Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 24/06/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x : \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15}{4}\)x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là: 1,2x + 1,4.3x + 1,6. \(\frac{15}{4}\).x  =  11,4. x (m3)

Theo đề bài: 11,4 .x = 912 => x = 912 : 11,4 = 80 

Vậy hs khối 7 là 80 hs

Khối 8 là 240 hs

Khối 9 là: 300 hs

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 29/03/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x :  5 4  =  4 15 x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là:

1 2x + 1 4 3x + 1 6 15 x = 11 4 x (m3 )

Đọc tiếp...
hoang 25/04/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh mỗi khối lần lượt là a,b,c ( a,b,c N )

Theo bài ra ta có:

a,b tỉ lệ với 1,3 ; b,c tỉ lệ với 4,5

nên ta có: a1=b3;b4=c5và 1,2a+1,4b+1,6c=912(1)

⇒{a1=b3⇒a4=b12(2)b4=c5⇒b12=c15(3)

Từ (1);(2);(3)nên:

a4=b12=c15và 1,2a+1,4b+1,6c=912

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

a4=b12=c15=1,2a+1,2b+1,2c1,2.4+1,4.12+1,6.15=9122285=20

⇒{a4=20⇒a=80b12=20⇒b=240c15=20⇒c=300

Vậy ..............................

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Đại 17/09/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Gọi x là tử số của phân số cần tìm ( x > 0)

Mẫu số của phân số cần tìm là : \(x+3\)

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng  \(\frac{1}{2}\).

Ta có phương trình :

\(\frac{x+2}{x+3+2}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2}{x+5}=\frac{1}{2}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+2}{x+5}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{2\left(x+5\right)}=\frac{x+5}{2\left(x+5\right)}\Leftrightarrow2\left(x+2\right)=x+5\)

\(\Leftrightarrow2x+4=x+5\Leftrightarrow x=1\)( thõa mãn điều kiện )

vậy  tử số của phân số là 1

mẫu số của phân số là 1+3=4

phân số là \(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Bonking 11/09/2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số đó là a/b => b - a = 3 và :

\(\frac{a+2}{b+2}=\frac{1}{2}\Rightarrow2\left(a+2\right)=b+2\Rightarrow2a+4=b+2\Rightarrow b=2a+2\)

Thay b vào biểu thức ban đầu ta có :

2a + 2 - a = 3

2a - a = 3 - 2

a = 1

=> b = 1 + 3 = 4

Vậy, ps ban đầu là 1/4

Đọc tiếp...
Đức Anh Vũ 11/09/2018 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

Gọi tử số là x.( Điều kiện: x thuộc Z)
=> Mẫu số là x + 3
=> Phân số ban đầu là: x/x + 3 
Khi tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới là:
  x + 2/x + 5
=> Ta có phương trình: x+2/x+5 = 1/2 (ĐKXĐ: x + 5 ≠ 0 <=> x ≠ -5)
<=>  2(x + 2) = x + 5 ⇔ 2x + 4 = x + 5 ⇔ x = 1
 <=> 2x + 4 = x + 5 ⇔ x = 1
 <=> x = 1
Vậy phân số ban đầu là : 1/4

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 22/07/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo tổ đó phải may theo kế hoạch là a (a \(\in\) N*)

Số áo tổ đó đã may trong thực tế là a + 20

Số ngày tổ đó may theo kế hoạch là \(\frac{a}{30}\)

Số ngày tổ đó may trong thực tế là \(\frac{a+20}{40}\)

Ta có \(\frac{a}{30}=\frac{a+20}{40}+3\)

\(\Leftrightarrow4a=3\left(a+20\right)+360\)

\(\Leftrightarrow4a=3a+60+360\)

\(\Leftrightarrow4a-3a=60+360\)

\(\Leftrightarrow a=420\)

Vậy số áo tổ đó phải may theo kế hoạch là 420

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tùng 22/01/2016 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Đúng đó Nguyễn Đình Dũng

Đọc tiếp...
Vo Thi Hoa 09/06/2015 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người 1, người 2 làm một mình xong công việc lần lượt là x, y ngày (x, y > 0)

Trong một ngày người 1 và người 2 lần lượt làm được  và  công việc.
suy ra phương trình: 


Người 1 làm trong 3 ngày và người 2 làm trong 7,5 ngày lần lượt được  và  công việc suy ra phương trình: 


Giải hệ được x = 18, y = 9. So sánh với điều kiện và kết luận


Đọc tiếp...
phạm hoàng tú anh 09/06/2015 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

người thứ nhất :18 ngày

người thứ hai :9 ngày phải hông ? kiểm tra giùm nghe

 

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Vì be nứa trôi  với vận tốc dòng  nước là 4km/h =>Vbe=4k/h quãng đường đi đc của bé là 8 =>thời gian be đi là 2h 

Gọi x là v thực của canô (x #0)thì vận tốc của canô lúc đi sẽ là x+4va v về sẽ là:x-4

T/g cano đi A đến B là 24 /(x+4)

T/g canô đi B đến  A là 16/(x-4)

mà bé và canô cũg khởi hành và gặp nhau cùg 1 lúc :

Ta co p/t

24/(x+4)+16/(x-4)=2

Giai ra dc het p/t dc 2 nghiem la x=0

x=20

                                Vay van toc thuc cua cano la 20km/h

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Nhật Khang 27/05/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

ket qua dung là 20

chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
bjh rt yyr 08/03/2017 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

là 20 moi dung lon

Đọc tiếp...
Quỳnh Huỳnh 31/07/2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Gọi x, y lần lượt là số áo tổ 1 và tổ 2 may được trong ngày

Theo đề bài:

{3x+2y=1310, x-y=10

Giải hệ trên được x = 170, y = 160

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/06/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo mà tổ thứ nhất và tổ thứ hai may được trong một ngày lần lượt là x và y (cái, \(x,y\inℕ^∗,x>10,x>y\) )

Do 1 ngày tổ thứ nhất may đc nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo nên ta có phương trình: x - y = 10

Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày , tổ thứ 2 may trong 5 ngay thì cả 2 tổ may đc 1310 chiếc áo nên ta có phương trình: 3x + 5y = 1310

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

\(\hept{\begin{cases}x-y=10\\3x+5y=1310\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\3\left(y+10\right)+5y=1310\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\8y=1280\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=170\\y=160\end{cases}}\left(tm\right)\)

Vậy tổ thứ nhất một ngày may được 170 cái áo, tổ thứ hai một ngày may được 160 cái áo.

Đọc tiếp...
ngo vinh phuong 05/06/2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Goi x la so xe phai van chuyen hang (x>0) 

Ta co : moi xe xep 15 tan thi con thua lai 5 tan => luong hang can cho la 15.x + 5 

Ta lai co: xep moi xe 16 tan thi con thieu 3 tan=> luong hang can cho la 16.x - 3

Vay ta co phuong trinh: 15.x + 5 = 16.x - 3 <=> -x=-8 <=> x=8 

=> luong hang can cho la 15.8 + 5 = 125 ( tan)       THU LAI XEM DUNG KHONG NHE

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành An 31/05/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

đây bn có gì sai thì bn sửa cho mình luôn : 

 Gọi x là số toa xe lửa và y là số tấn hàng phải chở (Dk : x,y>0 , x,y thuộc N)

TH1: Nếu xếp : 1 toa -> 15 tấn hàng ->thừa 5 tấn hàng -> Ta có pt : 15x=y-5 ( 1)

 TH2                1 toa -> 16 tấn hàng -> có thể chở thêm 3 tấn .-> Ta có pt : 16x=y+3 (2)

Từ (1) và (2) , ta sẽ có hpt :         15x=y - 5

                                                 16x = y + 3 

Giải hpt đó = máy tính bn sẽ dc : x=8(toa) ; y = 125 (tấn hàng )

Bn tự kết luận nhé . Đó chỉ là cách suy luận của mình ,bn thấy chỗ nào ko đúng nói mình ^^ Thanks

Đọc tiếp...
Thanh Iinh 10/05/2017 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

còn thiếu số xe bạn ạ

Đọc tiếp...
thang Tran 02/08/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Gọi Vận tốc xuôi dòng ca nô là x ( đk x > 6 )

VẬn tộc ngược dòng là : x - 1 2

Thời gian đi từu A - B đi xuôi dòng nước là : 36/x 

Thời gian đi từ A - B đi ngược dòng nước là 36/x-12

Thời gian ca nô đì từ A - B rồi quay từ B về A ;à 11h30 - 7h = 4h 30 p = 4,5 h 

Theo bài ra ta có pt

         36/x + 36/x-12 = 4,5 

Thử giải xem có ra x không nha 

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 03/08/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là 3a và chiều rộng HCN là a (a > 0)

Theo bài ra, ta có: \(\left(3a+5\right)\left(a+5\right)=180\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+20a+25=153\)

                      \(\Leftrightarrow3a+20a+25-153=153-153\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+20a-128=0\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+32a-12a-128=0\)

                      \(\Leftrightarrow a\left(3a+32\right)-4\left(3a+32\right)=0\)

                      \(\Leftrightarrow\left(a-4\right)\left(3a+32\right)=0\)

                     \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=4\left(t/m\right)\\a=-\frac{32}{3}\left(loai\right)\end{cases}}\)

\(a=4\Rightarrow3a=12\) (thỏa mãn)

Vậy hình chữ nhật đó có chiều dài 12 cm và chiều rộng 4 cm.

Chúc bạn học tốt.

                   

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 03/08/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài ,chiều rộng của vườn trường lúc đầu lần lượt là \(a\left(m\right),b\left(m\right)\left(a;b>0\right)\)

Diện tích vườn trường ban đầu là \(ab\left(m^2\right)\)

Diện tích vườn trường lúc sau là \(\left(a+5\right)\left(b+3\right)\left(m^2\right)\)   

Theo bài ra, ta có: \(\left(a+5\right)\left(b+3\right)-ab=240\)

                       \(\Leftrightarrow ab+3a+5b+15-ab=240\)

                       \(\Leftrightarrow3a+5b=225\) (1)

Mặt khác, \(\left(a+b\right).2=124\Rightarrow a+b=62\Rightarrow3a+3b=186\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow3a+5b-\left(3a+3b\right)=225-186\)

                  \(\Rightarrow2b=39\Rightarrow b=19,5\)

Do đó: \(a=62-b=62-19,5=42,5\)

Vậy lúc đầu vườn trường có chiều dài 42,5 m và chiều rộng 19,5 m.

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 07/06/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Gọi x (km/h) là vận tốc của người đi xe máy ( x > 0).

Ta có : Vận tốc của người đi xe đạp là y (km/h) (y > 0)

Ta có phương trình : x – y = 28 (1)

Ta lại có : Quãng đường người đi xe máy trong 3 giờ là 3x (km)Quảng đường người đi xe đạp trong 3 giờ là 3y (km)Do hai xe đi ngược chiều và gặp nhau sau 3 giờ nên ta có phương trình: 3x+ 3y = 156 (2)

Từ (1) và (2) ta có hậ phương trình : Giải ra ta được : x = 40 ; y = 12x = 40 ; y = 12 thỏa mãn ĐK bài toán. Vậy vận tốc của người đi xe máy là 40 km/h ; vận tốc của người đi xe đạp là 12 km/h

Đọc tiếp...
lucy heartfilia 21/05/2017 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

TỔNG VẬN TỐC 2 XE : 156 / 3 = 52

VT ĐI XE MÁY LÀ : ( 52 + 28 ) / 2 = 40 km/h

VT ĐI XE MÁY LÀ : 52 - 40 = 12 km/h

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 28/07/2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

 3h41' = \(3\frac{41}{60}\)phút.
Gọi đoạn đường bằng là x.
tổng 2 đoạn đường lên dốc và xuống dốc là 9-x, người đó phải đi đoạn đường 9-x hai lần, một lần với vận tốc 4km/h, một lần vơí vận tốc 6km/h.
Ta có PT:
\(\frac{2x}{5}+\frac{9-x}{4}\frac{9-x}{6}=3\frac{41}{60}\)
Giải PT này ta được x=4.
Vậy đoạn đường bằng dài 4km.

Đọc tiếp...
Pham THi Huong 12/06/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Linh Dang Thi My lam sai roi

Đọc tiếp...
Hello 07/07/2018 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền gốc của laptop là a (đ) (a > 0)

Số tiền của laptop khi được giảm giá là: \(a-\frac{2a}{25}\left(đ\right)\)

Thuế giá trị ra tăng là \(\frac{a}{10}\left(đ\right)\)

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(a-\frac{2a}{25}\frac{a}{10}=12144000\)

\(\Rightarrow a=11905882.35\left(TM\right)\)

Vậy giá gốc của chiếc laptop là: 11905882.35

Đọc tiếp...
Mai Mai 11/06/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền gốc của laptop là a (đ) (a>0)

Số tiền của laptop khi được giảm giá là :\(a-\frac{2a}{25}\) (đ)

Thuế giá trị ra tăng là \(\frac{a}{10}\)(đ)

Theo đề bài ta có phương trình :

\(a-\frac{2a}{25}\frac{a}{10}=12144000\)

=> \(a=11905882.35\left(TM\right)\)

Vậy giá gốc của chiếc laptop là :  11905882.35 đ

Đọc tiếp...
trieu dang 26/06/2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

 vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h ta có:

(v1+v2):2=8

=>(v1+12):2=8

<=>v1+12=16

<=>v1=4

vậy v1=4(km/h)

Đọc tiếp...
nguyễn thị ánh ngọc 26/06/2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

V1 = 4km/giờ

**** darko gitta

Đọc tiếp...
Phạm Thành Danh 03/07/2018 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

V2=6km/h

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 19/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sản phẩm tổ sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch 

Như vậy, tổng số ngày sản xuất 3000 sản phẩm theo kế hoạch là: \(\frac{3000}{a}\)

Sau 8 ngày đầu thì tổ sản xuất được số sản phẩm là: 8a

Số ngày thực tế còn lại là: \(\frac{3000}{a}-8-2=\frac{3000-10a}{a}\)

Tổng số sản phẩm tổ làm được trong số ngày còn lại là: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)+8a=3000\)

<=> a2+50a-15000=0

Giải ra ta được: a=100 (sản phẩm)

Đáp số: 100 (sản phẩm/1 ngày)

Tổng số ngày: 3000:100=30 (ngày)

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 21/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

bạn giải pt ra cụ thể cho mk cái nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: