Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan thị lành 31/07/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 thửa ruộng nhỏ hơn chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

230 - 160 = 70 (m)

Vì khi ta chia thửa ruông hình chữ nhật thành một thửa ruông hình vuông nhỏ và một thửa ruộng hình chữ nhật nhỏ . Mà chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu bằng cạnh thửa ruộng hình vuông nhỏ và bằng chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật nhỏ nên khi chia thành 2 thửa ruộng nhỏ thì hiệu của tổng chu vi 2 thửa ruộng nhỏ hơn chu vi thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là 2 lần chiều rộng của thửa ruộng ban đầu.

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật ban đầu là:

70 : 2 = 35 (m)

       Đ/S: 35m

nhớ vẽ hình ra

Đọc tiếp...
Jane TANICONE 20/06/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

là 35 m tớ làm rồi mà

Đọc tiếp...
Hoàng Quỳnh Anh 10/01/2017 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

dap so 35 m

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20/07/2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Chuẩn 26/01/2015 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

2 lần chiều rộng khu vườn là : (261:3)+3 =90 (m)

chiều rộng khu vườn là : 90:2=45 (m)

chiều dài khu vườn là : 45x3=135(m)

diện tích khu vườn là: 135x45=6075(m2)

đáp án : 6075 m2

chọn đáp án của mình nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Bóng Đêm 27/04/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm
doan thi khanh linh 29/12/2017 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

  
Đọc tiếp...
Phan Hữu Quảng 21/11/2014 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

60 cm vuông

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
vu tien dat 21/11/2014 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

\(60cm^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/11/2014 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

60cm2 chị vuwaflamf bài xong

Đọc tiếp...
tranvogiahan 06/12/2014 lúc 00:28
Báo cáo sai phạm

chu vi bằng  307 x 2 = 614. ta có : 307- 97 = 210 chiều rộng là 210 :2 = 105 . chiều dài là 105 + 97 = 202  diện tích bằng  202 x 105 =21.210

Đọc tiếp...
sakura 20/12/2016 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mảnh đất là :

(307 + 97) : 2 = 202 ( m )

Chiều rộng mảnh đất là :

202 - 97 = 105 ( m )

Chu vi mảnh đất là :

307 x 2 = 614 ( m )

Diện tích mảnh đất là :

105 x 202 = 21210 ( m2 )

Đáp siis : 21210 m2

Đọc tiếp...
pham nhat pha le 20/12/2016 lúc 23:43
Báo cáo sai phạm

CHIEU DAI MANH DAT LA: (307 + 97 ) : 2=202(M)                                                                                                                             CHIEU RONG MANH DAT LA:307-202=105(M)                                                                                                                                    CHU VI MANH DAT LA:(202+105) *2=614(M)                                                                                                                                      DIEN H MANH DAT LA :202*105=21210(M VUONG)                                                                                                                                               DAP SO:CHU VI:614 M                                                                                                                                                                                  DIEN H:21210 M VUONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NEU DUNG CHO MINH 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 08/06/2015 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

Đọc tiếp...
thang Tran 08/06/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài và chiều rộng của khu đất là a , b (ĐK:a,b>0)

Tổng của chiều dài khu vườn và chiều rộng khu vườn là 2(a+b)=102 =>a+b = 56 (m)

Diện tích khu vườn ban đầu la S=a.b (m^2)

Khi tăng chiều rộng lên 4 thì chiều rộng là b+4 (m)

Diện tích khu vườn sau khi tăng chiều rộng lên 4 là : S1=(b+4)a = ab +4*a

Theo bài ra ta có 

S + 128 = S1 => S1-S = 128 => ab+4*a -ab = 128 =>4*a=128 =>a=32

Vậy chiều dài mảnh đất là 32 => 32 + b = 56 => b = 56-32 = 24(m)

Vậy diện tích khu vườn là S= 24*32 = 768 (m^2)

Đ/s: 768 (m^2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Linh 26/12/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102:2=51(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

128:4=32(m)

chiều rộng hình chữ nhật là:

51-32=19(m)

diện tích hình chữ nhật là:

32 nhân 19=608(m vuông)

đ/s:608m vuông

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 27/04/2015 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng là chiều dài bằng 3/2 chiều rộng 

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

     70 : 2 = 35 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

     35 : ( 2 + 3 ) * 2 = 14 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

     35 - 14 = 21 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

     21 * 14 = 294 ( m2 )

               Đáp số : 294 m2

     

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 11/12/2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng là chiều dài bằng 3/2 chiều rộng
Nửa chu vi hình chữ nhật là :
70 : 2 = 35 ( m )
Chiều rộng hình chữ nhật là :
35 : ( 2 + 3 ) * 2 = 14 ( m )
Chiều dài hình chữ nhật là :
35 - 14 = 21 ( m )
Diện tích hình chữ nhật là :
21 * 14 = 294 ( m2 )
Đáp số : 294 m2

k nha @_@

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27/04/2015 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Vì chiều dài gấp rưỡi chiều rộng => chiều dài bằng 3/2 chiều rộng

Ta có sơ đồ:

Chiều dài:|----|----|----| chiều rộng:|----|----| 70m

Tổng số phần là:

3+2=5

Mỗi phần ứng với: 70:5=14 (m)

=> Cd là 14.3=42(m)

Cr là 14.2=28(m)

Diện tích là 14.42

 

Đọc tiếp...
Minh Châu 12/11/2014 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

độ dài 2 cạnh là 88:2=44

==> chiều rộng là 18, chiều dài =26

Tăng chiều rộng lên 8 thì bằng chiều dài là 26, vậy hình vuông có cạnh = 26

Diện tích là 26 x 26 = 676 

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 08/11/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

676 hoac2034

k nha ban dien bua  1 trong 2 cau nhe!

Đọc tiếp...
Sonbin Trinhvan 07/11/2014 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật là:

( 88 + 8 ) : 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

48 x 48 = 2304 (m2)

Đáp số: 2304m2

Đọc tiếp...
Vũ Thành Phong 23/06/2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

(CD+CR)\(\times\)2=  3\(\times\)CD   

\(\Rightarrow\)2\(\times\)CD   +    2\(\times\)CR =  3 \(\times\)CD

\(\Rightarrow\)2\(\times\) CR = 3\(\times\)CD - 2\(\times\)CD

\(\Rightarrow\)2\(\times\)CR=CD

\(\Rightarrow\)CD =     2 \(\times\)20 = 40(m)

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 29/10/2014 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng là :

100 + 20 = 120 % = 1,2       

Chiều rộng sau khi giảm là :

100 - 20 = 80 % = 0,8

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là :

80,32 : [ 1- ( 1,2 x0,8 ) ] = 2008 cm2

ĐS : 2008 cm2

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 19/05/2017 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chiều dài sau khi tăng là:

100+20=120%=1,2

Chiều rộng sau khi giảm là:

100-20=80%=0,8

Diện tích ban đầu hình chữ nhật là:

80,32:(1-(1,2x0,8)=2008cm2

ĐS:..........

Đọc tiếp...
Lê Duy Thái 14/04/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

bạn Nguyễn Phượng Hoàng trả lời đúng

Đọc tiếp...
Nguyen Phuong 05/08/2015 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

uwfk, bạn gửi cho đề nay nên cũng không rõ

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 05/08/2015 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng là :

105 - 15 = 90 (m)

Bài toán hêệu-tỉ :

Chiều rộng mảnh đất 90 : (3 - 1) x 1 = 45 (m)

Chiều dài mảnh đất 90 + 45 = 135 (m)

Chu vi mảnh đất là :

(135 + 45) x 2 = 360 (m)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 11/08/2015 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Theo đề cạnh của hình vuông là 9 .

theo đề 9 chính là chiều rộng hình chữ nhật .

chiều dài hình chữ nhật là:

9+6=15(m)

Chu vi mảnh đât là:

(15+9)x2=52(m)

Diện tích mảnh đất là:

15x9=135(m²)

 

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 16/03/2015 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật ban đầu là :

16 x 10 = 160 ( m²) 

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài lên là : 

(16 + 4) x 10 = 200 ( m²)

số m vuông tăng lên là :

200 - 160 = 40 (m²) 

đáp số : 40 m² 

kết bạn với mình nhé

Đọc tiếp...
Đinh Thanh Tâm 11/01/2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:

16*10=160(m2)

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:

(16+4)*10=200(cm2)

Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:

200-160=40(m2)

Tăng lên số phần trăm là:

(40:160)*100=25%

Đ/S:25% 

Đọc tiếp...
trần như 15/03/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm tăng là :

      4:16= 0,25 =25%

      D/s :25%

Đọc tiếp...
Trần Hải Đăng 16/04/2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

chiều dài mới là:100%+20%=120%=1,2(m)                                                                                                                                                  chiều rộng mới là:100%-20%=80%=0,8(m)                                                                                                                                                      ĐT mới là:         1,2x0,8=0.96(m^2)                                                                                                                                                 ĐT ban đầu:      30x(1-0,96)=750(m^2)                                                                                                                                                                                ĐS:750m^2                                                                                                   

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: