Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quốc Anh 20/05 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy của mảnh đất  đó là : 

   ( 60+4 ) / 2 = 32 ( m )

 Diện tích của mảnh đất đó là : 

   32 * 90 = 2880 ( m2 )

               Đáp số : 2880 m2

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 20/05 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

cạnh đáy của mảnh đất hình bình hành là :

     ( 60 + 4 ) : 2 = 32 ( m )

diện tích mảnh đất hình bình hành là :

      32 x 90 = 2880 ( m2 )

          đáp số : 2880 m2

kb nha !!!

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 20/05 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy của mảnh đất hình bình hành là:

( 4 + 60 ) : 2 = 32 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành đó là:

32 x 90 = 2880 ( m2)

Đ/S       : 2880 m2

Đọc tiếp...
như ý vũ 06/05/2018 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Bạn không vẽ hình ra à?Thế thì làm sao mà tính được?

Đọc tiếp...
nguyễn bảo thy 10/05/2018 lúc 06:16
Báo cáo sai phạm

ko vẽ hình ren họ giải hỉ bạn

Đọc tiếp...
mina sakura 06/05/2018 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

ko có hình vẽ thì khó lắm

Có hình vẽ có thể hiểu chút nhưng lại ko có

Sorry nha

Đọc tiếp...
Hikari 13/02/2015 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

chiều cao khu đất là:

84 : 5 x 4 = 67,2 (m)

độ dài cạnh đáy khu đất là:

84 : 67,2 = 1,25 (m)

đáp số: 1,25 m.

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 20/03/2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

dap so : 1.25 do nha

Đọc tiếp...
tranyennhi 20/03/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

1,25 m nha ban 

Đọc tiếp...
Anh Lâm Ngọc 20/03/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình bình hành ABCD là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Độ dài đường cao AK là: 72 : 8 = 9 (cm)

Đọc tiếp...
thao 01/03/2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

9 cm ban a

Đọc tiếp...
Super Saygian Gon 21/01/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

COPPY CUA ANH LAM NGOC

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 26/02/2015 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

ủa hình bình hành học lóp 4 kia mà

Đọc tiếp...
Đặng Thị Huyền Anh 26/02/2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

lấy chiều cao nhân đáy là ra thôi

Đọc tiếp...
The Music Girl 18/03/2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

bn lấy độ dài đáy nhân c.cao nhé bn

chúc bạn học giỏi

nhớ k mk nhé,ai k mk mk k lại

Đọc tiếp...
Ha thi hoa 24/01/2015 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

ta co: DC = 24 : 3 = 8cm

Noi A voi C : Dien tich tam giac  ADC = (AH x DC ): 2 ( canh day DC va chieu cao AH   (1)

Mat khac: Dien tich tam giac ADC = (AD x CE): 2        ( canh day AD va chieu cao CE)  (2)

tu 1 va 2 ta co: (AH x DC):2 = (AD x CE):2 ma CE = 2 x AH vay AH x DC = AD x 2 x AH (3)

tu 3 ta co : AD = DC : 2 . Vay AD = 8 : 2 = 4cm. chu vi hinh binh hanh ABCD la: (8 + 4) x 2 = 24 cm

 

Đọc tiếp...
Mina Cucheooooooo 14/01/2017 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

là 24 cm

Đọc tiếp...
Tín Đinh 25/06/2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm
Rồng Lửa 17/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Em chịu!

Đọc tiếp...
Trung Nguyen 17/10/2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

O là giao của DE,MN. Từ D,A,O,N,E hạ các đường vuông góc xuống BC và cắt BC tại D',A',O',N',E'.

Đường trung bình: NN′=DD′+EE′(=2OO′)NN′=DD′+EE′(=2OO′)

Q,P là giao của MD,ME với AB,AC →DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP→DD′=DQ=MQ,EE′=EP=MP

Dùng diện tích dễ dàng chứng minh MQ+MP=AA′→AA=DD′+EE′=NN′→AN//BCDPCM

Đọc tiếp...
o0oCuteo0o 23/02/2018 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông ABCD là :

48 : 4 = 12 ( cm )

Diện tích cùa hình vuông ABCD là :

12 x 12 = 144 ( cm2 )

Độ dài đáy của hình bình hành MNPQ là :

144 : 9 = 16 ( cm )

Đáp số : 16 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Mai Phương 01/05/2015 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông ABCD là

48:4=12cm

Diện tích hình vuông là

12x12=144cm2

Vì diện tích hình bình hành bằng diện tích hình vuông nên diện tích hình bình hành là 144 cm2.Độ dài đáy hình bình hành là:

144:9=16cm

Đọc tiếp...
Hoàng Tử của dải Ngân Hà 22/08/2016 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

cạnh HV ABCD là :

48 : 4 = 12 ( cm )

diện tích HV là :

12 x 12 = 144 ( cm2 )

độ dài đáy hình bình hành là :

144 : 9 = 16 ( cm )

đs : 16 CM

Đọc tiếp...
Barack Obama 19/01/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

DT ABCD :

7 x 4 = 28 dm2

Đọc tiếp...
srahnguyen510 23/02/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Vì ABCD là hình bình hành nên AB= DC = 12 dm

Độ dài đoạn HC là:
12-4 = 8 ( dm )
Diện tích tam giác AHC là 

8 x 7 : 2 = 28 ( dm2)

                đ/s 28 dm2 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Lan Anh 19/01/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bạn có chắc ko thế còn diện tích tam giác AHC

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 21/01/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

ta co: DC = 24 : 3 = 8cm
Noi A voi C : Dien h tam giac  ADC = (AH x DC ): 2 ( canh day DC va chieu cao AH   (1)
Mat khac: Dien h tam giac ADC = (AD x CE): 2        ( canh day AD va chieu cao CE)  (2)
tu 1 va 2 ta co: (AH x DC):2 = (AD x CE):2 ma CE = 2 x AH vay AH x DC = AD x 2 x AH (3)
tu 3 ta co : AD = DC : 2 . Vay AD = 8 : 2 = 4cm. chu vi hinh binh hanh ABCD la: (8 + 4) x 2 = 24 cm

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
kaito kid 14/01/2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh CD hay AB là : 24 : 3 = 8 ( cm )

độ dài cạnh CE là : 3 x 2 = 6 ( cm )

độ dài cạnh AD hay BC là : 24 : 6 = 4 ( cm )

chu vi hình bình hành ABCD là : ( 8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm )

đáp số : 24 cm

Đọc tiếp...
Anh Lâm Ngọc 20/03/2015 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Độ dài cạnh CD hay AB là: 24 : 3 = 8 (cm)

Độ dài CE là: 3 x 2 = 6 (cm)

Độ dài cạnh AD hay BC là: 24 : 6 = 4 (cm)

Chu vi hình bình hành ABCD là: (8 + 4) x 2 = 24 (cm)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 20/11/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

A B C D E F M P Q I K

a/ 

Vì ABCD là hình bình hành nên AB // CD => ABCD cũng là hình thang.

Ta có E và F lần lượt là trung điểm các cạnh AD và BC nên EF là đường trung bình 

của hình thang ABCD => EF // AB (1)

Lại có AE // BF (2) . Từ (1) và (2) suy ra ABFE là hình bình hành (dhnb)

b/ Xét tứ giác DEBC có \(\hept{\begin{cases}DE=BF\\DE\text{//}BF\end{cases}}\) => DEBF là hình bình hành => BE // DF

Xét tam giác BCP : \(\hept{\begin{cases}BF=FC\\FQ\text{//}BP\end{cases}}\) => QF là đường trung bình => CQ = QP (3)

Tương tự với tam giác ADQ : PE là đường trung bình => AP = PQ (4)

Từ (3) và (4) => AP = PQ = QC

c/ 

Ta có : \(\hept{\begin{cases}IE=EM\\AE=ED\end{cases}}\) => IAMD là hình bình hành => IA // DM hay IA // CD (5)

Tương tự : \(\hept{\begin{cases}BF=FC\\MF=FK\end{cases}}\) => BKCM là hình bình hành => BK // CD (6)

Lại có AB // CD (7)

Từ (5) , (6) , (7) kết hợp cùng với tiên đề Ơ-clit ta được đpcm.

d/  Vì IAMD và BKCM là các hình bình hành (chứng minh ở câu c) 

nên ta có AI = DM , BK = CM

=> AI + BK = DM + CM = CD (không đổi)

Vậy khi M di chuyển trên cạnh CD thì AI + BK không đổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Mạnh att 20/11/2016 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

khó đấy bạn !

Đọc tiếp...
Vương Nguyên 20/11/2016 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

A B C D E F P Q a)

*xét hbh ABCD có:

AD//BC(t/c hbh)

B,F,C THẲNG HÀNG

A,E,D THẲNG HÀNG

=> BF//AE(1)

* xét hbh ABCD có

AD=BC(t/c hbh)

có BF=FC

AE=ED

=> AE=BF(2)

Từ (1),(2) => EABF là hbh(dhnb)

mình chỉ lm đc câu a) thoi xl nhé

Đọc tiếp...
uzumaki naruto 06/08/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

mới hok bài này sáng nay, làm đc vậy thì cũng giỏi lắm đối vs mik rồi -_-

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương 06/08/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Làm đại mà cũng làm ,công nhận cha rảnh thật con công nhận 

Đọc tiếp...
uzumaki naruto 06/08/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Vẽ DG // BC và cắt AC tại G 

Do DG // BC nên tứ giác DGCB là hình thang ( đáy DG // BC), mà tam giác ABC cân tại A => góc B = C => DGBC là hình thang cân ( đáy DG // BC) => DB = GC ( tính chất của hình thang cân)

Mà DB = CE => GC = CE và C thuộc GE => C là tđ của GE 

Xét tam giác DGE có: C là tđ GE ; CF // DG ( Do DG // BC mà CF thuộc BC) => CF là đg trung bình ứng vs đáy DG của tam giác DGE => F là trung điểm của DE 

NOTE : cái này mik làm đại, nghĩ sao làm vậy, ko bik đúng hay sai, nếu sai thì đừng trách mik

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: