Giúp tôi giải toán


Lê Thị Kim Oanh 01/03/2015 lúc 19:51

Thể tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là :

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

50000 cm3= 50 m3= 50 lít nước

Thể tích nước có trong bể là :

50 x 1/4 = 12,5 ( lít nước )

95 % thể tích của bể là :

50 x 95 : 100 = 47,5 ( lít nước )

Số lít nước cần đổ thêm là :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít nước )

Đáp số : 35 lít nước

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 13:34

Thể tích bể cá là:

      25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

Thể tích nước trong bể là: 

     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

Số lít nước đã đổ thêm là: 

     50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

Số lít nước cần đổ thêm là: 

    47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: 35 lít nước. 

Đỗ Hoàng Hải 23/03/2017 lúc 20:39

35 l

chúc bạn học giỏi

Sakura 04/05/2015 lúc 15:17

Theo giả thiết thì ta có chiều dài,chiều rộng,chiều cao của khối hộp chữ nhật lần lượt gồm: 16,12,8 khối lập phương nhỏ. 
Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt đó là các hình nằm trên các cạnh của khối hộp ( trừ các khối lập phương ở đỉnh).Có 12 cạnh và có 3 loại độ dài nên ta có thể tính như sau: 
Có 4*(16-2+12-2+8-2)=120 khối lập phương nhỏ được sơn 2 mặt.

Nguyễn Quang Thành 27/02/2015 lúc 20:15

Không xếp được vì nếu sép thì có thể tích là:32x1=32(dm3)

Vì 32 ko bằng 3 số nào nhân với nhau nên ko được

Vũ Phương Linh 27/02/2015 lúc 20:42

Dựa vào công thứ tính thể tích hình lập phương: V=axaxa

Ta thấy: 3x3x3=27 và 4x4x4=64 nên với 32 hình lập phương nhỏ không thể xếp được 1 hình lập phương khác.

Nguyễn Hải Yến 27/02/2015 lúc 20:17

Không thể xếp được vì 32 chẳng bằng số nào nhân với chính nó rồi lại nhân tiếp với nó. Bài này ở trong Toán nâng cao lớp5 đúng k 

Dương Thị Mỹ Hạnh 10/04/2015 lúc 20:32

Chiều cao của bể là:

1.8 : 1.5 : 0.8 = 1,5 (m)

Đáp số: 1.5 m

Nguyễn Tiến Dũng 13/06/2017 lúc 17:18

Chiều cao bể:

1,8:1,5:0,8=1,5

sakura 13/06/2017 lúc 14:59

chiều cao của bể là:

1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 ( m )

Đáp số: 1,5 m

Miyuki 12/02/2015 lúc 21:01

ta thấy:81=9x9. Vậy chiều dài và chiều rộng hình hộp chữ nhật = 9cm

Diện tích toàn phần hình hộp chữ chữ nhật là:81x5=405(cm vuong)

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là : 405-(81x2)=243(cm vuong)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:243:2:(9+9)=6,75(cm vuong)

đáp số:6,75 cm vuông.

NAU TE 21/04/2015 lúc 20:52

Giải

Chiều rộng bằng 2/3 x 9 = 6m = 60dm

Diện tích nhà bằng 9 x 6 = 54m= 5400dm2

Diện tích một viên gạch bằng 3 x 3 = 9 dm2

Số viên gạch bằng 5400 : 9 = 600 viên

Số tiền mua gạch bằng 12.000 x 600 = 72.000.000 đồng

kinamoto chizuka 18/05/2017 lúc 21:02

Chiều rộng nền nhà là :

    9 * 2/3 = 6 ( m )

Diện tích nền nhà là :

    9 * 6 = 54 ( m2 )

Đổi 3dm = 0,3 m

Diện tích viên gạch hình vuông là :

    0,3 * 0,3 = 0,09 ( m2 )

Lát căn nhà đó hết số viên gạch là :

    54 : 0,09 = 600 ( vien )

Số tiền mua gạch để lát cả nền nhà đó là :

      600 * 12000 = 72000000 ( dong )

                         D/S : 72000000 dong

yuuki asuna 18/05/2017 lúc 20:52

Diện tích nền nhà đó là : 

     9 x ( 9 x \(\frac{2}{3}\)) = 54 ( m2 )

Đổi: 3 dm = 0,3 m

Số viên gạch cần lát là :

      54 : ( 0,3 x 0,3 ) = 600 ( viên )

Số tiền mua gạch để lát cả nền nhà là :

     12 000 x 600 =7 200 000 ( đồng )

                        Đáp số : 7 200 000 đồng

mộ đom đóm 20/04/2015 lúc 16:12

thể tích bể nươc là:

    1.5*0.8*1=1.2[cm3]

phải đổ số gánh nươc thì mới đầy bể là:

    1.2:30=0.04[gánh]

             d/s:0.04 gánh

Sóc Lá Cây 20/04/2017 lúc 09:13

0,04 gánh

45rt 14/06/2017 lúc 09:46

thể tích bể là:

1,5x0,8x1 =1,2[m3]

1,2 m3=1200 dm3

cần số gánh nước là:

1200:30=40[gánh]
đáp số : 40 gánh

olympic 27/04/2015 lúc 11:32

Diện tích miếng tôn cần là :

40 x 40 x 5 = 8000 (cm2)

Thể tích là :

40 x 40 x 40 = 64000 (cm3)

ĐS : a) 8000cm2

       b) 64000cm3

**** mình nha !

tran hao nam 18/05/2017 lúc 19:46

Đáp số:a)8000cm2.

                 :b)64000cm3.

Phạm Việt Đức 18/05/2017 lúc 19:44

a, Diện tích miếng tôn để làm hộp là:

      40 x 40 x 5 = 8000 ( cm2 )

b, Thể tích của hộp là:

      40 x 40 x 40 =  64000 ( cm3 )

                  Đáp số: a : 8000 cm2

                              b : 64000 cm3

Thế giới kì diệu của Gumball 10/07/2015 lúc 12:29

Đầu tiên lấy các cạnh trừ cho 2

Muốn tính những hình không sơn mặt nào thì tính thể tích

Đổi: 1,6 dm = 16 cm              1,2 dm = 12 cm              

Chiều dài mới là: 16 - 2 = 14 (cm)

Chiều rộng mới là: 12 - 2 = 10 (cm)

Chiều cao mới là: 8 - 2 = 6 (cm)

Số hình không được sơn mặt nào là: 14 x 10 x 6 = 840 (hình)

Đáp số: 840 hình

Kudo Shinichi 07/04/2017 lúc 21:25

560 hay là 840 đây

mình ko biết bên nào đúng, bên nào sai

Nguyễn Thị Thu Hà 28/01/2016 lúc 18:22

120

olympic 27/04/2015 lúc 20:36

Diện tích xung quanh là :

(0,9 + 0,6) x 2 x 1,2 = 3,6 (m2)

Diện tích toàn phần là :

0,9 x 0,6 x 2 + 3,6 = 4,68 (m2)

ĐS : SXQ : 3,6m2

       STP : 4,68m2

**** mình nha !

Lê Mạnh Châu 17/05/2017 lúc 07:06

Bài giải:

Nửa chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

      84 : 2 = 42 ( cm )

Chiều rộng của mặt đáy là:

      42 : ( 2 + 1 ) = 14 ( cm )

Chiều dài của mặt đáy là:

       42 – 14 = 28 ( cm )

Chiều cao mặt đáy là:

        28 : 2 = 14 ( cm )

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

        ( 28 + 14 ) x 2 x 14 = 1176 ( cm2 )

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

         ( 28 x 14 ) x 2 + 1176 = 1960 ( cm2 )

                                                 Đáp số: 1960 cm2

Lê Mạnh Tiến Đạt 17/05/2017 lúc 06:29

Nửa chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

 84 : 2 = 42 ( m )

Chiều rộng mặt đáy là :

 42 : (2+1) = 14 (m)

Chiều dài mặt đáy là :

 42 – 14 = 28 (m)

Chiều cao là :

  28 x ½ = 14 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :

  (28+14) x 2 x 14 = 1176 ( m2 )

Diện tích toán phần hình hộp chữ nhật là :

  ( 28 x 14 ) x 2 + 1176 = 1960 ( m2 )

Nẹji 04/02/2016 lúc 07:57

Nửa chu vi đáy là:

        84:2=42(m)

Ta có sơ đồ:

Chiều rộng: /----------/             Tổng là 42

Chiều dài:   /----------/----------/----------/

Chiều rộng là:42:(1+3)=10,5(m)

Chiều dài là:42-10,5=31,5(m)

Chiều cao là:31,5:2=15,75(m)

Diện tích xung quanh của hhcn là:)

                (10,5+31,5)x2x15,75=1323(m2)

Diện tích toàn phần của hhcn là:

               1323+10,5x31,5x2=1984,5(m2)

                                 Đs:1984,5m2

Lê Mạnh Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 10:47

a )

Thể tích bể nước là :

      \(4x4x2,8=44,8\left(m^3\right)\)

    Đổi : \(44,8m^3=44800dm^3\)

Trong bể có số lít nước là : 

       \(44800:100x85=38080\left(l\right)\)

b )   Đổi : \(38080dm^3=38,08m^3\)

Chiều cao của bể nước là :

        \(38,08:\left(4x4\right)=2,38\left(m\right)\)

                        Đ/S : ... ...

Edogawa Conan 08/04/2015 lúc 16:25

a . 38080 lit

b . 2,38 m

Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 19:24

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3)

Số l nước trong bể là :

44,8*85:100=38,08(m3)=38080l

b) Mực nước trong bể cao là :

38,08:(4x4)=2,38(m)

Đáp số : a) 38080l.

             b) 2,38m

Trần Ngọc Mai 07/05/2015 lúc 16:52

Diện tích cái hộp là:

      25x25x25=15 625  (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

      25x25x5=3 125   (cm2)

           Đáp số: 3 125 cm2

Nguyên Nguyễn Lê Thảo 27/01/2015 lúc 20:11

muon tinh dien tich bia can dung ta phai tim dien tich toan phan cua hop 

ta co : 1,5*1,5*5= 11,25 ( dm vuong ) 

 

Nguyễn Ngọc Mỹ Chi 18/01/2016 lúc 19:32

                           Bài giải:

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt

Vậy diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

2,5 x 2,5 x 5 = 31,25(dm2)

Đáp số:31,25 dm2

Hikari 28/04/2015 lúc 20:27

diện tích xung quanh căn phòng là:

(8 + 4,5) x 2 x 4 = 100 (m2)

diện tích trần nhà căn phòng là:

8 x 4,5 = 36 (m2)

diện tích toàn phần căn phòng là:

100 + 36 = 136 (m2)

diện tích cần quét vôi là:

136 - 8,9 = 127,1 (m2)

đáp số: 127,1 m2.

Chọn bài cua mk nhé bạn!

Ran đáng yêu 123 16/05/2017 lúc 12:16

 Diện tích xung quanh căn phòng là:

   (8+4,5)x2x4= 100 (m2 )

  Diện tích tràn căn phòng là:

   8x 4,5 = 36 (m2)

Diện tích toàn phần của căn phòng đó là:

    36 + 100 = 136 (m2)

 Diện tích cần quét vôi trong căn phòng là:

    136- 8,9 =127,1 (m2)

 đáp số:127,1 m2

đúng thì tịk nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: