Giúp tôi giải toán và làm văn


Quan Công 2752007 8 tháng 5 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

1 người lớn và 4 trẻ em đi tham quan tổng hết số tiền là :

40000 + 20000 x 4 = 120000 (đồng)

Sau đó còn lại số tiền là :

600000 - 120000 = 480000 (đồng)

Tổng 1 người và 2 trẻ em đi hết số tiền là :

40 + 20 x 2 = 80000 (đồng)

Có số người lớn mang theo trẻ em là :

480000 : 80000 = 6 (người lớn mang theo trẻ em)

Tổng tất cả có số người lớn là :

6 + 1 = 7 (người lớn)

Tổng tất cả có số trẻ em là :

4 + 2 x 6 = 16 (trẻ em)

Đáp số : người lớn : 7 người ; trẻ em : 16 đứa

Nếu đúng thì bạn nhé !

Đọc tiếp...
Myhanh Truong 5 tháng 5 2016 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

gọi:

3S là quãng đường

v​, v2 , v3 lần lượt là vận tốc của xe đạp trên 1/3 đoạn  đường đầu , kế và cuối cùng

t, t2 , t3 lần lượt là thời gian của xe đạp trên 1/3 đoạn đường đầu , kế và cuối cùng

​ta có :

trong 1/3 đoạn đường đầu: S= v1 . t1  => \(t1=\frac{S}{v1}\)

trong 1/3 đoạn đường kế : S=v2.t2 => \(t2=\frac{S}{v2}\)

trong 1/3 đoạn đường cuối cùng : S= v3.t3 => \(t3=\frac{S}{v3}\)

ta có công thức tính vận tốc trung bình:

\(v_{tb}=\frac{3S}{t_1+t_2+t_3}\) = \(=\frac{3S}{\frac{S}{v_1}+\frac{S}{v_2}+\frac{S}{v_3}}=\frac{3S}{S.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}\right)}\)

=\(\frac{3}{\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}}\)

=30km/h

đáp số: 30km/h

Đọc tiếp...
Bui Huyen 3 tháng 8 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường từ a đến c là x

thì quãng đường từ c đến b là 30-x

\(\frac{x}{30}+\frac{30-x}{20}=\frac{7}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x+90-3x}{60}=\frac{70}{60}\)

\(\Leftrightarrow-x=-20\Leftrightarrow x=20\)\

Vậy quãng đường AC=20 km

Quãng đường BC =10km

Đọc tiếp...
Ác Mộng 19 tháng 6 2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số xe ban đầu là a xe(a>0)

=>số hàng mỗi xe vận chuyển ban đầu là:96/a(tấn)

Số hàng mỗi xe vận chuyển sau khi có thêm 3 xe là:96(a+3)(tấn)

Theo bài ra ta có:

\(\frac{96}{a}-\frac{96}{a+3}=1,6\)

=>96a+288-96a=1,6a2+4,8a

<=>1,6a2+4,8a-288=0

<=>a2+3a-180=0

<=>a2+15a-12a-180=0

<=>(a+15)(a-12)=0

<=>a=12(do a>0)

=>..... tiếp nhé

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hoài Phương 16 tháng 1 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giúp mình hiểu cách giải pt của bạn đc kh

Đọc tiếp...
trieu dang 26 tháng 6 2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

 vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h ta có:

(v1+v2):2=8

=>(v1+12):2=8

<=>v1+12=16

<=>v1=4

vậy v1=4(km/h)

Đọc tiếp...
nguyễn thị ánh ngọc 26 tháng 6 2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

V1 = 4km/giờ

**** darko gitta

Đọc tiếp...
Phạm Thành Danh 3 tháng 7 2018 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

V2=6km/h

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 14 tháng 7 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+3=0\\2x+2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=-3\left(L\right)\\2x=-2\Rightarrow x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓ ☪ ッᴾᴿᴼシ 14 tháng 7 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(TH1:x^2+3=0\)

\(x^2=3\)(vl)

\(TH2:2x+2=0\)

\(2x=-2\)

\(x=-1\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
COLD KID 14 tháng 7 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

        (x\(^2\)+3)(2x+2)=0

<=>  x\(^2\)+3=0             hoặc    2x+2=0

<=>x\(^2\)       =-3(vô lý)             2x    =-2

                                                   x     =-1

Vậy x=-1   

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Vì be nứa trôi  với vận tốc dòng  nước là 4km/h =>Vbe=4k/h quãng đường đi đc của bé là 8 =>thời gian be đi là 2h 

Gọi x là v thực của canô (x #0)thì vận tốc của canô lúc đi sẽ là x+4va v về sẽ là:x-4

T/g cano đi A đến B là 24 /(x+4)

T/g canô đi B đến  A là 16/(x-4)

mà bé và canô cũg khởi hành và gặp nhau cùg 1 lúc :

Ta co p/t

24/(x+4)+16/(x-4)=2

Giai ra dc het p/t dc 2 nghiem la x=0

x=20

                                Vay van toc thuc cua cano la 20km/h

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 16 tháng 6 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Vì bè nứa trôi vs vận tốc dòng nc là 4km/h -->

Vbè=4 km/h.

S đi đc của bè là  8

 :=>Thời gian bè đi là:2h
Gọi X la V thực của ca nô (X#0) thì vận tốc của ca nô lúc đi là X + 4 ; vận tốc về là : X - 4
Thời gian can nô đi A->B là: 24 / (X+4)

Thời gian ca nô đi B-> A là: 16 / (X - 4)
Màbè và ca nô cùng khởi hành và gặp nhau 1 lúc
Ta có PT:
24 / (X+4) + 16 / (X - 4) = 2
Giải PT ta đc x =0 và x =20 
Vậy vận tốc thực của ca nô là 20 km / h.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Thành 16 tháng 6 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

mk tưởng 4km/h đấy là vận tốc dòng nước chứ ko phải vận tốc của bè mà

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 16 tháng 8 2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số bông hồng là x. Điều kiện x nguyên dương và x<36. Số cẩm chướng là 36-x.

Mặt khác 400x là tổng số tiền mua hồng, 200(36-x) là tổng số tiền mua cẩm chương. Vậy ta có phương trình 400x+200(36-x)=10000. Suy ra 2x+36-x=50 hay x=14. Từ đó số bông hồng là 14, số cẩm chướng là 22.


 

Đọc tiếp...
Thành EJ 31 tháng 5 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Hoa hồng : 14

Hoa cẩm chướng : 22

Đọc tiếp...
Choi Youngjae 30 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

     Gọi x là tổng số áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch (x\(\in\)n*, cái áo)

         Tổng số áo mà phân xưởng may trong thực tế là x+60

          Số áo mỗi ngày phân xưởng may theo kế hoạch là 90

          Số áo mà mỗi ngày phân xưởng may trong thực tế là 120

           Thời gian mà phân xưởng đó may được theo kế hoạch là \(\frac{x}{90}\)

           Thời gian mà phân xưởng đó may trong thực tế là \(\frac{x+60}{120}\)

  Theo bài ra,ta có phương trình

  \(\frac{x}{90}-9=\frac{x+60}{120}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{12x}{1080}-\frac{9\times1080}{1080}=\frac{9\left(x+60\right)}{1080}\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9\times1080=9\left(x+60\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9720=9x+540\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9x=540+9720\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x=10260\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=10260\div3\)

\(\Leftrightarrow x=3420\)

Vậy số tổng áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch là 3420 cái áo

Đọc tiếp...
PEACEMINUSONE 28 tháng 5 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Có : 1h20' = 4/3 h

Ta gọi vận tốc riêng của cano là x ( km / h )  ( x > 0)

=> Vận tốc của cano khi xuôi dòng là: x+3 ( km / h )

     Vận tốc của cano khi đi ngược dòng là: x-3 (km/h) 

Ta có phương trình sau: 4/3.(x+3) = 2.(x-3)

                            <=> 4x + 12 = 6x - 18

                            <=> x            = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vận tốc riêng của cano là 15 km/h

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 28 tháng 5 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

                Ta có :1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

                Gọi vận tốc riêng của ca nô là a (km/h) (với a>0) 

            => Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: a + 3 (km/h) 

                 và vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:a-3(km/h)

            => ta có phương trình sau : 

                 4/3.( a + 3 ) = 2( a - 3 ) 

          <=>4a + 12 = 6a - 18 

          <=>a = 15 ( thỏa mãn ĐK) 

          Vậy vận tốc riêng của ca nô là : 15km/h.

                    #~Will~be~Pens~#

                  

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 28 tháng 5 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

- Bn chỉ cần trả lời các câu hỏi nhưng đừng trả lời những câu linh tinh sẽ bị trừ 20đ

- nếu đc họ k đúng thì đc đ, đổi lúc lên đ thôi

- mik ko trả lời đc,vì hok qua rồi

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Gọi x là sản ppham xưởng sản xuất trong 1 ngày theo kế  hoạch (x>0)

=>Số ngày theo kế hoạch là :\(\frac{110}{x}\)

Số ngày thực tế là \(\frac{1100}{x+5}\)theo gia thiet cua bai toan ta co :

\(\frac{1100}{x}-\frac{1100}{x+5}=2\)

<=>1100(x+5)-1100x=2x(x+5)

<=>2x^2+10x-5500=0

<=>x=50hay x=-55 loai

​Vậy theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất là 50 sản phẩm

Đọc tiếp...
thang Tran 7 tháng 6 2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài của HCN là a; chiều rộng la b.(Đk a,b>0).

 Diện tích HCN là 600 \(m^2\) : a.b=600 => b = 600/a(1)

 Do thực hiện quy hoạch chung người ta cắt giảm chiều dài 10 m thì chiều dài còn lại là: a-10 nên mảnh đất trở thành hình vuông 

a-10 = b(2) 

Từ (1) và (2)ta có phương trình: 

600/a = a - 10 <=> a^2 - 10a = 600 <=> a^2 - 10a - 600 = 0 <=> (a+20)(a-30) = 0 => a=30(thỏa mãn điều kiện) hoặc a=-20(loại vì a>0)

Vậy chiều dài và chiều rộng của HCN là 30 va 20

Đọc tiếp...
Trâm Lê 18 tháng 6 2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc của ô tô dự định là x (x>6)

=> Thời gian dự định là \(\frac{60}{x}\)

Nửa quãng đường đầu dài 30 km

Vận tốc đi nửa quãng đường đầu là x+10

=> Thời gian đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{30}{x+10}\)

Vận tốc đi nửa quãng đường sau là x−6

=> Thời gian đi nửa quãng đường sau là \(\frac{30}{x-6}\)

Theo bài ra ta có phương trình:

\(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

Tự giải pt ra được x = 30 (TMĐK)

=> Thời gian ô tô dự định đi quãng đường AB là: \(\frac{60}{30}\)= 2h (CT tính thời gian = quãng đường/ vận tốc)

Đọc tiếp...
Tran Tuan Duc 29 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi x(km/h) là vận tốc ô tô dự định đi (x>6)

Thời gian ô tô dự định đi là \(\frac{60}{x}\left(h\right)\)

Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường đầu là x+10(km/h)

Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường sau là x-6(km/h)

Thời gian ô tô đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{30}{x+10}\left(h\right)\)

Thời gian ô tô đi nửa quãng đường sau là \(\frac{30}{x-6}\left(h\right)\)

Theo đề bài ta có phương trình

      \(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

     \(\Leftrightarrow\frac{30x\left(x-6\right)+30x\left(x+10\right)-60\left(x+10\right)\left(x-6\right)}{x\left(x+10\right)\left(x-6\right)}=0\)

    \(\Leftrightarrow30x^2-180x+30x^2+300x-60x^2-240x+3600=0\)

   \(\Leftrightarrow120x=3600\) 

   \(\Leftrightarrow x=30\left(nhan\right)\)

Vậy thời gian ô tô dự định đi hết quãng đường là \(\frac{60}{30}=2\left(h\right)\)

Đọc tiếp...
Bảo Long 31 tháng 1 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

1 ô tổ phải đi AB dài 60km trong 1 tg nhất định. Xe đi nửa đầu quãng đường với vận tốc là 10km/h

Đọc tiếp...
Quỳnh Huỳnh 31 tháng 7 2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Gọi x, y lần lượt là số áo tổ 1 và tổ 2 may được trong ngày

Theo đề bài:

{3x+2y=1310, x-y=10

Giải hệ trên được x = 170, y = 160

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 6 2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo mà tổ thứ nhất và tổ thứ hai may được trong một ngày lần lượt là x và y (cái, \(x,y\inℕ^∗,x>10,x>y\) )

Do 1 ngày tổ thứ nhất may đc nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo nên ta có phương trình: x - y = 10

Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày , tổ thứ 2 may trong 5 ngay thì cả 2 tổ may đc 1310 chiếc áo nên ta có phương trình: 3x + 5y = 1310

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

\(\hept{\begin{cases}x-y=10\\3x+5y=1310\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\3\left(y+10\right)+5y=1310\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\8y=1280\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=170\\y=160\end{cases}}\left(tm\right)\)

Vậy tổ thứ nhất một ngày may được 170 cái áo, tổ thứ hai một ngày may được 160 cái áo.

Đọc tiếp...
Trịnh Mai Phương 28 tháng 6 2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

 Gọi x, y lần lượt là tuổi của bố và con hiện nay (Đk: x, y thuộc N*) 
Theo đề bài, ta có: x = 12/5y và (x - 5) = 43/15(y - 5) 
Như vậy, ta sẽ có hệ phương trình gồm hai phương trình sau: 
x - 12/5y = 0 và x - 43/15y = -28/3 
 ta có: x = 48 và y = 20 
:Hiện nay, bố 48 tuổi, con 20 tuổi. 

bạn ơi li ke cho mik nha

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: