Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Phương Thảo 2 giờ trước (18:58)
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dựa vào công thức này mà làm:

c=d* 3,14

r=c:2:3,14

d=c:3,14

s=r*r*3,14

r=bán kính

d=đường kính

c= chu vi

s= diện tích

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 23 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

câu này ko bít làm thì chịu

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Yến Nhi 23 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

giup mik voi dang bi huhu

Đọc tiếp...
Siêu Thị Ngu Người 23 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

mình sẽ giúp bạn bài này

đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

84/100*85=71.4(m)

chiều cao thửa ruộng hình thang là:

71.4/3*2=47.6(m)

diện tích thửa ruộng hình thang là:

(84+71.4)*47.6/2=3698.52(m2)

đến đây hình như mình thấy đề bài sai

Đọc tiếp...
kudo shinichi Hôm qua lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

                             Bài giải

 Đáy lớn của hình thang là :

              68 x 1,5 = 102 ( m )

Chiều cao của hình thang là :

         (102 + 68) x 1/5 = 34( m )

Diện tích của hình thang là :

          (68 + 102) x 34 : 2 = 2890 ( m2 ) = 28,9 dam2

 Số lúa người ta thu được là :

               28,9 x 40 = 1156 ( kg ) = 11,56 tạ

                             Đáp số : 11,56 tạ

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro Hôm qua lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1,5 = 3/2

Theo đề bài , tỉ số của hai đáy là 3/2

Đáy lớn đám ruộng là :

    68 : 2 * 3 = 102 ( m )

Chiều cao đám ruộng là :

    ( 68 + 102 ) : 5 = 34 ( m )

Diện tích đám ruộng là :

    ( 68 + 102 ) * 34 : 2 = 2890 ( m2 )

            Đổi : 2890 m2 = 28,9 dam2

Cả đám ruộng thu được số tạ lúa là :

    40 * ( 28,9 : 1 ) = 1156 ( kg )

            Đổi : 1156 kg = 11,56 tạ

                                  Đáp số : 11,56 tạ lúa

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân Hôm qua lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy lớn là : 68 x 1,5 = 102 (m)

Chiều cao hình thang là : 1/5.(68+102) = 34 (m)

Diện tích đám ruộng là : (102+68) x 34 : 2 = 2890 (m2) = 28,9 (dam2)

Cả đám ruộng thu hoạch được số lúa là : 28,9 x 40 = 1156 (kg) = 11,56 (tạ)

                            Đáp số : 11,56 tạ

Tk mk nha

Đọc tiếp...
shinichi kudo 15/01 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

       Đáy bé của hình thang là :

                             18 : 100 * 30 = 5,4 [ cm ]

        Chiều cao của hình thang là :

                            [ 18 + 5,4 ] : 2 = 11,7 [ cm ]

        Diện tích hình thang ABCD là :

                            [ 5,4 + 18 ] * 11,7 : 2 = 136,89 [ cm]

                                                            Đáp số : 136,89 cm2

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 15/01 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Đáy bé hình thang là :

18 : 100 x 30 = 5,4 ( cm )

Chiều cao hình thang hay TBC của 2 đáylà :

( 18 + 5,4 ) : 2 = 11,7 ( cm )

Diện tích hình thang ABCD  là :

11,7 x 11,7 = 136,89 ( cm2 )

Đáp số : 136,89 cm2

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Han 23 giờ trước (22:27)
Báo cáo sai phạm

Thanhs you

Đọc tiếp...
Yuuki Akastuki 15/01 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Đổi 4m2dm= 4,2 m

Diện tích hình thang đó là :

4,2 x 2,5 = 10,5 ( m2)

Đ/S :...................

k mk nhé pn !!!~

Đọc tiếp...
tran trac bach diep 31/01/2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

đáy lớn 19x2=38cm đáy bé 19cm s=[38+19]xh:2=28.5xh

thay đổi:đáy lớn 38+4.5=42.5cm s=[42.5+19]xh:2=30.75xh

mà 30.75xh-28.5xh=27

[30.75-28.5]xh=27 suy ra h=27/2.25=12

s=[38+19]x12:2=342cm2

Đọc tiếp...
England and Viet Nam 02/01/2017 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

342

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
tran long 07/02/2015 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
Cure Beauty 19/08/2016 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

1680 nha nhi phan

Cure Beauty  Ai tích mình, mình tích lại

Đọc tiếp...
Vũ Thanh Mai 11/02/2017 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

nhớ k mk nha bằng 1680 đó

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 18/08/2016 lúc 07:09
Báo cáo sai phạm

Đáy mới AM là :

15 - 5 = 10 ( cm )

Tổng hai đáy AM và CD là :

10 + 20 = 30 ( cm )

Chiều cao hình thang ABCD là :

280 x 2 : 5 = 112 ( cm )

Diện tích hình thang ABCD là :

30 x 112 : 2 = 1680 ( cm2 )

Đáp số : 1680 cm2

☼ ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ 

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Thanh 04/02/2017 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :

1105 x 2 : ( 47 + 38 ) = 26 cm

diện tích tam giác ABD là :

26 x 47 : 2 = 611 cm2

diện tích tam giác BCD là : 

26 x 38 : 2 = 494 cm2

ĐS : ABD : 611 cm2 

       BCD : 494 cm2 

tk minh nha ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Phoenix 28/11/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

ko biết nhé

Đọc tiếp...
HÀ THÙY LINH 04/02/2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

vẽ hình ra là hiểu mà dễ ơi là dễ 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phúc 03/01/2015 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110+90):2=100(m)

Diện tích hình thang là:

(110+90).100:2=10000(m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn ngọc ly 13/01/2016 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

                                                                             Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

                                                                                     (110+90,2) : 2 =100,1 (m)

                                                                              Diện tích của thửa ruộng hình thang là :

                                                                                     (110+90,2) nhân 100,1: 2 = 10020,01(m vuông)

                                                                                                                 Đáp số: 10020,01 m vuông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Trương Thị Thông 03/01/2015 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110+90.2):2=100.1(m)

Diện tích hình thang là:

(110+90.2)nhân 100.1:2=10020.01(m2)

 

Đọc tiếp...
Đỗ Duy Hào 03/02/2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

 

Đáy lớn là: 4,5 : 60% = 7,5m

Chiều cao tam giác có diện tích giảm cũng chính là chiều cao hình thang là:

5,4 x 2 : 1,6 = 6,75 m

Diện tích hình thang là: (7,5 + 4,5) x 6,75 : 2 = 40,5 m2

ĐS: 40,5 m2

Đọc tiếp...
Son Goku 14/01 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

548,7 hoặc 5487/10​​

​Tk mình đi!Nha bn

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 14/01 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

đáy bé hình thang là

\(35,4\times\frac{2}{3}=23,6\left(m\right)\)

chiều cao hình thang là

\(23,6-5=18,6\left(m\right)\)

diện tích hình thang đó là

\(\left(35,4+23,6\right)\times18,6\div2=576,6\left(m^2\right)\)

đáp số : \(576,6m^2\)

Đọc tiếp...
TUAN KHANH DINH 14/01 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

cảm ơn Son GoKu

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 17/06/2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

Đọc tiếp...
I Love EXO 17/06/2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hà Vy 12/08/2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Khi tăng đáy lớn 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm là: 
563,29 - 508,59 = 54,60 ( m2 ) 
Phần đất tăng thêm là hình tam giác có đáy 6m và chiều cao bằng chiều cao hình thang. 
Chiều cao hình thang là: 
54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( m ) 
Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 
508,69 x 2 : 18,2 = 55,9( m ) 
Đáy bé miếng đất hình thang là: 
( 55,9 - 6,9 ) : 2 = 24,5 ( m ) 
Đáy lớn miếng đất hình thang là: 
55,9 – 24,5 = 31,4 ( m ) 
Đáp số: 
ĐB: 24,5 m 
ĐL: 31,4 m

Đọc tiếp...
cuong 27/03/2015 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

166,5

37:18,5=2

2*37+37+37+18,5=166,5

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 14/01 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

dt_ABD = dt_ABC  (chung đáy AB, chiều cao bằng chiều cao hình thang).
Mà 2 tam giác này có phần chung ABG nên dt_AGD = dt_BGC = 18cm2
.
Hai tam giác ADG và CDG có chung cạnh đáy DG nên 2 đường cao tỉ lệ với 2 diện tích là 18/25. Hai đường cao của 2 tam giác này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác ABG và CBG,
Diện tích tam giác ABG là:
18 : 25 x 18 = 12,96 (cm2)
Diện tích hình thang ABCD là:
18 + 25 + 18 + 12,96 = 73,96 (cm2)

tk cho mk nha $_$

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 13/01/2015 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

:

Các cặp tam giác bằng nhau: 

+ 2 màu xanh : AOD và BOC

+ ABD và ABC

+ ABD và BDC

 

 

Đọc tiếp...
hoàng đặng ngọc bích 06/01/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

BẠN PHẢI GIẢI CẢ BÀI GIẢI RA CHỨ !

Đọc tiếp...
Dương Cưu Girl 13/01 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

a) = 135 cm2

b) = 14 dm

c) = 17 / 60 m2

d) = 1,2 m

Đó là bài làm của mk nếu đúng thì k cho mk nhé còn nếu sai thì bn sửa cho mk nhé . Cảm ơn bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: