Giúp tôi giải toán và làm văn


Rem 12 tháng 3 2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

chiều cao của mảnh vườn là 

60 x 2 : 4 = 30 ( m )

diện tích mảnh vườn là

( 36 + 52 ) x 30 : 2 = 1320 (m2)

đáp số :1320 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 25 tháng 2 2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là :

60 x 2 : 4 = 30 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

( 36 + 52 ) x 30 : 2 = 1320 ( m2 )

Đáp số : 1320 m2

Đọc tiếp...
yamamoto 10 tháng 2 2018 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là :

60 x 2 : 4 = 30 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

( 36 + 52 ) x 30 : 2 = 1320 ( m2 )

đ/s.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 15 tháng 2 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                      \(\frac{\left(38+19\right)x12}{2}=342\) (cm2)     

Đọc tiếp...
Đức Lộc 17 tháng 4 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                         (38+19) x 12 : 2 = 342 (cm2)

Vậy...

Đọc tiếp...
anhxtanh 8 tháng 3 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

là 342cm2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 16 tháng 4 2015 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

đáy bé hình thang là: 3,5 x 50 = 175 cm

đáy lớn là: 6 x 50 = 300 cm

chiều cao hình thang là: 3 x 50 = 150 cm

Diện tích thật của hình thang là: (175 + 300) x 150 : 2 = 35625 cm2 

Đọc tiếp...
Kaneki Ken Vũ 15 tháng 4 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang đc tính bằng : (đáy lớn + đáy nhỏ) [nhân với] chiều cao / 2 [chia cho 2] 

=> (3,5+6)*3/2 = 57/4

để tính diện tích thật với bản đồ 1:50 => 57/4 : 1/50 = 712,5 (cm vuông )

Đọc tiếp...
Anh em 6b 15 tháng 4 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

trả lời tắ là: ( 3 nhân 50 nhân 6 nhân 50) nhân 150 chia 2 bằng 35625 xăng - ti - mét vuông

Đọc tiếp...
Redhoodvn 19 tháng 2 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

SP là do thành viên tích

GP là do OLM ( kiểu như người cso chức cao ý ) tích

GP khó kiếm hơn SP 

Tk mk mk chỉ nhớ mang máng thôi

Đọc tiếp...
Kirito_kun 19 tháng 2 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

mỗi người 3 tịk nhưng các bn k mk trước đi đã hhihi(thật 100%)

Đọc tiếp...
우상 Lisa 19 tháng 2 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

SP là điểm hỏi đáp do các thành viên dùng olm k đúng ( những bạn trên 13 hay 15 điểm gì đó k 1 k thì lên 1 điểm )

GP là điểm hỏi đáp do các giáo viên olm k đúng ( k chắc lắm )

hk tốt

~~

Đọc tiếp...
olympic 21 tháng 4 2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

 

 

 

 

 

6m2 Diện tích 60m2 2m Hiệu hai đáy 4m

 

 

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Like mình nha!

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

 

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 26 tháng 1 2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ của Nguyễn Quang Trung sai nhưng tớ vẫn tk đúng .

Đọc tiếp...
Đặng Thùy Dương 31 tháng 3 2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

đáy lớn là 12m đáy bé là 8m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29 tháng 4 2016 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Quỳnh Chi 20 tháng 5 2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thang ABCD là 310,5cm2

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 31 tháng 1 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Nếu đoán như Bình thì diện tích hình thang sẽ lớn hơn diện tích hình thang theo An đoán là: 24 + 36 = 60 m2

Đáy lớn Bình đoán lớn hơn đáy lớn An đoán là: 37 - 32 = 5 m

Diện tích lớn hơn đó chính là diện tích hình tam giác có chiều cao bằng chiều cao hình thang và đáy là 5 m

=> Chiều cao hình thang là: 60 x 2: 5 = 24 m

Nếu theo như An đoán thì đáy lớn giảm đi số mét là: 36 x 2: 24 = 3 m (Do diện tích giảm chính là  diện tích tam giác có chiều cao = chiều cao hình thang và đáy là số m giảm đi )

Vậy đáy lớn ban đầu là: 32 + 3 = 35 m

Đọc tiếp...
nguyen thi bich ngoc 28 tháng 2 2016 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

pan dua ra cau hoi kho wa pan oi

Đọc tiếp...
Ben 10 19 tháng 8 2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Chào em, em hãy xem lời giải dưới đây nhé!

Lời giải:
  

Bạn An ước lượng đáy lớn của miếng đất là độ dài đoạn DM. Bạn Bình ước lượng đáy loán miếng đất là độ dài đoạn DN.

Diện tích tam giác BMN bằng\(36+24=60\) 

...tự làm

Đọc tiếp...
Phạm Hải Anh 7 tháng 5 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :

46x2=92 m

chiều cao:

140:7=20

diện tích :

20x92:2=920m2

số % đất chỉ khu nhà ở :

100-85=15%

khu nhà ở số m2 là :

920:100x15=138m2

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 28 tháng 1 2018 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :
46x2=92 m
chiều cao:
140:7=20
diện tích :
20x92:2=920m2
số % đất chỉ khu nhà ở :
100-85=15%
khu nhà ở số m2 là :
920:100x15=138m2

Đ/s: ...................

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 10 tháng 3 2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

138m2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
MAI HUONG 6 tháng 1 2015 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

cách làm này :

 Đáy bé của hình thang là : 1/3.24=8(cm)

Chiều cao của hình thang là : 8+4=12

Diện tích hình thang là : (24+8).12:2=192

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu Tuấn Kiệt 2 tháng 1 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đáy bé hình thang là : }24\times\frac{1}{3}=8\left(cm\right)\)

\(\text{Chiều cao hình thang là : }8+4=12\left(cm\right)\)

\(\text{Diện tích hình thang là : }\frac{\left(24+8\right)\times12}{2}=192\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 10 tháng 1 2017 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

24 : 3 x 1 = 8 ( cm )

Chiều cao của hình thang là:

8 + 4 = 12( cm )

Diện tích hình thang là:

( 24 + 8 ) x 12 : 2 = 192 ( cm)

Đáp số:192 cm2

     

Đọc tiếp...
Thu Trang Trần 25 tháng 9 2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

mk không bít

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc anh 25 tháng 9 2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

đáy bé của thử a ruộng hình thang là                                                                                                                                                                      52*75:100=39(m)                                                                                                                                                                                              phần đất tăng thêm là hình thang có đáy 6m, đáy lớn 10m, diện tích bằng 80m vuông và chiều cao bằng chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu. chiều cao của thửa ruộng hình thang là                                                                                                                                                           80*2:(10+6)= 10 (m)                                                                                                                                                      diện tích thửa ruộng là                                                                                                                                                                                                                        (39+52) *10:2=455(m vuông)

                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh phương 4 tháng 5 2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 52:100x75=39(m)

Chiều cao của hình thang là:80x2:(10+6)=10(m)

Diện tích thửa ruộng là:(52+39)x10:2=455(mét vuông)

Đọc tiếp...
Tạ Thị Hồng Nhung 17 tháng 5 2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm
Đáy bé hình thang là : 62.5 x 2/5 =25 (m ) Chiều cao của hình thang là : 367.2x2:(12.4+8)=36(m) Diện tích ban đầu của hình thang là: (62.5+25)x36:2=1575(m2) Đ/S:1575 m2
Đọc tiếp...
hit hop love baby 24 tháng 1 2016 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

co chieu cao la to giai cho 

Đọc tiếp...
bảo bình nữ tính 14 tháng 3 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

                                             đáy bé của hình thang là : 

                                                62,5 * 2/5 = 25 ( m )

                                             chiều cao hình thang là :

                                                367,2 * 2 : ( 12,4 + 8 ) = 36 ( m )

                                              diện tích ban đầu của hình thang là: 

                                                ( 62,5 + 25 ) * 36 : 2 = 1575 ( m2 )

                                                          Đáp số : 1575 m2

Đọc tiếp...
Trinh Thi My Huyen 17 tháng 1 2016 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tam giác ADC là :

30 x 40 : 2 = 600 ( cm2 )

Diện tích hinh thang ABCD là :

( 20 + 40 ) x 30 :2 = 900 ( cm2 )

Diện tích hình tam giác ABC là :

900- 600 = 300 ( cm2 )

Tỷ số phần trăm giữa tam giác ABC và tam giác ADC là

300 : 900  = 0 .33..3 =33.33%

Đọc tiếp...
ha manh toan 3 tháng 3 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

DFG R JY

Đọc tiếp...
Trần Phan Doanh Doanh 23 tháng 2 2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

1. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 1m. Có thể xẻ khối gỗ ấy thành bao nhiêu hình lập phương nhỏ, mỗi khối gỗ có cạnh bằng 0,5m

2.người ta trộn 3 tấn quặng chứa 45% sắt và 7 tấn quặng chứa 55% sắt. Hỏi được hỗn hợp chứa bao nhiêu phần trăm sắt

Đọc tiếp...
cun 21 tháng 1 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

kho wa ko lam dc hehehehehehehehehehehehe

Đọc tiếp...
Vy nice 12 tháng 1 2018 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

ĐÁP SỐ CỬA  BÀI NÀY LÀ 54.vì 1/3 chính là 3 .nên ta lấy 18 nhân cho 3 thì ra 54 . ai thấy đúng cho mk nhé

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 10 tháng 1 2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

trởi ơi ko ai biết ak ?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: