Giúp tôi giải toán và làm văn


Diêm Công Lĩnh 02/09/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là:
216:2=108(m)
Tổng số phần bằng nhau là:
4+2=6(phần)
Chiều dài là:
108:6x4=72(m)
Chiều rộng là:
108-72=36(m)
Diện tích là:
72x36=2592(m2)
Diện tích lối đi là:
2592x8/81=256(m2)
P/s:..
 

Đọc tiếp...
Cao Thanh Huyền 11/08/2018 lúc 05:59
Báo cáo sai phạm

                                                           Nửa chu vi của vườn hoa hình chữ nhật:\(216:2=108\left(m\right)\)

                                                                     Tổng số phần bằng nhau:\(4+2=6\)(phần)

                                                                                Chiều dài:\(108:6.4=72\left(m\right)\)

                                                                           Chiều rộng:\(108-72=36\left(m\right)\)

                                                                       Diện tích vườn hoa: \(72.36=2592\left(m^2\right)\)

                                                                        Diện tích lối đi:\(2592.\frac{8}{81}=256\left(m^2\right)\)

                                                                                        Đáp số:\(256\left(m^2\right)\)

Chú ý: dấu chấm(.) trong bài là dấu nhân (x)nha. tk cho mình nha=3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15/07/2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

6 m 6 m (1) (2) (3) A B

Hình chữ nhật (2) và hcn (1) đều có 1 canh bằng 6; 1 cạnh bằng chiều rộng hcn ban đầu => S tăng = diện tích hcn (3)

Chiều rộng hcn (3) = 6 m

Chiều dài hcn (3) là 324 : 6 = 54 m

=> 2 lần chiều rộng  hcn ban đầu (Chính là đoạn AB ) là: 54 + 6 = 60 m

Chiều rộng hcn ban đầu là: 60 : 2 = 30 m

Chiều dai hcn ban đầu là : 30 x 3 = 90 m

Diện tích khu vườn là: 30 x 90 = 2700 m2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình ra sẽ thấy phần tăng theo chiều rộng và giảm ở chiều dài.

Ta cắt phần giảm ở chiều dài nhập vào phần tăng của chiều rộng sẽ thấy phần tăng của cả đám đất là một hình chữ nhật có một chiều là 6m và một chiều chính là hiệu của chiều dài và chiều rộng trừ 6m. 
Hiệu của chiều dài và chiều rộng là:

324 : 6 + 6 = 60  (m)
Chiều dài ban đầu là:

60 : (3-1) x 3 = 90 (m) 
Chiều rộng ban đấu:

90 : 3 = 30 (m) 
Diện tích khu vườn đó là:

90 x 30 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 26/02/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

2700 m2 nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hùng Cường 11/02/2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Lời giải chi tiết:

Nhìn hình vẽ ta thấy, hình chữ nhật nhỏ có 2 lần chiều dài bằng 5 lần chiều rộng, nên nếu coi chiều dài hình chữ nhật con là 5 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật con là 2 phần.

Khi đó, chiều rộng khu đất bằng chiều dài cộng chiều rộng hình chữ nhật con sẽ tương ứng với 7 phần và đây là c/r khu đất. Chiều dài khu đất bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật con sẽ tương ứng với 10 phần.
 

Do đó, ta có bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ.

nửa chu vi khu đất là:170:2=85(m)

các bạn tự vẽ sơ đồ nha mình ko biết vẽ. c/d 10 phần và c/r 7 phần

            c/d khu đất là :        85:(10+7)nhaan10 =50 (m)

             c/r khu đất là:         85-50=35(m)

S khu đất là:50 nhân 35=1750 (m2)

                                                                    

Đọc tiếp...
Le Quoc Tran Anh 07/05/2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

 Đáp số  : S = 528 mét vuông

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 02/09/2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa chiều dài và rộng là:
5+5+7=17(m)
Nửa chu vi là:
98:2=49(m)
Chiều dài là:
(49+17):2=33(m)
Chiều rộng là:
49-33=16(m)
Diện tích khu vườn ban đầu:
16x33=528(m2)

P/s:..

Đọc tiếp...
Yoo Shi Jin 01/05/2016 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

cách lam đâu

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 17/08/2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Chiều dài căn phòng là 2 : (4 - 3) x 4 = 8 (m)

Chiều rộng căn phòng là 8 - 2 = 6 (m)

Diện tích căn phòng là 8 x 6 = 48 (m2)

Diện tích gạch là 2 x 2 = 4 (dm2)

4 dm2 = 0,04 m2

Số viên gạch cần lát là 48 : 0,04 = 1200 (viên)

Đọc tiếp...
bùi thị ánh hồng 19/03/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình chữ có 8 la 910m2 chiều rọng là 25 m.  Tính chiều dài của mảnh vườn 

Đọc tiếp...
phan le thuy tram 26/04/2017 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

1200 viên mình làm rồi

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa đất hcn là :

  132,5 : 2 = 66,25 [m]

Gọi CD của thửa đất là a mét , CR thửa đất là b mét

Ta có :

a+b = 66,25 => a = 66,25 - b

[a-5] x [b+2] = a x b 

=> a x b -5 x b + 2 x a -10 = a x b 

=> a x b - [5 x b -2 x a +10] = a x b 

=> 5 x b -2 x a +10 = 0

=> 5 x b +10 = 2 x a = 2x [66,25-b] = 132,5- 2 x b

=> 7 x b +10 = 132,5

=> 7 x b = 122,5 => b= 17,5 => a = 66,25 -17,5 = 48,75

Diện tích thửa đất đó là:

  48,75 x 17,5 = 853,125 [m2]

Đáp số:853,125 m2

 

Đọc tiếp...
Ngô Hoàng Tùng 14/05/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

= 853,125

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 23/04/2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

50 x 20 = 1000 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 ( m )

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

Diện tích mảnh đất đó là :

1000 + 314 = 1314 ( m2 )

đáp số : 1314 m2

Đọc tiếp...
Bùi Minh Nga 13/05/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh đất là : 1314 m2

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 13/05/2018 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Đáp số:1314 cm2

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/04/2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi vườn hoa là: 160/2=80(m)

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5(phần)

Chiều rộng là: 80/5*2=32(m)

Chiều dài là: 80-32=48(m)

Diện tích vườn hoa là: 32*48=1536(m2)

Diện tích lối đi là: 1536*1/24=64(m2)

Đọc tiếp...
NAU TE 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

quên bài kia sai thế này mới đúng:

Nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là :

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là :

(80:5) x 2 = 32 (m)

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

80 - 32 = 48 (m)

Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là:

32 x 48 = 1536 ( m2)

Vậy diện tích lối đi là:

1536 : 24 = 64 (m2)

Đọc tiếp...
lê quỳnh như 05/09/2016 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là

160:2=80(m)

tổng số phần bằng nhau là

2+3=5(phần)

chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là

80:5x3=48(m)

chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là

80:5x2=32(m)

diệ tích vườn hoa hình chữ nhật là

48x32=1536(m2)

diện tích lối đi là

1536:24=64(m2)

đáp số 64m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 22/02/2015 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

nếu ta chia hình chữ nhật thành 3x5=15(hình vuông bằng nhau )thì diện tích 1 hình là:

                            60:15=4(cm2)

Vì 4=2x2 nên 1 cạnh hình vuông là 2 cm.

          Chiều rộng mảnh bìa là:

                       2x3=6(cm)

         Chiều dài mảnh bìa là:

                     2x5=10(cm)

 Tự tính chu vi

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 10/05/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Thành 22/02/2015 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

chu vi mảnh bìa là:

                (10+6)x2=32(cm)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc 07/08/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Tính chất : trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Áp dụng t/c trên : Độ dài đường trung tuyến : \(\frac{\sqrt{7^2+24^2}}{2}\)

Đọc tiếp...
Trương Việt Hoàng 07/08/2016 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng định lý Py-ta-go ta tính được cạnh huyền bằng \(\sqrt{7^2+24^2}\)=25

Ta lại có tính chất trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền = 1/2 cạnh huyền 

nên đường trung tuyến =\(\frac{25}{2}\)=12.5(cm)

Vậy cạnh huyền=12.5cm

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10/04/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: