Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Thu Thanh 16/03/2017 lúc 18:32

               Đổi \(\frac{2}{5}dm=4cm\)

Diện tích hình bình hành là:

         12 x 4 = 48 ( cm2 ) 

            Đáp số : 48 cm2

Bui Viet Hung 16/03/2017 lúc 18:32

48 cm2 nhé bạn

Phan Thanh Tịnh 16/03/2017 lúc 12:07

A B C D E K G

Áp dụng hệ quả định lí Thales,ta có :

\(\Delta EBK\)có AD // BK\(\Rightarrow\frac{AE}{AK}=\frac{DE}{BD}\left(1\right);\frac{BK}{AD}=\frac{BE}{DE}\left(2\right)\)

\(\Delta DEG\)có AB // DG\(\Rightarrow\frac{AE}{AG}=\frac{BE}{BD}\left(3\right);\frac{AB}{DG}=\frac{BE}{DE}\left(4\right)\)

Từ (1) và (3),ta có :\(\frac{AE}{AK}+\frac{AE}{AG}=\frac{DE}{BD}+\frac{BE}{BD}=\frac{BD}{BD}=1\Rightarrow\frac{1}{AK}+\frac{1}{AG}=\frac{1}{AE}\)

Từ (2) và (4),ta có \(\frac{BK}{AD}=\frac{AB}{DG}\)=> BK.DG = AB.AD = 3.5 = 15 (cm)

Bloom 17/03/2017 lúc 11:24

mình cũng vậy

Hồng Nhung công chúa 19/03 lúc 18:47

mình cũng thế

Hà Minh Hiếu 09/03/2017 lúc 17:53

Do AB song song Cd 

=> Áp dụng định lí Ta - lét được \(\frac{AB}{DG}=\frac{AE}{EG}=\frac{BE}{DE}\)

=> AB . EG = DG . AE

Do AD song song BK nên áp dụng định lí Ta lét được

\(\frac{AE}{AK}=\frac{DE}{BD}\)

Do AB sog song với CG nên áp dụng định lí Ta lét được

\(\frac{AE}{AG}=\frac{BE}{BD}\)

=> \(\frac{AE}{AK}+\frac{AE}{AG}=\frac{BE}{BD}+\frac{DE}{BD}=1\)

=>\(\frac{1}{AE}=\frac{1}{AK}+\frac{1}{AG}\)

Ta có \(\frac{BK}{AD}=\frac{AB}{DG}=\frac{BE}{DE}\)

=>\(BK.DG=AB.AD\left(KHÔNG\right)DOI\)

Trần Thị Uyên Như 12/03/2017 lúc 21:51

sao khó dữ zậy.(học sinh lớp 7 sao làm được bài lớp 8 hi hi) sang năm mình gửi câu trả lời

Cù trong Xoay Hôm qua lúc 16:06

cảm ơn mọi người

Nguyễn Thị Ngọc Mai 28/02/2017 lúc 19:23

                                                                                              Bài giải                                                                                                                                 1/4km=250m          .Vậy chiều cao là 250m                                                                                                                                       Đáy là :  250*2=500(m)                                                                                                                                                           a,         Diện tích hinh bình hành là:                                                                                                                                                                      250*500=125000(m2)                                                                                                                                                     b, Trồng đươc số cây là:                                                                                                                                                                                     125000:1*1=125000(cây)

nguyễn thanh huy 28/02/2017 lúc 19:47

  Đổi:1/4km=250m

  Đáy thửa ruộng hình bình hành là:

   250*2=500(m)

a) Diện tích thửa ruộng hình bình hành là:

    250*500=125000(m2)

b) Nếu cứ mỗi m2 người ta trồng 3 cây công nghiệp thì thửa ruộng đó trồng được số cây là:

    125000:1*3=375000(cây)

                    Đáp số 375000 cây công nghiệp

Dậu 28/02/2017 lúc 19:24

54646

Ly Ly 22/02/2017 lúc 17:11

chiều cao là 93/3=31          diện tích hình bình hành là 93*31=2883

                     kb njk lulily ngọc my lu ly nha

Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi 26/02/2017 lúc 20:56

chiều cao là:

     93:3=31

 Diện tích hình bình hành là:

     93*31=2883

           Đáp số 2883

Thieu Phuong Thao 28/02/2017 lúc 19:01

93/3=31                                   31*/93=2883

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 04/06/2015 lúc 11:29

Làm lại cho dễ hiểu :

Nếu giữ nguyên chiều dài, tăng chiều cao 20% thì diện tích sẽ tăng 20%. Lúc này diện tích hình bình hành là 100% + 20% = 120% (diện tích ban đầu)

Để diện tích chỉ tăng 8% nghĩa là diện tích là 100% + 8% = 108% so với diện tích ban đầu thì đáy sẽ giảm đi chỉ còn số % là : 108% : 120% = 90%

Số % đáy đã giảm là : 100% - 90% = 10%

Chiều dài đáy mới là : 1,8 : 10 x 90 = 16,2 (cm)

Tiểu thư Bạch Hậu 30/11/2016 lúc 21:00

16,2

tk mk mk tk lại

hứa luôn

Thanh Quyết Đỗ 20/02/2017 lúc 13:28

bang 16,2 chac chan luon cac ban

Vũ Hà Thảo Vy 15/03/2015 lúc 15:09

chiều cao mới là:

100%+20%=120%(chiều cao cũ)

diện tích mới là

100%+8%=108%(diện tích cũ)

đáy mới là

108%x2:120%=180%(đáy cũ)

1,8cm ứng với

180%-100%=80%(đáy cũ)

đáy cũ là

1,8:80x100=2,25(cm)

đáy mới là;2,25-1,8=0,45(cm)

 

Như Ngọc 12/02/2017 lúc 15:56

sorry mình ghi nhầm phải là Giang Tú Anh

Như Ngọc 12/02/2017 lúc 15:55

chắc gì của Phan Văn Tài đã đúng . Nếu cho là mình đúng thì giải ra đi

Barack Obama 19/01/2017 lúc 19:55

DT ABCD :

7 x 4 = 28 dm2

srahnguyen510 23/02/2017 lúc 12:01

Vì ABCD là hình bình hành nên AB= DC = 12 dm

Độ dài đoạn HC là:
12-4 = 8 ( dm )
Diện tích tam giác AHC là 

8 x 7 : 2 = 28 ( dm2)

                đ/s 28 dm2 

Phạm Thị Lan Anh 19/01/2017 lúc 19:58

bạn ơi bạn có chắc ko thế còn diện tích tam giác AHC

Nguyễn Thị Mai 26/02/2015 lúc 18:59

ủa hình bình hành học lóp 4 kia mà

Đặng Thị Huyền Anh 26/02/2015 lúc 19:55

lấy chiều cao nhân đáy là ra thôi

The Music Girl 18/03/2017 lúc 14:43

bn lấy độ dài đáy nhân c.cao nhé bn

chúc bạn học giỏi

nhớ k mk nhé,ai k mk mk k lại

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31/08/2016 lúc 10:12

?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [A, D] ?o?n th?ng h: ?o?n th?ng [B, C] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [C, D] ?o?n th?ng j: ?o?n th?ng [B, A] ?o?n th?ng k: ?o?n th?ng [P, N] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [P, M] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [M, Q] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [N, Q] ?o?n th?ng q: ?o?n th?ng [C', B] ?o?n th?ng r: ?o?n th?ng [D, A'] ?o?n th?ng s: ?o?n th?ng [C', D] ?o?n th?ng t: ?o?n th?ng [B, A'] A = (-1.44, -1.78) A = (-1.44, -1.78) A = (-1.44, -1.78) D = (4.76, -1.82) D = (4.76, -1.82) D = (4.76, -1.82) ?i?m B: ?i?m tr�n g ?i?m B: ?i?m tr�n g ?i?m B: ?i?m tr�n g ?i?m C: ?i?m tr�n g ?i?m C: ?i?m tr�n g ?i?m C: ?i?m tr�n g ?i?m M: Trung ?i?m c?a j ?i?m M: Trung ?i?m c?a j ?i?m M: Trung ?i?m c?a j ?i?m N: Trung ?i?m c?a i ?i?m N: Trung ?i?m c?a i ?i?m N: Trung ?i?m c?a i ?i?m P: ?i?m tr�n h ?i?m P: ?i?m tr�n h ?i?m P: ?i?m tr�n h ?i?m Q: Giao ?i?m c?a l, f ?i?m Q: Giao ?i?m c?a l, f ?i?m Q: Giao ?i?m c?a l, f ?i?m C': C ??i x?ng qua P ?i?m C': C ??i x?ng qua P ?i?m C': C ??i x?ng qua P ?i?m A': A ??i x?ng qua Q ?i?m A': A ??i x?ng qua Q ?i?m A': A ??i x?ng qua Q

Lấy C' thuộc BC sao cho P là trung điểm CC'. Tương tự lấy A' trên AD sao cho Q là trung điểm AA'.

Xét tam giác CC'D có PN là đường trung bình nên PN song song và bằng một nửa C'D (1).

Tương tự xét tam giác ABA' có MQ là đường trung bình nên MQ song song và bằng một nửa BA' (2).

Mà giả thiết lai jcho MNPQ là hình bình hành nên PN // MQ và PN = MQ (3).

Từ (1), (2), (3) ta suy ra C'D // BA' và C'D = BA'.

Vậy thì tứ giác C'BAD là hình bình hành hay C'B // DA', hay BC // AD.

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/08/2016 lúc 10:29

Em tự vẽ hình nhé. Ý sau cô nói rõ yêu cầu hơn là chứng minh hình bình hành MNPQ có chu vi bằng tổng độ dài hai đường chéo của tứ giác ABCD.

Xét tứ giác EFMN có OF = ON; OE = OM nên nó là hình bình hành (Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)

Vậy thì MN // EF // AC và MN = EF = AC / 2 (Vì EF là đường trung bình tam giác BAC).

Hoàn toàn tương tự: QP // GH // AC và QP = GH = AC/2.

Vậy MNPQ là hình bình hành (Cặp cạnh đối song song và bằng nhau).

Khi đó ta có:

 \(p_{MNPQ}=PQ+PN+NM+MQ=\left(PQ+MN\right)+\left(MQ+PN\right)=AC+BD.\)

Vậy ta đã chứng minh xong bài toán.

Nguyễn Minh Mai Phương 01/05/2015 lúc 09:33

cạnh hình vuông ABCD là

48:4=12cm

Diện tích hình vuông là

12x12=144cm2

Vì diện tích hình bình hành bằng diện tích hình vuông nên diện tích hình bình hành là 144 cm2.Độ dài đáy hình bình hành là:

144:9=16cm

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 22/08/2016 lúc 11:13

cạnh HV ABCD là :

48 : 4 = 12 ( cm )

diện tích HV là :

12 x 12 = 144 ( cm2 )

độ dài đáy hình bình hành là :

144 : 9 = 16 ( cm )

đs : 16 CM

nguyen dinh hieu 06/10/2016 lúc 14:03

giuyp tu vot
 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: