Giúp tôi giải toán


Nguyễn Tiến Việt 22/03 lúc 20:41

14400dm2

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 22/03 lúc 19:59

Đáy bé hình thang là :

 120 : 2 = 60 ( dm )

Chiều cao hình thang là :

 ( 120 + 60 ) : 2 = 90 ( dm ) 

Diện tích hình thang là :

( 120 + 60 ) : 2 x 90 = 8100 ( dm2 )

     Đáp số : 8100 dm2 

tk mk nha 

cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! hihiiii

Trần Nhật Quỳnh 22/03 lúc 19:57

Chiều cao hình thang là:

(120 + 120) : 2 = 120(dm)

Diện tích hình thang là:

(120 + 120) x 120 : 2 = 14400(dm2)

                                  Đ/s: 14400dm2

Nguyễn Thị Thu Thanh 12/03/2017 lúc 18:57

CÂU 1 : 7 m2

CÂU 2 : 230 cm2

CÂU 3 : 50 m 

Tối mình gửi lòi giải cho nha giờ mình có viêc bận rùi . đúng 1000000000000000000% lun đó

Phạm Đức Minh 13/03/2017 lúc 18:07

dễ toàn bài mình làm rồi

Trần Đình Toại 12/03/2017 lúc 20:43

Câu 2 : vì các điểm đều nằm ở giữa đoạn thẳng mà S là 115 => S ABCD là : 115 x 2 = 230 dm vuông

Câu 3 : số phần còn lại của vải đỏ : 1 - 3/7 = 4/7

số phần còn lại của vải xanh ; 1 - 3/5 = 2/5 

2/5 vải đỏ = 4/7 vải xanh => vải đỏ 7 phần ; vải xanh 10 phần

vải xanh dài ; 85 : ( 10 + 7 ) x 10 = 50 ( m )

Đặng Thu Phương 09/03/2017 lúc 21:20

ta có hình vẽ như hình của bạn Vũ Huy Tâm .

tổng của đáy lớn và đáy bé là :

                36,12x2:4,2 = 17,2 dm

ta thấy đáy bé của hình thang bằng đáy hình tam giác . vậy đáy tam giác aeb là :

                (17,2-7,8):2 =4,7dm

chiều cao tam giác aeb là :

                4,2:3x2=2,8 dm

diện tích tam giác aeb là :

                  4,7x2,8:2=6,58dm2

                             Đáp số : 6,58 dm2 .

Vũ Huy Tâm 07/03/2017 lúc 20:01

Huyền ơi tớ ko bt cách giải đâu !

  Ta có hình vẽ :

A B D C E

kudoshinichi 11/03/2017 lúc 22:02

6. 58 nhé

Phan Thanh Tịnh 01/03/2017 lúc 12:32

A B C D O M N

c)\(\Delta AOB,\Delta BOC\)có chung đường cao hạ từ B nên\(\frac{S_1}{S_4}=\frac{OA}{OC}\left(1\right)\)

\(\Delta AOD,\Delta DOC\)có chung đường cao hạ từ D nên\(\frac{S_3}{S_2}=\frac{OA}{OC}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2),ta có\(\frac{S_1}{S_4}=\frac{S_3}{S_2}\Rightarrow S_1.S_2=S_3.S_4\)

d) Áp dụng hệ quả định lí Ta-lét,ta có :

\(\Delta ADB\)có OM // AB nên\(\frac{OM}{AB}=\frac{OD}{DB}\left(3\right)\)

\(\Delta ABC\)có ON // AB nên\(\frac{ON}{AB}=\frac{OC}{AC}\left(4\right);\frac{ON}{AB}=\frac{NC}{BC}\left(5\right)\)

\(\Delta COD\)có AB // CD nên\(\frac{OD}{DB}=\frac{OC}{AC}\left(6\right)\)

\(\Delta BDC\)có ON // DC nên\(\frac{ON}{CD}=\frac{BN}{NC}\left(7\right)\)

Từ (3),(5),(6),ta có\(\frac{OM}{AB}=\frac{ON}{AB}\Rightarrow OM=ON\Rightarrow MN=2ON\Rightarrow\frac{1}{ON}=\frac{2}{MN}\)

Cộng (5) và (7),vế theo vế,ta có :\(\frac{ON}{AB}+\frac{ON}{CD}=\frac{BN}{BC}+\frac{NC}{BC}\Leftrightarrow ON.\left(\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}\right)=1\Rightarrow\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{1}{ON}=\frac{2}{MN}\)

P/S : Bạn xem lại đề để có thể xác định E,F nhé

Minh Nguyễn 01/03/2017 lúc 12:02

chịu rùi tớ không biết !!!

thanh tam tran 05/03/2017 lúc 21:18

bạn phan thanh tịnh học lớp mấy giỏi vậy

hoang tu vegito 20/03 lúc 20:21

ket Qua la308 dung 100% lun 

ban k cho minh nhe

TRần Thị Xuân Mai 25/02/2017 lúc 19:46

bạn Pham Phuong Hien ơi ko có đáp án là 308 m2

Pham Phuong Hien 25/02/2017 lúc 11:36

chiều cao hình TG hay hình thang là : 33,6 : 4,2 = 8 (m) 

diện tích thửa ruộng hình thang là (43+28)*8 :2 = 308 (m vuông ) 

Phạm Đức Thiện 17/02/2017 lúc 20:16

1 đoạn thẳng sẽ nối với 9 đoạn thẳng còn lại để được hình thang

        10 đoạn thẳng sẽ nối với : 10-1=9 đoạn thẳng 

     nhưng với cách nói trên thì số đoạn thẳng được tính hai lần 

                   số hình thang có là 10x9:2= 45 hình

     trừ đi hình thang ban đầu là hình ABCD ta được 44 hình thang được tạo thêm

shadow fight 2 19/02/2017 lúc 17:56

44 hình 

tk nha 

thanks 

chúc bạn học tốt

tth 17/02/2017 lúc 20:28

1 đoạn thẳng nối với 9 đoạn thẳng còn lại để được hình thang

10 đoạn thẳng sẽ nối với: 10 - 1 = 9 đoạn thẳng

= > Ta thấy với cách nói trên thì số đoạn thẳng sẽ được tính 2 lần

 Số hình thang là: 

10 x 9 : 2 = 45 (hình)

Trừ đi hình thang ban đầu là hình thang ABCD thì số hình thang được tạo thêm là:

45 - 1 = 44 (hình)

Đ/s:

Nguyễn Đình Dũng 09/08/2015 lúc 17:16

tỉ lệ về chiều cao  

Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:47

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

cudo sinnichi 29/04/2015 lúc 15:40

Đáy bé là :

(80-10):2=35 (m)

Vì đáy bé bằng chiều cao nên chiều cao cũng là 35m

Đáy lớn là:

80-35=45 (m)  

Diện tích mảnh đất là : 

(35+45)*35:2=1400(m)

Mảnh đất trồng được số cây cà phê là:

1400 : 1 * 12 = 16800(cây)

Đ/S : 16800 cây 

nhớ kick RIGHT cho mình với

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 29/04/2015 lúc 15:48

Độ dài đáy bé của miếng đất đó là:

               (80 - 10) : 2 = 35 (m)

Vì chiều cao của miếng đất đó bằng độ dài đáy bé của miếng đất đó nên chiều cao của miếng đất đó là 35 m.

Diện tích miếng đất đó là:

               80 x 35 : 2 = 1400 (m2)

Số cây cà phê người ta trồng được trên miếng đất đó là:

               12 x 1400 = 16800 (cây)

                         Đáp số: 16800 cây cà phê 

               

Nguyễn Dương Ánh Hiền 19/03 lúc 18:15

Đáy bé của miếng đất hình thang đó là:

          (80-10): 2= 35  ( m)

* Độ dài đáy bé cũng chính là chiều cao của miếng đất hình thang.

Đáy lớn của miếng đất hình thang là:

          80-35=45 ( m )

Diện tích miếng đất hình thang đó là;

          ( 45 + 35) x 35 ; 2= 1400 (m2)

Trên miếng đất đó người ta đã trồng số cây cà phê là :

            1400: 1 x12= 16800 ( cây)

                          ĐÁP SỐ: 16800 CÂY

Hikari 11/02/2015 lúc 14:20

diện tích hình tam giác ABD là:

3 x 4 = 2 = 6 (cm2)

diện tích hình thang ABCD là:

(5 + 4) x 3 : 2 = 13,5 (cm2)

diện tích hình tam giác BDC là:

13,5 - 6 = 7,5 (cm2)

tỉ số phần trăm của diện tích hai hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC là:

6 : 7,5 = 0,8 = 80%

đáp số: a)13,5.

            b)80%.

Hikari 11/02/2015 lúc 14:21

Bài này có trong sách giáo khoa lớp 5 đúng ko???!!!

Thắng Max Level 15/02/2017 lúc 12:55

a.13,5cm2

b.80%

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Nguyễn Thị Mai 23/01/2015 lúc 22:13

ô NGỌC TIÊN  chép bài làm của tớ

đồ đáng ghét

Lê Thị Ngọc Tiên 23/01/2015 lúc 21:11

tổng độ dài hai đáy của mảnh đất hình thang là:

56 x 2 = 112 (m)

diện tích mảnh đất hình thang là:

112 x 45 : 2 = 2520 (m2)

diện tích trồng cây trên mảnh đất là:

2520 : 100 x 70 = 1764 (m2)

đáp số: 1764 m2.

L 12/02/2017 lúc 21:09

dien h honh thang la 

(56x2)x45:2=2520(m2)

   dien h trong cay la 

   2520:100x70=1764(m2)

vuongthithuy 04/02/2015 lúc 19:49

 

chieu cao hinh tam giac ABC bang chieu cao hinh thang vay day hinh thang gap day hih tam giac la :(20+30):20=2.5(lan) vi day hinh thang gap 2,5 lan day hinh tam giac day nhan voi chieu cao chia 2 vaABCD= day +daynhanchieu cao chia 2 ma ca hai cua hinh thang va dien tich tam giac deu lay day nhan chieu cao chia 2 nen dien tich hinh thang gap 2,5 dien tich tam giac  dap so 2,5 lan

 

linhchuli 30/01/2016 lúc 11:42

mình ko hiểu

Kiều Tuấn Minh 20/03 lúc 19:55

ra 2,5 lần

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: