Giúp tôi giải toán và làm văn


az skin oOo thần chết oOo Hôm qua lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

HÌNH BÌNH HÀNH NHA

Đọc tiếp...
vo duc anh huy 13 tháng 6 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

A B C E D

Đọc tiếp...
vo duc anh huy 13 tháng 6 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

hình bình hành nha bạn

Đọc tiếp...
♫ ‹•.•› ♪ βεℓℓα ❥ ॓.॔ 28 tháng 5 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Hình bn tự vẽ nhá!

a, diện tích hình thang ABCD là: \(\frac{\left(15+20\right).14}{2}=245\left(cm^2\right)\)

b,\(\frac{BE}{DE}=\frac{S_{AEB}}{S_{AED}}=\frac{S_{CEB}}{S_{CED}}=\frac{S_{AEB}+S_{CEB}}{S_{AED}+S_{CED}}=\frac{S_{ABC}}{S_{ACD}}=\frac{AB}{CD}=\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{S_{CEB}}{S_{CED}}=\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{S_{CEB}+S_{CED}}{S_{CED}}=\frac{7}{4}\Rightarrow\frac{S_{DBC}}{S_{CED}}=\frac{7}{4}\)

\(\Rightarrow S_{CED}=\frac{4}{7}.S_{DBC}\)

\(S_{DBC}=\frac{20.14}{2}=140\left(cm^2\right)\)

\(\Rightarrow S_{CED}=\frac{4}{7}.140=80\left(cm^2\right)\)

c,\(S_{AED}=S_{ACD}-S_{ECD}\)

\(S_{BEC}=S_{BCD}-S_{ECD}\)

MÀ \(S_{ACD}=S_{BCD}\Rightarrow S_{AED}=S_{BEC}\)

Đọc tiếp...
Đặng Viết Thái 14 tháng 5 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

khó

quá

nhỉ

Đọc tiếp...
❤❤TM_MinoSenpai❤❤ 3 tháng 5 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

ở dưới câu hỏi có 3 nút

1. màu cam ( Báo cáo ) 

2. màu trắng ( đọc thêm )

3. màu xanh lá cây ( Câu hỏi tương tự ) 

Anh nghĩ em nên bấm vô nút 3 màu xanh lá cây để mà xem :)))

Đọc tiếp...
love karry wang 5 tháng 9 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Hình thang ABCD cho ta SAID =SBIC  gọi diện tích 2 hình tam giác này là n.

Xét 2 hình tam giác AIB và AID chung đường cao kẻ từ A nên 2 cạnh đáy IB và ID tỉ lệ với 2 diện tích: IB/ID = 24,5/n

Tương tự với 2 hình tam giác CIB và CID ta có IB/ID = n/98

=> 24,5/n = n/9

n x n = 98 x 24,5 = 2401

Vậy n = 49

=> SABCD  = 24,5 + 98 + 49 + 49 = 220,5 cm2

Đọc tiếp...
emdixaqua 19 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 25m, cạnh AC dài 40m. Người ta cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của mảnh vườn và chiều cao 10m để bán. Tính diện tích đất còn lại.

=> 180 m2

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
tran le nhu hoa 3 tháng 4 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Trương Minh Dương 6 tháng 3 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Anh Minh 16 tháng 4 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Cạnh của mảnh đát hình vuông là

96:4=24 m

Diện tích mảnh đấtt hình vuông là

24x24=576 m2

Diện tích hình thang bằng TBC 2 đáy nhân với chiều cao. Chiều cao hình thang là

576:36=16 m

Tổng hai đáy hình thang là

36x2=72 m

Đáy nhỏ hình thang là

(72-10):2=31 m

Đáy lớn hình thang là

31+10=41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10 tháng 4 2016 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 24 tháng 7 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Bấn vào đây Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
nguyentuantai 24 tháng 7 2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath bạn vào chữ xanh đi

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 26 tháng 2 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 120/3x2=80(m)

Chiều cao hình thang là: (120+80)/2=100(m)

Diện tích hình thang là: \(\frac{\left(120+80\right)x100}{2}\)=10000(m)

Đọc tiếp...
akusiw hsja 7 tháng 5 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Đáy bé của hình thang là: 120/3x2=80(m)

Chiều cao hình thang là: (120+80)/2=100(m)

Diện tích hình thang là: (120+80)x100 : 2 =10000(m)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜHσàηɠ ๖ۣۜNɠọc Đαη ๖ۣۜLê༉ 7 tháng 5 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

120/3 x 2= 80 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(120 + 80) / 2 = 100 ( m )

Diện tích của hình than là:

\(\frac{\left(120+80\right)x100}{2}=10000\)(m)

~study well~

ủng hộ

Đọc tiếp...
Hikari 16 tháng 4 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

đáy lớn mảnh đất là:

6 x 1000 = 6000 (cm)   6000 cm = 60 m.

đáy bé mảnh đất là:

4 x 1000 = 4000 (cm)   4000 cm = 40 m.

chiều cao mảnh đất là:

4 x 1000 = 4000 (cm)   4000 cm = 40 m.

diện tích mảnh đất là:

(60 + 40) x 40 : 2 = 2000 (m2)

đáp số: 2000 m2.


 

Đọc tiếp...
nguyen hoang yen 16 tháng 4 2015 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Đáy bé trên thưc tế là:

  4 x 1000 = 4000 (cm)

Đáy lớn trên thực tế là:

  6 x 1000= 6000 (cm)

Chiều cao trên thực tế là:

 4 x 1000=4000 (cm)

Diện tích mảnh đất trên thực tế là:

(4000 + 6000 ) x4000 = 20 000 000 (cm2 )

          2

20 000 000 cm2 = 2 000 m2

        Đáp số  :2000 m2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 16 tháng 4 2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh đất hình thang trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 là:

                                          (6 + 4) x 4 : 2 = 20 (cm2)

Diện tích thực của mảnh đất hình thang là:

                                           20 x 1000 = 20000 (cm2)= 2 m2

                                                                 

                                

Đọc tiếp...
đinh mỹ duyên 4 tháng 5 2015 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

a) tổng hai đáy là: 36 x 2 = 72 (m)

cạnh mảnh đất hình vuông là: 96 : 4 = 24 (m)

diện tích mảnh đất hình vuông là: 24 x 24 = 576 (m2)

diện tích  thửa ruộng hình thang là: 576 (m2)

chiều cao thửa ruộng hình thang là: (576 x 2) : 72 = 16 (m)

b) đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m)

    đáy lớn của thửa ruộng hình thang là: 31 + 10 = 41 (m)

 đáp số: a) chiều cao: 16m

             b) đáy nhỏ: 31m

                đáu lớn: 41m

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10 tháng 4 2016 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 3 tháng 5 2017 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Trần Hà Quỳnh Như sai đáp số rồi

Đọc tiếp...
Trần Thị Thùy Trang 18 tháng 12 2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

                                                                                Giải       

                                               Độ dài cạnh đáy của phần đất m vuông là:           

                                                           (10+12) : 2 = 60(m)

                                                Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

                                                               10+10= 20(m)

                                                 Diện tích mảnh đất hình thang là:

                                                        (20 + 10)x12:2=180(m2)

                                                           Đáp số:180 m2
 

Đọc tiếp...
Đức Lộc 24 tháng 4 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh đáy là :

( 10 + 12 ) : 2 = 60

Độ dài đáy lớn của hình thang là :

10 + 10 = 20

Diện k HT là :

( 20 + 10 ) x 12 : 2 = 180 ( m2 ) D/s

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh đáy là :

( 10 + 12 ) : 2 = 60

Độ dài đáy lớn của hình thang là :

10 + 10 = 20

Diện k HT là :

20 + 10 ) x 12 : 2 = 180 ( m2 ) D/s

Đọc tiếp...
Phan Sang 19 tháng 6 2015 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

Hình thang AEGD có diện tích của 1 hình chữ nhật có chiều rộng 30 m và chiều dài 51 m ,do đó diện tích hình thằg AEGD là :

51 x 30 = 1530 (m2)

Diện tih phần tăng thêm BEGC la :

1530 -1155=375(m2)

Chiều cao BH  của hìh thag BEGC la :

375 x 2  : (20 + 5) =30 (m) 

Chiều cao B cũg là chiều cao hình thag ABCD  . Do đó tổng 2 đáy AB và CD là :

1552 x 2 : 30 = 77(m)

Đáy be là : 

(77 - 33 ) : 2 = 22 (m)

Day lon la : 

77 - 22  = 55 (m)

DS:day be la :22m

​đáy lớn là : 55m

Đọc tiếp...
Trần Hồng Hạnh 11 tháng 7 2016 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

 Đ/S:đáy bé=22

        đáy lớn=55

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤"luffy">_ 29 tháng 4 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

Trả lời..............

Tớ làm giống bạn ấy

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 7 2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

A B C D E 20 15 14

+) Ta có: S(AED) = S(ADB) - S(AEB)

S(BEC) = S(ACB) - S(AEB)

mà S(ADB) = S(ACB) do chều cao hạ từ D và C xuống AB bằng nhau  và chung đáy AB

=> S(AED) = S(BEC)

+) Ta có: S(ABC) = 14 x 15 : 2 = 105 cm2

S(ADC) = 14 x 20 : 2 = 140 cm2

=> S(ABC) / S(ACD) = 105 / 140 = 3/4

Tam giác ABC và ACD có chung đáy là AC nên 

Chiều cao hạ từ B xuống AC / chiều cao hạ từ D xuống AC = 3/4

Mà tam giác BEC và AED có diện tích bằng nhau 

=> đáy EC/ đáy AE = 3/4 

+) Tam giác CED và tam giác AED có chùng chiều cao hạ từ D xuống AC

đáy EC/ AE = 3/4

=> S(CED)/ S(AED) = 3/4

=> S(CED)/ S(ACD) = 3/7 =>S (CED) = 3/7 x S(ACD) = 3/7 x 140 = 60 cm2

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28 tháng 7 2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

c) SAED = SACD - SECD

SBEC = SBCD − SECD

mà SACD = SBCD nên SAED = SBEC

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28 tháng 7 2015 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

b) kẻ HK qua E vuông góc với 2 đáy.EK la chiều cao tg CDE. 
Theo ĐL ta-let : 
AB/CD=EH/EK 
=>EK/HK=CD/(AB+CD) => EK=8cm 
S = 80(cm2)

Đọc tiếp...
Redhoodvn 19 tháng 2 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

SP là do thành viên tích

GP là do OLM ( kiểu như người cso chức cao ý ) tích

GP khó kiếm hơn SP 

Tk mk mk chỉ nhớ mang máng thôi

Đọc tiếp...
우상 Lisa 19 tháng 2 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

SP là điểm hỏi đáp do các thành viên dùng olm k đúng ( những bạn trên 13 hay 15 điểm gì đó k 1 k thì lên 1 điểm )

GP là điểm hỏi đáp do các giáo viên olm k đúng ( k chắc lắm )

hk tốt

~~

Đọc tiếp...
Kirito_kun 19 tháng 2 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

mỗi người 3 tịk nhưng các bn k mk trước đi đã hhihi(thật 100%)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 28 tháng 4 2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là :

52 : 100 x 75 = 39 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng đó là :

( 80 x 2 ) : ( 10 + 6 ) = 10 ( m )

Diện tích thửa ruộng đó là :

( 39 + 52 ) x 10 : 2 = 455 ( m2 )

Đáp số : 455 m2

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 28 tháng 4 2015 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Giải 

Chiều cao của thửa ruộng đó là :

   80 x 2 : ( 10 + 6 ) = 10 ( m )

Đáy bé của thửa ruộng đó là :

   52 x 75 : 100 = 39 ( m )

Diện tích của thửa ruộng đó là :

   ( 52 + 39 ) x 10 : 2 = 455 ( m )

Đ/s : 455 m 

Đọc tiếp...
An Ha Ma 13 tháng 3 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

455 nha bạn

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 4 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Họi h là chiều cao của thửa ruộng hình thang.

Diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu là: (20+15) x h=35 x h (m2)

Đáy lớn sau khi mở rộng là: 20 + 5=25 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang sau khi mở rộng là: (25+15) x h=40 x h

Diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng hơn diện tích thử ruộng ban đầu là:

                      40 x h - 35 x h=h x (40 - 35)=h x 5= 30(m2)

Chiều cao h của thử ruộng là: 30:5=6 (m)

       Diện tích thửa ruộng ban đầu là: (20+15) x 6 = 210 (m2)

                                          Đáp số: 210 m2

Đọc tiếp...
Vu Anh Dung 20 tháng 4 2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng đó là :

30 : 5 = 6 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu khi người ta chưa mở rộng là :

( 20 + 15 ) x 6 = 210 ( m2 )

Đáp số : 210 m2

Đọc tiếp...
Trịnh Quang 10 tháng 3 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

á đù bọn này không chia 2 kìa lạ thật

Đọc tiếp...
Rem 12 tháng 3 2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

chiều cao của mảnh vườn là 

60 x 2 : 4 = 30 ( m )

diện tích mảnh vườn là

( 36 + 52 ) x 30 : 2 = 1320 (m2)

đáp số :1320 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 25 tháng 2 2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là :

60 x 2 : 4 = 30 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

( 36 + 52 ) x 30 : 2 = 1320 ( m2 )

Đáp số : 1320 m2

Đọc tiếp...
yamamoto 10 tháng 2 2018 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là :

60 x 2 : 4 = 30 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

( 36 + 52 ) x 30 : 2 = 1320 ( m2 )

đ/s.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 15 tháng 2 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                      \(\frac{\left(38+19\right)x12}{2}=342\) (cm2)     

Đọc tiếp...
Đức Lộc 17 tháng 4 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                         (38+19) x 12 : 2 = 342 (cm2)

Vậy...

Đọc tiếp...
anhxtanh 8 tháng 3 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

là 342cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 16 tháng 4 2015 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

đáy bé hình thang là: 3,5 x 50 = 175 cm

đáy lớn là: 6 x 50 = 300 cm

chiều cao hình thang là: 3 x 50 = 150 cm

Diện tích thật của hình thang là: (175 + 300) x 150 : 2 = 35625 cm2 

Đọc tiếp...
Kaneki Ken Vũ 15 tháng 4 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang đc tính bằng : (đáy lớn + đáy nhỏ) [nhân với] chiều cao / 2 [chia cho 2] 

=> (3,5+6)*3/2 = 57/4

để tính diện tích thật với bản đồ 1:50 => 57/4 : 1/50 = 712,5 (cm vuông )

Đọc tiếp...
Anh em 6b 15 tháng 4 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

trả lời tắ là: ( 3 nhân 50 nhân 6 nhân 50) nhân 150 chia 2 bằng 35625 xăng - ti - mét vuông

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: