Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình hộp chữ nhật


Phan Việt Anh Phan Việt Anh 23 tháng 3 2019 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của bể cá là:

(1,2+8)x0,6:2=2,76(m2)

Diện tích kính dùng để làm bể là:

1,2x8+2,76=12,36(m2)

Thể tích của bể cá là:

1,2x8x0,6=5,76(m3)

Đáp số: a)12,36m2;  b)5,76m3

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Bách Nguyễn Tuấn Bách 16 tháng 5 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

ez game
 

Lời giải:

Diện tích xung quanh của bể cá hình hộp chữ nhật là:

   (1,2+0,8)×2×0,6=2,4(1,2+0,8)×2×0,6=2,4 (m2)(m2)

Diện tích đáy của của bể cá hình hộp chữ nhật là:

   1,2×0,8=0,961,2×0,8=0,96 (m2)(m2)

Diện tích kính để làm bể cá là:

   2,4+0,96=3,362,4+0,96=3,36 (m2)(m2)

                          Đáp số: 3,36m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Lam Nguyễn Giang Lam 13 tháng 3 2019 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

a) Diện tích xung quanh cái bể cá là :

( 1, 2 + 0, 8 ) x 2 x 0, 6 = 2,4 ( m 2 )

Diện tích kính để làm bể là :

2, 4 + ( 1, 2 x 0, 8 ) = 3, 36 ( m 2 )

b) Thể tích của bể cá là :

1, 2 x 0, 8 x 0, 6 = 0, 576 ( m 3 )

                  Đáp số : a) 3, 36 m 2

                                b) 0, 576 m 3

Học tốt 

  - NGL

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền Nguyễn Khánh Huyền 3 tháng 3 2019 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm
Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5=30(m3)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80=24(m3)

Đổi:  24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80=2(m)

Đáp số: a) 24000 lít;

             b) 2m

Đọc tiếp...
Magic Kaitou Magic Kaitou 3 tháng 3 2019 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m³)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m³)

Đổi  24m³ = 24000dm³ = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

Đ/s;.....

Đọc tiếp...
๖ۣۜMùa☪Nắng♔༺ℬøşş༻Ⓓ(ⓉToán-VănⒷ)❤ ๖ۣۜMùa☪Nắng♔༺ℬøşş༻Ⓓ(ⓉToán-VănⒷ)❤ 3 tháng 3 2019 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

 làm sai rồi 

bạn  vô link này coi nhé.

Đọc tiếp...
Hoang Van Quyen Hoang Van Quyen 1 tháng 2 2019 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh căn phòng đó là:

(8 + 6,5) x 2 x 3,9 = 113,1 (m2)

Diện tích trần nhà là:

8 x 6,5 = 52 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

113,1 + 52 - 9,6 = 155,5 (m2)

                    Đ/S: 155,5 m2

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 30 tháng 1 2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương mới có cạnh bằng: 4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương mới : 4 x 12 x 12 = 576 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ : 4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :         

576 : 64 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới : 6 x 12 x 12 = 864 (cm)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ : 6 x 4 x 4 = 96 (cm2)

Số lần diện tích toàn phần của hình lập phương mới tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :

864 : 96 = 9 (lần)

Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.
Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 30 tháng 1 2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Cách 1: 

Hình lập phương mới có cạnh bằng: 4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương mới : 4 x 12 x 12 = 576 (cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 30 tháng 1 2019 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

            (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

             2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

             3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) Đổi: 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

           (30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

           30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

          810 + 450 x 2 = 1710  (dm2)

                                            Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2

                                                        b) 810dm2; 1710dm2

Đọc tiếp...
Brittany_Cute Brittany_Cute 30 tháng 1 2019 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a) tk cho tui nhaa

Diện tích xung quanh là :   ( 2,5 + 1,1 ) x 2 x 0,5 = 3,6 ( \(m^2\))

Diện tích toàn phần là : ( 2,5 x 1,1 x2 ) + 3,6 = 9,1 \(m^2\))

b)

Đổi : 3m = 30 dm 

Diện tích xung quanh là : ( 30 + 15 ) x 2 x 9 = 810 ( \(dm^2\))

Diện tích toàn phần là ( 30 x 15 x 2 ) + 810 = 1710 (\(dm^2\))

Đọc tiếp...
☘️  Soái _ Tỷ _ Ngày _ Mưa  ♐️ ☘️ Soái _ Tỷ _ Ngày _ Mưa ♐️ 30 tháng 1 2019 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là: 

2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

810 + 450 x 2 = 1710  (dm2)

Đáp số: a) 3,6m2 ; 9,1m2

b) 810dm2; 1710dm2

Đọc tiếp...
Aquarius Aquarius 30 tháng 1 2019 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh là :

( 9 + 5 ) x2 x 6,5 = 182 ( cm2 )

Diện tích mặt đáy là : 

9 x 5 x 2 = 90 ( cm2 )

Diện tích toàn phần là : 

182 + 90 = 272 ( cm2 )

Đ/s : a) 182 cm2 ; b) 272 cm2

Đọc tiếp...
PHẠM NGỌC MINH PHẠM NGỌC MINH 29 tháng 1 2019 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(9+5) x 2 = 28 (cm)

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

28 x 6,5 = 182 (cm2 )

Tổng diện tích 2 đáy còn lại là :

( 5 x 6,5 ) x 2 = 65 (cm2)

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

182 + 65 = 247 ( cm2)

Đáp số : a) 182 cm2

              b) 247 cm2

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 29 tháng 1 2019 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

a) Diện tích xung quanh là:

(9 + 5) x 2 x 6,5 = 182 cm2

b) Diện tích toàn phần là:

182 + 9 x 5 x 2 = 272 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Nguyễn Diệu Hoa 27 tháng 1 2019 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Giải

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

       (25+15)×2×18=1440" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(25+15)×2×18=1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

       25×15=375" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">25×15=375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

      1440+375×2=2190" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1440+375×2=2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:   

      (45+13)×2×14=1730" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(45+13)×2×14=1730 (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

      45×13=415" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-table; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">45×13=415 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

      1730+415×2=1110" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1730+415×2=1110 (m2)

 Đáp số: a) 1440dm; 2190dm2

b)415" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">415 (m2) ; 1110" role="presentation" style="border:0px; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.72px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; text-align:left; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1110 (m2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Giải thưởng hỏi đáp

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

Tài trợ

Quản lý và chia sẻ tài liệu học tập
Luyện thi trung học phổ thông quốc gia

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: