Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

32 phút trước

1

31 phút trước

đáp là 1

3 giờ trước (13:11)

199

3 giờ trước (13:11)

tích đúng cho tui nhé

 

6 giờ trước (10:12)

Quỳnh còn số cái kẹo là:

5 - 3 = 2  ( cái )

Đáp số: 2 cái

6 giờ trước (10:13)

Quỳnh còn lại số cái kẹo là:

                 5 - 3 = 2 ( cái)

                          Đáp số:.............

Hôm qua lúc 10:15

`= 9! - 9 - 8 - ... - 1`

`= 9! - 45`

`= 362835`

Hôm kia lúc 19:17

3