Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình hộp chữ nhật


USCLN(40;60)=20

Vậy ta phải sử dụng các hình lập phương có cạnh là 20

Thể tích 1 khối lập phương

20x20x20=8000

Số hình lập phương cần dùng

(40x40x60):8000=12 hình

Đọc tiếp...

Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Ánh Minh nhìu nha!!

Chúc bn lun học giỏi, dodat^.^!!

Đọc tiếp...

Chiều rộng của cái thùng đó là : 12 : 2 = 6 ( dm )

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là :   ( 12 + 6 ) x 2 x 9 = 324 ( dm2 )

Diện tích tôn để làm thùng đó là :        324 + 12 x 6 = 396 ( dm2 )

                                                                        Đ/S : ...

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh của miếng gỗ là:

( 12 + 6 ) x 2 x 4 = 216 ( m2 )

Diện tích toàn phần của miếng gỗ là:

216 + 12 x 6 x 2 = 360 ( m)

                           Đ/s: Diện tích xung quanh 216 m2

                                   Diện tích toàn phần 360m2

Đọc tiếp...

Xin lỗi! Cách làm tương tự.

Đổi 4cm = 0,04 m là đc

Đọc tiếp...

 Gọi x ( ngàn đồng ) là giá niêm yết của bàn ủi ( 850>x>0)

=> giá niêm yết của quạt điện là : 850 - x (ngàn đồng)

Giá bán thực tế của bàn ủi là: x-(x.10%) <=>x - \(\frac{x}{10}\)(ngàn đồng)

=> giá bán thực tế của quạt điện là (850-x).20% <=>850 -\(\frac{850-x}{5}\)(ngàn đồng)

Do anh Bình đã trả ít hơn 125 ngàn đồng khi mua giá thực tế nên ta có pt:

\(x-\frac{x}{10}+\left(850-x\right)-\frac{850-x}{5}=725\)

<=> \(\frac{10x}{10}-\frac{x}{10}+\frac{8500-10x}{10}-\frac{2\left(850-x\right)}{10}=\frac{7250}{10}\)

=> 10x - x + 8500 - 10x -1700 + 2x = 7250

<=> x = 450(tm)

Vậy chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán niêm yết của bàn ủi là:  450.10%= 45 ngàn đồng

        ..........................................................................................quạt điện là : 400. 20% = 80 ngàn đồng

Đọc tiếp...

\(\frac{\sqrt{6}+5\sqrt{2}}{\sqrt{2}}-\frac{2}{\sqrt{3}-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{6}+5\sqrt{2}\right)}{\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)}-\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\sqrt{2}+5\sqrt{6}-\sqrt{6}-5\sqrt{2}-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-4\sqrt{2}+4\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}\)

\(\Leftrightarrow4\)

Đọc tiếp...

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là: \(h=200:5:5=8\left(cm\right)\)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: \(S_{xq}=P.h=5.4.8=160\left(cm^2\right)\)

Học tốt 

Đọc tiếp...

Ko có số sao mà giải đc

công thức là dài + rộng x 2= chu vu

Đọc tiếp...

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

Đọc tiếp...

Công thức

Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao:Diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại:Thể tích. Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy và chiều cao

​Học tốt

Đọc tiếp...
Diện tích xung quanhDiện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy  chiều cao:Diện tích toàn phầnDiện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại
Đọc tiếp...

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi một mặt đáy nhân với chiều cao.

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy.

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao.

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...

Đổi 8dm=0,8m

Diện tích xung quanh là ;

[1,5+0,6]*2*0,8=3,36(mét vuông)

DT quét sơn là; 3,36+[1,5*0,6]=4,26

Đ\S:4,26

Học tốt

Đọc tiếp...

                    Giải

Đổi : 8 dm = 0,8 m

Chiều dài các mặt bên hình hộp là:    

       1,5 + 0,6 + 1,5 + 0,6 = 4,2 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:    

       4,2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:    

       1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét sơn là:    

       3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

              Đáp số : 4,26 m2

Đọc tiếp...

                                Bài giải

         Đổi 8dm = 0,8m

    Chu vi đáy là :

        ( 1,5 + 0,6 ) x 2 = 4,2 ( m )

    Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

       4,2 x 0,8 = 3,36 ( m2 )

    Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

        1,5 x 0,6 = 0,9 ( m2 )

    Diện tích cần quét sơn là :

        3,36 + 0,9 =  4,26 ( m2 )

                        Đáp số : 4,26 m2

Đọc tiếp...

chụy quên kiến thức lớp 5 rồi

Đọc tiếp...

Nửa chu vi đáy HHCN đó là :

420:7:2=30(cm)

Ta có sơ đồ:

...........( mình không biết vẽ sơ đò tong đây)

Tổng số phần bằng nhau là :

2+3=5 (phần )

Chiều rộng HHCN đó là :

( 30:5 ) x2=12 (cm)

Chiều dài HHCN đó là :

30 - 12 = 18 (cm)

Diện tích toàn phần HHCN đó là :

420+12x18x2=852 (cm\(^2\))

Đáp số : 852 cm\(^2\)

Đọc tiếp...

quên thì vào đây làm qq gì

Đọc tiếp...

a) Diện tích xung quanh của hình đó là:

           (1,25+0,4) x 2 x 2 = 6,6(m2) = 660 dm2

b) Diện tích toàn phần của hình đó là:

           6,6 +1,25 x 0,4 x 2 = 7,6( m2) = 76000 cm2

c) Thể tích của hình hộp đó là:

           1,25 x 0,4 x 2 = 1(m3){Chắc bạn ghi nhầm đơn vị}

Đọc tiếp...

giải:a, diện tích xung quanh của HHCN là: 1,25* 0,4* 2=1 (m2)

1 m2=10 dm2

b,diện tích một phần là  1,25*0,4= 1 (m)

diện tích toàn phần là 1+1 * 2= 4 m2

4 m2= 400 cm2

c,ta vẽ hình . 

sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1 m3 thì vừa đầy hộp

thể tích hình hcn: 1,25*0,4*2= 1 m3

   đáp số a, 10 dm2

b,400 cm2

c,1m3

Đọc tiếp...

Đổi: 56 cm = 5,6 dm

Diện tích tôn cần dùng là: (5,6 + 4) x 2 x 5 + 5,6 x 4 = 118,4( dm2)

Đọc tiếp...

                                Bài giải

    Đổi 56cm = 5,6dm

    Chu vi đáy là :

        ( 5,6 + 4 ) x 2 = 19,2 ( dm )

    Diện tích xung quanh là :

        19,2 x 5 = 96 ( dm2 )

    Diện tích đáy là :

        5,6 x 4 = 22,4 ( dm2 )

    Diện tích tôn cần dùng là :

        22,4 + 96 = 118,4 ( dm2 )

                        Đáp số : 118,4 dm2

Đọc tiếp...

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(2.4 + 1.6 ) x 2 = 8 ( cm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

8 x 1.5 = 12 \(\left(cm^2\right)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

12 + 2 x ( 2.4 + 1.6 ) = 19.68 \(\left(cm^2\right)\)

Đáp số : Diện tích xung quanh \(12cm^2\)

Diện tích toàn phần \(19.68cm^2\)

Đọc tiếp...

Bài làm:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(2,4+1,6)x2=8 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

8x1,5=12 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

12+2x(2,4+1,6)=19,68 (cm2)

Đ/S: Diện tích xung quanh của HHCN: 12cm2

       ________ toàn phần của HHCN: 19,68 cm2

Đọc tiếp...

Mk ko rảnh đến mức mà phải trượt lên đọc từng từ bn viết đâu

Đọc tiếp...

ytfgfffggfffffdxsdfgfcvfvgb

Đọc tiếp...

A B C D A' B' C' D' 4 cm 5 cm 3,3 cm

#)Giải :

a)   Thể tích hình hộp chữ nhật đó là : 

              4 x 5 x 3,3 = 66 ( cm3)

b)   Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là :

             3,3 x 3,3 x ( 4 + 5 ) = 98,01 ( cm2)

                                           Đ/số : a) 66 cm3

                                                     b) 98,01 cm2.

#)Sorry bn vì mk vẽ hình k đc chuẩn :P

        #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

  \(\)2 .  3,3 . ( 4 + 5 ) = 59,4 ( cm2 )

Đọc tiếp...

Câu hỏi : Bể đó chứa dc đầy nhất bao nhiu l nước ?

Đọc tiếp...

Bài giải :

Đổi 4m = 40dm ; 1,5m = 15dm ; 2m = 20dm.

Thể tích cái bể HHCN đó là: 

40 x 15 x 20 = 12000 ( dm3

Đổi 12000 dm3 = 12000 l

Đáp số : 12000 l nước

Đúng thì t i c k cho em nhé mọi người;-;

Đọc tiếp...

Diện tích trần nhà: 9 . 6 = 54 (m2).Diện tích xung quanh: (9+6).2 .5 = 150 (m2).Diện tích cần quét vôi: 54 + 150 - 13,5 = 190,5 (m2).Tiền thuê quét vôi: 190,5 . 5500 = 1047750 (đồng).

Đ/S:...

Hk tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: