Giúp tôi giải toán


Do Not Ask Why 27/04/2017 lúc 10:43

Thể tích của bể đó là: 

3 x 2 x 1,5 = 9 (m3) = 9000dm3 = 9000 lít 

Thời gian nước chảy đầy bể là:

9000 : 1200 = 7,5 giờ 

                  = 7 giờ 30 phút 

Đáp số: 7 giờ 30 phút 

nguyen minh duc 27/04/2017 lúc 00:07

thể tích  bể là 

3 x 2 x 1,5 = 9( m3 ) = 9000dm3

thời gian nước chảy đến khi đầy là 

9000 : 1200 = 7,5 ( giờ) = 7 giờ 30 phút 

kyto kid 27/04/2017 lúc 20:24

7,5 giờ nha bn

tth 25/04/2017 lúc 07:46

Diện tích mặt đáy của thùng đó là:

3 x 3 = 9 \(m^2\)

Đổi: 54l = 54 \(dm^3\)

Chiều cao mặt nước là:

54 : 9 = 6 dm

Chiều cao của thùng:

6 + 2 = 8 dm

Đs: 8 dm

Lê Mạnh Tiến Đạt 25/04/2017 lúc 06:45

Diện tích đáy thùng hình hộp chữ nhật là :

     3 x 3 = 9 ( dm2 )

Vì 54l = 54dm3 nên chiều cao mặt nước là : 

    54 : 9  = 6 ( dm )

Chiều cao của thùng là :

    6 + 2 = 8 ( dm )

           Đ/s: 

Edogawa Conan 29/04/2017 lúc 06:10

diện tích mặt đáy :

3 x 3 = 9 ( m2 )

Doi ra : 54 l = 54 dm .

Chiếu cả mặt nước đó :

54 : 9 = 6 ( dm )

Chiều cao của thùng :

6 + 2 = 8 ( dm )

Đáp số : 8 dm .

Nguyễn Trà My 23/04/2015 lúc 06:43

Thể tích nước lúc đầu :

8 x 8 x 6 = 384 ( dm3 )

Thể tích nước lúc sau :

8 x 8 x 7 = 448 ( dm3 )

Thể tích cây san hô là :

448 - 384 = 64 ( dm3 )

Đáp số : 64 dm3

Cho mình 1 like nha !

Nguyễn Thị Thùy Linh 24/04/2017 lúc 19:41

                                                Bài giải:

                            Thể tích của bể lúc đầu là :

                                  8*8*6=384(dm3)

                            Thể tích của bể lúc sau là :

                                 8*8*7=448(dm3)

                            Cây san hô chiếm số thể tích của bể là:

                                448-384=64(dm3)

                                     ĐS: 64dm3

e942 04/05/2017 lúc 12:36

khoan mik nham la 64 dm 3

olympic 21/04/2015 lúc 12:55

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Conan 21/04/2017 lúc 05:47

Cái bể cao số m là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 ( m)

   Đáp số : 0,8 m

Nếu thấy đúng hãy ủng hộ giùn

hatsune miku 20/05 lúc 13:37

Chiều cao cái bể là:

1,44 : 1,2 : 1,5 = 0,8 ( m )

Đáp số: 0,8 m

phan thị diệu my 08/04/2016 lúc 20:59

Thể tích của cái hộp đó là

     25*12*10=3000(cm2)

Diện tích xung quanh là  

(25+10)*2*12=740 (cm)

Cần số giấy là 

740+25*12*2=1340 (cm2)

Laular 19/04/2017 lúc 20:05

Cho mình sorry , bài làm như thế này :

A,Thể tích của cái hộp là :

   25 x 12 x 10 = 3000 (cm3)

B, Chu vi mặt đáy của cái hộp là :

   (25 + 12 ) x 2 = 74

Diện tích xung quanh là :

   74 x 10 = 740 (cm2)

Diện tích 1 mặt đáy là :

   25 x 12 = 300 (cm2)

Cần số mét vuông giấy màu là :

  740 + 300 x 2 = 1340 (cm2)

                       Đ/S : a, 3000cm3 ; b, 1340 cm2

   

hatsune miku 22/05 lúc 11:14

Thể tích cái hộp đó là:

25 x 12 x 10 = 3000 ( cm² )

Diện tích xung quanh cái hộp đó là:

( 25 + 10 ) x 2 x 12 = 740 ( cm )

Số giấy cần làm là:

740 + 25 x 12 x 2 = 1340 ( cm² )

Đáp số: 1340 cm²

Nguyễn Trà My 20/04/2015 lúc 21:36

thể tích của bể là :

50 x 15 x 2,1 = 1575 ( m3 )

thể tích của bể đang chứa nước là :

1575 x 6/7 = 1350 ( m3 )

bể cạn nước sau :

1350 : 150 = 9 ( giờ )

đáp số : 9 giờ

Lục Minh Hoàng 20/04/2015 lúc 21:41

Giải

Thể tích của bể là :

50.15.2,1 = 1575 ( m3 )

Thể tích của bể đang chứa nước là :

1575.\(\frac{6}{7}\) = 1350 ( m3 )

Bể cạn nước sau :

1350:150 = 9 ( giờ )

Vậy sau 9 giờ thì bể cần nước

hatsune miku 23/05 lúc 07:30

Thể tích của cái bể là:

50 x  50 x 2,1 = 1575 ( m³ )

Thể tích của bể đang chứa nước là:

1575 x \(\frac{6}{7}\)= 1350 ( m³ )

Bể cạn nước sau số giờ là:

1350 : 150 = 9 ( giờ )

Đáp số: 9 giờ

Nguyễn Thanh Hương 01/05/2017 lúc 14:00

diện tích xung quanh căn phòng là :

 ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của căn phìng là :

 6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5  ( m2 )

                             đáp số : 102,5 m2

ai tk mk mk tk lại

Hikari 23/04/2015 lúc 21:17

Thể tích cái hộp là :

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

Số cm giấy màu An cần là :

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

ĐS : a) 1000cm3.

       b) 600cm2.

eaeaeae 23/04/2015 lúc 21:26

Thể tích cái hộp là :

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

Số cm giấy màu An cần là :

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

ĐS : a) 1000cm3.

       b) 600cm2.

Trần Thị Khả Duyên 18/04/2015 lúc 22:34

                   Bài Giải

Diện tích trần nhà là : 6 * 4.5 = 27 { m vuong  }

Diện tích xung quanh phòng học là : { 6 + 4.5 } *2 * 4 = 84 { m vuong }

Diện tích cần quét vôi là : 27 +84 - 8.5 = 102.5 { m vuong }

                                                       Đáp số : 102,5 mét vuông 

* là nhân

Dương Phú Thịnh 22/04/2016 lúc 20:06

102,5m2

Đôrêmon 18/03/2017 lúc 09:55

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Nguyễn Phương Anh 21/04/2015 lúc 11:25

Ta có công thức tính thể tích hình lập phương trước khi cạnh bị gấp lên hai lần :

 3 x 3 x 3 = 27 cm3

Ta có công thức tính thể tích hình lập phương sau khi cạnh bị gấp lên hai lần :

 (3 x 2) x (3 x 2) x (3 x 2) = 216 cm3

Thể tích hình lập phương bị gấp lên :

 2 x 2 x 2 = 8 lần

Hoặc: Thể tích hình lập phương bị gấp lên :

 216 : 27 = 8 lần

   Đáp số: 8 lần

Cho mình xin một đúng nhé !!!!!!!! ^_^

nguyen hoang son 04/05/2017 lúc 20:31

bằng 8 lần  

mộ đom đóm 20/04/2015 lúc 16:12

thể tích bể nươc là:

    1.5*0.8*1=1.2[cm3]

phải đổ số gánh nươc thì mới đầy bể là:

    1.2:30=0.04[gánh]

             d/s:0.04 gánh

Sóc Lá Cây 20/04/2017 lúc 09:13

0,04 gánh

Element Hero Neos 18/05/2017 lúc 19:57

40 gánh

Lê Mạnh Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 10:47

a )

Thể tích bể nước là :

      \(4x4x2,8=44,8\left(m^3\right)\)

    Đổi : \(44,8m^3=44800dm^3\)

Trong bể có số lít nước là : 

       \(44800:100x85=38080\left(l\right)\)

b )   Đổi : \(38080dm^3=38,08m^3\)

Chiều cao của bể nước là :

        \(38,08:\left(4x4\right)=2,38\left(m\right)\)

                        Đ/S : ... ...

Edogawa Conan 08/04/2015 lúc 16:25

a . 38080 lit

b . 2,38 m

Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 19:24

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3)

Số l nước trong bể là :

44,8*85:100=38,08(m3)=38080l

b) Mực nước trong bể cao là :

38,08:(4x4)=2,38(m)

Đáp số : a) 38080l.

             b) 2,38m

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: