Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hà Quỳnh Như 4 tháng 3 2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt luôn nằm trên cạnh của hình lập phương lớn. Ta xét 4 cạnh đáy trên hình lập phương lớn, mỗi cạnh trừ đi 2cm. (vì hình lập phương nhỏ ở 8 đỉnh được sơn 3 mặt)

Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt của đáy trên:

    (12 - 2) x 4 = 40 (hình)

Xét 4 cạnh xung quanh của hình lập phương lớn. vì đáy dưới không sơn nên mỗi cạnh chỉ trừ đi 1cm.

Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt của 4 cạnh xung quanh:

     (12 - 1) x 4 = 44 (hình)

Có tất cả: 40 + 44 = 84 (hình)

Đọc tiếp...
nguyễn thu hiền 15 tháng 2 2016 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

84 hình các bạn ạ . mình nha

Đọc tiếp...
Tran Van Phu 2 tháng 1 2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm
84 chac chan
Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 16 tháng 4 2015 lúc 5:24
Báo cáo sai phạm

Diện tích một mặt của hình lập phương là : 150 : 6 = 25 cm2 

Cạnh của hình lập phương là 5 vì : 5 x 5 = 25 cm2.

Số hình lập phương nhỏ là : 5 x 5 x 5 = 125 hình 

Đ/s : 125 hình

Đọc tiếp...
Manel Neuer 11 tháng 3 2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích một mặt của hình lập phương là: 150:6=25cm2

Cạnh của hình lập phương là 5 tại vì: 5*5=25cm2

Số hình lập phương nhỏ là 5*5*5=125

Đ/S 125 hình lập phương nhỏ

Đọc tiếp...
Trần Duy Khiêm 8 tháng 4 2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

125 hình là đúng

Đọc tiếp...
Trần Sử Bảo Châu 13 tháng 8 2016 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh căn nhà: (9+6)x2x5= 150 (m2)
Diện tích trần nhà: 9x6= 54 (m2)
Diện tích 4 cừa sổ: (1.5x1.5)x4= 9 (m2)
Diện tích 2 cửa ra: (1.6x2.2)x2= 7.04 (m2)
Diện tích cần quét vôi: (150+54)- (9+7.04)= 187.96 (m2)
Đáp số: 187.96 m2
Nếu sai tha lỗi cho mình nha ^^

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 12 tháng 8 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh căn phòng là:
( 9 + 6 ) x 2 x 3,5 = 105 ( m2 ) 0,5 đ
Diện tích trần nhà : 9 x 6 = 54 ( m2) 0,5 đ
Diện tích cần quét vôi là: 105 + 54 – 15 = 144 ( m2 ) 0,5 đ
Đáp số: 144 m2

tích mik nhé

Đọc tiếp...
nguyen thi mai 4 tháng 3 2019 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

187.96 m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 8 tháng 8 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hlp là a

Diện tích xung quanh hlp là 4 x a x a

Diện tích toàn phần hlp là 6 x a x a

Tổng diện tích xung quanh và toàn phần là 4 x a x a + 6 x a x a = 10 x a x a = 360 

=> a x a = 360 : 10 = 36 = 6 x 6 

=> a = 6 

Vậy cạnh hlp là 6 cm

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 9 tháng 6 2018 lúc 8:03
Báo cáo sai phạm

bài giải

Gọi cạnh  hình lập phương là a

Diện tích xung quanh hình lập phương  là

4 x a x a

Diện tích toàn phần  hình lập phương là

6 x a x a

Tổng diện tích xung quanh và toàn phần là

4 x a x a + 6 x a x a = 10 x a x a = 360 

=> a x a = 360 : 10 = 36 = 6 x 6 

=> a = 6 

Vậy...............

hok tốt

Đọc tiếp...
At the speed of light 13 tháng 2 2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Cạnh bằng 6 cm nhé bạn

Bài này mình làm rồi

Thank you

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 17 tháng 3 2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

giải

đổi : 1,2 dm = 12 cm 
thể tích của cái thùng là : 36 x 24 x 12 = 10 368 ( cm3 )
số cục xà bông trong thùng là :   10 368 : ( 3 x 3 x 3 ) = 384 ( cục )
số cục xà bông còn lại là :   384 - ( 384 x 1/3 ) = 256 ( cục )
khối lượng của mỗi cục xà bông là :    14 kg = 14 000 g ; 1,2 kg = 1200 g 
   ( 14 000 - 1200 ) : 256 = 50 ( g )

đáp số:...........

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Văn Hiếu 25 tháng 2 2017 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

a) thể tích cái thùng là 

36*24*12=10368 cm3

thể tích cục xà phòng là

3*3*3= 27 cm3

số cục xà phòng là

10368/27= 384 cục xà phòng

b)384 cục xà phòng nặng là

14*3=42kg

thùng xà phòng nặng là

42+ 1,2=43,2kg

mỗi cục xà phòng nặng là

43,2/384=0,1125kg

đáp số : 0,1125 kg

Đọc tiếp...
trần như 17 tháng 3 2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh là : ( 4+3,5 ) x2x3 = 45 (m2)
Diện tích quét xi là : 45+ 4x3.5 = 59 (m2)
Số thời gian để quét xi là : 59x1.5 = 88.5 (phút )
                                                 Đ/S : 88.5 phút 

Đọc tiếp...
nguyễn lê quỳnh 10 tháng 3 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

S xung quanh là :(4+3.5) x 2x3 = 45 (m2)

S toàn phần là : 45 + 4x3.5 = 59 (m2)

Số thời gan quét xi măng là : 59 x 3.5 = 88.5 (phút )

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 6 tháng 3 2016 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh Hình HCN là :

(4+3,5)x2x3=45(cm2)

Diện tích quét xi măng là : 

45+4x3,5=59(cm2)

Số thời gian để quét xi măng là :

59x1,5=88,5 phút.

Đáp số : 88,5 phút

Đọc tiếp...
trần anh tuấn 13 tháng 5 2019 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nếu cạnh hình lập phương tăng 10% thì cạnh bằng a+a/10=\(\frac{aa}{10}\)

thể tích hình lập phương lúc đầu a x a x a= a3

thể tích hình lập phương lúc sau \(a\frac{a}{10}\)x\(a\frac{a}{10}\)x\(a\frac{a}{10}\)=a3+\(\frac{a^3}{1000}\)

tăng thêm là \(\frac{a^3}{1000}\)

Đọc tiếp...
*Nước_Mắm_Có_Gas* 24 tháng 2 2019 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

thể tích lúc đầu là 100a*100a*100a=1000000

thể tích lúc sau là 110a*110a*110a= 1331000

vậy (1331000-1000000)/1000000=33%

Đọc tiếp...
buivanthanh 27 tháng 3 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm
hoabinhyenlang 26 tháng 2 2015 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

số lít nước đổ vào bể là : 

120 x 20 = 2400 ( lít nước )

đổi 2400 lít nước = 2,4 m3

diện tích đáy của bể nước là :

2,4 : 0,8 = 3 ( m2 )

chiều rộng của bể nước là:

3 : 2 = 1,5 (m)

số lít nước mới đổ vào bể là:

60 x 20 === 1200 ( lít nước )

đổi 1200 lít nước =1,2 m3

thể tích của bể nước là :

1,2 + 2,4 = 3,6 (m3)

chiều cao của bể nước là : 

3,6 : 3 = 1,2 (m)

đáp số : a) 1,5 m

             b) 1,2 m

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 8 tháng 3 2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

a,1.5m

b,1.2m 

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 5 tháng 3 2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

a)Thể tích nước tăng lên là :

120 x 20 = 2400 (lít) = 2,4 m3

Chiều rộng là :

2,4 :(2 x 0,8) = 1,5(m)

b)Số lít nước đc đổ vào bể là

(120+60) x 20  = 3600(lít) = 3,6 m3

Chiều cao là

3,6 : (2 x 0,8) = 2,25 (m)

<><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

nha

Đọc tiếp...
kiệt đẹp trai 29 tháng 7 2015 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Thể tích sẽ tăng thêm:2.2.2=8%

Đọc tiếp...
Oriana 21 tháng 2 2019 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Coi số đo cạnh hlp ban đầu là 100% thì cạnh hlp mới là:

100%+2%=120%(cạnh hlp ban đầu)

Diện tích hlp mới là:

120%*120%*120%=172,8%(diện tích hlp ban đầu)

Coi diện tích hlp ban đầu là 100% thì diện tích hlp mới là:

172,8%-100%=72,8%

đ/s:72,8%

Đọc tiếp...
la thị my 8 tháng 3 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình lập phương là a

Cạnh hình lập phương lúc sau là a*120%

Tỉ số thể tích hình lập phương mới so với hình lập phương ban đầu là :

a*120%*a*120%*a*120%/a*a*a=172,8%

hình lập phương đã tăng:

172.8%-100%=72,8%

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 19 tháng 4 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

 

Thể tích hộp là:

25x12x10=3000(cm3)

Diện ích hai đáy hộp là:

25x12x2=600(cm2)

Diện tích xung quanh hộp là:

(25+12)x2x10=740(cm2)

Diện tích giấy màu  bạn Hiền cần là:

600+740=1340(cm2)

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Linh 22 tháng 2 2017 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

dap an la 1340

chúc bạn học giỏi,luôn gặp may mắn trong cuộc sống

Đọc tiếp...
Trần Võ Minh Hoàng 24 tháng 4 2018 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Perfect 1340 cm

Đọc tiếp...
NAU TE 28 tháng 4 2015 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

diện tích bốn bức tường của phòng học là :

( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của phòng học là :

6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi của phòng học là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5 ( m2 )

đáp số : 102,5 m2

1 đ-ú-n-g nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Ngọc 7 tháng 5 2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể nước là:

    1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 (m)

      Đáp số : 1,5 m

Chúc bạn học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Jang Won-young 7 tháng 5 2019 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

1,5m

Ok

Ko

Đọc tiếp...
Vương Tuấn Khải 7 tháng 5 2019 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể nước là :

1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 ( m )

Đáp số : 1,5 m

Hok tốt

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 6 tháng 5 2019 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

(2.4 + 1.6 ) x 2 = 8 ( cm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

8 x 1.5 = 12 \(\left(cm^2\right)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

12 + 2 x ( 2.4 + 1.6 ) = 19.68 \(\left(cm^2\right)\)

Đáp số : Diện tích xung quanh \(12cm^2\)

Diện tích toàn phần \(19.68cm^2\)

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 6 tháng 5 2019 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(2,4+1,6)x2=8 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

8x1,5=12 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

12+2x(2,4+1,6)=19,68 (cm2)

Đ/S: Diện tích xung quanh của HHCN: 12cm2

       ________ toàn phần của HHCN: 19,68 cm2

Đọc tiếp...
Phan nguyễn Tuyết Nhi 1 tháng 4 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

a)Thể tích bể nước là:

               4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3)

số lít nước ở trong bể

              4,8 x 85 :100 = 38,08 m3 = 38080 dm3 = 38080 lít

b)mức nước trong bể cao

               38,08 : ( 4 x 4) = 2,38 ( m)

                   Đs :a)38080 lít

                        b) 2,38 m

Đọc tiếp...
Phan nguyễn Tuyết Nhi 1 tháng 4 2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

 a)Thể tích bể nước là:

               4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3)

b)Số lít nước trong bể:

              44,8 x 85 : 100 =38,08 m3 = 38080 dm3 = 38080 lít

  Mức nước trong bể cao:

             38,08 : ( 4x 4) = 2,38 (m)

                    Đs : a)38080 lít

                           b)2,38 m

 

 

Đọc tiếp...
Phan Thị Thu Trang 21 tháng 3 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

A)trong bể đang chứa số lít là:

(4*4*2.8)/100*85=38.08(l)

B)mức nước trong bể đang cao là:

38.08/4/4=2.38(m)

             Đáp số : a)38.08l

                          b)2.38 m

(k cho mình nha)

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 4 2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh căn phòng là :

 ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của căn phìng là :

 6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5  ( m2 )

                             đáp số : 102,5 m2

ai tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 1 tháng 5 2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh căn phòng là :

 ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của căn phìng là :

 6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5  ( m2 )

                             đáp số : 102,5 m2

ai tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Trang 5 tháng 5 2019 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, mk quên kiến thức rùi, để mk ôn lại

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19 tháng 4 2015 lúc 6:55
Báo cáo sai phạm

a/ Thể tích cái hộp đó là:

               10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng là:

               10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

                         Đáp số: a/ 1000 cm3

                                     b/ 600 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Huyền 2 tháng 4 2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích cái hộp đó là:

  10 x 10 x 10 = 1000 ( cm3 )

b, Diện tích giấy màu bạn An cần dùng là:

  10 x 10 x 6 = 600 ( cm2 )

                    Đáp số :  a : 1000 cm3

                                 b : 600 cm2

Đọc tiếp...
LƯƠNG THỊ YẾN NHI 22 tháng 4 2019 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích của cái hộp hình lập phương đó là:

10 x 10 x 10=1000(cm3)

b, nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn an cần phải dùng số cm2 giấy màu là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

đáp số :a,1000 cm3

b,6002 cm

Đọc tiếp...
Vũ Gia Bảo 5 tháng 3 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

( 9 - 2 ) x ( 9 - 2 ) x 6 = 294

Đọc tiếp...
Khuất Châu Giang 5 tháng 3 2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

(9-2)x(9-2)x6=294

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 1 tháng 4 2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Số hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt là:

( 9 - 2 ) x ( 9 - 2 ) x 6 = 294 

Đáp số : 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: