Giúp tôi giải toán


sakura 10/01/2017 lúc 20:12

Diện tích hình chữ nhật là :

 16 x 10 = 160 ( m2 )

Nếu tăng chiều dài thêm 4 m thì chiều dài là :

  16 + 4 = 20 ( m )

Diện tích hình chữ nhật khi tăng là :

  20 x 10 = 200 ( m2 )

Diện tích tăng thêm là :

 200 - 160 = 40 ( m2 )

Diện tích tăng lên số phần trăm là :

 40 : 160 x 100 = 25 %

      Đáp số : 25 %

đúng ko bn ?

kazuto kiriyaga 10/01/2017 lúc 20:14

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì chiều dài tăng số % là:

4:16x100=25%

Vậy chiều dài sau khi tăng sẽ là 125%

Tỉ số của diện tích của cu và mới là:

125/100x100/100=5/4

Vậy tỉ số phần trăm của 2 diện  tích là:

5:4x100=125&

tăng số % là:

125-100=25%

Dap so :25%

Bùi Lê Thiên Dung 10/01/2017 lúc 20:17

sao bạn chùng hợp với m vậy bài tập về nhà của mình cũng vậy nè

Luong Thi Quynh Trang 07/01/2017 lúc 21:28

Đổi 1000km= 1000000000m2

Chiều dài của khu đất là: 1000000000 : 500 = 2000000(m)

Chu vi của khu đất là: ( 2000000 + 500 ) x 2 = 4001000 (m)

 k hộ nhé!

Nguyễn Quang Tùng 07/01/2017 lúc 21:23

đổi 1km vuông = 1000 m vuông 

chiều rộng hình chữ nhật là 

1000 : 500 = 2 ( m) 

đap số 2 m 

h nhé 

thanks

Huỳnh Phan Yến Nhi 07/01/2017 lúc 21:25

Đổi :\(1km^2=1000m^2\)

Chiều dài khu đất là :

   1000 : 500 = 2 ( m )

Chu vi khu đất là : 

    ( 500 + 2 ) x 2 = 1004 (m)

Namikaze Minato 10/01/2017 lúc 19:27

chu vi là

720 : 1/5 = 144

dạp so 144

Bùi Thảo Chi 29/12/2016 lúc 21:20

Ghi rõ cách làm, lời giải mà ai nhanh nhất mình sẽ tích cho~

Namikaze Minato 10/01/2017 lúc 19:28

bạn tích nha

Tran Van thang 29/12/2016 lúc 11:49

10872

co nang ngay tho 30/12/2016 lúc 12:06

hieu la 65+7=72

ta co :

chieu dai 2 phan 

chieu rong 1 phan

dai = 72:1+7=151

rong = 72:1x1=72

S= 151x72=10872

rong = 

​​​

Bùi Băng Băng 29/12/2016 lúc 20:13

Ban ghi cách giải được ko

Nguyễn Tiến Minh 23/12/2016 lúc 21:01

dien h hv canh x canh

dien h hcn chieu dai x chieu rong

ti so la lay hai so chia cho nhau ok

h cho mk nha

Nguyễn Đức Thịnh 23/12/2016 lúc 21:18

là hình chữ nhật ko phải hình vuông

Fujitora Ishito 23/12/2016 lúc 20:59

gọi chiều dài là : a

chiều rộng là : b

ta có :

(a-b) x 5 = a+b

a-b bằng 1 phần 

a+b bằng 5 phần 

suy ra :

a=3 phần 

b=2 phần

gọi 1 phần là c ta có : 

a=3xc

b=2xc

a x b = 3 x c x 2 x c = 6 x c x c = 600

c x c = 100

c=10

a=10x3=30

b=10x2=20

 chu vi = (30 + 20) x 2 = 100 ( m )

vậy chi vi hình chữ nhật là 100m

Nguyen Ngoc Hao 27/11/2016 lúc 10:13

90 bn nhé

Trần Gia Đạo 27/11/2016 lúc 10:04

Chu vi = 5 x chiều rộng

Chu vi = 2 x chiều dài + 2 x chiều rộng

2 x chiều dài = 5 x chiều rộng - 2 x chiều rộng = 3 x chiều rộng

Chiều dài = \(\frac{3}{2}\)x chiều rộng

Diện tích = \(\frac{3}{2}\)x chiêu rộng x chiều rộng = 486 m2

486 : \(\frac{3}{2}\) = chiều rộng x chiều rộng

Vì : 486 : \(\frac{3}{2}\) = 324 mà 324 = 18 x 18

Nên chiều rộng hình chữ nhật là  18 m

Và chiều dài là : 18 x \(\frac{3}{2}\)= 27 m

Chu vi hình chữ nhật : (27 + 18 ) x 2 = 90 m

Trần Gia Đạo 27/11/2016 lúc 09:37

Chu vi = 5 x chiều rộng

Chu vi = 2 x chiều dài + 2 x chiều rộng

Vậy :

2 x chiều dài = 5 x chiều rộng - 2 x chiều rộng = 3 x chiều rộng

Chiều dài = \(\frac{3}{2}\)x chiều rộng

Diện Tích = \(\frac{3}{2}\)x chiều rộng x chiều rộng 

Vì : 486 : \(\frac{3}{2}\)= 81 mà 81 = 9 x 9

Nên chiều rộng hình chữ nhật là 9 m

Và chiều dài hình chữ nhật là :

 \(\frac{3}{2}\)x 9 = 13,5 m

Chu vi hình chữ nhật là :

(13,5 + 9) x 2 = 45 m

Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 19:30

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )

  => AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)

=> FB = FD

=> tam giác DFB cân tại F

=> góc FBD = góc FDB (9)

Ta có: AD//BC ( cmt)

=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)

Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD

Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ

=> góc FBD = góc CBD = \(\frac{60}{2}\)= 30 độ

Mà góc FDB = góc FBD

=> góc FDB = 30 độ

d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng

Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM

  Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)

DC = BM(11)

Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)

Mà A,B,M thẳng hàng

=> BM//DC (12)

Tứ (11) và (12)

=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)

Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)

Mà góc ADC bằng 2 góc này

=> góc ADC = 120 độ

Xét góc ADC có:

góc ADB + góc BDC = 120 độ

=> 30 độ + góc BDC = 120 độ

=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14) 

Từ (13) và (14)

=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)

=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)

Có  E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 17:14

Xét hbh ABCD có:

F là trung điểm của AD (gt)

E là trung điểm của BC (gt)

=> EF là đường trung bình của hbh ABCD 

=> AB//EF//DC (t/c đướng trung bình của hbh)

Ta có: hbh ABCD

=> Góc A = Góc C và góc B = góc D( t/c hbh)

Ta có: EF//DC(cmt) => góc AFE = góc ADC ( cặp góc đồng vị)

Mà Góc B = Góc ADC (cmt)

  => Góc B = góc AFE (1)

Ta có: EF//DC(cmt) => Góc BEF = góc BCD (cặp góc đồng vị)

Mà góc A = góc BCD 

  => góc A =góc BEF (2)

Từ (1) và (2)

  => Tứ giác ABEF là hình bình hành (5) ( các cặp góc đối bằng nhau)

Ta có: AD = 2AB hay AB = \(\frac{1}{2}\)AD (3)

 mà AF = \(\frac{1}{2}\)AD(4)

 Từ (3) và (4) => AB = AF (6)

Từ(5) và (6) => tứ giác ABEF là hình thoi ( hbh + 2 cạnh kề bằng nhau)

=> AE vuông góc với BF

Ở CÂU a) bạn có thể cm AB//EF và  AF// BE đề suy ra hbh nha

b) Gói O là giao điểm của AE và BF

Ta có: tứ giác ABEF là hình thoi => BF là tia phân giác của góc B ( t/c hình thoi)

Ta có: góc A = góc BEF (cmt)

Mà góc A = 60 độ (gt) 

=> góc A = góc BEF = 60 độ

Xét tứ giác ABEF có:

 góc BAF + góc ABE + góc BEF + góc AFE = 360 độ

=> 60 độ + góc ABE + 60 độ + góc AFE = 360 độ

=> góc ABE + góc  AFE = 360 độ - 60 độ - 60 độ = 240 độ

Mà góc ABE = góc AFE 

=> góc ABE = góc AFE = \(\frac{240}{2}\)=120 độ

Ta có: BF là tia p/g của góc B => góc ABF = góc EBF = \(\frac{120}{2}\) 60 độ

Vậy góc EBF = góc BEF = 60 độ ( góc A  = góc BEF đã cm ở câu a)

Mà góc BEF = góc BCD ( đã cm ở câu a)

=> góc EBF = góc BCD (7)

Ta có: AD//BC( tứ giác ABCD là hbh)=> FD//BC=> tứ giác FDCB là hình thang (8)

 Từ (7) và (8) => tứ giác FDCB là hinh thang cân

Câu c và d dễ lắm, bạn cố suy nghĩ nha, nhưng mình nói thật bài này rất rất rất dễ luôn đó

c) 

     

nguyễn thu hòa 15/01/2017 lúc 14:53

sao cậu gia 60 vậy 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: