Giúp tôi giải toán


Ngo Tung Lam 22/08/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là : A

Gọi chiều rộng là : B

Gọi chiều cao là : C

Theo bài ra ta có :

( A + B ) : 2 x C + ( A + B ) : 2 x C + A x B x 2 = 6,4m2

( A + B ) : 2 x C x 2 + A x B x 2                        = 6,4m2

( A + B ) x C + ( A x B ) x 2                              = 6,4m2

A x C + B x C + A x B                                      = 6,4m2 : 2

A x C + B x C + A x B                                      = 3,2m2

Tiếp theo tự làm nhé

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Bexiu 22/08/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy = (dài + rộng ) x 2 

Sxq = Chu vi đáy x chiều cao 


2) Diện tích toàn phần: Stp 

Stp = Sxq + Sđáy x 2 

Sđáy = dài x rộng 

Lưu ý: Diện tích toàn phần thì tính luôn cả 6 mặt của hình hộp nhưng với trường hợp hình hộp mất đi một mặt đáy thì lúc đó công thức chỉ còn là: 

Stp = Sxq + Sđáy 

Phạm Thị Thu Hảo 20/07/2017 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Thể tích là : 1 x 0,3 x 0,8 = 0,24 ( m3 )

Đổi : 0,24 m3 = 240 dm3 = 240 lít nước

Chiếm số % là : 36 : 240 x 100 = 15 %

                 Đ/s : 15 %

Hồ Thị Mai Liên 02/08/2017 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Hieu 2 so = 405 . tim 2 so bt neu xoa chu so 0 tan cung so lon thi dc so be

Hồ Thị Mai Liên 02/08/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

thanks

SKT_BFON 08/07/2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

0,5 m = 50 cm

3,2 dm = 32 cm

Chu vi mặt đáy là :

( 50 + 32 ) : 2 = 41 ( cm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

41 x 15 = 615 ( cm2 )

Đáp số : 615 cm2

Hồ Trần Yến Nhi 08/07/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

đổi: 3,2dm=0,32m;15cm=0,15m

s xung quanh: ( 0,5+0,32 )x2x0,15= 0.246

kudo shinichi 08/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

a)   Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :

          (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 ( m2 )

     Diện tích toàn phần là :

           3,6 + 2,5 x 1,1 x 2 = 9,1 ( m2 )

b) Đổi : 3m = 30 dm

Diện tích xung quanh là :

    (30 + 15) x 2 x 9 = 810 ( dm2 )

Diện tích toàn phần là :

    810 + 30 x 15 +x 2 = 1710 ( dm2 )

Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh 08/07/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là: 

2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

810 + 450 x 2 = 1710  (dm2)

Đáp số: ...

~ Ủng hộ cho mình nhé ~

thọ đình 05/02/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của cái thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9  (m2)

Diện tích quét sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số:  4,26m2

Nguyễn Quang Trung CTV 10/02/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

                         Đổi 8dm = 0,8m 

Chu vi một mặt đáy của cái thùng đó là :

               (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 (m)  

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là: 

               4,2 x 0,8 = 3,36 (m2 ) 

Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là: 

               1,5 x 0,6 = 0,9 (m2 ) 

Diện tích phần quét sơn là: 

               3,36 + 0,9 = 4,26 (m2 ) 

                     Đáp số: 4,26m2 

Nguyễn Quang Trung CTV 10/02/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

                         Đổi 8dm = 0,8m

Chu vi một mặt đáy của cái thùng đó là :

               (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 (m)  

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

               4,2 x 0,8 = 3,36 (m2 )

Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là:

               1,5 x 0,6 = 0,9 (m2 )

Diện tích phần quét sơn là:

               3,36 + 0,9 = 4,26 (m2 )

                     Đáp số: 4,26m2 

Tomori Nao 19/02/2017 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

Tích của hai hình lập phương là:

216 : 6 = 36 (cm)

Vì tích hai cạnh hình lập phương là 36 cm, mà 36 = 6 . 6 nên cạnh hình lập phương là 6 cm

Thể tích của hình lập phương này là:

6 . 6 . 6 = 216 (cm3)

Đáp số: 216 cm3

Nguyễn Thị Thu Uyên 19/02/2017 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

thể tích là lấy 216:6=36 .

vậy cạnh là 6

thể tích là 216

Hikari 22/04/2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

tích hai cạnh hình lập phương là:

216 : 6 = 36 (cm)

vì tích hai cạnh hình lập phương là 36 cm, mà 36 do 6 x 6, vậy cạnh hình lập phương là 6 cm.

thể tích hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3)

đáp số: 216 cm3.

Lê Quang Thế 27/12/2014 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

 Nhầm lớp. Nêu nhầm nữa không giải dùm nữa nha

Trước khi tăng     a x a x 4

Sau khi tăng : 130% x a x 130% x a x 4 = 169% x a x a x 4 

100% - 169% = 69%

Like math 11/08/2016 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Bạn Lê Quang Thế làm sai rồi giảm chứ có phải tăng đâu , các bạn phải chọn cho mình nhé.

Coi diện tích xung quanh HLP ban đầu là 100% thì diện tích xung quanh HLP sau khi giảm là :(100%-30%) x (100%-30%)= 70% x 70% = 49%

Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 30% thì diện tích xung quanh HLP mới giảm là :100% - 49% = 51%

                                                                 Đ/S: 51 %

hoang phuc 06/11/2016 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

69%

tk@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

lol

poland

Bùi Trương Ngọc Linh 26/06/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

160 thùng nước

Trần VÂN Hà 13/01/2017 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

người thì ns 500 ,người thì ns 400,chẳng bit đường nào mà lm bn nhỉ ,theo mik thì kết quả là .................(nghĩ đã) ^_^

ppđầukhấc 13/01/2017 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

500 thùng

Trần Thị Loan Quản lý 03/09/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

thể tích một hình lập phương là: 30 x 30  x 30 = 27 000 cm3 = 27 m3

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 48 x 27 = 1 296 m3

Gọi chiều cao hình hộp chữ nhật là a (m) thì chiều rộng, chiều dài hình hộp lần lượt là: a x 2 ; a x 3 (m)

Thể tích chiếc thùng là: a x (a x 2) x (a x 3) = (a x a x a) x ( 2 x 3) = 1 296 

=> a x a x a = 1 296 : 6 = 216 = 6 x 6 x 6 => a = 6 (m)

Chiều rộng thùng là 6 x 2 = 12 (m)

Chiều dài của thùng là: 6 x 3 = 18 (m)

ĐS:...

Bùi Hà Hạnh Nguyên 04/01/2016 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng : 12

Chiều dài : 18

quang bach 28/02/2016 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

sao 27 000 cm3 lại bằng 27 m3 được hả chời

Lê Thị Kim Oanh 01/03/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là :

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

50000 cm3= 50 m3= 50 lít nước

Thể tích nước có trong bể là :

50 x 1/4 = 12,5 ( lít nước )

95 % thể tích của bể là :

50 x 95 : 100 = 47,5 ( lít nước )

Số lít nước cần đổ thêm là :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít nước )

Đáp số : 35 lít nước

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể cá là:

      25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

Thể tích nước trong bể là: 

     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

Số lít nước đã đổ thêm là: 

     50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

Số lít nước cần đổ thêm là: 

    47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: 35 lít nước. 

Đỗ Hoàng Hải 23/03/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

35 l

chúc bạn học giỏi

Sakura 04/05/2015 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Theo giả thiết thì ta có chiều dài,chiều rộng,chiều cao của khối hộp chữ nhật lần lượt gồm: 16,12,8 khối lập phương nhỏ. 
Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt đó là các hình nằm trên các cạnh của khối hộp ( trừ các khối lập phương ở đỉnh).Có 12 cạnh và có 3 loại độ dài nên ta có thể tính như sau: 
Có 4*(16-2+12-2+8-2)=120 khối lập phương nhỏ được sơn 2 mặt.

Nguyễn Quang Thành 27/02/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Không xếp được vì nếu sép thì có thể tích là:32x1=32(dm3)

Vì 32 ko bằng 3 số nào nhân với nhau nên ko được

Vũ Phương Linh 27/02/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Dựa vào công thứ tính thể tích hình lập phương: V=axaxa

Ta thấy: 3x3x3=27 và 4x4x4=64 nên với 32 hình lập phương nhỏ không thể xếp được 1 hình lập phương khác.

Nguyễn Hải Yến 27/02/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Không thể xếp được vì 32 chẳng bằng số nào nhân với chính nó rồi lại nhân tiếp với nó. Bài này ở trong Toán nâng cao lớp5 đúng k 

Dương Thị Mỹ Hạnh 10/04/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là:

1.8 : 1.5 : 0.8 = 1,5 (m)

Đáp số: 1.5 m

Nguyễn Tiến Dũng 13/06/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Chiều cao bể:

1,8:1,5:0,8=1,5

sakura 13/06/2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

chiều cao của bể là:

1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 ( m )

Đáp số: 1,5 m

Miyuki 12/02/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

ta thấy:81=9x9. Vậy chiều dài và chiều rộng hình hộp chữ nhật = 9cm

Diện tích toàn phần hình hộp chữ chữ nhật là:81x5=405(cm vuong)

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là : 405-(81x2)=243(cm vuong)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:243:2:(9+9)=6,75(cm vuong)

đáp số:6,75 cm vuông.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: