Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tấn Duy Anh 24/02/2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

a/ Ví dụ : Cạnh hình lập phương N có độ dài là 1 cm.

thì :

Diện tích toàn phần hình lập phương N là: 1x1x6=6cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương M là: 1x3x1x3x6=54cm2

Vậy diện tích toàn phần hình lập phương M so với diện tích toàn phần hình lập phương N gấp :

54:6=9 lần

b/Thể tích  hình lập phương N là :1x1x1=1cm3

Thể tích hình lập phương M là :1x3x1x3x1x3=27cm3

Vậy thể tích hình lập phương M so với thể tích hình lập phương N gấp :

27:1=27 lần

                                   Đáp số : a/ 9 lần 

                                                 b/ 27 lần

Đọc tiếp...
Hoàng Mai Linh 25/02/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

a) Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

b) Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 01/03/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Đáp số: a) 9 lần; b) 27 lần.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Hikari 12/02/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

5 cách, mình chắc chắn 10000000000000% luôn!!!

Đọc tiếp...
HELLO FRIENDS 19/01/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

5 cách

ai tk mk

mk tklai

mk hứa

Đọc tiếp...
Lê Thị Phương Thảo 14/03/2017 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

có 5 cách mà, bạn Hikari đúng rồi đấy!

Đọc tiếp...
HELLO FRIENDS 19/01/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

5cach

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
Mirajane Strauss 02/06/2016 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

5 cách đấy bạn

Đọc tiếp...
Phan Ngọc Tú Anh 19/01/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

5 cach bn nhé!

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương mới có cạnh bằng:
Diện tích xung quanh của hình lập phương mới :
Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ :
Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :
Diện tích toàn phần của hình lập phương mới :
Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ :
Số lần diện tích toàn phần của hình lập phương mới tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :
4 x 3 = 12 (cm)
4 x 12 x 12 = 576 (cm2)
4 x 4 x 4 = 64 (cm2)
576 : 64 = 9 (lần)
6 x 12 x 12 = 864 (cm)
6 x 4 x 4 = 96 (cm2)
864 : 96 = 9 (lần)
Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.
Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.

Đọc tiếp...
SsS anime_Linh 08/02/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 3 thì ta sẽ có S toàn phần và S xung quanh tăng lên 9 lần. Ta lấy 3 x 3 = 9 

Vì ta có như sau :  gọi cạnh hình lập phương là a

Ta có  S xung quanh :            a x a x 4                  =>                ( a x 3 x a x 3 ) x 4 

                                                                          =>                    a x 9 x 4 

Riêng 4 ta vẫn giữ nguyên vì khi tính S xung quanh HLP thì ta luôn phải nhân 4 

Tương tự S toàn phần cũng vậy ! Nhưng bạn phải chú ý không được nhân thêm với 4 hay 6

Đọc tiếp...
Tiến Dũng 20/01/2017 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

9 lần nhé bn!

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai 07/05/2015 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích cái hộp là:

      25x25x25=15 625  (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

      25x25x5=3 125   (cm2)

           Đáp số: 3 125 cm2

Đọc tiếp...
Nguyên Nguyễn Lê Thảo 27/01/2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

muon tinh dien tich bia can dung ta phai tim dien tich toan phan cua hop 

ta co : 1,5*1,5*5= 11,25 ( dm vuong ) 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Mỹ Chi 18/01/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

                           Bài giải:

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt

Vậy diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

2,5 x 2,5 x 5 = 31,25(dm2)

Đáp số:31,25 dm2

Đọc tiếp...
hoàng trí trung 26/01/2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh của hình lập phương là:(1,5*1,5)*4=9

diện tích toàn phần ccuar hình hộp chữ nhật là:(1,581,5)*6=13,5

                                                        Đ/S:9

                                                              :13,5

Đọc tiếp...
Vũ Hải Vy 19/01/2015 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh hình lập phương là:         1,5*1,5*4=9  

            Diện tích toàn phần hình lập phương là:    1,5*1,5*6=13,5                                                                                                        

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 19/08/2017 lúc 06:37
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2.

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 17/02/2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của lòng bể là 

(2,5 cộng 2 ) x1,5 bằng 6,75

Diện tích cần quét sơn là 2,5 x 2 cộng 6,75 bằng 11,75

Nếu cái bể đó không có 2 mặt đáy mà chỉ có 1 mặt đáy thì mình tính như vậy , có gì gọi mình nha 

 

Đọc tiếp...
Đỗ Hải Anh 18/02/2015 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

S xung quanh của bể nước là:

     (2,5+2)*2*1,5=13,5(m2)

S quét xi măng là:

    13,5+2,5*2= 18,5(m2)

Bạn à, mình viết S là viết tắt của diện tích

Đọc tiếp...
Trần Minh Đức 23/08/2015 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

        

               Giải :

                   Cạnh của đáy thùng là :

                             20 : 4 = 5 (dm)

                   Diện tích đáy thùng là :

                             5 x 5 = 25 (dm2)

          Ta có : 150 lít = 150 dm3

                   Chiều cao của dầu trong thùng là :

                             150 : 25 = 6 (dm)

                                                Đáp số 6 dm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Cạnh của đáy thùng đó là :

             20 : 4 = 5 (dm)

Diện tích đáy thùng là :

             5 x 5 = 25 (dm2 )

Đổi : 150 lít = 150 dm3

Chiều cao của dầu trong thùng là :

            150 : 25 = 6 (dm)

                   Đáp số 6 dm. 

Đọc tiếp...
Ultraman zero 28/02/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

bằng 6 dm

Đọc tiếp...
kiệt đẹp trai 29/07/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Thể tích sẽ tăng thêm:2.2.2=8%

Đọc tiếp...
la thị my 08/03/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình lập phương là a

Cạnh hình lập phương lúc sau là a*120%

Tỉ số thể tích hình lập phương mới so với hình lập phương ban đầu là :

a*120%*a*120%*a*120%/a*a*a=172,8%

hình lập phương đã tăng:

172.8%-100%=72,8%

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Mai 14/11/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Sxq là : (4+12)x2x3,5=112 \(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                                                  S trần nhà là  : 4x12=48 \(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                                  Sxq và S trần nhà của căn phòng là : 112+48=160 \(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                   S của 2 cửa lớn là   : 2x0,8=1,6\(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                                 S của 3 cửa sổ là : 1x1,2=1,2\(\left(m^2\right)\)                                                                                                                                        S cần quét vôi là : 160-1,6-1,2=157,2\(\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuệ Anh 14/11/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

lớp mấy đây

Đọc tiếp...
LOVE ONLINE MATH 30/04/2015 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

may ban tra loi zup minh . minh dng can gap ,minh cho ..............  line

 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 20/11/2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Không nên giải giúp em bạn mà chỉ gợi ý để em bạn giải nhé: 
Hình hộp (các loại) sẽ có 6 mặt. Ở đây người ta không quét vôi sàn nhà nên chỉ còn 5 mặt để quét. 
Vậy tìm diện tích 5 mặt, trừ diện tích các cửa sổ ra (8,5 m2) sẽ là đáp số. 
Tìm diện tích 5 mặt như thế nào? 
Đối với hình hộp chữ nhật thì các mặt đối diện sẽ bằng nhau. Hình dung thế này: 
Dài 6 m, rộng 4,5 m, cao 4 m nghĩa là: 
-Diện tích sàn = diện tích trần = (6 x 4,5) m. 2 diện tích sẽ là (6 x 4,5) x 2 (nhưng đề ra không có quét vôi sàn nên không cần x 2) 
-Diện tích vách trước = vách sau = (6 x 4) m. 2 vách sẽ là (6 x 4) x 2 
-Diện tích 2 vách hông = (4,5 x 4) x 2 
Cộng diện tích các mặt, trừ diện tích các cửa sổ, ra đáp án!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Linh 15/02/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

S xung quanh và S trần của căn phòng là : ( 9 + 6 ) x 2 x 5 + 9 x 6 = 204 ( m2 )

Diện tích 4 cửa sổ là : 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Diện tích 2 cửa ra vào là : 1,6 x 2,2 x 2 = 7,04 (m2)

Diện tích cần quét vôi là : 204 - 9 - 7,04 = 187,96 (m2)

Đọc tiếp...
Dương Trần Xuân Phúc 07/02/2016 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể lớn: 

   1,6 x 0,6 = 0,96 (m3)

Thể tích bể nhỏ:

   0,6 x 0,8 = 0,48 (m3)

Thể tích nước từ bể nhỏ đổ qua bể lớn:

   0,96 - 0,48 = 0,48 (m3)

Mực nước trong bể lớn cao:

   0,48 : 1,6 0,6 = 0,5 (m)

Đổi: 0,5 m = 50 cm

            Đáp số: 50 cm

Đọc tiếp...
Ngyễn Thị Trang 18/10/2014 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

GỌI CHIẾU RỘNG, DÀI , CAO LÀ R,D,C

ta có \(\frac{R}{4}\)\(\frac{D}{5}\) ;     \(\frac{R}{5}\)\(\frac{C}{4}\)

=>  \(\frac{R=D=C}{20=25=16}=k\)

=>  20k.25k.16k = 64 => 8000k3 = 64 

k3 =  1/125  => k = 1/5

R=1/5 . 20= 4m

D= 1/5 .25 = 5m

C = 1/5 . 16 = 3,2m

Đọc tiếp...
Hikari 21/04/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)

thời gian để đầy bể là:

1,2 : 0,5 = 2,4 (giờ)

đáp số: 2,4 giờ.

Đọc tiếp...
Oops Killer 07/10/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Bể nước đó có thể tích là :

        1,5 x 1,8 x 1 = 1,2 ( m3 )

Bể đó đầy trong số giờ là :

         1,2 : 0,5 = 2,4 ( giờ )

                 Đáp số : 2,4 giờ

Đọc tiếp...
Tomori Nao 12/02/2017 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của bể bơi là:

[(18 + 7,6) . 2] . 2,4 = 122,88 (m2)

Diện tích mặt đáy là:

18 . 7,6 = 136,8 (m2)

Tổng diện tích cần lót gạch là:

122,88 + 136,8 = 259,68 (m2)

Đổi: 259,68 m2 = 2 596 800 cm2

Diện tích của 1 viên gạch là :

20 . 20 = 400 cm2

Số viên gạch cần dùng là:

2 596 800 : 400 = 6 492 (viên)

Đáp số: 6 492 viên gạch.

Đọc tiếp...
nguyễn việt hùng 07/02/2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của bể bơi [(18+7,6) x 2] x 2,4 =122,88 (m2)

Diện tích mặt đáy: 18 x 7,6 =136,8 (m2)

Tổng diện tích cần lót gạch là 122,88 + 136,8 = 259,68 (m2)

259,68 m= 2596800 cm2

Diện tích của 1 viên gạch 20 x 20 = 400 cm2

Số viên gạch cần dùng là 2596800: 400 = 6492 viên

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khoa 07/02/2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Diện tích bể bơi là 

    18*7,6*2,4=328,32m2

Diện tích 1 viên gạch là

     20*20=400cm2=0,04m2

Số viên gạch cần lắp là

      328,32:0,04=820 viên

Đọc tiếp...
lai thi thuong 12/02/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

2 ban lam sai roi 

sxq = [ a + b ] * 2 * h 

stp = sxp + [a * b ] *2

Đọc tiếp...
lai thi thuong 12/02/2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

chieu rong hinh hop chu nhat la 

0,75 ; 3*2 = 0,5 m

chieu cao hinh hop chu nhat la 

0,5 :2*1 = 0,25 m

s xq :              [0,75 + 0,5 ] *2 * 0,25 = 0 ,625 m vuong 

s tp :               0,625 + [0,75 * 0,5 ] *2 =1,402 m vuong 

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

0,75 : 3 x 2 = 0,5 (m)

chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

0,5 : 2 x 1 = 0,25 (m)

chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(0,75 + 0,5) x 2 = 2,5 (m)

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

2,5 x 0,25 = 0,625 (m2)

diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

0,75 x 0,5 x 2 = 0,75 (m2)

diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

0,75 x 0,625 = 0,46875 (m2)

đáp số: 0,46875 m2.

Đọc tiếp...
Lâm Trần Hoài Thương 28/04/2015 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

Diện tích nền phòng học là :

5 x 8 = 40 ( m2 )

Diện tích viên gạch là :

20 x 20 = 400 ( cm2 ) = 4 m2

Số viên gạch để lát nền căn phòng là :

40 : 4 = 10 ( viên )

ĐS : 10 viên

Đọc tiếp...
NTH 11/09/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

số viên gạch cần để nát nền là 10 viên

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: