Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Mạnh Tiến Đạt 22 tháng 2 2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

S mặt đáy bể là : 25 x 20 = 500 ( dm2 )

Chiều cao của mực nước là : 675 : 500 = 1,35 ( dm )

                                   Đ/S : .... .....

Đọc tiếp...
Le Thi Tuyet Mai 20 tháng 2 2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

S mặt đáy bể là:

         25*20=500(dm2)

Chiều cao của mực nước là:

           675:500=1,35(dm)

                        D/s:1,35dm

Đọc tiếp...
hoang nhat linh 22 tháng 2 2017 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

chieu cao cua muc nuoc do la

675/(25*20)=1,35 (dm)

                 Đáp số: 1,35 dm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thuý An 2 16 tháng 2 2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hố là :

50 x 30 x 50= 75000 (dm3)

Đổi : 75000 dm= 75 m3

                         Đáp số : 75 m3

Đọc tiếp...
0o0_Nhok_Cute_0o0 22 tháng 2 2018 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hố đó là :

  50 x 30 x 50 = 75000 ( dm3 )

Đổi : 75000 dm3 = 75 m3

                   Đáp số : 75 m3

Đọc tiếp...
Thịnh Thị Thanh Bình 28 tháng 2 2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hố hình chữ nhật là:

50x30x50=75000(dm3)

Đổi : 75000 dm3  =75 dm3

Đáp số: 75 m3 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Thu Hằng 5 tháng 2 2017 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

Vậy người ta sẽ không quét vôi ở dưới đáy .

Người ta quét vôi các bức tường xung quanh thì quét số m vuông là : 

( 6 + 3,6 ) x 2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

Vì tổng diện tích các cửa bằng 8m2 nên khi quét vôi các bức tường xung quanh người ta chỉ cần quét :

72,96 - 8 = 64,96 ( m2 )

Người ta quét vôi trần nhà thì quét số m vuông là :

6 x 3,6 = 21,6 ( m2 )

Vậy diện tích cần quét vôi là :

64,96 + 21,6 = 86,56 ( m2 ) 

Đáp số : 86,56 m2.

NHỚ TK CHO MK NHÉ . ĐÚNG 100%

Đọc tiếp...
Lê Minh Việt 30 tháng 1 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quang là :

    ( 6+3,6)*2*3,8=72,96(m2)

Diện tích toàn phần là :

72,96+6*3,6=94,56(m2)

Diện tích cần quét vôi là :

94,56-8=86,56(m2)

          Đ/s: 86,56m2

Đọc tiếp...
Tomori Nao 11 tháng 2 2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy phòng là:

(6 + 3,6) . 2 = 19,2 (m)

Diện tích xung quanh là:

19,2 . 3,8 = 77,96 (m2)

Diện tích cần quát vôi là:

77,96 + 19,2 = 92,16 (m2)

Đáp số:  Vậy diện tích ta cần quét vôi là 92,16 m2

Đọc tiếp...
Trần Thu Hương 13 tháng 2 2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

chiều cao của hình chữ nhật đó là:

      8, 4 : 2 : [1,6 + 1,2]­ = 1,5 [ m­ ]

                đáp số: 1,5 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 13 tháng 2 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

chu vi mặt đáy  ( 1,6 + 1,2 ) x 2 =  5,6

chiều cao là  8,4 : 5,6 = 1,5

Đọc tiếp...
Sailor Moon 16 tháng 1 2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Chu vi mặt đáy:

(1,6+1,2) x 2 = 5,6 (m)

Chiều cao là:

8,4 : 5,6 = 1,5 (m)

Đáp số: 1,5m

k mk nha

Đọc tiếp...
trần như 1 tháng 2 2015 lúc 7:09
Báo cáo sai phạm

Không thể tạo thành một hình lập phương mới được.
Giải thích: Vì khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều dài cạnh là 1cm sẽ có số ô vuông trong một mặt là 3x3=9(nhẩm tính thôi) mỗi mặt của khối lập phương đó có 9 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm. Vậy nếu cộng thêm 8 khối lập phuơng nhỏ cạnh 1cm nữa vào thì không tạo được một khối lập phương mới.

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 11 tháng 2 2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

+ Hình lập phương tạo bởi 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo bởi 27 khối gỗ có cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo bởi 8 + 27 = 35 khối gỗ có cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vì 5 hoặc 7 khối gỗ không đối xứng nhau nên không ghép được một mặt của hình lập phương). Do đó không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.

Tham khảo nha !

Chúc bạn học giỏi !

^^

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 21 tháng 2 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

0,15m=1,5dm

thể tích hình lập phương là : 1,5x1,5x1,5=3,375

khối kim loại đó câng năng là ;3,375x10=33,75

Đọc tiếp...
Đinh Minh Anh 13 tháng 2 2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

                                                                       Bài Giải

                                                               Đổi:0.15m=1.5dm

                                          Thể tích của khối kim loại hình lập phương là:

                                                              1.5*1.5*1.5=3.375(dm3)

                                          Cân nặng của khối kim loại đó là:

                                                              3.375*10=33.75 (dm3)

                                                                         ĐÁp số:33.75 dm3

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 14 tháng 7 2015 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Thể tích của khối kim loại hình lập phương là

0,15 x 0,15 x 0,15 = 0,003375 ( m3 ) = 3,3375 dm3]

Khối kim loại đó cân nặng số ki lô gam là

3,3375 : 10 = 0,03375 ( kg )

Đáp số :0,03375 kg

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Khả Duyên 18 tháng 4 2015 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

                   Bài Giải

Diện tích trần nhà là : 6 * 4.5 = 27 { m vuong  }

Diện tích xung quanh phòng học là : { 6 + 4.5 } *2 * 4 = 84 { m vuong }

Diện tích cần quét vôi là : 27 +84 - 8.5 = 102.5 { m vuong }

                                                       Đáp số : 102,5 mét vuông 

* là nhân

Đọc tiếp...
Đôrêmon 18 tháng 3 2017 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đọc tiếp...
Dương Phú Thịnh 22 tháng 4 2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Ngọc Tiên 24 tháng 1 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

canh cua hinh lap phuong khi gap len 4 lan la:

5 x 4 = 20 (cm)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong moi la:

20 x 20 x 4 = 1600 (cm2)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong moi la:

20 x 20 x 6 = 2400 (cm2)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong cu la:

5 x 5 x 4 = 100 (cm2)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong cu la:

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong moi gap so lan dien tich hinh lap phuong cu la:

1600 : 100 = 16 (lan)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong moi gap so lan dien tich hinh lap phuong cu la:

2400 : 150 = 16 (lan)

dap so: 16 lan.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Trâm 25 tháng 1 2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm
 

canh cua hinh lap phuong khi gap len 4 lan la:

5 x 4 = 20 (cm)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong moi la:

20 x 20 x 4 = 1600 (cm2)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong moi la:

20 x 20 x 6 = 2400 (cm2)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong cu la:

5 x 5 x 4 = 100 (cm2)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong cu la:

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong moi gap so lan dien tich hinh lap phuong cu la:

1600 : 100 = 16 (lan)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong moi gap so lan dien tich hinh lap phuong cu la:

2400 : 150 = 16 (lan)

dap so: 16 lan.

Đọc tiếp...
hyjhbgc 7 tháng 3 2015 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

canh cua hinh lap phuong khi gap len 4 lan la:

5 x 4 = 20 (cm)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong moi la:

20 x 20 x 4 = 1600 (cm2)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong moi la:

20 x 20 x 6 = 2400 (cm2)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong cu la:

5 x 5 x 4 = 100 (cm2)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong cu la:

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

dien tich xung quanh cua hinh lap phuong moi gap so lan dien tich hinh lap phuong cu la:

1600 : 100 = 16 (lan)

dien tich toan phan cua hinh lap phuong moi gap so lan dien tich hinh lap phuong cu la:

2400 : 150 = 16 (lan)

dap so: 16 lan.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 11 tháng 2 2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 16 lần.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Nhung 11 tháng 2 2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

16 lần nhé

Đọc tiếp...
Miyuki 17 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

gấp lên: 4x4=16 (lần)

Chắc chắn 100% đó !

 

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương mới có cạnh bằng:
Diện tích xung quanh của hình lập phương mới :
Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ :
Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :
Diện tích toàn phần của hình lập phương mới :
Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ :
Số lần diện tích toàn phần của hình lập phương mới tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :
4 x 3 = 12 (cm)
4 x 12 x 12 = 576 (cm2)
4 x 4 x 4 = 64 (cm2)
576 : 64 = 9 (lần)
6 x 12 x 12 = 864 (cm)
6 x 4 x 4 = 96 (cm2)
864 : 96 = 9 (lần)
Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.
Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.

Đọc tiếp...
SsS anime_Linh 8 tháng 2 2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên 3 thì ta sẽ có S toàn phần và S xung quanh tăng lên 9 lần. Ta lấy 3 x 3 = 9 

Vì ta có như sau :  gọi cạnh hình lập phương là a

Ta có  S xung quanh :            a x a x 4                  =>                ( a x 3 x a x 3 ) x 4 

                                                                          =>                    a x 9 x 4 

Riêng 4 ta vẫn giữ nguyên vì khi tính S xung quanh HLP thì ta luôn phải nhân 4 

Tương tự S toàn phần cũng vậy ! Nhưng bạn phải chú ý không được nhân thêm với 4 hay 6

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 1 tháng 2 2018 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương mới có cạnh bằng:
Diện tích xung quanh của hình lập phương mới :
Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ :
Số lần diện tích xung quanh của hình lập phương mới tăng so với Diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là :
Diện tích toàn phần của hình lập phương mới :
Diện tích toàn phần của hình lập phương cũ :
Số lần diện tích toàn phần của hình lập phương mới tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là :
4 x 3 = 12 (cm)
4 x 12 x 12 = 576 (cm2)
4 x 4 x 4 = 64 (cm2)
576 : 64 = 9 (lần)
6 x 12 x 12 = 864 (cm)
6 x 4 x 4 = 96 (cm2)
864 : 96 = 9 (lần)
Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì cả diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng 9 lần.
Vì khi đó diện tích của một mặt hình lập phương tăng lên 9 lần.

:D

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tú Oanh 19 tháng 2 2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình lập phương sau khi gấp lên 4 lần là:

     5 * 4 = 20( cm)

Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên là:

     (20 * 20 * 4): (5 * 5 * 4) = 16(lần)

Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó gấp lên là:

     ( 20 * 20 * 6) : ( 5 *  5 * 6) = 16( lần)

          Đáp số: 16 lần

Đọc tiếp...
Việt Nam 19 tháng 2 2018 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh trước khi gấp cạnh hình gấp 4 lần là :

5 x 5 x 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần trước khi gấp cạnh hình gấp 4 lần là :

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

Cạnh hình lập phương mới là :

5 x 4 = 20 (cm2)

Diện tích xung quanh mới là :

20 x 20 x 4 = 2400 (cm2)

Diện tích toàn phần mới là :

Số lần diện tích xung quanh mới gấp diện tích xung quanh cũ là :

1600 : 100 = 16 (lần)

Số lần diên tích toàn phần mới gấp diện tích toàn phần cũ là :

2400 : 150 = 16 (lần)

    Đáp số : 16 lần 

Đọc tiếp...
Đại Ca Họ Đặng 19 tháng 2 2018 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh gấp lên 16 lần

Diện tích toàn phần gấp lên 64 lần

Đọc tiếp...
Miyuki 12 tháng 2 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh phòng học là:(8+6)x2x3,5=98(m vuong)

S trần nhà là:8x6= 48(m vuong)

S các cửa là:98:100x12=11,76(m vuong)

S cần quét vôi là:98+48-11,76=134,24(m vuong)

đáp số:134,24 m vuông

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 4 tháng 3 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

134.24 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Duong Thi Minh Trang 17 tháng 2 2016 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

sao giống câu hỏi của tớ thế

Đọc tiếp...
Pham Hong Quan 7 tháng 2 2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

đúng 100% nếu sai mình cho $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

Đọc tiếp...
Nguyen Van Manh 22 tháng 2 2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích 1 mặt đáy hình lập phương là:

          216 : 6 = 36 (m)

ta có 36 = 6 x 6 vậy cạnh của hình lập phương là: 6

6 met = 60dm

chiều rộng là:

      60 - 1,2 =58,8 (dm)

chiều dài là:

      58,8 x 1,5 =88,2 (dm)

diện tích xung quanh là:

( 88,2 + 58,8 ) x 2 x 60 =17640 (dm)

                       đáp số:17640 dm

Đọc tiếp...
duczbV4S 7 tháng 2 2018 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

cho nick tên đăng nha zilanhhung1000s matkau 1234567890

Đọc tiếp...
nguyễn hải yến 6 tháng 1 2017 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

                         Bài giải

Diện tích xung quanh của mặt ngoài cái thùng không có nắp hình hộp chữ nhật là :

( 2,5 + 1,8 ) x 2 x 1,5 = 12,9 ( m2 )

Diện tích toàn phần của mặt ngoài cái thùng không có nắp hình hộp chữ nhật là :

12,9 + 2,5 x 1,8 = 17,4 (m2)

Số tiền công quét sơn của nề ngoài cái thùng đó là :

    30000 x 17,4 = 522000 ( đồng ) 

 Đáp số : 522000 đồng

tk nha

Đọc tiếp...
Phạm Thị Lan Anh 7 tháng 1 2017 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhé

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

tích hai cạnh hình lập phương thứ nhất là:

54 : 6 = 9 (cm)

vì tích hai cạnh hình lập phương là 9, mà 9 do 3 x 3 tạo thành. Vậy cạnh hình lập phương là 3.

tích hai cạnh hình lập phương thứ hai là:

216 : 6 = 36 (cm)

vì tích hai cạnh hình lập phương là 36, mà 36 do 6 x 6 tạo thành. Vậy cạnh hình lập phương là 6.

số lần cạnh hình lập phương thứ nhất gấp số lần hình lập phương thứ hai là:

6 : 3 = 2 (lần)

đáp số: 2 lần.

Hãy tin mình nha!!!


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 5 tháng 2 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

cạnh hình lập phương 1  là  54 : 6 = 9 

cạnh hình lập phương 2 là  216 :6 = 36 

cạnh hình lập phương 2 gấp số lần cạnh hình lập phương 1 là    36 :9 = 4

Đọc tiếp...
Lâm Đức Hào 13 tháng 2 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình lập phương thứ nhất là:

54:6=9[cm]

Cạnh của hình lập phương thứ hai là:

216:4=54[cm]

Hình lập phương thứ hai dài hơn hình lập phương thứ nhất số xăng-ti-mét là:

54-9=45[cm]

        Đáp số:45cm

Đọc tiếp...
Cure Beauty 5 tháng 2 2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy miếng bài đó là :

( 25 + 16 ) x 2 = 57 ( cm )

Diện tích bài dùng làm hộp là :

57 x 12 = 684 ( cm2 )

Đáp số: 684cm2

Đọc tiếp...
Seira Nguyễn 5 tháng 2 2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy miếng bìa đó là

( 25 + 16 ) x 2 = 57 ( cm )

Diện tích bìa dùng làm hộp là

57 x 12 = 684 ( cm 2 )

Đáp số : 684 cm2

Ủng hộ !

Đọc tiếp...
Zoro Minator 19 tháng 2 2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

684cm2 nhé

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Le Thao Nguyen 2 tháng 2 2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Vậy ta tìm diện tích đáy của hình lập phương :

311.04 : 6 =51.84 ( dm 2)

Chiều rộng là :

51.84 :10.8 = 4.8 (dm)

Chiều cao là :

4.8 :3 nhân 2 = 3.2 (dm)

Diện tích xung quanh là :

(10.8 +4.8) nhân 2 nhân 3.2 = 99.84

Nếu tôi lập luận không đúng xin bạn thứ lỗi

 

Đọc tiếp...
vũ nguyễn bằng việt 2 tháng 2 2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

fdsfahdshafjdhsa

 

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 8 tháng 2 2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Ta tìm diện tích đáy của hình lập phương :

311.04 : 6 =51.84 ( dm 2)

Chiều rộng là :

51.84 :10.8 = 4.8 (dm)

Chiều cao là :

4.8 :3 nhân 2 = 3.2 (dm)

Diện tích xung quanh là :

(10.8 +4.8) nhân 2 nhân 3.2 = 99.84

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: