Giúp tôi giải toán và làm văn


Mindu Nguyễn 06/05/2018 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

chiều cao của mảnh vườn là:

         60*2:4=30(m)

diện tích cua mảnh vườn là:

         (36+52)*30:2=1320(m2)

               đáp số:1320m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Chi 06/05/2018 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Diện tích là

1320m2

chúc b học giỏi

Đọc tiếp...
DAO THI MAI ANH 05/05/2018 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của mảnh vườn là

60*2:4=30m

DT mảnh vườn là

[36+52]*30:2=1320m2

Đáp số 1320m2

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 26/04/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

bạn Yến Nhi làm đúng đấy nhưng phải là mảnh đất hình vuông và thửa ruộng hình thang

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi Hiệp sĩ 26/04/2015 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

 

Độ dài Cạnh của hình vuông là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông là:

24x24=576(m2)

Độ dài hai đáy của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ dài đáy bé là:

(72-10):2=31(m)

Độ dài đáy lơn là:

72-31=41(m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 26/04/2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là 

96 : 4 = 24 ( m )

S thửa ruộng là 

   24 x 24 = 576 ( m2 )

Tổng 2 đáy là 

36 x 2 = 72 ( m )

a)  Chiều cao  thửa ruộng là 

   576 : 72 = 8 ( m )

b) Đáy lớn là 

( 72 + 10 ) = 41( m )

Đáy bé là

  72 - 41 = 31( m )

          đáp số a ) 8 m 

                     b ) đl 41 m        đb 31 m 

mình không biết đúng không

Đọc tiếp...
olympic 21/04/2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

 

 

 

 

 

6m2 Diện tích 60m2 2m Hiệu hai đáy 4m

 

 

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Like mình nha!

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

 

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 26/01/2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ của Nguyễn Quang Trung sai nhưng tớ vẫn tk đúng .

Đọc tiếp...
Đặng Thùy Dương 31/03/2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

đáy lớn là 12m đáy bé là 8m

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 02/01/2015 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

A) Canh manh dat hinh vuong:

96/4=24 (m)

Dien tich manh dat hinh vuong:

24*24=576 (m2)

Chieu cao thua ruong hinh thang:

576/36=16 (m)

B) Tong do dai hai day:

36*2=72 (m)

Day be:

(72-10)/2=31 (m)

Day lon:

31+10=41 (m)

Dap so: a) 16m

b)41;31

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Thu Trang Trần 25/09/2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

mk không bít

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc anh 25/09/2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

đáy bé của thử a ruộng hình thang là                                                                                                                                                                      52*75:100=39(m)                                                                                                                                                                                              phần đất tăng thêm là hình thang có đáy 6m, đáy lớn 10m, diện tích bằng 80m vuông và chiều cao bằng chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu. chiều cao của thửa ruộng hình thang là                                                                                                                                                           80*2:(10+6)= 10 (m)                                                                                                                                                      diện tích thửa ruộng là                                                                                                                                                                                                                        (39+52) *10:2=455(m vuông)

                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh phương 04/05/2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 52:100x75=39(m)

Chiều cao của hình thang là:80x2:(10+6)=10(m)

Diện tích thửa ruộng là:(52+39)x10:2=455(mét vuông)

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu CTV 11/03/2017 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

Cạnh khu đất hình vuông là:

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất hình vuông (Diện tích thửa ruộng hình thang) là:

45 x 45 = 2025 (m2)

a) Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

2025 x 2 : 90 = 45 (m)

b) Độ dài đáy lớn là:

(90 + 12) : 2 = 51 (m)

Độ dài đáy bé là:

90 - 51 = 39 (m)

Đáp số: a) 45m

            b) 51 và 39 m

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 08/04/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Cạnh khu đất hình vuông là:

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất hình vuông (Diện tích thửa ruộng hình thang) là:

45 x 45 = 2025 (m2)

a) Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

2025 x 2 : 90 = 45 (m)

b) Độ dài đáy lớn là:

(90 + 12) : 2 = 51 (m)

Độ dài đáy bé là:

90 - 51 = 39 (m)

Đáp số: a) 45m

            b) 51 và 39 m

Đọc tiếp...
Sakura Miku 11/03/2017 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh của khu đất hình vuông là :

           180 : 4 = 45 ( m )

   Diện tích khu đất hình vuông là :

        45 x 45 = 2025 ( m)

Vì diện tích khu đất hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình thang nên diện tích thửa ruộng hình thang là 2025 m2 

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

             2025 x 2 : 90 = 45 ( m2 )

b) Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

             ( 90 + 12 ) : 2 = 51 ( m )

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là :

             90 - 51 = 39 ( m )

        Đáp số : a) 45 m

                     b) Đáy lớn : 51 m

                         Đáy bé : 39 m

Mong các bn sẽ tk giùm mk !

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 15/04/2015 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài 2 cạnh đáy của hình thang là :

 ( 144 x 2 ) : 12 = 24 ( cm )

Độ dài đáy bé của hình thang đó là :

24 - 15 = 9 ( cm )

đáp số : 9 cm

Đọc tiếp...
tranhoangcuong 03/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy là:

144x2:12=24(cm)

đáy bé là:

24-15=9(cm)

đáp số:9 cm

Đọc tiếp...
Miyuki 14/04/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Tổng của đáy lớn và đáy bé là:

    22,5x2:4=11,25(cm)

Đáy lớn là:

(11,25 + 2,5):2= 6,875(cm)

Đáy bé là:

6,875-2,5=4,375(cm)

Đáp số: Đáy bé: 4,375cm

           Đáy lớn: 6,875cm

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 17/01/2018 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài hai đáy của hình thang đó là :

     22,5 x 2 : 4 = 11,25 ( m )

Đáy lớn hình thang đó là :

    ( 11,25 + 2,5 ) : 2 = 6,875 ( m )

Đáy bé hình thang đó là :

    11,25 - 6,875 = 4,375 ( m )

           Đáp số : 6,875 m và 4,375 m

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 17/01/2018 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Đáy lớn và đáy bé có độ dài là :

22,5 x 2 : 4 = 11,25 ( cm )

Đáy lớn đó là :

( 11,25 + 2,5 ) : 2 = 6,875 ( cm )

Đáy bé đó là :

6,875 - 2,5 = 4,375 ( cm )

Đáp số : Đáy lớn : 6,875 cm

              Đáy bé : 4,375 cm

Đọc tiếp...
đinh mỹ duyên 04/05/2015 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

a) tổng hai đáy là: 36 x 2 = 72 (m)

cạnh mảnh đất hình vuông là: 96 : 4 = 24 (m)

diện tích mảnh đất hình vuông là: 24 x 24 = 576 (m2)

diện tích  thửa ruộng hình thang là: 576 (m2)

chiều cao thửa ruộng hình thang là: (576 x 2) : 72 = 16 (m)

b) đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m)

    đáy lớn của thửa ruộng hình thang là: 31 + 10 = 41 (m)

 đáp số: a) chiều cao: 16m

             b) đáy nhỏ: 31m

                đáu lớn: 41m

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m. 

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Bảo Châu 03/05/2018 lúc 04:30
Báo cáo sai phạm

Cả 2 đều đúng do bài của bạn đinh mỹ duyên là của cấp 1 còn bài của bạn phan thị thu huyền thì là của cấp 2 thường làm mà !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: