Giúp tôi giải toán và làm văn


Redhoodvn Hôm kia lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

SP là do thành viên tích

GP là do OLM ( kiểu như người cso chức cao ý ) tích

GP khó kiếm hơn SP 

Tk mk mk chỉ nhớ mang máng thôi

Đọc tiếp...
Kirito_kun Hôm kia lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

mỗi người 3 tịk nhưng các bn k mk trước đi đã hhihi(thật 100%)

Đọc tiếp...
우상 Lisa Hôm kia lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

SP là điểm hỏi đáp do các thành viên dùng olm k đúng ( những bạn trên 13 hay 15 điểm gì đó k 1 k thì lên 1 điểm )

GP là điểm hỏi đáp do các giáo viên olm k đúng ( k chắc lắm )

hk tốt

~~

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 4 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Họi h là chiều cao của thửa ruộng hình thang.

Diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu là: (20+15) x h=35 x h (m2)

Đáy lớn sau khi mở rộng là: 20 + 5=25 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang sau khi mở rộng là: (25+15) x h=40 x h

Diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng hơn diện tích thử ruộng ban đầu là:

                      40 x h - 35 x h=h x (40 - 35)=h x 5= 30(m2)

Chiều cao h của thử ruộng là: 30:5=6 (m)

       Diện tích thửa ruộng ban đầu là: (20+15) x 6 = 210 (m2)

                                          Đáp số: 210 m2

Đọc tiếp...
Vu Anh Dung 20 tháng 4 2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng đó là :

30 : 5 = 6 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu khi người ta chưa mở rộng là :

( 20 + 15 ) x 6 = 210 ( m2 )

Đáp số : 210 m2

Đọc tiếp...
Trịnh Quang 10 tháng 3 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

á đù bọn này không chia 2 kìa lạ thật

Đọc tiếp...
emdixaqua 19 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 25m, cạnh AC dài 40m. Người ta cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của mảnh vườn và chiều cao 10m để bán. Tính diện tích đất còn lại.

=> 180 m2

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
tran le nhu hoa 3 tháng 4 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Trương Minh Dương 6 tháng 3 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Bích Phương 27 tháng 7 2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 8 tháng 2 2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Thu Trang Trần 25 tháng 9 2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

mk không bít

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc anh 25 tháng 9 2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

đáy bé của thử a ruộng hình thang là                                                                                                                                                                      52*75:100=39(m)                                                                                                                                                                                              phần đất tăng thêm là hình thang có đáy 6m, đáy lớn 10m, diện tích bằng 80m vuông và chiều cao bằng chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu. chiều cao của thửa ruộng hình thang là                                                                                                                                                           80*2:(10+6)= 10 (m)                                                                                                                                                      diện tích thửa ruộng là                                                                                                                                                                                                                        (39+52) *10:2=455(m vuông)

                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh phương 4 tháng 5 2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 52:100x75=39(m)

Chiều cao của hình thang là:80x2:(10+6)=10(m)

Diện tích thửa ruộng là:(52+39)x10:2=455(mét vuông)

Đọc tiếp...
olympic 21 tháng 4 2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

 

 

 

 

 

6m2 Diện tích 60m2 2m Hiệu hai đáy 4m

 

 

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Like mình nha!

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

 

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 26 tháng 1 2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ của Nguyễn Quang Trung sai nhưng tớ vẫn tk đúng .

Đọc tiếp...
Đặng Thùy Dương 31 tháng 3 2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

đáy lớn là 12m đáy bé là 8m

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 25 tháng 4 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Bán kính hình tròn là:

               6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là:

               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

               141,3 : 9 = 15,7 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)

                         Đáp số: 49,4 cm

Bài 2:

Chiều cao mảnh vườn đó là:

               60 x 2 : 4 = 30 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

               (36 + 52) x 30 : 2 = 1320 (m2)

                         Đáp số: 1320 m2

Đọc tiếp...
phương anh cute >_< >< bạch dương 7 tháng 2 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Bài 1:
Bán kính hình tròn là:
               6 : 2 = 3 (cm)
25/10/2019 Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath
https://olm.vn/hoi-dap 6/20
Thu gọn
 Đúng 8  Sai 2 be linh (/thanhvien/199648) đã chọn câu trả lời này.
Hồ Mỹ Linh (/thanhvien/belinhxinh)
24 tháng 4 2015 lúc 21:12
Toán lớp 5 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-5.htm) Diện tích (/hoi-dap/tag/Diện-tích.htm) Hình tròn (/hoi-dap/tag/Hình-tròn.htm) Hình
chữ nhật (/hoi-dap/tag/Hình-chữ-nhật.htm)
Trả lời nhanh câu hỏi này
dinhvanhungg (/thanhvien/hungjj)
9 phút nữa
Toán lớp 8 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-8.htm)
Diện tích hình tròn là:
               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là:
               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)
Chiều dài hình chữ nhật là:
               141,3 : 9 = 15,7 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)
                         Đáp số: 49,4 cm
Bài 2:
Chiều cao mảnh vườn đó là:
               60 x 2 : 4 = 30 (m)
Diện tích mảnh vườn đó là:
               (36 + 52) x 30 : 2 = 1320 (

Đọc tiếp...
phương anh cute >_< >< bạch dương 7 tháng 2 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Bài 1:
Bán kính hình tròn là:
               6 : 2 = 3 (cm)
25/10/2019 Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath
https://olm.vn/hoi-dap 6/20
Thu gọn
 Đúng 8  Sai 2 be linh (/thanhvien/199648) đã chọn câu trả lời này.
Hồ Mỹ Linh (/thanhvien/belinhxinh)
24 tháng 4 2015 lúc 21:12
Toán lớp 5 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-5.htm) Diện tích (/hoi-dap/tag/Diện-tích.htm) Hình tròn (/hoi-dap/tag/Hình-tròn.htm) Hình
chữ nhật (/hoi-dap/tag/Hình-chữ-nhật.htm)
Trả lời nhanh câu hỏi này
dinhvanhungg (/thanhvien/hungjj)
9 phút nữa
Toán lớp 8 (/hoi-dap/tag/Toan-lop-8.htm)
Diện tích hình tròn là:
               3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là:
               28,26 x 5 = 141,3 (cm2)
Chiều dài hình chữ nhật là:
               141,3 : 9 = 15,7 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
               (15,7 + 9) x 2 = 49,4 (cm)
                         Đáp số: 49,4 cm
Bài 2:
Chiều cao mảnh vườn đó là:
               60 x 2 : 4 = 30 (m)
Diện tích mảnh vườn đó là:
               (36 + 52) x 30 : 2 = 1320 (

Đọc tiếp...
Yuki 1 tháng 3 2015 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

đáy lớn miếng đất

54,3 : 3 x 5 = 90,5 (m)

tổng hai đáy của miếng đất

90,5 + 54,3 = 144,8 (m)

chiều cao miếng đất

144,8 x 1 : 4 = 36,2 (m)

diện tich miếng đất

144,8 x 36,2 : 2 = 2620,88 (m2)

đáp số: 2620,88 m2

mính ko biết làm đúng ko
 

Đọc tiếp...
tuan va manh 22 tháng 2 2017 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm
phạm vũ trâm anh 11 tháng 2 2017 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

2620,88 ban nhe 

chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Trần Thị Thùy Trang 18 tháng 12 2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                                                                                Giải       

                                               Độ dài cạnh đáy của phần đất m vuông là:           

                                                           (10+12) : 2 = 60(m)

                                                Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

                                                               10+10= 20(m)

                                                 Diện tích mảnh đất hình thang là:

                                                        (20 + 10)x12:2=180(m2)

                                                           Đáp số:180 m2
 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh đáy là :

( 10 + 12 ) : 2 = 60

Độ dài đáy lớn của hình thang là :

10 + 10 = 20

Diện k HT là :

20 + 10 ) x 12 : 2 = 180 ( m2 ) D/s

Đọc tiếp...
nguyenthivananh 22 tháng 1 2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

100%la 180 chac chan day minh lam roi

Đọc tiếp...
Phạm Hải Anh 7 tháng 5 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :

46x2=92 m

chiều cao:

140:7=20

diện tích :

20x92:2=920m2

số % đất chỉ khu nhà ở :

100-85=15%

khu nhà ở số m2 là :

920:100x15=138m2

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 28 tháng 1 2018 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :
46x2=92 m
chiều cao:
140:7=20
diện tích :
20x92:2=920m2
số % đất chỉ khu nhà ở :
100-85=15%
khu nhà ở số m2 là :
920:100x15=138m2

Đ/s: ...................

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 10 tháng 3 2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

138m2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Đinh Phước Lợi 26 tháng 11 2017 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

hình vẽ mình up không được

Do AB=CD nên HC=CD-DH=AB-DH=4

Diện tích: (đáy nhỏ +đáy lớn)*cao:2=(AB+DH)*AH:2=(4,5+4)*3,2:2=13,6 mét vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Hòa 10 tháng 8 2018 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ hình sai rồi  AH phải thẳng chứ

Đọc tiếp...
Chu Quyen Nhan 27 tháng 11 2017 lúc 5:47
Báo cáo sai phạm

giải theo cách Đinh Phước Lợi ấy mk vẽ hình giúp bạn ấy thôi  A B C D H 4,5 dm 0,5 dm 4 dm 3,2 dm

mk vẽ hình k chuẩn lắm nha ^^ 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: