Giúp tôi giải toán và làm văn


OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 13/10/2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

các số nguyên tố là : {2;3;5;7;11;....}

vì n+1 là số nguyên tố

=>các số tự nhiên n là {1;2;4;6;10;......}

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Sang 13/10/2017 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

có thiếu đề k bn (nếu fan txt thì kb)

Đọc tiếp...
mai thi huyen my 09/01/2015 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Tớ làm kết hợp cả 2 câu a và b luôn được ko ?

B = 23!+19!-15!

Ta có : 23! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....23 chia hết cho 11, 10

            19! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....19 chia hết cho 11 , 10

            15! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.....15 chia hết cho 11 , 10

Nên B chia hết cho 11 và B chia hết cho 11.10 hay 110. 

Tớ chắc chắn là 100% sẽ đúng 

 

Đọc tiếp...
ZzZ Pé Pun ZzZ 04/02/2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là: 100/5 + 100/25 = 24 (thừa số)

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 (thừa số)

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0

=> 100! Có tận cùng là 24 chữ số 0

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100 là 0

Tk mk nhé! Mk cảm ơn nhiều!

Đọc tiếp...
Trieu Thi Bich Duong 24/09/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

20 số tận cùng của 100 là 0 nha bạn!

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 24/09/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

20 số tận cùng của 100 là0

Đọc tiếp...
Nguyen Than Than 21/06/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1!+2!+3!+4!=37

Suy ra 1!+2!+3!+...+n! không là số chính phương. Vì A có chữ số tận cùng bằng 7, 1!+2!+3!+4! có chữ số tận cùng bằng 7 và từ 5!+6!+...+n! có chũ số tận cùng bằng 0.

Đọc tiếp...
boy trung học 03/10/2017 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

a) ta có 23!=1x2x3x.....x12x13x........x23

             20!=1x2x3x..........x12x.......x20

             17!=1x2x........x12x........x17

=>A=23!+20!-17!=12(1x2x......x11x13x...x23+1x2x.....x10x11x13x...........x20-1x2x...x11x13x.......x17)

\(\Rightarrow A⋮12\)

b) ta có 23!=1x2x3x.....x10x11x........x23

             20!=1x2x3x..........x10x.......x20

             17!=1x2x........x10x........x17

=>A=23!+20!-17!=10(1x2x....x9x11x...x23+1x2x.....x9x11x12x...........x20-1x2x......x9x11x..........x17)

\(\Rightarrow A⋮10\)

Đọc tiếp...
Khietnhu 31/12/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

1.1!+2.2!+3.3!+4.4!+5.5! 
=(2-1).1!+(3-1).2!+(4-1).3!+ 
(5-1).4!+(6-1).5! 
=2!-1!+3!-2!+4!-3!+5!-4!+6!-5! 
=6!-1!=720-1=719

 

Đọc tiếp...
do duc anh 29/11/2015 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

1.1+2.2+3.6+4.24+5.120=719

Đọc tiếp...
Đặng Võ Ngọc Thịnh 25/09/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Đọc các đoạn văn dưới đây ( xem SGK trg 60 ) trả lời câu hỏi:

GIÚP EM VỚI

? Các câu văn triển khai chủ đề ấy theo thứ tự nào? ( cái j xảy ra trước thì kể trước, cái j xảy ra sau,kể sau. Nếu câu trước nói chung thì cau sau giải thích, cụ thể hoá, làm cho người nghe hiểu được, cảm nhận đc .)

TTChủ đề của đoạn vănThứ tụ các câu triển khai chủ đề
a

.........................................

.........................................

.........................................

........................................................

........................................................

........................................................

b

.........................................

........................SCFKNJKklDLAO.................

........jxsbhgUFY.................................

JW

vuh

.........................................

.........................................

.........................................

........................................................

........................................................

........................................................

Đọc tiếp...
261989 25/09/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

giúp vs

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 23/09/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

a) 49! có các chữ số đặc biệt 2;5;10;12;15;20;22;25;30;32;35;40;42;45

Các số có tận cùng là 2 và 5 thì tích của chúng bằng một số có tận cùng là 0

Tích trên có 9 số 0 ở tận cùng

b) tương tự phần a

Tích có 15 số 0

c) tương tự 

tích có 21 số 0

Đọc tiếp...
Đạt Nguyễn 17/09/2017 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

0! = 1

1! = 1

\(\Rightarrow0!=1!\)

>> Đáp án chính xác 100% . Nhớ k và kb << 

Đọc tiếp...
Nước mắt biển cả 17/09/2017 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

0 nhỏ hơn 1

Đọc tiếp...
chu thị quỳnh hoa 17/09/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

0< 1 nha

Đọc tiếp...
Thiên Thần Công Chúa 13/09/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

lập được 4 số

Đọc tiếp...
DORAEMON 26/07/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

VÌ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU NÊN TA CÓ 4 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HANG NGHÌN

3 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG TRĂM 

2 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG CHỤC

1 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG ĐƠN VỊ

=> 4.3.2.1=4!

=>CÓ THỂ LẬP ĐƯỢC 4! SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen 05/09/2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

ta có:

1.2-1/2!+2.3-1/3!+3.4-1/4!+...+99.100-1/100!

=1.2/2!-1/2!+2.3/3!-13!+...+99.100-1/100!

=(1.2/2!+2.3/3!+3.4-4!+...+99.100/100!)-(1/2!+1/3!+...+1/100!)

=(1+1+1/2+...+1/98!)_(1/2!+1/3!+...+1/100!)

=2-1/99!-1/100!<2

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 12/09/2017 lúc 23:24
Báo cáo sai phạm

Ta xét :

\(\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\frac{3.4-1}{4!}+...+\frac{99.100-1}{100!}\)

\(=\frac{1.2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{2.3}{3!}-\frac{1}{3!}+...+\frac{99.100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(=\left(\frac{1.2}{2!}+\frac{2.3}{3!}+\frac{3.4}{4!}...+\frac{99.100}{100!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(=1+1-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=2-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}< 2\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
Hà Hoài Thư 20/09/2014 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI NGHE! MÌNH CHỈ LÀM ĐƯỢC BÀI ĐẦU TIÊN THÔI.

3200 VÀ 2300

3200 = ( 32)100 = 9100

2300 = ( 23)100 = 8100

MÀ 9100> 8100

NÊN 3200> 2300

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 20/09/2014 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

_ Mình biết làm câu 1;3;4 mà câu 1 Hà Hoài Thư làm rùi

_ Ta có 1255 = 515 ; 257 = 514 => 1255 > 257

_ Ta có 920 = 340 ; 2713 = 339 => 920 > 2713

 

Đọc tiếp...
luong ngoc anh 27/07/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

a, 3^200va2^300 ta có:3^200=(3^2)^100=9^100 

2^300=(2^3)^!00=8^100

vi 9^100>8^100 nen 3^200>2^300

c, 125^5va25^7=(5^3)^5=5^15

25^7=(5^2)^7=5^14

vi 5^15>5^14 nen 125^5>25^7

cac anh chi nho chon cau tra loi nhe ai chon thi em cam on rat nhiu hihi

Đọc tiếp...
Edward Newgate 20/08/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

100! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ................ x 100

Các số tròn chục và tròn trăm là : 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100

Tạo ra là : 1 x 9 + 2 = 11 ( chữ số 0 )

Ta có : ( ... 4 ) ( ... 5 ) = ( ... 0 ) ngoại trừ số 4 x 25 = 100 ( vì có 2 chữ số 0 )

Số các số tận cùng là 5 là : ( ngoại trừ số 25 )

( 95 - 5 ) : 10 + 1 - 1 = 9 ( số )

Số các số tận cùng là 4 là : ( trừ số 4 )

( 94 - 4 ) : 10 + 1 - 1 = 9 ( số )

Vậy lập được thêm 9 chữ số 0 nữa

Vậy ta có :

9 + 11 = 20 ( chữ số 0 )

                Đáp số : Tự ghi

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 20/08/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là: \(\frac{100}{5}+\frac{100}{25}=24\)(thừa số)

Số thừa số 2 là:\(\frac{100}{2}+\frac{100}{4}+\frac{100}{8}+\frac{100}{16}+\frac{100}{32}+\frac{100}{64}=50+25+12+6+3+1=97\)(thừa số)

Mà: Tích của 1 cặp thừa số 5 và 2 có tận cùng là 0

=> Tận cùng của 100! có 24 số 0

=> 20 chữ số tậ cùng của 100! đều là số 0.

Đọc tiếp...
Lily 20/08/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là : 100/5 + 100/25 = 24 thừa số .

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 thừa số .

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0 => 100! có tận cùng là 24 chữ số 0 .

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100! đều là 0

Đọc tiếp...
Trần Đức Nhân 02/11/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Số các số hạng trong tổng đó là:

(100-1):1+1=100(số hạng)

Số cặp có trong tổng đó là:

100:2=50(cặp)

Tổng của mỗi cặp là:

100+1=101

Tổng của phép tính đó là:

101.50=5050

Vì 5050 chia hết cho 2 và 5 nên 5050 là hợp số

Đọc tiếp...
Dương Văn Phong 02/11/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

chắc chắn là  Hợp Số

Đọc tiếp...
Đặng Trọng Lâm 02/11/2016 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

ko phai hop so thi la so nguyen to

ko phai so nguyen to thi la hop so

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

 

\(\frac{1.2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{2.3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{3.4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{99.100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(\left(\frac{1.2}{2!}+\frac{2.3}{3!}+\frac{3.4}{4!}+...+\frac{99.100}{100!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(\left(1+1+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{98!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(\left(2+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{98!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(2-\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}<2\)

=> \(\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\frac{3.4-1}{4!}+...+\frac{99.100-1}{100!}<2\)(Đpcm)

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}\)

\(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+\frac{4-1}{4!}+...+\frac{100-1}{100!}\)

\(\frac{2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{100!}<1\)

=> \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}<1\)(đpcm)

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 11/06/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

kết quả là :

   \(\frac{99}{100}\)< 1 

          đs...

Đọc tiếp...
Trâan Huy Duong 22/03/2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Thank you bạn nhiều

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 15/08/2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

A=1000!

Ta có 1000!=1.2.3.4....1000

1000! có số số chia hết cho 5 là:(1000-5):5+1=200(số)

Trong 200 số đó có 1 số là lũy thừ bậc 2 của 5; 1 số là lũy thừa bậc 3;1 số là lũy thừa bậc 4

Nên A chứa số thừa số nguyên tố 5 là:200+(2-1)+(3-1)+(4-1)=206(số)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: