Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Tiến Đạt 18/01 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
nguyen ngoc tra my 13/01/2019 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

spoil trong tiếng anh có nghĩa là hư hỏng 

còn bn hỏi tek mell có ai hiểu đâu

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}\)

\(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+\frac{4-1}{4!}+...+\frac{100-1}{100!}\)

\(\frac{2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{100!}<1\)

=> \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}<1\)(đpcm)

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 11/06/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

kết quả là :

   \(\frac{99}{100}\)< 1 

          đs...

Đọc tiếp...
Trâan Huy Duong 22/03/2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Thank you bạn nhiều

Đọc tiếp...
Cure Beauty 02/01/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Diện tích gạch men là :

  30 x 30 = 900 cm2

Diện tích căn phòng là :

  6 x 9 = 54 m= 540 000cm2

Số viên gạch cần là :

  540 000 : 900 = 600 ( viên gạch )

                     Đáp số :600 viên gạch

Đọc tiếp...
Tô Phương Thảo 02/11/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

600 viên gạch

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lệ 02/01/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng là:

  6x9=54(m2)

Diện tích viên gạch men là:

  30x30=900(cm2)

    54m2=540 000m2

Cần số viên gạch men để lát kín phòng là:

  540 000:900=600(viên)

      Đáp số:600 viên gạch men

Thấy đúng thì k cho mình nha các bạn

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 19/12/2018 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

oohhhhhhhhh toán lớp 6 có bài này 

\(S=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{2001!}=1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1.2}+...+\frac{1}{1.2.3..2001}\)

\(S=2+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{1.2.3}+...+\frac{1}{1.2.3....2001}\)

\(\frac{1}{2!}=\frac{1}{1.2},\frac{1}{3!}< \frac{1}{2.3},..,\frac{1}{2001!}< \frac{1}{2000.2001}\)

\(S< 2+\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2000}-\frac{1}{2001}\)

\(S< 2+\frac{1}{1}-\frac{1}{2001}< 2+1=3\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Bách 29/03/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Anh Thư 24/11/2018 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1^2 là số chính phương.
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương.
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1 + 1.2 + 1.2.3 = 9 = 33 là số chính phương.
Với n >=4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 1.2 + 1.2.3 + 1.2.3.4 = 33, còn 5!; 6!; ... ; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + ... n! có tận cùng bởi chữ số 3, nên nó không phải là số chính phương.
Vậy có 2 số tự nhiên n thoả mãn đề bài là n = 1; n = 3 

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 24/10/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Để S là số chính phưong => 1! + 2! + 3! + ... + n! = m^2

Với n = 1 thì S = 1! = 1 là số chính phưong

Với n = 2 thì S = 1! + 2! = 3 không là số chính phưong

Với n = 3 thì S = 1! + 2! + 3! = 9 là số chính phưong

Với n = 4 thì S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 không là số chính phưong

Với n > 5 thì S có tạn cùng là 3 ( Vì 5! tạn cùng là 0, 6!, 7!, 8!, ... cũng tận cùng là 0 cộng với 33 là tổng các giai thùă của bốn số đầu khác 0)

Vậy n = 1; n = 3

Đọc tiếp...
nguyen thi huyen 05/09/2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

ta có:

1.2-1/2!+2.3-1/3!+3.4-1/4!+...+99.100-1/100!

=1.2/2!-1/2!+2.3/3!-13!+...+99.100-1/100!

=(1.2/2!+2.3/3!+3.4-4!+...+99.100/100!)-(1/2!+1/3!+...+1/100!)

=(1+1+1/2+...+1/98!)_(1/2!+1/3!+...+1/100!)

=2-1/99!-1/100!<2

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 12/09/2017 lúc 23:24
Báo cáo sai phạm

Ta xét :

\(\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\frac{3.4-1}{4!}+...+\frac{99.100-1}{100!}\)

\(=\frac{1.2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{2.3}{3!}-\frac{1}{3!}+...+\frac{99.100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(=\left(\frac{1.2}{2!}+\frac{2.3}{3!}+\frac{3.4}{4!}...+\frac{99.100}{100!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(=1+1-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=2-\frac{1}{99}-\frac{1}{100}< 2\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 22/11/2018 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Ngoc 09/11/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

761 nha bn

Đọc tiếp...
BLA BLO 09/11/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

= 1 x 6 + 2 x 4 + 3 x 4 + 4 x 6 + 5 x 5 + 6 x 7 + 7 x 16 + 77 x 2 + 8 x 16 + 88 x 1 + 9 x 7 + 99 x 1

= 6 + 8 + 12 + 24 + 25 + 42 + 112 + 154 + 128 + 88 + 63 + 99

= 761

Đọc tiếp...
dothegiabao 09/11/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1+1+...................................................+9=761

  lan sau ko dang cau linh tinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Hòa Bình 25/08/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

9! - 8! - 7!. 8^2

= 1.2.3.4.5.6.7.8.9 - 1.2.3.4.5.6.7.8 - 1.2.3.4.5.6.7 . 16

=    362 880        -        40 320    -      80 640  

=                           322 560         -       80 640

=                                241 920       

xong rùi đó nhớ k mk nha mk k lại bạn ok nghen

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 25/08/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

\(9!-8!-7!\cdot8^2\)

\(=8!\cdot9-8!\cdot1-7!\cdot8^2\)

\(=8!\left(9-1\right)-7!\cdot8\cdot8\)

\(=8!\cdot8-7!\cdot8\cdot8\)

\(=7!\cdot8\cdot8-7!\cdot8\cdot8\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
nguyễn hải trường 09/08/2018 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

1!+2!+3!+...+100!:9 có đuôi là 0

Vậy 1!+2!+3!...+100!:9 có đuôi là 1

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 09/08/2018 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

(1+100)*100:2 = 5050 

5050 : 9 = 561 dư 1

Ko cần lạy mk chỉ cần mk 

Đọc tiếp...
TARASNSD 15/02/2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

 1/2!+1/3!+.........+1/100!                                                                                  <1/1.2+1/2.3+.......+.1/99.100                                                                                                  <1-1/2+1/2-1/3+.....+1/99-1/100=1-1/100<1                                                                                  => 1/2!+1/3!+......+1/100!<1

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

 

\(\frac{1.2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{2.3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{3.4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{99.100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(\left(\frac{1.2}{2!}+\frac{2.3}{3!}+\frac{3.4}{4!}+...+\frac{99.100}{100!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(\left(1+1+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{98!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(\left(2+\frac{1}{2!}+...+\frac{1}{98!}\right)-\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}\right)\)

\(2-\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}<2\)

=> \(\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\frac{3.4-1}{4!}+...+\frac{99.100-1}{100!}<2\)(Đpcm)

Đọc tiếp...
N Tuan Thanh 30/06/2018 lúc 07:30
Báo cáo sai phạm

tớ là một youtuber link đây https://www.youtube.com/channel/UCRoT6fvb0VTS8S1EFsH0qGg?sub_confimation=1 nhớ đăng ký, , chia sẻ ủng hộ giúp mình nhé

Đọc tiếp...
ZzZ Pé Pun ZzZ 04/02/2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Số thừa số 5 là: 100/5 + 100/25 = 24 (thừa số)

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 (thừa số)

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0

=> 100! Có tận cùng là 24 chữ số 0

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100 là 0

Tk mk nhé! Mk cảm ơn nhiều!

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 24/09/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

20 số tận cùng của 100 là0

Đọc tiếp...
Trieu Thi Bich Duong 24/09/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

20 số tận cùng của 100 là 0 nha bạn!

Đọc tiếp...
truong xom 25/04/2018 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Là dấu giai thừa

Đọc tiếp...
harry potter 21/04/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

mk thắc mắc cái dấu ! là j vậy. (mk cung lớp 6 đó)

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 20/04/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Số bông hoa Bình có là :

4 + 2 = 6 ( bông )

Đáp số : 6 bông

Vậy Bình có 6 bông hoa

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 2K5 20/04/2018 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Bạn BÌnh có số bông hoa là

4 + 2 = 6 ( bông hoa )

Đáp Số : 6 bông hoa

Vậy : Bình có 6 bông hoa

Đọc tiếp...
Cô gái mặt trời 20/04/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Bình có số bông hoa là

 4+2=6( bông)

   Dáp số ...

học tốt

Đọc tiếp...
lương khánh linh 20/04/2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Cả 2 gói có số cái kẹo là:

    28+26=54 (cái)

Đáp số: 54 cái kẹo

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 20/04/2018 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Cả hai gói có số cái kẹo là:

28+26=54(cái kẹo)

Đáp số:54 cái kẹo

tk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nam Thiên 20/04/2018 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

Số kẹo của hai gói là:

28+26=54 (cái)

Đáp số:54 cái kẹo.

Đọc tiếp...
ANH CHANG NHAN MA 18/04/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

bài giải

nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

   480:2=240(m)

chiều dài  mảnh vườn hình chữ nhật là:

  (240+60):2=150(m)

chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

 240-150=90(m)

diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

 150x90=13500(m2)

diện tích cái giếng hình tròn là:

  2x2x3,14=12,56(m2)

diện tích phần đất còn lại là:

  13500-12,56=13487,44(m2)

1 m2 thu duoc so sa la:

    12:3=4(kg)

trên phần đất còn lại thu được số sa la:

 13487,44x4=53949.76(kg)

   đáp số:53949,76kg

Đọc tiếp...
nguyen thai tuan 18/04/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

cảm ơn cậu nhiều lắm ở trên lớp con giang nó đánh tui hoài à với lại nó cũng học bằng tui với lại nó là con điên cậu ở đâu vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: