Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Phước Mạnh 08/03/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

1+1=2

a+b=b+a

Thể tích hình hộp chữ nhật là

28*17*21=9996(m khối)

Đọc tiếp...
hoangbaocham 08/03/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

lấy chieeud dài nhân chiều rộng  nhân chiều cao 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 08/03/2018 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

1+1=2 

a+b=b+a

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 

28*17*21=9996(cm3)

Đọc tiếp...
Hoàng Như Minh Khánh 03/03/2018 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

lấy diện tích xung quanh chia cho chiều cao nhân cho 2 rồi trừ cho chiều dài thôi 

còn không lấy diện tích một mặt đáy chia cho chiều dài thì ra

Đọc tiếp...
Đào Nhật Minh 03/03/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức thôi mà bạn

Đọc tiếp...
Mizamizu Mitsuha 03/03/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của phòng học là:

   \(\left(10+6\right)\times2\times5=160\) (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

    \(160+\left(10\times6\right)-7.8=212.2\)(m2)

                      Đáp số:212.2m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Nguyên 04/03/2018 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

Uyên ui tui nè tui ra 212,2

Đọc tiếp...
fUcK yOu BaBy 03/03/2018 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

292,2 m2

Đọc tiếp...
Tomori Nao 26/02/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng ba kích thước của hình hộp chữ nhật lên 2 lần thì thể tích tăng số lần là :

                       2 x 2 x 2 = 8 (lần)

Thể tích mới là :

                       216 x 8 = 1728 (cm3)

                                                  Đáp số : 1728 cm3

Đọc tiếp...
Ma ket 26/02/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Thể tích của hình mới là:

216×2×2×2= 1728 cm3

      Đáp số: 1728 cm3

Đọc tiếp...
Tomori Nao 26/02/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của mực nước trong bể là:

     1 x \(\frac{4}{5}\) =  0,8 ( m )

Thể tích nước trong bể là:

       2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 ( m)

        Đổi : 2,4 m= 2400 dm3

Vậy trong bể có 2400 lít nước.

               Đáp số: 2400 lít nước

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 11/02/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
41 : 2,5 = 16,4 (dm)
Nửa chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
16,4 : 2 = 8,2 (dm)
Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:
8,2 - 3,7 = 4,5 (dm)
Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
4,5 x 3,7 = 16,65 (dm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
41 + 16,65 x 2 = 74,3 (dm2)
 Đáp số: 74,3 dm2

:A

Đọc tiếp...
Sẻ nhỏ cô đơn 11/02/2018 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

41 : 2,5 = 16,4 ( dm )

Nửa chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

16,4 : 2 = 8,2 ( dm )

Chiều dài của hình hộp chữ nhật đó là :

8,2 - 3,7 = 4,5 ( dm )

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

4,5 x 3,7 = 16,65 ( dm2 )

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là :

41 + 16,65 x 2 = 74,3 ( dm2 )

Đáp số : 74,3 dm2

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 12/02/2018 lúc 23:48
Báo cáo sai phạm

chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

41 : 2,5 = 16,4 ( dm )

nửa chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

16,4 : 2 = 8,2 ( dm )

chiều dài hình hộp chữ nhật là

8,2 - 3,7 = 4,5 ( dm )

diện tích 2 mặt đáy hình hộp chữ nhật là

4,5 x 3,7 x 2 = 33,3 ( dm2 )

diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là

41 + 33,3 = 74,3 ( dm)

đáp số : 74,3 dm2

Đọc tiếp...
Vũ Thị Thu Hằng 05/02/2017 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

Vậy người ta sẽ không quét vôi ở dưới đáy .

Người ta quét vôi các bức tường xung quanh thì quét số m vuông là : 

( 6 + 3,6 ) x 2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

Vì tổng diện tích các cửa bằng 8m2 nên khi quét vôi các bức tường xung quanh người ta chỉ cần quét :

72,96 - 8 = 64,96 ( m2 )

Người ta quét vôi trần nhà thì quét số m vuông là :

6 x 3,6 = 21,6 ( m2 )

Vậy diện tích cần quét vôi là :

64,96 + 21,6 = 86,56 ( m2 ) 

Đáp số : 86,56 m2.

NHỚ TK CHO MK NHÉ . ĐÚNG 100%

Đọc tiếp...
Tomori Nao 11/02/2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy phòng là:

(6 + 3,6) . 2 = 19,2 (m)

Diện tích xung quanh là:

19,2 . 3,8 = 77,96 (m2)

Diện tích cần quát vôi là:

77,96 + 19,2 = 92,16 (m2)

Đáp số:  Vậy diện tích ta cần quét vôi là 92,16 m2

Đọc tiếp...
OoO cô bé tinh nghịch OoO 05/02/2017 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy căn phòng là :

( 6 + 3,6 ) x 2 = 19,2 ( m )

Diện tích xung quanh là :

19,2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

Diện tích phần quét vôi là :

 72,96 + 19,2 = 92,16 ( m2 )

Đáp số : 92,16 m2

Có đúng ko bạn ? 

Đọc tiếp...
Cure Beauty 05/02/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy miếng bài đó là :

( 25 + 16 ) x 2 = 57 ( cm )

Diện tích bài dùng làm hộp là :

57 x 12 = 684 ( cm2 )

Đáp số: 684cm2

Đọc tiếp...
Seira Nguyễn 05/02/2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy miếng bìa đó là

( 25 + 16 ) x 2 = 57 ( cm )

Diện tích bìa dùng làm hộp là

57 x 12 = 684 ( cm 2 )

Đáp số : 684 cm2

Ủng hộ !

Đọc tiếp...
Zoro Minator 19/02/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

684cm2 nhé

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Mai Linh 23/02/2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương, mỗi khối đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhr, như vậy hình vẽ có tất cả:

8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) Mỗi khối lập phương nên ở phần a) có diện tích toàn phần là:

2 x 2 x 6 = 24 (cm3)

Khối ở trên có 1 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên trái có 2 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên phải có 1 mặt không được sơn.

Cả 3 khối có số mặt không được sơn là: 1 + 2 + 1 = 4 (mặt)

Diện tích toàn phần của 3 khối là: 24 x 3 =72 (cm2)

Diện tích phần không sơn của hình đã cho là:

2 x 2 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích cần sơn của hình đã cho là: 72 - 16 = 56 (cm2)

Đáp số: a) 24 hình; b) 56cm2

k nha

Đọc tiếp...
nguyen ha kieu thu 15/02/2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a , 24 hình 

b, 56

 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 12/02/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương, mỗi khối đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhr, như vậy hình vẽ có tất cả:

8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) Mỗi khối lập phương nên ở phần a) có diện tích toàn phần là:

2 x 2 x 6 = 24 (cm3)

Khối ở trên có 1 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên trái có 2 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên phải có 1 mặt không được sơn.

Cả 3 khối có số mặt không được sơn là: 1 + 2 + 1 = 4 (mặt)

Diện tích toàn phần của 3 khối là: 24 x 3 =72 (cm2)

Diện tích phần không sơn của hình đã cho là:

2 x 2 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích cần sơn của hình đã cho là: 72 - 16 = 56 (cm2)

Đáp số: a) 24 hình; b) 56cm2

 

Đọc tiếp...
Đặng Đoàn Đức Hoàng 22/02/2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh phòng học là:

(9+6)x2x3,5=105(m)

Diện tích phải sơn phòng học là:

105+9x6-15=144(m2)

Số tiền để sơn phòng học là:

21500x144=3096000(đồng)

            Đáp số:3096000 đồng

Đọc tiếp...
Bùi Minh Tuấn 15/02/2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh là : (9+6).2.3,5-15=90(mét vuông)

diện tích sơn là : 9.6 + 90=144 (mét vuông)

số tiền phải trả là : 144.21500=3096000 (đồng)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

S 4 mat tuong=S xung quanh=Chu vi day*chieu cao=(8+6)x2x3,5=98(m2)

S tran nha la = S mot mat day =8x6=48(m2)

Vi S cai cua la 15m2.

Vay S can son la : 98+48-15=131m2.

1m2 het 25000 dong.

Nen 131m2  het 25000x131=3 275 000 (dong)

DS : 3 275 000 dong.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 27/02/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Không xếp được vì nếu sép thì có thể tích là:32x1=32(dm3)

Vì 32 ko bằng 3 số nào nhân với nhau nên ko được

Đọc tiếp...
Vũ Phương Linh 27/02/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Dựa vào công thứ tính thể tích hình lập phương: V=axaxa

Ta thấy: 3x3x3=27 và 4x4x4=64 nên với 32 hình lập phương nhỏ không thể xếp được 1 hình lập phương khác.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Yến 27/02/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Không thể xếp được vì 32 chẳng bằng số nào nhân với chính nó rồi lại nhân tiếp với nó. Bài này ở trong Toán nâng cao lớp5 đúng k 

Đọc tiếp...
Tuan 31/01/2015 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

The tich hinh hop chu nhat la:

2,2x0,8x0,6=1,056 (m3)

Canh cua hinh lap phuong la:

(2,2+0,8+0,6):3=1,2 (m)

The tich hinh lap phuong la :

1,2x1,2x1,2=1,728(m3)

The tich hinh lap phuong co the tich lon hon hinh hop chu nhat 

1,728-1,056=0,672 (m3)

0,672m3=672dm3

                                               

 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 03/02/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

cạnh hình lập phương là:

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

thể tích hình hộp chữ nhật là:

2,2 x 0,8 x 0,6 = 1,056 (m3)

thể tích hình lập phương là:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (m3)

hình lập phương có thể tích lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và lớn hơn số đề-xi-mét khối là:

1,728 - 1,056 = 0,672 (m3)

0,672 m3 = 672 dm3.

đáp số: a: 1,056 ; 1,728.

               b: 672 dm3.

                 

 

Đọc tiếp...
Hari Esther 17/02/2016 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

=672 dm khối ! duyệt cho tui nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
vu bao quynh 07/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

mình tưởng cậu ngủ rồi tong le kim lien

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 07/08/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (7 + 5) x 2 x 4,5 = 108 m2

Diện tích quét mặt trong căn phòng là: 108 - 8,5 = 99,5 m2

Diện tích hai mặt ngoài và trong là: 99,5 x 2 = 199 m2

Vậy diện tích cần quét vôi là 199 m2

Đọc tiếp...
Tôi Đã Trở Lại Và Lợi Hại Hơn Xưa 10/02/2017 lúc 05:30
Báo cáo sai phạm

1990m2 nha

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 03/02/2015 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

CV mặt đáy của phòng họp là:

(12+6)x2=36m

S xung quanh phòng họp là:

36x4=144 m2

S 1 mặt đáy phòng họp là:

12x6=72 m2

S cần quét sơn là:

144+72-32=184 m2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 04/02/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

CV mặt đáy của phòng họp là:

(12+6)x2=36m

S xung quanh phòng họp là:

36x4=144 m2

S 1 mặt đáy phòng họp là:

12x6=72 m2

S cần quét sơn là:

144+72-32=184 m2

Đọc tiếp...
nguyễn thanh hùng 05/02/2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

hiệu dttp và dtxq=dt 2 mặt=162dm2.

vậy dt một mặt=162 :2=81(dm2)

mà 9*9=81->a=9(dm)

tt hình lập phương đó là: 9*9*9=729(dm3) 

Đọc tiếp...
ômatachi 14/02/2017 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

mình ra đáp số la729dm3

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 26/02/2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Hiệu \(S^{TP}\)và \(S^{XQ}\)\(S^2\)mặt = 162 dm\(^2\)

Diện tích một mặt là :     162 : 2 = 81 dm\(^2\)

Mà 81 = 9 x 9 nên cạnh HLP là 9 dm

Thể tích hình LP là : 9 x 9 x 9 = 729 dm\(^3\)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 28/01/2018 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của cái hộp đó là:

( 6 + 4 ) x 2 x 3 = 60 ( cm2 )

Muốn làm cái hộp đó cần phải có miếng bìa có diện tích là:

60 + ( 6 x 4 x 2 ) = 108 ( cm)

Đ/S: 108 cm

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 28/01/2018 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Chu vi mặt đáy của cái hộp là :

( 6 + 4 ) x 2 = 20 ( cm )

Diện tích xung quanh của cái hộp là :

20 x 3 = 60 ( cm2 )

Diện tích hai mặt đáy của cái hộp là :

( 6 x 4 ) x 2 = 48 ( cm2 )

Để làm cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm , chiều cao 3 cm thì phải cần miếng bìa có diện tích là :

48 + 60 = 108 ( cm2 )

Đáp số : 108 cm2 .

Đọc tiếp...
ace 28/01/2018 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: