Giúp tôi giải toán và làm văn


winx rồng thiên 25 tháng 2 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Bé có một số hoa . Bé tặng bà 1/4 số hoa và thêm 1 bông . Bé tặng mẹ 5/11 số hoa còn lại và thêm 4 bông . Bé tặng Mai số hoa ít hơn 3/5 số hoa còn lại 1 bông . Cuối cùng bé còn lại 9 bông để cắm trong phòng của mình . Lúc đầu bé có bao nhiêu bông hoa ? 

Đọc tiếp...
Vanthingocanh 23 tháng 12 2019 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

bây giờ mik giúp bạn còn kịp không vậy

Đọc tiếp...
phạm nguyên hưng 27 tháng 2 2015 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

tớ tính nhanh

17,3 + 0,2  = 17,5 : 2,5 = 7 - 4,75 = 2,25 

              Đ/S    2,25

Đọc tiếp...
Nguyễn Vị Ly Na 27 tháng 11 2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

đúng đấy mình cũng làm vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Huệ 25 tháng 11 2016 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

đúng ko vậy mấy bạn
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25 tháng 12 2016 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x.Theo bài ra ta có:

((x-3) x 6 - x + 48 ) : 3 = 75

(x -3) x 6 - x + 48       = 225

( x - 3 ) x 6 - x           = 177

...........................................

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10 tháng 7 2015 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Bài này ra 39 chứ nhưng tui k piết cách làm ai chỉ hộ với 

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 1 tháng 8 2017 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

x = 39 nha bn

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24 tháng 8 2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

B =2(x4+y4+z4)-(x2+y2+z2)2-2(x2+y2+z2)(x+y+z)2+(x+y+z)4

Đặt  x4 + y4 + z4 = a,  x2 + y2  + z2 = b, x + y + z = c ta có:

B = 2a – b2 – 2bc2 + c4 = 2a – 2b2  + b2 - 2bc2 + c4 = 2(a – b2) + (b –c2)2

Ta lại có: a – b2 =  - 2(x2y2+y2z2+z2x2) và b –c2 = - 2(xy + yz + zx) Do đó;

B = - 4(x2y2+y2z2+z2x2) + 4 (xy + yz + zx)2

  =  -4x2y2-4y2z2-4z2x2+4x2y2+4y2z2+4z2x2+8x2yz+8xy2z+8xyz2=8xyz(x+y+z)

Đọc tiếp...
hoàng văn lâm 8 tháng 11 2016 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

tôi ko biết làm nên mới hỏi

Đọc tiếp...
Vanthingocanh 23 tháng 12 2019 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

số   em tham gia còn lại  trong ngày 3 là:

(5+1):2*3=9(em)

số em còn lại trong ngày 2 là:

(9+3):3*5=20(em)

có số em còn lại trong ngày 1 là

(20+1):3*4=28(em)

có tất cả số em là

(28+2):5*6=36 (em)

Đáp số:36 em

k mik nha

(20+1):3

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 20 tháng 10 2017 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(a+b+c+ab+bc+ca=6\)

\(\Leftrightarrow12-\left(2a+2b+2c+2ab+2bc+2ca\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)+3-\left(2a+2b+2c+2ab+2bc+2ca\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2-2ab+b^2\right)+\left(b^2-2bc+c^2\right)+\left(c^2-2ca+a^2\right)+\left(a^2-2a+1\right)+\left(b^2-2b+1\right)+\left(c^2-2c+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2+\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a=b=c=1\)

\(\Rightarrow Q=\frac{1^{22}+1^{12}+1^{1994}}{1^{22}+1^{12}+1^{2013}}=\frac{3}{3}=1\)

Đọc tiếp...
nguyen thi minh 21 tháng 11 2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

vào máy tính bấm sẽ ra đáp án = 1

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Hải Yến 4 tháng 9 2015 lúc 6:48
Báo cáo sai phạm

Sau khi ba bạn cho lẫn nhau mỗi bạn có 24:3=8 quyển vở 
Sau khi Bình cho Kiên số vở bằng số vở Kiên Hiện có thì Kiên có 8 quyển, như vậy Bình đã cho Kiên 8:2=4 quyển vở 
Số vở của Kiên còn lại sau khi cho Hòa là 8:2=4 quyển vở 
Vậy số vở của Bình sau khi nhận từ Hòa là 8+4=12 quyển vở 
Sau khi Hòa cho Bình số vở bằng số vở Bình hiện có thì Bình có 12 quyển vở như vậy Hòa đã cho Bình 12:2=6 quyển vở 
Vậy số vở Của Hòa sau khi nhận từ Kiên là 8+6=14 quyển vở. 
Sau khi Kiên Cho Hòa số vở bằng số vở Hòa Hiện có thì Hòa có 14 quyển vở Như vậy Kiên đã cho Hòa 14:2=7 quyển vở 
Số Vở của Kiên lúc đầu là 4+7=11 quyển vở 
Số vở của Hòa lúc đầu là 14-7=7 quyển 
Số vở của Bình lúc đầu là 12-6=6 quyển

                   Đ/S:............

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hùng 13 tháng 11 2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

lần ba bán là:

10 x 2 + 1 = 21 

lần hai bán là:

21 x 2 + 1 = 43

lần 1 bán là:

43 x 2 +1 =87

ba lần bán là :

21 + 43 + 87 = 151

đ/s:... bạn tự ghi nha

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 7 tháng 8 2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán lần 2 thì có số quả cam là:

(10+1)x2=22(quả)

Sau khi bán lần 1 thì có số quả cam là:

(22+1)x2=46(quả)

Số quả cam trước khi mang đi bán là:

(46+1)x2=94(quả)

Đ/S: 94 quả.

ĐÓ CHỈ LÀ CÁCH MÌNH NGHĨ THÔI BẠN Ạ, MÌNH KO CHẮC CHẮN 100% LÀ ĐÚNG ĐÂU!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thảo 25 tháng 3 2017 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Số cam sau khi bán đợt 1 và đợt 2 ( không tính 1 quả )là : 

   10 x 2 = 20 (quả)

 Số cam sau khi bán đợt 1 ( không tính 1 quả ) là :  

   20 x 2 = 40 (quả)

Số cam lúc đầu là :

   (40 x 2) + 1 = 81 (quả)  

Đáp số : 81 quả cam

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 2 tháng 5 2015 lúc 7:15
Báo cáo sai phạm

Số vải còn lại sau ngày thứ ba là:

               13 : (1 - 1/3) = 19,5 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ hai là:

               (19,5 + 9) : (1 - 25%) = 38 (m)

Số vải còn lại sau ngày thứ nhất là:

               (38 + 10) : (1 - 20%) = 60 (m)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

               (60 + 5) : (1 - 1/6) = 78 (m)

                         Đáp số: 78 m

Đọc tiếp...
Cao Thủy Tiên 10 tháng 3 2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

Bài này có trong đề toán tuổi thơ đó. Vào địa chỉ này là có liền bài toán này : http://123doc.org/document/473007-de-thi-toan-tuoi-tho-lop-5.htm 

Đọc tiếp...
phù thủy tốt bụng 13 tháng 8 2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

bằng 78m đó

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10 tháng 5 2015 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có sơ đồ:

Số gạo:      !___________!___________!__________!

Lần I bán:   !___________!_8_!

Lần II bán:                             !_____!_8_!

Lần III bán:                                             !____!_8_!

Sau mỗi lần bán thì số gạo còn lại bằng \(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\) (số gạo trước đó)

Ta thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần III bán chính là 8 kg.

Vậy lần III bán số gạo là: \(8:\frac{2}{3}=12\) (kg)

Ta lại thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần II bán chính là 8kg và số gạo lần III bán là 12kg.

Vậy lần II bán số gạo là : \(\left(12+8\right):\frac{2}{3}=40\) (kg)

Thấy \(\frac{2}{3}\) số gạo sau lần I bán chính là 8kg số gạo bán lần II là 40kg

Vậy lần I bán số gạo là: \(\left(40+8\right):\frac{2}{3}=72\) (kg)

Mà \(\frac{2}{3}\) số gạo trước khi bán là chính là 8kg và số gạo bán lần I là 72kg.

Vậy trước khi bán quầy có : 

\(\left(72+8\right):\frac{2}{3}=120\)(kg)

                                                Đáp số: 120 kg

 

 

 

Đọc tiếp...
Shizuka Chan 10 tháng 5 2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

ảnh giống mình thế ???????????????????

Đọc tiếp...
ღ¥łł_⁹⁴²⁰ 4 tháng 5 2019 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 4 tháng 5 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ta có  40 tạ thóc ứng với  1- 1/3 =2/3 số gạo còn lại sau khi bán lần 1

số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là:

 40 2/3 = 60 tạ 

=> 60 tạ ứng với 1 - 1/3 = 2/3 số gạo lúc đầu 

số gạo lúc đâù là :

60 2/3 = 90 tạ 

 

Đọc tiếp...
Nanoka Ami 4 tháng 5 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

- Phân số chỉ số phần trăm cả 2 lần bán là:
\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{2}{3}\)
- Số thóc kho lúc đầu là:
- 40 :  \(\frac{2}{3}\)= 60 [ tạ ]

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 14 tháng 5 2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

90 ta ban nhe

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 14 tháng 6 2015 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Lần 2 bán được: (1-1/3)*1/3=2/9 (số thóc trong kho)

Lần 3 bán được: (1-1/3-2/9)*1/3=4/27 (số thóc trong kho)

Số thóc trong kho là: 600:[1-(1/3+2/9+4/27)=2025 (đơn vị đo lường)

Đáp số: 2025 đơn vị đo lường

Đọc tiếp...
trần như 19 tháng 4 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

cách 2:

Số cam còn lại sau lần bán thứ 2 là:  ( 24 + 3/4 ) : 3/4 = 33 (quả )

 Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là :  ( 33 + 1/3) : 2/3 = 50 (quả )

Số cam bác nông dân đem đi bán là :   ( 50 + 1/2 ) : 1/2 = 101 ( quả )

                                 Đáp số : 101 quả

Đọc tiếp...
trần như 19 tháng 4 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Nếu lần thứ ba không bán thêm 3/4 quả thì số cam còn lại là :

                                             24 + 3/4 = 99/4 quả

                                    PSC 99/4 quả là :

                                           1 - 1/4 = 3/4 số cam còn lại sau khi bán lần II

                                Số cam còn lại sau khi bán lần II là :

                                            99/4 : 3/4 = 33 quả

                          Nếu lần II ko bán thêm 1/3 quả thì số cam còn lại sau khi bán lần II là :

                                          33 + 1/3 = 100/3 quả

                                   PSC 100/3 quả là :

                                          1 - 1/3 = 2/3 số cam còn lại sau khi bán lần I

                                 Số cam còn lại sau khi bán lần I là :

                                      100/3 : 2/3 = 50 quả

                                Nếu lần I ko bán thêm 1/2 quả thì số cam còn lại là :

                                    50 + 1/2 = 101/2 quả

                                     PSC 101/2 quả cam là :

                                          1 - 1/2 = 1/2 số cam mang đi 

                                   Số cam bác nông dân mang đi bán là :

                                        101/2 : 1/2 = 101 quả

                                                       Đáp số : 101 quả cam

Đọc tiếp...
ôn quốc tuấn 28 tháng 2 2016 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

đáp án là 101 quả cam

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: