Giúp tôi giải toán và làm văn


Pham Van Hung Hôm qua lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi mẹ cách đây 4 năm là 5a (tuổi) \(\left(a\inℕ^∗\right)\) 

Tuổi con cách đây 4 năm là a (tuổi)

Khoảng cách giữa trước đây 4 năm và sau 2 năm là: 4 + 2 = 6 (năm)

Theo bài ra, ta có: 

\(5a+6=3\left(a+6\right)\Leftrightarrow5a+6=3a+18\Leftrightarrow a=6\) (thỏa mãn)

Vậy tuổi con hiện nay là: 6 + 4 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: \(6.5+4=34\) (tuổi)

Đọc tiếp...
Vo Thi Hoa 9 tháng 6 2015 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người 1, người 2 làm một mình xong công việc lần lượt là x, y ngày (x, y > 0)

Trong một ngày người 1 và người 2 lần lượt làm được  và  công việc.
suy ra phương trình: 


Người 1 làm trong 3 ngày và người 2 làm trong 7,5 ngày lần lượt được  và  công việc suy ra phương trình: 


Giải hệ được x = 18, y = 9. So sánh với điều kiện và kết luận


Đọc tiếp...
phạm hoàng tú anh 9 tháng 6 2015 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

người thứ nhất :18 ngày

người thứ hai :9 ngày phải hông ? kiểm tra giùm nghe

 

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(3,\frac{1}{x-2}+3=\frac{x-3}{2-x}\)   ĐKXĐ : \(x\ne2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-2}+\frac{3\left(x-2\right)}{x-2}=\frac{3-x}{x-2}\)

\(\Leftrightarrow1+3x-6=3-x\)

\(\Leftrightarrow3x+x=-1+6-3\)

\(\Leftrightarrow4x=2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)(TM)

KL : ....

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(1,\frac{7x-3}{x-1}=\frac{2}{3}\)    ĐKXĐ : \(x\ne1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(7x-3\right)}{3\left(x-1\right)}=\frac{2\left(x-1\right)}{3\left(x-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow21x-9=2x-2\)

\(\Rightarrow21x-2x=9-2\)

\(\Leftrightarrow19x=7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{19}\)(TM)

kl :....

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 13 tháng 2 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.x.\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{-3}{4}\)

Vô lí => Phương trình vô nghiệm

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

b) \(x-\left(x-2\right)-\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-x+2-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow-x=-4\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

c) \(\left(x-2\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}}\)

Vậy x = {1;2} 

d) \(x^2-2x-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-2\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy x = {1;2}

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 7 tháng 6 2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Gọi x (km/h) là vận tốc của người đi xe máy ( x > 0).

Ta có : Vận tốc của người đi xe đạp là y (km/h) (y > 0)

Ta có phương trình : x – y = 28 (1)

Ta lại có : Quãng đường người đi xe máy trong 3 giờ là 3x (km)Quảng đường người đi xe đạp trong 3 giờ là 3y (km)Do hai xe đi ngược chiều và gặp nhau sau 3 giờ nên ta có phương trình: 3x+ 3y = 156 (2)

Từ (1) và (2) ta có hậ phương trình : Giải ra ta được : x = 40 ; y = 12x = 40 ; y = 12 thỏa mãn ĐK bài toán. Vậy vận tốc của người đi xe máy là 40 km/h ; vận tốc của người đi xe đạp là 12 km/h

Đọc tiếp...
lucy heartfilia 21 tháng 5 2017 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

TỔNG VẬN TỐC 2 XE : 156 / 3 = 52

VT ĐI XE MÁY LÀ : ( 52 + 28 ) / 2 = 40 km/h

VT ĐI XE MÁY LÀ : 52 - 40 = 12 km/h

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 22 tháng 2 2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người đó cần đi đến nơi đúng là: x (h)  (x>1)

Do người đó đến muộn 2h nên thời gian đi là: 2+x (h) và với tốc độ 25 km/h nên độ dài quãng đường là: 25.(2+x) (km) (1)

Do người đó nghỉ 1h và muộn mất 2h nên thời gian đi là: x+1 (h) và với tốc độ 30 km/h nên độ dài quãng đường là: 30(x+1) (km) (2)

Từ (1) và (2) ta có phương trình: 25(x+2) = 30(x+1)   <=> 25x + 50 = 30x +30   <=>  5x = 20    <=>    x = 4

=> Quãng đường đó dài: (2+4). 25 = 150 (km)

Vậy với vận tốc 150 : 4 = 37,5 km/h thì người đó sẽ đến đúng giờ

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 3 tháng 4 2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người đó cần đi đến nơi đúng là: x (h)  (x>1)

Do người đó đến muộn 2h nên thời gian đi là: 2+x (h) và với tốc độ 25 km/h nên độ dài quãng đường là: 25.(2+x) (km) (1)

Do người đó nghỉ 1h và muộn mất 2h nên thời gian đi là: x+1 (h) và với tốc độ 30 km/h nên độ dài quãng đường là: 30(x+1) (km) (2)

Từ (1) và (2) ta có phương trình: 25(x+2) = 30(x+1)   <=> 25x + 50 = 30x +30   <=>  5x = 20    <=>    x = 4

=> Quãng đường đó dài: (2+4). 25 = 150 (km)

Vậy với vận tốc 150 : 4 = 37,5 km/h thì người đó sẽ đến đúng giờ

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 13 tháng 7 2015 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian dự định của oto là x (h)

ĐK: x > 0,4

Ta có: Quãng đường o to sẽ đi là 50x (km)

Sau khi đi 24 phút quãng đường oto đi được là 50 x 0,4 = 20(km) => quãng đường còn lại là 50x - 20 (km)

Thời gian oto đi quãng đường còn lại là:

50x - 20/40 

  Vậy ta có phương trình

( 0,4 + 50x - 20/40) - x = 0,3  

=> x = 1,6 giờ (thỏa điều kiện)  

Vậy thời gian dự định của oto là 1,6 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 13 tháng 7 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Đặt x(km)là quãng đường AB
Thời gian dự định là \(\frac{x}{50}\) (giờ)
Thời gian lúc đầu đi được là 24 phút (hay \(\frac{2}{5}\) giờ) và quãng đường đi được là 20 km
Quãng đường còn lại là x-20(km).Vì vận tốc giảm xuống 10km/giờ nên thời gian lúc sau là \(\frac{x-20}{40}\) (giờ)
Vì đến trễ hơn 18 phút(hay \(\frac{3}{10}\) giờ)nên ta có phương trình
\(\frac{x}{50}=\frac{2}{5}+\frac{x-20}{40}-\frac{3}{10}\)
\(\Rightarrow\) x=80km \(\Rightarrow\) thời gian dự định là 1 giờ 36 phút

Đọc tiếp...
miss never 2 tháng 5 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 6 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x : \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15}{4}\)x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là: 1,2x + 1,4.3x + 1,6. \(\frac{15}{4}\).x  =  11,4. x (m3)

Theo đề bài: 11,4 .x = 912 => x = 912 : 11,4 = 80 

Vậy hs khối 7 là 80 hs

Khối 8 là 240 hs

Khối 9 là: 300 hs

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 29 tháng 3 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x :  5 4  =  4 15 x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là:

1 2x + 1 4 3x + 1 6 15 x = 11 4 x (m3 )

Đọc tiếp...
hoang 25 tháng 4 2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh mỗi khối lần lượt là a,b,c ( a,b,c N )

Theo bài ra ta có:

a,b tỉ lệ với 1,3 ; b,c tỉ lệ với 4,5

nên ta có: a1=b3;b4=c5và 1,2a+1,4b+1,6c=912(1)

⇒{a1=b3⇒a4=b12(2)b4=c5⇒b12=c15(3)

Từ (1);(2);(3)nên:

a4=b12=c15và 1,2a+1,4b+1,6c=912

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

a4=b12=c15=1,2a+1,2b+1,2c1,2.4+1,4.12+1,6.15=9122285=20

⇒{a4=20⇒a=80b12=20⇒b=240c15=20⇒c=300

Vậy ..............................

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 10 tháng 7 2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

bài 2 : 

 gọi số thứ nhất là x

  \(\Rightarrow\)  số thứ 2 là 100-x

khi tăng số thứ nhất lên 2 lần ta đc số  :2x

và thêm vào số thứ 2 là 5 đơn vị ta đc số :10-x+5=105-x

theo bài ra ta có pt : 2x=5(105-x)

                             x=75

vậy số thứ nhất là 75

số thứ hai là 25

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 10 tháng 7 2017 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

 bài 1 : 

 gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là : x   đk : 0<x<9

       \(\Rightarrow\)chữ số hàng đơn vị là :  10-x

theo bài ra ta có phương trình : x(10-x) - (10-x)x = 36

         \(\Leftrightarrow\)x.10+10-x- [ (10-x).10+x]

           \(\Leftrightarrow\)x=7(tm)

chữ số hàng chục là 7

chữ  số hàng đơn vị là 3

   vậy số cần tìm là 73

Đọc tiếp...
Ly 8 tháng 7 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

1) 73

2) số t1 là 75

 Số t2 là 25

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 27 tháng 6 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

36km/h = 10m/s
a/ *Hành khách trên tàu 1: Sẽ thấy tàu 2 CĐ tiến lên với v = 20 - 10 = 10m/s.
Tàu 2 dài 600m => t = 60s.
*Hành khách trên tàu 2: Sẽ thấy tàu 1 CĐ lùi lại với v = 10m/s.
Tàu 1 dài 900m => t = 90s.
b/ Hành khách tàu này thấy tàu kia CĐ với v = 10 + 20 = 30m/s ngược chiều với mình.
*Tàu 1: t = 600/30 = 20s.
*Tàu 2: t = 900/30 = 30s.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 27 tháng 6 2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a) *Hành khách trên tàu 1: Sẽ thấy tàu 2 CĐ tiến lên với v = 20 - 10 = 10m/s.
Tàu 2 dài 600m => t = 60s.
*Hành khách trên tàu 2: Sẽ thấy tàu 1 CĐ lùi lại với v = 10m/s.
Tàu 1 dài 900m => t = 90s.
b) Hành khách tàu này thấy tàu kia CĐ với v = 10 + 20 = 30m/s ngược chiều với mình.
*Tàu 1: t = \(\frac{600}{300}\) = 20s.
*Tàu 2: t = \(\frac{900}{300}\) = 30s

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 27 tháng 6 2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt dám copy bài mình

Đọc tiếp...
Myhanh Truong 5 tháng 5 2016 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

gọi:

3S là quãng đường

v​, v2 , v3 lần lượt là vận tốc của xe đạp trên 1/3 đoạn  đường đầu , kế và cuối cùng

t, t2 , t3 lần lượt là thời gian của xe đạp trên 1/3 đoạn đường đầu , kế và cuối cùng

​ta có :

trong 1/3 đoạn đường đầu: S= v1 . t1  => \(t1=\frac{S}{v1}\)

trong 1/3 đoạn đường kế : S=v2.t2 => \(t2=\frac{S}{v2}\)

trong 1/3 đoạn đường cuối cùng : S= v3.t3 => \(t3=\frac{S}{v3}\)

ta có công thức tính vận tốc trung bình:

\(v_{tb}=\frac{3S}{t_1+t_2+t_3}\) = \(=\frac{3S}{\frac{S}{v_1}+\frac{S}{v_2}+\frac{S}{v_3}}=\frac{3S}{S.\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}\right)}\)

=\(\frac{3}{\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{60}}\)

=30km/h

đáp số: 30km/h

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 3 tháng 7 2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

gọi quãng đường AB là: x (km;x>0)

=> thời gian dđ đi hết S: x/20

quãng đường đi được trong nửa h khởi hành: 1/2 .20=10 km

=> S còn lại: x-10

thời gian đi S còn lại: x-10/24

đổi 15'=1/4 h

vì vẫn đến kịp nên ta có pt: \(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{x-10}{24}=\frac{x}{20}\Leftrightarrow\frac{24x-20x+200}{480}=\frac{3}{4}\Leftrightarrow4x+800=1440\Leftrightarrow x=160\)(t/m đk)

=> S AB là: 160km. thời gian đi hết S: 160:20=8h

Đọc tiếp...
Bùi Hồng Duyên 23 tháng 12 2018 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

a,.\(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}.\sqrt{9}\)

=\(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}.3\)

=\(\frac{1}{2}+2\)

=\(\frac{5}{2}\)

b,\(x+\frac{2}{5}=1\)

\(x=1-\frac{2}{5}\)

X =\(\frac{3}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 23 tháng 12 2018 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot\sqrt{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\cdot3\)

\(=\frac{1}{2}+2\)

\(=\frac{5}{2}\)

b, \(x+\frac{2}{5}=1\)

\(x=1+\left(\frac{-2}{5}\right)\)

\(x=\frac{3}{5}\)

c, Ta có : \(A=\left|x+\frac{1}{2}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow A_{min}=0\)

Dấu "=" xảy ra khi : \(\left|x+\frac{1}{2}\right|=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

Vậy \(A_{min}=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)

d, \(2x-5=0\Leftrightarrow2x=0+5\Leftrightarrow2x=5\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}\)

Vậy tập hợp các nghiệm của phương trình \(2x-5=0\) là \(\left\{\frac{5}{2}\right\}\).

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 17 tháng 9 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Gọi x là tử số của phân số cần tìm ( x > 0)

Mẫu số của phân số cần tìm là : \(x+3\)

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng  \(\frac{1}{2}\).

Ta có phương trình :

\(\frac{x+2}{x+3+2}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2}{x+5}=\frac{1}{2}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+2}{x+5}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{2\left(x+5\right)}=\frac{x+5}{2\left(x+5\right)}\Leftrightarrow2\left(x+2\right)=x+5\)

\(\Leftrightarrow2x+4=x+5\Leftrightarrow x=1\)( thõa mãn điều kiện )

vậy  tử số của phân số là 1

mẫu số của phân số là 1+3=4

phân số là \(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Đức Anh Vũ 11 tháng 9 2018 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

Gọi tử số là x.( Điều kiện: x thuộc Z)
=> Mẫu số là x + 3
=> Phân số ban đầu là: x/x + 3 
Khi tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới là:
  x + 2/x + 5
=> Ta có phương trình: x+2/x+5 = 1/2 (ĐKXĐ: x + 5 ≠ 0 <=> x ≠ -5)
<=>  2(x + 2) = x + 5 ⇔ 2x + 4 = x + 5 ⇔ x = 1
 <=> 2x + 4 = x + 5 ⇔ x = 1
 <=> x = 1
Vậy phân số ban đầu là : 1/4

Đọc tiếp...
Bonking 11 tháng 9 2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số đó là a/b => b - a = 3 và :

\(\frac{a+2}{b+2}=\frac{1}{2}\Rightarrow2\left(a+2\right)=b+2\Rightarrow2a+4=b+2\Rightarrow b=2a+2\)

Thay b vào biểu thức ban đầu ta có :

2a + 2 - a = 3

2a - a = 3 - 2

a = 1

=> b = 1 + 3 = 4

Vậy, ps ban đầu là 1/4

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 3 tháng 8 2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là 3a và chiều rộng HCN là a (a > 0)

Theo bài ra, ta có: \(\left(3a+5\right)\left(a+5\right)=180\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+20a+25=153\)

                      \(\Leftrightarrow3a+20a+25-153=153-153\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+20a-128=0\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+32a-12a-128=0\)

                      \(\Leftrightarrow a\left(3a+32\right)-4\left(3a+32\right)=0\)

                      \(\Leftrightarrow\left(a-4\right)\left(3a+32\right)=0\)

                     \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=4\left(t/m\right)\\a=-\frac{32}{3}\left(loai\right)\end{cases}}\)

\(a=4\Rightarrow3a=12\) (thỏa mãn)

Vậy hình chữ nhật đó có chiều dài 12 cm và chiều rộng 4 cm.

Chúc bạn học tốt.

                   

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: