Giúp tôi giải toán


Trần Nhật Quỳnh 07/06/2017 lúc 16:52

Chiều rộng so với nửa chu vi:

18,75% x 2 = 37,5%

Chiều dài so với nửa chu vi:

100% - 37,5%= 62,5%

=>Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

37,5%: 62,5%= 60%

Edward Newgate 07/06/2017 lúc 16:59

Chiều rộng so với nửa chu vi là :

18,75 % * 2 = 37,5 %

Chiều dài so với chu vi là :

100 % - 37,5 % = 62,5 %

Suy ra tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là :

37,5 % : 62,5 % = 60 %

Zlatan Ibrahimovic 05/06/2017 lúc 18:33

Gọi S là 100%S,chiều dài là 100%a và chiều rộng là 100%b,ta có:

100%a*100%b=100%S.

Ta cần tìm:

80%a*?%b=100%S.

Số cần tìm đó là:

    100%:80%=125%.

Vậy ......

Do Not Ask Why 05/06/2017 lúc 18:37

Chiều dài mới so với chiều dai cũ là: 

100% - 20% = 80%

Chiều rộng mới so với chiều rộng cũ là:

100% : 80% = 125%

Chiều rộng phải giảm đi số phần trăm là:

125% - 100% = 25%

Đáp số: 25% 

Gà Mờ 05/06/2017 lúc 18:30

bài này mk ra 25% nhưng ko chắc chắn mấy nên mới hỏi

Do Not Ask Why 01/06/2017 lúc 18:23

Nửa chu vi khu vườn đó là :

 480 : 2 = 240 (m)

Vì viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đo chiều rộng được số đo chiều dài nên chiều dài và chiều rông không thể  là số có 3 chữ số

=> Chiều rộng là số có 2 chữ số. => Chiều rộng kém chiều dài 200 m 

Vậy  chiều rộng của khu vườn đó là:

 (240 - 200) : 2 = 20 (m) 

Chiều dài cảu khu vườn đó là

200 + 20 = 220 (m)

Diện tích của khu vườn đó là:

220 x 20 = 4 400 (m2)

Đáp số: 4 400 m2

Nguyễn Ngọc Anh 01/06/2017 lúc 18:24

dai la 130

rong la 110

TNT TNT Học Giỏi 01/06/2017 lúc 18:22

nữa chu vi là :

  480 : 2 = 240 ( m)

chiều dài khu vườn là :

  ( 240 : 2 ) + 2 = 122 ( m ) 

 chiều rộng khu vườn là :

   240 - 122 = 118 ( m)

 diện tích khu vườn là :

   118 x 122 = 14396 ( m)

        đáp số : ...

Do Not Ask Why 05/06/2017 lúc 15:30

Chu vi của hình vuông đó là: 

10 x 4 = 40 (cm)

Suy ra chu của hình chữ nhật cũng bằng 40 cm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 

40 : 2 = 20 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 

20 : (3 + 1) x 3 = 15 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

20 - 15 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là: 

15 x 5 = 75 (cm2)

Lê Hồng Anh 08/05/2017 lúc 06:14

Diện tích của hình chữ nhật đó là :

   10 x 4 = 40 ( cm )

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là :

      40 : 2 = 20 ( cm )

Coi chiều rộng là 1 phần bằng nhau thì chiều dài là 3 phần như thế

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

    20 : ( 3 + 2 )  = 5 ( cm )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

    20 - 5 = 15 ( cm )

Diện tích của hình chữ nhật đó là :

    15 x 5 = 75 ( cm2 )

         Đáp số : 75 cm2

Edogawa Conan 08/05/2017 lúc 11:04

ta có sơ đồ :

Dai    : l----------l----------l----------l

Rong : l----------l----------l

Tổng số phận = nhau là :

3 + 2 = 5 ( phan )

Diện tích của hình chữ nhật là :

10 x 4 = 40 ( cm2 )

Nửa chu vi hình chữ nhật :

40 : 2 = 20 ( cm )

Chiều rộng Hcn là :

20 : 5 = 4 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 - 5 = 15 ( cm )

Diện tích Hcn là :

15 x 4 = 60 ( cm2 )

Đáp số : 60 cm2

nguyen van cuong 30/04/2017 lúc 09:16

S=17.28cm2

Bùi Đức Lộc 05/06/2017 lúc 18:18

Nủa chu vi hcn là:

16,8 : 2 = 8,4 (cm)

CD của hcn là:

8,4 : (3 + 4) x 4 = 4,8 (cm)

CR của hcn là:

8,4 - 4,8 = 3,6 (cm)

S của hcn là:

4,8 x 3,6 = 17,28 (cm2)

Do Not Ask Why 05/06/2017 lúc 15:33

Nửa chu vi của HCN là: 

16,8 : 2 = 8,4 (cm) 

Chiều dài của HCN là:

8,4 : (3 + 4) x 4 = 4,8 (cm)

Chiều rộng của HCN là;

8,4 - 4,8 = 3,6 (cm)

Diện tích của HCN là: 

4,8 x 3,6 = 17,28 (cm2)

Vũ Như Mai 22/04/2017 lúc 15:13

Chiều rộng nền nhà là: 9 x 2/3 = 6 (m)
Diện tích nền nhà là: 6 x 9 = 54 (m2)

Đổi: 2dm = 0,2m

Diện tích 1 miếng gạch là: 0,2 x 0,2 = 0,04 (m2)

Số gạch dùng là: 54 : 0,04 = 1350 (viên)

Số tiền trả là: 1350 x 5000 = 6 750 000 (đồng)

Đ/s:..

PS: Lời giải có phần cẩu thả, b tự điều chỉnh. Mà bạn kia ra sao mình ko hiểu @@

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 16:07

Đổi: 2dm = 0,2 m

Chiều rộng của nền nhà đó là: 

9 x 2 : 3 = 6 (m)

Diện tích của nền nhà đó là: 

9 x 6 = 54 (m2)

Diện tích của 1 viên gạch là: 

0,2 x 0,2 = 0,04 (m2)

Lát cả nền nhà phải cần tất cả số viện gạch là: 

54 : 0,04 = 1350 (viện gạch)

Lát cả nền nhà hết số tiền mau gạch là: 

1350 x 5 000 = 6 750 000 (đồng)

Đáp số: 6 750 000 đồng 

Phương Mai Melody Miku Hotgirl Sakura Tomoyo Usagi 22/04/2017 lúc 15:17

6 750 000 đồng

Phạm Khánh Linh 16/05/2016 lúc 19:46

BÀI GIẢI

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(28+28)x2=224(cm)

Diện tích hình thang ABCD là:(28+84)x28:2=1568(cm2)

Cạnh MB dài là:28:2=14(cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:28x14:2=196(cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là:1568-(196+588)=784(cm2)

ĐÁP SỐ :A)224cm

B)1568cm2

C)784cm2
 

Phạm Sỹ Gia Khang 20/05/2017 lúc 00:06

Nửa chu vi của kho hình chữ nhật là :

106 : 2 = 53 ( m )

Kho hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là :

10 - 3 = 7 ( m )

Chiều dài của kho hình chữ nhật là :

( 53 + 7 ) : 2 = 30 ( m )

Một cạnh của kho hình vuông có chiều dài là :

30 - 10 = 20 ( m )

Diện tích của kho hình vuông là :

20 x 20 = 400 ( m\(^2\))

Đáp số : 400 m2

dương minh phương 05/03/2017 lúc 08:36

kích cho mình nha kết bạn với mình nha sorry bạn vì bài này mình không biết làm

màu hồng công chúa 22/04/2017 lúc 21:52

7800000 dong

k dum minh di ma , hot boy

Elizabeth Mitchell 22/04/2017 lúc 22:05

7800000 dong nha

k de , may che

Trần Trung Kiên 20/04/2017 lúc 21:24

chiều rộng nền nhà là:

8 nhân 3/4=6(mét)

diện tích nền nhà là:

8 nhân 6=48(mét)=480(dm)

số viên gạch cần dùng là:

480:4=120(viên)

cả nền nhà cần số tiền mua gạch là:

120 nhân 65000=7800000(đồng)

ds:7800000 đồng

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 16:11

Hiệu của chiều dài và chiều rộng là: 

10 + 2 = 12 (m)

Chiều dài là: 

12 : (3 - 1)  x 3 = 18 (m)

Chiều rộng là: 

18 - 12 = 6 (m)

Chu vi cái sân đó là: 

18 x 6 = 108 (m2)

Đáp số: 108 m2

P/s: Bạn sửa lại là tính chu vi cái sân hình chữ nhật đi chữ không phải là tính chu vi hình vuông đâu 

album 22/04/2015 lúc 19:02

khong can giai minh biet roi cam on nhe!

Khong Vu Minh Chau 07/03/2017 lúc 20:35

 a, Chu vi tờ giấy là:

          2/5 x 4 = 8/5 ( m )

     Diện tích tờ giấy là:

          2/5 x 2/5 = 4/25 ( m2 )

 b, Diện tích mỗi ô vuông là:

          2/25 x 2/25 = 4/625 ( m2 )

     Vậy bạn An cắt được số ô vuông là:

          4/25 : 4/625 = 25 ( ô vuông )

 c, Chiều rộng tờ giấy đó là:

          4/25 : 4/5 = 1/5 ( m )

                         Đáp số: a, chu vi: 8/5 ; diện tích: 4/25 m2.

                                     b, 25 ô vuông.

                                     c, 1/5 m.

 Chúc bạn học giỏi nhé!^-^

Lê Thị Hồng Nhung 19/04/2017 lúc 21:14

đã thế thì đừng đăng nữa

Đinh Thị Oánh 15/12/2016 lúc 05:32

diện tích hình chữ nhật lúc đó là : 120% * 80 % = 96%

như vậy so với lúc ban đầu thì diện tích hình chữ nhật giảm và giảm đi số phần trăm là : 100 % - 96 % = 4% 

120% là lấy số phần trăm chiều dài ban đầu cộng với số tăng bạn nhé tương tự như vậy vơi schieeuf rộng 

tran my hang 03/03/2015 lúc 20:43

Chiều dài mới là 100% + 20 = 120 % chiều rộng mới là 100_20 = 80% dien tich moi la 120/100 nhan cho 80/100 = 96/100= 96% vay dien tich giam 100- 96 = 4%

DINH THUY LINH 11/03/2016 lúc 18:07

giả sử chiều dài hình chữ nhật là 100 % chiều rộng là 100 % thì diện tích bằng

100*100=10000 

khi tăng dài 20 rộng giảm 20 thì diện h bang

120*80=9600

9600/10000*100=96

100-96=4%

Vân 16/04/2016 lúc 08:41

bài này trong SGK lớp 5 mà

Do Not Ask Why 16/04/2017 lúc 16:18

A.Diện tích một hình tam giác nhỏ là: 4 x 4 : 2 = 8(cm)

Diện tích hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32(cm2)

B. Diện tích hình trong có bán kính 4cm là: 4 x 4 x 3,14  =50,24(cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình tròn là: 50,24 - 32 = 18,24(cm2)

Đáp số: A: 32cm2

            B: 18,24cm2

Tạ Giang Thùy Loan 16/04/2017 lúc 16:24

Diện tích hình vuông ABCD là:4x4:2=8(cm2)

Bán kính hình tròn là:4:2=2(cm)

Diện tích hình tròn là: 2x2x3,14=12,56(cm2)

Diện tích phần tô đậm là: 12,56-8=4,56(cm2)

Đáp số: a, 8 cm2 và b, 4,56 cm2

Mọi người tk cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiều ^-^

Lê Quang Phúc 18/07/2015 lúc 19:42

Nửa chu vi mảnh vườn là:

42 : 2= 21( m)

Khi tăng chiều rộng lên hai lần thì diện tích tag lên 2 lần

Để tag điện tìh lên 3 lần thì cần phải tag chiều dài lên

3 : 2 =1,5

Khi đó ta có sơ đồ 

1,5 lần chiều dài:Ban thong cam tu ve so do nhe

2 lan chieu rong:ban thong cam tu ve so do nhe

Như vậy chiều rộng bằng 3/4 chiều dai

Chiều rộng mảnh đất lúc đầu là:

21:(3x4 )x 3 = 9 (m)

Chieu dài mảnh đất ban đầu là:

21 - 9 =12 (m)

Diện tih màh đat ban đầu là :

9 x 12 = 108 (m2)

Diện tích mah đất sau khi mở rộng là :

108 x 3= 324 (m2)

DS: 324 m2

Đặng Phương Thảo 18/07/2015 lúc 11:25

bạn xem tại đây nè ^^

Lê Nguyên Hạo 16/04/2015 lúc 20:19

cạnh của  hình vuông ABCD là :

4 x 2 = 8 ( cm )

diện tích hình vuông ABCD là : 

8 x 8 = 64 ( cm)

diện tích hình tròn là :

4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2 )

phần tô đậm của hình vuông là :

64 - 50,24 = 13,76 ( cm2 )

đáp số : 13,76 cm2

Miyuki 16/04/2015 lúc 20:21

Cạnh hình vuông ABCD là:

4 + 4= 8 (cm)

a) Diện tích hình vuông ABC là:

8 x 8 = 64 (cm vuông)

Diện tích hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm vuông)

b) Diện tích phần tô đậm là:

64 - 50,24 = 13,76 (cm vuông)

Đáp số:a) 64 cm vuông

           b) 13,76 cm vuông

Nguyễn Ngọc Đại 27/04/2017 lúc 18:26

sao bạn vẽ được hình vậy

Trương Quang Đạt 23/04/2015 lúc 19:23

a/ Chiều dài thực của sân vận động đó là:

               15 x 1000 = 15000 (cm)

Chiều rộng thực của sân vận động đó là:

               12 x 1000 = 12000 (cm)

Đổi: 15000 cm = 150 m; 12000 cm = 120 m

Chu vi thực của sân vận động đó là:
               (150 + 120) x 2 = 540 (m)

b/ Diện tích thực của sân vận động đó là:

               150 x 120 = 18000 (m2)

                         Đáp số: a/ 540 m

                                     b/ 18000 m2

VŨ THỊ HỒNG NHUNG 12/04/2017 lúc 18:53

a) 540 m 

b) 18000 m2

Nguyễn Thảo Trang 14/04/2016 lúc 20:10

đáp số là a)540m

              B)18000m

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: