Giúp tôi giải toán và làm văn


Hàn Thiên Dii 18/08/2018 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

bạn....

tự đăng tự trl à =))

sợ =))

Đọc tiếp...
Đào Hoàng Nguyên 18/08/2018 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

Giải

Độ dài cạnh đáy tương ứng của nó là:

80 : 16 = 5m

Đ/S: 5m

Đọc tiếp...
thu hien 18/08/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

minh moi bn vao link nay dang ky roi tra loi minigame nha : https://alfazi.edu.vn/question/5b7768199c9d707fe5722878

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Xuân Dung 08/08/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

a)

ΔABC có: NA= NB; MA = MC 

⇒ NM là đường trung bình của ΔABC

⇒ NM // BC; NM = \(\frac{BC}{2}\)                                            (1)

CMTT với ΔGBC, ta được: EF // BC; EF = \(\frac{BC}{2}\)      (2)

Từ (1), (2) ⇒ NM // EF; NM = EF

⇒ Tứ giác MNEF là hình bình hành (đpcm)

b)

Hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G

⇒ G là trọng tâm của ΔABC

⇒ CG = 2NG; BG = 2GM

Mà NK = NG ⇒ KG = 2NG

       MI = MG ⇒ IG  = 2GM

⇒ CG = KG; BG = IG

⇒ Tứ giác BCIK là hình bình hành (đpcm) 

\(\frac{BC}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 20/11/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

A B C D E F M P Q I K

a/ 

Vì ABCD là hình bình hành nên AB // CD => ABCD cũng là hình thang.

Ta có E và F lần lượt là trung điểm các cạnh AD và BC nên EF là đường trung bình 

của hình thang ABCD => EF // AB (1)

Lại có AE // BF (2) . Từ (1) và (2) suy ra ABFE là hình bình hành (dhnb)

b/ Xét tứ giác DEBC có \(\hept{\begin{cases}DE=BF\\DE\text{//}BF\end{cases}}\) => DEBF là hình bình hành => BE // DF

Xét tam giác BCP : \(\hept{\begin{cases}BF=FC\\FQ\text{//}BP\end{cases}}\) => QF là đường trung bình => CQ = QP (3)

Tương tự với tam giác ADQ : PE là đường trung bình => AP = PQ (4)

Từ (3) và (4) => AP = PQ = QC

c/ 

Ta có : \(\hept{\begin{cases}IE=EM\\AE=ED\end{cases}}\) => IAMD là hình bình hành => IA // DM hay IA // CD (5)

Tương tự : \(\hept{\begin{cases}BF=FC\\MF=FK\end{cases}}\) => BKCM là hình bình hành => BK // CD (6)

Lại có AB // CD (7)

Từ (5) , (6) , (7) kết hợp cùng với tiên đề Ơ-clit ta được đpcm.

d/  Vì IAMD và BKCM là các hình bình hành (chứng minh ở câu c) 

nên ta có AI = DM , BK = CM

=> AI + BK = DM + CM = CD (không đổi)

Vậy khi M di chuyển trên cạnh CD thì AI + BK không đổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Mạnh att 20/11/2016 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

khó đấy bạn !

Đọc tiếp...
Vương Nguyên 20/11/2016 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

A B C D E F P Q a)

*xét hbh ABCD có:

AD//BC(t/c hbh)

B,F,C THẲNG HÀNG

A,E,D THẲNG HÀNG

=> BF//AE(1)

* xét hbh ABCD có

AD=BC(t/c hbh)

có BF=FC

AE=ED

=> AE=BF(2)

Từ (1),(2) => EABF là hbh(dhnb)

mình chỉ lm đc câu a) thoi xl nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 20/06/2018 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

mình nghĩ là khi nó là hình chữ nhật

chứng minh thì mình nghĩ là nếu bạn vẽ đường cao xuống thì ta có thể tính diện tích hình bình hành bằng tích của đường cao nhân với cạnh đáy mà đường cao đó hạ xuống thì bạn sẽ có đường cao nhỏ hơn cạnh đáy, vậy bạn sẽ thấy nó giống như hình chữ nhật nếu cũng tính diện tích như vậy

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 20/06/2018 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

hinh vuông nha

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 02/06/2018 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

A B C D O E F I K P O'

Gọi giao điểm của AC và BD là O; giao điểm của KI và AF là O'. Tia FI cắt AC tại điểm P.

Xét tứ giác AKFI: FI//AK; KF//AI => Tứ giác AKFI là hình bình hành.

Do KI cắt AF tại O' => O' là trung điểm của AF.

Xét \(\Delta\)AFC: O' là trung điểm của AF; E là trung điểm của FC

=> O'E là đường trung bình của \(\Delta\)AFC => O'E//AC và O'E=1/2.AC

Ta thấy tứ giác ABCD là hình bình hành; AC giao BD tại O => OA=OC=1/2.AC

Do đó: O'E=OA. Mà O'E//OA (O'E//AC) nên tứ giác AO'EO là hình bình hành.

=> AO' // OE hay AF//BD => ^KAF=^ADB (Đồng vị)

Xét \(\Delta\)AKF và \(\Delta\)DAB: ^KAF=^ADB; ^AKF=^DAB (Vì KF//AB)

=> \(\Delta\)AKF ~ \(\Delta\)DAB (g.g) => \(\frac{AK}{DA}=\frac{KF}{AB}\).

Lại có KF=AI và AB=DC => \(\frac{AK}{AD}=\frac{AI}{DC}\)=> \(\Delta\)KAI ~ \(\Delta\)ADC (c.g.c)

=> ^AIK=^DCA. Mà ^DCA=^BAC nên ^AIK=^BAC => IK // AC (*)

Lại thấy: FI//AK => IP//AK; KI // AC (cmt) => KI//AP.

Từ đó suy ra: Tứ giác APIK là hình bình hành => IP=AK. Mà FI=AK.

=> FI=IP => I là trung điểm của FP.

Xét \(\Delta\)PFC: I là trung điểm FP; E là trung điểm của FC => IE//PC hay IE//AC (**)

Tư (*) và (**) => I;E;K là 3 điểm thẳng hàng (Tiên đề Ơ-clit) (đpcm).

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Anh 20/05/2018 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy của mảnh đất  đó là : 

   ( 60+4 ) / 2 = 32 ( m )

 Diện tích của mảnh đất đó là : 

   32 * 90 = 2880 ( m2 )

               Đáp số : 2880 m2

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 20/05/2018 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

cạnh đáy của mảnh đất hình bình hành là :

     ( 60 + 4 ) : 2 = 32 ( m )

diện tích mảnh đất hình bình hành là :

      32 x 90 = 2880 ( m2 )

          đáp số : 2880 m2

kb nha !!!

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 20/05/2018 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy của mảnh đất hình bình hành là:

( 4 + 60 ) : 2 = 32 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành đó là:

32 x 90 = 2880 ( m2)

Đ/S       : 2880 m2

Đọc tiếp...
như ý vũ 06/05/2018 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Bạn không vẽ hình ra à?Thế thì làm sao mà tính được?

Đọc tiếp...
nguyễn bảo thy 10/05/2018 lúc 06:16
Báo cáo sai phạm

ko vẽ hình ren họ giải hỉ bạn

Đọc tiếp...
mina sakura 06/05/2018 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

ko có hình vẽ thì khó lắm

Có hình vẽ có thể hiểu chút nhưng lại ko có

Sorry nha

Đọc tiếp...
Hikari 13/02/2015 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

chiều cao khu đất là:

84 : 5 x 4 = 67,2 (m)

độ dài cạnh đáy khu đất là:

84 : 67,2 = 1,25 (m)

đáp số: 1,25 m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 20/03/2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

dap so : 1.25 do nha

Đọc tiếp...
tranyennhi 20/03/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

1,25 m nha ban 

Đọc tiếp...
Anh Lâm Ngọc 20/03/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình bình hành ABCD là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Độ dài đường cao AK là: 72 : 8 = 9 (cm)

Đọc tiếp...
thao 01/03/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

9 cm ban a

Đọc tiếp...
Super Saygian Gon 21/01/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

COPPY CUA ANH LAM NGOC

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: