Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhật Hạ CTV 8 tháng 11 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

hình tự vẽ

a, Vì OK là tia phân giác của xOy

=> xOK = KOy = xOy/2

Xét △AOK và △BOK

Có: OA = OB (gt)

    AOK = KOB (gt)

    OK : cạnh chung

=> △AOK = △BOK (c.g.c)

=> AK = KB (2 cạnh tương ứng)

b, Vì △AOK = △BOK (cmt)

=> AKO = OKB (2 góc tương ứng)

Mà AKO + OKB = 180o (2 góc kề bù)

=> AKO = OKB = 90o

=> OK ⊥ AB

Đọc tiếp...
lê ngọc tuyền 6 tháng 11 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

A B C M N F E

a) Xét  tam giác AME và tam giác BMC, ta có:

            MB=ME (gt)

            góc AME=góc BMC (2 góc đối đỉnh)

             MA=MC (gt)

=> tam giác AME= tam giác BMC (c-g-c)

=> AE=BC ( 2 cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác FNA và tam giác CNB, ta có:

       NA=NB (gt)

       góc FNA=góc BNC

       NF=NC

=> tam giác FNA=tam giác CNB (c-g-c)

=> AF=BC (2 cạnh tương ứng) (2)

Từ (1) và (2) => AE=AF=BC

b) Ta có: tam giác FNA=tam giác CNB (ý a)

=> góc FAN=góc CBN (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

=> AF song song vs BC (3)

Ta có: tam giác AME= tam giác BMC (ý a)

=> góc AEM= góc BCM (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

=> AE song song vs BC (4)

Từ (3) và (4) => A,E,F thẳng hàng

Mà AE=AF => A là trung điểm của EF

   

Đọc tiếp...
Ai Don No 6 tháng 11 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

nối c với e

ta thấy abce là hình bình hành 

vì có 2 dường chéo ac và be cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

suy ra ae song song và bằng bc (1)

nối b với e

ta thấy acbf là hình bình hành 

vì có 2 dường chéo ab và ec cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

suy ra af song song và bằng bc (2)

từ (1) và (2) suy ra AE = AF = BC

                              A là trung điểm EF 

Đọc tiếp...
---fan BTS ---- 6 tháng 11 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a) +Xét tam giác AEN và tam giác BNC có :
AN=BN (gt)

∠ANE=∠CNB ( 2 góc đối đỉnh )
EN=NC (gt)
=> tam giác AEN= tam giác BNC ( c.g.c )
=> AE=BC (1)
+ Xét tam giác AMD và tam giác CMB có :
AM=MC (gt)

∠AMD=∠CMB ( 2 góc đối đỉnh )
MD=MB (gt)
=> tam giác AMD = tam giác CMB (c.g.c)
=> AD=BC (2)
Từ (1),(2) => AE=AD
b) Ta có : ∠ABC + ∠BAC + ∠BCA = 180
Mà ∠ABC = ∠EAB ( tam giác AEN = tam giác BCN )
∠ACB = ∠CAD ( tam giác AMD = tam giác CMB )
=> ∠CAD + ∠BAC + ∠EAB = 180
=> E,A,D thẳng hàng

Đọc tiếp...
Chưa biết đặt kiểu gì 3 tháng 11 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

Thanks Edogawa Conan nha!

Em lm đc câu b) cách kẻ AH rùi, cảm ơn nhìu!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 3 tháng 11 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

A B C D E H 1 2

Cm: a) Xét t/giác ACE có \(\widehat{E}=90^0\) => \(\widehat{C_1}+\widehat{A}=90^0\)

     Xét t/giác ABD có \(\widehat{D}=90^0\) => \(\widehat{B_1}+\widehat{A}=90^0\)

=> \(\widehat{B_1}=\widehat{C_1}\)

b) Xét tứ giác AEHD có \(\widehat{HEA}+\widehat{A}+\widehat{ADH}+\widehat{DHE}=360^0\)

=> \(\widehat{EHD}+\widehat{A}=360^0-\left(\widehat{AEH}+\widehat{HDA}\right)=360^0-\left(90^0+90^0\right)=180^0\)

(đây là dạng cách làm lớp 8)

HD cách khác, nối AH -> tính tổng của từng góc (VD: góc EAH + góc AHE = 900) -> cộng lại 

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღνĩии❖Đẹρ❖тяαι⁀ᶦᵈᵒᶫ 2 tháng 11 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Xét ◇AEDF có :

  • DF // AC 
  • DE // AB 

\(\Rightarrow\)◇AEDF là hình bình hành 

Mà hình bình hành AEDF có AD là phân giác kể từ A 

\(\Rightarrow\)Hình bình hành AEDF là hình thoi 

\(\Rightarrow\)AE = AF = ED = FD ( đpcm )

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 3 tháng 11 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Ta có:

^A-^B=18°

^B-^C=18°

=>^A-^B+^B-^C=18°+18°

=>^A-^C=36°

=>^C=^A-36°

Vì ^A-^B=18°

=>^B=^A-18°

Xét ΔABC có: ^A+^B^C=180°(đl tổng ba góc tam giác) 

=>^A+^A-18°+^A-36°=180°

=>3^A=234°

=>^A=78°

=>^B=78°-18°=60°

=>^C=78°-36°=42°

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13 tháng 6 2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

I/ Kiến thức cần nhớ

- Công thức tính diện tích tam giác:   S = a x h : 2

Trong đó:  S là diện tích tam giác,

           a là số đo của đáy (lấy đáy là một trong 3 canh của tam giác)

           h là số đo chiều cao ứng với đáy (Chiều cao của tam giác là đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy và vuông góc với đáy)

- Công thức liên quan:   h = S x 2 : a  ;            a = S x 2 : h

II/ Các ví dụ

Ví dụ 1:

Cho tam giác ABC (như hình vẽ) có độ dài đáy BC = 16, diện tích tam giác là 200 cm2. Vẽ chiều cao AH và tính AH.

ABCH
                                                                                                        
Giải: 

+)  Đáy là BC thì chiều cao là đoạn thẳng xuất phát từ A và vuông góc với BC.

+) Áp dụng công thức tính chiều cao h = S x 2 : a.

Độ dài chiều cao AH là:        200 x 2 : 16 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm

Nhận xét :

       - Không phải lúc nào chiều cao cũng nằm trong tam giác.

       - Khi tính diện tích tam giác, cần lưu ý: Chiều cao nào thì phải ứng với đáy đó.(Trong ví dụ 1, đáy là BC thì chiều cao là AH).

-----------------------

Ví dụ 2:

Cho tam giác ABC có diện tích là 45 cm2. D là trung điểm của cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Giải:

ABCHDE

Nối B với E. Vẽ EH vuông góc với AB.

Ta có

      SABE = 12  x EH x AB 

      SADE  =  12  x EH x AD

                = 12 x EH x 12 x AB  (vì AD = 12   x AB)

                =  12  x SABE                           (1)

Tương tự, ta có: ABE và ABC là hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh B mà đáy AE = 23  x AC

Suy ra: SABE = 23  x SABC                       (2)  .

Từ (1) và (2) ta có  SADE  = 12  x  23  x SABC =  13  x 45 = 15 (cm2)

Đáp số : 15 cm2

Nhận xét:  

- Ta có thể tính diện tích tam giác bằng cách tìm mối quan hệ giữa các tam giác.

    + Nếu hai tam giác có chung chiều cao (hoặc chiều cao bằng nhau) thì diện tích của chúng tỉ lệ với hai cạnh đáy .

    + Nếu hai tam giác có chung đáy (hoặc đáy bằng nhau)  thì diện tích của chúng tỉ lệ với hai đường cao tương ứng.

- Lưu ý: Ưu tiên nối thêm hình và chọn đáy là những cạnh có chia tỉ lệ. (Ở ví dụ 2, ta cũng có thể nối D với C).

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 1 2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm
Trung Lê Đức 23 tháng 9 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

7 a 45 \-------------v----------/

Đường cao của vườn dài:  105/7x2=15x2=30 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là : (45x30)/2=675 (m2)

                               Đ/s 675 m2 

Học tốt

ta c

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 25 tháng 8 2016 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Gọi giao điểm của CF với BE là M, giao điểm của EF với CD là N.
 

Theo tính chất góc ngoài của tam giác, ta có:
 

BMF^=B^+C1^;BMF^=F^+E1^
 

suy ra B^+C1^=F^+E1^ (1)
 

Tương tự D^+E2^=F^+C2^ (2)
 

Mặt khác, theo giả thiết thì: C1^=C2^,E1^=E2^ (3)
 

Từ (1) (2) và (3) suy ra
 

2F^=B^+D^ nên F^=B^+D^2
 

hay CFE^=ABC^+ADE^2

Chúc em học tốt, thân!

Đọc tiếp...
Việt Anh 27 tháng 10 2016 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Gọi giao điểm của CF với BE là M, giao điểm của EF với CD là N.
 

Theo tính chất góc ngoài của tam giác, ta có:
 

BMF^=B^+C1^;BMF^=F^+E1^
 

suy ra B^+C1^=F^+E1^ (1)
 

Tương tự D^+E2^=F^+C2^ (2)
 

Mặt khác, theo giả thiết thì: C1^=C2^,E1^=E2^ (3)
 

Từ (1) (2) và (3) suy ra
 

2F^=B^+D^ nên F^=B^+D^2
 

hay CFE^=ABC^+ADE^2


Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: