Giúp tôi giải toán và làm văn


lê thị ngọc anh 08/06/2018 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình đó lúc sau là :
100% + 4% = 104% (diện tích cũ)
Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :
100% + 30% = 130% (chiều rộng cũ)
Chiều dài mới là :
104% : 130% = 80% (chiều dài cũ)
Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là :
100% - 80% = 20% (chiều dài cũ)
Chiều dài cũ là :
2,4 : 20% = 12 (m)
Chiều dài mới là :
12 - 2,4 = 9,6 (m)
Đáp số : 9,6 m

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 08/06/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

giúp mình đi

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 08/06/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang hỏi câu này

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 08/02/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 04/01/2019 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

hình ABCD

mk nghĩ chỉ có 1 hình thui bn

k mk nhoa

*^*^*

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 04/01/2019 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Các hình ABCD, MNPQ, XYZT là hình bình hành, vì :

1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.

2. Các góc đối bằng nhau.

3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình DEFG không phải là hình bình hành vì không thỏa mãn 3 điều kiện trên. 

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 18/08/2015 lúc 07:09
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông lúc đầu cũng là chiều rộng của hình chữ nhật lúc sau là:

20:4=5 cm

Đổi : 2 m= 200 cm và 1 m = 100 cm

5 cm 200 cm 100 cm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

100+5+200=305 cm

Chu vi của hình chữ nhật là:

(305+5)x2=620 cm

                     Đáp/Số: 620 cm

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 18/08/2015 lúc 06:57
Báo cáo sai phạm

Theo công thức tính chu vi hình vuông.Thì P=ax4.

Mà 20 cm chính là chu vi của cái sân hình vuông.Vậy cạnh hình hình vuông sẽ bằng P:4=a hay:

 20:4=5( cm)

Vì mở rộng bên phải 2 m và bên trái 1 m nên hình vuông sẽ trở thành hình chữ nhật:

Đổi 2m=200 cm và 1m=100 cm

Mà chỉ mở rộng 2 cạnh cạnh phía trái và phía phải suy ra 2 cạnh còn lại của hình vuông vẫn giữ và trở thành chiều rộng.Vậy chiều dài hình chữ nhật là: 5+100+200=305(cm)

Theo công thức tính chu vi hình chữ nhật thì P=(a+b)x2.Mà đã có đầy đủ a;b tức là chiều dài và chiều rộng.Vậy sua khi mở rộng chu vi cái sân đó là:

(305+5)x2=620(cm)

Đọc tiếp...
Pham Mai Anh 03/07/2017 lúc 08:08
Báo cáo sai phạm

em pham phuong vy đáp số là bai1 132 bài2 620

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 13/01/2019 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

chiều dài mới là: 100%+20%=120%

chiều rộng mới là: 100%-20%= 80%

diện h mới là: 120%x80%= 96

tăng là: 100%-96%=4%

đ/s:...

k mk nhé

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 12/01/2019 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

chiều dài mới là: 20%+100%=120%

chiều rộng mới là: 100%-20%=80%

diện tích mới là: 120%x80%= 96%

tăng là: 100%-96%=4%

đ/s:...

k nha

Đọc tiếp...
Đinh Thị Oánh 15/12/2016 lúc 05:32
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật lúc đó là : 120% * 80 % = 96%

như vậy so với lúc ban đầu thì diện tích hình chữ nhật giảm và giảm đi số phần trăm là : 100 % - 96 % = 4% 

120% là lấy số phần trăm chiều dài ban đầu cộng với số tăng bạn nhé tương tự như vậy vơi schieeuf rộng 

Đọc tiếp...
nguyen vu hoang 28/12/2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Diệu Hoa OK ! Hihi !

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 28/12/2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

- Các hình ABCD, MNPQ, DEFG là hình bình hành, vì :

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

- Còn hình XYZT không là hình bình hành vì không thỏa mãn 3 điều kiện trên. 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 12/07/2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

VÌ CHIỀU RỘNG KHÔNG ĐỔI LÊN 2 LẦN CHIỀU DÀI BỊ CẮT LÀ 280 - 248 = 32M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT BỊ CẮT LÀ 32:2 = 16 M

CHIỀU DÀI MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ 16 X ( 6 - 1) = 80M

CHIỀU RỘNG MẢNH ĐẤT CÒN LẠI LÀ  248 : 2 - 80 = 44M

DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÒN LẠI LÀ 80 X 44 = 3520M2

Đọc tiếp...
tranngocthaonhi 21/01/2016 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

nua chu vi manh dat ban dau la:280:2=140 (m)
nua chu vi manh dat con lai la:248:2=124(m)
1/6 chieu dai luc dau la:140-124=16(m)
chieu dai luc dau la:16:1/6= 96(m)
chieu rong manh dat con lai la:124-80=44(m)
dien tich hinh chu nhat con lai la:80x44=3520(m2)
dap so:3520 m2

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 30/07/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Nua chu vi manh dat ban dau la:

280:2=140 (m)

Nua chu vi manh dat con lai la:

248:2=124(m)

1/6 chieu dai luc dau la:

140-124=16(m)

Chieu dai luc dau la:

16:1/6= 96(m)

Chieu rong manh dat con lai la:

124-80=44(m)

Dien h hinh chu nhat con lai la:

80x44=3520(m2) 

Vậy.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 25/12/2018 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

72 : 2 = 36 ( m )

Đổi 36m = 360dm

Chiều dài mảnh đất đó là:

(360 + 24) :2 = 192(dm)

Chiều rộng là:

192 - 54 = 138 (dm)

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 09/11/2014 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh đất đó là:

\(72:2=36 (m)\)

Đổi \(36m=360dm\)

Chiều dài mảnh đất đó là:

\((360+24):2=192(dm)\)

Chiều rộng mảnh đất đó là:

\(192-54=138(dm)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Anh 03/07/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là

72:2=36[m]=360 dm

Chiều dài mảnh đất đó là

[360+54]:2=207[dm]

Chiều rộng mảnh đất đó là

207-54=153[dm]

                   đ/s:chiều rộng:153 dm

                       :chiều dài:207 dm

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 10/12/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )
=> AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)
Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)
=> FB = FD
=> tam giác DFB cân tại F
=> góc FBD = góc FDB (9)
Ta có: AD//BC ( cmt)
=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)
Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD
Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ
=> góc FBD = góc CBD =
2
60 = 30 độ
Mà góc FDB = góc FBD
=> góc FDB = 30 độ
d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng
Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM
Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)
DC = BM(11)
Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)
Mà A,B,M thẳng hàng
=> BM//DC (12)
Tứ (11) và (12)
=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)
Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)
Mà góc ADC bằng 2 góc này
=> góc ADC = 120 độ
Xét góc ADC có:
góc ADB + góc BDC = 120 độ
=> 30 độ + góc BDC = 120 độ
=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14)
Từ (13) và (14)
=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)
=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)
Có E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

chúc bn hok tót @_@

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )

  => AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)

=> FB = FD

=> tam giác DFB cân tại F

=> góc FBD = góc FDB (9)

Ta có: AD//BC ( cmt)

=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)

Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD

Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ

=> góc FBD = góc CBD = \(\frac{60}{2}\)= 30 độ

Mà góc FDB = góc FBD

=> góc FDB = 30 độ

d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng

Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM

  Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)

DC = BM(11)

Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)

Mà A,B,M thẳng hàng

=> BM//DC (12)

Tứ (11) và (12)

=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)

Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)

Mà góc ADC bằng 2 góc này

=> góc ADC = 120 độ

Xét góc ADC có:

góc ADB + góc BDC = 120 độ

=> 30 độ + góc BDC = 120 độ

=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14) 

Từ (13) và (14)

=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)

=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)

Có  E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Xét hbh ABCD có:

F là trung điểm của AD (gt)

E là trung điểm của BC (gt)

=> EF là đường trung bình của hbh ABCD 

=> AB//EF//DC (t/c đướng trung bình của hbh)

Ta có: hbh ABCD

=> Góc A = Góc C và góc B = góc D( t/c hbh)

Ta có: EF//DC(cmt) => góc AFE = góc ADC ( cặp góc đồng vị)

Mà Góc B = Góc ADC (cmt)

  => Góc B = góc AFE (1)

Ta có: EF//DC(cmt) => Góc BEF = góc BCD (cặp góc đồng vị)

Mà góc A = góc BCD 

  => góc A =góc BEF (2)

Từ (1) và (2)

  => Tứ giác ABEF là hình bình hành (5) ( các cặp góc đối bằng nhau)

Ta có: AD = 2AB hay AB = \(\frac{1}{2}\)AD (3)

 mà AF = \(\frac{1}{2}\)AD(4)

 Từ (3) và (4) => AB = AF (6)

Từ(5) và (6) => tứ giác ABEF là hình thoi ( hbh + 2 cạnh kề bằng nhau)

=> AE vuông góc với BF

Ở CÂU a) bạn có thể cm AB//EF và  AF// BE đề suy ra hbh nha

b) Gói O là giao điểm của AE và BF

Ta có: tứ giác ABEF là hình thoi => BF là tia phân giác của góc B ( t/c hình thoi)

Ta có: góc A = góc BEF (cmt)

Mà góc A = 60 độ (gt) 

=> góc A = góc BEF = 60 độ

Xét tứ giác ABEF có:

 góc BAF + góc ABE + góc BEF + góc AFE = 360 độ

=> 60 độ + góc ABE + 60 độ + góc AFE = 360 độ

=> góc ABE + góc  AFE = 360 độ - 60 độ - 60 độ = 240 độ

Mà góc ABE = góc AFE 

=> góc ABE = góc AFE = \(\frac{240}{2}\)=120 độ

Ta có: BF là tia p/g của góc B => góc ABF = góc EBF = \(\frac{120}{2}\) 60 độ

Vậy góc EBF = góc BEF = 60 độ ( góc A  = góc BEF đã cm ở câu a)

Mà góc BEF = góc BCD ( đã cm ở câu a)

=> góc EBF = góc BCD (7)

Ta có: AD//BC( tứ giác ABCD là hbh)=> FD//BC=> tứ giác FDCB là hình thang (8)

 Từ (7) và (8) => tứ giác FDCB là hinh thang cân

Câu c và d dễ lắm, bạn cố suy nghĩ nha, nhưng mình nói thật bài này rất rất rất dễ luôn đó

c) 

     

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 28/02/2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     132 : 4 = 33 ( cm )

Chiều dài của hình chữ nhật là:

           33 + 5 = 38 ( cm )

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

        33 - 5 = 28 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

        38 x 28 = 1064 ( cm2)

                  Đáp số: 1064 cm2   


 

   

Đọc tiếp...
Lê Hương Giang 19/02/2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

1064 cm vuông là đúng đấy

Đọc tiếp...
phamthithaovy 29/02/2016 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông là:                                                                                                                                                                         132 : 4 = 33 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều dài của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 + 5 = 38 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều rộng của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 - 5 = 28 (cm)                                                                                                                                                                                    diện tích hình chữ nhật đó là:                                                                                                                                                                 38 * 28 = 1064 (cm2)                                                                                                                                                                                     Đáp số : 1064 cm2

Đọc tiếp...
MARKTUAN 15/09/2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

hình bạn tự vẽ nhan

câu a:xét tam giác ABC vuông tại A có BC^2=AB^2+AC^2=>BC^2=15^2=>BC=15

mà AM là trung tuyến hạ từ A của tam giác ABC nên AM=BC/2=15/2

câu b:ta có góc BAC=90 độ (giả thuyết);góc MEA=90 độ(gt);góc MFA=90độ(gt)

nên AEMF là hình chữ nhật 

câu c:vì AEMF là hình chữ nhật (câu b)nên AM=EF nên EF=15/2

k minh nhan

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 17/08/2015 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

Diện tích 1 viên gạch để lát là: 40 x 40= 1600 (cm2)
Diện tích nền nhà là: 1600 x 150 = 240000(cm2)= 24 m2
 

Đọc tiếp...
Ruxian 17/08/2015 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

diện tích 1 viên gạch là:

40 x 40 = 1600 ( cm2)

diện tích căn phòng là:

1600 x 150 = 240000 (cm2)= 24(m2)

đáp số:...

Đọc tiếp...
OOO Nhóc Bướng Bỉnh OOO 05/10/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

24 m2

ủng hộ mk nhaLinh Nguyễn

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 11/12/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

gọi chiều dài; chiều rộng của khu đất lần lượt là : a; b (a; b > 0; m)

có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5 nên :

\(\frac{a}{7}=\frac{b}{5}\)

đặt a/7 = b/5 = k 

=> a = 7k; b = 5k

có diện tích của khu đất là : 315 m2 => 7k.5k = 315

=> 35k2 = 315

=> k2 = 9

=> k = 3 (khong chọn - 3 vì a; b > 0)

thay vào là ra

Đọc tiếp...
123dungsl 22/10/2017 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

mình không biết làm câu này

Đọc tiếp...
TÔi NgU xi 26/05/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

1023/512 dm2 nha bạn

k nha bạn

Đọc tiếp...
Thám tử trung học Kudo Shinichi 26/05/2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông thứ 2 bằng 1/2 diện tích hình vuông thứ nhất, diện tích hình vuông thứ ba bằng 1/2 diện tích hình vuông thứ hai,...,diện tích hình vuông thứ 10 bằng 1/2 diện tích hình vuông thứ 9.
Diện tích hình vuông thứ nhất là: 1* 1 = 1 dm2
Tổng diện tích 10 hình vuông đó là: 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512
= 2*(1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512) - (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512)
= (2 + 1 +1/2 +1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256) - (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512)
= 2 - 1/512

= 1023/512 dm2

Đ/S: 1023/512 dm2

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 20/02/2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

coi cạnh ban đầu của hình vuongj là 100% thì cạnh sau khi tăng chiếm

100%+50%=150%(cạnh ban đầu)

coi diện tích hình vuông ban đầu là 100% thì diện tích sau khi tăng chiếm

150%*150%=225%(diện tích ban đầu)

diện tích hình vuông ban đầu là

193,5:225*100=86(cm2)

đáp số:86cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22/11/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

86 cm2 nha . 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: