Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hà Quỳnh Như 5 tháng 4 2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

Đọc tiếp...
Hà Minh Yến 28 tháng 3 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm
Chu vi: 170 m Diện tích:1850m2
Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 26 tháng 3 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh đất là:

89 - 18,6 = 70,4 (m)

Diện tích mảnh đất là:

89 x 70,4 : 2 = 3132,8 (m2)

Diện tích cái ao là:

3,6 x 3,6 = 12,96 (m2)

Diện tích phần đất còn lại là:

3132,8 - 12,96 = 3119,84 (m2)

                  Đ/S:

~ HOK TỐT ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Linh 26 tháng 3 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh đất hình thang đó là:

                    89-18,6=70,4(m)

Diện tích mảnh đất hình thang đó là:

                    89 nhân 70,4 : 2 = 3132,8(m2)

Diện tích hồ nước hình vuông là:

                    3,6 nhân 3,6= 12,96(m2)

Diện tích còn lại của mảnh đất là:

                    3132,8-12,96=3119,84(m2)

                                Đáp số : 3119,84m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Thùy Trang 18 tháng 12 2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                                                                                Giải       

                                               Độ dài cạnh đáy của phần đất m vuông là:           

                                                           (10+12) : 2 = 60(m)

                                                Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

                                                               10+10= 20(m)

                                                 Diện tích mảnh đất hình thang là:

                                                        (20 + 10)x12:2=180(m2)

                                                           Đáp số:180 m2
 

Đọc tiếp...
Đức Lộc 24 tháng 4 2019 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh đáy là :

( 10 + 12 ) : 2 = 60

Độ dài đáy lớn của hình thang là :

10 + 10 = 20

Diện k HT là :

( 20 + 10 ) x 12 : 2 = 180 ( m2 ) D/s

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh đáy là :

( 10 + 12 ) : 2 = 60

Độ dài đáy lớn của hình thang là :

10 + 10 = 20

Diện k HT là :

20 + 10 ) x 12 : 2 = 180 ( m2 ) D/s

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 23 tháng 3 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài 2 đáy là:

3690 x 2 : 45=164 (cm)
Đáy lớn của hình thang là:

164 : (3+5) x 5 =102,5(cm)

Đáy bé hình thang là:

164-102,5=61,5(cm)

Đọc tiếp...
Hikari 23 tháng 2 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

3690 x 2 : 45 = 164 (cm)

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

đáy bé là:

164 : 8 x 3 = 61,5 (cm)

đáy lớn là:

164 - 61,5 = 102,5 (cm)

đáp số: ĐB: 61,5 cm.

            ĐL: 102,5 cm.
 

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜLεɠεηɗαɾү☠๖ۣVσℓ¢αиσ★彡 23 tháng 3 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

Tổng độ dài 2 đáy là :

3690 . 2 : 45 = 164 ( cm )

=> Tổng số phần = nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

Đáy bé :

164 : 8 . 3 = 61,5 ( cm )

Đáy lớn :

164 - 61.5 =102,5 ( cm )

đ/s:...................

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 5 tháng 11 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

DT hình thang không có đơn vị. đề nghị bạn bổ xung đề

Đọc tiếp...
Hà cute 2k10 21 tháng 3 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

0 , 85 

hok tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Phạm Thùy Trang 11 tháng 3 2018 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

                            Giải

40 cm = 0,4 m

Cạnh đáy bé hình thang là: 0,4 :100 x 60 = 0,24 (m)

Độ dài đường cao hình thang là : 0,272 x2 : (0,24+0,4) = 0,85(m)

                                         ĐS : 0,85 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 20 tháng 4 2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Nói chg mih thấy bài này có vấn đề, tính ra số có phần thập phân tới bảy đến tám số lận.
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 29 tháng 8 2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

B A C E D

Đọc tiếp...
nguyen duy duc 20 tháng 3 2016 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình như tớ vẽ tớ thấy ED = 1/4 AB và còn có CD = 1/4 AC.

Diện tích hình tam giác ABC là:

30x40:2=600(cm2)

Diện tích hình tam giác ECD là:

600:4:4=37,5(cm2)

Diện tích hình thang ABED là:

600-37,5=562,5(cm2)

Đáp số: 562,5 cm2. chọn đúng đi

Đọc tiếp...
Đặng Thị Yến Ngân 29 tháng 8 2015 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

CD/CA=DE/AB=10/40=1/4

Suy ra: DE=AB x 1/4=30/4=7,5cm

Diện tích tám giác CDE = CD x DE x 1/2= 10 x 7,5 x 1/2= 37,5 cm2

Diện tích tam giác ABC = AC x AB x 1/2 = 40x30x1/2= 600 cm2

Vậy diện tích hình thang ABED = D tích ABC - D tích CDE = 600 - 37,5 = 562,5 cm2

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 2 tháng 4 2015 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác DAB và tam giác CAB có chung đáy AB và chiều cao DE = CF nên SDAB = SCAB

Mà SDAB = SDAG + SGAB;   SCAB = SCBG + SGAB

nên SDAG = SCBG = 37 cm vuông

SABG = 18,5 ; SBCG  = 37 nên SBCG = 2 x SABG 

tam giác ABG và tam giác BCG có chung chiều cao hạ từ đỉnh B (là BH) nên đáy CG = 2 x đáy AG

Mạt khác, tam giác DCG cà tam giác DAG có chung chiều cao hạ từ đỉnh D, đáy là CG = 2 x đáy AG

do đó, SDCG = 2 x SDAG = 2 x 37 = 74 cm vuông

Vậy SABCD = SABG  +  SBCG  + SDCG + SDAG  = 18,5 + 37 + 74 + 37 = 166,5 cm vuông

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29 tháng 4 2016 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Nguyen minh hieu 20 tháng 2 2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

là 166.5 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 9 tháng 8 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

tỉ lệ về chiều cao  

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29 tháng 4 2016 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Redhoodvn 19 tháng 2 2019 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

SP là do thành viên tích

GP là do OLM ( kiểu như người cso chức cao ý ) tích

GP khó kiếm hơn SP 

Tk mk mk chỉ nhớ mang máng thôi

Đọc tiếp...
우상 Lisa 19 tháng 2 2019 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

SP là điểm hỏi đáp do các thành viên dùng olm k đúng ( những bạn trên 13 hay 15 điểm gì đó k 1 k thì lên 1 điểm )

GP là điểm hỏi đáp do các giáo viên olm k đúng ( k chắc lắm )

hk tốt

~~

Đọc tiếp...
Kirito_kun 19 tháng 2 2019 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

mỗi người 3 tịk nhưng các bn k mk trước đi đã hhihi(thật 100%)

Đọc tiếp...
Những kĩ niệm thời tiểu học 17 tháng 6 2016 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh đất tăng lên là:

563,29 - 508,69 = 54,6 (cm2)

Chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng:

54,6 x 2 : 6 = 18,2 (cm)

Tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là:

508,69 x 2 : 18,2 = 55,9 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đáy lớn : |----------|----------| 

                                              } 55,9 cm

Đáy bé  : |----------|  6,9 cm

Đáy bé mảnh đất là:

(55,9 - 6,9) : 2 = 24,5 (cm)

Đáy lớn mảnh đất là:

24,5 + 6,9 = 31,4

Đọc tiếp...
tuonm 21 tháng 1 2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

31,4 đúng 100%

Đọc tiếp...
VŨ THỊ NGỌC ÁNH 8 tháng 3 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

31,4 bạn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 15 tháng 2 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                      \(\frac{\left(38+19\right)x12}{2}=342\) (cm2)     

Đọc tiếp...
Đức Lộc 17 tháng 4 2019 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                         (38+19) x 12 : 2 = 342 (cm2)

Vậy...

Đọc tiếp...
anhxtanh 8 tháng 3 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

là 342cm2

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 28 tháng 4 2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là :

52 : 100 x 75 = 39 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng đó là :

( 80 x 2 ) : ( 10 + 6 ) = 10 ( m )

Diện tích thửa ruộng đó là :

( 39 + 52 ) x 10 : 2 = 455 ( m2 )

Đáp số : 455 m2

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 28 tháng 4 2015 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Giải 

Chiều cao của thửa ruộng đó là :

   80 x 2 : ( 10 + 6 ) = 10 ( m )

Đáy bé của thửa ruộng đó là :

   52 x 75 : 100 = 39 ( m )

Diện tích của thửa ruộng đó là :

   ( 52 + 39 ) x 10 : 2 = 455 ( m )

Đ/s : 455 m 

Đọc tiếp...
An Ha Ma 13 tháng 3 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

455 nha bạn

Đọc tiếp...
Naa 4 tháng 3 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Cách tính chiều cao hình thang :

\(\frac{S.2}{a+b}\)

*Lưu ý : Dấu " . " là dấu nhân

Đọc tiếp...
王一博(ᴾᴿᴼシтᴇᴀмミ★ácミ★Quỷ★彡) 3 tháng 3 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm
  • Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)
  • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)

 Học tốt nhen!!

#Bo

Đọc tiếp...
Hoa_2008 3 tháng 3 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Cách tính chiều cao hình thang : \(h=\frac{S\times2}{a+b}\)

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16 tháng 1 2019 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

               Đáp số ...........

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17 tháng 1 2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

Đọc tiếp...
Anh Ngáo 1 tháng 3 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là :

19 . 2 = 38 ( cm )

Chiều cao hình thang là :

27 . 2 : 4,5 = 12 ( cm )

Diện tích hình thang là :

38 + 19 . 2 : 2 = 58 ( cm2 )

Đáp số :,,,,,,,,,,,,,,

Đọc tiếp...
sogoku 26 tháng 2 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhiều nhé minh vy

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Trà 26 tháng 2 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

dấu chấm"." là dấu nhân nhé bạn!!!

gọi đáy lớn của hình thang là a,đáy bé là b 

vì đáy lớn của hình thang gấp 3 lần đáy bé nên a=3.b

 vì diện tích hình thang=diện tích tam giác

nên20.20/2=10.(a+b)/2

200=10.(3b+b)/2

4.b/2=200:10=20

4.b=40

b=10

a=3.b=30

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜPɦướ¢ ๖ۣۜLộ¢✰ 26 tháng 2 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác = Diện tích hình thang:

1/2 x (20 x 20) = 200 (cm2)

Gọi đáy bé của hình thang là x thì đáy lớn sẽ là y

theo đề, diện tích hình thang là: \(\frac{x+3x}{2}\times10=200\)

hay \(\frac{4x}{2}=20\)

\(2x=20\)

x = 10

vậy đáy bé hình thang dài 10 (cm)

đáy lớn dài: 10 x 3 = 30 (cm)

Đọc tiếp...
Phan Việt Anh 21 tháng 1 2019 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Đáy bé thửa ruộng đó là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(120+80)x75:2=7500(m2)

Thu hoạch được số thóc là:

7500:100x64,5=4837,5(kg)

Đáp số 4837 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2292k7 😄 21 tháng 1 2019 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

120 x \(\frac{2}{3}\)= 80 ( m )

Chiều cao của hình thang là:

80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích của hình thang là:

( 80 + 75 ) x 75 : 2 = 7500 ( m2 )

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 ( kg )

Đ/s: ...

Đọc tiếp...
phan đoàn linh 22 tháng 1 2019 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100mthu hoạch được 64,5kg thóc. 4837 ki-lô-gam thóc là số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: