Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Hình hộp chữ nhật


Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 31 tháng 7 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

USCLN(40;60)=20

Vậy ta phải sử dụng các hình lập phương có cạnh là 20

Thể tích 1 khối lập phương

20x20x20=8000

Số hình lập phương cần dùng

(40x40x60):8000=12 hình

Đọc tiếp...
Hoàng Hương Giang Hoàng Hương Giang 31 tháng 7 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Ánh Minh nhìu nha!!

Chúc bn lun học giỏi, dodat^.^!!

Đọc tiếp...
Mai Tiến Dũng Mai Tiến Dũng 30 tháng 5 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

396dm2 nhé

Đọc tiếp...
๛。ミ★Vũ_Phươηg_Uyêη★彡。ღ~๖ۣۜTεαм+๖ۣۜCà+๖ۣۜKhịa~♡>^ ๛。ミ★Vũ_Phươηg_Uyêη★彡。ღ~๖ۣۜTεαм+๖ۣۜCà+๖ۣۜKhịa~♡>^ 30 tháng 5 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của cái thùng đó là : 12 : 2 = 6 ( dm )

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là :   ( 12 + 6 ) x 2 x 9 = 324 ( dm2 )

Diện tích tôn để làm thùng đó là :        324 + 12 x 6 = 396 ( dm2 )

                                                                        Đ/S : ...

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thu Hà Đỗ Thị Thu Hà 12 tháng 5 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi! Cách làm tương tự.

Đổi 4cm = 0,04 m là đc

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thu Hà Đỗ Thị Thu Hà 12 tháng 5 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh của miếng gỗ là:

( 12 + 6 ) x 2 x 4 = 216 ( m2 )

Diện tích toàn phần của miếng gỗ là:

216 + 12 x 6 x 2 = 360 ( m)

                           Đ/s: Diện tích xung quanh 216 m2

                                   Diện tích toàn phần 360m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam Nguyễn Hải Nam 10 tháng 5 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là: \(h=200:5:5=8\left(cm\right)\)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: \(S_{xq}=P.h=5.4.8=160\left(cm^2\right)\)

Học tốt 

Đọc tiếp...
Đoàn Như Hưng Đoàn Như Hưng 9 tháng 5 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Linh Nguyễn Thị Thảo Linh 5 tháng 5 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Ko có số sao mà giải đc

công thức là dài + rộng x 2= chu vu

Đọc tiếp...
★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ ★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ 11 tháng 4 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Công thức

  1. Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao:
  2. Diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại:
  3. Thể tích. Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy và chiều cao

​Học tốt

Đọc tiếp...
Hoàng Trần Ngọc Ánh Hoàng Trần Ngọc Ánh 12 tháng 4 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Còn công thức của mình đâu các bạn???

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc trinh nguyễn ngọc trinh 11 tháng 4 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi một mặt đáy nhân với chiều cao.

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy.

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao.

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ ★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ 26 tháng 3 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Đổi 8dm=0,8m

Diện tích xung quanh là ;

[1,5+0,6]*2*0,8=3,36(mét vuông)

DT quét sơn là; 3,36+[1,5*0,6]=4,26

Đ\S:4,26

Học tốt

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 25 tháng 4 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

         Đổi 8dm = 0,8m

    Chu vi đáy là :

        ( 1,5 + 0,6 ) x 2 = 4,2 ( m )

    Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

       4,2 x 0,8 = 3,36 ( m2 )

    Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

        1,5 x 0,6 = 0,9 ( m2 )

    Diện tích cần quét sơn là :

        3,36 + 0,9 =  4,26 ( m2 )

                        Đáp số : 4,26 m2

Đọc tiếp...
Hoàng hôn  ( Cool Team ) Hoàng hôn ( Cool Team ) 26 tháng 3 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

                    Giải

Đổi : 8 dm = 0,8 m

Chiều dài các mặt bên hình hộp là:    

       1,5 + 0,6 + 1,5 + 0,6 = 4,2 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:    

       4,2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:    

       1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét sơn là:    

       3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

              Đáp số : 4,26 m2

Đọc tiếp...
Trương Khôi Nguyên Trương Khôi Nguyên 26 tháng 3 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi đáy HHCN đó là :

420:7:2=30(cm)

Ta có sơ đồ:

...........( mình không biết vẽ sơ đò tong đây)

Tổng số phần bằng nhau là :

2+3=5 (phần )

Chiều rộng HHCN đó là :

( 30:5 ) x2=12 (cm)

Chiều dài HHCN đó là :

30 - 12 = 18 (cm)

Diện tích toàn phần HHCN đó là :

420+12x18x2=852 (cm\(^2\))

Đáp số : 852 cm\(^2\)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜHυүềη ²ƙ⁷ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜBạ¢ɦ ๖ۣۜDươηɠ )⁀ᶦᵈᵒᶫ •๖ۣۜHυүềη ²ƙ⁷ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜBạ¢ɦ ๖ۣۜDươηɠ )⁀ᶦᵈᵒᶫ 26 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

chụy quên kiến thức lớp 5 rồi

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 25 tháng 4 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

    Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

        420 : 7 = 60 ( cm )

    Nửa chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

        60 : 2 = 30 ( cm )

    Ta có sơ đồ :

        Chiều dài     : |-------------|-------------|-------------|

        Chiều rộng  : |-------------|-------------|

    Tổng số phần bằng nhau là : 

       3 + 2 = 5 ( phần )

    Giá trị mỗi phần là :

        30 : 5 = 6 ( cm )

    Chiều dài là : 

        6 x 3 = 18 ( cm )

    Chiều rộng là :

        6 x 2 = 12 ( cm )

    Diện tích 2 mặt đáy là :

        18 x 12 x 2 = 432  ( cm2 )

    Diện tích toành phần là :

        432 + 420 = 852 ( cm2 )

                 Đáp số : 852 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Trung Nhân Nguyễn Viết Trung Nhân 2 tháng 3 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) Diện tích xung quanh của hình đó là:

           (1,25+0,4) x 2 x 2 = 6,6(m2) = 660 dm2

b) Diện tích toàn phần của hình đó là:

           6,6 +1,25 x 0,4 x 2 = 7,6( m2) = 76000 cm2

c) Thể tích của hình hộp đó là:

           1,25 x 0,4 x 2 = 1(m3){Chắc bạn ghi nhầm đơn vị}

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Quỳnh Nguyễn Hoàng Quỳnh 2 tháng 3 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

giải:a, diện tích xung quanh của HHCN là: 1,25* 0,4* 2=1 (m2)

1 m2=10 dm2

b,diện tích một phần là  1,25*0,4= 1 (m)

diện tích toàn phần là 1+1 * 2= 4 m2

4 m2= 400 cm2

c,ta vẽ hình . 

sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1 m3 thì vừa đầy hộp

thể tích hình hcn: 1,25*0,4*2= 1 m3

   đáp số a, 10 dm2

b,400 cm2

c,1m3

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Mai Trang	5A1 Đoàn Thị Mai Trang 5A1 7 tháng 6 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

          Đáp án là : 118,4 dm2

       Nhớ ủng hộ cho mình nha !

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 25 tháng 4 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

    Đổi 56cm = 5,6dm

    Chu vi đáy là :

        ( 5,6 + 4 ) x 2 = 19,2 ( dm )

    Diện tích xung quanh là :

        19,2 x 5 = 96 ( dm2 )

    Diện tích đáy là :

        5,6 x 4 = 22,4 ( dm2 )

    Diện tích tôn cần dùng là :

        22,4 + 96 = 118,4 ( dm2 )

                        Đáp số : 118,4 dm2

Đọc tiếp...
Ash Ngọc Anh Ash Ngọc Anh 15 tháng 2 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

thanks bạn nha

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh Phạm Thị Thùy Linh 6 tháng 5 2019 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(2.4 + 1.6 ) x 2 = 8 ( cm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

8 x 1.5 = 12 \(\left(cm^2\right)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

12 + 2 x ( 2.4 + 1.6 ) = 19.68 \(\left(cm^2\right)\)

Đáp số : Diện tích xung quanh \(12cm^2\)

Diện tích toàn phần \(19.68cm^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Linh Nguyễn Thị Thảo Linh 5 tháng 5 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Mk ko rảnh đến mức mà phải trượt lên đọc từng từ bn viết đâu

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu nguyenminhhieu 6 tháng 5 2019 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(2,4+1,6)x2=8 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

8x1,5=12 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

12+2x(2,4+1,6)=19,68 (cm2)

Đ/S: Diện tích xung quanh của HHCN: 12cm2

       ________ toàn phần của HHCN: 19,68 cm2

Đọc tiếp...
❌Bùi Thị Huyền Chi❌ ❌Bùi Thị Huyền Chi❌ 23 tháng 3 2019 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

thể tích hộp đó là: 18x15x10=2700 cm3

đ/s:..

ko chắc nha

~.~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Ngọc Bích 23 tháng 3 2019 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 18x15x10=2700(cm3)

Đáp số: 2700 cm3

Đọc tiếp...
Vũ Mạnh Hòa Vũ Mạnh Hòa 23 tháng 3 2019 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

hình nền j mà sexy vậy ta

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: