Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Đình Đại 17/09/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Gọi x là tử số của phân số cần tìm ( x > 0)

Mẫu số của phân số cần tìm là : \(x+3\)

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng  \(\frac{1}{2}\).

Ta có phương trình :

\(\frac{x+2}{x+3+2}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2}{x+5}=\frac{1}{2}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+2}{x+5}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{2\left(x+5\right)}=\frac{x+5}{2\left(x+5\right)}\Leftrightarrow2\left(x+2\right)=x+5\)

\(\Leftrightarrow2x+4=x+5\Leftrightarrow x=1\)( thõa mãn điều kiện )

vậy  tử số của phân số là 1

mẫu số của phân số là 1+3=4

phân số là \(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Đức Anh Vũ 11/09/2018 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

Gọi tử số là x.( Điều kiện: x thuộc Z)
=> Mẫu số là x + 3
=> Phân số ban đầu là: x/x + 3 
Khi tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới là:
  x + 2/x + 5
=> Ta có phương trình: x+2/x+5 = 1/2 (ĐKXĐ: x + 5 ≠ 0 <=> x ≠ -5)
<=>  2(x + 2) = x + 5 ⇔ 2x + 4 = x + 5 ⇔ x = 1
 <=> 2x + 4 = x + 5 ⇔ x = 1
 <=> x = 1
Vậy phân số ban đầu là : 1/4

Đọc tiếp...
Bonking 11/09/2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số đó là a/b => b - a = 3 và :

\(\frac{a+2}{b+2}=\frac{1}{2}\Rightarrow2\left(a+2\right)=b+2\Rightarrow2a+4=b+2\Rightarrow b=2a+2\)

Thay b vào biểu thức ban đầu ta có :

2a + 2 - a = 3

2a - a = 3 - 2

a = 1

=> b = 1 + 3 = 4

Vậy, ps ban đầu là 1/4

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 03/08/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài HCN là 3a và chiều rộng HCN là a (a > 0)

Theo bài ra, ta có: \(\left(3a+5\right)\left(a+5\right)=180\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+20a+25=153\)

                      \(\Leftrightarrow3a+20a+25-153=153-153\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+20a-128=0\)

                      \(\Leftrightarrow3a^2+32a-12a-128=0\)

                      \(\Leftrightarrow a\left(3a+32\right)-4\left(3a+32\right)=0\)

                      \(\Leftrightarrow\left(a-4\right)\left(3a+32\right)=0\)

                     \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=4\left(t/m\right)\\a=-\frac{32}{3}\left(loai\right)\end{cases}}\)

\(a=4\Rightarrow3a=12\) (thỏa mãn)

Vậy hình chữ nhật đó có chiều dài 12 cm và chiều rộng 4 cm.

Chúc bạn học tốt.

                   

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 03/08/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài ,chiều rộng của vườn trường lúc đầu lần lượt là \(a\left(m\right),b\left(m\right)\left(a;b>0\right)\)

Diện tích vườn trường ban đầu là \(ab\left(m^2\right)\)

Diện tích vườn trường lúc sau là \(\left(a+5\right)\left(b+3\right)\left(m^2\right)\)   

Theo bài ra, ta có: \(\left(a+5\right)\left(b+3\right)-ab=240\)

                       \(\Leftrightarrow ab+3a+5b+15-ab=240\)

                       \(\Leftrightarrow3a+5b=225\) (1)

Mặt khác, \(\left(a+b\right).2=124\Rightarrow a+b=62\Rightarrow3a+3b=186\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow3a+5b-\left(3a+3b\right)=225-186\)

                  \(\Rightarrow2b=39\Rightarrow b=19,5\)

Do đó: \(a=62-b=62-19,5=42,5\)

Vậy lúc đầu vườn trường có chiều dài 42,5 m và chiều rộng 19,5 m.

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 28/07/2015 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

 3h41' = \(3\frac{41}{60}\)phút.
Gọi đoạn đường bằng là x.
tổng 2 đoạn đường lên dốc và xuống dốc là 9-x, người đó phải đi đoạn đường 9-x hai lần, một lần với vận tốc 4km/h, một lần vơí vận tốc 6km/h.
Ta có PT:
\(\frac{2x}{5}+\frac{9-x}{4}\frac{9-x}{6}=3\frac{41}{60}\)
Giải PT này ta được x=4.
Vậy đoạn đường bằng dài 4km.

Đọc tiếp...
Pham THi Huong 12/06/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Linh Dang Thi My lam sai roi

Đọc tiếp...
Mai Mai 11/06/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền gốc của laptop là a (đ) (a>0)

Số tiền của laptop khi được giảm giá là :\(a-\frac{2a}{25}\) (đ)

Thuế giá trị ra tăng là \(\frac{a}{10}\)(đ)

Theo đề bài ta có phương trình :

\(a-\frac{2a}{25}\frac{a}{10}=12144000\)

=> \(a=11905882.35\left(TM\right)\)

Vậy giá gốc của chiếc laptop là :  11905882.35 đ

Đọc tiếp...
trần minh hiếu 11/11/2018 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Tại siêu thi điện máy Nguyễn Kim,giá 1 chiếc laptop là 12800000 đồng.Vào tuần lễ vàng,của hàng giảm giá 5%. do khách hàng thanh toán bằng the mastercard nên siêu thị giảm tiếp 10% trên giá đã được giàm.Hỏi vị khách đã mua chiếc laptop với giá bao nhiêu?

Đọc tiếp...
Hello 07/07/2018 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền gốc của laptop là a (đ) (a > 0)

Số tiền của laptop khi được giảm giá là: \(a-\frac{2a}{25}\left(đ\right)\)

Thuế giá trị ra tăng là \(\frac{a}{10}\left(đ\right)\)

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(a-\frac{2a}{25}\frac{a}{10}=12144000\)

\(\Rightarrow a=11905882.35\left(TM\right)\)

Vậy giá gốc của chiếc laptop là: 11905882.35

Đọc tiếp...
trieu dang 26/06/2015 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

 vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h ta có:

(v1+v2):2=8

=>(v1+12):2=8

<=>v1+12=16

<=>v1=4

vậy v1=4(km/h)

Đọc tiếp...
nguyễn thị ánh ngọc 26/06/2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

V1 = 4km/giờ

**** darko gitta

Đọc tiếp...
Phạm Thành Danh 03/07/2018 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

V2=6km/h

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 19/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sản phẩm tổ sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch 

Như vậy, tổng số ngày sản xuất 3000 sản phẩm theo kế hoạch là: \(\frac{3000}{a}\)

Sau 8 ngày đầu thì tổ sản xuất được số sản phẩm là: 8a

Số ngày thực tế còn lại là: \(\frac{3000}{a}-8-2=\frac{3000-10a}{a}\)

Tổng số sản phẩm tổ làm được trong số ngày còn lại là: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)+8a=3000\)

<=> a2+50a-15000=0

Giải ra ta được: a=100 (sản phẩm)

Đáp số: 100 (sản phẩm/1 ngày)

Tổng số ngày: 3000:100=30 (ngày)

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 21/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

bạn giải pt ra cụ thể cho mk cái nha

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Câu 2

\(C=\frac{x^2+2x+2015}{x^2}\Rightarrow C.x^2=x^2+2x+2015\)

\(\Leftrightarrow\left(C-1\right)x^2-2x-2015=0\)(*)

Để phương trình trên có nghiệm thì \(\Delta'=1^2+2015\left(C-1\right)\ge0\)\(\Leftrightarrow C\ge\frac{2014}{2015}\)

Vậy Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là \(\frac{2014}{2015}\) tại \(x=-\frac{b'}{a}=\frac{1}{\frac{2014}{2015}-1}=-2015\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 27/06/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Câu 1:
Gọi số giấy bạc trong 3 gói lần lượt là a,b,c (a,b,c là các số nguyên dương).

Theo đề bài; \(500a=2000b=5000c\Leftrightarrow a=4b=10c\) và \(a+b+c=540\)

\(\Rightarrow b=\frac{a}{4};c=\frac{a}{10}\)

\(540=a+b+c=a+\frac{a}{4}+\frac{a}{10}=\frac{27}{20}a\)

\(\Rightarrow a=400\)

\(\Rightarrow b=\frac{400}{4}=100;c=\frac{400}{10}=40\)

Vậy gói thứ nhất có 400 tờ, gỏi thứ 2 có 100 tờ, gói thứ 3 có 40 tờ

Đọc tiếp...
chiến siêu nhân 30/06/2015 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

Gọi x giờ là thời gian hoàn thành công việc của người thợ thứ nhất khi làm một mình, tương tự y giờ là của người thứ hai (x và y là các số dương) 
=> trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1/x công việc 
người thứ hai làm được 1/y công việc 
=> Trong 1 giờ hai người cùng làm được: 1/x + 1/y = 1/16 (1) 
Trong 3 giờ người thứ nhất làm được 3/x công việc 
trong 6 giờ người thứ hai làm được 6/y công việc 
=> Hai người đã làm: 3/x + 6/y = 25% = 1/4 (2) 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình; 
{1/x + 1/y = 1/16 
{3/x + 6/y = 1/4 

Đặt 1/x = u và 1/y = v ta có: 
{u + v = 1/16 
{3u + 6v = 1/4 

Giải hệ phương trình này ta có: 
u = 1/24 
v = 1/48 

Vì 1/x = u => 1/x = 1/24 => x = 24 (thoả) 
Vì 1/y = v => 1/y = 1/48 => y = 48 (thoả) 

=> Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải làm trong 24 giờ 
người thứ hai phải làm trong 48 giờ. 

Đọc tiếp...
cuong pham 30/06/2015 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Gọi x giờ là thời gian hoàn thành công việc của người thợ thứ nhất khi làm một mình, tương tự y giờ là của người thứ hai (x và y là các số dương) 
=> trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1/x công việc 
người thứ hai làm được 1/y công việc 
=> Trong 1 giờ hai người cùng làm được: 1/x + 1/y = 1/16 (1) 
Trong 3 giờ người thứ nhất làm được 3/x công việc 
trong 6 giờ người thứ hai làm được 6/y công việc 
=> Hai người đã làm: 3/x + 6/y = 25% = 1/4 (2) 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình; 
{1/x + 1/y = 1/16 
{3/x + 6/y = 1/4 

Đặt 1/x = u và 1/y = v ta có: 
{u + v = 1/16 
{3u + 6v = 1/4 

Giải hệ phương trình này ta có: 
u = 1/24 
v = 1/48 

Vì 1/x = u => 1/x = 1/24 => x = 24 (thoả) 
Vì 1/y = v => 1/y = 1/48 => y = 48 (thoả) 

=> Nếu làm riêng thì người thứ nhất phải làm trong 24 giờ 
người thứ hai phải làm trong 48 giờ. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 26/06/2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

ặc. mình nhầm

nửa chu vi là: 250:2=125

gọi chiều dài là x (m;x>0)

chiều rộng là: 125-x(m)

=> chều dài thay đổi: x/3; chiều rộng thay đổi 2(125-x) (m)

vì chu vi k đổi nên ta có pt: \(\left(\frac{x}{3}+2\left(125-x\right)\right)2=250\Leftrightarrow\frac{-10}{3}x=-250\Leftrightarrow x=75\)( t/m đk)

=> dài: 75m. rộng: 125-75=50 m

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

 

Dài:75m

Rộng:50m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 26/06/2015 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

gọi chiều dài là x (m;x>0)

chiều rộng là: 250-x(m)

=> chều dài thay đổi: x/3; chiều rộng thay đổi 2(250-x) (m)

chu vi: 250.2=500(m)

vì chu vi k đổi nên ta có pt: \(\frac{x}{3}+2\left(250-x\right)=500\Leftrightarrow\frac{-5}{3}x=0\Rightarrow x=0\)(k t/m đk)

=> k tìm đc x

Đọc tiếp...
Quỳnh Huỳnh 31/07/2015 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Gọi x, y lần lượt là số áo tổ 1 và tổ 2 may được trong ngày

Theo đề bài:

{3x+2y=1310, x-y=10

Giải hệ trên được x = 170, y = 160

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/06/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số áo mà tổ thứ nhất và tổ thứ hai may được trong một ngày lần lượt là x và y (cái, \(x,y\inℕ^∗,x>10,x>y\) )

Do 1 ngày tổ thứ nhất may đc nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo nên ta có phương trình: x - y = 10

Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày , tổ thứ 2 may trong 5 ngay thì cả 2 tổ may đc 1310 chiếc áo nên ta có phương trình: 3x + 5y = 1310

Theo bài ra ta có hệ phương trình :

\(\hept{\begin{cases}x-y=10\\3x+5y=1310\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\3\left(y+10\right)+5y=1310\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y+10\\8y=1280\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=170\\y=160\end{cases}}\left(tm\right)\)

Vậy tổ thứ nhất một ngày may được 170 cái áo, tổ thứ hai một ngày may được 160 cái áo.

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 23/07/2015 lúc 06:42
Báo cáo sai phạm

* Giả sử nếu làm riêng thì tổ 1 hoàn thàn công việc trong x giờ => tổ 2 làm trong x + 3 giờ (do tổ 1 hoàn thành sớm hơn tổ 2 là 3 giờ mà)
* Do tổ 1 làm riêng thì hoàn thành cv trong x giờ nên mỗi giờ làm được 1/x công việc.
* Tương tự, tổ 2 mỗi giờ làm được \(\frac{1}{x+3}\) công việc.
* Nếu hai tổ củng làm thì mỗi giờ hoàn thành \(\frac{1}{x}\)\(\frac{1}{x+2}\) công việc.
* Mặt khác, do cả hai tổ cùng là trong 2 giờ thì xong công việc nên mỗi giờ làm được \(\frac{1}{2}\)công việc.
Vậy ta có: \(\frac{1}{x}\)\(\frac{1}{x+3}\)\(\frac{1}{2}\) (quy đồng, nhân chéo rồi ra phương trình bậc 2, bạn tự làm nhé!!!)
=> x = 3.
Vậy nếu làm riêng tổ 1 hoàn thành công việc trong 3h, tổ 2 hoàn thành trong 6h

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngân Hằng 06/08/2017 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

mình cũng làm vậy đấy dù sao cũng cảm ơn bạn nha

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 22/07/2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Gọi x ( giờ) là thời gian làm một mình xong công việc của người thứ hai mà x >12 
Trong 1 giờ người thứ hai làm được \(\frac{1}{x}\) công việc 
Trong 1 giờ cả hai người làm được  \(\frac{1}{12}\) công việc 
Do họ làm chung với nhau trong 4h thì người thứ nhất đi làm việc khác, người thứ hai phải làm nốt phần việc còn lại trong 10h nên ta được phương trình 
4.(\(\frac{1}{12}\)) + 10.(\(\frac{1}{x}\)) = 1 
=> x = 15 

Đọc tiếp...
Tiên Tuyết 19/02/2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

tại sao bằng phuong trình bằng 1 vậy

Đọc tiếp...
bùi đoàn 25/04/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

MÀNH đúng rồi 10 điểm

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17/07/2015 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Gọi x (phút ) là thời gian người khách đó đi từ A đến B

=> Trong x phút, người đó gặp \(\frac{x}{15}\) chuyến xe buýt đi từ A tới B đồng thời gặp \(\frac{x}{10}\) chuyến xe buýt đi từ B tới A

Nếu khi đến B, người đó quay về A ngay thì trong x phút: người đó gặp \(\frac{x}{15}\) chuyến đi từ B về A đồng thời \(\frac{x}{10}\) phút đi từ A về B

=> Trong vòng 2x  (phút) người đó gặp : \(\frac{x}{15}\) + \(\frac{x}{10}\) = \(\frac{x}{6}\) (chuyến ) xe buýt đi từ A về B

=> Thời gian các xe lần lượt rời bến là sau: 2x : \(\frac{x}{6}\) = 12 phút

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 17/07/2015 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường nằm ngang là x 

=> Thời gian đi trên đoạn nằm ngang đi về là 2x/15 

=> Thời gian xuống dốc là 2(30 -x)/20 (xuống dốc lúc đi DB, xuống dốc lúc về AC, công lại chính là tổng đoạn đường trừ đi đường ngang) 

=> Thời gian lên dốc là 2(30 -x)/10 

*̀ 4h25 =4 + 5/12 = 53/12 

Ta có phương trình 

2[x/15 + (30 -x)/20 + (30-x)/10] = 53/12 

Giải ra x

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: