòng là :

          282 600 : 188,4 = 1 500 ( vòng )

                       Đáp số : 1 500 vòng

Đọc tiếp...
His Girl Has The Right Tone 26/02/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

1500 vong la dap an dug

k mk nha

Đọc tiếp...
Hồng Phúc 123 19/01/2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Chu vicủa bánh xe là : 60 nhân với 3,14 = Một tám tám phẩy bốn

 Đổi 3,76 tám km= 376 tám (m)  ; một tám tám phẩy bốn (cm ) = một phẩy tám tám bốn ( m) 

  bánh xe phải lăn số vòng là : ba bẩy sáu tám : một phẩy tám tám bốn = 2000 ( vòng ) 

                                                        Đáp số : 2000 vòng 

Đọc tiếp...
nguyen ha trang 27/01/2018 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

2000 vong nha ban k mik nha

Đọc tiếp...
winersenan 02/03/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là:

10,2 : 3,14  : 2 = 1,6

Hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 04/03/2018 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là :

10,2 : 3,14 : 2 = 1,6 

Đáp số : 1,6

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 04/03/2018 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là:

   10,2 : 3,14 : 2 = 1,6 ( ... )

       Đáp số: 1,6 ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: