Giúp tôi giải toán và làm văn


đàm khánh ngọc 11/01/2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

a) chu vi của bánh xe đó là :

       0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

 quãng đường bánh xe lăn 10 vòng là:

     2,041 x 10 = 20,41 ( m )

  số vòng  người đó đi quãng đường dài 408,2 m là 

     408,2 :2,041 = 200 ( vòng )

            đáp số a ) 2,041 m     b ) 20,41 m        c ) 200 vòng

Đọc tiếp...
TLTNC Giã Từ 21/01 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi bánh xe đó là :

0,65 × 3,14 = 2,041 ( m )

b) Quãng đường bánh xe lăn 10 vòng là :

2,041 × 10 = 20,41 ( m )

c) Số vòng người đó đi quang đường dài 408,2 m là :

408,2 ÷ 2,041 = 200 ( vòng )

Vậy : a) 2,041 m 

         b) 20,41 m

        c) 200 vòng

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 13/04/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

vì tỉ số bán kính là 1,5 nên tỉ số diện tích là: 1,5 x 1,5 = 2,25

Chúng được cắt ra từ 1 thùng là tôn nên tỉ số diện tích của nó cũng là 2,25

Khối lượng đáy thùng nhỏ là: 1,3 : (2,25+1) x 1 = 0,4 (kg)

Khối lượng đáy thùng lớn là: 0,4 x 2,25 = 0,9 (kg)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 03/04/2018 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

hiệu số đáy thùng là:

1,3.1,5=1,95(kg)

khối lượng của đáy thùng thứ 1 là:

1,95.1,5=2,925(kg)

đáp số:2,925kg

Đọc tiếp...
Thánh Cầy Game 21/02/2017 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

0.9 kg đúng rồi nho TIVK chi minh nha

Đọc tiếp...
Mai Nguyen Tuan Anh 23/01/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

May oi tao chiu

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Diệp 17/08/2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

Đọc tiếp...
lê hoàng ngân 19/01 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

a, 6 x 2 x 3,14 = 37,65 ;             0,5 x 3,14 = 1,57 ;                3/5  x 2 x 3,14 = 20,41

                                                                                                

b,15 x 2 x 3,14 + 94,2 ;               0,2 x 3,14 = 0.628;                2/5 x 2 x 3,14 = ...

Đọc tiếp...
trieu dang 22/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m. 

Đọc tiếp...
Võ Lý Anh Thư 07/02/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Độ dài của sợi dây bằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn (bằng chu vi của hình tròn ) cộng 2 lần khoảng cách giữa hai trục.

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35 là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là: 1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)

                         Đáp số : 7,299 m

Đọc tiếp...
pham khanh ly 17/01/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

7,292 ai thấy đúng thì k cho mình nha yêu các bạn nhều

Đọc tiếp...
HTDT-cold~ 12/01/2019 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Ban kinh hinh tron la:

\(5:2=2.5\)

Dien h honh tron la:

\(2,5.2,5.3,14=19,625\left(cm^2\right)\)

               d/s:...

p/s:"." la dau nhan nha!

Đọc tiếp...
quan 13/01/2019 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thanh 12/01/2019 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Gấp gấp!!!

Bạn nào nhanh mình sẽ k.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 15/01/2019 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình tròn là:

a) Diện tích của hình tròn là:

\(6\times6\times3,14=113,04\) (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:


0,35×0,35×3,14=0,38465
  (dm2)

                                 Đáp số: a) 113,04 cm2

                                               b) 0,38465 dm2

Đọc tiếp...
゚°☆Šuβเη☆°゚ 15/01/2019 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

a)Diện tích hình tròn là:

6.6.3,24=113,04(cm2)

b)Diện tích hình tròn là:

0,35.0,35.3,14=0,38465(dm2)

Hok tốt

Đọc tiếp...
Doraemon 15/01/2019 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

a ,Diện h hình tròn là 

    6 x 6 x 3,14 = 113,04  cm 2

b,Diện tích hình tròn là

    0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 dm2

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13/01/2019 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

942 nha

_____________
______________
hok tốt

Đọc tiếp...
Magic Kaito 14/01/2019 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe ô tô là :

0,6 x 3,14 = 1,884 (m)

Quãng đường xe đó đi được dài :

1,884 x 500 = 942 (m)

Đ/s:......

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 13/01/2019 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Bài giải: Chu vi bánh xe ô tô là :

               0,6 x 3,14 = 1,884 (m)

   Quãng đường xe đó đi được dài :

                1,884 x 500 = 942 (m)

                          Đ/s:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 13/01/2019 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi của hình tròn là:

         9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi của hình tròn là:

        4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) Đổi r = 212cm=2,5cm

Chu vi của hình tròn là:    

        2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52 m

            b) 27,632 dm

            c) 15,7 cm

 
Đọc tiếp...
nguyenhuyhai3a4 05/03/2015 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

dien tich day nhan chieu cao

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 06/01/2019 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

20% = 0,2 

Bán kính hình tròn mới so với bán kính hình tròn cũ là 

1 + 0,2 = 1,2

Diện tích hình tròn mới so với diện tích hình tròn cũ 

1,2 nhân 1,2 = 1,44

Diện tích hình tròn tăng thêm 56,54 cm2  thì ứng với

1,44 - 1 = 0,44 

Diện tích hình tròn ban đầu là :

56,54 : 0,44 = 128,5 cm2

Đáp số : 128,5 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Khánh 01/03/2016 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Gọi R là bán kính của hình tròn

Bán kính sau khi tăng

r+20%xR=120%xR=1,2xR

Diện tích ban đầu là:

RxRx3,14

Diện tích sau khi tăng là:

1,2xRx1,2xRx3,14=4,5216xRxR

Theo đề ra ta có:

RxRx4,5216-RxRx3,14=56,54

<=>RxRx1,3816=56,54

<=>RxR=40,92

Diện tích đường tròn là:

40,92x3,14=128,4888

k nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: