Giúp tôi giải toán và làm văn


thien hoang van 16 giờ trước (10:21)
Báo cáo sai phạm

hâhhahahahahah

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 16 giờ trước (10:03)
Báo cáo sai phạm

Ta có f (x) = ax2 + bx + c chia hết cho 3 với mọi gt của x

Nếu x = 0 => c \(⋮\)3

Nếu x = 1 => a + b + c \(⋮\)3 => a + b \(⋮\)3 => \(\hept{\begin{cases}a⋮3\\b⋮3\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Bùi Minh Huy 11/02/2018 lúc 00:30
Báo cáo sai phạm

Với f(3)=f(-6)=0, ta có hệ

\(\hept{\begin{cases}3b+c=-9\\-6b+c=-36\end{cases}}\)

Giải hệ pt trên ta được b=3;c=-18

Đọc tiếp...
nguyễn Thùy linh 11/02/2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

thanks nha mk cx ra b rồi nhưng c thì chưa biết tính

Đọc tiếp...
Doãn Minh Cường Quản lý 31/01/2018 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

Cách này đơn giản hơn:  Có   \(f\left(-2\right)=4a-2b+c;f\left(3\right)=9a+3b+c\) 

Do đó   \(f\left(-2\right)+f\left(3\right)=13a+b+2c=0\) (theo giả thiết). Từ đó \(f\left(-2\right)=-f\left(3\right)\) nên 

                                      \(f\left(-2\right)f\left(3\right)=-f^2\left(3\right)\le0\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 30/01/2018 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Ta có \(f\left(-2\right).f\left(3\right)=\left(4a-2b+c\right)\left(9a+3b+c\right)\)

\(=36a^2-6b^2+c^2-6ab+13ac+bc\)

Thay b = - 13a - 2c, ta có

 \(36a^2-6\left(-13a-2c\right)^2+c^2-6a\left(-13a-2c\right)+13ac+\left(-13a-2c\right)c\)

\(=-900a^2-300ac-25c^2=-25\left(36a^2+12ac+c^2\right)\)

\(-25\left(6a+c\right)^2\le0\forall a;c\)

Vậy nên \(f\left(-2\right).f\left(3\right)\le0\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/11/2016 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Ta có \(f\left(x\right)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2\)

Xét với x = a thì ta có \(f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\) (1)

Xét với x = \(\frac{1}{a}\) thì ta có \(f\left(\frac{1}{a}\right)+2f\left(a\right)=\frac{1}{a^2}\)(2)

Từ (1) và (2) ta suy ra \(\hept{\begin{cases}f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\\f\left(\frac{1}{a}\right)+2f\left(a\right)=\frac{1}{a^2}\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\left(1\right)\\2f\left(\frac{1}{a}\right)+4f\left(a\right)=\frac{2}{a^2}\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (2) trừ (1) theo vế được \(3f\left(a\right)=\frac{2}{a^2}-a^2\Leftrightarrow f\left(a\right)=\frac{\frac{2}{a^2}-a^2}{3}=\frac{2-a^4}{3a^2}\)

Từ đó suy ra được \(f\left(x\right)=\frac{2-x^4}{3x^2}\)

Đến đây dễ dàng tính được f(2) 

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/11/2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Mình kí hiệu (1) (2) hai lần , bạn sửa lại chỗ đó nhé ^^

Đọc tiếp...
Cool_Boy 02/11/2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

mình bít rồi kb nha

Đọc tiếp...
Quang Huy Lê 19/03/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

f(a+b)=f(ab)=>là hàm hằng =>f(-1)=f(2014)=1

Đọc tiếp...
au duong li 10/01/2017 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

f(2014)=1

Đọc tiếp...
Đõ Quang Khải 22/03/2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

xxzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Đọc tiếp...
Legona Ace 13/01/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

\(y=f\left(x\right)=axb\)

 Suy ra\(\hept{\begin{cases}f\left(1\right)=ab=10\\f\left(-1\right)=-ab=20\end{cases}}\)

\(pt\left(1\right)\Leftrightarrow a=\frac{10}{b}\) Thay vào \(pt\left(2\right)\) ta có: \(-\frac{10}{b}.b=20\Leftrightarrow-10=20\left(vl\right)\)

Vậy pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28/12/2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28/12/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
Lương Thị Hương Giang 17/11/2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

a) \(f\left(3\right)=4\times3^2-5=31\)

\(f\left(-\frac{1}{2}\right)=4\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2-5=-4\)

b) để f(x)=-1

<=>\(4x^2-5=-1\)

<=>\(4x^2=4\)

<=>\(x^2=1\)

<=>\(x=\orbr{\begin{cases}1\\-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 29/12/2017 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

f(x)+g(x)=(x5-3x2+7x4-9x3+x2-1/4.x)+(5x4-x5+x2-2x3+3x2-1/4)=(x5-x5)+(7x4+5x4)+(-9x3-2x3)+(-3x2+x2+3x2+x2)+(-1/4.x)-1/4=12x4-11x3+2x2-1/4.x-1/4
f(x)-g(x)=(x5-3x2+7x4-9x3+x2-1/4.x)-(5x4-x5+x2-2x3+3x2-1/4)=(x5+x5)+(7x4-5x4)+(-9x3+2x3)+(-3x2+x2-3x2-x2)+(-1/4.x)+1/4=2x5+2x4-7x3-6x2-1/4.x+1/4

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 19/11/2016 lúc 06:33
Báo cáo sai phạm

f(0) = 0a + b = b = - 3

f(-1) = - a + b = - a - 3 = - 5

=> a = 2

Vậy a = 2, b = - 3

Đọc tiếp...
Đinh Quang Minh 18/11/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

thay vào 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 15/12/2017 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

Câu 1:Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.Điền vào các ô trống trong bảng sau:

x-5-4-102
y15/263/20-3

Câu 2:Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.Điền vào các ô trống trong bảng sau:

x-3-21-31
y46-12-4-12
 
Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 16/01/2017 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

Thế x = 2 và x = \(\frac{1}{2}\)và phương trình đầu ta được

\(\hept{\begin{cases}f\left(2\right)+3f\left(\frac{1}{2}\right)=4\\f\left(\frac{1}{2}\right)+3f\left(2\right)=\frac{1}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-3f\left(2\right)\left(1\right)\\f\left(2\right)+3.\left(\frac{1}{4}-3f\left(2\right)\right)=4\left(2\right)\end{cases}}\)

Ta có: (2) <=> 32f(2) + 13 = 0

\(\Leftrightarrow f\left(2\right)=\frac{-13}{32}\) 

Đọc tiếp...
ngonhuminh 17/01/2017 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

Tham gia cho nó đông vui.vắng vẻ quá

\(\hept{\begin{cases}f\left(2\right)+3f\left(\frac{1}{2}\right)=4\\f\left(\frac{1}{2}\right)+3f\left(2\right)=\frac{1}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}f\left(2\right)+3f\left(\frac{1}{2}\right)=4\\3f\left(\frac{1}{2}\right)+9f\left(2\right)=\frac{3}{4}\end{cases}}\)

Trừ cho nhau

\(8f\left(2\right)=\left(\frac{3}{4}-4\right)=-\frac{13}{4}\Rightarrow f\left(2\right)-\frac{13}{32}\)

P/s: Với giá trị nào của x thì f(x) nhận giá trị không âm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Quang Khánh 17/01/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

I don't know

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: