Giúp tôi giải toán và làm văn


Thiên Tỷ 13 tháng 8 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 ( m )

Khi tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 2m thì chu vi hình chữ nhật không đổi

Chiều dài mảnh đất ban đầu là :

28 : ( 3 + 1 ) x 3 + 2 = 23 ( m )

Chiều mảnh đất ban đầu là :

28 - 23 = 5 ( m )

Diện tích mảnh đất ban đầu là :

23 x 5 = 115 ( m2 )

Đáp số : 115 m2

Đọc tiếp...
pham tran viet an 15 tháng 8 2018 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi hcn là 56:2=28m

tăng cr 2 m và cd 2m thì cv hcn không đổi

cd ban đầu là 28:(3+1)*3+2=23 m

cr ban đầu là 28-23= 5m 

dt ban đầu là 23*5=115m2

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 15 tháng 8 2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 ( m )

Khi tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 2m thì chu vi hình chữ nhật không đổi

Chiều dài mảnh đất ban đầu là :

28 : ( 3 + 1 ) x 3 + 2 = 23 ( m )

Chiều mảnh đất ban đầu là :

28 - 23 = 5 ( m )

Diện tích mảnh đất ban đầu là :

23 x 5 = 115 ( m2 )

Đáp số : 115 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 2 tháng 11 2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

16,6666666666666666666666666666666% mới đúng nha.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 2 tháng 11 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

83,33333333333%.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 2 tháng 11 2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng chiều dài 20& thì phải giảm chiều rộng 25% để diện tk ko thay đổi !

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 20 tháng 8 2015 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

A B C D M N B Q

Đưa hình vuông nhỏ vào chính giữa hình vuông lớn như hình vẽ

Diện tích 4 hình  thang ABNM; BCPN; CDQP; DAMQ bằng nhau và =119:4= 29,75cm2

Chiều cao mỗi hình thang = 1/2(hiệu cạnh hình vuông lớn và hình vuông nhỏ)

Chiều cao mỗi hình thang là:    28:4 x 1/2= 3,5(cm)

Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 29,75x 2 :3,5=17(cm)

Hiệu độ dài hai đáy hình thang là: 28:4=7(cm)

Cạnh hình vuông nhỏ MNPQ là: (17-7:2=5(cm)

Diện tích hình vuông nhỏ MNPQ là:5x 5= 25cm2

Đọc tiếp...
ミ★ Đạt ★彡 25 tháng 2 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Tự hỏi tự trả lời và được GP ?? 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27 tháng 6 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

2 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 10 m

Mà 2 lần chiều rộng hơn chiều dài 5 m

Nên 2 lần chiều dai hơn chiều dài 10 + 5 = 15 m

Vậy chiều dài là: 15  m

2 lần chiều rộng là: 15 + 5 = 20m

Chiều rộng là: 20 : 2 = 10m

Chu vi hcn là: (15 + 10) x 2 = 50 m

Diện tích hcn là: 15  x 10 = 150 m2

ĐS:.....

Đọc tiếp...
Trần Huyền Linh 16 tháng 10 2016 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm
Trần Huyền Linh 16 tháng 10 2016 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm
việt hoàng 26 tháng 9 2018 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

 Gọi E,FE,F lần lượt là trung điểm của cạnh BD;ACBD;AC; HH  trung điểm CA′CA′ và II là giao điểm của EFEF và AA′AA′

▹▹ Xét tam giác CA′ACA′A Có FHFH là đường trung bình nên AA′//FHAA′//FH ⇒A′I//FH⇒A′I//FH

▹▹ Xét tam giác EHFEHF có A′I//FHA′I//FH và A′A′ trung điểm EHEH nên suy ra II trung điểm EFEF

Suy ra AA′AA′ đi qua trung điểm II của EFEF cố định.

▹▹ Chứng minh tương tự ta cũng có BB′;CC′;DD′BB′;CC′;DD′ đi qua II

Vậy 4 đoạn thẳng AA′;BB′;CC′;DD′AA′;BB′;CC′;DD′ đồng quy tại một điểm

Đọc tiếp...
Đỗ Công Tùng 8 tháng 6 2017 lúc 7:34
Báo cáo sai phạm

vi met phut o lech san bech]

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff,

gggggggggggggg,f,,,,,,,,,,,,,,,,

Đọc tiếp...
vananh 13 tháng 8 2018 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

nhưng các bạn phải viết cả lời giải cả phép tính và cả đáp số chư

Đọc tiếp...
Lê Thị Hà Linh 13 tháng 8 2018 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

a , gấp 3 lần

b , gấp 9 lần

tk nha Hân

Đọc tiếp...
Nghiện Thời loạn 5 tháng 3 2017 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

a gấp 3 lần

b gấp 9 lần

Đọc tiếp...
Trương Thị Khánh Linh 1 tháng 12 2014 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

chiều rộng hình chữ nhật là :

789.25/38.5=20.5 (m)

Chu vi của vườn cây hình chữ nhật là :

( 38.5+20.5)*2=118 (m)

Đáp số : 118 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 1 tháng 12 2014 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng vườn cây đó là 789,25 : 38,5 = 20,5 ( m )

Chu vi vườn cây đó là ( 38,5 + 20,5 ) x 2 = 118 ( m )

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Tuấn Anh 28 tháng 2 2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm
20x0,5=10 10/2=5 10x5=50
Đọc tiếp...
Trần Đức Long 23 tháng 5 2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là: a

       chiều rộng là: b

Ta có: a = b x 2 (1)

           (b + 20) x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 20 x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 30 = a + 15 (2)

            Thay (1) vào (2) ta được:

            b x 3/2 + 30 = b x 2 + 15

            b x 2 - b x 3/2 = 30 - 15

            b x ( 2 - 3/2 ) = 15

            b x 1/2 = 15

            b = 15 : 1/2 

            b = 30

            a = 30 x 2

            a = 60

            Vậy chiều dài của thửa ruộng là: 60 m

                   chiều rộng của thửa ruộng đó là: 30 m

                                                                Diện tích của thửa ruộng lúc đầu là:

                                                                             60 x 30 = 1800 (m2)

                                                                                   Đáp số: 1800 m2

            

            

Đọc tiếp...
lê nhật ánh 8 tháng 2 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là 1800 nhưng mà không biết cách làm như nào

Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh Anh 7 tháng 2 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bán kính nhân bán kính là 

12.56 : 3.14 = 4 ( cm2)

Vì 4 = 2x 2 nêm bán kính hình tròn là 2 cm

Cạnh hình vuông cũng chính là đường kính hình tròn

2 x2 = 4 ( cm)

Diện tích hình vuông 

4 x 4 = 16 ( cm2)

Đáp số 16cm2

nhớ cho mình nhé !!!

 

Đọc tiếp...
god enel 6 tháng 1 2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

bán kính nhân bán kính là

12.56 :3,14 =4 (cm)

\(\sqrt{4}=2\) nên bán kính là 2

cạnh hình vuông là

2x2=4 (cm)                   (vì đường kính hình tròn =\(\frac{1}{2}\)cạnh hình vuông)

diện tích hình vuông là

4x4 = 16 (cm2)

Đ/S :16 cm2

k mình nha

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 6 tháng 1 2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

16 cm2nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha nha

Đọc tiếp...
Somali__ 11 tháng 2 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích HCN đó là:

\(235\cdot\left(235\cdot\frac{1}{5}\right)=11045\left(m^2\right)\)

                                ĐÁP SỐ : \(11045\left(m^2\right)\)

Đọc tiếp...
Lulyly Loyalty
Trả lời
0
Đánh dấu

29 tháng 12 2019 lúc 22:13

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 3 tháng 12 2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a(m)

ta có 105 chia hết cho a,60 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(105,60)

105=3.5.7

60=2^2.3.5

ƯCLN(105,60)=3.5=15

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 15 m

chu vi của vườn là:

(105+60).2=330(m)

tổng số cây là:

330:15=22(cây)

vậy tổng số cây là 22 cây

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

COPY Ở ĐÂU THẾ Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 9 tháng 1 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

tăng 4% nha

tk cho mk nhé

thank you

Đọc tiếp...
Lê Hồng Anh 29 tháng 12 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

tang 4% nha

Đọc tiếp...
nguyentringhia 13 tháng 1 2019 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Tăng 4% nha bạn

Chúc học tốt

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 15 tháng 7 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng vườn cây là

 789,25 : 38,5 =20,5 (m)

Chu vi vườn cây là

(38,5+20,5) . 2 =118 (m)

Số mét hàng rào xung quanh vườn dài

118 -3,2 = 114,8 (m)

Đáp số :114,8 m

Đọc tiếp...
Giang Bách Họp 6 tháng 1 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

114,8

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 13 tháng 12 2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

kljlgjk;t

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: