Giúp tôi giải toán và làm văn


minh trần lê 14 tháng 3 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

ta biết : OA = OB = OC = OD

OA dài : 12 : 2 = 6 cm

SOAD = 6 x 6 : 2 = 18 cm2

SABCD = 18 x 4 = 72 cm2

Stròn O = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

a ) diện tích phần tô đậm là : 72 - 56,52 = 15,48 cm2

Diện tích hình tròn tâm O là :

6 x 6 x 3.14 = 113,04 ( cm2 )

b ) diện tích phần tô đậm là : 113,04 - 72 = 41,04 cm2

ĐS : 

a = 15,48 cm2

b = 41,04 cm2

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 5 tháng 6 2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bán kính mới so với bán kính bán đầu là: 

100% + 20% = 120% 

Tích hai bán kính của hình tròn đó là: 

452,16 : 3,14 = 144 (cm)

Bán kính của hình tròn mới là: 

\(\sqrt{144}=12\left(cm\right)\)

Bán kính của hình tròn ban đầu là: 

12 : 120% = 10 (cm)

Diện tích hình tròn ban đầu là: 

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Đọc tiếp...
nguyentringhia 4 tháng 2 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn mới so với bán kính hình tròn cũ số phần trăm là:

100+20=120 %

2 lần bán kính hình tròn mới là:

452,16:3,14=144 cm

144=12x12

Vậy bán kính hình tròn mới là 12 cm

Bán kính hình tròn cũ là:

12:120x100=10 cm

Diện tích hình tròn cũ là:

10x10x3,14=314 cm

               Đáp số:314 cm

Chúc học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 26 tháng 4 2017 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

314 cm2 nhé.nhớ k cho mình nhé

Đọc tiếp...
tran duy 30 tháng 1 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 10 tháng 5 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

 Đúng nhé ^^

Đọc tiếp...
trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích hình tròn mới là:

\(\frac{12}{10}\)\(\frac{12}{10}\)\(\frac{144}{100}\)

               hay 144%

Nếu tăng bán kính hình tròn thêm 20% thì diện tích tăng thêm số % là:

144% - 100% = 44%

                     Đáp số: 44%

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 14 tháng 2 2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Tăng 44%

Đọc tiếp...
Yuki 27 tháng 2 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

             Giải:

Đường kính hình tròn là:

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 2 = 8 (dm2)

Diện tích hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn là:

12,56 : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần tô đậm hình chữ nhật ABCD là:

8 - 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số: 1,72 dm2

 

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Linh 23 tháng 2 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

dap an la 1.72 ban nhe chuc ban hoc gioi

Đọc tiếp...
Bùi Gia Hân 24 tháng 2 2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

      2x2=4 [dm]

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

      4x2=8[dm2]

Diện tích hình tròn là:

      2x2x3,14=12,56[dm2]

Diện tích nửa hình tròn là:

      12,56:2=6,28[dm2]

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD là:

       8-6,28=1,72[dm2]

Các bạn tự đáp số nhe

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 3 tháng 3 2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15 tháng 2 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
♥Đêm♥ 13 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Nếu đường kính giảm 20% thì bán kính cũng giảm 20%

Diện tích hình tròn bị giảm số % là :

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích của hình tròn đó là :

113,04 : 36 x 100 = 314   ( cm2 )

Đáp số : 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 27 tháng 7 2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 8 tháng 2 2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Hikari 13 tháng 4 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

vì tỉ số bán kính là 1,5 nên tỉ số diện tích là: 1,5 x 1,5 = 2,25

Chúng được cắt ra từ 1 thùng là tôn nên tỉ số diện tích của nó cũng là 2,25

Khối lượng đáy thùng nhỏ là: 1,3 : (2,25+1) x 1 = 0,4 (kg)

Khối lượng đáy thùng lớn là: 0,4 x 2,25 = 0,9 (kg)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 3 tháng 4 2018 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

hiệu số đáy thùng là:

1,3.1,5=1,95(kg)

khối lượng của đáy thùng thứ 1 là:

1,95.1,5=2,925(kg)

đáp số:2,925kg

Đọc tiếp...
Thánh Cầy Game 21 tháng 2 2017 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

0.9 kg đúng rồi nho TIVK chi minh nha

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 5:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
Nguyên Xuân Anh 15 tháng 2 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm
Lại Phương Chi 18 tháng 5 2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

=56,52 dm

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 7 tháng 3 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

vi ti so ban kinh la 1,5 nen ti so dien tich la: 1,5 x 1,5 = 2,25

Chung dc cat ra tu 1 thung la ton nen ti so dien tich cua no cung la 2,25

Khoi luong day thung nho la: 1,3 : (2,25+1) x 1 = 0,4 (kg)

Khoi luong day thung lon la: 0,4 x 2,25 = 0,9 (kg)

 

Đọc tiếp...
TẠ THANHY SƠN 6 tháng 3 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

trong violympic đúng ko

Đọc tiếp...
Lê Kim Hoa 25 tháng 2 2016 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

minh cung chua thu nen ko biet nhung chac la dung day 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 2 tháng 7 2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3 ( cm )

Đường kính hình tròn ( cũng là cạnh của hình vuông ) là : 18,84 : 3,14 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích hình tròn là : 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là : 36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 4 2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là : 

     18,84 : 3,14 : 2 = 3 ( cm )

Cạnh của hình vuông là :

      3 x 2 = 6 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

     3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình vuộng là :

     6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là :

     36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 ) 

                     Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Lương Thị Hà Anh 15 tháng 2 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

băng 1512

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: