Giúp tôi giải toán và làm văn


Tiến Dũng 10/01/2017 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

Đáy bé hình thang là:

   24x1:3=8(cm)

Chiều cao hình thang là:

   8+4=12(cm)

S hình thang là:

   12x(\(\frac{24+8}{2}\))=192(cm2)

                           Đs:...

Đọc tiếp...
Phùng Thị Thanh Huyền 21/01/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

           Đáy bé của hình thang là :

     24 : ( 3-1) = 12 (cm )

Đáy lớn hình thang là:

12 + 24 =36 (cm )

Chiều cao hình thang là :

12 + 4 = 16 (cm )

Diện tích hình thang là:

((36 + 12 ) x 16) : 2 =384 (cm2)

                               Đáp số : 384 cm 2

  

Đọc tiếp...
huyền thoại biển xanh 2005 21/01/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

192 ban nha

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 20/01/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất hình thang đó là

\(455\times2\div13=70\left(m\right)\)

đáy bé của mảnh đất hình thang đó là

\(\left(70-5\right)\div2=32,5\left(m\right)\)

đáy lớn của mảnh đất hình thang đó là 

\(32,5+5=37,5\left(m\right)\)

đáp số : đáy lớn \(37,5m\)

              đáy bé \(32,5m\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 20/01/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Tổng dộ dài hai đáy là :

\(455x2:13=70\left(m\right)\)

Độ dài đáy bé là :

\(\left(70-5\right):2=32,5\left(m\right)\)

-Độ dài đáy lớn là :

\(32,5+5=37,5\left(m\right)\)

Đáp số : Đáy bé : 32,5 m

              Đáy lớn : 37,5 m

Đọc tiếp...
Pain Địa Ngục Đạo 20/01/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tự làm đi cho não có nếp nhăn 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 23/01/2015 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

khi tăng đáy bé lên 4 cm thì sẽ thành hình thang vuông

khi tăng đáy bé lên thì S tăng số cm2 là 1107 - 1053 = 54 cm

chiều cao hình thang đó là 54 x 2 : 4 = 27

tổng độ dài 2 đáy là 1053 x 2 : 27 = 78 

( đến bước này là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu )

ô bài này không cho biết hiệu à bạn tự làm tiếp đi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Hoàn 01/02/2015 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

đáy lớn 41

đáy bé 37

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/03/2018 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

bạn mai cho mình biệt hiệu ở đâu mà tìm 2so khi biết tổng và hiệu

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Thanh 04/02/2017 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :

1105 x 2 : ( 47 + 38 ) = 26 cm

diện tích tam giác ABD là :

26 x 47 : 2 = 611 cm2

diện tích tam giác BCD là : 

26 x 38 : 2 = 494 cm2

ĐS : ABD : 611 cm2 

       BCD : 494 cm2 

tk minh nha ban

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 13/02/2018 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

A B C D

Chiều cao hình thang là : 1105 x 2 : [47 + 38] = 26 cm

S\(\Delta ABD\)là : 26 x 47 : 2 = 611 cm2

S\(\Delta BCD\)là : 26 x 38 : 2 = 494 cm2

                   ĐS : 611 cm2

                              494 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Phoenix 28/11/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ko biết nhé

Đọc tiếp...
Phạm Hải Anh 07/05/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :

46x2=92 m

chiều cao:

140:7=20

diện tích :

20x92:2=920m2

số % đất chỉ khu nhà ở :

100-85=15%

khu nhà ở số m2 là :

920:100x15=138m2

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 28/01/2018 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :
46x2=92 m
chiều cao:
140:7=20
diện tích :
20x92:2=920m2
số % đất chỉ khu nhà ở :
100-85=15%
khu nhà ở số m2 là :
920:100x15=138m2

Đ/s: ...................

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 10/03/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

138m2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
tran trac bach diep 31/01/2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

đáy lớn 19x2=38cm đáy bé 19cm s=[38+19]xh:2=28.5xh

thay đổi:đáy lớn 38+4.5=42.5cm s=[42.5+19]xh:2=30.75xh

mà 30.75xh-28.5xh=27

[30.75-28.5]xh=27 suy ra h=27/2.25=12

s=[38+19]x12:2=342cm2

Đọc tiếp...
England and Viet Nam 02/01/2017 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

342

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
tran long 07/02/2015 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
bbhjbjhbl 19/01/2015 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :

   336 x 2 : 5,6 = 120 ( m )

Diện  tích thửa ruộng đó là :

   603 x 120 : 2 = 36180 ( m vuông )

               Đáp số : 36180 m vuông

 

 

 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 10/05/2015 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Phần mở rộng là một hình thang có đáy nhỏ 3m, đáy lớn 5 m, diện tích 48m2

( như hình vẽ trên ).

    Chiều cao phần  đất mở rộng là:

       48 x 2 : ( 5 + 3 ) = 12 ( m)

Chiều cao phần đất mở rộng chính là chiều cao mảnh đất ban đầu nên chiều

 cao mảnh đất ban đầu là 12m.

     Tổng 2 đáy mảnh đất ban đầu là :

         357,6 x 2 : 12 = 59,6 (m)

      Đáy nhỏ mảnh đất ban đầu là:

       ( 59,6 – 8,8 ) : 2 =  25,4 ( m)

     Đáy lớn mảnh đất ban đầu là:

       59,6 – 25,4 = 34,2 (m)

                    Đáp số: 25,4m và 34,2m

đúng cái nhé bạn

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17/01/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Bài toán Hiệu-Tỉ :

Đáy bé hình thang là :

12 : (5 - 3) x 3 = 18 (cm)

Đáy lớn hình thang là :

18 + 12 = 30 (cm)

Chiều cao hình thang là :

30 x \(\frac{3}{2}\) = 45 (cm)

Diện tích hình thang là :

(30 + 18) . 45 : 2 = 1080 (cm2)

Đọc tiếp...
Trâm Lê 30/06/2015 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b là 2 đáy bé, lớn của hình thang, h là chiều cao. Theo đề bài ta có: b - a = 12 và a = \(\frac{3}{5}\)

=> b - \(\frac{3}{5}\)b = 12 =>. \(\frac{2}{5}\)b = 12 => b = 30 => a = 30 - 12 = 18cm

Theo đề bài: b = \(\frac{3}{2}\)h => h = 30 : \(\frac{3}{2}\)= 20 cm

Vậy diện tích hình thang là: \(S=\frac{\left(a+b\right)\times h}{2}=\frac{\left(18+30\right)\times20}{2}=480cm^2\)

Đọc tiếp...
Trâm Lê 30/06/2015 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

ĐInh Tuấn Việt làm sai nhé, đáy lớn bằng 3/2 chiều cao chứ không phải chiều cao bằng 3/2 đáy lớn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: