Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Trường Sơn 27 tháng 2 2015 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh là a ,ta có

a * 5 +(a-5)*5=385

a*5+a*5-25=385

a*10=410

a=41

chu vi là 

41*4=164cm

 

Đọc tiếp...
Doraemon 22 tháng 6 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình vuông là a. 

Theo đề bài, ta có:

a x 5 + (a - 5) x 5 = 385

=> a x 5 + a x 5 - 25 = 385

=> a x 10 = 410

=> a = 41

Vậy cạnh hình vuông là 41 cm.

Chu vi hình vuông là:

41 x 4 = 164 (cm)

Đáp số: P = 164 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Duy 5 tháng 2 2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông là164cm2

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18 tháng 1 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
King Apollo 11 tháng 7 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :

92 : 2 = 46 ( m )

Nếu tăng chiều dài lên 5 m và rộng lên 5 m thì nửa chu vi là :

46 + ( 5+5 ) = 56 ( m )

Chiều rộng lúc đầu là :

( 56 : 2 ) - 5 = 23 ( m )

Chiều dài lúc đầu là :

56 - 23 = 33 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

23 x 33 = 759 ( m2 )

            Đáp số : 759 m2

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 20 tháng 2 2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

coi cạnh ban đầu của hình vuongj là 100% thì cạnh sau khi tăng chiếm

100%+50%=150%(cạnh ban đầu)

coi diện tích hình vuông ban đầu là 100% thì diện tích sau khi tăng chiếm

150%*150%=225%(diện tích ban đầu)

diện tích hình vuông ban đầu là

193,5:225*100=86(cm2)

đáp số:86cm2

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 17 tháng 6 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Coi cạnh hình vuông ban đầu là 100 thì diện tích là:

      100 x 100 = 10000

Coi cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là 150 thì diện tích sau khi tăng là:

     150 x 150 = 22500

Tỉ số phần trăm diện tích sau khi tăng và ban đầu:

     22500 / 10000 = 2,25 = 225%

Số phần trăm diện tích tăng thêm là:

    225% - 100% = 125%

Ta có 125% tương ứng với 193,5cm2.

Diện tích hình vuông ban đầu là :

    193,5 : 125 % = 154,8 (cm2)

                 Đ/s:...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22 tháng 11 2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

86 cm2 nha . 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 5 2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

5m 5m (1) (1)

Diện tích giảm đi là diện tích hình chữ nhật gạch kẻ = 255 m vuông

Chiều dài hình chữ nhật gạch kẻ là: 255 : 5 = 51 m

Vậy Chiều dài hình chữ nhật ban đầu hơn chiều rộng hình chữ nhật sau khi giảm là: 51 m

=>  Chiều dài hình chữ nhật ban đầu hơn chiều rộng hình chữ nhật  ban đầu là 51 - 5 = 46 m

Nủa chu vi hình chữ nhật là: 220 : 2 = 110 m

Chiều dài ban đầu là: (110 + 46): 2 = 78 m

Chiều rộng ban đầu là: (110 - 46) : 2 = 32 m

Diện tích ban đầu là: 78 x 32 = 2496 m2

ĐS: 2496 m2

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 24 tháng 5 2015 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

2 hình chữ nhật màu vàng có diện tích bằng nhau. Phần giảm đi là diện tích hình chữ nhật màu xanh. Chiều dài hình chữ nhật màu xanh chính chiều dài hơn chiều rộng mới.

Chiều dài hơn chiều rộng:    225 : 5 – 5 = 40 (m)

Nửa chu vi:   220 : 2 = 110 (m)

Chiều dài:   (110 + 40) : 2 = 75 (m)

Chiều rộng :   110 – 75 = 35 (m)

Diện tích :   75 x 35 = 2625 (m2)

Đọc tiếp...
Tạ Thị Mai Châu 24 tháng 5 2015 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

                                                   Bài giải

Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

                   220 : 2 = 110 ( m )

Chiều dài mảnh đất hơn chiều rộng mảnh đất là

                   225 : 5 - 5 = 40 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

                   (110 + 40 ) : 2 = 75 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

                   110 - 75 =35 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là

                   75 x 35 = 2625 ( m2 )

                                          Đáp số : 2625 m2

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 7 tháng 6 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi:

18,75% x 2 = 37,5%

Chiều dài so với nửa chu vi:

100% - 37,5%= 62,5%

=>Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

37,5%: 62,5%= 60%

Đọc tiếp...
Edward Newgate 7 tháng 6 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi là :

18,75 % * 2 = 37,5 %

Chiều dài so với chu vi là :

100 % - 37,5 % = 62,5 %

Suy ra tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là :

37,5 % : 62,5 % = 60 %

Đọc tiếp...
sssongokusss 13 tháng 8 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

mình biết nội quy rồi nên đưng đăng nội quy

ai chơi bang bang 2 kết bạn với mình

mình có nick có 54k vàng đang góp mua pika 

ai kết bạn mình cho

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Ly 1 tháng 3 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài làm cùa mình đây:

Chiều dài dài hơn chiều rộng số m là: 4,5 + 5,5 =10 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 96 : 2 = 48 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (48+10) : 2 = 29 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 48- 29= 19 (m)

Diện tích mảnh đất là: 29x 19= 551 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 16 tháng 5 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng số m là:

4.5+5.5=10(m)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

96 :2=48(m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(48+10):2=29(m)

Chiều roonh mảnh đất hình chữ nhật đó là:

29-10=19(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

29 x 19 =551(m2)

Đáp số : 551 m2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Hikari 1 tháng 3 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Cách mình dễ hiểu hơn nè!

cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

chiều rộng mảnh đất là:

24 - 4,5 = 19,5 (m)

chiều dài mảnh đất là:

24 + 5,5 = 29,5 (m)

diện tích mảnh đất là:

29,5 x 19,5 = 575,25 (m2)

đáp số: 575,25 m2.
 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Khi bớt \(\frac{2}{3}\) chiều dài thì chiều dài mới bằng \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) (chiều dài cũ)

Khi bớt \(\frac{5}{9}\) chiều rộng thì chiều rộng mới bằng \(1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\) (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên \(\frac{1}{3}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ.

\(;\frac{4}{12}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là \(\frac{12}{9}=\frac{4}{3}\)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Le Quoc Tran Anh 2 tháng 6 2015 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Khi bớt $\frac{2}{3}$23  chiều dài thì chiều dài mới bằng $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$123 =13  (chiều dài cũ)

Khi bớt $\frac{5}{9}$59  chiều rộng thì chiều rộng mới bằng $1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$159 =49  (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên $\frac{1}{3}$13  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ.

$;\frac{4}{12}$;412  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là $\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$129 =43 

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

 Đúng 4 Câu trả lời được Online Math lựa chọnTrương Diệu Ngọc
Đọc tiếp...
linda 13 tháng 5 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

2700 m vuông

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 23 tháng 4 2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

50 x 20 = 1000 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 ( m )

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

Diện tích mảnh đất đó là :

1000 + 314 = 1314 ( m2 )

đáp số : 1314 m2

Đọc tiếp...
nguyen bui 21 tháng 11 2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

1314 nha bạn

học tốt

Đọc tiếp...
Bùi Minh Nga 13 tháng 5 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh đất là : 1314 m2

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 29 tháng 4 2015 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cạnh mỗi HV:192:12=16(cm)

Diện tích mỗi hình vuông:16*16=256(cm2)

Diện tích tấm bìa:256*5=1280(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Minh 23 tháng 4 2016 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

làm good nhưng có điều lời giải mơ hồ qué !!!

Đọc tiếp...
LE TUAN ANH 2 tháng 5 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông 192/5= 38.4

cạnh hình vuông  38.4/4= 9.6

diện tích hình vuông 9.6x9.6= 92.16

diện tích tấm bìa 92.16x5= 460.8

Đọc tiếp...
Phạm Thúy An 16 tháng 4 2016 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Nếu sai thì các bạn sửa hộ mình, còn nếu đúng thì không cần phải k đâu nha!!!

Giải:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

100%+20%=120%

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

100%-20%=80%

Diện tích hình chữ nhật đó là:

120%x80%=96%

Diện tích hình chữ nhật đó giảm đi( hay 36cm2 chiếm:)

100%-96%=4%

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:

36:4x100=900(cm2)

Đáp số:900 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 22 tháng 10 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

900cm2 bạn nhé 

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 9 tháng 3 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25 tháng 9 2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 8 tháng 2 2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 8 tháng 6 2018 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình đó lúc sau là :
100% + 4% = 104% (diện tích cũ)
Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :
100% + 30% = 130% (chiều rộng cũ)
Chiều dài mới là :
104% : 130% = 80% (chiều dài cũ)
Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là :
100% - 80% = 20% (chiều dài cũ)
Chiều dài cũ là :
2,4 : 20% = 12 (m)
Chiều dài mới là :
12 - 2,4 = 9,6 (m)
Đáp số : 9,6 m

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 8 tháng 6 2018 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

giúp mình đi

Đọc tiếp...
le tran thuy trang 8 tháng 6 2018 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang hỏi câu này

Đọc tiếp...
Lê Quang Sáng 27 tháng 6 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Cho hình chữ nhật nếu ta tăng chiều rộng 12 cm và giảm chiều dài 6 cm thì ta được một hình vuông có chu vi 76 cm .Tính diện tích hình chữ nhật

Đọc tiếp...
Ngô Hoàng Trọng Tín 5 tháng 5 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là : 75 : 5 x 2 = 30 ( m )

Chiều dài mảnh vườn là: 75 - 30 = 45  ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là: 30 x 45 = 1320 ( m2 )

Diện tích đường đi xung quanh là: 2 x 2 = 4 (m2)

Diện tích con đường đó là: 1320 - 4 = 1316 ( m2 )

 Đáp số: 1316 m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Xuân Nhi 5 tháng 5 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm
nguyen tienhung 5 tháng 5 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

90(m2) nhA

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 2 tháng 5 lúc 5:43
Báo cáo sai phạm

Mk thấy đề có gì sai sai !

Đọc tiếp...
Xử Nữ Đáng Yêu 2 tháng 5 lúc 5:46
Báo cáo sai phạm

Mấy bạn làm ơn giúp mk với !

Đọc tiếp...
Xử Nữ Đáng Yêu 2 tháng 5 lúc 5:37
Báo cáo sai phạm

Mk ko vẽ đc hình nên mk giải thích thôi nhé :

hình chữ nhật ABCD , sao đó vẽ O giữa DC sao cho OD và OC bằng nhau !

Đọc tiếp...
Đào Văn Thái 21 tháng 7 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật là:

        30x4=120(m)

chiều dài hình chữ nhật là:

          30:3x4=40(m)

 nửa chu vi hình chữ nhật là:

          120:2=60(m)

chiều rộng hình chữ nhật là:

            60-40=20(m)

diện tích hình chữ nhật là:

            60x20=1200(m2)

trên thửa ruộng hình chữ nhật đó thu được là:

               1200:100x350=4200(kg)

                       Đổi :4200kg=4,2 tấn

                              Đáp số:4,2 tấn

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Còn nữa mà bạn              

Đọc tiếp...
Trần Thu Huyền 1 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

này mấy bạn các bạn thay hình ảnh và đặt tên như thế nào vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: