Giúp tôi giải toán và làm văn


Thầy Giáo Toán 16 tháng 8 2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số bông hồng là x. Điều kiện x nguyên dương và x<36. Số cẩm chướng là 36-x.

Mặt khác 400x là tổng số tiền mua hồng, 200(36-x) là tổng số tiền mua cẩm chương. Vậy ta có phương trình 400x+200(36-x)=10000. Suy ra 2x+36-x=50 hay x=14. Từ đó số bông hồng là 14, số cẩm chướng là 22.


 

Đọc tiếp...
Thành EJ 31 tháng 5 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Hoa hồng : 14

Hoa cẩm chướng : 22

Đọc tiếp...
Choi Youngjae 30 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

     Gọi x là tổng số áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch (x\(\in\)n*, cái áo)

         Tổng số áo mà phân xưởng may trong thực tế là x+60

          Số áo mỗi ngày phân xưởng may theo kế hoạch là 90

          Số áo mà mỗi ngày phân xưởng may trong thực tế là 120

           Thời gian mà phân xưởng đó may được theo kế hoạch là \(\frac{x}{90}\)

           Thời gian mà phân xưởng đó may trong thực tế là \(\frac{x+60}{120}\)

  Theo bài ra,ta có phương trình

  \(\frac{x}{90}-9=\frac{x+60}{120}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{12x}{1080}-\frac{9\times1080}{1080}=\frac{9\left(x+60\right)}{1080}\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9\times1080=9\left(x+60\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9720=9x+540\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9x=540+9720\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x=10260\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=10260\div3\)

\(\Leftrightarrow x=3420\)

Vậy số tổng áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch là 3420 cái áo

Đọc tiếp...
PEACEMINUSONE 28 tháng 5 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Có : 1h20' = 4/3 h

Ta gọi vận tốc riêng của cano là x ( km / h )  ( x > 0)

=> Vận tốc của cano khi xuôi dòng là: x+3 ( km / h )

     Vận tốc của cano khi đi ngược dòng là: x-3 (km/h) 

Ta có phương trình sau: 4/3.(x+3) = 2.(x-3)

                            <=> 4x + 12 = 6x - 18

                            <=> x            = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vận tốc riêng của cano là 15 km/h

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 28 tháng 5 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

                Ta có :1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

                Gọi vận tốc riêng của ca nô là a (km/h) (với a>0) 

            => Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: a + 3 (km/h) 

                 và vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:a-3(km/h)

            => ta có phương trình sau : 

                 4/3.( a + 3 ) = 2( a - 3 ) 

          <=>4a + 12 = 6a - 18 

          <=>a = 15 ( thỏa mãn ĐK) 

          Vậy vận tốc riêng của ca nô là : 15km/h.

                    #~Will~be~Pens~#

                  

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 28 tháng 5 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

- Bn chỉ cần trả lời các câu hỏi nhưng đừng trả lời những câu linh tinh sẽ bị trừ 20đ

- nếu đc họ k đúng thì đc đ, đổi lúc lên đ thôi

- mik ko trả lời đc,vì hok qua rồi

Đọc tiếp...
Jackson Yi 5 tháng 6 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Gọi x là sản ppham xưởng sản xuất trong 1 ngày theo kế  hoạch (x>0)

=>Số ngày theo kế hoạch là :\(\frac{110}{x}\)

Số ngày thực tế là \(\frac{1100}{x+5}\)theo gia thiet cua bai toan ta co :

\(\frac{1100}{x}-\frac{1100}{x+5}=2\)

<=>1100(x+5)-1100x=2x(x+5)

<=>2x^2+10x-5500=0

<=>x=50hay x=-55 loai

​Vậy theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải sản xuất là 50 sản phẩm

Đọc tiếp...
thang Tran 7 tháng 6 2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài của HCN là a; chiều rộng la b.(Đk a,b>0).

 Diện tích HCN là 600 \(m^2\) : a.b=600 => b = 600/a(1)

 Do thực hiện quy hoạch chung người ta cắt giảm chiều dài 10 m thì chiều dài còn lại là: a-10 nên mảnh đất trở thành hình vuông 

a-10 = b(2) 

Từ (1) và (2)ta có phương trình: 

600/a = a - 10 <=> a^2 - 10a = 600 <=> a^2 - 10a - 600 = 0 <=> (a+20)(a-30) = 0 => a=30(thỏa mãn điều kiện) hoặc a=-20(loại vì a>0)

Vậy chiều dài và chiều rộng của HCN là 30 va 20

Đọc tiếp...
Trâm Lê 18 tháng 6 2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc của ô tô dự định là x (x>6)

=> Thời gian dự định là \(\frac{60}{x}\)

Nửa quãng đường đầu dài 30 km

Vận tốc đi nửa quãng đường đầu là x+10

=> Thời gian đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{30}{x+10}\)

Vận tốc đi nửa quãng đường sau là x−6

=> Thời gian đi nửa quãng đường sau là \(\frac{30}{x-6}\)

Theo bài ra ta có phương trình:

\(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

Tự giải pt ra được x = 30 (TMĐK)

=> Thời gian ô tô dự định đi quãng đường AB là: \(\frac{60}{30}\)= 2h (CT tính thời gian = quãng đường/ vận tốc)

Đọc tiếp...
Tran Tuan Duc 29 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi x(km/h) là vận tốc ô tô dự định đi (x>6)

Thời gian ô tô dự định đi là \(\frac{60}{x}\left(h\right)\)

Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường đầu là x+10(km/h)

Vận tốc ô tô đi nửa quãng đường sau là x-6(km/h)

Thời gian ô tô đi nửa quãng đường đầu là \(\frac{30}{x+10}\left(h\right)\)

Thời gian ô tô đi nửa quãng đường sau là \(\frac{30}{x-6}\left(h\right)\)

Theo đề bài ta có phương trình

      \(\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}=\frac{60}{x}\)

     \(\Leftrightarrow\frac{30x\left(x-6\right)+30x\left(x+10\right)-60\left(x+10\right)\left(x-6\right)}{x\left(x+10\right)\left(x-6\right)}=0\)

    \(\Leftrightarrow30x^2-180x+30x^2+300x-60x^2-240x+3600=0\)

   \(\Leftrightarrow120x=3600\) 

   \(\Leftrightarrow x=30\left(nhan\right)\)

Vậy thời gian ô tô dự định đi hết quãng đường là \(\frac{60}{30}=2\left(h\right)\)

Đọc tiếp...
Bảo Long 31 tháng 1 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

1 ô tổ phải đi AB dài 60km trong 1 tg nhất định. Xe đi nửa đầu quãng đường với vận tốc là 10km/h

Đọc tiếp...
Quỳnh Huỳnh 31 tháng 7 2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Gọi x, y lần lượt là số áo tổ 1 và tổ 2 may được trong ngày

Theo đề bài:

{3x+2y=1310, x-y=10

Giải hệ trên được x = 170, y = 160

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 6 2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo mà tổ thứ nhất và tổ thứ hai may được trong một ngày lần lượt là x và y (cái, \(x,y\inℕ^∗,x>10,x>y\) )

Do 1 ngày tổ thứ nhất may đc nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo nên ta có phương trình: x - y = 10

Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày , tổ thứ 2 may trong 5 ngay thì cả 2 tổ may đc 1310 chiếc áo nên ta có phương trình: 3x + 5y = 1310

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

\(\hept{\begin{cases}x-y=10\\3x+5y=1310\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\3\left(y+10\right)+5y=1310\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\8y=1280\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=170\\y=160\end{cases}}\left(tm\right)\)

Vậy tổ thứ nhất một ngày may được 170 cái áo, tổ thứ hai một ngày may được 160 cái áo.

Đọc tiếp...
Trịnh Mai Phương 28 tháng 6 2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

 Gọi x, y lần lượt là tuổi của bố và con hiện nay (Đk: x, y thuộc N*) 
Theo đề bài, ta có: x = 12/5y và (x - 5) = 43/15(y - 5) 
Như vậy, ta sẽ có hệ phương trình gồm hai phương trình sau: 
x - 12/5y = 0 và x - 43/15y = -28/3 
 ta có: x = 48 và y = 20 
:Hiện nay, bố 48 tuổi, con 20 tuổi. 

bạn ơi li ke cho mik nha

 

Đọc tiếp...
trieu dang 21 tháng 6 2015 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

mjk chưa hok dạng này          

Đọc tiếp...
Trần Thị Hồng 26 tháng 4 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

gọi x là số tuổi của con \(\Rightarrow\)số tuổi của bố là:\(\frac{12}{5}x\)

cách đây 5 năm số tuổi của con là:x-5 và tuổi của bố là:\(\frac{43}{15}\left(x-5\right)\)

ta lại có:cách đây 5 năm số tuổi của bố là:\(\frac{12}{5}x-5\)

theo đề ra ta có pt:\(\frac{43}{15}\left(x-5\right)=\frac{12}{5}x-5\)

giải ra ta có x=20\(\Rightarrow\) tuổi cha là 48

Đọc tiếp...
Ahwi 23 tháng 4 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

ak ak :v lỡ tay nhầm bạn :v xin lỗi haa

:3

Đọc tiếp...
Ahwi 23 tháng 4 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài khu vườn là \(x\)

Gọi chiều rộng khu vườn là \(x\cdot\frac{4}{5}\)

Ta có chu vi khu vườn là 180m

\(\Rightarrow\left(x+x\cdot\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\left(1+\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\left(\frac{5}{5}+\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{9}{5}\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{18}{5}=180\)\(\Rightarrow x=180:\frac{18}{5}=50\)(m)

=> Chiều dài khu vườn là 50m

=> Chiều rộng khu vườn là \(50\cdot\frac{4}{5}=40\)(m)

=> Diện tích khu vườn là \(40\cdot50=2000\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
Chương Nguyễn 23 tháng 4 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

oke

thanks bạn nhìu

Đọc tiếp...
trieu dang 13 tháng 7 2015 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

gọi x là số áo  dự định may (x>0)

số áo thực tế may được: x+20 cái

số ngày may theo dự định: \(\frac{x}{30}\)ngày

số ngày may theo thực tế \(\frac{x+20}{40}\)ngày

Vì hoàn thành trước thời hạn 3 ngày nên ta có phương trình:

\(\frac{x}{30}-\frac{x+20}{40}=3\)

<=>\(\frac{4x}{120}-\frac{3x+60}{120}=\frac{360}{120}\)

<=>4x-3x-60=360

<=>x=420

vậy số áo tổ may theo kê hoạch là 420 cái

Đọc tiếp...
trieu dang 13 tháng 7 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

gọi x là số áo  dự định may (x>0)

số áo thực tế may được: x+20 cái

số ngày may theo dự định: \(\frac{x}{30}\) ngày

số ngày may theo thực tế \(\frac{x+20}{40}\) ngày

Vì hoàn thành trước thời hạn 3 ngày nên ta có phương trình:

\(\frac{x}{30}-\frac{x+20}{40}=3\) 

<=>\(\frac{4x}{120}-\frac{3x+60}{120}=\frac{360}{120}\)

<=>4x-3x-60=360

<=>x=420

vậy số áo tổ may theo kê hoạch là 420 cái

Đọc tiếp...
Ghost Rider 9 tháng 6 2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

gia su so tuoi an hien nay la a tuoi ,bo la b tuoi =>b=10a              (1)

=>24 nam sau ta co : b+24=2(a+24)      (2)

lay 2-1 ta co a=3 ,b=30

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 21 tháng 4 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(\left|4-3x\right|=\left|5+2x\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4-3x=2x+5\\3x-4=2x+5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5x=1\\x=9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{5}\\x=9\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Anh Kiet Tram 26 tháng 7 2015 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Nhận thấy rằng  \(2\le a+b+c\le27\)(do \(1\le a\le9\) và \(0\le b\le9\) và \(1\le c\le9\)

                 \(\Rightarrow2\le16+b\le27\)

                 \(\Rightarrow b=2\)

Ta có:  \(a2c-c2a=198\)

     \(\Rightarrow100a+20+c-\left(100c+20+a\right)=198\)

     \(\Rightarrow99a-99c=198\) 

     \(\Rightarrow99\left(a-c\right)=198\) \(\Rightarrow a-c=2\)

Mà theo đề bài ta có:  \(a+c=16\)

Từ đó ta suy ra: \(a=9\) và  \(c=7\)

Vậy số cần tìm là 927

Đọc tiếp...
mai linh 15 tháng 4 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

số sách ngăn thứ nhất lúc sau là 

450 : ( 4 + 5 ) x 5 = 200

số sách lúc đầu ở ngăn thứ nhất 

200 - 50 = 150

số sách lúc đầu ở ngăn thứ 2 là 

 450 - 150 = 300

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 5 tháng 8 2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy 50 cuốn sách từ giá sách thứ hai sang ngăn thứ nhất thì tổng số sách của hai giá không thay đổi .

Số sách ngăn thứ nhất lúc sau là :

450 : ( 4 + 5 ) x 5 = 200 ( quyển )

Số sách lúc đầu ở ngăn thứ nhất là :

200 - 50 = 150 ( quyển )
Số sách lúc đầu ở ngăn thứ hai là :

450 - 150 = 300 ( quyển )

      Đ?S : ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 10 tháng 1 2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm
 giá thứ 1giá thứ 2
lúc đầux450-x
lúc saux-50450-x+50

tự lí luận nha...mk ko có t/g...

theo bài ra ta có pt

450-x+50=0,8(x-50)

=>500-x=0,8x-40

=>540=1,8x

=>x=300

giá thứ 2 lúc đầu có là

450-300=150 (qu)

vậy giá 1 lúc đầu có 300 quyển

giá 2 lúc đầu có là: 150 quyển

Ai   h mk mk  se h lại

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: