Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hà Quỳnh Như 19/04/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Bài làm:
Thể tích của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
V = 22,5. 19,2 . 4/5h = 345,6 h = 414,72 m3.
Chiều cao của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
h = 414,72 : 345,6 = 1,2 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/05/2018 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :1,2m

Đọc tiếp...
Trần Hạnh Nhi 11/05/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

uk đây toán 5 mà bn

Đọc tiếp...
Lê Thị Kim Oanh 01/03/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là :

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

50000 cm3= 50 m3= 50 lít nước

Thể tích nước có trong bể là :

50 x 1/4 = 12,5 ( lít nước )

95 % thể tích của bể là :

50 x 95 : 100 = 47,5 ( lít nước )

Số lít nước cần đổ thêm là :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít nước )

Đáp số : 35 lít nước

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10/03/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

giải

thể tích bể cá là:    25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

thể tích nước trong bể là:     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

số lít nước đã đổ thêm là:      50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

số lít nước cần đổ thêm là:      47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: ......................

hok tốt

Đọc tiếp...
nhất sông núi 19/06/2017 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Đáp án

Trong ba kim đồng hồ, kim giờ chạy chậm nhất. Ta tính xem sau chu kỳ bao lâu thì kim phút và kim giây gặp lại kim giờ.

Ta có:

Trong 1 giờ, kim giờ chạy được 1/12 vòng

Trong 1 giờ, kim phút chạy được 1 vòng

Mỗi giờ kim phút chạy nhanh hơn kim giờ là:

1 - 1/12 = 11/12 (vòng)

Để kim phút gặp lại kim giờ thì kim phút phải chạy nhiều hơn kim giờ đúng 1 vòng. Vậy thời gian để kim phút gặp lại kim giờ là:

1 : 11/12 = 12/11 (giờ)

Tương tự, ta có:

Trong 1 giờ, kim giờ chạy được 1/12 vòng

Trong 1 giờ, kim giây chạy được 60 vòng

Mỗi giờ kim giây chạy nhanh hơn kim giờ là:

60 - 1/12 = 719/12 (vòng)

Để kim giây gặp lại kim giờ thì kim giây phải chạy nhiều hơn kim giờ đúng 1 vòng. Vậy thời gian để kim giây gặp lại kim giờ là:

1 : 719/12 = 12/719 (giờ)

Như vây:

- Sau các khoảng thời gian: 12/719 giờ, 2 x 12/719 giờ, 3 x 12/719 giờ, ..., k x 12/719 giờ, ... thì kim giây gặp lại kim giờ. (k là số tự nhiên).

- Sau các khoảng thời gian: 12/11 giờ, 2 x 12/11 giờ, 3 x 12/11 giờ, ..., m x 12/11 giờ, ... thì kim phút gặp lại kim giờ. (m là số tự nhiên)

Để ba kim trùng nhau thì kim giây và kim phút cùng gặp lại kim giờ. Tức là:

k x 12/719 = m x 12/11

k x 11 = m x 719

Các số tự nhiên k và m nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện trên là: k = 719 và m = 11.

Tức là sau ít nhất: k x 12/719 = 719 x 12/719 = 12 giờ thì ba kim lại trùng nhau.

Đáp số: 12 giờ.

Đọc tiếp...
Hikari 24/04/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

thời gian sẽ đầy bể là:

3 x 0,5 = 6 (giờ)

đáp số: 6 giờ.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 16/04/2017 lúc 06:45
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể nước đó là : 

              2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể đó sẽ đầy nước sau số thời gian là:

                3 : 0,5 = 6 (giờ)

                        Đáp số : 6 giờ

Đọc tiếp...
Tran Trung HIEU 10/03/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

6 giờ nha bạn nhớ

Đọc tiếp...
olympic 21/04/2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 07/05/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

chiều cao của bể là:

1,44:1,5:1,2=0,8(m)

đáp số: 0,8 m

Đọc tiếp...
trần như 21/04/2015 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là:

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)   ( vì thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao)

ĐS : 0,8 m

1 đúng nhé

 

Đọc tiếp...
Mai Đức Dũng 02/03/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

V:

1,5x1,2x1,6=2,88(m3)

Đổi:2,88m3=2880 l

Vậy thời gian để vòi chảy đầy bể là:

2880:45=64(phút)

   Đáp số:64 phút.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 02/03/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình lập phương là :

                   1,5 x 1,2 x 1,6 = 2,88 ( m3 )

              Đổi         2,88 m3 = 2880 dm3

Bể sẽ đầy sau số phút là :

                   2880 : 45 = 64 ( phút )

                                       Đ/S : 64 phút

Đọc tiếp...
nguyễn nguyên hương 09/05/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

thể tích bể là"

1,5 x 1,2 x 1,6=2,88 (m3) =

đổi : 2,88 m3 =2880 dm3 =2880 L nước

thời gian để bể chảy đầy bể là:

2880:45=64 (phút)

đáp số bnj tự ghi nhé!

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 15/12/2016 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng bể:4,8:6=0,8=8dm

Chiều dài bể: 48:2-8=16 dm

Chiều cao  : 1600:16:8=12,5=1,25 dm

         Đáp số:1,25 dm

Đọc tiếp...
Phúc Huy Đoàn 04/03/2017 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

1,25 dm nhé bạn

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 15/12/2016 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

dễ quá zậy

Đọc tiếp...
Cure Beauty 05/02/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy miếng bài đó là :

( 25 + 16 ) x 2 = 57 ( cm )

Diện tích bài dùng làm hộp là :

57 x 12 = 684 ( cm2 )

Đáp số: 684cm2

Đọc tiếp...
Seira Nguyễn 05/02/2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy miếng bìa đó là

( 25 + 16 ) x 2 = 57 ( cm )

Diện tích bìa dùng làm hộp là

57 x 12 = 684 ( cm 2 )

Đáp số : 684 cm2

Ủng hộ !

Đọc tiếp...
Zoro Minator 19/02/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

684cm2 nhé

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
pham_duc_lam 08/05/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

       6 x 0,3 x 4 = 7,2 ( dm3)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

       6 x 0,3 = 1,8 ( dm2)

Diện tích phải quét sơn là:

       7,2 + 1,8 = 9 ( dm2)

Đáp số:9 dm2

ko bt đúng nhưng milk đã giúp bn là vui rồi sai hay đúng ko quan trọng nha cái quan trọng là giúp bn nha !!!

Đọc tiếp...
TRAN VAN A 08/05/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

54DM (CÓ NHẤT THIẾT PHẢI LÀ CÁI HÔM KHÔNG?)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Anh 08/05/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh là:

  (6+0,3+6+0,3)x4=50,4(dm2)

diện tích quét sơn là:

 50,4+(6x0,3x2)=3,6(dm2)

ĐS:3,6dm2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: