Giúp tôi giải toán và làm văn


Hồng Phúc 123 19/01 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Chu vicủa bánh xe là : 60 nhân với 3,14 = Một tám tám phẩy bốn

 Đổi 3,76 tám km= 376 tám (m)  ; một tám tám phẩy bốn (cm ) = một phẩy tám tám bốn ( m) 

  bánh xe phải lăn số vòng là : ba bẩy sáu tám : một phẩy tám tám bốn = 2000 ( vòng ) 

                                                        Đáp số : 2000 vòng 

Đọc tiếp...
hung 22/12/2014 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Vất cây thước đi, cầm compa lên vẽ.

Đọc tiếp...
Phạm Lê Đức Việt 01/02/2016 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

CẤT THƯỚC , LẤY COMPA RA VẼ

Đọc tiếp...
Lâm Lương Tùng 18/03/2016 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

13,5 nhé 

(k) đúng cho mình

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 18/03/2016 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

Đề bài : 

Hình tròn tâm O có đường kính là : 27 cm . Tính bán kính . 

Bán kính bằng 2 lần đường kính . 

Bài giải : 

Bán kính hình tròn là : 

27 : 2 = 13,5 ( cm )

Đáp số : 13,5 cm .

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 18/03/2016 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là:

      27 : 2 = 13,5 (cm)

           Đáp số: 13,5cm

Đọc tiếp...
Vu Khanh Linh 12/03/2016 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

r la :18/2=9.(cm)

dap so :9cm.check nha

Đọc tiếp...
nguyen quoc dat 12/03/2016 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

bán kính hình tròn là :

18 : 2 = 9 ( cm )

đáp số : 9 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đắc Phúc An 12/03/2016 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

bán kính là

18:2=9 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24/02/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi sân là: 84 : 2 = 42 (cm)

Chiều dài cái sân là : (42+12) :27 (cm)

Chiều rộng cái sân là : 42 -27=15 (cm)

Diện tích cái sân là: 27x15=405 (cm2)

Diện tích 2 bồn hoa là : 2,5x2,5x3,14x2=39,25 (cm2)

Diện tích phần sân chơi là : 405-39,25=365,75 (cm2)

                                                       Đáp số : 365,75 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Hương Hải Vi Hôm qua lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

sai rồi mà oline math chấm đúng

Đọc tiếp...
Lã Quỳnh Anh 23/02/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bạn này viết sai

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn đó là 9 dm vì 254,34 : 3,14 = 81 mà 81 = 9 x 9

Độ dài của số thép cần để làm mép viền xung quanh cửa là : 9 x 2 x 3,14 = 56,52

Đáp số:56,52 dm

Đọc tiếp...
tuan va manh 11/03/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

= 56,52 dm

Đọc tiếp...
ammobot01 23/02/2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

56,52 nhé

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 21/01 lúc 07:26
Báo cáo sai phạm

chu vi bánh xe

60x3,14=18,4(cm)=3768m

bánh xe phải lăn số vòng

37668:1,884=2000(vòng)

đáp số  2000 vòng

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là
   60 x 3,14 = 188,4 ( cm )
Đổi 3,768 km = 3768 m 
  188, 4 cm = 1,884 m
Bánh xe phải lăn số vòng là
    3768 : 1,884 = 2000( vòng)
              ĐS 2000 vòng

:D

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 06/02/2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

chu vi của bánh xe nhân lân cho 3,768

có nghĩa là chu vi của bánh xe đó là  1vòng

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 04/02/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 03/02/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Mai Anh Thư 04/02/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi số 2 được ko

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Chu vi một nửa hình tròn là:

      9 x 3,14 = 28,26 (cm)

Chu vi 4 nửa hình tròn là:

      28,26 x 4 = 113,04 (cm)

Độ dài sợi dây thép đó là:

      113,04 : 2 = 56,52 (cm)

               Đáp số : 56,52 cm.

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 21/01/2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Chu vi một nửa hình tròn là:

      9 x 3,14 = 28,26 (cm)

Chu vi 4 nửa hình tròn là:

      28,26 x 4 = 113,04 (cm)

Độ dài sợi dây thép đó là:

      113,04 : 2 = 56,52 (cm)

               Đáp số : 56,52 cm.

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 12/01/2015 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Mỗi cánh hoa nữa hình tròn : 1/2 x4 = 2 hình tròn

Chu vi 2 hình tròn = độ dài sợi dây = 2 x 9 x 3,14 = 56,52 cm

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 15/01/2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích phần tô màu = diện tích hv - diện tích hình tròn

Diện tích hv : 15 x 15= 225 cm2

Diện tích hình tròn :  1,4 dm = 14 cm;   bán kính: 14 : 2 =7 ;      7 x 7 x 3,14 = 153,86

Diện tích tô màu : 225 - 153,86 = 46,14cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 27/07/2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 08/02/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Trương Thái Hậu 03/02/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Độ dài sợi dây chính là hai nửa chu vi hình tròn có đường kính 0,35m cộng với hai lần khoảng cách giữa hai trục.

Hai nửa chu vi hình tròn là một hình tròn. Vậy chu vi của hai nửa chu vi hình tròn là:    

        0,35 x 3,14 = 1,099 ( m )

Độ dài của sợi dây là:

       ( 3,1 x 2 ) + 1,099 =7,299 ( m )

                                  Đáp số: 7,299 m.

Đọc tiếp...
Trương Thái Hậu 03/02/2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

bài này trong sách giáo khoa đúng không?

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Độ dài sợi dây chính là hai nửa chu vi hình tròn có đường kính 0,35m cộng với hai lần khoảng cách giữa hai trục.

Hai nửa chu vi hình tròn là một hình tròn. Vậy chu vi của hai nửa chu vi hình tròn là:    

        0,35 x 3,14 = 1,099 ( m )

Độ dài của sợi dây là:

       ( 3,1 x 2 ) + 1,099 =7,299 ( m )

                                  Đáp số: 7,299 m.

Đọc tiếp...
Hikari 24/02/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

diện tích biển báo giao thông là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 (dm2)

diện tích phần mũi tên là:

28,26 : 9 x 1 = 3,14 (dm2)

đáp số: 3,14 dm2.

Đọc tiếp...
At the speed of light 14/01/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Diện tích biển báo giao thông là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( dm2 )

Diện tích phần mũi tên trong biển báo giao thông là:

28,26 x \(\frac{1}{9}\)= 3,14 ( dm2 )

Đáp số:3,14 dm2 

Đọc tiếp...
vu le tuan hung 09/10/2016 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

nhóm biển báo giao thông nào có hình tam giác,viền đỏ,nền vàng

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 12/01/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Đường kính của bàn ăn là : 4,396 : 3,14 = 1,4 

Bán kính của đường tròn là : 1,4 : 2 = 0,7

Bài này cho thiếu đơn vị nha bạn

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Trần Mai Hoàng Bách 12/01/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

đơn vị là mét

Đọc tiếp...
shinichi kudo 12/01/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là :   4,396 : 3,14 : 2 = 0,7 

                                                              Đáp số: 0,7 

Bài này đề bài không có đơn vị nên mình không viết nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: