Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thành Trung 26/04/2017 lúc 22:50

314 cm2 nhé.nhớ k cho mình nhé

Tanya 26/04/2017 lúc 22:36

      Giải 

Tích của 2 bán kính của hình tròn mới là :

452,16 : 3,14 = 144 (cm)

Vì 144 = 12 x 12 nên bán kính của hình tròn mới là 12 cm.

12 cm ứng với số phần trăm là :

100% + 20% = 120%

Bán kính của hình tròn ban đầu là :

12 : 120 x 100 = 10 (cm)

Diện tích của hình tròn ban đầu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Đáp số : 314 cm2

Vân 16/04/2016 lúc 08:41

bài này trong SGK lớp 5 mà

Do Not Ask Why 16/04/2017 lúc 16:18

A.Diện tích một hình tam giác nhỏ là: 4 x 4 : 2 = 8(cm)

Diện tích hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32(cm2)

B. Diện tích hình trong có bán kính 4cm là: 4 x 4 x 3,14  =50,24(cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình tròn là: 50,24 - 32 = 18,24(cm2)

Đáp số: A: 32cm2

            B: 18,24cm2

Tạ Giang Thùy Loan 16/04/2017 lúc 16:24

Diện tích hình vuông ABCD là:4x4:2=8(cm2)

Bán kính hình tròn là:4:2=2(cm)

Diện tích hình tròn là: 2x2x3,14=12,56(cm2)

Diện tích phần tô đậm là: 12,56-8=4,56(cm2)

Đáp số: a, 8 cm2 và b, 4,56 cm2

Mọi người tk cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiều ^-^

Lê Nguyên Hạo 16/04/2015 lúc 20:19

cạnh của  hình vuông ABCD là :

4 x 2 = 8 ( cm )

diện tích hình vuông ABCD là : 

8 x 8 = 64 ( cm)

diện tích hình tròn là :

4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2 )

phần tô đậm của hình vuông là :

64 - 50,24 = 13,76 ( cm2 )

đáp số : 13,76 cm2

Miyuki 16/04/2015 lúc 20:21

Cạnh hình vuông ABCD là:

4 + 4= 8 (cm)

a) Diện tích hình vuông ABC là:

8 x 8 = 64 (cm vuông)

Diện tích hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm vuông)

b) Diện tích phần tô đậm là:

64 - 50,24 = 13,76 (cm vuông)

Đáp số:a) 64 cm vuông

           b) 13,76 cm vuông

Nguyễn Ngọc Đại 27/04/2017 lúc 18:26

sao bạn vẽ được hình vậy

Lê Đặng Quỳnh Như 23/04/2015 lúc 17:04

Bán kính của hình tròn là :

     6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích của hình tròn là :

     3 * 3 * 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích của hình chữ nhật là :

     28,26 * 5 = 141,3 ( cm2 )

Chiều dài hình chữ nhật là :

     141,3 : 9 = 15,7 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

    ( 15,7 + 9 ) * 2 = 49,4 ( cm )

                Đáp số : 49,4 cm

1 đúng nha

 

Trương Quang Đạt 23/04/2015 lúc 17:16

Bán kính hình tròn là:

               6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là:

               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

               141,3 : 9 = 15,7 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)

                         Đáp số: 49,4 cm

hoàng tử trường học 23/04/2017 lúc 14:59

49,4 dễ mà

Ngân Dương 01/02/2015 lúc 11:08

Bán kính mới : 175,84 : 3,14 : 2 = 28cm
Bán kính đã cho : 28 - 5= 23cm
Chu vi đã cho : 23 * 2 * 3,14= 144,44cm

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 28/08/2016 lúc 11:11

bán kính hình tròn mới là :

175,84 : 3,14 : 2= 28 ( cm )

bán kính hình tròn cũ là :

28 - 5 = 23 ( cm )

chu vi hình tròn là :

23 x 2 x 3,14 = 144,44 ( cm )

ĐS : ...

Hikari 11/02/2015 lúc 14:54

bán kính hình tròn mới là:

175,84 : 3,14 : 2 = 28 (cm)

bán kính hình tròn cũ là:

28 - 5 = 23 (cm)

chu vi hình tròn đã cho là:

23 x 2 x 3,14 = 144,44 (cm)

đáp số: 144,44 cm.

 

Nguyễn Quốc Phương 10/02/2017 lúc 21:19

giảm 50%

Ai k mk mk sẽ k lại

Duong Minh Hieu 06/03/2017 lúc 21:12

bán kính hình tròn giảm 50%

tức tăng 1/2

Vay Diện tích da tang

1/2*1/2*3,14=157/200

giảm 78,5%

k minh nha

Phạm Minh Tiến 01/03/2017 lúc 16:27

ko sai

Trần Thị Loan Quản lý 12/07/2015 lúc 15:08

C O A B D r H K

Diện tích tam giác vuông AOB bằng 1 nửa diện tích tam giác ABC. Mà diện tích tam giác ABC bằng 1 nửa hình vuông ABCD

=> Diện tích tam giác AOB = \(\frac{1}{4}\) diện tích hình vuông ABCD = 18  cm2

Ta có: Diện tích hình vuông OHBK bằng  \(\frac{1}{4}\)diện tích hình vuông ABCD  nên Diện tích hình vuông OHBK bằng 18  cm2

Mà  Diện tích hình vuông OHBK bằng r x r => r x r = 18  

=> Stròn  = r x r x 3,14 = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

inuyasha 17/04/2016 lúc 19:42

56,52 nha bạn

Nguyễn Quang Thành 17/02/2015 lúc 14:20

Chu vi bánh xe là:

                 0,8x3,14=2,512(m)

Ô tô sẽ đi được số mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là: 

                                  2,512x10=0,2512(m)

Làm tương tự nhan voi 200,1000   

Trần Lê Quỳnh Trâm 09/01/2017 lúc 22:10

Chu vi bánh xe là:

0,8x3,14=2,512(m)

Ô tô sẽ đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,512:10=0,2512(m)

làm tương tự như thế nhân với 200,1000

Lê Mạnh Tiến Đạt 16/04/2017 lúc 08:05

a) Chu vi bánh xe là :

       0,8 x 3,14 = 2,512  ( m )

b) Nếu bánh xe lăn trên 10 vòng thì ô tô đi được : 

      2,512 x 10 =25,12 ( m ) 

Làm tương tự như 200 vòng , 1000 vòng

Lum 15/04/2017 lúc 10:43

dễ vậy mà cũng biết vẽ con lại cụ

Dương Nhật Minh 15/04/2017 lúc 10:18

chẳng biết vẽ... quên rồi :)) 

love karry wang 15/04/2017 lúc 10:17

vẽ hộ bn?  ko biết vẽ à?

pham minh quang 16/02/2017 lúc 18:37

đường kính hình tròn bằng cạnh hình vuông bằng 20 cm nên bán kính hình tròn bằng 10 cm

diện tích hình tròn là :

10*10*3,14 = 314 (cm2)

đáp số : 314 cm2

Ngọc Mai 02/04/2017 lúc 08:44

Diện tích hình tròn là

( 16 : 2 ) x ( 16 : 2 ) x 3,14 = 200,96 ( cm2 )

Chu vi hình tròn là

16 x 3,14 = 50,24 ( cm )

ĐS : 200,96 cm2 ; 50,24 cm

Ủng hộ nhé ! ^^ 

tth 02/04/2017 lúc 08:43

Bán kính hình tròn là:

16 : 2 = 8 

Diện tích là:

8 x 8 x 3,14 = 200,96

Chu vi là:

16 x 3,14 = 50,24

Đs:

 ai tk mình,mình tk lại ~tth~ xin hết!

Trần Nhật Quỳnh 02/04/2017 lúc 08:45

Bán kính hình tròn là:

16 : 2 = 8

a, Chu vi hình tròn là:

(8 x 2) x 3.14 = 50.24

b, Diện tích hình tròn là:

8 x 8 x 3.14 = 200.96

                    Đ/s: chu vi: 50.24

                           diện tích: 200.96

Nga Hoang 21/04/2015 lúc 16:52

diện tích hình vuông ABCD được tính như diện tích hình thoi AC = 4*2=8, BC =4*2=8

Svuông= 8*8/2= 32 cm2

Stròn = 4*4*3.14= 50.24 cm2

S phần đã tô : 50.24-32= 18.24 cm2

 

Hikari 23/02/2015 lúc 10:52

chiều rộng mảnh vườn là:

35 : 5 x 3 = 21 (m)

diện tích mảnh vườn là:

35 x 21 = 735 (m2)

diện tích cái bể hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (m2)

diện tích phần đất còn lại là:

735 - 12,56 = 722,44 (m2)

đáp số: 722,44 m2.

Võ Kim Tuấn Anh 11/04/2017 lúc 19:45

72244m2

Ad Dragon Boy 21/04/2017 lúc 10:51

722,44 m2

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Doan Thanh phuong 21/03/2017 lúc 20:20

Doi 15 phut =0.25 gio 

Chi vi duong dua la :

25.12x0.25=6.28 (km)

Ban kinh duong dua la:

6.28:2:3.14 =1 (km)

Dap so :1 km

cho minh nhe

Kiều Ngọc Anh 21/03/2017 lúc 20:18

                 Bài giải

15p = 0,25

Chu vi đường đua là :              25,12x0,25=6,28 (km)

Bán kính đường đua là :                 6,28 :2:3,14 =1 (km)

                      Đ/S :1km

Beo dướng 09/05/2017 lúc 13:11

bán kính là 1 km nhé

trần như 11/06/2015 lúc 14:23

Giả sử bán kính một hình tròn là 10 cm. Diện tích hình tròn cũ là:

               10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Bán kính hình tròn mới là:

               10 x (100% + 20%) = 12 (cm)

Diện tích hình tròn mới là:

               12 x 12 x 3,14 = 452,16 (cm2)

Diện tích hình tròn mới bằng:

               452,16 : 314 = 1,44 = 144% (diện tích hình tròn cũ)

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm:

               144% - 100% = 44% 

                         Đáp số: 44%

Cố Lên Nào Các Bạn 07/04/2017 lúc 13:09

               Bài giải

Coi bán kính hình tròn là : 100%

Ta có : 100% x 100% x 3,14 = 100% ( diện tích )

          ( 100% + 20% ) x ( 100% + 20% ) x 3,14 = ...

=> 120% x 120% x 3,14 ( ta bỏ 3,14 )

      120% x 120% = 144%

Diện tích tăng thêm :

         144% - 100% = 44%

                 Đáp số : 44%

          

bui thu linh 02/04/2016 lúc 14:32

dng roi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: