Giúp tôi giải toán và làm văn


Ahwi 23 tháng 4 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài khu vườn là \(x\)

Gọi chiều rộng khu vườn là \(x\cdot\frac{4}{5}\)

Ta có chu vi khu vườn là 180m

\(\Rightarrow\left(x+x\cdot\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\left(1+\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\left(\frac{5}{5}+\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{9}{5}\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{18}{5}=180\)\(\Rightarrow x=180:\frac{18}{5}=50\)(m)

=> Chiều dài khu vườn là 50m

=> Chiều rộng khu vườn là \(50\cdot\frac{4}{5}=40\)(m)

=> Diện tích khu vườn là \(40\cdot50=2000\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
Chương Nguyễn 23 tháng 4 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

oke

thanks bạn nhìu

Đọc tiếp...
Ahwi 23 tháng 4 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

ak ak :v lỡ tay nhầm bạn :v xin lỗi haa

:3

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 21 tháng 4 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(\left|4-3x\right|=\left|5+2x\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4-3x=2x+5\\3x-4=2x+5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5x=1\\x=9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{5}\\x=9\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Anh Kiet Tram 26 tháng 7 2015 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Nhận thấy rằng  \(2\le a+b+c\le27\)(do \(1\le a\le9\) và \(0\le b\le9\) và \(1\le c\le9\)

                 \(\Rightarrow2\le16+b\le27\)

                 \(\Rightarrow b=2\)

Ta có:  \(a2c-c2a=198\)

     \(\Rightarrow100a+20+c-\left(100c+20+a\right)=198\)

     \(\Rightarrow99a-99c=198\) 

     \(\Rightarrow99\left(a-c\right)=198\) \(\Rightarrow a-c=2\)

Mà theo đề bài ta có:  \(a+c=16\)

Từ đó ta suy ra: \(a=9\) và  \(c=7\)

Vậy số cần tìm là 927

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Gọi x là sản ppham xưởng sản xuất trong 1 ngày theo kế  hoạch (x>0)

=>Số ngày theo kế hoạch là :\(\frac{110}{x}\)

Số ngày thực tế là \(\frac{1100}{x+5}\)theo gia thiet cua bai toan ta co :

\(\frac{1100}{x}-\frac{1100}{x+5}=2\)

<=>1100(x+5)-1100x=2x(x+5)

<=>2x^2+10x-5500=0

<=>x=50hay x=-55 loai

​Vậy theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất là 50 sản phẩm

Đọc tiếp...
mai linh 15 tháng 4 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

số sách ngăn thứ nhất lúc sau là 

450 : ( 4 + 5 ) x 5 = 200

số sách lúc đầu ở ngăn thứ nhất 

200 - 50 = 150

số sách lúc đầu ở ngăn thứ 2 là 

 450 - 150 = 300

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 5 tháng 8 2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy 50 cuốn sách từ giá sách thứ hai sang ngăn thứ nhất thì tổng số sách của hai giá không thay đổi .

Số sách ngăn thứ nhất lúc sau là :

450 : ( 4 + 5 ) x 5 = 200 ( quyển )

Số sách lúc đầu ở ngăn thứ nhất là :

200 - 50 = 150 ( quyển )
Số sách lúc đầu ở ngăn thứ hai là :

450 - 150 = 300 ( quyển )

      Đ?S : ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 10 tháng 1 2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm
 giá thứ 1giá thứ 2
lúc đầux450-x
lúc saux-50450-x+50

tự lí luận nha...mk ko có t/g...

theo bài ra ta có pt

450-x+50=0,8(x-50)

=>500-x=0,8x-40

=>540=1,8x

=>x=300

giá thứ 2 lúc đầu có là

450-300=150 (qu)

vậy giá 1 lúc đầu có 300 quyển

giá 2 lúc đầu có là: 150 quyển

Ai   h mk mk  se h lại

Đọc tiếp...
Trâm Lê 18 tháng 6 2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc của ô tô dự định là x (x>6)

=> Thời gian dự định là \(\frac{60}{x}\)

Nửa quãng đường đầu dài 30 km

Vận tốc đi nửa quãng đường đầu là x+10

=> Thời gian đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{30}{x+10}\)

Vận tốc đi nửa quãng đường sau là x−6

=> Thời gian đi nửa quãng đường sau là \(\frac{30}{x-6}\)

Theo bài ra ta có phương trình:

\(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

Tự giải pt ra được x = 30 (TMĐK)

=> Thời gian ô tô dự định đi quãng đường AB là: \(\frac{60}{30}\)= 2h (CT tính thời gian = quãng đường/ vận tốc)

Đọc tiếp...
Tran Tuan Duc 29 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi x(km/h) là vận tốc ô tô dự định đi (x>6)

Thời gian ô tô dự định đi là \(\frac{60}{x}\left(h\right)\)

Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường đầu là x+10(km/h)

Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường sau là x-6(km/h)

Thời gian ô tô đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{30}{x+10}\left(h\right)\)

Thời gian ô tô đi nửa quãng đường sau là \(\frac{30}{x-6}\left(h\right)\)

Theo đề bài ta có phương trình

      \(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

     \(\Leftrightarrow\frac{30x\left(x-6\right)+30x\left(x+10\right)-60\left(x+10\right)\left(x-6\right)}{x\left(x+10\right)\left(x-6\right)}=0\)

    \(\Leftrightarrow30x^2-180x+30x^2+300x-60x^2-240x+3600=0\)

   \(\Leftrightarrow120x=3600\) 

   \(\Leftrightarrow x=30\left(nhan\right)\)

Vậy thời gian ô tô dự định đi hết quãng đường là \(\frac{60}{30}=2\left(h\right)\)

Đọc tiếp...
Bảo Long 31 tháng 1 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

1 ô tổ phải đi AB dài 60km trong 1 tg nhất định. Xe đi nửa đầu quãng đường với vận tốc là 10km/h

Đọc tiếp...
trieu dang 13 tháng 7 2015 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

gọi x là số áo  dự định may (x>0)

số áo thực tế may được: x+20 cái

số ngày may theo dự định: \(\frac{x}{30}\)ngày

số ngày may theo thực tế \(\frac{x+20}{40}\)ngày

Vì hoàn thành trước thời hạn 3 ngày nên ta có phương trình:

\(\frac{x}{30}-\frac{x+20}{40}=3\)

<=>\(\frac{4x}{120}-\frac{3x+60}{120}=\frac{360}{120}\)

<=>4x-3x-60=360

<=>x=420

vậy số áo tổ may theo kê hoạch là 420 cái

Đọc tiếp...
trieu dang 13 tháng 7 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

gọi x là số áo  dự định may (x>0)

số áo thực tế may được: x+20 cái

số ngày may theo dự định: \(\frac{x}{30}\) ngày

số ngày may theo thực tế \(\frac{x+20}{40}\) ngày

Vì hoàn thành trước thời hạn 3 ngày nên ta có phương trình:

\(\frac{x}{30}-\frac{x+20}{40}=3\) 

<=>\(\frac{4x}{120}-\frac{3x+60}{120}=\frac{360}{120}\)

<=>4x-3x-60=360

<=>x=420

vậy số áo tổ may theo kê hoạch là 420 cái

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 8 tháng 4 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2-x}+1=\frac{1}{x+2}-\frac{6-x}{3x^2-12}\)ĐKXĐ : \(x\ne\pm2\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3\left(x+2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\frac{3\left(x-2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x-6+3\left(x^2-4\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{3x-6+x-6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x-6+3x^2-12-3x+6-x+6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-7x-6+3x^2}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-7x-6=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-9x+2x-6=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=\frac{-2}{3}\end{cases}}\)( thỏa mãn )

Vậy....

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23 tháng 6 2015 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

Gọi x (km) là quãng đường AB

Thời gian ô tô đi hết QĐ AB là \(\frac{x}{40}\) (giờ)

Thời gian taxi đi hết AB là \(\frac{x}{60}\) (giờ)

2 giờ30 phút = 2,5 giờ

Taxi xuất phát sau ô tô 2,5 giờ và 2 xe đến cùng 1 lúc nên ta có phương trinh:

 \(\frac{x}{40}\) - \(\frac{x}{60}\) = 2,5 

<=> 3x - 2x = 300 

=> x = 300

Vậy qđ AB dài 300 km

Đọc tiếp...
thang Tran 23 tháng 6 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (Đk x> 0 )

THời gian đi từ A - B của xe ô tô tải là x/40 ( giờ)

Thời gian đi từ A - B của xe taxi là : x/60

Đổi 2 h30p = 2,5 h

THeo bài ra ta có pt

                     x / 40 - x/60 = 2,5

                    6x   -  4x         = 2,5.240

                       2x                 = 600

                         x                   = 300

VẬy quãng đg AB là 300km

Đọc tiếp...
phạm văn dũng 23 tháng 6 2015 lúc 7:49
Báo cáo sai phạm

Đúng là toán lớp 5.

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường ô tô đi được sau khi taxi đi là:

40 x 2,5 = 100 (km)

Sau mỗi giờ taxi gần xe máy là:

60 - 40 = 20 (km)

Thời gian để taxi đuổi kịp xe máy là:

100 : 20 = 5 (giờ)

Quãng đường AB là:

60 x 5 = 300 (km)

Đáp số: 300 km

Đọc tiếp...
Tomori Nao 7 tháng 7 2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (Đk x> 0 )

THời gian đi từ A - B của xe ô tô tải là x/40 ( giờ)

Thời gian đi từ A - B của xe taxi là : x/60

Đổi 2 h30p = 2,5 h

THeo bài ra ta có pt

                     x / 40 - x/60 = 2,5

                    6x   -  4x         = 2,5.240

                       2x                 = 600

                         x                   = 300

VẬy quãng đg AB là 300km

Đọc tiếp...
Ohh My God 9 tháng 5 2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

                                                                               Đổi = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Hiệu vận tốc là :60 -40 = 20km/giờ

Quãng đường xe tải đi thì tắc xi mới đi là: 40 *2,5 =100 km

Thời gian xe tải đi tiếp là: 100 :20 =5 giờ

Độ dài quãng đường là : 40 *5 +100 = 300 km

Đọc tiếp...
thang Tran 7 tháng 6 2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài của HCN là a; chiều rộng la b.(Đk a,b>0).

 Diện tích HCN là 600 \(m^2\) : a.b=600 => b = 600/a(1)

 Do thực hiện quy hoạch chung người ta cắt giảm chiều dài 10 m thì chiều dài còn lại là: a-10 nên mảnh đất trở thành hình vuông 

a-10 = b(2) 

Từ (1) và (2)ta có phương trình: 

600/a = a - 10 <=> a^2 - 10a = 600 <=> a^2 - 10a - 600 = 0 <=> (a+20)(a-30) = 0 => a=30(thỏa mãn điều kiện) hoặc a=-20(loại vì a>0)

Vậy chiều dài và chiều rộng của HCN là 30 va 20

Đọc tiếp...
trieu dang 11 tháng 8 2015 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

gọi x(km) là quãng đường AB (x>0)

=>thời gian người đó đi từ A đến B là:\(\frac{x}{30}\) h

thời gian người đó về thừ B đến A là : \(\frac{x}{24}\) h

Vì thời gian về lâu hơn thồi gian đi 30 phút= \(\frac{1}{2}\)h nên ta có PT:

\(\frac{x}{24}-\frac{x}{30}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5x}{120}-\frac{4x}{120}=\frac{60}{120}\)

\(\Leftrightarrow x=60\)

Vậy quảng đường AB dài 60 km

Đọc tiếp...
dinh thi khanh ly 11 tháng 8 2015 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

gọi quãng đường ab dài x km. thi thoi gian lucdi nguoi do di la\(\frac{x}{30}\)

thì thời gian lúc về người đó đi là \(\frac{x}{24}\)

ta có phương trình : \(\frac{x}{24}-\frac{x}{30}=0.5\)

vậy quãng đường ab dài 60 km

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17 tháng 7 2015 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Gọi x (phút ) là thời gian người khách đó đi từ A đến B

=> Trong x phút, người đó gặp \(\frac{x}{15}\) chuyến xe buýt đi từ A tới B đồng thời gặp \(\frac{x}{10}\) chuyến xe buýt đi từ B tới A

Nếu khi đến B, người đó quay về A ngay thì trong x phút: người đó gặp \(\frac{x}{15}\) chuyến đi từ B về A đồng thời \(\frac{x}{10}\) phút đi từ A về B

=> Trong vòng 2x  (phút) người đó gặp : \(\frac{x}{15}\) + \(\frac{x}{10}\) = \(\frac{x}{6}\) (chuyến ) xe buýt đi từ A về B

=> Thời gian các xe lần lượt rời bến là sau: 2x : \(\frac{x}{6}\) = 12 phút

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 17 tháng 7 2015 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường nằm ngang là x 

=> Thời gian đi trên đoạn nằm ngang đi về là 2x/15 

=> Thời gian xuống dốc là 2(30 -x)/20 (xuống dốc lúc đi DB, xuống dốc lúc về AC, công lại chính là tổng đoạn đường trừ đi đường ngang) 

=> Thời gian lên dốc là 2(30 -x)/10 

*̀ 4h25 =4 + 5/12 = 53/12 

Ta có phương trình 

2[x/15 + (30 -x)/20 + (30-x)/10] = 53/12 

Giải ra x

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: