Giúp tôi giải toán và làm văn


mã mã 16 tháng 4 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

hình tự vẽ nha

xét (0) có 2 \(\widehat{CAB}\)\(\widehat{COB}\)(  góc nt - góc ở tâm cùng chắn cung \(\widebat{BC}\))

\(\widehat{COB}\)\(^{60^0}\)

\(\Delta\)ABC vg tại c 

cos 30= AC/AB

AB=2\(\sqrt{3}\)

R= \(\sqrt{3}\)

S hq OBC= \(\frac{60.R^2.3,14}{360}\)=1,57 cm2

\(\widehat{COB}\)= 600

\(\widebat{BC}\)nhỏ= 600

sđ \(\widebat{BC}\) lớn= 360-60=3000

LcgBC LỚN= \(\frac{300.R.3,14}{180}\)\(\approx\)9,06 cm

ko bt có đúng ko nữa

# mã mã #

Đọc tiếp...
๖ۣۜForever๖ۣۜLove♡❤♡๖ۣۜNever๖ۣۜForget 16 tháng 4 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Kaneki Ken Vũ nói vậy thì ai cũng nói được, câu trả lời vô dụng

Đọc tiếp...
Kaneki Ken Vũ 15 tháng 4 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

bạn tự vẽ hình nhé còn phần chứng minh để tui lo

a) để chứng minh 5 điểm này cùng nằm trên đường tròn thì bạn cần chứng minh 4 điểm A,K,F,E cùng nằm trên 1 đường tròn ( chứng minh tứ giác AKFE nội tiếp theo các cách chứng minh trong SGK toán 9 tập 2 trang 103 phần thứ 15) và bạn chứng minh 4 điểm này theo đúng hình vẽ mà bạn vẽ

sau đó chứng minh nốt K,E,F,H cùng nằm trên 1 đường tròn hoặc các điểm khác như : A,K,H,F ....... tùy hình vẽ (cách chứng minh giống như trên)

sau khi chứng minh đc 2 điều này thì => điều phải chứng minh ở phần a

b) để chứng minh 4 điểm này thẳng hàng thì có rất nhiều cách nhưng  bạn nên chọn cách chứng minh 3 điểm M,H,S hoặc H,S,K , ..... cùng thẳng hàng sau đó => 4 điểm thẳng hàng 

để chứng minh đc thì bạn nên xem hình vẽ và dữ kiện đã chứng minh ở phần a và suy ra những thứ cần thiết để có thể chứng minh đc cho phần b 

bạn có thể chứng minh : ở 3 điểm đó có 3 góc mà khi cộng chúng lại với nhau sẽ bằng 180 độ => 3 điểm thẳng hàng

=> 4 điểm thẳng hàng

đây có thể là cách tốt nhất nhanh nhất mà mình nghĩ ra trong vòng vài phút mong bạn thông cảm thời gian của mình có hạn nên chỉ hướng dẫn đc tới đây ! .................

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 15 tháng 4 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

http://tailieu.metadata.vn/chi-tiet/-/tai-lieu/tuyen-tap-80-bai-toan-hinh-hoc-lop-9-pdf-17121.html

Đọc tiếp...

1. Cho 5 đường thẳng đồng quy tại O. Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh O? Trong đó bao nhiêu góc khác góc bẹt ?

2. Hình gồm các điểm M cách điểm O một khoảng 3 cm là :

     a. Đường tròn tâm O bán kính 3 cm.

     b. Đường tròn tâm O đường kính 3 cm.

     c. Hình tròn tâm O bán kính 3 cm.

     d. Hình tròn tâm O đường kính 3 cm.

3. Cho AB = 4cm. Đường tròn (A; 3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi có độ dài của đoạn thẳng AK là :

      a. 3 cm

     b. 2 cm

     c. 4 cm

     d. 1 cm

4.Cho 3 điểm A, B, C và đường thẳng a. Biết đường thẳng a không cắt đoạn AB và cắt đoạn AC. Hỏi đường thẳng a có cắt đoạn Bc không ? Vì sao ? 

5. Cho AB = 5 cm. Vẽ đường tròn (A:3 cm)và đường tròn (B;2,5 cm), 2 đường tròn này cắt nhau tại C và D.

     a) Tính độ dài CA, DA, DB

     b) Tại sao đường tròn (B; 2,5 cm) cắt đoạn AB tại trung điểm I của AB?

     c) Đường tròn (A; 3cm) cắt AB tại K. Tính KB?

 

 

 

 

                                                                 NHỚ GIẢI THÍCH VÀ VẼ HÌNH GIÚP MÌNH VỚI

                                                                           HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                         SẮP THI RỒI

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
giang ho dai ca 12 tháng 5 2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

4 lần 

 đúng nhé

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Toán Học 26 tháng 5 2017 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Edogawa Conan sai rồi !

Gấp đôi x gấp đôi = gấp tư 

Chứ ko phải cộng 

Đáp số : gấp 4 lần .

Thế mà cũng đòi làm Conan

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26 tháng 5 2017 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

gấp đôi + gấp đôi = gấp tư

đôi gấp tư = gấp 4

gap 4 ( them : lan )

Đáp số :gấp 4 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 3 tháng 4 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Cách xác định tâm hình tròn :

Xác định tâm của đường tròn bằng giao của 3 đường trung trực trong tam giác.

Bước 1 : Chọn 3 điểm A, B, C bất kì trên đường tròn. Sau đó nối thành 3 đoạn thẳng AB, AC, BC, ta được \(\bigtriangleup ABC\).

Bước 2 : Kẻ 3 đường trung trực của 3 cạnh, chúng cắt nhau tại O - chính là tâm đường tròn đó.

Chứng minh : Vì O là giao của 3 đường trung trực cách đều 3 đỉnh nên ta có 1 đường tròn tâm O đi qua 3 điểm ABC (đường tròn ngoại tiếp).

A B C O

Đọc tiếp...
6C VÔ ĐỊNH { MAI ĐỨC MINH 6C } 3 tháng 4 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

copa nhé bi cồ lô

Đọc tiếp...
Nguyễn Phú Trung Anh 10 tháng 1 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn = \(y=\frac{đườngkính^2}{4}\cdot3,14=\frac{56}{4}\cdot3,14=43,96\left(cm^2\right)\)

Diện tích phần còn lại của hình vuông :

\(56-43,96=12,04\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
minh trần lê 14 tháng 3 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

ta biết : OA = OB = OC = OD

OA dài : 12 : 2 = 6 cm

SOAD = 6 x 6 : 2 = 18 cm2

SABCD = 18 x 4 = 72 cm2

Stròn O = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

a ) diện tích phần tô đậm là : 72 - 56,52 = 15,48 cm2

Diện tích hình tròn tâm O là :

6 x 6 x 3.14 = 113,04 ( cm2 )

b ) diện tích phần tô đậm là : 113,04 - 72 = 41,04 cm2

ĐS : 

a = 15,48 cm2

b = 41,04 cm2

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 5 tháng 6 2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bán kính mới so với bán kính bán đầu là: 

100% + 20% = 120% 

Tích hai bán kính của hình tròn đó là: 

452,16 : 3,14 = 144 (cm)

Bán kính của hình tròn mới là: 

\(\sqrt{144}=12\left(cm\right)\)

Bán kính của hình tròn ban đầu là: 

12 : 120% = 10 (cm)

Diện tích hình tròn ban đầu là: 

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Đọc tiếp...
nguyentringhia 4 tháng 2 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn mới so với bán kính hình tròn cũ số phần trăm là:

100+20=120 %

2 lần bán kính hình tròn mới là:

452,16:3,14=144 cm

144=12x12

Vậy bán kính hình tròn mới là 12 cm

Bán kính hình tròn cũ là:

12:120x100=10 cm

Diện tích hình tròn cũ là:

10x10x3,14=314 cm

               Đáp số:314 cm

Chúc học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 26 tháng 4 2017 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

314 cm2 nhé.nhớ k cho mình nhé

Đọc tiếp...
tran duy 30 tháng 1 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 10 tháng 5 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

 Đúng nhé ^^

Đọc tiếp...
trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là 100%. Nếu tăng thêm 20% thì bán kính mới là:

100% + 20% = 120%

Đổi: 120% = \(\frac{120}{100}\)=\(\frac{12}{10}\)

Diện tích hình tròn mới là:

\(\frac{12}{10}\)\(\frac{12}{10}\)\(\frac{144}{100}\)

               hay 144%

Nếu tăng bán kính hình tròn thêm 20% thì diện tích tăng thêm số % là:

144% - 100% = 44%

                     Đáp số: 44%

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 14 tháng 2 2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Tăng 44%

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: