Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình thang


Hồ Thị Hải Yến Hồ Thị Hải Yến 7 tháng 7 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

a)Ta có: góc BAD + ADC= \(180^o\) ( 2 góc trong cùng phía)

Mà: góc DAE = EAB ( vì AE là phân giác góc A)

       góc ADE = EDC ( vì DE là phân giác góc D)

=> 2. DAE + 2. ADE =\(180^o\)

=> 2.(DAE + ADE) = \(180^o\)

=> DAE + ADE = \(90^o\)

 Xét tam giác AED có: góc DAE+ AED+ ADE=\(180^o\)

=> góc AED= 180 - 90= 90 độ ( ĐPCM).

mk mới lamd được câu a thôi.

Đọc tiếp...
Hoàng hôn Hoàng hôn 24 tháng 9 2019 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

                   giải

a)Ta có: góc BAD + ADC= 180^o180o ( 2 góc trong cùng phía)

Mà: góc DAE = EAB ( vì AE là phân giác góc A)

       góc ADE = EDC ( vì DE là phân giác góc D)

=> 2. DAE + 2. ADE =180^o180o

=> 2.(DAE + ADE) = 180^o180o

=> DAE + ADE = 90^o90o

 Xét tam giác AED có: góc DAE+ AED+ ADE=180^o180o

=> góc AED= 180 - 90= 90 độ ( ĐPCM).

b)Gọi F là giao điểm của AE & DC 

Ta có tam giác ADF có : DE là phân giác đồng thời là đường cao

                                      suy ra tam giác ADF cân tại D.

                                      suy ra AD=DF & AE=EF

Xét tam giác ABE & tam giác FCE có :

            AE=EF(cmt)

           góc BAE = góc F(so le trong, AB//CF)

           góc AEB = góc FEC(đối đỉnh)

 suy ra  tam giác ABE = tam giác FCE(g-c-g)

 suy ra CF = AB( 2 cạnh tương ứng )

 Vì C nằm giữa D & F nên DF = DC+CF hay AD = DC+AB

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Nhật Nguyên Nguyễn Võ Nhật Nguyên 7 tháng 8 2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Gọi F là giao điểm của AE & DC 

Ta có tam giác ADF có : DE là phân giác đồng thời là đường cao

                                      suy ra tam giác ADF cân tại D.

                                      suy ra AD=DF & AE=EF

Xét tam giác ABE & tam giác FCE có :

            AE=EF(cmt)

           góc BAE = góc F(so le trong, AB//CF)

           góc AEB = góc FEC(đối đỉnh)

 suy ra  tam giác ABE = tam giác FCE(g-c-g)

 suy ra CF = AB( 2 cạnh tương ứng )

 Vì C nằm giữa D & F nên DF = DC+CF hay AD = DC+AB

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh Nguyễn Hoài Linh 24 tháng 7 2015 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

- Gọi O là giao điểm của AC và BD. 
- AB//CD nên góc BAC = góc ACD (so le trong), tương tự góc ABD=góc BDC. 
- Theo đề bài góc ACD=gócBDC nên góc BAC=góc ABD. 
=>Tam giác ABO cân tại O => 0A=0B.(1) 
Tương tự tam giác ODC cân tại O =>OD=OC.(2) 
Lại có góc AOD=góc BOC (đối đỉnh ) (3) 
Từ (1), (2), (3) suy ra tam giác AOD = tam giác OBC nên suy ra : 
+ AD=BC (*) 
+ Góc ADB=góc BCA(**) 
Từ (*) và (**) suy ra hình thang ABCD cân(hình thang có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau )

Đọc tiếp...
❊ Linh ♁ Cute ღ ❊ Linh ♁ Cute ღ 30 tháng 12 2018 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

- Gọi O là giao điểm của AC và BD. 
- AB//CD nên góc BAC = góc ACD (so le trong), tương tự góc ABD=góc BDC. 
- Theo đề bài góc ACD=gócBDC nên góc BAC=góc ABD. 
=>Tam giác ABO cân tại O => 0A=0B.(1) 
Tương tự tam giác ODC cân tại O =>OD=OC.(2) 
Lại có góc AOD=góc BOC (đối đỉnh ) (3) 
Từ (1), (2), (3) suy ra tam giác AOD = tam giác OBC nên suy ra : 
+ AD=BC (*) 
+ Góc ADB=góc BCA(**) 
Từ (*) và (**) suy ra hình thang ABCD cân(hình thang có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau )

Đọc tiếp...
lethithanhhang lethithanhhang 3 tháng 7 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

O A B C D 1 2 1 2

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh Bùi Tiến Mạnh 26 tháng 8 2016 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

 Ta có: AE = AD (gt)

 => Tam giác AED là tam giác cân tại A

 => Góc AED = góc ADE = \(\frac{180-A}{2}\)

  Ta có: tam giác ABC cân tại A

  => Góc B = góc C = \(\frac{180-A}{2}\)

=> Góc AED = góc B

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị => ED//BC => BEDC là hình thang

Ta có: góc B = góc C ( tam giác ABC cân tại A)

 => BEDC là hình thang cân

Mình chứng minh tời đây chắc bạn hiểu rồi ha, câu b và c dễ ẹt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 9 tháng 8 2019 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm
Thành Sherlocks Holmes Thành Sherlocks Holmes 19 tháng 9 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

a,   Xet tu giac ABCD co \(\widehat{BAC}+\widehat{BCD}=180° \)→Tu giac ABCD la tu giac noi tiep\(→\hept{\begin{cases}\widehat{CAB}=\widehat{BDC}\\\widehat{ADB}=\widehat{ACB}\end{cases}}\)

Mat khac do AB=BC nen tam giac ABC can suy ra    \(\widehat{CAB}=\widehat{ACB}\)

  Tu day ta co  \(\widehat{BCD}=\widehat{ADB}\)hay DB la phan giac cua    \(\widehat{ADC}\)

Đọc tiếp...
Hieu Nguyen Trung Hieu Nguyen Trung 18 tháng 8 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

cho tứ giác abcd có ad=ab=bc và gốc Á+góc C=180.CMR a)tia DB là tia phân giác của góc ADC.b) Tứ giác ABCD là hình thang cân

Đọc tiếp...
Ben 10 Ben 10 7 tháng 8 2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Cho hình thang ABCD(AB//CD) có CD=AD+BC. Gọi K là giao điểm của hai tia phân giác của các góc A và B.

Chứng Minh: C,K,D thẳng hàng.

bài làm

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Trần Thị Loan Quản lý 3 tháng 6 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Nối B với D

Xét tam giác CDM và tam giác BDM có: chung đáy DM , chiều cao CD = 3 lần chiều cao BA

=> SCDM = 3.SBDM

mà SCDM = SBDM + SCBD  nên SBDM + SCBD   = 3.SBDM

=> SCBD = 2.SBDM => SBDM = SCBD / 2    (1)

+) Tam giác ABD và BDC có chiều cao AD = BH ; đáy AB = 1/3 đáy CD

=> SABD = 1/3 SBDC  Mà SABD + SBDC = SABCD 

=> SCBD = 3/4 SABCD = 3/4 x 64 = 48 cm2

Từ (1) => SBDM = 48/2 = 24 cm2

Vậy SCDM = SBDM + SCBD = 24 + 48 = 72 cm2

=> SABM = SCDM - SABCD = 72 - 64 = 8 cm2

Đọc tiếp...
nguyen thanh nam nguyen thanh nam 20 tháng 8 2017 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

MAB = 8cm

Đọc tiếp...
ffunboddy ffunboddy 2 tháng 3 2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung Nguyễn Quang Trung CTV 2 tháng 8 2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Hình tứ giác ABCD có 2 cạnh đáy là : Ab Và CD

Mà : \(\widehat{A}=\widehat{B};\widehat{C}=\widehat{D}\)

Nên Hình tứ giác alf hình thang cân 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên Nguyễn Phương Uyên CTV 16 tháng 9 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

A B C D H N M

a, có M;N lần lượt là trđ của HC; HD (gt) xét tg DHC 

=> MN là đtb của tg DHC (đn)

=> MN // DC mà DC // AB (do ABCD là hình thang) => AB // MN

     MN = 1/2DC (tc) mà DC = 2AB => AB = 1/2DC => MN = AB

=> ABMN là hình bình hành (dấu hiệu)

b, MN // DC (câu a) DC _|_ AD (gt)

=> MN _|_ AD ; DN _|_ AM (gt) ; xét tg DAM 

=> N là trực tâm của tg DAM

=> AN _|_ DM mà AN // BM do ABMN là hình bình hành (câu a)

=> DM _|_ BM (TC)

=> ^BMD = 90

c, có CD thì tính đc AB xong tính bth

Đọc tiếp...
Khanh Nguyễn Ngọc Khanh Nguyễn Ngọc 17 tháng 9 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

a) MN là đường trung bình tam giác HDC \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}MN=\frac{1}{2}DC=AB\\MN//DC//AB\end{cases}}\)=> MNAB là hình bình hành

b) Có \(\hept{\begin{cases}MN//DC\\AD\perp DC\end{cases}\Rightarrow MN\perp AD}\)

Mà \(DN\perp AM\)nên N là trực tâm tam giác AMD \(\Rightarrow AN\perp DM\)

Mà \(BM//AN\)(vì ANMB là hình bình hành) nên \(BM\perp DM\Rightarrow\widehat{BMD}=90^0\)

c) \(S_{ABCD}=\frac{\left(AB+DC\right).AD}{2}=\frac{\left(\frac{DC}{2}+DC\right).AD}{2}=\frac{\left(8+16\right).6}{2}=72\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: