Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 tháng 12 2019 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của mảnh vườn là: 280 : 2 = 140 (m )

Gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là x ( 0 < x \(\le\)70; m )

Chiều dài của mảnh vườn là : 140 - x (m )

Sau khi làm lối đi chiều rộng còn lại là: x - 4 (m )

Sau khi làm lối đi chiều dài còn lại là: 140 - x - 4 = 136 - x (m)

Phần diện tích để trồng trọt là: ( 136 -x ) ( x- 4 ) 

Theo đề bài ta có phương trình:

( 136 -x ) ( x- 4 )  = 4256 

<=> x = 80 ( loại ) hoặc x = 60 ( tm)

Vậy chiều rộng là 60 m và chiều dài là 140 - 60 = 80 m.

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 6 tháng 12 2019 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

Bài giải: Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (Đk:m; x > 0)

=> chiều dài của hình chữ nhật là x + 8

Khi đó, S HCN = x(x + 8) = 768

=> x2 + 8x - 768 = 0

=> x2 + 32x - 24x - 768 = 0

=> (x + 32)(x - 24) = 0

=> x = 24

Vậy chiều rộng mảnh vườn HCN = 24 m

=> chiều dài mảnh vườn = 24 + 8 = 32 m

Chu vi mảnh vườn HCN là: (24 + 32).2 = 112 (m)

Đọc tiếp...
Bui Huyen 3 tháng 8 2019 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường từ a đến c là x

thì quãng đường từ c đến b là 30-x

\(\frac{x}{30}+\frac{30-x}{20}=\frac{7}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x+90-3x}{60}=\frac{70}{60}\)

\(\Leftrightarrow-x=-20\Leftrightarrow x=20\)\

Vậy quãng đường AC=20 km

Quãng đường BC =10km

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 14 tháng 7 2019 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+3=0\\2x+2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=-3\left(L\right)\\2x=-2\Rightarrow x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓ ☪ ッᴾᴿᴼシ 14 tháng 7 2019 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(TH1:x^2+3=0\)

\(x^2=3\)(vl)

\(TH2:2x+2=0\)

\(2x=-2\)

\(x=-1\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
COLD KID 14 tháng 7 2019 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

        (x\(^2\)+3)(2x+2)=0

<=>  x\(^2\)+3=0             hoặc    2x+2=0

<=>x\(^2\)       =-3(vô lý)             2x    =-2

                                                   x     =-1

Vậy x=-1   

Đọc tiếp...
Choi Youngjae 30 tháng 5 2019 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

     Gọi x là tổng số áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch (x\(\in\)n*, cái áo)

         Tổng số áo mà phân xưởng may trong thực tế là x+60

          Số áo mỗi ngày phân xưởng may theo kế hoạch là 90

          Số áo mà mỗi ngày phân xưởng may trong thực tế là 120

           Thời gian mà phân xưởng đó may được theo kế hoạch là \(\frac{x}{90}\)

           Thời gian mà phân xưởng đó may trong thực tế là \(\frac{x+60}{120}\)

  Theo bài ra,ta có phương trình

  \(\frac{x}{90}-9=\frac{x+60}{120}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{12x}{1080}-\frac{9\times1080}{1080}=\frac{9\left(x+60\right)}{1080}\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9\times1080=9\left(x+60\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9720=9x+540\)

\(\Leftrightarrow\)\(12x-9x=540+9720\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x=10260\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=10260\div3\)

\(\Leftrightarrow x=3420\)

Vậy số tổng áo mà phân xưởng phải may theo kế hoạch là 3420 cái áo

Đọc tiếp...
PEACEMINUSONE 28 tháng 5 2019 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Có : 1h20' = 4/3 h

Ta gọi vận tốc riêng của cano là x ( km / h )  ( x > 0)

=> Vận tốc của cano khi xuôi dòng là: x+3 ( km / h )

     Vận tốc của cano khi đi ngược dòng là: x-3 (km/h) 

Ta có phương trình sau: 4/3.(x+3) = 2.(x-3)

                            <=> 4x + 12 = 6x - 18

                            <=> x            = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vận tốc riêng của cano là 15 km/h

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 28 tháng 5 2019 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

                Ta có :1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

                Gọi vận tốc riêng của ca nô là a (km/h) (với a>0) 

            => Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: a + 3 (km/h) 

                 và vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:a-3(km/h)

            => ta có phương trình sau : 

                 4/3.( a + 3 ) = 2( a - 3 ) 

          <=>4a + 12 = 6a - 18 

          <=>a = 15 ( thỏa mãn ĐK) 

          Vậy vận tốc riêng của ca nô là : 15km/h.

                    #~Will~be~Pens~#

                  

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 28 tháng 5 2019 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

- Bn chỉ cần trả lời các câu hỏi nhưng đừng trả lời những câu linh tinh sẽ bị trừ 20đ

- nếu đc họ k đúng thì đc đ, đổi lúc lên đ thôi

- mik ko trả lời đc,vì hok qua rồi

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 5 tháng 1 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc dự định của xe máy là x ( x >0) đơn vị km/h

30p = 0,5h 

Có quãng đường dài 120km -> Tgian xe máy dư định đi là \(t=\frac{s}{v}=\frac{120}{x}\)( giờ)

Theo đề ta có được :

\(\frac{60}{x}+\frac{60}{x+10}=\frac{120}{x}-0,5\)

\(\Leftrightarrow\frac{60\left(x+10\right)}{x\left(x+10\right)}+\frac{60x}{x\left(x+10\right)}=\frac{120}{x}-\frac{0,5x}{x}\)

\(\Leftrightarrow\frac{60x+600}{x\left(x+10\right)}+\frac{60x}{x\left(x+10\right)}=\frac{120-0,5x}{x}\)

\(\Leftrightarrow\frac{60x+600+60x}{x\left(x+10\right)}=\frac{120-0,5x}{x}\)

\(\Leftrightarrow\frac{600+120x}{x\left(x+10\right)}=\frac{120-0,5x}{x}\)

\(\Leftrightarrow\left(600+120x\right)\cdot x=\left(120-0,5x\right)\cdot x\left(x+10\right)\)

Từ đây tiếp tục làm tiếp :>

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 3 tháng 1 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Gọi tgian người 1 làm là x

      tgian người 2 làm là y    (x,y>0) đơn vị :giờ

Trong 1 giờ thì người 1 làm được \(\frac{1}{x}\)(công việc)

Trong 1 giờ thì người 2 làm được \(\frac{1}{y}\)(công việc)

có  \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\)(công việc)

và \(2\cdot\frac{1}{x}+3\cdot\frac{1}{y}=\frac{7}{12}\)(công việc)

=> PT \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}\\2\cdot\frac{1}{x}+3\cdot\frac{1}{y}=\frac{7}{12}\end{cases}}\) Gọi \(\frac{1}{x}=a;\frac{1}{y}=b\)

=>\(\hept{\begin{cases}a+b=\frac{1}{4}\\2\cdot a+3\cdot b=\frac{7}{12}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a+3b=\frac{3}{4}\\2\cdot a+3\cdot b=\frac{7}{12}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a+3b=\frac{3}{4}\\a=\frac{1}{6}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=\frac{1}{12}\\a=\frac{1}{6}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=6;b=12\)

tgian người 1 làm là 6h

      tgian người 2 làm là 12h

Đọc tiếp...
Ahwi 23 tháng 4 2019 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

ak ak :v lỡ tay nhầm bạn :v xin lỗi haa

:3

Đọc tiếp...
Ahwi 23 tháng 4 2019 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài khu vườn là \(x\)

Gọi chiều rộng khu vườn là \(x\cdot\frac{4}{5}\)

Ta có chu vi khu vườn là 180m

\(\Rightarrow\left(x+x\cdot\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\left(1+\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\left(\frac{5}{5}+\frac{4}{5}\right)\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{9}{5}\cdot2=180\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{18}{5}=180\)\(\Rightarrow x=180:\frac{18}{5}=50\)(m)

=> Chiều dài khu vườn là 50m

=> Chiều rộng khu vườn là \(50\cdot\frac{4}{5}=40\)(m)

=> Diện tích khu vườn là \(40\cdot50=2000\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
Chương Nguyễn 23 tháng 4 2019 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

oke

thanks bạn nhìu

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 21 tháng 4 2019 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(\left|4-3x\right|=\left|5+2x\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4-3x=2x+5\\3x-4=2x+5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-5x=1\\x=9\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{5}\\x=9\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 8 tháng 4 2019 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2-x}+1=\frac{1}{x+2}-\frac{6-x}{3x^2-12}\)ĐKXĐ : \(x\ne\pm2\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3\left(x+2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\frac{3\left(x-2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x-6+3\left(x^2-4\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{3x-6+x-6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x-6+3x^2-12-3x+6-x+6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-7x-6+3x^2}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-7x-6=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-9x+2x-6=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=\frac{-2}{3}\end{cases}}\)( thỏa mãn )

Vậy....

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: