Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Việt Anh 21/01 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Đáy bé thửa ruộng đó là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(120+80)x75:2=7500(m2)

Thu hoạch được số thóc là:

7500:100x64,5=4837,5(kg)

Đáp số 4837 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2292k7 😄 21/01 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

120 x \(\frac{2}{3}\)= 80 ( m )

Chiều cao của hình thang là:

80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích của hình thang là:

( 80 + 75 ) x 75 : 2 = 7500 ( m2 )

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 ( kg )

Đ/s: ...

Đọc tiếp...
Kaito1412_TV 21/01 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Đáy bé là : 

                                                             120 * \(\frac{2}{3}\)= 80 ( m )

Chiều cao là :

                                                             80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích là :

                                                            (80 + 75 ) * 75 : 2 =  a ( m2 )

==> Số kg thóc là :

                                                             a : 100 * 64, 5 = b ( kg )

( Bạn tự tính a và b nha )

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Trang 15/04/2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Chieu cao cua hinh thang hay phan dien tich tang them la:

132 * 2 : 12 = 22 ( m )

Dien tich manh vuon do la:

( 85 + 120 ) * 22 : 2 = 2255 ( m2 )

                           D/S : 2255 m2

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 06/04/2017 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là: 132x2:12=22(m)

Diện tích mảnh vườn là: (120+85)x22:2=2255(m2)

         Đáp số: 2255 m2

Đọc tiếp...
Vũ Minh Nguyên 06/04/2017 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

Chiều cao là : 132 x 2 : 12 = 22 m

S vườn đá là : ( 85 + 120 ) x 22 : 2 = 2255 m2

Đ/s

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 20/01 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

vx lm y như bên bài kia mk lm

chiều cao là: (24+16)x2/5= 16 cm

diện tích là: (24+16)x16:2= .../tự tính nhé/

đ/s:...

k mk nha

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 20/01 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

đổi: 2,4 dm= 24 cm

đáy bé là: 24-8=16 cm

chiều cao là: (24+16):2/3= 60 cm

diện tích là: (24+16)x60:2= .../bn tự tính nhé/

đ/s:..

k nhé

Đọc tiếp...
Black Haze 20/01 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

đổi: 2,4 dm=24cm

đáy bé là:

24-8=16

chiều cao là:

(24+16):5x2=16(cm)

diện tích hình thang là:

(24+16)x1/2x16=48(cm2)

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 17/06/2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

Đọc tiếp...
I Love EXO 17/06/2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hà Vy 12/08/2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Khi tăng đáy lớn 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm là: 
563,29 - 508,59 = 54,60 ( m2 ) 
Phần đất tăng thêm là hình tam giác có đáy 6m và chiều cao bằng chiều cao hình thang. 
Chiều cao hình thang là: 
54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( m ) 
Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 
508,69 x 2 : 18,2 = 55,9( m ) 
Đáy bé miếng đất hình thang là: 
( 55,9 - 6,9 ) : 2 = 24,5 ( m ) 
Đáy lớn miếng đất hình thang là: 
55,9 – 24,5 = 31,4 ( m ) 
Đáp số: 
ĐB: 24,5 m 
ĐL: 31,4 m

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 17/07/2015 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

tổng hai đáy là

2,24x2:1,4=3,2(m)

đáy lớn là

(3,2+0,8):2=2(m)

đáy bé là

3,2-2=1,2(m)

Đọc tiếp...
trần minh quỳnh trang 30/03/2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

tổng của 2 đáy 

2,24x2:1,4=3,2

đáy lớn là (3,2+0,8):2=2

đáy bé là 3,2-2=1,2

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16/01/2019 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

               Đáp số ...........

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17/01/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

Đọc tiếp...
Ngô Khánh Linh 03/01/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :
(70+50) x 40 : 2 = 2400 (m2)
Diện tích trồng cây đu đủ là:

2400 : 100 x 30 = 720 (m2)
Diện tích trồng chuối là:

100 x 25 = 600 (m2)
Số cây đu đủ trồng được là:

720 : 1,5 = 480 (cây)
b) Số cây chuối trồng được là:

600 : 1 =600 (cây)
Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:
600 - 480 = 120 (cây)
Đáp số: a)480 cây; b) 120 cây

Đọc tiếp...
le anh tu 03/01/2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :

(70+50)x40 

2= 2400 (m2)

Diện tích trồng cây đu đủ là: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là: 100 x 25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 =600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 - 480 = 120 (cây)

tk mk nha

thank you bạn

(^_^) 

Đọc tiếp...
trần vân hà 10/01/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

a,=480

b,=120

Đọc tiếp...
trinh 16/03/2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Đọc tiếp...
Linh Trịnh Khánh 15/01/2019 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Đáp án: Đáy lớn:12 m, đáy bé:8 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thương Huyền 22/02/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Diện tích phần tăng thêm là diện tích tam giác có đáy là 6,5m, chiều cao chung với chiều cao thửa ruộng

Vậy chiều cao thửa ruộng là: 65x2:6,5=20 ( m)

Tổng hai đáy thửa ruộng là: 450x2:20=45( m)

Đáy lớn thửa ruộng là: ( 45+15):2=30 ( m)

Đáy bé thửa ruộng là: 30-15=15 ( m)

               Đáp số: Đáy lớn:30m      Đáy bé:15m

Đọc tiếp...
Super DD 13/01/2019 lúc 09:17
Báo cáo sai phạm

a) Diện tích mặt bàn là :

(91+59)x48:2=3600 (cm2)

                     =0,36 m2

b) Diện tích của mặt bàn ghép là :
 0,36x4=1,44 (m2)

             Đáp số ; a) 0,36 m2

                           b) 1,44 m2

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Hà 12/01/2019 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

nghĩa là A nối với C còn B nối với D, ở giữa hai đường chéo này là điểm I

Đọc tiếp...
Hậu Lê 12/01/2019 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

2đáy   ab và cd sao lại cắt nhau. bạn xem lại đề có nhầm không

Đọc tiếp...
Hậu Lê 10/01/2019 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thàng bằng dt hình vuông là
(96 : 4 ) x 24 = 576 m2
a)  tổng độ dài 2đáy hình thang là
576 x 2 : 36 = 32m
dáy bé là
(32 - 10) : 2 = 11m
đáy lớn là 
11 + 10 = 21m

b) mỗi m2 thu dc số ngô là
85 : 100 = 0,85kg
cả thửa ruông thu dc số ngô là
0,8 x 576 = 489,6kg
đs  a) 11m; 21m
b)   489,6kg 

Đọc tiếp...
MAI HUONG 06/01/2015 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

cách làm này :

 Đáy bé của hình thang là : 1/3.24=8(cm)

Chiều cao của hình thang là : 8+4=12

Diện tích hình thang là : (24+8).12:2=192

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu Tuấn Kiệt 02/01/2019 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đáy bé hình thang là : }24\times\frac{1}{3}=8\left(cm\right)\)

\(\text{Chiều cao hình thang là : }8+4=12\left(cm\right)\)

\(\text{Diện tích hình thang là : }\frac{\left(24+8\right)\times12}{2}=192\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 10/01/2017 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

24 : 3 x 1 = 8 ( cm )

Chiều cao của hình thang là:

8 + 4 = 12( cm )

Diện tích hình thang là:

( 24 + 8 ) x 12 : 2 = 192 ( cm)

Đáp số:192 cm2

     

Đọc tiếp...
Vo Thi Linh Nhi 06/01/2015 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn là :120+10=130(m)

trung bình của đáy lớn và đáy bé là:120+130/2=125(m)

chiều cao là:125-60=65(m)

diện tích là:(130+120)*65/2=7500(m2)

7500m=0.75ha

Đọc tiếp...
Cô bé mùa đông 08/01/2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn là : 120 + 10 = 130 ( m )

TBC của 2 đáy là : ( 120 + 130 ) : 2 = 125 ( m )

Chiều cao là :   125 - 65 = 60 ( m )

DT của thửa ruộng đó là : ( 130 + 120 ) * 60 : 2 = 7500 ( m2 )

Đổi 7500 m2 = 0,75 ha

Đ/S :.....

Đọc tiếp...
tieu thu xinh dep 09/01/2018 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn là : 120+10=130 [m]

trung bình  của dây lớn và đáy bé là 120 + 130/2 = 125 [m]

chiều cao là 125-60 = 65 [m]

diện tích la [130+120] x 65/2 =7500 [m2]

doi 7500m2 =0,75 ha 

đáp số : ...............

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: