Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Minh Duyệt 17 tháng 8 2018 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Cho phương trình \(x^3-x-1=0\). Giả sử x0 là một nghiệm của phương trình đã cho.

a)Chứng minh rằng x0>0

b)Tính giá trị biểu thức \(P=\frac{x_0^2-1}{x_{0^3}}.\sqrt{2x^2_0+3x_0+2}\)

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 21 tháng 11 2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

f(0)=3 suy ra c=3 thay vào biểu thức ta có:

f(1)=a+b+3=0

f(-1)=a-b+3=1

suy ra 

a+b = -3

a-b= -2

suy ra 

a= -5/2


 

Đọc tiếp...
mi ni on s 21 tháng 11 2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

f(0)=3 suy ra c=3 thay vào biểu thức ta có:

f(1)=a+b+3=0

f(-1)=a-b+3=1

suy ra 

a+b = -3

a-b= -2

suy ra 

a= -5/2

b=-1/2

Đọc tiếp...
Sana Kashimura 3 tháng 4 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

(X2+10x+24)(x^2+20x+96)-120x2

=[(x2+6x)+(4x+24)][(x2+12x)+(8x+96)-120x2

=[(x+6)(x+4)][(x+12)(x+8)]-120x^2

=[(x+6)(x+8)][(x+4)(x+12)]-120x^2

=(x2+14x+48)(x2+16x+48)-120x^2

Đặt y=x^2+14+48

Ta đc y(y+2)-120x^2=(y^2+2xy+x^2)-121x^2=(y+x)^2-(11x)^2=(y+x+11x)(y+x-11x)

Thay y =x^2+14x+48 vào ta có .....(bạn tự thay nha)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khang 3 tháng 4 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Mình bận lắm bạn ạ,khi nào rảnh mình sẽ giải lại.Giờ làm theo cách của tth cũng ok mà.

Đọc tiếp...
Đức Lộc 3 tháng 4 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể giải giúp mk theo cách đó đc ko!!

Đọc tiếp...
Bùi Minh Huy 11 tháng 2 2018 lúc 0:30
Báo cáo sai phạm

Với f(3)=f(-6)=0, ta có hệ

\(\hept{\begin{cases}3b+c=-9\\-6b+c=-36\end{cases}}\)

Giải hệ pt trên ta được b=3;c=-18

Đọc tiếp...
nguyễn Thùy linh 11 tháng 2 2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

thanks nha mk cx ra b rồi nhưng c thì chưa biết tính

Đọc tiếp...
Incursion_03 11 tháng 1 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Vì các điểm trên (d) có hoành độ và tung độ đối nhau nên

   \(y=-x\)

Thay vào (d) ta được

\(-x=x-2\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

\(\Rightarrow y=-1\)

Vậy điểm đó là (1;-1)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 2 tháng 11 2016 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Ta có \(f\left(x\right)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2\)

Xét với x = a thì ta có \(f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\) (1)

Xét với x = \(\frac{1}{a}\) thì ta có \(f\left(\frac{1}{a}\right)+2f\left(a\right)=\frac{1}{a^2}\)(2)

Từ (1) và (2) ta suy ra \(\hept{\begin{cases}f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\\f\left(\frac{1}{a}\right)+2f\left(a\right)=\frac{1}{a^2}\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\left(1\right)\\2f\left(\frac{1}{a}\right)+4f\left(a\right)=\frac{2}{a^2}\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (2) trừ (1) theo vế được \(3f\left(a\right)=\frac{2}{a^2}-a^2\Leftrightarrow f\left(a\right)=\frac{\frac{2}{a^2}-a^2}{3}=\frac{2-a^4}{3a^2}\)

Từ đó suy ra được \(f\left(x\right)=\frac{2-x^4}{3x^2}\)

Đến đây dễ dàng tính được f(2) 

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 2 tháng 11 2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Mình kí hiệu (1) (2) hai lần , bạn sửa lại chỗ đó nhé ^^

Đọc tiếp...
Cool_Boy 2 tháng 11 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

mình bít rồi kb nha

Đọc tiếp...
Tien Duong Nguyen 20 tháng 12 2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Đù Nguyễn Hưng Phát giỏi hơn cả cô mình

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng Phát CTV 16 tháng 12 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Cho x=2018\(\Rightarrow2f\left(2018\right)+f\left(\frac{1}{2018}\right)=2018\)                         (1)

Cho x=\(\frac{1}{2018}\)\(\Rightarrow2f\left(\frac{1}{2018}\right)+f\left(\frac{1}{\frac{1}{2018}}\right)=\frac{1}{2018}\Rightarrow2f\left(\frac{1}{2018}\right)+f\left(2018\right)=\frac{1}{2018}\)         (2)

Lấy (1) x 2 - (2)\(\Rightarrow4f\left(2018\right)+2f\left(\frac{1}{2018}\right)-2f\left(\frac{1}{2018}\right)-f\left(2018\right)=2018-\frac{1}{2018}\)

\(\Rightarrow3f\left(2018\right)=\frac{4072323}{2018}\Rightarrow f\left(2018\right)=\frac{4072323}{6054}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31 tháng 12 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28 tháng 12 2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28 tháng 12 2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: