Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 5:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
Nguyên Xuân Anh 15 tháng 2 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm
Lại Phương Chi 18 tháng 5 2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=56,52 dm

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 7 tháng 3 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

vi ti so ban kinh la 1,5 nen ti so dien tich la: 1,5 x 1,5 = 2,25

Chung dc cat ra tu 1 thung la ton nen ti so dien tich cua no cung la 2,25

Khoi luong day thung nho la: 1,3 : (2,25+1) x 1 = 0,4 (kg)

Khoi luong day thung lon la: 0,4 x 2,25 = 0,9 (kg)

 

Đọc tiếp...
TẠ THANHY SƠN 6 tháng 3 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

trong violympic đúng ko

Đọc tiếp...
Lê Kim Hoa 25 tháng 2 2016 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

minh cung chua thu nen ko biet nhung chac la dung day 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 2 tháng 7 2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3 ( cm )

Đường kính hình tròn ( cũng là cạnh của hình vuông ) là : 18,84 : 3,14 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích hình tròn là : 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là : 36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 4 2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là : 

     18,84 : 3,14 : 2 = 3 ( cm )

Cạnh của hình vuông là :

      3 x 2 = 6 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

     3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình vuộng là :

     6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là :

     36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 ) 

                     Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Lương Thị Hà Anh 15 tháng 2 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

băng 1512

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 16 tháng 4 2017 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

A.Diện tích một hình tam giác nhỏ là: 4 x 4 : 2 = 8(cm)

Diện tích hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32(cm2)

B. Diện tích hình trong có bán kính 4cm là: 4 x 4 x 3,14  =50,24(cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình tròn là: 50,24 - 32 = 18,24(cm2)

Đáp số: A: 32cm2

            B: 18,24cm2

Đọc tiếp...
Vân 16 tháng 4 2016 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

bài này trong SGK lớp 5 mà

Đọc tiếp...
NGUYỄN THỊ LAN 12 tháng 1 2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

2755547546267645765267565

Đọc tiếp...
nguyen minh nghia 21 tháng 2 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Dien tich hinh tron do la:

   (5:2) x (5:2) x 3,14=19,625(m2)

Chu vi hinh tron do la:

   5 x 3,14=15,7(m)

               Dap so: dien tich:19,625 m2

                            chu vi    :15,7 m

Đọc tiếp...
Phan Ngọc Khuê 21 tháng 2 2015 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

diện tích bằng 19,625 m2

chu vi bằng 15,7 m

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 21 tháng 2 2015 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là: (5/2)*(5/2)*3,14=19,625(m2)

Chu vi hình tròn là 5*3,14=15,7(m)

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 6 2015 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Gọi d là đường kính của hồ chưa mở rộng :

   Ta có :   d x 3,14 = 12,56

 
  

   d =  12,56 : 3,14 = 4       

   d = 4

  Bán kính hồ chưa mở rộng là :

            4 : 2 = 2 (m)

 Diện tích hồ chưa mở rộng là :

             2 x 2 x 3,14 = 12,56 (m2)

  Đường kính hồ đã mở rộng là :

              4 + 2 = 6 (m)

   Bán kính hồ đã mở rộng là :

             6 : 2  = 3 (m)

   Diện tích hồ đã mở rộng là :

             3 x 3 x 3,14  = 28,26 (m2)

   Diện tích được mở rộng thêm là :

             28,26 - 12,56 = 15,7(m2)

                       Đáp số : 15,7 m2.

 Làm thế nhưng ko biết có đúng ko ?

Đọc tiếp...
hoc24.vn 9 tháng 2 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

Gọi d là đường kính của hồ chưa mở rộng :

   Ta có :   d x 3,14 = 12,56

 
  

   d =  12,56 : 3,14 = 4       

   d = 4

  Bán kính hồ chưa mở rộng là :

            4 : 2 = 2 (m)

 Diện tích hồ chưa mở rộng là :

             2 x 2 x 3,14 = 12,56 (m2)

  Đường kính hồ đã mở rộng là :

              4 + 2 = 6 (m)

   Bán kính hồ đã mở rộng là :

             6 : 2  = 3 (m)

   Diện tích hồ đã mở rộng là :

             3 x 3 x 3,14  = 28,26 (m2)

   Diện tích được mở rộng thêm là :

             28,26 - 12,56 = 15,7(m2)

                       Đáp số : 15,7 m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi 9 tháng 2 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

gọi d là đường kính của hồ chưa đc mở rộng

ta có:d*3,14=12,56

d=12,56/3,14

d=4

tính bán kính và S hồ chưa mở rộng

tính đường kính, bán kính và S hồ đã mở rộng

tính S đc mở rộng thêm=15,7

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 25 tháng 4 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Bán kính hình tròn là:

               6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là:

               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

               141,3 : 9 = 15,7 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)

                         Đáp số: 49,4 cm

Bài 2:

Chiều cao mảnh vườn đó là:

               60 x 2 : 4 = 30 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

               (36 + 52) x 30 : 2 = 1320 (m2)

                         Đáp số: 1320 m2

Đọc tiếp...
phương anh cute >_< >< bạch dương 7 tháng 2 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Bài 1:
Bán kính hình tròn là:
               6 : 2 = 3 (cm)
25/10/2019 Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath
https://olm.vn/hoi-dap 6/20
Thu gọn
 Đúng 8  Sai 2 be linh (/thanhvien/199648) đã chọn câu trả lời này.
Hồ Mỹ Linh (/thanhvien/belinhxinh)
24 tháng 4 2015 lúc 21:12
Toán lớp 5 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-5.htm) Diện tích (/hoi-dap/tag/Diện-tích.htm) Hình tròn (/hoi-dap/tag/Hình-tròn.htm) Hình
chữ nhật (/hoi-dap/tag/Hình-chữ-nhật.htm)
Trả lời nhanh câu hỏi này
dinhvanhungg (/thanhvien/hungjj)
9 phút nữa
Toán lớp 8 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-8.htm)
Diện tích hình tròn là:
               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là:
               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)
Chiều dài hình chữ nhật là:
               141,3 : 9 = 15,7 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)
                         Đáp số: 49,4 cm
Bài 2:
Chiều cao mảnh vườn đó là:
               60 x 2 : 4 = 30 (m)
Diện tích mảnh vườn đó là:
               (36 + 52) x 30 : 2 = 1320 (

Đọc tiếp...
phương anh cute >_< >< bạch dương 7 tháng 2 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Bài 1:
Bán kính hình tròn là:
               6 : 2 = 3 (cm)
25/10/2019 Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath
https://olm.vn/hoi-dap 6/20
Thu gọn
 Đúng 8  Sai 2 be linh (/thanhvien/199648) đã chọn câu trả lời này.
Hồ Mỹ Linh (/thanhvien/belinhxinh)
24 tháng 4 2015 lúc 21:12
Toán lớp 5 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-5.htm) Diện tích (/hoi-dap/tag/Diện-tích.htm) Hình tròn (/hoi-dap/tag/Hình-tròn.htm) Hình
chữ nhật (/hoi-dap/tag/Hình-chữ-nhật.htm)
Trả lời nhanh câu hỏi này
dinhvanhungg (/thanhvien/hungjj)
9 phút nữa
Toán lớp 8 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-8.htm)
Diện tích hình tròn là:
               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là:
               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)
Chiều dài hình chữ nhật là:
               141,3 : 9 = 15,7 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)
                         Đáp số: 49,4 cm
Bài 2:
Chiều cao mảnh vườn đó là:
               60 x 2 : 4 = 30 (m)
Diện tích mảnh vườn đó là:
               (36 + 52) x 30 : 2 = 1320 (

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: