Giúp tôi giải toán


Lê Minh Đức 24/07 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho \(CF=\frac{1}{2}AM\).

Ta có: \(\Delta ADM\infty\Delta CDF\)vì \(\frac{CD}{AD}=\frac{CF}{AM}=\frac{1}{2}\)và A=C=90 độ.

Suy ra: DM=2DF 

ADM=CDF\(\Rightarrow\)FMD vuông \(\Rightarrow\)EDF+EDM=90 độ \(\Rightarrow\)EDF+CDE=90 độ

Mà DEF+CDE=90 độ

Suy ra: EDF=DEF\(\Rightarrow\)tam giác DEF cân tại F.\(\Rightarrow\)DF=EF

Vậy DM=2DF=2EF=2EC+2CF=2EC+AM

nguyen trung nghia 23/07 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

Ta có : 120% = \(\frac{6}{5}\)

Mà chiều dài hơn chiều rộng 1.6cm => 1.6 cm ứng với số phần là : 6 - 5 = 1 ( phần )

Vậy chiều dài hình chữ nhật là :

              1.6 x 6 = 9,6 ( cm )

Chiều rộng là :

              9,6 - 1.6 = 8 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

                   9.6 x 8 = 76,8 ( cm2 )

Chu vi hình chữ nhật là :

                  ( 9,6 + 8 ) x 2 = 35,2 ( cm )

                                      Đ/s : Diện tích : 76.8 cm2'

                                               Chu vi : 35.2 cm

Nguyễn Khoa Nguyên 23/07 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

THANK YOU BẠN NGUYEN TRUNG NGHIA NHIEU NHA

KAITO KID 2005 23/07 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

sory bn,mk viết nhầm! câu đầu là : vì chiều rộng <=> vs \(100\%\) nha bn!!!!!   (^^)

lê mạnh 14/07/2017 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

mình ko cần hình vẽ

Keọ Ngọt 14/07/2017 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

A B C D E M Cho cậu hình vẽ

lê mạnh 14/07/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

cho 1 cho ai trả lời đúng

Phạm Thị Thu Hảo 14/07/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Hiệu mới là : 30 - 4 = 26 ( cm )

Hiệu số phần = nhau là : 5 - 1 = 4 ( phần )

Chiều rộng là : 26 : 4 = 6,5 ( cm )

Chiều dài là : 6,5 + 4 = 10,5 ( cm )

Chu vi là : ( 10,5 + 6,5 ) x 2 = 34 ( cm )

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 14/07/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu mới là :   

      30 - 4 = 26( cm )

Hiệu số phần bằng nhau là :

        5 - 1 = 4 ( phầ̀n )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

        26 : 4 = 6,5 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

         6,5 + 4 = 10,5 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật lúc ban đầu là :

         ( 10,5 + 6,5 ) x 2 = 34 ( cm )

                     Đáp số : 34 cm

Đinh Chí Công 14/07/2017 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu mới là : 30 - 4 = 26 ( cm )

Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 1 = 4 ( phần )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

26 : 4  =  6,5 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

6,5 +4 = 10,5 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 6,5 + 10,5 ) x 2 = 34 ( cm )

Đáp số : 34 cm

Sonic nguyễn 30/06/2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là cd (m) ; chiều rộng là cr (m)

Ta có : cd + cr = 120 : 2 = 60

Nếu giảm chiều rộng đi 10% b thì ta có chiều rộng cũng là :

          100% - 10% = 90%

Tăng chiều dài 10% thì ta có chiều dài mới là : 

          100% + 10% = 110%

Diện tích HCN đó là :

           90 x 110 = 9900 ( m )

tạ hữu nguyên 30/03/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

cho mk một tk đi bà con ơi

ủng hộ mk đi làm ơn

nguyen trung nghia 02/10/2016 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Diện tích tấm bìa đó là : 

                  \(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\)( mét )

Diện tích mỗi phần là :

                    \(\frac{5}{6}:3=\frac{5}{18}\)( mét )

                                                        Đ/S : \(\frac{5}{18}\)mét

nguyen the anh 25/07/2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

\(\frac{1}{2}\)*\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{1}{6}\)(m2)

diện tích mổi phần là:

\(\frac{1}{6}\):3=\(\frac{1}{18}\)(m2)

đáp số \(\frac{1}{18}\)m2

Nhok Silver Bullet 02/10/2016 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chứ nhật đó là:

1/2 x 1/3 = 1/6 (m2)

Diện tích của mỗi phần là:

1/6 : 3 = 1/18 (m2)

Trương Thị Minh Thư 14/09/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là: 
3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất là: 
10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất là: 
20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất là: 
( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
Đáp số: 100 m

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 
                  3 - 2 = 1 ( phần ) 
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                 10 : 1 x 2 = 20 ( m ) 
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                  20 + 10 = 30 ( m ) 
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là: 
                ( 20 + 30 ) x 2 = 100 ( m ) 
                     Đáp số: ......................

phan gia huy 22/09/2016 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là

       3-2=1 {phần}

Nguyen Thai Hoc 05/03/2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

hình trên biết diện tích hình tròn là 471 cm2. vây diện tích hình tròn lớn hơn hình vuông là ?

Nguyen Thai Hoc 05/03/2015 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

471 - 300 = 171 cm2

Khuất Châu Giang 05/03/2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

bạn nói cũng đúng nhưng ko phải 471-300đâu. chiều nay thầy giáo chữa bài rồi. kết quả ban đúng nhưng cách làm sai.

Do Ngoc Lam Hoa 10/03/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Chu vi manh vuon do la: 15*56=840(m)

Canh manh vuon do la: 840/4=210(m)

Dien tich manh vuon la: 210*210=44100(m2)

                                                 Dap so: 44100m2

perfect shadow 05/07/2017 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh vườn là:

15 x 56 = 840 (m)

cạnh mảnh vườn là:

840 : 4 = 210 (m)

diện tích mảnh vườn là:

210 x 210 = 44100 (m2)

đ/s... 

k cho minh nha

bui thi lan phuong 05/07/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh vườn đó là

15x56=840(m)

cạnh mảnh vườn đó

840:4=210(m)

diện tích mảnh vườn

210x210=44100(m2)

đ/s:44100m2

k nha

Lại Trọng Hải Nam 11/08/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Chiều dài là:

5670:54=105(m)

Chu vi của khu đất đó là:

(105+54)x2=318(m)

Số cây trồng được là:

318:3=106(cây)

Đáp số :106 cây

ko chắc 

Lê Mạnh Tiến Đạt 16/04/2017 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Chiều dài khu đất là :

   5670 : 54 = 105 ( m )

Chu vi khu đất là :

   ( 54 + 105 ) x 2 = 318 ( m ) 

Trông được tất cả số cây là :

   318 : 3 = 106 ( cây ) 

                 Đáp số : 106 cây 

Siêu nhân họ Đỗ 26/03/2017 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

Chiều dài khu đất hình chữ nhật là :

      5670 : 54 = 105 ( m )

Chu vi khu đất là :

     ( 105 + 154 ) x 2 = 318 ( m )

Trồng được tất cả số cây là :

        318 : 3 = 106 ( cây )

                   Đáp số : 106 cây .

Công Chúa Giá Băng 19/08/2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

ta gọi 2 hình vuông lớn là a,b

gói 2 hình vuông nhỏ là x,y ( với x,y thuộc b)

=> chu vi hình vuông b là : 112 : 2= 56 ( cm)

=> chu vi hình vuông x+y là : 56 : 2 =28 (cm)

=> chu vi hình x=y là : 28 : 2= 14 ( cm )

=> cạnh 2 hình vuông x và y là : 14 : 4= 3,5 (cm)

=> chiều rộng hình vuông b là : 3.5 x 2= 7 (cm)

=> chiều dài hình chữ nhật là : 7+7+14 = 28 ( cm)

vì cạnh hình vuông a = chiều rộng hình chữ nhật => chiều rộng hình chữ nhật lớn là : 56 : 4 = 14 ( cm )

=> diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 14 x 28 = 392( cm )

Công Chúa Giá Băng 19/08/2015 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

ta gọi 2 hình vuông lớn là a,b

gói 2 hình vuông nhỏ là x,y ( với x,y thuộc b)

=> chu vi hình vuông b là : 112 : 2= 56 ( cm)

=> chu vi hình vuông x+y là : 56 : 2 =28 (cm)

=> chu vi hình x=y là : 28 : 2= 14 ( cm )

=> cạnh 2 hình vuông x và y là : 14 : 4= 3,5 (cm)

=> chiều rộng hình vuông b là : 3.5 x 2= 7 (cm)

=> chiều dài hình chữ nhật là : 7+7= 14 ( cm)

vì cạnh hình vuông a = chiều rộng hình chữ nhật => chiều rộng hình chữ nhật lớn là : 56 : 4 = 14 ( cm )

=> diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 14 x 14 = 196 ( cm )

Nguyễn Trung Hiếu 19/08/2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

giải hộ mình với mình ****

Hikari 20/04/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi đám ruộng là:

320 : 2 = 160 (m)

chiều dài đám ruộng là:

(160 + 20) : 2 = 90 (m)

chiều rộng đám ruộng là:

160 - 90 = 70 (m)

diện tích đám ruộng là:

90 x 70 = 6300 (m2)

cạnh cái ao hình vuông là:

40 : 4 = 10 (m)

diện tích cái ao là:

10 x 10 = 100 (m2)

đáp số: a) 6300 m2.         b) 100 m2.        c) mk k biết.

pham minh quang 16/02/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

đường kính hình tròn bằng cạnh hình vuông bằng 20 cm nên bán kính hình tròn bằng 10 cm

diện tích hình tròn là :

10*10*3,14 = 314 (cm2)

đáp số : 314 cm2

Trần Thị Loan Quản lý 27/06/2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

2 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 10 m

Mà 2 lần chiều rộng hơn chiều dài 5 m

Nên 2 lần chiều dai hơn chiều dài 10 + 5 = 15 m

Vậy chiều dài là: 15  m

2 lần chiều rộng là: 15 + 5 = 20m

Chiều rộng là: 20 : 2 = 10m

Chu vi hcn là: (15 + 10) x 2 = 50 m

Diện tích hcn là: 15  x 10 = 150 m2

ĐS:.....

Trần Huyền Linh 16/10/2016 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

150m2

Trần Huyền Linh 16/10/2016 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

150 m2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: