Giúp tôi giải toán và làm văn


Đặng thị Mỹ Linh 11/07/2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Gọi t là thời gian người đó đi từ A đến B

Ta có phương trình:

48t= 48+54(t-1-1/6)

Từ phương trình trên bạn sẽ tính được thời gian là 2.5(h). 

Từ đó bạn sẽ dễ dàng tính được quãng đường AB bằng 120km

Đọc tiếp...
nguyen thi thanh 01/08/2015 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

bai nay là bai kiem tra cua mk sang

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 21/07/2015 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc người xe đạp là x

=> Vận tốc người đi xe máy là 3x (x>0) 
Thời gian người đi xe đạp đi: 24/x (h)
Thời gian người đi xe máy đi: 24/3x = 8/x (h) 
Người đi xe máy đi sau 1h và đến trước 20' = 1/3 (h) 
=> Thời gian người đi xe đạp nhiều hơn : 24/x - 8/x = 1+1/3 = 4/3 (h)
<=> x = 12  => 3x = 12 .3 =36 
Vậy vận tốc người đi Xe đạp là : 12 km/h 
vận tốc người đi Xe máy: 36 km/h

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 02/02/2018 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Đổi \(8h20'=8\frac{1}{3}h\)

Gọi khoảng cách từ nhà An tới nhà Bình là x (km, x > 0)

Khi Bình bắt đầu đi thì An đã đi được số ki-lô-mét là:  \(\left(8\frac{1}{3}-8\right).4=\frac{4}{3}\left(km\right)\)

Tổng vận tốc của hai bạn là : 4 + 3 = 7 (km)

Thời gian để hai bạn gặp nhau kể từ khi Bình đi là:  \(\frac{x-\frac{4}{3}}{7}=\frac{3x-4}{21}\left(h\right)\)

Khi đó quãng đường Bình đi được là: \(3.\frac{3x-4}{21}=\frac{3x-4}{7}\left(km\right)\)

Sau khi hai bạn gặp nhau thì lại quay về nhà Bình nên quãng đường Bình đi là: \(\frac{3x-4}{7}.2=\frac{6x-8}{7}\left(km\right)\)

An đi tới nhà Bình rồi quay lại nhà mình nên quãng đường An đi bằng 2 lần khoảng cách giữa nhà hai bạn và bằng 2x (km)

Theo bài ra ta có phương trình:

\(2x=4.\left(\frac{6x-8}{7}\right)\)

\(\Leftrightarrow14x=24x-32\Leftrightarrow x=3,2\left(km\right)\)  (tmđk)

Vậy khoảng cách từ nhà An tới nhà Bình là 3,2 km.

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 03/02/2018 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

Đổi   \(\text{8h20}'\)\(\frac{25}{3}\) h

Lúc 8h20', quãng đường An đi được là:

\(4.\left(\frac{25}{3}-8\right)=\frac{4}{3}\) (km)

Gọi thời gian An và Bình gặp nhau kể từ lúc Bình xuất phát là x (h)

=> Quãng đường An đi tới điểm gặp nhau kể từ lúc Bình xuất phát là: 4x (km)

Quãng đường Bình đi tới điểm gặp nhau là 3x (km)

=> Quãng đường từ nhà An đến nhà Bình là:

\(\frac{4}{3}+4x+3x=\frac{4}{3}+7x\)(km)

Theo đề, ta thấy quãng đường An đi bằng 2 lần quãng đường từ nhà An đến nhà Bình và quãng đường Bình đi bằng 2 lần quãng đường Bình đi tới điểm gặp nhau.

=> Ta có phương trình:

\(\frac{2\left(\frac{4}{3}+7x\right)}{2.3.x}=4\)

\(\frac{\frac{4}{3}+7x}{6x}=4\)

\(\frac{4}{3}+7x=12x\)

\(12x-7x=\frac{4}{3}\)

\(5x=\frac{4}{3}\)

\(x=\frac{4}{15}\) (h)

=> Quãng đường từ nhà An đến nhà Bình dài:

\(\frac{4}{3}+7\text{×}\frac{4}{15}=3,2\) (km)

Vậy quãng đường từ nhà An đến nhà Bình dài \(\text{3,2}\) km.

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 19/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sản phẩm tổ sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch 

Như vậy, tổng số ngày sản xuất 3000 sản phẩm theo kế hoạch là: \(\frac{3000}{a}\)

Sau 8 ngày đầu thì tổ sản xuất được số sản phẩm là: 8a

Số ngày thực tế còn lại là: \(\frac{3000}{a}-8-2=\frac{3000-10a}{a}\)

Tổng số sản phẩm tổ làm được trong số ngày còn lại là: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)+8a=3000\)

<=> a2+50a-15000=0

Giải ra ta được: a=100 (sản phẩm)

Đáp số: 100 (sản phẩm/1 ngày)

Tổng số ngày: 3000:100=30 (ngày)

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 21/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

bạn giải pt ra cụ thể cho mk cái nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 22/07/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo tổ đó phải may theo kế hoạch là a (a \(\in\) N*)

Số áo tổ đó đã may trong thực tế là a + 20

Số ngày tổ đó may theo kế hoạch là \(\frac{a}{30}\)

Số ngày tổ đó may trong thực tế là \(\frac{a+20}{40}\)

Ta có \(\frac{a}{30}=\frac{a+20}{40}+3\)

\(\Leftrightarrow4a=3\left(a+20\right)+360\)

\(\Leftrightarrow4a=3a+60+360\)

\(\Leftrightarrow4a-3a=60+360\)

\(\Leftrightarrow a=420\)

Vậy số áo tổ đó phải may theo kế hoạch là 420

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tùng 22/01/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Đúng đó Nguyễn Đình Dũng

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 13/07/2015 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của P năm nay là x thì số tuổi của mẹ P năm nay là 3x 
sau 13 năm nữa: thì số tuổi của P là X+13 
: còn số tuổi của mẹ P là 3x+13 
mà lúc nay số tuổi của mẹ chỉ gấp 2 lần P nên ta có pt 
3x+13=2(X+13) 
3x+13=2x+26 
x=13 
năm nay P 13 tuổi 

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 11/06/2015 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

Gọi a (km/h) là vận tốc lên dốc (theo gt vận tốc lên dốc đi và về = nhau ) (a > 0).

Gọi b (km/h) là vận tốc lên dốc (theo gt vận tốc xuống dốc đi và về = nhau ) (b > 0).

Theo đề bài ta có HPT: 4/a + 5/b = 40 5/a + 4/b = 41

Giải hệ (đặt ẩn phụ) ta được a = 1/5, b = 1/4.

Vậy vận tôc lên dốc là 1/5 km/h, xuống dốc là 1/4 km/h.

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 11/06/2015 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Vận tốc lên dốc là 1/5 km/giờ, xuống dốc là 1/4 km/giờ.

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 26/01/2018 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Gọi a (km/h) là vận tốc lên dốc (theo gt vận tốc lên dốc đi và về = nhau ) (a > 0).

Gọi b (km/h) là vận tốc lên dốc (theo gt vận tốc xuống dốc đi và về = nhau ) (b > 0).

Theo đề bài ta có hệ phương trình: 4/a + 5/b = 40        ;           5/a + 4/b = 41

Giải hệ (đặt ẩn phụ) ta được a = 1/5, b = 1/4.

Vậy vận tốc lên dốc là 1/5 km/h,

xuống dốc là 1/4 km/h.

Đọc tiếp...
GV Quản lý 23/01/2018 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc xe lửa thứ nhất (xe lửa đi từ A đến B) là x thì vận tốc xe lửa thứ hai (xe đi từ B về A) là: x + 15,

Nửa quãng đường AB là: 1080 : 2 = 540 (km)

Theo bài ra, sau khi xe lửa thứ nhất đi 3 tiếng thì xe lửa thứ hai mới bắt đầu đi. Sau 3 tiếng thì xe lửa thứ nhất đi được là: 3.x (km).

A B C D 3x 540 -3x 540

Hai xe gặp nhau tại trung điểm của AB nên quãng đường nên xe thứ nhất đi được 540 - 3x (km) và xe thứ hai đi 540 km trong cùng một khoản thời gian.

=> \(\frac{540-3x}{x}=\frac{540}{x+15}\)

=> \(x^2+15x-2700=0\)

Phương trình này có hai nghiệm \(45\) và \(-60\) (loại)

=> \(x=45\) (km/h)

Khi đó thời gian hai xe lửa gặp nhau là thời gian xe thứ nhất đi được nửa quãng đường AB.

     540 : 45 = 12 (giờ)

Lúc hai xe gặp nhau là:

    5 + 12 = 17 (giờ)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 18/01/2018 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc dự định đi là x. Thời gian dự kiến đi trên đoạn AB là 80/x.

3/4 quãng đường dài: 3/4 x 80 = 60 km

1/4 quãng đường còn lại là: /4 x 80 = 20km.

Theo bài ra: 60 km đầu xe đi với vận tốc x + 10 => Thời gian đi 60km đầu là: 60/(x +10).

20 km sau ô tô đi với vận tốc x - 15 => Thời gian đi 20km là: 20/(x - 15)

Vì ô tô đến B đúng giờ qui định nên ta có phương trình:

    \(\frac{60}{x+10}+\frac{20}{x-15}=\frac{80}{x}\)

Giải phương trình trên ta tìm được x = 40 (km/h)

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:

     80 : 40 = 2 (giờ)

ĐS: 2 giờ

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 18/01/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Ta đặt v (km/h) là vận tốc sẽ dự định đi. 

Trong 3/4 quãng đường ban đầu tức 60km đầu: otô chạy nhanh hơn dự định 10km/h => vận tốc lúc đầu là v+10 (km/h) 

Trong quãng đg còn lại tức 20km cuối: oto chạy chậm hơn dự định 15km/h => vận tốc lúc sau là v-15 (km/h) 

Do oto về đến B đúng giờ quy định, ta có phương trình: 

60/(v+10) + 20/(v-15) = 80/v 

Qui đồng mẫu số, ta có: 

60*v*(v-15) + 20*v*(v+10) = 80*(v+10)*(v-15) 

Khai triển ra rồi rút gọn, ta đc phương trình: 
300*v = 12000 
=> v = 40 (km/h) 

Vậy thời gian oto đi hết quãng đg AB là: 
v = AB/t 
=> t = AB/v = 80/40 = 2 (h) 

KL: Thời gian oto đi hết quãng đg AB là 2h 

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 18/01/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Ta đặt v (km/h) là vận tốc sẽ dự định đi. 
Trong 3/4 quãng đường ban đầu tức 60km đầu: otô chạy nhanh hơn dự định 10km/h => vận tốc lúc đầu là v+10 (km/h) 
Trong quãng đg còn lại tức 20km cuối: oto chạy chậm hơn dự định 15km/h => vận tốc lúc sau là v-15 (km/h) 
Do oto về đến B đúng giờ quy định, ta có phương trình:
60/(v+10) + 20/(v-15) = 80/v Qui đồng mẫu số, ta có: 
60*v*(v-15) + 20*v*(v+10) = 80*(v+10)*(v-15) 
Khai triển ra rồi rút gọn, ta đc phương trình: 
300*v = 12000 
=> v = 40 (km/h) 
Vậy thời gian oto đi hết quãng đg AB là: 
v = AB/t 
=> t = AB/v = 80/40 = 2 (h) 
KL: Thời gian oto đi hết quãng đg AB là 2h 

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 18/01/2018 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc ô tô tải là v (km/h)

=> Vận tốc ô tô taxi là v+10 (km/h)

Đổi: 30ph=0,5 (giờ)

Sau 30 phút thì ô tô tải đi được quãng đường là: 0,5.v

1/2 quãng đường AB là: 200:2=100 (km)

Theo bài ra ta có: \(\frac{100}{v+10}=\frac{100-0,5.v}{v}\)

<=> 100v=(v+10)(100-0,5v)

<=> 100v=100v+1000-0,5v2-5v

<=> 0,5v2+5v-1000=0

<=> v2+10v-2000=0

<=> v2-1600+10v-400=0

<=> (v-40)(v+40)+10(v-40)=0

<=> (v-40)(v+50)=0

=> v=40 (v=-50 loại)

=> Vận tốc xe tải là: v=40 (km/h)

=> Vận tốc xe taxi là: 40+10=50 (km/h)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 18/01/2018 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc ô tô tải là x (km/h) thì vận tốc taxi là x + 10 (km/h).

A B C D 30'

Quáng đường AD là độ dại đoạn xe tải đi trong 30 phút. AD dài là: \(\frac{x}{2}\) (km) (vì 30' = 1/2 giờ)

2 ô tô gặp nhau tai C là trung điểm của AB => CB = AC = 200/2 = 100 (km) và DC = \(100-\frac{x}{2}\) (km)

Thời gian xe tải đi trên CD bằng thời gian taxi đi từ B đến C. Vậy ta có:

    \(\frac{100-\frac{x}{2}}{x}=\frac{100}{x+10}\)

Đưa về phương trinh bậc hai sau:

     \(x^2+10x-2000=0\)

Phương trình có 2 nghiệm là 40 và -50, ta loại nghiệm âm thì x = 40 (km/h)

Vậy vận tốc xa tải là 40 km/h, vận tốc taxi là: 40 + 10 = 50 km/h.

Đọc tiếp...
Ác Mộng 19/06/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số xe ban đầu là a xe(a>0)

=>số hàng mỗi xe vận chuyển ban đầu là:96/a(tấn)

Số hàng mỗi xe vận chuyển sau khi có thêm 3 xe là:96(a+3)(tấn)

Theo bài ra ta có:

\(\frac{96}{a}-\frac{96}{a+3}=1,6\)

=>96a+288-96a=1,6a2+4,8a

<=>1,6a2+4,8a-288=0

<=>a2+3a-180=0

<=>a2+15a-12a-180=0

<=>(a+15)(a-12)=0

<=>a=12(do a>0)

=>..... tiếp nhé

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hoài Phương 16/01/2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giúp mình hiểu cách giải pt của bạn đc kh

Đọc tiếp...
Ascalon Sword 15/01/2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

1h vòi 1 chảy được 1 : 8 = 1/8 ( bể )

1h vòi 2 chảy được : 1 : 6 = 1/6 ( bể )

1h vòi 3 chảy được : 1 : 4 = 1/4 ( bể )

1h cả 3 vòi chảy được : 1/8 + 1/6 + 1/4 = 13/24 ( bể )

Vậy sau 1h cả 3 vòi chảy được 13/24 bể

Bài 2 :

Số học sinh Trung Bình chiếm : 

1 :( 1 + 5 ) = 1/6 ( học sinh cả lớp )

Số Hs trung bình của lớp đó là : 

42 x 1/6 = 7 ( học sinh )

Số học sinh giỏi của lớp đó là : 

( 42 - 7 ) : ( 6 + 1 ) x 1 = 5 ( học sinh )

Số học sinh khá của lớp đó là :

42 - 7 - 5 = 30 ( học sinh )

Đáp số : HSG : 5 học sinh

              HS khá : 30 học sinh 

             HS TB : 7 học sinh

Các bạn t i ck mình xin cảm ơn !!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 03/07/2015 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

gọi số lượng sp 2 người đc giao là x (sp; x>0). năng suất dự định của 2 người là: y (sp/h)

thời gian dự định: x/y (h)

số sp thực tế ng 1 là: x (sp); số sp ng 2 làm thực tế: x+7 sp

năng suất thực tế cuả ng 1: y+1. năng suất thực tế của người 2: y+2

thời gian thực tế của ng 1: x/y-2. thời gian thực tế của người 2: x/y -3

vì ng 1 hoàn thành số lượng được giao, người 2 hoàn thành vượt mức 7 sản phầm nên ta có hpt:

\(\int^{\left(y+1\right)\left(\frac{x}{y}-2\right)=x}_{\left(y+1\right)\left(\frac{x}{y}-3\right)=x+7}\Leftrightarrow-\int^{x-2y+\frac{x}{y}-2-x=0}_{x-3y+\frac{x}{y}-3-x+7=0}\Leftrightarrow\int^{y=6}_{^{x-2.6+\frac{x}{6}-2-x=0}}\Leftrightarrow\int^{y=6}_{x=84}\)

=> số sp được giao là: 84 sp

bài này k thể làm theo pt được đâu nha

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24/06/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x : \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15}{4}\)x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là: 1,2x + 1,4.3x + 1,6. \(\frac{15}{4}\).x  =  11,4. x (m3)

Theo đề bài: 11,4 .x = 912 => x = 912 : 11,4 = 80 

Vậy hs khối 7 là 80 hs

Khối 8 là 240 hs

Khối 9 là: 300 hs

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo Trung 20/11/2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số học sinh khối 7 là 128 học sinh

Số học sinh khối 8 là 384 học sinh

Số học sinh khối 9 là 480 học sinh

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 09/06/2015 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

Gọi số hàng ghế lúc đầu là x (hàng) ĐK x > 0 và x thuộc N* 
Số ghế trong mỗi hàng lúc đầu là 360/x (ghế) 
Số hàng sau khi thêm là x+1 
Số ghế trong mỗi hàng sau khi thêm là 360/x + 1 
Tổng số chỗ ngồi sau thi thêm là 400 nên ta có phương trình: 
(x+1).(360/x + 1) = 400 
<=> x^2 - 39x + 360 = 0 
∆= 81 nên x1=24; x2 = 15 cả hai giá trị này đều thỏa mãn ĐK. 
Nếu số hàng ghế lúc đầu là 24 hàng thì số ghế trong mỗi hàng là 360:24 = 15 ghế 
Nếu số hàng ghế lúc đầu là 15 hàng thì số ghế trong mỗi hàng là 360:15 = 24 ghế 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: