Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tấn Duy Anh 24/02/2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

a/ Ví dụ : Cạnh hình lập phương N có độ dài là 1 cm.

thì :

Diện tích toàn phần hình lập phương N là: 1x1x6=6cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương M là: 1x3x1x3x6=54cm2

Vậy diện tích toàn phần hình lập phương M so với diện tích toàn phần hình lập phương N gấp :

54:6=9 lần

b/Thể tích  hình lập phương N là :1x1x1=1cm3

Thể tích hình lập phương M là :1x3x1x3x1x3=27cm3

Vậy thể tích hình lập phương M so với thể tích hình lập phương N gấp :

27:1=27 lần

                                   Đáp số : a/ 9 lần 

                                                 b/ 27 lần

Đọc tiếp...
Hoàng Mai Linh 25/02/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

a) Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

b) Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 01/03/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Đáp số: a) 9 lần; b) 27 lần.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
nguyên huynh bao khuyên 25/02/2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

đổi 1m = 100cm

diện tích xung quanh của bể kính là

    (100 +50) x 2 x 60 = 18 000 (cm2)

diện tích 1 mặt đáy của bể kính là

    100 x 50 = 5 000 (cm2)

diện tích kính dùng làm bể cá đó là

    18 000 + 5 000 = 23 000 ( cm2)

thể tích bể cá đó là

    100 x 50 x 60 = 300 000 ( cm3)

chiều cao của mức nước là

    60 : 4 x 3 = 45 (cm)

thể tích nước trong bể đó là

   45 x 100 x 50 = 225 000 ( cm3)

          đáp số : a: 23 000 cm2

                      b. 300 000 cm3

                      c. 225 000 cm3                                                                                            

Đọc tiếp...
cô nàng đáng yêu 05/03/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

đổi 60cm = 0,6 m  50 cm = 0,5 m

a)        diện tích 1 mặt hình hộp chữ nhật là 

                    1*0,5 = 0,5 ( m2 )

           chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

                    ( 1+0,5 ) *2 = 3 (m )

           diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là

                     3 * 0,6 =1,8 m2

 b)        thể tích bể cá là

                     1*0,6*0,5 = 0,3 (m3)

            mức nước trong bể là 

                      0,6 * 3 phần 4 = 0, 45

            thể tích mức nước trong bể là

                      0,45*0,6 *0,5 = 0,135 (m3)

               đáp số a) ..............................................

Đọc tiếp...
Thiên Yết _Scorpius 22/02/2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Đổi:1m=100cm

a;Diện tích xung quanh bể cá là:(100+50)x2x60=18000(cm2)

Diện tích kính dùng để làm bể cá là:18000+(100x50)=23000(cm2)

b;Thể tích bể cá là:100x50x60=300000(cm3)

c;Chiều cao mức nước trong bể là:60x3/4=45(cm)

Thể tích bể nước trong bể là:100x50x45=225000(cm3)

Đáp số:a;23000cm2

           b:300000cm3

          c;225000cm3

Đọc tiếp...
Đàm Trọng Bách 28/02/2015 lúc 23:32
Báo cáo sai phạm

a =82

b=30

c=22,5

Đọc tiếp...
Zoro Minator 19/02/2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

a=82

b=30

c=22,5

Đọc tiếp...
nguyen thi anh thu 05/03/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

đổi 1m = 100cm

Sxq của bể kính là ( 100 + 50 ) x2 x 60 = 18000 (cm2)

S  1 mặt đáy của bể kính là 100 x 50 = 5000 (cm2)

S kính dùng làm bể cá đó là : 18000 + 5000 = 300 000 (cm2)

Chiều cao mưc nước là : 60 : 4 x3 = 45 (cm) 

Thông cảm chưa bít lm câu b)

Đọc tiếp...
Dũng 23/02/2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

8X4X6=192

192-5=187

           Đ/số: 187m

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 01/03/2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

187 nha bn

Đọc tiếp...
dương thị mỹ linh 27/02/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

chiều cao của căn phòng là

6:3*2=4[m]

thể tích của căn phòng là 

8*6*4=192[m3­

vậy trong phòng chứa được số không khí là 

192-5=187[m3]

đ/s 187m3

Đọc tiếp...
Hikari 27/02/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

vì thể tích hình lập phương là 64 dm3, mà 64 do 4 x 4 x 4 tạo thành. vậy cạnh hình lập phương là 4 dm3.

diện tích toàn phần hình lập phương là:

4 x 4 x 6 = 96 (dm2)

đáp số: 96 dm2.

Đọc tiếp...
yamamoto 08/02/2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Vì 4 x 4 x 4 = 64

=> Cạnh hình lập phương là 4 dm

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

4 x 4 x 6 = 96 ( dm2 )

đ/s..........

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 21/02/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

96 dm 3 bạn  nha

Đọc tiếp...
We Are One 02/03/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích hình lập phương là:

           22 x 22 x 22 = 10648 ( cm3)

B, Thể tích mỗi viên gạch là :

         10648 : 22 = 484 (cm3)

                 Đ/S: a, 10648 cm3

                         b, 484 cm3

mình không chác có đúng không nữa,nhưng chúc bạn học tốt nhé

Đọc tiếp...
nguyển bá hoài nam 02/03/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

dễ thế

Đọc tiếp...
Thế giới kì diệu của Gumball 10/07/2015 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên lấy các cạnh trừ cho 2

Muốn tính những hình không sơn mặt nào thì tính thể tích

Đổi: 1,6 dm = 16 cm              1,2 dm = 12 cm              

Chiều dài mới là: 16 - 2 = 14 (cm)

Chiều rộng mới là: 12 - 2 = 10 (cm)

Chiều cao mới là: 8 - 2 = 6 (cm)

Số hình không được sơn mặt nào là: 14 x 10 x 6 = 840 (hình)

Đáp số: 840 hình

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 07/04/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

560 hay là 840 đây

mình ko biết bên nào đúng, bên nào sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Hà 28/01/2016 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Trung CTV 22/02/2017 lúc 05:34
Báo cáo sai phạm

Thẻ tích của bể đó là:

              7,5 x 5 x 7 = 262,5 (dm3) = 262,5 lít

Số lít nc có trog bể là:

              262,5 x 1/3 = 87,5 lít

85 % nc bể là :

             262,5 x 85% = 223,125 (lít)

Cần đổ thêm là:

              223,125 - 87,5 = 135,625 (lít) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tú Ngân 21/02/2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

kết quả là : 120 đúng không 

Đọc tiếp...
chau tran bao vy 14/03/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

một mét khối đất nặng1 ,75tan đào một bể ngam hhcn sâu 3m rộng 9m dài12m.thì phải đào bao nhiêu tấn đất nếu dùng xe cho so tan dat dat.biet rang trung binh moi xe cho dc bao nhieu tan dat

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: