Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Lan Hương 16/02/2017 lúc 17:32

=5050

mik ko hiểu mấy cái ! của bn nên ko chắc chắn đây là đáp đúng nha

Nguyễn Phan Hoài Nam 24/02 lúc 19:23

Ta có công thức tổng các số tự ngiên liên tiếp bằng ( số đầu + số cuối ) x số số hạng : 2 ta áp dụng vao phương trình thu được:

( 1 + 100 ) x 100 :2 = 101 x 100 : 2 = 5050.

Vậy phương trình trên có tổng là 5050.

Trần minh Thái 19/02/2017 lúc 23:47

Ngồi cộng thì ra nhưng khá mệt

Nguyễn 16/02/2017 lúc 20:29

! là giai thừa.

Trần Quang Hoàng Bảo 16/02/2017 lúc 20:24

=5050 nhé bạn

mình không hiểu mấy cái dấu ! nên mình tính số đó nha

Khoa Trần 16/02/2017 lúc 17:05

Không tính đc bạn ơi số lớn quá

Rumiyaki Kiyomi 15/02/2017 lúc 16:15

tổng là 99

At speed of light 15/02/2017 lúc 16:18

99

tk mình nhé

thank you very much

bye bye

thành 15/02/2017 lúc 18:10

99 bạn nhé

trieu dang 13/08/2015 lúc 09:09

a) \(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{100}=\frac{100}{100}-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}<1\)

\(\text{Vậy }\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{100!}<1\)

 

nguyen thi xuan mai 11/12/2014 lúc 15:55

co chua :2 thua so nguyen to .ma ban cho minh hoi muon dang bai toan kho cua minh len thi phai lam sao vay .

 

Dức Hoàng Hải 14/12/2014 lúc 07:42

800=2^5.5^2

Vậy có 7 TSNT

ZzZ Pé Pun ZzZ 04/02/2017 lúc 18:31

Số thừa số 5 là: 100/5 + 100/25 = 24 (thừa số)

Số thừa số 2 là: 100/2 + 100/4 + 100/8 + 100/16 + 100/32 + 100/64 = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97 (thừa số)

Tích của 1 cặp thừa số 2 và 5 có tận cùng là 0

=> 100! Có tận cùng là 24 chữ số 0

Vậy 20 chữ số tận cùng của 100 là 0

Tk mk nhé! Mk cảm ơn nhiều!

Bùi Hoàng Linh Chi 05/02/2017 lúc 14:58

20 chữ số 0

Mai Anh Cường 04/02/2017 lúc 22:17

Tính S biết:

S=5+52+53+...+52006

phung viet hoang 14/02/2015 lúc 10:46

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

sdfghjk 24/02/2015 lúc 20:41

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy có 2 số tự nhiên n thỏa mãn đề bài là n = 1; n = 3.

Thám Tử Lừng Danh Conan 13/04/2016 lúc 13:00

Với n = 1 thì 1! = 1 = 1² là số chính phương . 
Với n = 2 thì 1! + 2! = 3 không là số chính phương 
Với n = 3 thì 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = 9 = 3² là số chính phương 
Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 33 còn 5!; 6!; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó 1! + 2! + 3! + … + n! có tận cùng bởi chữ số 3 nên nó không phải là số chính phương . 
Vậy n\(\in\) { 1,3}

Phan Bảo Huân 21/01/2017 lúc 22:02

Nhan xét: Số 5! Tận cùng là 0 nén các số n! Sau đều tận cùng là 0 nên:

6!=...0

7!=...0

.....

100!=...0

Tổng trên:

(...0)+(...0)+(...0)+...+(...0)=(...0)

Kết quả:Chữ số tận cùng của tổng trên là 0

Trương Thanh Nhân 21/01/2017 lúc 22:00

Các giai thừa sau giai thừa 4 (4!) đều có hai thừa số là 2 và 5 nên có chữ số tận cùng là 0

Vậy chữ số tận cùng của tổng trên chính là chữ số tạn cùng của 1! + 2! + 3! + 4!

1! +2! + 3! + 4! = 1 + 1.2+ 1.2.3+ 1.2.3.4 = 1 + 2 + 6 + 24 =33 

Vậy tổng trên có chữ số tận cùng là 3 

Trương Thanh Nhân 21/01/2017 lúc 22:00

Các giai thừa sau giai thừa 4 (4!) đều có hai thừa số là 2 và 5 nên có chữ số tận cùng là 0

Vậy chữ số tận cùng của tổng trên chính là chữ số tạn cùng của 1! + 2! + 3! + 4!

1! +2! + 3! + 4! = 1 + 1.2+ 1.2.3+ 1.2.3.4 = 1 + 2 + 6 + 24 =33 

Vậy tổng trên có chữ số tận cùng là 3 

Hồ Thu Giang 05/09/2015 lúc 16:07

\(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}\)

\(\frac{2-1}{2!}+\frac{3-1}{3!}+\frac{4-1}{4!}+...+\frac{100-1}{100!}\)

\(\frac{2}{2!}-\frac{1}{2!}+\frac{3}{3!}-\frac{1}{3!}+\frac{4}{4!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{100}{100!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{99!}-\frac{1}{100!}\)

\(1-\frac{1}{100!}<1\)

=> \(\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+...+\frac{99}{100!}<1\)(đpcm)

Thanh Tùng Phạm Văn 12/01/2017 lúc 12:42

2+2473647632562345687324658436564375647365:123432715812347587348578493=2+2473647632562345687324658436564375647365:123432715812347587348578495

vì nó bằng vậy

k nha

Thảo love Joyce Chu vs Karry 21/12/2016 lúc 19:15

có 3 cách:

1) 1 + 1 = 2

2) 1 + 1 = 1 + 1

3) 1 + 1 = 1 x 2

tk mik mik tk lại, please đó 

THANK YOU SO MUCH

viet hoang 21/12/2016 lúc 19:15

1+1=2

k minh nhe

Từ Nguyễn Đức Anh 21/12/2016 lúc 19:36

1+1

=1x2

=2

TK NHÉ  viet hoang

chi chảnh chọe 17/12/2016 lúc 10:04

1 : 1 + 1=2

nhé ai k mình thì mình k lại

Chu Trọng Duy 17/12/2016 lúc 10:22

1:1+1=2

viet hoang 17/12/2016 lúc 10:01

1:1+1=2

Tô Bá Hiền Minh 07/12/2016 lúc 15:17

cau hoi nay nghia la gi vay ban ?????????????????????

Đỗ Hoàng Minh 07/12/2016 lúc 15:15

????????????????????

Đỗ Quang Vinh 07/12/2016 lúc 15:15

??????

Nguyễn Thiều Công Thành 03/09/2015 lúc 20:31

\(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{2016!}<1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2015.2016}\)

\(=1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2015}-\frac{1}{2016}=2-\frac{1}{2016}<2=P\)

vậy \(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{2016!}\)<P=2

anh ta là ai chấm com chấm mắm chấm vi en 20/11/2016 lúc 11:00

ta có 1/2!+2/3!+....+2003/2004! (! là gì?: ví dụ 2!=1.2 ; 3!=1.2.3 ; 4!=1.2.3.4 )

=(2-1)/2!+(3-1)/3!+(4-1)/4!+........+(2004-1)/2004!

=2/2!-1/2!+3/3!-1/3!+4/4!-1/4!+.....+2004/2004!-1/2004!

=1-1/2!+1/2!-1/3!+1/3!-1/4!+....+1/2003!-1/2004!

=1/1/2004!<1

vậy biểu thức <1

Phan Thanh Tịnh 18/02/2017 lúc 17:48

Gọi số bác sĩ là k thì số kĩ sư là 45 - k ; tổng tuổi các bác sĩ là 39k ; tổng tuổi các kĩ sư là 33 x (45 - k) = 1485 - 33k

Tuổi trung bình của 45 người là :\(\frac{39k+1485-33k}{45}=35\)

=> 1485 + 6k = 1575 => 6k = 90 => k = 15.Vậy có 15 bác sĩ

Phương Nguyễn PIO 17/09/2016 lúc 19:30

Bạn ko đc đăng tải những câu hỏi ko liên quan tới toán

yui 17/11/2016 lúc 19:23

bị kích thích ah ???????????????????? hôm nay là có hai đứa đăng mấy cái tầm bậy rùi  .

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: