Giúp tôi giải toán và làm văn


Zlatan Ibrahimovic 06/05/2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

 Theo bài ra,ta có:

3*a=4*b(a là số lớn b là số bé).

=>a=4*b:3.

a=4/3*b.

Mà a-8=b.

=>4/3*b-8=b.

=>4/3*b-b=8.

=>1/3*b=8.

=>b=24.

=>a=32.

Vậy 2 số cần tìm là 32 và 24.

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 22/02/2018 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người đó cần đi đến nơi đúng là: x (h)  (x>1)

Do người đó đến muộn 2h nên thời gian đi là: 2+x (h) và với tốc độ 25 km/h nên độ dài quãng đường là: 25.(2+x) (km) (1)

Do người đó nghỉ 1h và muộn mất 2h nên thời gian đi là: x+1 (h) và với tốc độ 30 km/h nên độ dài quãng đường là: 30(x+1) (km) (2)

Từ (1) và (2) ta có phương trình: 25(x+2) = 30(x+1)   <=> 25x + 50 = 30x +30   <=>  5x = 20    <=>    x = 4

=> Quãng đường đó dài: (2+4). 25 = 150 (km)

Vậy với vận tốc 150 : 4 = 37,5 km/h thì người đó sẽ đến đúng giờ

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 03/04/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian người đó cần đi đến nơi đúng là: x (h)  (x>1)

Do người đó đến muộn 2h nên thời gian đi là: 2+x (h) và với tốc độ 25 km/h nên độ dài quãng đường là: 25.(2+x) (km) (1)

Do người đó nghỉ 1h và muộn mất 2h nên thời gian đi là: x+1 (h) và với tốc độ 30 km/h nên độ dài quãng đường là: 30(x+1) (km) (2)

Từ (1) và (2) ta có phương trình: 25(x+2) = 30(x+1)   <=> 25x + 50 = 30x +30   <=>  5x = 20    <=>    x = 4

=> Quãng đường đó dài: (2+4). 25 = 150 (km)

Vậy với vận tốc 150 : 4 = 37,5 km/h thì người đó sẽ đến đúng giờ

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24/06/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x : \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15}{4}\)x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là: 1,2x + 1,4.3x + 1,6. \(\frac{15}{4}\).x  =  11,4. x (m3)

Theo đề bài: 11,4 .x = 912 => x = 912 : 11,4 = 80 

Vậy hs khối 7 là 80 hs

Khối 8 là 240 hs

Khối 9 là: 300 hs

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 29/03/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh khối 7 là x (hs)

=> số học sinh khối 8 là 3x (hs)

=> số học sinh khối 9 là 3x :  5 4  =  4 15 x (hs)

Tổng khối đất 3 khối đào được là:

1 2x + 1 4 3x + 1 6 15 x = 11 4 x (m3 )

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo Trung 20/11/2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số học sinh khối 7 là 128 học sinh

Số học sinh khối 8 là 384 học sinh

Số học sinh khối 9 là 480 học sinh

Đọc tiếp...
tran thanh minh 20/06/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể là a 

Gọi thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể là b

Theo đề bài ta có

1:(a+b)=1 giờ 3 phút 

1:(b-2+b)= 1 giờ 3 phút

\(\frac{1}{2b-2}=\frac{63}{60}giờ\)\(\)

dùng tích chéo ta có 

60=63(2b-2)

60=126b-126

60+126=126b

186=126b

suy ra b\(=1\frac{10}{21}giờ\)

Vậy vòi thứ hai chảy đầy bể trong 1/10/21 giờ

Vậy vòi thứ nhất chảy đầy bể trong \(1\frac{10}{21}+2=3\frac{10}{21}giờ\)

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 20/03/2018 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy đầy bể là a 

Gọi thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể là b

Theo đề bài ta có

1:(a+b)=1 giờ 3 phút 

1:(b-2+b)= 1 giờ 3 phút

\(\frac{1}{2b-2}=\frac{63}{60}\)giờ

\(\Rightarrow\)60 = 63(2b-2)

60 = 126b - 126

60+126=126b

186=126b

suy ra \(b=1\frac{10}{21}\)giờ

Vậy vòi thứ hai chảy đầy bể trong \(1\frac{10}{21}\)giờ

Vậy vòi thứ nhất chảy đầy bể trong \(1\frac{10}{21}+2=3\frac{10}{21}\)giờ

Đọc tiếp...
Trần Thị Hương Ly 30/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh 8a ban đầu là x 

sau khi chuyển 3hs thì 8a có (x-3) học sinh = số học sinh 8b lúc sau

số học sinh 8b lúc chưa nhận 3 học sinh từ 8a là (x-3)-3 =x-6 học sinh

nếu chuyển 5hs từ 8b sang 8a thì số hs 2 lớp là 

8a : x+5 ( học sinh)

8b: (x-6)-5 =x-11 (học sinh)

có số hs 8b =11/19 hs 8a => x-11=11/19.(x+5) 

giải phương trình suy ra x

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 14/06/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

bài 1:

"biết số hsinh mỗi tổ so với dự tính ban đầu là 2 học sinh" hơn hay kém?

bài2 :

gọi giá ban đầu là x (đồng,x>0) => giá đầu năm: 105%x(đồng); giá cuối năm: 95%x(đ)

vì rẻ hơn trước  khi tăng giá là 50000 đồng nên ta có pt: \(\frac{105}{100}x-\frac{95}{100}x=50000\Leftrightarrow\frac{1}{10}x=50000\Leftrightarrow x=500000\)(t/m đk)

=> vậy....

sửa đề rồi liên hệ vs mình nha

Đọc tiếp...
trieu dang 21/06/2015 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

http://olm.vn/hoi-dap/question/106783.html

bạn xem ở đây mjk giải đó

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 21/06/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh tiên tiến của 2 khối lần lượt là a,b

a+b=270<=>a=270-b

Và:

3/4.a=60%.b

<=>3/4.a=3/5.b

Thay a=270-b vào ta đc:

<=>3/4(270-b)=3/5.b

<=>202,5-3/4.b=3/5.b

<=>202,5=3/5.b+3/4.b

<=>202,5=27/20.b

<=>b=150

Suy ra a=120

Vậy khối 7 có 120 h/s tiên tiến

       khối 8 có 150 h/s tiên tiến

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 21/06/2015 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số hs tiên tiến khối 7 
khi đó 270 - x là số hs tiên tiến khối 8 

60% = 3/5 

Theo bài toán ta có phương trình như sau 

3/4x = 3/5(270 - x) 

x = 120 

Vậy học sinh tiên tiến khối 7 là 120

 Học sinh tiên tiến khối 8 là 270 - 120 = 150 học sinh 
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mít 01/05/2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Có PT: 

1 + (x-32)/36 +1/4 = x/32

( 1 giờ + Thời gian đi với V mới + 15' nghỉ = thời gian dự định)

GIẢI PT

<=> 4x=416

<=> x=104 (TM)

Vậy quãng đường Ab là 104km

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mít 01/05/2016 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là x (x>0) (km)

-> Thời gian dự định đi là x/32 (h)

Quãng đương còn lại phải đi tiếp là x-32 (km)

-> V mới là 32+4=36 (km/h)

-> Thời gian để đi đến B với V mới là (x-32)/36 (h)

Ta có PT:

Đọc tiếp...
luyen hong dung 22/02/2018 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng của khu đất đó là x (\(x\in N\))

chiều dài của khu đất đó là x+10

Diện tích của khu đất đó là x(x+10)

theo bài ra ta có chiều dài tăng thêm 6m, chiều rộng giảm đi 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích cũ là 12m2.

nên ta có phương trình: \(\left(x+10+6\right)\left(x-3\right)-\left(x\right)\left(x+10\right)=12\)

\(\Leftrightarrow\left(x+16\right)\left(x-3\right)-x\left(x+10\right)=12\)

\(\Leftrightarrow x^2+13x-48-x^2-10x=12\)

\(\Leftrightarrow3x=48+12\)

\(\Leftrightarrow3x=60\)

\(\Leftrightarrow x=20\left(tmđk\right)\)

vậy chiều rộng của khu đất hình chưa nhật đó là :20 m

      chiều dài của khu đất đó hình chữ nhật đó là : 30m 

Nhớ k cho mình nhé ♥ ♥ ♥

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 19/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sản phẩm tổ sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch 

Như vậy, tổng số ngày sản xuất 3000 sản phẩm theo kế hoạch là: \(\frac{3000}{a}\)

Sau 8 ngày đầu thì tổ sản xuất được số sản phẩm là: 8a

Số ngày thực tế còn lại là: \(\frac{3000}{a}-8-2=\frac{3000-10a}{a}\)

Tổng số sản phẩm tổ làm được trong số ngày còn lại là: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{3000-10a}{a}\left(a+10\right)+8a=3000\)

<=> a2+50a-15000=0

Giải ra ta được: a=100 (sản phẩm)

Đáp số: 100 (sản phẩm/1 ngày)

Tổng số ngày: 3000:100=30 (ngày)

Đọc tiếp...
Conan Edogawa 21/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

bạn giải pt ra cụ thể cho mk cái nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: