Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đặng Quỳnh Như 25 tháng 4 2015 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Đáy bé = 8 m

Đáy lớn = 14 m

**** nha

Đọc tiếp...
hanari lucy 11 tháng 8 2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Đáy bé : 8 m

Đáy lớn : 14 m

Đọc tiếp...
Văn Thắng 11 tháng 8 2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

ĐÁY BÉ LÀ 8m

ĐÁY LỚN LÀ 14m

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30 tháng 6 2015 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Bài toán Hiệu-Tỉ :

Đáy bé hình thang là :

12 : (5 - 3) x 3 = 18 (cm)

Đáy lớn hình thang là :

18 + 12 = 30 (cm)

Chiều cao hình thang là :

30 x \(\frac{3}{2}\) = 45 (cm)

Diện tích hình thang là :

(30 + 18) . 45 : 2 = 1080 (cm2)

Đọc tiếp...
Trâm Lê 30 tháng 6 2015 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b là 2 đáy bé, lớn của hình thang, h là chiều cao. Theo đề bài ta có: b - a = 12 và a = \(\frac{3}{5}\)

=> b - \(\frac{3}{5}\)b = 12 =>. \(\frac{2}{5}\)b = 12 => b = 30 => a = 30 - 12 = 18cm

Theo đề bài: b = \(\frac{3}{2}\)h => h = 30 : \(\frac{3}{2}\)= 20 cm

Vậy diện tích hình thang là: \(S=\frac{\left(a+b\right)\times h}{2}=\frac{\left(18+30\right)\times20}{2}=480cm^2\)

Đọc tiếp...
pham van anh 26 tháng 4 2018 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Bài của Trâm Lê đúng rồi

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 25 tháng 4 2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

a/ Cạnh của mảnh vườn hình vuông là:

               96 : 4 = 24 (m)

Diện tích của mảnh vườn hình vuông là:

               24 x 24 = 576 (m2)

Vì diện tích của mảnh vườn hình vuông bằng diện tích của thửa ruộng hình thang nên diện tích của thửa ruộng hình thang bằng 576 m2.

Tổng độ dài 2 đáy của thửa ruộng hình thang là:

               36 x 2 = 72 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

                576 x 2 : 72 = 16 (m)

b/ Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

                (72 + 10) : 2 = 41 (m)

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

                72 - 41 = 31 (m)

                          Đáp số: a/ 16 m

                                      b/ Đáy lớn: 41 m

                                          Đáy bé : 31 m

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 25 tháng 4 2015 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài của hai đáy của thửa ruộng hình thang là :

36 x 2 = 72 ( m )

Cạnh của mảnh vườn hình vuông là :

96 : 4 = 24 ( m )

Diện tích mảnh vườn hình vuông ( bằng diện tích thửa ruộng hình thang ) là :

24 x 24 = 576 ( m2 )

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

( 576 x 2 ) : 72 = 16 ( m )

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là :

( 72 - 10 ) : 2 = 31 ( m )

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

72 - 31 = 41 ( m )

Đáp số : a) 16 m

            b) đáy bé : 31 m

              đáy lớn : 41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10 tháng 4 2016 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Hikari 5 tháng 4 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

cạnh mảnh đất hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

diện tích mảnh đất hình vuông là:

12 x 12 = 144 (m2)

tổng độ dài hai đáy là:

20 + 16 = 36 (m)

chiều cao mảnh đất hình thang là:

144 x 2 : 36 = 8 (m)

đáp số: 8 m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Thương 5 tháng 4 2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

là 8m vì tôi đã là thi cấp quốc gia lớp 5 và đậu giải nhất

Đọc tiếp...
Cặp đôi Bảo Bình 22 tháng 1 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

cạnh mảnh đất hình vuông đó là : 48 :4 = 12 (m)

diện tích mảnh đất hình vuông đó là: 12 x 12 = 144 (m2)

tổng độ dài hai đáy của mảnh đất hình thang là : 20 + 16 = 36 (m)

chiều cao của mảnh đất hình thang là : 144 x 2 : 36 = 8 (m)

                                                                       đáp số: 8 m

chúc bn hok tốt nhé !

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Trang 15 tháng 4 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Chieu cao cua hinh thang hay phan dien tich tang them la:

132 * 2 : 12 = 22 ( m )

Dien tich manh vuon do la:

( 85 + 120 ) * 22 : 2 = 2255 ( m2 )

                           D/S : 2255 m2

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 6 tháng 4 2017 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là: 132x2:12=22(m)

Diện tích mảnh vườn là: (120+85)x22:2=2255(m2)

         Đáp số: 2255 m2

Đọc tiếp...
Vũ Minh Nguyên 6 tháng 4 2017 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

Chiều cao là : 132 x 2 : 12 = 22 m

S vườn đá là : ( 85 + 120 ) x 22 : 2 = 2255 m2

Đ/s

Đọc tiếp...
Phan Việt Anh 21 tháng 1 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Đáy bé thửa ruộng đó là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(120+80)x75:2=7500(m2)

Thu hoạch được số thóc là:

7500:100x64,5=4837,5(kg)

Đáp số 4837 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2292k7 😄 21 tháng 1 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

120 x \(\frac{2}{3}\)= 80 ( m )

Chiều cao của hình thang là:

80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích của hình thang là:

( 80 + 75 ) x 75 : 2 = 7500 ( m2 )

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 ( kg )

Đ/s: ...

Đọc tiếp...
phan đoàn linh 22 tháng 1 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100mthu hoạch được 64,5kg thóc. 4837 ki-lô-gam thóc là số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 20 tháng 1 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

vx lm y như bên bài kia mk lm

chiều cao là: (24+16)x2/5= 16 cm

diện tích là: (24+16)x16:2= .../tự tính nhé/

đ/s:...

k mk nha

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 20 tháng 1 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

đổi: 2,4 dm= 24 cm

đáy bé là: 24-8=16 cm

chiều cao là: (24+16):2/3= 60 cm

diện tích là: (24+16)x60:2= .../bn tự tính nhé/

đ/s:..

k nhé

Đọc tiếp...
Black Haze 20 tháng 1 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

đổi: 2,4 dm=24cm

đáy bé là:

24-8=16

chiều cao là:

(24+16):5x2=16(cm)

diện tích hình thang là:

(24+16)x1/2x16=48(cm2)

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 17 tháng 6 2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

Đọc tiếp...
I Love EXO 17 tháng 6 2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hà Vy 12 tháng 8 2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Khi tăng đáy lớn 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm là: 
563,29 - 508,59 = 54,60 ( m2 ) 
Phần đất tăng thêm là hình tam giác có đáy 6m và chiều cao bằng chiều cao hình thang. 
Chiều cao hình thang là: 
54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( m ) 
Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 
508,69 x 2 : 18,2 = 55,9( m ) 
Đáy bé miếng đất hình thang là: 
( 55,9 - 6,9 ) : 2 = 24,5 ( m ) 
Đáy lớn miếng đất hình thang là: 
55,9 – 24,5 = 31,4 ( m ) 
Đáp số: 
ĐB: 24,5 m 
ĐL: 31,4 m

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: