Giúp tôi giải toán


Tín Đinh 25/06/2016 lúc 19:15

123456

Trung Nguyen 17/10/2016 lúc 21:19

O là giao của DE,MN. Từ D,A,O,N,E hạ các đường vuông góc xuống BC và cắt BC tại D',A',O',N',E'.

Đường trung bình: NN′=DD′+EE′(=2OO′)NN′=DD′+EE′(=2OO′)

Q,P là giao của MD,ME với AB,AC →DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP→DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP

Dùng diện tích dễ dàng chứng minh MQ+MP=AA′→AA=DD′+EE′=NN′→AN//BCDPCM

Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/10/2016 lúc 14:56

minh ko b

Le Nhat Phuong 11/06/2017 lúc 09:05

Độ dài đáy của hình bình hành là

     \(864\div24=36\) cm

                          Đáp số 36 cm

Do What You Love 11/06/2017 lúc 09:06

Độ dài đáy hình bình hành là 

864:24=36(cm)

   Đáp số 36 cm

Nguyên Tiến Dũng 12/06/2017 lúc 07:52

Độ dài đáy hình bình hành:

864:24=36 cm

Hoàng Nguyễn Minh 08/06/2017 lúc 07:31

Đổi 5 dm = 50 cm

Diện tích hình bình hành là:

50 x 35 = 1750 (cm²)

Đáp số: 1750 cm²

online 08/06/2017 lúc 07:33

 5 dm = 50 cm

diện tích hình bình hành là

 50  * 35 = 1750 cm2

   đấp số 1750 cm2

Park Bo gum 08/06/2017 lúc 07:38

Đổi : 35 cm = 3,5 dm

Diện tích hình bình hành :

5 x 3,5 = 17,5 ( dm2 )

Đáp số : 17,5 dm2

Đặng Vũ Nguyệt Quế 01/02/2015 lúc 11:08

Độ dài đáy hình bình hành là:

      8x2=16(m)

Diện tích hình bình hành là:

     16x8=128(m2)

          Đáp số : 128 m2
 

Lê Thị Ngọc Tiên 01/02/2015 lúc 21:16

độ dài đáy thửa ruộng là:

8 x 2 = 16 (m)

diện tích thửa ruộng là:

16 x 8 = 128 (m2)

đáp số: 128 m2.
 

Con bố Sơn 12/05/2017 lúc 12:13

128m2

Nguyễn Uyển Dung 02/05/2017 lúc 20:14

Độ dài đáy hình bình hành là :

1 : 5 = 1/5 ( dm )

Đáp số : 1,5 dm

chi cute 02/05/2017 lúc 20:13

độ dài đáy hình bình hành là 

1:5=0.2dm

đ/s0.2dm

Edogawa Conan 29/04/2015 lúc 20:32

Chiều cao của hình bình hành đó là :

120 / 6 * 5 = 100 ( cm )

Chu vi của hình bình hành đó là :

( 120 + 100 ) * 2 = 440 ( cm )

Diện tích của hình bình hành đó là :

120 * 100 = 12000 ( cm)

ĐS : ........

Gudetama_Đức Phật và Nàng 24/10/2016 lúc 13:12

Chiều cao của hình bình hành là:

     120 . 5 : 6 = 100 ( cm )

Chu vi của hình bình hành đó là:

     ( 120 + 100 ) . 2 = 440 ( cm )

Vậy ...

Gudetama_Đức Phật và Nàng 24/10/2016 lúc 13:26

Làm tiếp:

Diện tích hình đó là:

     120 . 100 = 12000 ( cm2 )

                     Đáp số: D.tích:...

                                  Chu vi:...

Ha thi hoa 24/01/2015 lúc 22:53

ta co: DC = 24 : 3 = 8cm

Noi A voi C : Dien tich tam giac  ADC = (AH x DC ): 2 ( canh day DC va chieu cao AH   (1)

Mat khac: Dien tich tam giac ADC = (AD x CE): 2        ( canh day AD va chieu cao CE)  (2)

tu 1 va 2 ta co: (AH x DC):2 = (AD x CE):2 ma CE = 2 x AH vay AH x DC = AD x 2 x AH (3)

tu 3 ta co : AD = DC : 2 . Vay AD = 8 : 2 = 4cm. chu vi hinh binh hanh ABCD la: (8 + 4) x 2 = 24 cm

 

Mina Cucheooooooo 14/01/2017 lúc 19:08

là 24 cm

Lê Anh Minh 13/01/2016 lúc 09:05

Ôi mảnh vườn trồng rau của bạn "lớn"quá đi!!! hihi

Lời giải
Đáy là 7 phần thì cao là 2 phần => đáy hơn chiều cao là 5 phần = 15 cm

mỗi phần là 15:5=3cm

Đáy = 3x7=21cm

cao=2x3=6cm

diện tích trồng rau = 21x6x2:3=84 (cm2)

Kiên Nguyễn Trung 13/01/2016 lúc 08:55

Học số thập phân chưa???

Hikari 13/02/2015 lúc 22:38

chiều cao khu đất là:

84 : 5 x 4 = 67,2 (m)

độ dài cạnh đáy khu đất là:

84 : 67,2 = 1,25 (m)

đáp số: 1,25 m.

Nguyễn Huy Hoàng 20/03/2017 lúc 18:55

dap so : 1.25 do nha

tranyennhi 20/03/2017 lúc 18:56

1,25 m nha ban 

Nguyễn Thị Thu Thanh 16/03/2017 lúc 18:32

               Đổi \(\frac{2}{5}dm=4cm\)

Diện tích hình bình hành là:

         12 x 4 = 48 ( cm2 ) 

            Đáp số : 48 cm2

Bui Viet Hung 16/03/2017 lúc 18:32

48 cm2 nhé bạn

Phan Thanh Tịnh 16/03/2017 lúc 12:07

A B C D E K G

Áp dụng hệ quả định lí Thales,ta có :

\(\Delta EBK\)có AD // BK\(\Rightarrow\frac{AE}{AK}=\frac{DE}{BD}\left(1\right);\frac{BK}{AD}=\frac{BE}{DE}\left(2\right)\)

\(\Delta DEG\)có AB // DG\(\Rightarrow\frac{AE}{AG}=\frac{BE}{BD}\left(3\right);\frac{AB}{DG}=\frac{BE}{DE}\left(4\right)\)

Từ (1) và (3),ta có :\(\frac{AE}{AK}+\frac{AE}{AG}=\frac{DE}{BD}+\frac{BE}{BD}=\frac{BD}{BD}=1\Rightarrow\frac{1}{AK}+\frac{1}{AG}=\frac{1}{AE}\)

Từ (2) và (4),ta có \(\frac{BK}{AD}=\frac{AB}{DG}\)=> BK.DG = AB.AD = 3.5 = 15 (cm)

Bloom 17/03/2017 lúc 11:24

mình cũng vậy

nguyen phuong huyen 29/03/2017 lúc 20:44

mình cúng có kết quả như vậy 

 nhớ k cho mình nhé!

Hà Minh Hiếu 09/03/2017 lúc 17:53

Do AB song song Cd 

=> Áp dụng định lí Ta - lét được \(\frac{AB}{DG}=\frac{AE}{EG}=\frac{BE}{DE}\)

=> AB . EG = DG . AE

Do AD song song BK nên áp dụng định lí Ta lét được

\(\frac{AE}{AK}=\frac{DE}{BD}\)

Do AB sog song với CG nên áp dụng định lí Ta lét được

\(\frac{AE}{AG}=\frac{BE}{BD}\)

=> \(\frac{AE}{AK}+\frac{AE}{AG}=\frac{BE}{BD}+\frac{DE}{BD}=1\)

=>\(\frac{1}{AE}=\frac{1}{AK}+\frac{1}{AG}\)

Ta có \(\frac{BK}{AD}=\frac{AB}{DG}=\frac{BE}{DE}\)

=>\(BK.DG=AB.AD\left(KHÔNG\right)DOI\)

Trần Thị Uyên Như 12/03/2017 lúc 21:51

sao khó dữ zậy.(học sinh lớp 7 sao làm được bài lớp 8 hi hi) sang năm mình gửi câu trả lời

Cù trong Xoay 23/03/2017 lúc 16:06

cảm ơn mọi người

Pham Bao Khanh 01/02/2015 lúc 19:59

                                                            bài giải

                              Đáy của hình bình hành đó tăng lên số mét là:

                                               28 - 24 = 4 ( m )

                                    Chiều cao của hình bình hành đó là:

                                                60 : 4 = 15 ( m )

                                 Diện tích mảnh đất hình bình hành đó là:

                                                24 * 15 = 360 ( m2 )

                                                           Đáp số : 360 m2

thang Tran 22/07/2015 lúc 21:31

Vì ABCD là HBH => AD = BC (1) 

 CM = 1/2 BC ( M là tđ) (2)

AN = 1/2 AD ( N là tđ)  (3)

Tuwf (1) (2) vaf (3) => AN = CM  

tg AMCN cos AN =CM 

                     AN // CM( AD // BC) 

=> AMCN là  HBH 

b, HT ABCD có AN = ND 

                       BM = MC 

=> MN là đg tb => MN // AB // BC (4) 

ABCD là HBH => OB = OD ; OA = OC ( tính chất HBH) 

Tam giác AOD có AN = ND 

                     OB = OD 

=> ON là đg tb => ON //AB (5)

CMTT T OM //DC (6)

Từ(4) (5) và (6) => N , O , M thẳng hàng 

Bùi Trịnh Gia Bảo 09/05/2015 lúc 20:20

Người ta mở rộng cạch đáy miếng đất thêm là:
    28-24=4(m)
Phần mở rộng là 1 hình bình hành có  cạch đáy bằng 4m chiều cao băng chiều cao miếng đất luc chưa mở rộng và có diện tích băng 60m2 
Chiều cao miến đất là
  60:4=15(m)
Diện tích miếng đất  lúc đầu là:
     24x15=360(m2)

tran xuan truong 18/12/2016 lúc 10:09

diện tích là 360m2

Bùi Trịnh Gia Bảo 09/05/2015 lúc 19:40

chiều cao tăng thêm bằng chiều cao lúc chưa mở rộng                                                                                                                           chiều cao của miếng dất hình bình hành là :                                                                                                                                            60 / 28 = 15/7 ( m )                                                                                                                                                                                   diện tích miếng đất hình bình hành là :                                                                                                                                                   24 x 15/7 = 160/7 ( m2 )                                                                                                                                                             đáp số : 160/7 m2

Anh Lâm Ngọc 20/03/2015 lúc 08:42

Diện tích hình bình hành ABCD là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Độ dài đường cao AK là: 72 : 8 = 9 (cm)

thao 01/03/2017 lúc 22:28

9 cm ban a

Super Saygian Gon 21/01/2017 lúc 16:02

COPPY CUA ANH LAM NGOC

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: