Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


~*( Ray-Of-Hope )*~ 28 tháng 5 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi: Hình trên có là hình tam giác không? Vì sao?

Trả lời: Hình trên là hình hình tam giác,vì có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các điểm với nhau ( dấu hiệu nhận biết: tam giác là đa giác chỉ có 3 cạnh )

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 24 tháng 5 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

A B C E D G

a) Xét \(\Delta\)AGE  đáy GE và \(\Delta\)ADE  đáy DE có: \(\frac{GE}{DE}=\frac{1}{2}\)( vì G là trung điểm DE ) 

=> \(\frac{S\left(AGE\right)}{S\left(ADE\right)}=\frac{1}{2}\)

=> \(S\left(ADE\right)=2.S\left(AGE\right)=2.12=24\left(cm^2\right)\)

Xét \(\Delta\)ADE có đáy AE và \(\Delta\)ADC có đáy CD 

mà \(AE=\frac{3}{4}AC\Rightarrow S\left(ADE\right)=\frac{3}{4}S\left(ADC\right)\)

=> \(24=\frac{3}{4}S\left(ADC\right)\)

=> \(S\left(ADC\right)=32\left(cm^2\right)\)

Xét \(\Delta\)ADC có đáy DC và \(\Delta\)ABC có đáy BC 

mà \(BD=\frac{1}{5}BC\)=> \(CD=\frac{4}{5}BC\)

=> \(S\left(ABD\right)=\frac{4}{5}S\left(ABC\right)\)

=> \(32=\frac{4}{5}S\left(ABC\right)\)

=> S (ABC) = 5 x 32 : 4  = 40 (cm^2) 

b) Tỉ số phần trăm diện tích ADE và ABC là:

24 : 40 x 100= 60 % 

Đáp số: 60% 

Đọc tiếp...
ctrl V 3 tháng 5 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

haha cdm cười vl 

Đọc tiếp...
Lê Công Minh 1 tháng 5 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Nhìn sao lừa được tui,hình thứ 5 là hình tứ giác hoặc hình gì gì đó.

Đọc tiếp...
Lê Công Minh 1 tháng 5 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

4 hình tam giác,

 #HOCTOT

Đọc tiếp...
văn dũng 2 tháng 5 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Đổi 13dm=130 cm

Diện tích tam giác là:

\(\frac{130x23}{2}\)=1495 (cm2)

      Đáp số:1495 cm2

Hok tốt 

(^_^)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thụy Kha Uyên 27 tháng 4 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Phương Anh sai câu trả lời rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Tú 23 tháng 4 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Đổi: 13dm=130cm

Diện tích tam giác là:

(23x130):2=1495(cm2)

Xong rùi đó ^_^

Đọc tiếp...
ℳ𝑜𝔶 ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ ✿(➻❥𝒢𝑜𝓁𝒹❃𝒮𝓉𝒶𝓇✤) ❀ 22 tháng 4 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

A B C

Đường cao là AC 

Vuông tại C

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Lil Nấm ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ ✿(➻❥𝒢𝑜𝓁𝒹❃𝒮𝓉𝒶𝓇✤) ❀ 22 tháng 4 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

Tam giác ABC (hình trên) có

Đường cao là AC (hoặc nếu hạ đường cao mới thì là CH)

Góc vuông là C

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Thanh 22 tháng 4 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

Cho tam giác ABC vuông tại C.

Đường cao là:AC

Góc vuông:AC-CB

mk ko chắc đâu,nếu mk đúng thì k cho mk nhé!

Đọc tiếp...
Khổng Thành Long 26 tháng 4 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm
Gugugjghfufhfhfhvhvnvjvjcjgjgjgjvj Vn Vjvncb cjvhfhmfhdhfhfhxhfhchxhdghfhfhdydyfyfu
Đọc tiếp...
Khổng Thành Long 26 tháng 4 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm
HbebyxhhhdhhdbdubsbdudbdhhshdbhdhdbdbhdjshbfjjsgdhdydbhdhdhdbdhdbdbbcnhxbdhdhdbdgahdhududhdhhdhfhdhdhdyfhdudgdhbhfhzjbudbhhshhhdhgdyvffhzhnVnz7yzjdsbdzhzjhxhhxhbxbzhhzhhzhhzhzhzhhdhhbjhdhdhdhdhzhdjnhfhhghvhvgrhbbhfhhhhhdhdhhdbjdndndnbdndnbdbdndnbdbfbdhfbfhfhfhfhfhfhfhfjfhdjdjjdjjjhhhfjjfjhfhfhfhfhfhfhfnfbfbhfbcbcibbvvcvvvvvvvbdveggvjhgdd00d00đnebnbbdhdbbhbdgdgggdhdhhdhdjhdhdhdh0fhfhhdhfbdbbbfhshdjfj
Đọc tiếp...
🏆๖ۣۜTɍầȵ⚽๖ۣۜQนốς ๖ۣۜDũทɠ🏆 10 tháng 4 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Xét \(\Delta ABC\) có

   AC2 = 172 = 289

  AB2 + BC2 = 82 + 152

                    = 64 + 225

                    = 289

=>  AC2 = AB2 + BC

Nên \(\Delta ABC\) vuông tại B ( định lý Pi-ta-go đảo )

Đọc tiếp...
Khói 10 tháng 4 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\sqrt{\frac{AM}{A_1M}}+\sqrt{\frac{BM}{B_1M}}+\sqrt{\frac{CM}{C_1M}}=\sqrt{\frac{S_2+S_3}{S_1}}+\sqrt{\frac{S_1+S_3}{S_2}}+\sqrt{\frac{S_1+S_2}{S_3}}\)

\(\ge\sqrt{\frac{\left(\sqrt{S_2}+\sqrt{S_3}\right)^2}{2S_1}}+\sqrt{\frac{\left(\sqrt{S_1}+\sqrt{S_3}\right)^2}{2S_2}}+\sqrt{\frac{\left(\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}\right)^2}{2S_3}}\)

\(=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\sqrt{S_2}+\sqrt{S_3}}{\sqrt{S_1}}+\frac{\sqrt{S_1}+\sqrt{S_3}}{\sqrt{S_2}}+\frac{\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_3}}\right)\frac{1}{2}\cdot6=3\sqrt{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi S=S2=S3 <=> M là trọng tâm \(\Delta ABC\)

Đọc tiếp...
Khói 9 tháng 4 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Giả sử AB là 1 cạnh của hình tám cạnh đều, gọi AB=a.

Vẽ AK là đường co của tam giác OAB

Ta có: \(\widehat{AOB}=\frac{360^o}{8}=45^o\Rightarrow OK=AK=\sin45^o=\frac{OA\sqrt{2}}{2}=\frac{R\sqrt{2}}{2}\)

Nên KB=OB-OK=\(\frac{R\sqrt{2}}{2}-R=R\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)\)

Xét tam giác KAB vuông tại K, theo định lý Pytago ta có:

\(AB^2=AK^2+KB^2=\left(\frac{R\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left[R\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)\right]^2\)

\(AB^2=R^2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\sqrt{2}+1\right)\)

\(\Rightarrow AB^2=\left(2-\sqrt{2}\right)R^2\)

\(\Rightarrow AB=\sqrt{2-\sqrt{2}}R\)

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 4 2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

a) SADC = 30 x 40 : 2 = 600 ( cm2 )

     Vì chiều cao của hình tam giác ABC cũng chính là chiều cao của hình tam giác ADC mà chiều cao AD = 30 cm nên SABC = 20 x 30 : 2 = 300 ( cm2 )

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC là:

                 300 : 600 = 0,5 = 50 % 

                            Đáp số : a)       SADC = 600 cm2

                                                   SABC = 300 cm2

                                         b)       50 %       

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 26 tháng 2 2018 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

a) SADC = 30 x 40 : 2 = 600 ( cm2 )

     Vì chiều cao của hình tam giác ABC cũng chính là chiều cao của hình tam giác ADC mà chiều cao AD = 30 cm nên SABC = 20 x 30 : 2 = 300 ( cm2 )

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC là:

                 300 : 600 = 0,5 = 50 % 

                            Đáp số : a)       SADC = 600 cm2

                                                   SABC = 300 cm2

                                         b)       50 %       

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 6 tháng 1 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

50% nha bạn

chúc các bạn học giỏi

tết vui vẻ

Đọc tiếp...
MAI HUONG 15 tháng 11 2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

21 hình chứ sao nữa !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 15 tháng 11 2014 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

Số hình tam giác là:

(7-1) x 7 : 2=21(hình)

Đọc tiếp...
nguyen khanh ngoc 9 tháng 5 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

17 hình

Đọc tiếp...
Lê Thanh Hồng 23 tháng 1 2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy của tam giác đó là :

    20,7 : 75 *100=27,6(cm)

Diện tích tam giác đó là :

    20,7*27,6 :2=285,66 (cm2)

              Đáp số : 285,66 cm2

Đọc tiếp...
Trương Lệ 11 tháng 1 2017 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

độ dài đáy là:

20,7 : 75 x 100 = 27,6 ( cm )

diện tích tam giác là:

20,7 x 27,6 : 2 = 285,66

đáp số: ....................

nha bạn

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 23 tháng 1 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

độ dài đáy hình tam giác là:

20,7 : 75 x 100 = 27,6 (cm)

diện tích hình tam giác là:

27,6 x 20,7 : 2 = 285,66 (cm2)

đáp số: 285,66 cm2.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: