Giúp tôi giải toán và làm văn


vbn 09/08/2015 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Chiều dài cái bể là :

1,5 x 120% = 1,8 ( m )

Chiều rộng cái bể là :

1,5 x 0,8 = 1,2 ( m )

V cái bể là :

1,5 x 1,8 x 1,2 = 3,24 ( m3)

Đ/s: 3,24 m3

Đọc tiếp...
Hikari 22/04/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh căn phòng là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

diện tích toàn phần căn phòng là:

84 + 27 = 111 (m2)

diện tích cần quét vôi là:

111 - 8,5 = 102,5 (m2)

đáp số: 102,5 m2.

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thu Phuong 29/04/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

102.5 km2

Đọc tiếp...
Con bố Sơn 03/05/2017 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Đáp số:102,5 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 19/02/2018 lúc 08:11
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể là:

 2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3

Vì 1dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lít

Mực nước trong bể còn:

3600-900=2700(lít)

Đáp số:2700 lít.

hok tốt !

Đọc tiếp...
Rem 17/04 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

thể tích của bể là

2x1,5x1,2=3 m3

doi 3,6 m3=3600dm3

vi 1 dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lit

mực nước trong bể còn là

3600-900=2700 lit

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Tú 18/02/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể là:

       2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3

Vì 1dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lít

Mực nước trong bể còn:

        3600-900=2700(lít)

                  Đáp số:2700 lít.

Đọc tiếp...
NAU TE 26/04/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

 

Diện tích 4 mặt tường = diện tích xung quanh = Chu vi đáy x chiều cao = (8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 m2

Diện tích trần nhà = diện tích một mặt đáy = 8 x 6 = 48 m2

Vì diện tích cái cửa là 15m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 98 + 48 - 15 =  131 m vuông

       1m vuông hết 25 000 đồng

nên 131m2  hết 25 000 x 131 = 3 275 000 đồng

**** nhé

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 17/04 lúc 05:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích 4 mặt tường = diện tích xung quanh = Chu vi đáy x chiều cao = (8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 m2

Diện tích trần nhà = diện tích một mặt đáy = 8 x 6 = 48 m2

Vì diện tích cái cửa là 15m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 98 + 48 - 15 =  131 m vuông

       1m vuông hết 25 000 đồng

nên 131m2  hết 25 000 x 131 = 3 275 000 đồng

**** nhé

Đọc tiếp...
Bạn Bè Là Nhất 22/04/2016 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Mk cx ms lớp 5 và k bk giải, mấy bn viết lời giải vs phép tính cho mk xem vs nha. Thanks nhìu!!!

Đọc tiếp...
Hikari 01/03/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

thể tích bể để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m3)

24 m3 = 24000 dm3.

24000 dm3 = 24000 lít

vậy trong bể chứa 24000 lít nước.

mực nước trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

đáp số: a) 24000 lít.

           b) 2 m.

Đọc tiếp...
Trung 23/02/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

thể tích bể để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m3)

24 m3 = 24000 dm3.

24000 dm3 = 24000 lít

vậy trong bể chứa 24000 lít nước.

mực nước trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

đáp số:

a) 24000 lít.

b) 2 m

Đọc tiếp...
Chu Tuyết Trinh 04/04/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a,24000l

b,2m

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 18/02/2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Số hình lập phương nhỏ theo chiều đứng sơn 2 mặt :((12 -1) x4 = 44 hình

 

Số hình lập phương nhỏ theo chiều ngang  được sơn 2 mặt :((12 -2) x4 = 40 hình

Tất cả hình lập phương nhỏ 1 cm3 được sơn 2 mặt : 44 + 40 = 84 ( hình)

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 18/02/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

84 hình bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19/04/2015 lúc 06:55
Báo cáo sai phạm

a/ Thể tích cái hộp đó là:

               10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng là:

               10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

                         Đáp số: a/ 1000 cm3

                                     b/ 600 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Huyền 02/04/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích cái hộp đó là:

  10 x 10 x 10 = 1000 ( cm3 )

b, Diện tích giấy màu bạn An cần dùng là:

  10 x 10 x 6 = 600 ( cm2 )

                    Đáp số :  a : 1000 cm3

                                 b : 600 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Văn Anh Vũ 9 giờ trước (14:17)
Báo cáo sai phạm

Bạn Trà Thái Thị Thanh làm sai rồi 600m2 sao lại ra 600m?

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 21/02/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Thể tích phòng học đó là:

8x5x4=160(m3)

Thể tích phòng học sau khi mở rộng là:

4,5x60=270(m3)

Chiều dài phòng học sau khi mở rộng là:

270:(5x4)=13,5(m)

Cần kéo thêm là:

13,5-8=5,5(m)

      Đáp số: 5,5m

k nha

Đọc tiếp...
hà thị thuỳ trâm 22/02/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm
vũ tiến đạt 14/04/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

5,5 m nha bạn

Đọc tiếp...
NAU TE 16/04/2015 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

 

a) Thể tích bể là 4x3x2,5=30 (m3)

đổi 30 m3=30000 lít

Số nc có trong bể= 30000x80%=24000(l)
b) đổi 24000 lít =24m3
 mức nước trong bể cao 24:4:3=2(m)

Đọc tiếp...
Tomori Nao 16/02/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích bể là:

4 . 3 . 2,5 = 30 (m3)

Đổi: 30 m = 30 000 lít

Số nước có trong bể = 30 000. 80% = 24 000 (lít)

b, Đổi: 240 000 lít = 24 m3

Mức nước trong bể cao:

24 : 4 : 3 = 2 (m)

Đáp số: . . .

Đọc tiếp...
Nguyển Thị Phương Thảo 06/04/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Đáp số là a)24 dm3                                         B)2m

các bạn nhớ bấm đúng cho mình nha^-^

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Đổi: 8 dm = 0,8 m

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là: 

               (1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích được sơn là:

               3,36 + 1,5 x 0,6 x 2 = 5,16 (m2)

                         Đáp số: 5,16 m2 

Đọc tiếp...
công chúa bọ cạp 10/03/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

5,16 cm2

Đọc tiếp...
Ngô Nhật Trang 29/04/2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

5,16 nha bạn

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 10/08/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

1m=10dm

thể tioch là :

10x5x6=300 (dm3)

d/S:...

Đọc tiếp...
olympic 27/04/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Đổi 1m = 10dm

Thể tích cái bể là :

10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

ĐS : 300dm3

**** mình nhá !

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 11/08/2017 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

1 m = 10 dm

Thể tích bể cá là :

10 x 5 x 6 = 300 ( dm3 )

Đáp số : 300 dm3

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13/04/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh căn phòng là :

 ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của căn phìng là :

 6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5  ( m2 )

                             đáp số : 102,5 m2

ai tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 01/05/2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh căn phòng là :

 ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của căn phìng là :

 6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5  ( m2 )

                             đáp số : 102,5 m2

ai tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 23/04/2015 lúc 06:43
Báo cáo sai phạm

Thể tích nước lúc đầu :

8 x 8 x 6 = 384 ( dm3 )

Thể tích nước lúc sau :

8 x 8 x 7 = 448 ( dm3 )

Thể tích cây san hô là :

448 - 384 = 64 ( dm3 )

Đáp số : 64 dm3

Cho mình 1 like nha !

Đọc tiếp...
ngô thế trường 13/04/2018 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

thể tích nước lúc đầu là:

8x7=56(m)

cây san hô chiếm số thể tích là:

56:2=28(thể tích)

đáp số:28 thể tích

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 07/04/2018 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Thể tích nước lúc đầu :

8 x 8 x 6 = 384 ( dm3  )

Thể tích nước lúc sau :

8 x 8 x 7 = 448 ( dm3  )

Thể tích cây san hô là :

448 - 384 = 64 ( dm3  )

Đáp số : 64 dm3 

Đọc tiếp...
phan thị diệu my 08/04/2016 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Thể tích của cái hộp đó là

     25*12*10=3000(cm2)

Diện tích xung quanh là  

(25+10)*2*12=740 (cm)

Cần số giấy là 

740+25*12*2=1340 (cm2)

Đọc tiếp...
Laular 19/04/2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Cho mình sorry , bài làm như thế này :

A,Thể tích của cái hộp là :

   25 x 12 x 10 = 3000 (cm3)

B, Chu vi mặt đáy của cái hộp là :

   (25 + 12 ) x 2 = 74

Diện tích xung quanh là :

   74 x 10 = 740 (cm2)

Diện tích 1 mặt đáy là :

   25 x 12 = 300 (cm2)

Cần số mét vuông giấy màu là :

  740 + 300 x 2 = 1340 (cm2)

                       Đ/S : a, 3000cm3 ; b, 1340 cm2

   

Đọc tiếp...
hatsune miku 22/05/2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hộp đó là:

25 x 12 x 10 = 3000 ( cm² )

Diện tích xung quanh cái hộp đó là:

( 25 + 10 ) x 2 x 12 = 740 ( cm )

Số giấy cần làm là:

740 + 25 x 12 x 2 = 1340 ( cm² )

Đáp số: 1340 cm²

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Tuyên 18/04/2016 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

cạnh hình lập phương mới là:

3x2=6 (cm)

thể tích hình lập phương mới là

6x6x6=216 (cm3)

thể tích của của hình lập phương cũ

3x3x3=27 (cm3)

thể tích của nó gấp lên:

216:27=8 (lần)

đs:8 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tài 04/05/2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

Quá dễ 8 lần

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 04/05/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình lập phương ms Lạ :

 3 x 2 = 6 ( cm )

Thể k lập phương ms lạ :

6 x 6 x 6 = 216 ( cm3 )

Thể k lập phương cũ là :

3 x 3 x 3 = 27 ( cm3 )

thể k của nó sẽ gấp lên :

216 : 27 = 8 ( lan )

Đáp số : 8 lần

Đọc tiếp...
mộ đom đóm 20/04/2015 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nươc là:

    1.5*0.8*1=1.2[cm3]

phải đổ số gánh nươc thì mới đầy bể là:

    1.2:30=0.04[gánh]

             d/s:0.04 gánh

Đọc tiếp...
Sóc Lá Cây 20/04/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

0,04 gánh

Đọc tiếp...
45rt 14/06/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

thể tích bể là:

1,5x0,8x1 =1,2[m3]

1,2 m3=1200 dm3

cần số gánh nước là:

1200:30=40[gánh]
đáp số : 40 gánh

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 19/04/2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

 

Thể tích hộp là:

25x12x10=3000(cm3)

Diện ích hai đáy hộp là:

25x12x2=600(cm2)

Diện tích xung quanh hộp là:

(25+12)x2x10=740(cm2)

Diện tích giấy màu  bạn Hiền cần là:

600+740=1340(cm2)

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Linh 22/02/2017 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

dap an la 1340

chúc bạn học giỏi,luôn gặp may mắn trong cuộc sống

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Nhân 07/04/2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

1340 nhé

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

a )

Thể tích bể nước là :

      \(4x4x2,8=44,8\left(m^3\right)\)

    Đổi : \(44,8m^3=44800dm^3\)

Trong bể có số lít nước là : 

       \(44800:100x85=38080\left(l\right)\)

b )   Đổi : \(38080dm^3=38,08m^3\)

Chiều cao của bể nước là :

        \(38,08:\left(4x4\right)=2,38\left(m\right)\)

                        Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 08/04/2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

a . 38080 lit

b . 2,38 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3)

Số l nước trong bể là :

44,8*85:100=38,08(m3)=38080l

b) Mực nước trong bể cao là :

38,08:(4x4)=2,38(m)

Đáp số : a) 38080l.

             b) 2,38m

Đọc tiếp...
Hikari 22/04/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

chu vi đáy bể nước là:

6,72 : 1,2 = 5,6 (m)

nửa chu vi đáy bể nước là:

5,6 : 2 = 2,8 (m)

chiều dài đáy bể nước là:

(2,8 + 0,6) : 2 = 1,7 (m)

chiều rộng đáy bể nước là:

2,8 - 1,7 = 1,1 (m)

thể tích bể nước là:

1,7 x 1,1 x 1,2 = 2,244 (m3) = 2244 (dm3) = 2244 lít.

75% nước trong bể nước là:

2244 : 100 x 75 = 1683 (lít)

thời gian để nước bằng 75% thể tích bể là:

1683 : 561 = 3 (giờ)

đáp số: 3 giờ.

Đọc tiếp...
Đặng Hữu Đạt 23/02/2017 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

3 giờ mình làm rùi

Đọc tiếp...
hoang hoai thuong 22/02/2018 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

bai nay ketqua la 3 gio vi minh da lam roi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: