Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Minh Huy 11 tháng 2 2018 lúc 0:30
Báo cáo sai phạm

Với f(3)=f(-6)=0, ta có hệ

\(\hept{\begin{cases}3b+c=-9\\-6b+c=-36\end{cases}}\)

Giải hệ pt trên ta được b=3;c=-18

Đọc tiếp...
nguyễn Thùy linh 11 tháng 2 2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

thanks nha mk cx ra b rồi nhưng c thì chưa biết tính

Đọc tiếp...
Incursion_03 11 tháng 1 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Vì các điểm trên (d) có hoành độ và tung độ đối nhau nên

   \(y=-x\)

Thay vào (d) ta được

\(-x=x-2\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

\(\Rightarrow y=-1\)

Vậy điểm đó là (1;-1)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 2 tháng 11 2016 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Ta có \(f\left(x\right)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2\)

Xét với x = a thì ta có \(f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\) (1)

Xét với x = \(\frac{1}{a}\) thì ta có \(f\left(\frac{1}{a}\right)+2f\left(a\right)=\frac{1}{a^2}\)(2)

Từ (1) và (2) ta suy ra \(\hept{\begin{cases}f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\\f\left(\frac{1}{a}\right)+2f\left(a\right)=\frac{1}{a^2}\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}f\left(a\right)+2f\left(\frac{1}{a}\right)=a^2\left(1\right)\\2f\left(\frac{1}{a}\right)+4f\left(a\right)=\frac{2}{a^2}\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (2) trừ (1) theo vế được \(3f\left(a\right)=\frac{2}{a^2}-a^2\Leftrightarrow f\left(a\right)=\frac{\frac{2}{a^2}-a^2}{3}=\frac{2-a^4}{3a^2}\)

Từ đó suy ra được \(f\left(x\right)=\frac{2-x^4}{3x^2}\)

Đến đây dễ dàng tính được f(2) 

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 2 tháng 11 2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Mình kí hiệu (1) (2) hai lần , bạn sửa lại chỗ đó nhé ^^

Đọc tiếp...
Cool_Boy 2 tháng 11 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

mình bít rồi kb nha

Đọc tiếp...
Tien Duong Nguyen 20 tháng 12 2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Đù Nguyễn Hưng Phát giỏi hơn cả cô mình

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng Phát CTV 16 tháng 12 2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Cho x=2018\(\Rightarrow2f\left(2018\right)+f\left(\frac{1}{2018}\right)=2018\)                         (1)

Cho x=\(\frac{1}{2018}\)\(\Rightarrow2f\left(\frac{1}{2018}\right)+f\left(\frac{1}{\frac{1}{2018}}\right)=\frac{1}{2018}\Rightarrow2f\left(\frac{1}{2018}\right)+f\left(2018\right)=\frac{1}{2018}\)         (2)

Lấy (1) x 2 - (2)\(\Rightarrow4f\left(2018\right)+2f\left(\frac{1}{2018}\right)-2f\left(\frac{1}{2018}\right)-f\left(2018\right)=2018-\frac{1}{2018}\)

\(\Rightarrow3f\left(2018\right)=\frac{4072323}{2018}\Rightarrow f\left(2018\right)=\frac{4072323}{6054}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31 tháng 12 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28 tháng 12 2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28 tháng 12 2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
AnandiShiv 4 tháng 12 2016 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

x = 3

tk mk nha

rồi mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
Dương Thiên Y 18 tháng 3 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Thay y=5 vào hàm số y=f(x)=5-2x

Tcó:y=f(X)=5-2x=5

suy ra 2x=5-5=0

suy ra x=0/2=0

Thay y=3 vào hàm số y=f(x)=5-2x

Tcó:y=f(x)=5-2x=3

suy ra:2x=5-3=2

suy ra x=2/2=1

Thay y=-1 vào hàm số y=f(x)=5-2x

Tcó:y=f(x)=5-2x=-1

suy ra:2x=5-(-1)=5+1=6

suy ra x=6/2=3

Vậy x=0 thì y=5

      x=1 thì y=3

      x=3 thì y=-1

Đọc tiếp...
MA CÀ RỒNG 4 tháng 12 2016 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

y=5

=> f(x)=5-2x=5

=>x=0

y=3

=>f(x)=5-2x=3

=>x=1

y=-1

=>f(x)=5-2x=-1

=>x=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 21 tháng 12 2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

                                                     Nửa chi vi của hình chữ nhật đó là:

                                                           30 : 2 =15 (cm)

Gọi kích thước của chiều rộng và chiều dài của hình chữa nhật đó là a,b ( a,b >0 ) (cm) .

Theo bài ra , ta có:

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\)và a+b=15

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có:

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{a+b}{2+3}=\frac{15}{5}=3\)

=> a = 3.2 = 6

     b = 3.3 = 9

Vậy diện tích hình chữ nhật đó là:

            6 . 9 = 54( cm2 )

Học tốt

Đọc tiếp...
♀Ñgųyễń♥Mīňĥ♥Ąņħ♀ 21 tháng 12 2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có

a + b + c = a - b + c

<=> 2b = 0 

<=> b  = 0

Lại có \(2018^2a+c=2019\)

Mà \(2018^2=\left(-2018\right)^2\)

=>\(f\left(2018\right)=f\left(-2018\right)=2019\)

Đọc tiếp...
Stephen Hawking 15 tháng 12 2018 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(f\left(\frac{1}{2}\right)=2.\frac{1}{2}-3=1-3=-2\)

b) Ta có: \(y=f\left(x\right)=2x-3\)

mà \(y=-5\)\(\Rightarrow2x-3=-5\)

\(\Rightarrow2x=-2\)\(\Rightarrow x=-1\)

Vậy x = -1

Đọc tiếp...
học sinh giỏi 6A 15 tháng 12 2018 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Trả lời ;...................................

x = -1.........................................

Hk tốt.......................................

Đọc tiếp...
TriKhang2006 15 tháng 12 2018 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi, biết làm phần b/ không?

Đọc tiếp...
nguyen quoc dat (Bastkoo) CTV 12 tháng 12 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

a) Thay f(x)=f(-1)=3.(-1)+1=-2

Thay g(x)=g(-1)=1-3.(-1)=4

=> f(x)+g(x)=-2+4=2

b) f(x)=g(x)=3x+1=1-3x

=> (3x+1)-(1-3x)=0

<=> 3x+1-1+3x=0

<=> 6x=0 => x=0

Đọc tiếp...
Pham Ngoc Khương 12 tháng 12 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

a,  

f(-1)=3*(-1)+1=-2

g(-1)=1-3*(-1)=4

b,

để f(x)=g(x)

thì 3*x+1=1-3*x

=> 3*x+3*x=1-1

     6*x=0

        x=0/6

         x=0

Đọc tiếp...
Dư Ngân Thiên 12 tháng 12 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

a, Ta có:

f(a + b) = 10(a + b)
f(a) + f(b) = 10a + 10b = 10(a+ b)

=> f(a + b) = f(a) + f(b)

b, f(x) = x2 <=> 10x = x2 

                  <=> x = 10 hoặc x = 0
                

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: