Giúp tôi giải toán


Ngô Lê Xuân Thảo 2 giờ trước (16:52)

Chu vi mặt đáy:

220 : 5 = 44 ( cm )

Nửa chu vi:

44 : 2 = 22 ( cm )

Chiều rộng:

22 - 12 = 10 ( cm )

VuiLaChinh 2 giờ trước (16:50)

Tổng chiều dài và chiều rộng :

220 : 5 : 2 = 22 cm

Chiều rộng hình HCN :

22 - 12 = 10 cm

Nguyễn Yến Phương 2 giờ trước (16:49)

Chiều rộng là : \(\left(220\div5\div2\right)-12=10\left(cm\right)\)

Đ/s : 10cm

K cho mik nhé

sakura 2 giờ trước (16:43)

Bài giải

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là :

         1344 : 8 : 14 = 12 ( m )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

     (14 + 8) x 2 x 12 = 528 ( m2 )

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

       528 + 14 x 8 x 2 = 224 = 752 ( m2 )

             Đáp số : ....

CW Hoàng Quân 1 giờ trước (17:18)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là :

1344 : 14 : 8 = 12 m

S xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

( 14 + 8 ) * 2 * 12 = 528 m2

S toàn phần của hình chữ nhật là:

528 + 14 * 8 * 2 = 752 m2

Đ/S: ...

CW Hoàng Quân 1 giờ trước (17:14)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là :

1344 : 14 : 8 = 12 m

S xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

( 14 + 8 ) * 2 * 12 = 528 m2

S toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

528 + 14 * 8 * 2 = 752 m2

Đ/S: ...

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 23 giờ trước (19:52)

a) Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là:

AB = MN = QP =  DC

AD = MQ = BC = NP

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là:

6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là: 4 x 3 = 12  (cm2)

Đáp số: b) 18cm2, 24cm2, 12cm2

 

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 23 giờ trước (19:53)

a) Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là: 

AB = MN = QP =  DC 

AD = MQ = BC = NP

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là: 

6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là: 4 x 3 = 12  (cm2) 

Đáp số: b) 18cm2, 24cm2, 12cm2

tiểu thư nhà Adagaki Hôm qua lúc 18:55

= 193 mét khối!xin lỗi mk ko bt viết tắt!

bn học giỏi nhé!mk đã tk cho bn rồi!mong cho nhiều người tk bn!

At the speed of light Hôm qua lúc 19:58

Chiều cao của phòng học đó là:

6 x \(\frac{2}{3}\)= 4 ( m )

Thể tích của phòng học đó là:

8 x 6 x 4 = 192 ( m3 )

Phòng học đó chứa số mét khối là:

192 + 5 = 197 ( m3 )

Đáp số: 197 m3 

dinh thi thu thao Hôm qua lúc 19:51

làm giúp mình đi mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nguyễn thị nhật thanh 23/02 lúc 20:13

thể tích cái hộp là

36 x 24 x 12 =  10368 (cm3)

thể tích 1 hình lập phương nhỏ là

3 x 3 x 3 = 27 ( cm3)

cần số hình lập thương là

10368 : 27 =384 (hình)

                Đáp số 384 hình

Đinh Thị Ánh Tuyết 23/02 lúc 20:11

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

36x24x12=10368(\(^{cm^2}\)

Thể tích 1 hình lập phương là:

3x3x3=27(cm2)

Số hình lập phương cần có là:

10368:27=384(hình)

Chúc bạn học tốt,k mk ạ

At the speed of light 22/02 lúc 20:40

a) Thể tích của bể nước đó là:

4 x 3 x 2,5 = 30 ( m3 )

Thể h đang chứa là:

30 : 100 x 80 = 24 ( m3 )

b) Mực nước đang chứa trong bể là:

24 : ( 4 x 3 ) = 2 ( m )

Đáp số: a: 24 m3 

            b: 2 m

VuiLaChinh 22/02 lúc 20:37

Thể tích bể :

4 x 3 x 2,5 = 30 m3

Thể tích nước trong bể :

30 x 80 : 100 = 24 m3

Chiều cao mực nước trong bể :

24 : (3 x 4) = 2 mết

Nguyễn Phương Anh 22/02 lúc 20:57

cám ơn

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 22/02 lúc 18:42

iải

Chu vi đáy hộp là:      400 : 10 = 40 (dm)

Chiều dài đáy hộp là:       (40 : 2 + 4 ) : 2 =  12 (dm)

Chiều rộng đáy hộp là:      12 -  4 =  8 ( dm)

Thể tích hình hộp là:     12 x  8 x  10  = 960 ( dm3)

Thể tích hình lập phương là:      2  x  2  x  2  =  8 ( dm3)

Số hình lập phương thùng đố đựng được  là:

960 : 8  = 120 (hình)

Đáp số : 120 hình

Nguyễn Quang Trung CTV 22/02 lúc 18:42

Chu vi 1 mặt đáy của  cái thùng đó là :

                 400 : 10 = 40 (dm )

Chiều dài một mặt đáy là :

                 ( 40 : 2 + 4 ) : 2 = 12 ( dm )

Chiều rộng một mặt đáy là :

                 12 - 4 = 8 ( dm )

Thể tích cái thùng hình hộp đó là :

                 12 x 8 x 10 = 960 ( dm3 )

Thế tích HLP đó là :

                2 x 2 x 2 = 8 ( dm3 )

Số HLP thùng đó đựng được là : 

               960 : 8 = 120 ( hình ) 

                Đáp số : 120 hình 

Công chúa băng xinh đẹp 22/02 lúc 18:52

120 hinh

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 21/02 lúc 20:15

Bài giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 21/02 lúc 20:15

Bài giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Yui Hirasawa 21/02 lúc 20:18

- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:

4 x 4 x 6 = 96  (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần. 

Ngô Lê Xuân Thảo 20/02 lúc 21:38

Chu vi đáy:

400 : 10 = 40 (dm )

Chiều dài đáy:

( 40 : 2 + 4 ) : 2 = 12 ( dm )

Chiều rộng đáy:

12 - 4 = 8 ( dm )

Thể tích hình hộp:

12 x 8 x 10 = 960 ( dm3 )

Thế tích HLP:

2 x 2 x 2 = 8 ( dm3 )

Số HLP thùng đó đựng

960 : 8 = 120 ( hình )

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02 lúc 21:31

Giải

Chu vi đáy hộp là:      400 : 10 = 40 (dm)

Chiều dài đáy hộp là:       (40 : 2 + 4 ) : 2 =  12 (dm)

Chiều rộng đáy hộp là:      12 -  4 =  8 ( dm)

Thể tích hình hộp là:     12 x  8 x  10  = 960 ( dm3)

Thể tích hình lập phương là:      2  x  2  x  2  =  8 ( dm3)

Số hình lập phương thùng đố đựng được  là:

960 : 8  = 120 (hình)

Đáp số : 120 hình

VuiLaChinh 20/02 lúc 21:34

Tổng chiều dài và chiều rộng đáy :

400 : 10 : 2 = 20 dm

Chiều dài :

(20 + 4) : 2 = 12 dm

Chiều rộng :

20 - 12 = 8 dm

Thể tích thùng :

12 x 8 x 10 = 960 dm3

Thể tích khối LP cạnh 2 dm :

2 x 2 x 2 = 8 dm3

Thùng chứa số hình LP cạnh 2 dm :

960 : 8 = 120 hình

At the speed of light 19/02/2017 lúc 19:19

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

36 : 2 = 18 ( m )

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

36 : 4 = 9 ( m )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

( 36 + 18 ) x 2 x 9 = 972 ( m2 )

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

972 + 36 x 18 x 2 = 2268 ( m2 )

Đáp số: 972 m2

            2268 m2 

Nguyen ngoc dat 19/02/2017 lúc 19:17

Chiều rộng hình hộp chữ nhật :

 36 : 2 = 18 ( m )

Chiều cao hình hộp chữ nhật :

 36 : 4 = 9 ( m )

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật :

( 36 + 18 ) x 2 x 9 = 972 ( m2 )

đ/s : ...

sakura 19/02/2017 lúc 19:20

Bài giải :

Gấp đôi = gấp 2 lần

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là :

36 : 2 = 18 ( m )

Chiều cao hình hộp chữ nhật là :

36 : 4 = 9 ( m )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

(36 + 18) x 9 x 2 = 972 ( m2 )

diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

972 + 36 x 18 x 2 = 2268 ( m2 )

Nguyễn Thị Thúy Ngân 19/02/2017 lúc 11:39

thể tích của hhcn đó là: 6 x 5 x 4= 120(dm3)

thể tích của hlp đó là: 2.2.2=8(dm3)

số hộp hlp xếp đc là: 120: 8= 15(hộp)

đs: 15 hộp

chúc bn hc tốt

ooooooooooo 22/02 lúc 09:22

15 hop 

h cho minh nhe

Trần Hoài Dương 19/02/2017 lúc 11:51

Thể tích của thùng hàng hình hộp chữ nhật là : 

6 *5 * 4 = 120 ( dm 3 )

Thể tích của mỗi hộp lập phương là 

2 * 2 *2 = 8 ( dm3 ) \

Xếp được :

120: 8 = 15 ( hình lập phương ) 

Đs 15 hình lập phương 

Nhớ tk cho mình nhé

Ngo Tung Lam 18/02/2017 lúc 05:43

Thể tích của chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật là :

                        9 x 4 x 6 = 216 ( cm)

Cần xếp số hình lập phương vào chiếc hộp đó là                        216 : 1 = 216 ( hình lập phương) 

                                 Đáp số :216 hình lập phương 

ngô thế trường 17/02/2017 lúc 22:37

ta phải cần số hình là:

(9+4)x6=60(hình)

đáp số:60 hình

ooooooooooo 22/02 lúc 09:24

Ngo Tung Lam dung roi

Đặng Minh Hướng 16/02/2017 lúc 20:50

a,Chu vi đáy là:(450+350)*2=1600(cm)

Diện tích xung quanh:1600*400=640000(cm2)

Diện tích 1 viên gạch:25*25=625(cm2

Cần số viên gạch là:640000:625=1024(viên gạch)

b,Thể tích của bể là:45*35*4=63000(lít nước)

Cần đổ thêm là:63000-60000=3000(lít) 

Chúc Các Bạn Học Giỏi

Sakura 16/02/2017 lúc 21:02

3000 lít 

k mình nhé !(mình ko giải vì mình giống cách đó

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: