Giúp tôi giải toán


GV Quản lý 08/09/2017 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

a) Hình vẽ bạn tham khảo bên hình của ban bên dưới.

Ta có MN song song và bằng QP (vì cùng song song với AC và bằng 1/2 của AC theo tính chất đường trung bình của tam giác)

Vậy MNPQ là hình bình hành vì có 2 canh đối song song và bằng nhau. 

b) Đến MNPQ là:

 - Hình thoi thì 2 cạnh MN = NP, mà MN = 1/2 AC, NP = 1/2 BD, suy ra hai đường chéo của hình thang bằng nhau => ABCD là thang cân

 - Để MNPQ là hình chữ nhật thì MN vuông góc với NP => Hai đường chéo AC và BD của hình thang ABCD vuông góc với nhau

 - Để MNPQ là hình vuông thì ta phải có cả 2 điều kiện trên, tức là ABCD là thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Songoku Sky Fc11 07/09/2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

hình nhé :)Hình học lớp 8

Le Nhat Phuong 06/09/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: ^BAH = ^BCA (vì 2 góc này cùng phụ với ^B) 
Mà: ^MAC = ^BCA (tg MAC cân tại M vì Tg ABC vuông tại A có AM là trung tuyến) 
Nên: ^BAH = ^MAC (4) 
b) Tg AMD cân tại M (vì MA=MD) => ^D = ^DAM (1) 
Ta có: MD//AH ( vì MD_I_ HM, AH _I_ HM ) 
Nên: ^D = ^DAH (2) 
(1)(2) => ^DAM = ^DAH (3) => AD là p/g của ^HAM (5) 
(3)(4) => ^BAH + ^DAH = ^MAC + ^DAM <=> ^BAD=^CAD => AD là p/g của ^BAC (6) 
(5)(6) => AD là p/g chung của ^HAM và ^BAC 
c) Ta có: AEDF là hcn ( vì ^E=^F=^A=90o ) 
Mà: AD là p/g của ^EAC (cmt) 
Nên: AEDF là hình vuông 
d) Tg DBE (^DEA=90o) và tg DCF (^DFC=90o) có: 
DE = DF (AEDF là hình vuông) 
DB = DC (MD là đường trung trực của BC) 
Nên: Tg DBE = tg DCF (ch-cgv)

love karry wang 05/09/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Hình thang ABCD cho ta SAID =SBIC  gọi diện tích 2 hình tam giác này là n.

Xét 2 hình tam giác AIB và AID chung đường cao kẻ từ A nên 2 cạnh đáy IB và ID tỉ lệ với 2 diện tích: IB/ID = 24,5/n

Tương tự với 2 hình tam giác CIB và CID ta có IB/ID = n/98

=> 24,5/n = n/9

n x n = 98 x 24,5 = 2401

Vậy n = 49

=> SABCD  = 24,5 + 98 + 49 + 49 = 220,5 cm2

Le Nhat Phuong 05/09/2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

1,

A D C B 1 2 E 6 1 2

a, Áp dụng định lý Pi-ta-go vào \(\Delta ABC\)

\(BC=\sqrt{8^2+6^2}\)

       \(=10cm\)

b, Xét chung \(\Delta BEC\)và \(\Delta DEC\)

                     \(EC\)chung 

                   \(BC=CD\hept{\begin{cases}\Delta BEC\\\Delta DEC\end{cases}}\)

                  \(G=\widehat{G}\)

\(\Delta ABC\)và \(\Delta ACD\)có \(\widehat{A_1}=\widehat{A_2};AB=AD;AC\)chung

\(\Rightarrow\Delta ABC=\Delta ACD\Rightarrow BC=CD;\widehat{G}=\widehat{G_2}\)

P/s: Dựa vào đây mà làm

vũ tiền châu 05/09/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

hình bạn tự vẽ nhé 

hơi tắt nhưng chắc bạn hiểu 

gọi AH giao với ED=O

ta dễ dàng có \(OE=OH;EM=MH\)

=> \(\hept{\begin{cases}\widehat{OEH}=\widehat{OHE}\\\widehat{MEH}=\widehat{MHE}\end{cases}}\)

=> \(\widehat{MED}=\widehat{MHO}=90^o\)

tương tự ta có \(\widehat{EDN}=90^o\)

=> EM//DN(cùng vuông góc với ED=> DEMN là hình thang 

                                                            Mà \(\widehat{EDN}=90^o\)

=> DEMN là hình thang vuông  (ĐPCM)

Nguyễn Thiên Kim 05/09/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

- Xét \(\Delta BEH\)vuông tại E (vì EH vuông góc với AB) 
có EM là đường trung tuyến 
suy ra BM = ME = MH

- Xét \(\Delta EMH\)có EM = MH (cmt)  suy ra  \(\Delta EMH\)cân tại M
                                                           suy ra  \(\widehat{MEH}=\widehat{MHE}\)                                \(\left(1\right)\)

- Ta có: HE vuông góc với AE (gt)   và  AD vuông góc với AE (gt)        
suy ra  EH // AD
suy ra   EHDA là hình thang

-  Ta lại có:   AE vuông góc với AD (gt)  và HD vuông góc với AD (gt)      
suy ra AE // HD

- Xét hình thang EHDA  có   EA // HD (cmt) và EH // AD (cmt)
suy ra EA = HD và EH = AD

- Dễ thấy  \(\Delta AHE=\Delta DEH\)(c.g.c)
suy ra \(\widehat{HED}=\widehat{EHA}\)                                                                                          \(\left(2\right)\)
- Cộng \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)theo từng vế,
ta được: \(\widehat{MEH}+\widehat{HED}=\widehat{MHE}+\widehat{EHA}=90^0\)
suy ra ME vuông góc với ED

- chứng minh tượng tự ND vuông góc với ED
                              mà  ME vuông góc với ED
suy ra ND // ME

- Xét tứ giác  EMND có ND // ME
suy ra EMND là hình thang
mà \(\widehat{MED}=90^0\) suy ra (đpcm)
 

Thánh Ca 27/08/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

tuổi con HN là :

50 : ( 1 + 4 ) = 10 ( tuổi )

tuổi bố HN là :

50 - 10 = 40 ( tuổi )

hiệu của hai bố con ko thay đổi nên hiệu vẫn là 30 tuổi

ta có sơ đồ : bố : |----|----|----|

                  con : |----| hiệu 30 tuổi

tuổi con khi đó là :

 30 : ( 3 - 1 ) = 15 ( tuổi )

số năm mà bố gấp 3 tuổi con là :

 15 - 10 = 5 ( năm )

       ĐS : 5 năm

mình nha

Haibara Ai 26/08/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

1 . 

Ta có AB = BC (gt)

Suy ra  ∆ABC cân

Nên ˆA1=ˆC1A1^=C1^  (1)

Lại có ˆA1=ˆA2A1^=A2^ (2) (vì AC là tia phân giác của ˆAA^)

Từ (1) và (2) suy ra ˆC1=ˆA2C1^=A2^

nên BC // AD (do ˆC1,ˆA2C1^,A2^ ở vị trí so le trong)

Vậy ABCD là hình thang

Tríp Bô Hắc 26/08/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn đã trả lời, nhưng mà cho mk hỏi bạn đang giải bài nèo z?

Võ Anh Quân 26/08/2017 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

?1

a)Vì 2 góc CBA và góc ngoai của BAD bàng nhau ở vị trí so le trong nên BC song song với AD nên ABCD là hình thang

b) Vì góc G + góc H = 105+75=180 độ mà 2 góc ở vị trí cùng phía và bù nhau nên EH song song FG nên FEHG là hình thang

c)IMKN không phaỉ hình thang vì không có cặp cạnh nào song song

?2

kẻ đường chéo BD vì AD song song với BC nên góc ADB=góc DBC (sole trong)

mà AB và CD là 2 đáy của hình thang nên AB song song CD nên góc ABD = góc CDB

xét \(\Delta\)ABD=\(\Delta\)CDB (gcg)

nên AD=BC,AB=CD(2 cạnh tương ứng)

b) AB và CD là 2 đáy của hình thang nên AB song song CD nên góc ABD = góc CDB

Xét  \(\Delta\)ABD=\(\Delta\)CDB (cgc)

nên AD=BC(2 cạnh tương ứng)

\(\widehat{ADB}=\widehat{DBC}\)(2 góc tương ứng)

\(\widehat{ADB}=\widehat{DBC}\)ở vị trí sole trong nên AD // BC

Bexiu 21/08/2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

Cao Thi Khanh Chi 21/08/2017 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

cái gì thế

Nguyễn Thị Trà My 20/08/2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Bạn Võ Anh Quân vẽ hình sai r @@
CÒn bạn Làm người yêu anh nhé baby. Ý định của bn là j mk không hiểu

Võ Anh Quân 20/08/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Do đường trung bình

Võ Anh Quân 20/08/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

A B C D M N i K

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: