Giúp tôi giải toán và làm văn


chưa tìm được anh 18/01/2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

nhưng tại sao bn tìm đc chiều cao

 

Đọc tiếp...
Trương THị Lợi 11/01/2015 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cua thửa ruộnghình thang là:

114*2/12=19m

Tổng 2 đáy của thửa ruộng hình thang là:

34*2=68m

Diện tích thửa ruộng hinh thang là:

68*19=1269m vuông

Đáp số :1269m vuông

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

Hình thang

chưa tìm được anh 18/01/2015 lúc 19:57
Thống kê hỏi đáp

nhưng tại sao bn tìm đc chiều cao

Chiều cao cua thửa ruộnghình thang là:

114*2/12=19m

Tổng 2 đáy của thửa ruộng hình thang là:

34*2=68m

Diện tích thửa ruộng hinh thang là:

68*19=1269m vuông

Đáp số :1269m vuông

 tk mik nha , mik tk lại cho nhé

Đọc tiếp...
Ngô Khánh Linh 03/01/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :
(70+50) x 40 : 2 = 2400 (m2)
Diện tích trồng cây đu đủ là:

2400 : 100 x 30 = 720 (m2)
Diện tích trồng chuối là:

100 x 25 = 600 (m2)
Số cây đu đủ trồng được là:

720 : 1,5 = 480 (cây)
b) Số cây chuối trồng được là:

600 : 1 =600 (cây)
Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:
600 - 480 = 120 (cây)
Đáp số: a)480 cây; b) 120 cây

Đọc tiếp...
le anh tu 03/01/2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :

(70+50)x40 

2= 2400 (m2)

Diện tích trồng cây đu đủ là: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là: 100 x 25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 =600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 - 480 = 120 (cây)

tk mk nha

thank you bạn

(^_^) 

Đọc tiếp...
trần vân hà 10/01/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

a,=480

b,=120

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Thanh 04/02/2017 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :

1105 x 2 : ( 47 + 38 ) = 26 cm

diện tích tam giác ABD là :

26 x 47 : 2 = 611 cm2

diện tích tam giác BCD là : 

26 x 38 : 2 = 494 cm2

ĐS : ABD : 611 cm2 

       BCD : 494 cm2 

tk minh nha ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Phoenix 28/11/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ko biết nhé

Đọc tiếp...
HÀ THÙY LINH 04/02/2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

vẽ hình ra là hiểu mà dễ ơi là dễ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 27/07/2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 08/02/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Miyuki 14/04/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Tổng của đáy lớn và đáy bé là:

    22,5x2:4=11,25(cm)

Đáy lớn là:

(11,25 + 2,5):2= 6,875(cm)

Đáy bé là:

6,875-2,5=4,375(cm)

Đáp số: Đáy bé: 4,375cm

           Đáy lớn: 6,875cm

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 17/01 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài hai đáy của hình thang đó là :

     22,5 x 2 : 4 = 11,25 ( m )

Đáy lớn hình thang đó là :

    ( 11,25 + 2,5 ) : 2 = 6,875 ( m )

Đáy bé hình thang đó là :

    11,25 - 6,875 = 4,375 ( m )

           Đáp số : 6,875 m và 4,375 m

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 17/01 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Đáy lớn và đáy bé có độ dài là :

22,5 x 2 : 4 = 11,25 ( cm )

Đáy lớn đó là :

( 11,25 + 2,5 ) : 2 = 6,875 ( cm )

Đáy bé đó là :

6,875 - 2,5 = 4,375 ( cm )

Đáp số : Đáy lớn : 6,875 cm

              Đáy bé : 4,375 cm

Đọc tiếp...
phạm quang huy 02/08/2015 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

        Chiều cao hình thang là:

                          3,6x2:5,6=0,75(m)

         tổng của 2 đáy là:

                          361,8:0,75=234,45(m)

         đáy bé là:

                          (234,45-13,5):2=110,475(m)

         đáy lớn là:

                           234,45-110,475=123,975(m)

                                                    Đ/S:?

                        

Đọc tiếp...
_Tiên_ 17/01 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

        Chiều cao hình thang là:

                          3,6x2:5,6=0,75(m)

         tổng của 2 đáy là:

                          361,8:0,75=234,45(m)

         đáy bé là:

                          (234,45-13,5):2=110,475(m)

         đáy lớn là:

                           234,45-110,475=123,975(m)

                                                 

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 17/01 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

3,6x2:5,6=0,75(m)

Tổng độ dài 2 đáy của thửa ruộng hình thang là:

361,8:0,75=234,45(m)

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(234,45-13,5):2=110,475(m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

234,45-110,475=123,975(m)

Đ/S: Đáy lớn: 123,975 m

Đáy bé: 110,475 m

                        

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Yến Nhi Hôm qua lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

the may bn biet lam ko mik lam roi ahihihi de ec luon

Đọc tiếp...
Trần Phương Thảo 17/01 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dựa vào công thức này mà làm:

c=d* 3,14

r=c:2:3,14

d=c:3,14

s=r*r*3,14

r=bán kính

d=đường kính

c= chu vi

s= diện tích

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 16/01 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

câu này ko bít làm thì chịu

Đọc tiếp...
Siêu Thị Ngu Người 16/01 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

mình sẽ giúp bạn bài này

đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

84/100*85=71.4(m)

chiều cao thửa ruộng hình thang là:

71.4/3*2=47.6(m)

diện tích thửa ruộng hình thang là:

(84+71.4)*47.6/2=3698.52(m2)

đến đây hình như mình thấy đề bài sai

Đọc tiếp...
kudo shinichi 16/01 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

                             Bài giải

 Đáy lớn của hình thang là :

              68 x 1,5 = 102 ( m )

Chiều cao của hình thang là :

         (102 + 68) x 1/5 = 34( m )

Diện tích của hình thang là :

          (68 + 102) x 34 : 2 = 2890 ( m2 ) = 28,9 dam2

 Số lúa người ta thu được là :

               28,9 x 40 = 1156 ( kg ) = 11,56 tạ

                             Đáp số : 11,56 tạ

Đọc tiếp...
Công Chúa Lấp Lánh 16/01 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

cảm ơn các bạn rất nhiều

yêu gia đình olm nhiều

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 16/01 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1,5 = 3/2

Theo đề bài , tỉ số của hai đáy là 3/2

Đáy lớn đám ruộng là :

    68 : 2 * 3 = 102 ( m )

Chiều cao đám ruộng là :

    ( 68 + 102 ) : 5 = 34 ( m )

Diện tích đám ruộng là :

    ( 68 + 102 ) * 34 : 2 = 2890 ( m2 )

            Đổi : 2890 m2 = 28,9 dam2

Cả đám ruộng thu được số tạ lúa là :

    40 * ( 28,9 : 1 ) = 1156 ( kg )

            Đổi : 1156 kg = 11,56 tạ

                                  Đáp số : 11,56 tạ lúa

Đọc tiếp...
shinichi kudo 15/01 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

       Đáy bé của hình thang là :

                             18 : 100 * 30 = 5,4 [ cm ]

        Chiều cao của hình thang là :

                            [ 18 + 5,4 ] : 2 = 11,7 [ cm ]

        Diện tích hình thang ABCD là :

                            [ 5,4 + 18 ] * 11,7 : 2 = 136,89 [ cm]

                                                            Đáp số : 136,89 cm2

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 15/01 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Đáy bé hình thang là :

18 : 100 x 30 = 5,4 ( cm )

Chiều cao hình thang hay TBC của 2 đáylà :

( 18 + 5,4 ) : 2 = 11,7 ( cm )

Diện tích hình thang ABCD  là :

11,7 x 11,7 = 136,89 ( cm2 )

Đáp số : 136,89 cm2

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Han 16/01 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Thanhs you

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Bài toán Hiệu-Tỉ :

Đáy bé hình thang là :

12 : (5 - 3) x 3 = 18 (cm)

Đáy lớn hình thang là :

18 + 12 = 30 (cm)

Chiều cao hình thang là :

30 x \(\frac{3}{2}\) = 45 (cm)

Diện tích hình thang là :

(30 + 18) . 45 : 2 = 1080 (cm2)

Đọc tiếp...
Trâm Lê 30/06/2015 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b là 2 đáy bé, lớn của hình thang, h là chiều cao. Theo đề bài ta có: b - a = 12 và a = \(\frac{3}{5}\)

=> b - \(\frac{3}{5}\)b = 12 =>. \(\frac{2}{5}\)b = 12 => b = 30 => a = 30 - 12 = 18cm

Theo đề bài: b = \(\frac{3}{2}\)h => h = 30 : \(\frac{3}{2}\)= 20 cm

Vậy diện tích hình thang là: \(S=\frac{\left(a+b\right)\times h}{2}=\frac{\left(18+30\right)\times20}{2}=480cm^2\)

Đọc tiếp...
Trâm Lê 30/06/2015 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

ĐInh Tuấn Việt làm sai nhé, đáy lớn bằng 3/2 chiều cao chứ không phải chiều cao bằng 3/2 đáy lớn

Đọc tiếp...
laianhminh 16/01 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

ĐÁY LỚN LÀ:

90*3/5=54(m)

NGƯỜI TA THU HOẠCH ĐƯỢC SỐ TẠ THÓC LÀ:

54:100*65=35,1(kg)

              =0,351(tạ)

              ĐÁP SỐ :0,351 tạ

Đọc tiếp...
lethanhbinh 10/01/2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

d

ay be90//3*5

Đọc tiếp...
Six Gravity 10/01/2018 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn của thửa ruộng : 

90 : 5 * 3 = 54 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là : 

( 90 + 54 ) : 2 = 72 ( m )

Diện tích thửa ruộng là : 

( 90 + 54 ) × 72 : 2 = 5184 ( m2 )

Vậy số thóc thửa ruộng thu hoạch đc là : 

5184 : 100 * 65 = 3369,6 ( kg )

Đổi : 3369,6 kg = 33,696 tạ 

Đáp số : 33,696 tạ thóc 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Ngọc 18/01/2015 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

DT = CC X TBC 2 ĐÁY

CC= DT : TBC 2 ĐÁY

     = 20 : (5,5 + 4,5 ) : 2

    = 20 : 5

    = 4m   

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Ngọc 18/01/2015 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

ĐỔI RỒI (5,5 + 4,5 ) : 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoài Ngọc 18/01/2015 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

TBC 2 ĐÁY = DT : CC = 7 : 2  = 3,5m

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh Hương 24/03/2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Vì khi vẽ thêm đáy lớn 12 cm thì diện tích tăng thêm 114m2 thì tạo thành hình tam giác có diện tích là 114 mcó chung chiều cao với thửa ruộng vậy có nghĩa là

Chiều cao thửa ruộng là: 114 x 2 : 12 = 19 (m)

Tổng hai đáy là : 34 x 2 = 68 (m)

Diện tích thửa ruộng là : (68 x 19 ) : 2 = 646 (m2)

                                                   Đáp số :646m2

 

Đọc tiếp...
phuonganh 24/11/2016 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

tai sao nhan voi 2 vay Nguyen Minh Anh Huong ?

Đọc tiếp...
Mai Minh Tâm 16/01 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

chieu cao la

       114 / 12 = 9,5 (m)

dien h hinh thang la 

              34*2 *9,5 /2 =323 (m2)

                             dap so 323 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 15/02/2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                      \(\frac{\left(38+19\right)x12}{2}=342\) (cm2)     

Đọc tiếp...
anhxtanh 08/03/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

là 342cm2

Đọc tiếp...
Vickey 21/01/2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

342 bạn nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: