Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Giai thừa


★Ťɾầŋ❤ℌøàї❤Ňαɱ★ ★Ťɾầŋ❤ℌøàї❤Ňαɱ★ 16 tháng 5 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

trả lời:
120 : 0,25 = 480

hok tốt ~
^_^

 

Đọc tiếp...
THCS (**) THCS (**) 18 tháng 5 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Bn đặt tính ra giấy bút nhé !

- Hok tốt !

^_^

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà Trần Thu Hà 4 tháng 5 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Giải

Diện tích của vườn hoa trong khuôn viên nhà trường đó là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (m2)

Số cây hoa trồng được trong vườn hoa đó là:

314 : 5 x 80 = 5024 ( cây hoa )

         Đ/S:

Đọc tiếp...
Trần Trọng Tiến Trần Trọng Tiến 4 tháng 5 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

5024 cây

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Mạnh Dũng 4 tháng 5 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn đó là 

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

trồng được tất cả số cây là

80 : 5 x 314 = 5024 ( cây )

đáp số 5024 cây

     ~ study well ~

Đọc tiếp...
♡ʂɦĭησbυ♡ ♡ʂɦĭησbυ♡ 27 tháng 4 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

x.9,1 + x.1.9 = 26,4

x.(9,1+1,9)= 26,4

x.11 = 26,4

      x + 26,4 : 11

      x= 2,4

Đọc tiếp...
Nguyễn phương anh Nguyễn phương anh 27 tháng 4 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

x.9,1+x.1,9=26,4

x.(9,1+1,9)=26,4

x.11=26,4

     x= 26,4:11

     x=2,4 

học tốt !!!

Đọc tiếp...
Lê Hương Quỳnh Châu Lê Hương Quỳnh Châu 27 tháng 4 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

X    x  9,1 + X x 1,9 = 26,4

X    x    (9,1 + 1,9) = 26,4

X    x        11          = 26,4

X                          = 26,4 : 11

X                         = 2,4

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 25 tháng 3 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Với  \(k\ge19\)

Xét : \(\frac{20^k+18^k}{k!}-\frac{20^{k+1}+18^{k+1}}{\left(k+1\right)!}=\frac{20^k}{k!}\left(1-\frac{20}{k+1}\right)+\frac{18^k}{k!}\left(1-\frac{18}{k+1}\right)\)

\(\ge\frac{18^k}{k!}\left(2-\frac{38}{k+1}\right)>0\)

=> \(\frac{20^k+18^k}{k!}>\frac{20^{k+1}+18^{k+1}}{\left(k+1\right)!}\)với k >= 19

=> \(\frac{20^{19}+18^{19}}{19!}>\frac{20^{20}+18^{20}}{20!}>\frac{20^{21}+18^{21}}{21!}>...\)(1)

Với \(k\le19\)

\(\frac{20^k+18^k}{k!}-\frac{20^{k-1}+18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}=\frac{20^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{20}{k-1}-1\right)+\frac{18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{18}{k-1}-1\right)\)

\(>\frac{18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\left(\frac{38}{\left(k-1\right)}-2\right)>0\)

=> \(\frac{20^k+18^k}{k!}>\frac{20^{k-1}+18^{k-1}}{\left(k-1\right)!}\) với k <= 19

=> \(\frac{20^{19}+18^{19}}{19!}>\frac{20^{18}+18^{18}}{18!}>...>\frac{20^1+18^1}{1!}\)(2) 

Từ (1); (2) => k = 19 thì \(\frac{20^k+18^k}{k!}\) có giá trị lớn nhất.

Đọc tiếp...
tranthaituan tranthaituan 21 tháng 3 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là 10 số thứ hai là 40

Đọc tiếp...
Huỳnh Tú Anh Huỳnh Tú Anh 21 tháng 3 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

ST1 =40

ST2 =10 

Đọc tiếp...
Tạ Đức Hoàng Anh Tạ Đức Hoàng Anh 21 tháng 3 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

- Gọi số thứ nhất là: a

         số thứ hai là: b

- Vì trung bình cộng của hai số đó là 25 nên: \(\frac{a+b}{2}=25\) ( * )

- Vì số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai nên: \(a=4\times b\)( ** )

- Thay  \(a=4\times b\)vào ( * ), ta có:

    \(\frac{a+b}{2}=25\)

     \(b\times4+b=25\times2\)

     \(b\times\left(4+1\right)=50\)

     \(b=50\div5\)

     \(b=10\)

- Thay \(b=10\)vào ( ** ), ta có: 

    \(a=4\times b\)

    \(a=4\times10\)

    \(a=40\)

        Đáp số: Số thứ nhất: \(10\)​( đơn vị )

                     Số thứ hai: \(40\)( đơn vị )

Đọc tiếp...
Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa >. Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa >. 10 tháng 3 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Kết quả ra có số 0 phía sau khi trong tích tồn tại những số có số 0

Ở trường hợp này có các nguyên nhân là số có số 0 và 5 là 10,20,...90,100. Tạo ra 11 chữ số 0. Và ở mỗi bậc có kết quả của phép 5,15,...45,55,...95 là 10 nữa. Và số 25x4 ta được 100, 50x2 ta được 100, 75x4 ta được 300 nên ta được thêm 3 chữ số 0 nữa. Vậy có 24 chữ số 0 ở cuối

k cho mik nha

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Lê Hoàng 16 tháng 3 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Trong các thừa số của 100!, có 50 số chẵn, trong đó có:

- 1 số chia hết cho 64 (n = 6).

- 2 số chia hết cho 32 (n = 5).

- 3 số chia hết cho 16 (n = 4).

- 6 số chia hết cho 8 (n = 3).

- 13 số chia hết cho 4 (n = 2).

- 25 số chia hết cho 2 (còn lại) (n = 1).

Ta có: \(n=1\cdot6+2\cdot5+3\cdot4+6\cdot3+13\cdot2+25\cdot1=6+10+12+18+26+25=97\) (thoả mãn điều kiện đề bài)

Vậy với \(n=97\) lớn nhất thì \(100!⋮2^n\).

Đọc tiếp...
Võ Thị Cẩm Tiên Võ Thị Cẩm Tiên 17 tháng 10 2019 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Ban la trai hay gai

Đọc tiếp...
duy duy 16 tháng 10 2019 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

bố mày ngán câu đó lắm rồi gừ gừ

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 16 tháng 10 2019 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Diệu Linh Diệu Linh 11 tháng 8 2019 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Đặt P = ... ( biểu thức đề bài ) 

Nhận xét: Với \(k\inℕ^∗\) ta có: 

\(\frac{k+2}{k!+\left(k+1\right)!+\left(k+2\right)!}=\frac{k+2}{k!+\left(k+1\right).k!+\left(k+2\right).k!}=\frac{k+2}{2.k!\left(k+2\right)}=\frac{1}{2.k!}\)

\(\Rightarrow\)\(P=\frac{1}{2.1!}+\frac{1}{2.2!}+...+\frac{1}{2.6!}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{720}\right)=...\)

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 29 tháng 7 2019 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(2014!=1\times2\times......\times2019\)

có:2*5*10 nên 2014!\(=\overline{.......00}\)

hai chữ số tận cùng là 00

Đọc tiếp...
Hoàng Hoàng Long⁀ᶦᵈᵒᶫ⁀2k8 Hoàng Hoàng Long⁀ᶦᵈᵒᶫ⁀2k8 29 tháng 7 2019 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

2 chứ số tận cùng của 2014 là 1 và 4.

Đọc tiếp...
Trương Thanh Nhân Trương Thanh Nhân 29 tháng 7 2019 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Hai chữ số tận cùng là  00

Đọc tiếp...
Mạnh2k5 Mạnh2k5 10 tháng 4 2019 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

16920.54

hok tốt

.........................

............kb òi k đi

Đọc tiếp...
BUI BAO TRAM BUI BAO TRAM 14 tháng 4 2019 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

16790 + 90 + 40,54 = 16920,54

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Fire Sky Fire Sky 10 tháng 4 2019 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

16790 + 90 + 40,54 = 16920,54.

Đã kb rồi 

Đọc tiếp...
✫¸ Kiên_Boy_2Ka^6✫¸ ✫¸ Kiên_Boy_2Ka^6✫¸ 6 tháng 2 2019 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(\frac{bc}{a}+\frac{ac}{b}+\frac{ab}{c}\ge a+b+c\)

\(\Leftrightarrow\frac{abc}{a^2}+\frac{abc}{b^2}+\frac{abc}{c^2}\ge a+b+c\)

\(\Leftrightarrow abc.\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\ge a+b+c\)

Giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
kudo shinichi kudo shinichi CTV 6 tháng 2 2019 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\hept{\begin{cases}\frac{bc}{a}+\frac{ac}{b}\ge2.\sqrt{\frac{bc}{a}.\frac{ac}{b}}=2.c\\\frac{bc}{a}+\frac{ab}{c}\ge2.\sqrt{\frac{bc}{a}.\frac{ab}{c}}=2b\\\frac{ac}{b}+\frac{ab}{c}\ge2.\sqrt{\frac{ac}{b}.\frac{ab}{c}}=2a\end{cases}}\Leftrightarrow2.\left(\frac{bc}{a}+\frac{ac}{b}+\frac{ab}{c}\right)\ge2\left(a+b+c\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{bc}{a}+\frac{ac}{b}+\frac{ab}{c}\ge a+b+c\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c\)( tự giải rõ ra nhé )

BĐT AM-GM: 

\(a+a_1+a_2+...+a_n\ge n\sqrt[n]{a.a_1.a_2.....a_n}\)

Dấu " = " xảy ra \(\Leftrightarrow a=a_1=a_2=...=a_n\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Lam Nguyễn Giang Lam 2 tháng 2 2019 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

oh no em chỉ xem qua kênh ko sub

với lại phép tính bằng 25006666

Đọc tiếp...
Hoang Van Quyen Hoang Van Quyen 2 tháng 2 2019 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

Ai xem qua ko sub sẽ bị xui cả đời

1 + 1 = 2

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Hoang Van Quyen Hoang Van Quyen 2 tháng 2 2019 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Ai nhắc nội quy sẽ bị sai mãi mãi nhé 

1 +  1 = 2

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
nguyen ngoc tra my nguyen ngoc tra my 13 tháng 1 2019 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

spoil trong tiếng anh có nghĩa là hư hỏng 

còn bn hỏi tek mell có ai hiểu đâu

Đọc tiếp...
Trần Tiến Đạt Trần Tiến Đạt 18 tháng 1 2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: