Giúp tôi giải toán và làm văn


Shingeki_Ogaeshi_Senki 21/01/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

ta co: DC = 24 : 3 = 8cm
Noi A voi C : Dien h tam giac  ADC = (AH x DC ): 2 ( canh day DC va chieu cao AH   (1)
Mat khac: Dien h tam giac ADC = (AD x CE): 2        ( canh day AD va chieu cao CE)  (2)
tu 1 va 2 ta co: (AH x DC):2 = (AD x CE):2 ma CE = 2 x AH vay AH x DC = AD x 2 x AH (3)
tu 3 ta co : AD = DC : 2 . Vay AD = 8 : 2 = 4cm. chu vi hinh binh hanh ABCD la: (8 + 4) x 2 = 24 cm

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
kaito kid 14/01/2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh CD hay AB là : 24 : 3 = 8 ( cm )

độ dài cạnh CE là : 3 x 2 = 6 ( cm )

độ dài cạnh AD hay BC là : 24 : 6 = 4 ( cm )

chu vi hình bình hành ABCD là : ( 8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm )

đáp số : 24 cm

Đọc tiếp...
Anh Lâm Ngọc 20/03/2015 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh CD hay AB là: 24 : 3 = 8 (cm)

Độ dài CE là: 3 x 2 = 6 (cm)

Độ dài cạnh AD hay BC là: 24 : 6 = 4 (cm)

Chu vi hình bình hành ABCD là: (8 + 4) x 2 = 24 (cm)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 20/11/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

A B C D E F M P Q I K

a/ 

Vì ABCD là hình bình hành nên AB // CD => ABCD cũng là hình thang.

Ta có E và F lần lượt là trung điểm các cạnh AD và BC nên EF là đường trung bình 

của hình thang ABCD => EF // AB (1)

Lại có AE // BF (2) . Từ (1) và (2) suy ra ABFE là hình bình hành (dhnb)

b/ Xét tứ giác DEBC có \(\hept{\begin{cases}DE=BF\\DE\text{//}BF\end{cases}}\) => DEBF là hình bình hành => BE // DF

Xét tam giác BCP : \(\hept{\begin{cases}BF=FC\\FQ\text{//}BP\end{cases}}\) => QF là đường trung bình => CQ = QP (3)

Tương tự với tam giác ADQ : PE là đường trung bình => AP = PQ (4)

Từ (3) và (4) => AP = PQ = QC

c/ 

Ta có : \(\hept{\begin{cases}IE=EM\\AE=ED\end{cases}}\) => IAMD là hình bình hành => IA // DM hay IA // CD (5)

Tương tự : \(\hept{\begin{cases}BF=FC\\MF=FK\end{cases}}\) => BKCM là hình bình hành => BK // CD (6)

Lại có AB // CD (7)

Từ (5) , (6) , (7) kết hợp cùng với tiên đề Ơ-clit ta được đpcm.

d/  Vì IAMD và BKCM là các hình bình hành (chứng minh ở câu c) 

nên ta có AI = DM , BK = CM

=> AI + BK = DM + CM = CD (không đổi)

Vậy khi M di chuyển trên cạnh CD thì AI + BK không đổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Mạnh att 20/11/2016 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

khó đấy bạn !

Đọc tiếp...
Vương Nguyên 20/11/2016 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

A B C D E F P Q a)

*xét hbh ABCD có:

AD//BC(t/c hbh)

B,F,C THẲNG HÀNG

A,E,D THẲNG HÀNG

=> BF//AE(1)

* xét hbh ABCD có

AD=BC(t/c hbh)

có BF=FC

AE=ED

=> AE=BF(2)

Từ (1),(2) => EABF là hbh(dhnb)

mình chỉ lm đc câu a) thoi xl nhé

Đọc tiếp...
uzumaki naruto 06/08/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

mới hok bài này sáng nay, làm đc vậy thì cũng giỏi lắm đối vs mik rồi -_-

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương 06/08/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Làm đại mà cũng làm ,công nhận cha rảnh thật con công nhận 

Đọc tiếp...
uzumaki naruto 06/08/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Vẽ DG // BC và cắt AC tại G 

Do DG // BC nên tứ giác DGCB là hình thang ( đáy DG // BC), mà tam giác ABC cân tại A => góc B = C => DGBC là hình thang cân ( đáy DG // BC) => DB = GC ( tính chất của hình thang cân)

Mà DB = CE => GC = CE và C thuộc GE => C là tđ của GE 

Xét tam giác DGE có: C là tđ GE ; CF // DG ( Do DG // BC mà CF thuộc BC) => CF là đg trung bình ứng vs đáy DG của tam giác DGE => F là trung điểm của DE 

NOTE : cái này mik làm đại, nghĩ sao làm vậy, ko bik đúng hay sai, nếu sai thì đừng trách mik

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Gia Bảo 02/02/2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

mk làm trên facebook, đo khó vẽ hình trên đây lại ko paste được hình lên nữa. Nick face là Cung Lâm Thiên Quốc. Mong bạn thông cảm cho.!!!!!!!! 

Đọc tiếp...
Bùi Trịnh Gia Bảo 09/05/2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Người ta mở rộng cạch đáy miếng đất thêm là:
    28-24=4(m)
Phần mở rộng là 1 hình bình hành có  cạch đáy bằng 4m chiều cao băng chiều cao miếng đất luc chưa mở rộng và có diện tích băng 60m2 
Chiều cao miến đất là
  60:4=15(m)
Diện tích miếng đất  lúc đầu là:
     24x15=360(m2)

Đọc tiếp...
tran xuan truong 18/12/2016 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

diện tích là 360m2

Đọc tiếp...
Bùi Trịnh Gia Bảo 09/05/2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

chiều cao tăng thêm bằng chiều cao lúc chưa mở rộng                                                                                                                           chiều cao của miếng dất hình bình hành là :                                                                                                                                            60 / 28 = 15/7 ( m )                                                                                                                                                                                   diện tích miếng đất hình bình hành là :                                                                                                                                                   24 x 15/7 = 160/7 ( m2 )                                                                                                                                                             đáp số : 160/7 m2

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 29/04/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình bình hành đó là :

120 / 6 * 5 = 100 ( cm )

Chu vi của hình bình hành đó là :

( 120 + 100 ) * 2 = 440 ( cm )

Diện tích của hình bình hành đó là :

120 * 100 = 12000 ( cm)

ĐS : ........

Đọc tiếp...
Gudetama_Đức Phật và Nàng 24/10/2016 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình bình hành là:

     120 . 5 : 6 = 100 ( cm )

Chu vi của hình bình hành đó là:

     ( 120 + 100 ) . 2 = 440 ( cm )

Vậy ...

Đọc tiếp...
Gudetama_Đức Phật và Nàng 24/10/2016 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Làm tiếp:

Diện tích hình đó là:

     120 . 100 = 12000 ( cm2 )

                     Đáp số: D.tích:...

                                  Chu vi:...

Đọc tiếp...
Kirisaki Chitoge 17/01/2016 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

kết quả là 25 tạ đó 
 100% tick nha

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 19/01/2018 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

diện tích thửa ruộng hình bình hành đó là

\(100\times50=5000\left(m^2\right)\)

số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là

\(\left(5000\div100\right)\times50=2500\left(kg\right)\)

đổi \(2500kg=25t\text{ạ}\)

đáp số : \(25t\text{ạ}\)

Đọc tiếp...
Lê Thành Long 11/10/2014 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng là:

100*50=5000(m2)

Số thóc thu hoạch được là:

50*(5000/100)=2500(kg)=25 tạ

Đáp số:25 tạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải Yến 13/01/2018 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

Chu vi :  ( 12 + 8 ) x 2 = 60 ( cm )

Diện tích : 12 x 8 : 2 = 48 ( cm)

hihi ^_^

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 13/01/2018 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình bình hành ABCD là:

(12+8).2=40 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

12.6=72 (cm2)

Đ s:

Đọc tiếp...
dang thanh an 30/01/2016 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

chu vi: 12 nhan voi 8 nhan 2

dien tich: 12 nhan voi 6 : 2

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Linh 11/01/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Chu vi của hình bình hành bằng 2 lần tổng 2 cạnh kề nhau C = 2(a+b)

Diện tích hình bình hành :

S = a x h

h độ dài đường cao hạ xuống cạnh a 

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 11/01/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình bình hành bằng tổng độ dài 4 cạnh của nó

Diện tích hình bình hành bằng độ dài cạnh đấy nhân với chiều ca

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 05/07/2015 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình bình hành MNPQ là:

      20:2=10  (cm)

Độ dài cạnh đáy QP bằng: 

     10−4=6  (cm)

Chiều cao MH bằng: 

      4−1=3  (cm)

Diện tích tam giác MPQ bằng :

      6 x 4 = 24 ( cm2 )

Đọc tiếp...
Vy nguyễn 05/07/2015 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nguyễn đình dũng mìh chưa biết về hình nha

cảm ơn đinh tuấn việt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 26/02/2015 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

ủa hình bình hành học lóp 4 kia mà

Đọc tiếp...
Đặng Thị Huyền Anh 26/02/2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

lấy chiều cao nhân đáy là ra thôi

Đọc tiếp...
The Music Girl 18/03/2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

bn lấy độ dài đáy nhân c.cao nhé bn

chúc bạn học giỏi

nhớ k mk nhé,ai k mk mk k lại

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16/12/2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11/11/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 09/03/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 10/12/2017 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )
=> AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)
Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)
=> FB = FD
=> tam giác DFB cân tại F
=> góc FBD = góc FDB (9)
Ta có: AD//BC ( cmt)
=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)
Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD
Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ
=> góc FBD = góc CBD =
2
60 = 30 độ
Mà góc FDB = góc FBD
=> góc FDB = 30 độ
d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng
Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM
Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)
DC = BM(11)
Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)
Mà A,B,M thẳng hàng
=> BM//DC (12)
Tứ (11) và (12)
=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)
Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)
Mà góc ADC bằng 2 góc này
=> góc ADC = 120 độ
Xét góc ADC có:
góc ADB + góc BDC = 120 độ
=> 30 độ + góc BDC = 120 độ
=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14)
Từ (13) và (14)
=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)
=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)
Có E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

chúc bn hok tót @_@

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

c) Ta có: góc A = góc ABF = 60 độ ( cm ở câu b )

  => AF = FB ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

Mà AF = FD ( f là trung điểm của AD)

=> FB = FD

=> tam giác DFB cân tại F

=> góc FBD = góc FDB (9)

Ta có: AD//BC ( cmt)

=> Góc FDB = góc CBD ( cặp góc slt)(10)

Từ (9) và (10) => góc FBD=góc CBD

Mà góc FBD+ góc CBD = 60 độ

=> góc FBD = góc CBD = \(\frac{60}{2}\)= 30 độ

Mà góc FDB = góc FBD

=> góc FDB = 30 độ

d) Ta có: B là trung điểm của AM => A,B,M thẳng hàng

Ta có: B là trung điểm của AM ( M đối xứng với A qua B) => AB = BM

  Mà AB = DC ( tứ giác ABCD là hbh)

DC = BM(11)

Ta có: AB//DC( tứ giác ACD là hbh)

Mà A,B,M thẳng hàng

=> BM//DC (12)

Tứ (11) và (12)

=> tứ giác BMCD là hình bình hành (13)

Ta có: góc ABE = góc AFE = 120 độ (cm ở câu b)

Mà góc ADC bằng 2 góc này

=> góc ADC = 120 độ

Xét góc ADC có:

góc ADB + góc BDC = 120 độ

=> 30 độ + góc BDC = 120 độ

=> góc BDC = 120 độ - 30 độ = 90 độ (14) 

Từ (13) và (14)

=> tứ giác BMCD là hình chữ nhật ( hbh+ 1 góc vuông)

=> E là trung điểm của BC và BC ( t/c hình chữ nhật)

Có  E là trung điểm của MD => 3 điểm D,E,M thẳng hàng

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 19/11/2016 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

Xét hbh ABCD có:

F là trung điểm của AD (gt)

E là trung điểm của BC (gt)

=> EF là đường trung bình của hbh ABCD 

=> AB//EF//DC (t/c đướng trung bình của hbh)

Ta có: hbh ABCD

=> Góc A = Góc C và góc B = góc D( t/c hbh)

Ta có: EF//DC(cmt) => góc AFE = góc ADC ( cặp góc đồng vị)

Mà Góc B = Góc ADC (cmt)

  => Góc B = góc AFE (1)

Ta có: EF//DC(cmt) => Góc BEF = góc BCD (cặp góc đồng vị)

Mà góc A = góc BCD 

  => góc A =góc BEF (2)

Từ (1) và (2)

  => Tứ giác ABEF là hình bình hành (5) ( các cặp góc đối bằng nhau)

Ta có: AD = 2AB hay AB = \(\frac{1}{2}\)AD (3)

 mà AF = \(\frac{1}{2}\)AD(4)

 Từ (3) và (4) => AB = AF (6)

Từ(5) và (6) => tứ giác ABEF là hình thoi ( hbh + 2 cạnh kề bằng nhau)

=> AE vuông góc với BF

Ở CÂU a) bạn có thể cm AB//EF và  AF// BE đề suy ra hbh nha

b) Gói O là giao điểm của AE và BF

Ta có: tứ giác ABEF là hình thoi => BF là tia phân giác của góc B ( t/c hình thoi)

Ta có: góc A = góc BEF (cmt)

Mà góc A = 60 độ (gt) 

=> góc A = góc BEF = 60 độ

Xét tứ giác ABEF có:

 góc BAF + góc ABE + góc BEF + góc AFE = 360 độ

=> 60 độ + góc ABE + 60 độ + góc AFE = 360 độ

=> góc ABE + góc  AFE = 360 độ - 60 độ - 60 độ = 240 độ

Mà góc ABE = góc AFE 

=> góc ABE = góc AFE = \(\frac{240}{2}\)=120 độ

Ta có: BF là tia p/g của góc B => góc ABF = góc EBF = \(\frac{120}{2}\) 60 độ

Vậy góc EBF = góc BEF = 60 độ ( góc A  = góc BEF đã cm ở câu a)

Mà góc BEF = góc BCD ( đã cm ở câu a)

=> góc EBF = góc BCD (7)

Ta có: AD//BC( tứ giác ABCD là hbh)=> FD//BC=> tứ giác FDCB là hình thang (8)

 Từ (7) và (8) => tứ giác FDCB là hinh thang cân

Câu c và d dễ lắm, bạn cố suy nghĩ nha, nhưng mình nói thật bài này rất rất rất dễ luôn đó

c) 

     

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: