Giúp tôi giải toán và làm văn


minh trần lê 14 tháng 3 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

ta biết : OA = OB = OC = OD

OA dài : 12 : 2 = 6 cm

SOAD = 6 x 6 : 2 = 18 cm2

SABCD = 18 x 4 = 72 cm2

Stròn O = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

a ) diện tích phần tô đậm là : 72 - 56,52 = 15,48 cm2

Diện tích hình tròn tâm O là :

6 x 6 x 3.14 = 113,04 ( cm2 )

b ) diện tích phần tô đậm là : 113,04 - 72 = 41,04 cm2

ĐS : 

a = 15,48 cm2

b = 41,04 cm2

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19 tháng 4 2015 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Coi tổng độ dài 2 cạnh là 5 phần, hiệu độ dài là 1 phần. Chiều dài hình chữ nhật đó bằng:

               (5 + 1) : 2 = 3 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật đó bằng:

                5 - 3 = 2 (phần)

Diện tích hình chữ nhật đó bằng:

               3 x 2 = 6 

Giả sử ta chia hình chữ nhật thành 6 hình vuông:

Diện tích mỗi hình vuông là:

               600 : 6 = 100 (m2)

Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh mỗi hình vuông là 10 m.

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

               10 x 3 = 30 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 

               10 x 2 = 20 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

               (30 + 20) x 2 = 100 (m)

                         Đáp số: 100 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 19 tháng 4 2015 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a (a>0) 
chiều rộng hình chữ nhật là b (b>0) 
Ta có: a * b = 600 (1) 
5 ( a - b ) = a + b 
<=> 5a - 5b = a + b 
<=> 4a = 6b 
<=> a = 1,5b 
thay vào 1 ta có: 
1,5b^2 = 600 
<=> b ^ 2 = 400 
<=> b = 20 (vì b>0) 
=> a = 600 : 20 = 30

vậy chu vi hình chữ nhật đó là:  (20+30) x 2 = 100 m

Đs: 100 m 

Đọc tiếp...
Bàn Thờ Vắng Tên Em 23 tháng 6 2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Coi tổng độ dài 2 cạnh là 5 phần, hiệu độ dài là 1 phần. Chiều dài hình chữ nhật đó bằng:
               (5 + 1) : 2 = 3 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật đó bằng:
                5 - 3 = 2 (phần)
Diện tích hình chữ nhật đó bằng:
               3 x 2 = 6 
Giả sử ta chia hình chữ nhật thành 6 hình vuông:
Diện tích mỗi hình vuông là:
               600 : 6 = 100 (m2)
Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh mỗi hình vuông là 10 m.
Chiều dài hình chữ nhật đó là:
               10 x 3 = 30 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 
               10 x 2 = 20 (m)
Chu vi hình chữ nhật đó là:
               (30 + 20) x 2 = 100 (m)
                         Đáp số: 100 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ ngọc Huy 1 tháng 2 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

                     Giải 

Đổi 3m=30dm; 2,4m=24dm; 1.8m=18dm.

Thể tích bể chứa nước là:

30*24*18=12960[dm khối]

số lít nước được chứa nếu bể đầy là:

12960dm khối = 12960 lít

ĐS: 12960 lít nước

Đọc tiếp...
nguyen hong ngoc mai 20 tháng 2 2017 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

12960 l 

gui loi moi ket bn va tk mk nha 

thanks

Đọc tiếp...
trương bội bội 4 tháng 5 2016 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

đổi 3m = 30 dm   2,4 m=24 dm    1,8 m = 18 dm                                                                                                                                                 Thể tích bể chứa nước là                                                                                                                                                                                 30 * 24* 18 =12960 [dm]                                                                                                                                                                     số lít nướcđược chứa nếu bể đầy là                                                                                                                                                                12960 dm khối =12960 lít                                                                                                                                                                                        đs : 12960 lit          

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 28 tháng 2 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

    15/4 - 7/8 = 23/8 m

Diện tích hình chữ nhật đó là :

  23/8 x 7/8 = 161/64 m2

Hok tốt ^~^

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Việt 28 tháng 2 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

161/64 nha

Đọc tiếp...
Đặng Duy Tiến 28 tháng 2 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm
Yuki 27 tháng 2 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

             Giải:

Đường kính hình tròn là:

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 2 = 8 (dm2)

Diện tích hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn là:

12,56 : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần tô đậm hình chữ nhật ABCD là:

8 - 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số: 1,72 dm2

 

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Linh 23 tháng 2 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

dap an la 1.72 ban nhe chuc ban hoc gioi

Đọc tiếp...
Bùi Gia Hân 24 tháng 2 2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

      2x2=4 [dm]

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

      4x2=8[dm2]

Diện tích hình tròn là:

      2x2x3,14=12,56[dm2]

Diện tích nửa hình tròn là:

      12,56:2=6,28[dm2]

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD là:

       8-6,28=1,72[dm2]

Các bạn tự đáp số nhe

Đọc tiếp...
phạm nguyễn huy hoàng 12 tháng 2 2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

diện tích hình vuông abcd là:4x4=16 (cm2)

diện tích hình tứ giác mnpq là: 4x(4:2):2x2=8 (cm2)

(cái bài này bạn chia dọc xuống và ngang qua.Tính 2 hình tam giác cộng lại cái này mình làm gộp.hai hình tam giác khi chia ra có diện tích bằng nhau nên tôi nhân 2)

tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là: 8:16=0,5=50 (%)

đáp số: 50 %

Đọc tiếp...
tuan linh dep trai 2 tháng 3 2016 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

giải ra rõ dàng cho tôi nhờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Bích 28 tháng 2 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sao các cậu muốn giải thì để lại lời giải rồi phép tính thì xuống dòng là được!!!

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 5:32
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật trên được chia ra các hình vuông bằng nhau và số hình vuông đó là:

2 x 1 = 2 (hình)

Diện tích một hình vuông nhỏ là:

128 : 2 =  64 (m2)

Cạnh của hình vuông nhỏ bằng 8m vì 8 x 8= 64 m2

Chiều dài hình chữ nhật là : 8 x  2= 16 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 8  x  1  = 8 ( m)

Chu vi hình chữ nhật là :

(8  +  16) x  2  = 48 (m)

Đáp số :  144m

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 6 tháng 8 2015 lúc 5:34
Báo cáo sai phạm

144 m                          

Đọc tiếp...
Hikari 20 tháng 4 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi đám ruộng là:

320 : 2 = 160 (m)

chiều dài đám ruộng là:

(160 + 20) : 2 = 90 (m)

chiều rộng đám ruộng là:

160 - 90 = 70 (m)

diện tích đám ruộng là:

90 x 70 = 6300 (m2)

cạnh cái ao hình vuông là:

40 : 4 = 10 (m)

diện tích cái ao là:

10 x 10 = 100 (m2)

đáp số: a) 6300 m2.         b) 100 m2.        c) mk k biết.

Đọc tiếp...
hazzymoon 9 tháng 6 2017 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm
Đào Thị Thùy Anh 9 tháng 6 2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.mà hình vuông là hình thoi đặc biệt nên tích 2 đường chéo là:

32*2=64(m2)

ta có 64=8*8 nên đường chéo hình vuông là 8m

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 9 tháng 6 2017 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

Hình vuông là một hình tứ giác đặc biệt và là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau :

\(32=\frac{d^2}{2}\)

\(64=d^2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{d^2}=8\)

Đường chéo của hình vuông đó là 8m vì 8 x 8 = 64

Đáp số : 8m

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 12 tháng 8 2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Ta lựa phương pháp chọn thử

Ta có: 256 = 8 x 32

=> Chu vi là:

(8 + 32) x 2 = 80 (m)

Đáp số: 80m     

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 12 tháng 8 2015 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Ta chia hình chữ nhật đó thành 4 hình vuông bằng nhau:

Diện tích của 1 hình vuông là:

256:4=64 

Ta có:64=8x8

=> cạnh của 1 hình vuông nhỏ bằng 8

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

8x1=8

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

8x4=32 

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(32+8)x2=80

                 Đáp/Số: 80

Đọc tiếp...
nguyễn diệu linh 28 tháng 2 2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

80m bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
dang dinh truong 29 tháng 1 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

cho mink nha

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19 tháng 8 2016 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:

                32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài của hinhd chữ nhật đó là:

               384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

              24 x 24 - 384 = 192 ( m2 )

                       Đáp Số : 192 m2

Đọc tiếp...
TRẦN TIẾN ĐẠT 31 tháng 12 2015 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích là 768

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29 tháng 7 2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Nếu 1 cạnh tăng thêm 9 m trở thành chiều dài hình chữ nhâtj

Cạnh giảm đi 9 m trở thành chiều rộng hình chữ nhật

Hiệu chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 9 + 9 = 18 m

Coi chiều dai hcn là 3 phần; chiều rộng hcn là 2 phần

Hiệu số phần bằng nhau là 3 -2 = 1 phần

Chiều rộng hình chữ nhật là: 18 : 1 x 2 = 36 m

Cạnh hình vuông là 36 + 9 = 45 m

Diện tích khu đất là 45 x 45 = 2025 m2

ĐS:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Khoa 1 tháng 11 2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

mih ko biet

Đọc tiếp...
Lionel Messi 18 tháng 2 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

easy quá! ra 216 chứ mấy

Đọc tiếp...
Lê Hà Linh 15 tháng 2 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng là :

     85 - 13 = 72 ( m )

Hiệu số phần bằng nhau là :

 5 - 1 = 4 ( phần )

Chiều rộng là :

72 :  4 = 18 (m )

Chiều dài là :

72+18 = 90 ( m )

Chi vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là :

( 18 + 90 ) x 2 = 216 ( m )

Đáp số: 216 m

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 2 2015 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

2 2 A B C

Diện tích tăng lên là Hiệu diện tích của hình chữ nhật A trừ đi diện tích hình chữ nhật B.

Vậy A - B = 12 cm2

=> (A + C) - B = 12 + 4 = 16 (vì C có diện tích là 2 x 2 = 4 m2).

A + C cũng là hình chữ nhật có chiều dài là chiều dài của hình chữ nhật ban đầu và chiều rộng là 2 m.

B là hình chữ nhật có chiều dài là chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu và chiều rộng là 2 m.

=> A + C có diện tích gấp 2 lần diện tích B (vì hình chữ nhật ban đầu có chiều dài gấp đôi chiều rộng)

=> Nếu diện tích B là 1 phần thì diện tích hình A + C là 2 phần => Hiệu của (A + C) và B là 1 phần

=> 1 phần có giá trị là 16 m2 (Vì A + C - B = 16)

=> B có diện tích là 16 m2. => Chiều rộng mảnh vườn ban đầu là: 16 : 2 = 8 m

=> Chiều dài mảnh vườn ban đầu là 8 x 2 = 16 m.

=> Diện tích mảnh vườn ban đầu là: 16 x 8 = 128 m2.

ĐS: 128 m2

Đọc tiếp...
Lê Anh Minh 19 tháng 7 2016 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là 128m vuông.

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Trang 18 tháng 2 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

chuan phai bang 32

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 20 tháng 11 2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

Không nên giải giúp em bạn mà chỉ gợi ý để em bạn giải nhé: 
Hình hộp (các loại) sẽ có 6 mặt. Ở đây người ta không quét vôi sàn nhà nên chỉ còn 5 mặt để quét. 
Vậy tìm diện tích 5 mặt, trừ diện tích các cửa sổ ra (8,5 m2) sẽ là đáp số. 
Tìm diện tích 5 mặt như thế nào? 
Đối với hình hộp chữ nhật thì các mặt đối diện sẽ bằng nhau. Hình dung thế này: 
Dài 6 m, rộng 4,5 m, cao 4 m nghĩa là: 
-Diện tích sàn = diện tích trần = (6 x 4,5) m. 2 diện tích sẽ là (6 x 4,5) x 2 (nhưng đề ra không có quét vôi sàn nên không cần x 2) 
-Diện tích vách trước = vách sau = (6 x 4) m. 2 vách sẽ là (6 x 4) x 2 
-Diện tích 2 vách hông = (4,5 x 4) x 2 
Cộng diện tích các mặt, trừ diện tích các cửa sổ, ra đáp án!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 20 tháng 3 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 3 275 000 đồng.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10 tháng 4 2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

S 4 mat tuong=S xung quanh=Chu vi day*chieu cao=(8+6)x2x3,5=98(m2)

S tran nha la = S mot mat day =8x6=48(m2)

Vi S cai cua la 15m2.

Vay S can son la : 98+48-15=131m2.

1m2 het 25000 dong.

Nen 131m2  het 25000x131=3 275 000 (dong)

DS : 3 275 000 dong.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 2 tháng 7 2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Bán kính của hình tròn là : 18,84 : 2 : 3,14 = 3 ( cm )

Đường kính hình tròn ( cũng là cạnh của hình vuông ) là : 18,84 : 3,14 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích hình tròn là : 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là : 36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 4 2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn là : 

     18,84 : 3,14 : 2 = 3 ( cm )

Cạnh của hình vuông là :

      3 x 2 = 6 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

     3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình vuộng là :

     6 x 6 = 36 ( cm2 )

Diện tích phần tô màu là :

     36 - 28,26 = 7,74 ( cm2 ) 

                     Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Lương Thị Hà Anh 15 tháng 2 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

băng 1512

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: