Giúp tôi giải toán và làm văn


OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 05:44
Báo cáo sai phạm

Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB .Ã là nửa tiếp tuyến của đường tròn .Ax nằm cúng phía với AB , C là điểm thuộc nửa đường tròn , H là hình chiếu của C trên AB . Đường thẳng qua O vuông góc với với AC cắt Ax tại M. Gọi I là giao điểm của MB cà CH .

CMR : CI=IH

bài này khó quá

với lại mik mới chỉ học lớp 7 thui

làm sao làm đc

bài lớp 9 chứ

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm

Cho đường tròn tâm O , đường kính AB các dây AC,AD . Gọi E là điểm bất kỳ trên đường tròn .H,K theo thứ tự là hình chiếu của E trên AC,AD . CMR :  \(HB\le AB\)

Cho đường tròn tâm O , đường kính AB các dây AC,AD . Gọi E là điểm bất kỳ trên đường tròn .H,K theo thứ tự là hình chiếu của E trên AC,AD . CMR :  \(HB\le AB\)

Bài này khó lắm

mik mới chỉ lớp 7 thôi

làm sao đc bài này

mik ....

.....s...o...r.....r.......y

Đọc tiếp...
Bùi Hà Linh 24/10/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Bàn kính của hình tròn là :

6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích   hình tròn là :

3×3×3,14=28,26(cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

28,26×5=141,3(cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là :

141,3:9=15,7(cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(15,7+9)×2=49,4(cm)

Đ/S: 49,4 cm

Đọc tiếp...
minh trần lê 24/10/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Giải :

Bán kính hình tròn là :

6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình chữ nhật là :

28,26 x 5 = 141,3 ( cm2 )

Chiều dài hình chữ nhật là :

141,3 : 9 = 15,7 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 15,7 + 9 ) x 2 = 49,4 ( cm )

Đáp số : 49,4 cm

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 03/03/2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15/02/2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
nguyen tuan dat 25/12/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

óc chó

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 16/09/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

M A B C K H O D

Mk chỉ kịp làm câu a thôi sorry nha!

Dễ dàng chứng minh được tam giác MAB và tam giác MCD đều vuông góc tại M ( CM theo bài 7 chương I sách GK toán 9)

\(\Rightarrow Sin^2\angle MCD=Cos^2\angle MDC \)

\(\Rightarrow Sin^2\angle MAB=Cos^2\angle MBA \)

thay vào ta có: \(sin^2\angle MBA+ sin^2\angle MAB + sin^2\angle MCD+sin^2\angle MDC \)

\(=sin^2\angle MBA+ cos^2\angle MBA + cos^2\angle MDC+sin^2\angle MDC\)

\(=(sin^2\angle MBA+ cos^2\angle MBA) + (cos^2\angle MDC+sin^2\angle MDC)\)

\(= 1+1=2\)

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 29/09/2018 lúc 00:08
Báo cáo sai phạm

Thank Kuro Neko nhiều nha!
Cám ơn

cám ơn 

:))

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 07/09/2018 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

A B O C H K M Q I

d) Ta thấy: ^BCM và ^BKM là 2 góc nội tiếp (O) cùng chắn cung BM => ^BCM = ^BKM

Hay ^ICM = ^BKI. Lại có: CI=IM => \(\Delta\)CIM cân tại I => ^ICM = ^IMC

Nên ^BKI = ^IMC. Mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong => CM // BK (đpcm).

e) Ta có: \(\Delta\)OHC = \(\Delta\)OHM (cmt) => ^OHC = ^OHM => 1800 - ^OHC = 1800 - ^OHM

=> ^CHQ = ^MHQ. Xét \(\Delta\)HCQ và \(\Delta\)HMQ có: 

^CHQ = ^MHQ (cmt); HC = HM (Do \(\Delta\)CMH vuông cân ở H); HQ chung

=> \(\Delta\)HCQ = \(\Delta\)HMQ (c.g.c) => ^HCQ = ^HMQ (1)

Mặt khác: Điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đg kính AB nên ^AMB = 900.Hay ^HMQ = 900 (2)

Từ (1) và (2) => ^HCQ = 900 

Xét tứ giác CHMQ có: ^HCQ = ^HMQ = ^CHM = 900; HC=HM => Tứ giác CHMQ là hình vuông

=> ^CQM = 900; ^HQM = 450 (Theo t/c hình vuông)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Ngọc Mai 02/04/2017 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn là

( 16 : 2 ) x ( 16 : 2 ) x 3,14 = 200,96 ( cm2 )

Chu vi hình tròn là

16 x 3,14 = 50,24 ( cm )

ĐS : 200,96 cm2 ; 50,24 cm

Ủng hộ nhé ! ^^ 

Đọc tiếp...
tth 02/04/2017 lúc 08:43
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là:

16 : 2 = 8 

Diện tích là:

8 x 8 x 3,14 = 200,96

Chu vi là:

16 x 3,14 = 50,24

Đs:

 ai tk mình,mình tk lại ~tth~ xin hết!

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 02/04/2017 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là:

16 : 2 = 8

a, Chu vi hình tròn là:

(8 x 2) x 3.14 = 50.24

b, Diện tích hình tròn là:

8 x 8 x 3.14 = 200.96

                    Đ/s: chu vi: 50.24

                           diện tích: 200.96

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 10/08/2015 lúc 06:26
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là:

65 x 3,14  =204,1 (m)

Đổi 2041 m = 204100 cm

Để đi được 2041 m thì bánh xe phải lăn:

204100 : 204,1 = 1000 (vòng)

Đáp số: 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 10/08/2015 lúc 05:57
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là:65x3,14=204,1 cm

2041m=204100 cm

Số vòng bành xe phải lăn là:204100 : 204,1=1000 vòng

Đáp số:1000 vòng

Đọc tiếp...
buitrinhtienhoang 21/03/2018 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

1000 vòng bạn ơi

Đọc tiếp...
Nguyễn Phượng Hồng 12/06/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Giải

Diện tích hình tròn một là:

8x8x3,14=200.69( cm2)

Diện tích hình tròn hai là:

10x10x3.14= 314(cm2)

Diện tích phần còn lại của hình tròn 1 là:

200.69-20=180.69(cm2)

Diện tích phần còn lại của hình tròn 2 là:

314-20= 294(cm2)

Đáp số: Hình tròn1: 180.69cm2

            Hình tròn2: 294cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12/06/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Tổng diện tích hai hình tròn là :

8 x 8 x 3,14 + 10 x 10 x 3,14 = 514,96 ( cm2)

Diện tích còn lại của hai hình tròn là :

514 , 96 - 20 = 494,96 ( cm2)

                         Đáp số : 494,96 cm2

Đọc tiếp...
Yumiko Sawara 04/07/2018 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn 1 là:

8x8x3.14 = 200,96 (cm2)

Diện tích hình tròn 2 là:

10x10x3.14 = 314 (cm2)

Tổng diện tích 2 hình tròn là:

200,96+314 = 514,96 (cm2)

Diện tích phần còn lại là:

514,96 - 20x2 = 474,96 (cm2)

Đáp số : 474,96 cm2

Đọc tiếp...
dang kieu trang 30/01/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Chu vi hinh tron tang len 3 lan.

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 11/06/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích mới tăng 9 lần nhé

Đọc tiếp...
Minh Chương 11/06/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

diên tích sẽ tăng lên 9 chứ ko phải  đâu !

Đọc tiếp...
eaeaeae 05/04/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

cho to them cai like nua

to se giai thich cho

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 05/04/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Bán kính vòng tròn này là:

               9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 (m)

Diện tích mặt đất nằm bên trong vòng tròn này là:

               1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (m2)

                         Đáp số: 7,065 m2

Đọc tiếp...
Lê Phương Dung 06/06/2018 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Bán kính vòng tròn là : 

         9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 ( m )

Diện tích mặt đất nằm bên trong vòng tròn là :

         1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 ( m2 )

                          Đ/s : .......

Đọc tiếp...
đặng thị hồng hạnh 04/06/2018 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

4 lần nha bạn

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 04/06/2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn A gấp 2 lần chu vi hình tròn B 

\(\Rightarrow\) Bán kính hình tròn A gấp 2 lần bán kính hình tròn B 

\(\Rightarrow\)Diện tích hình tròn A gấp số lần diện tích hình tròn B là : 

\(2\times2=4\)( lần ) 

Đ/s : \(4\)lần 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Thái Linh 04/06/2018 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

gấp 4 lần.

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 14/06/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

VD: Bán kính hình tròn bé = 1cm

       Bán kính hình tròn lớn = 3cm

Diện tích hình tròn bé là:

1 x 1 x 3, 14 = 3, 14 ( cm2 )

Diện tích hình tròn lớn là:

3 x 3 x 3, 14 = 28, 26 ( cm2 )

Vậy: Hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

28, 26 : 3, 14 = 9 ( lần )

                         Đáp số: 9 lần

~ Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
tth 14/06/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

(3 x 3) : 3 = 3 lần

Đs:

Đọc tiếp...
I_LOVE_YOU 14/06/2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn bé là a ( a khác 0 )

Ta có:

a x 3 x a x 3 x 3,14 = diện tích hình tròn lớn

a x a x 3,14 x 3 x 3 = diện tích hình tròn lớn

Mà a x a x 3,14 = diện tích hình tròn bé 

=> diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé số lần là:

       3 x 3 = 9 ( lần )

            Đáp số: 9 lần

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: