Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Tôn Nữ Nhi 19 tháng 2 2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

12,96.2,5:2,4 =13,5

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy 4 tháng 1 2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

     Số đó là:

             12,96;2,4x2,5=13,5

                      Đáp số:13,5

Đọc tiếp...
Vu ngoc anh 16 tháng 12 2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 12,96 x 2,5: 2,4 =13,5

nhớ tick nhé bạn

Đọc tiếp...
phạm thị bích chung 10 tháng 8 2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

bình 1 chứa 8l

 bình 2 có 

9:(1 - 1/4)=12l

bình 3 có 27-8 -12=7l

binh1 ban đầu có là

8:(1-1/3)=12l

bình 3 ban đầu có 7l

bình 2 ban đầu có là 

27-7-12=8l 

đs  đúng ko phương mĩ linh

Đọc tiếp...
Duong Thanh Minh 20 tháng 4 2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

sau khi ban cho nguoi thu 2 thi so khoai con lai la:

0+50=50(kg)

sau khi ban cho nguoi thu nhat thi so khoai con lai la:

(50+10):5/11=132(kg)

nguoi do da ban so kg khoai la:

(132+10):1/4=568(kg)

d/s:568kg

Đọc tiếp...
tran van duc 7 tháng 5 2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm
  • số khoai còn  lại sau mua  khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg​
  • số khoai lúc đầu là:(110+10):(1-1/4)=160 kg
  • vậy số khoai lúc đầu là:160kg 
Đọc tiếp...
tran van duc 7 tháng 5 2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

số  khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là:(50+10):(1-5/11)=110 kg

số khoai lúc đầu là:(110+10:(1-1/4)=160kg

vậy số khoai lúc đầu là 160kg

Đọc tiếp...
tran my hang 19 tháng 4 2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ ba đọc 80% số sách còn lại  thi  30 trang cuoi cung la   100 - 80  = 20 % cua ngay thu ba 

số trang sách sau khi doc ngay thu hai la  30 : 20 x 100 = 150 trang

Ngày thứ hai đọc 3/5  số sách còn lại thì phân số chỉ 150 trang là  1 - 3/ 5 = 2/5

số trang sách sau khi ngày thứ nhất đọc là 150 :2 x5 = 375 trang 

phân số chỉ 375 trang là  1 - 2/ 5 = 3/5

số trang sách ban đầu là  375 :  3/ 5 =  625 trang

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 2 tháng 4 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

vậy là thế nào mk đọc ko hiểu bn nào làm lại dễ hiểu hơn giúp mk mk sẽ tk cho cảm ơn trước nha

Đọc tiếp...
ádasdasd 27 tháng 6 2018 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

thang nguyen hai nam ngu nhu cho

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27 tháng 4 2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Lần thứ 2 bán được còn lại nếu không bán 2,5 mét vải là: 17,5+2,5=20(m)

3/7 tấm vải chiếm: 1-3/7=4/7(tấm vải)

Lần thứ nhất bán còn lại số mét là: 20/\(\frac{4}{7}\) =35(mét)

Lần thứ nhất bán còn lại nếu không bán 5 mét là: 35+5=40(mét)

1/3 tấm vải chiếm: 1-1/3=2/3(tấm vải)

Tấm vải dài số mét là: 40:\(\frac{2}{3}\)=60(mét)

Đọc tiếp...
Việt Anh 28 tháng 11 2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 2 tháng 4 2016 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

Giải:

Phân số chỉ phần vải đã bán:

1/3 + 1/5 = 5/6 (m)

Phân số chỉ phần vải còn lại

1 - 5/6  = 1/6 (m)

7m vải tương ứng với 1/6

Ban đầu tấm vải đó dài

  7 x 1/6 = 42 (m)

Đọc tiếp...
Lê Quang Nhật 30 tháng 6 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số kẹo của Lan

b là của Đào 

c là của Hoa

Sau các lần cho thì ta có số kẹo của mỗi bạn là : 36:3=12 ( cái kẹo)

Ta có: 

  • Lan cho Đào 7 nhưng nhận lại được từ hoa 2 cái kẹo => a-7+2=12 =>a=17
  • Đào nhận 7 từ Lan nhưng cho Hoa 5 cái kẹo => b+7-5=12 => b=10
  • Hoa nhận 5 từ Đào nhưng cho Lan 2 cái => c+5-2=12=> c=11
Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25 tháng 6 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Angle ơi!

Bạn làm kết quả đúng , nhưng bài toán trình bày của bạn không phù hợp , phép tính làm còn chưa đúng . Bạn làm vậy là coi như bài toán nay chư được nhé!!Hãy thử lại đi !

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Nhật Linh 25 tháng 6 2015 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Bạn nào làm cho tớ một bài giải đúng nhất được không??

Đọc tiếp...
phan ba cuong 6 tháng 11 2014 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
NGUYENG THUY LINH 7 tháng 11 2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Anh Thư ơi bạn nên nhớ dạng toán này là dạng toán tính ngược từ dưới lên nên khi nhận thì mình làm chia.Ta lấy kết quả cuối đó rồi thực hiện tính ngược.

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Thảo Ngân 13 tháng 11 2014 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

A la so hang chuc cua so co 2 chu so thi 2A la so hang don vi cua so do.

A + 2A = 9

3A = 9

A = 3

So hai chu so la A2A la 36.

36 x 3 = 108

108 - 6  = 102

102 : 3 = 34

So can tim la 34.

Đọc tiếp...
Phạm Tấn Dương 21 tháng 4 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

   Phân số chỉ số thóc còn lại trong kho là;

      1-(1/3+1/3) = 1/3 ( số thóc trong kho )

   Số thóc lúc đầu trong kho có là :

     40*1/3 = 120 (tạ thóc)

       Đáp số : 120 tạ thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 21 tháng 4 2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

 

Phân số chỉ số thóc đã bán trong ngày thứ nhất và thứ hai là:

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số thóc)

Phân số chỉ số thóc bán ngày thứ ba là:

\(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\)(số thóc)

Số thóc có là:

\(40:\frac{1}{3}=120\left(tạ\right)\)

Đọc tiếp...
nguyenduyhung 2 tháng 3 2017 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Đinh Phương Khánh sai rồi phải là 120 tạ chứ

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 31 tháng 5 2015 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

    [10+1] x 2 = 22 [quả]

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là: 

    [22+1] x 2= 46 [quả]

Số cam lúc đầu là:

   [46+1] x 2 = 94 [quả]

Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 31 tháng 5 2015 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Ngày 1 : |----------|-1quả-|--------|

Ngày 2 :                      |----|-1quả|---|

Ngày 3 :                                    |---|1quả|-|      

Sau khi bán ngày 3 số cam còn lại là :

( 10 + 1) x 2 = 22 ( quả )

Sau khi bán ngày 2 số cam còn lại là :

( 22 + 1 ) x 2 = 46 ( quả )

Sau khi bán ngày 1 số quả còn lại là :

( 46 + 1 ) x 2 = 94 ( quả )

                   Đáp số : 94 quả

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 2 tháng 11 2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

94 nha

h cho mh nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: