Giúp tôi giải toán và làm văn


Hikari 24 tháng 4 2015 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

diện tích toàn phần căn phòng là:

84 + 27 = 111 (m2)

diện tích cần quét vôi là:

111 - 8,5 = 102,5 (m2)

đáp số: 102,5 m2.

Đọc tiếp...
Rem 12 tháng 3 2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh phòng học là

(6+4,5)x2x4=84(m2)

diện tích trần nhà là

6x4,5=27 (m2)

diện tích toàn phần căn phòng là

84+27=111(m2)

diện tích cần quét vôi là

111-8,5=102,5 (m2)

đáp số 102,5 m2

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 9 tháng 4 2016 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Hình hộp (các loại) sẽ có 6 mặt. Ở đây người ta không quét vôi sàn nhà nên chỉ còn 5 mặt để quét. 
Vậy tìm diện tích 5 mặt, trừ diện tích các cửa sổ ra (8,5 m2) sẽ là đáp số. 
Tìm diện tích 5 mặt như thế nào? 
Đối với hình hộp chữ nhật thì các mặt đối diện sẽ bằng nhau. Hình dung thế này: 
Dài 6 m, rộng 4,5 m, cao 4 m nghĩa là: 
-Diện tích sàn = diện tích trần = (6 x 4,5) m. 2 diện tích sẽ là (6 x 4,5) x 2 (nhưng đề ra không có quét vôi sàn nên không cần x 2) 
-Diện tích vách trước = vách sau = (6 x 4) m. 2 vách sẽ là (6 x 4) x 2 
-Diện tích 2 vách hông = (4,5 x 4) x 2 
Cộng diện tích các mặt, trừ diện tích các cửa sổ, ra đáp án!

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 11 tháng 2 2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
41 : 2,5 = 16,4 (dm)
Nửa chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
16,4 : 2 = 8,2 (dm)
Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:
8,2 - 3,7 = 4,5 (dm)
Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:
4,5 x 3,7 = 16,65 (dm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
41 + 16,65 x 2 = 74,3 (dm2)
 Đáp số: 74,3 dm2

:A

Đọc tiếp...
Sẻ nhỏ cô đơn 11 tháng 2 2018 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

41 : 2,5 = 16,4 ( dm )

Nửa chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

16,4 : 2 = 8,2 ( dm )

Chiều dài của hình hộp chữ nhật đó là :

8,2 - 3,7 = 4,5 ( dm )

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là :

4,5 x 3,7 = 16,65 ( dm2 )

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là :

41 + 16,65 x 2 = 74,3 ( dm2 )

Đáp số : 74,3 dm2

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 12 tháng 2 2018 lúc 23:48
Báo cáo sai phạm

chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

41 : 2,5 = 16,4 ( dm )

nửa chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

16,4 : 2 = 8,2 ( dm )

chiều dài hình hộp chữ nhật là

8,2 - 3,7 = 4,5 ( dm )

diện tích 2 mặt đáy hình hộp chữ nhật là

4,5 x 3,7 x 2 = 33,3 ( dm2 )

diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là

41 + 33,3 = 74,3 ( dm)

đáp số : 74,3 dm2

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Trang 4 tháng 3 2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

ta có

thể tích của hình a bằng số lần phần thể tích hình b là

          2/3 *2/3*2/3=8/27

                             Đ/S 8/27

 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Trâm Anh 17 tháng 5 2016 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Bằng 8/27 bạn à!!

Đọc tiếp...
hearler 30 tháng 3 2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

i don not know

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 17 tháng 3 2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

giải

đổi : 1,2 dm = 12 cm 
thể tích của cái thùng là : 36 x 24 x 12 = 10 368 ( cm3 )
số cục xà bông trong thùng là :   10 368 : ( 3 x 3 x 3 ) = 384 ( cục )
số cục xà bông còn lại là :   384 - ( 384 x 1/3 ) = 256 ( cục )
khối lượng của mỗi cục xà bông là :    14 kg = 14 000 g ; 1,2 kg = 1200 g 
   ( 14 000 - 1200 ) : 256 = 50 ( g )

đáp số:...........

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Văn Hiếu 25 tháng 2 2017 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

a) thể tích cái thùng là 

36*24*12=10368 cm3

thể tích cục xà phòng là

3*3*3= 27 cm3

số cục xà phòng là

10368/27= 384 cục xà phòng

b)384 cục xà phòng nặng là

14*3=42kg

thùng xà phòng nặng là

42+ 1,2=43,2kg

mỗi cục xà phòng nặng là

43,2/384=0,1125kg

đáp số : 0,1125 kg

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 16 tháng 4 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Vì 1728=12*12*12 nên cạnh của hình lập phương lớn là 12 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tân 14 tháng 3 2017 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

Ta thấy 1728 =12 * 12 * 12 nên cạnh lập phương lớn  là 12 cm

Vậy cạnh của hình lập phương lớn là 12 cm

Đọc tiếp...
Trần Diệu Linh 11 tháng 10 2016 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Vì 12*12*12=1728 nên cạnh hình lập phương lớn là 12cm.Đáp số:12cm

Đọc tiếp...
vu bao quynh 7 tháng 8 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

mình tưởng cậu ngủ rồi tong le kim lien

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 7 tháng 8 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (7 + 5) x 2 x 4,5 = 108 m2

Diện tích quét mặt trong căn phòng là: 108 - 8,5 = 99,5 m2

Diện tích hai mặt ngoài và trong là: 99,5 x 2 = 199 m2

Vậy diện tích cần quét vôi là 199 m2

Đọc tiếp...
Jung kook 2007 7 tháng 2 2018 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật : [ 7+5] *2*4,5 = 108m2

diện tích quét vôi của mặt trong của că phòng là : 108 - 8, 5 = 99, 5 m2

diện tích hai mặt ngoài và trong của căn phonghf là : 99, 5 * 2 = 199 m2

đ/s: 199m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 19 tháng 2 2018 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể là:

 2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3

Vì 1dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lít

Mực nước trong bể còn:

3600-900=2700(lít)

Đáp số:2700 lít.

hok tốt !

Đọc tiếp...
Rem 17 tháng 4 2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

thể tích của bể là

2x1,5x1,2=3 m3

doi 3,6 m3=3600dm3

vi 1 dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lit

mực nước trong bể còn là

3600-900=2700 lit

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Tú 18 tháng 2 2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể là:

       2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3

Vì 1dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lít

Mực nước trong bể còn:

        3600-900=2700(lít)

                  Đáp số:2700 lít.

Đọc tiếp...
Hikari 11 tháng 2 2015 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

chu vi mặt đáy cái hộp là:

(40 + 20) x 2 = 120 (cm)

diện tích xung quanh cái hộp đó là:

120 x 15 = 1800 (cm2)

diện tích mặt đáy cái hộp là:

40 x 20 = 800 (cm2)

diện tích tôn để làm thùng là:

1800 + 800 = 2600 (cm2)

đáp số: 2600 cm2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 19 tháng 2 2017 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm
le ngoc linh 10 tháng 2 2017 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Như Quỳnh 26 tháng 3 2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh là : 

    ( 8,5 + 3,8 ) : 2 x 3,8 = 23,37 ( m2)

Diện tích trần nhà là :

    8,5 x 3,8 = 32,3 ( m2)

Diện tích các cửa là :

    32,3 x 25/100 = 8,075 ( m2)

Diện tích cần quét vôi là :

    23,37 + 32,3 - 8,075 = 47,595 (m2)

          Đ/S : 47,595 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: