Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Ngọc Thạch 30 tháng 6 2015 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

                          Giá trị của 10 000 hơn 5 000 là:

                                 10 000 - 5 000 = 5 000 (đồng)

                          Số tờ tiền loại 10 000 ít hơn 5 000 là:

                                 45 000 : 5 000 = 9 (tờ)

                          Số tờ tiền loại 10 000 là:

                                      (45 - 9) : 2 = 18 (tờ)

                         Số tờ tiền loại 5 000 là:

                                   45 - 18 = 27 (tờ)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16 tháng 12 2016 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

linh ne,to la Hien ,hoc sinh truong Tieu hoc My ha Tinh Nam Dinh.cau la nguoi o tinh nao?neu co dip thi ve day an banh khao nhe.con bai cua cau thi............t.....o

bo tay.com

Đọc tiếp...
kien 26 tháng 12 2016 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

mỗi loại có 9 tờ //////////\\\\\\\\\\ đung chac

Đọc tiếp...
Vũ Khánh Linh 3 tháng 11 2016 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ten dang nhap cua ban la gi de minh ket ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 17 tháng 6 2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

tôi sẽ không bao giờ giúp bạn

Đọc tiếp...
nguyen van anh 16 tháng 5 2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

bạn ghi nhầm rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trương Nam Khánh 16 tháng 12 2016 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm
Đinh Tuấn Việt 6 tháng 6 2015 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Nếu trả lời đúng cả 60 câu thì tổng số điểm sẽ là:

1/6 x 60 = 10 (điểm)

Số điểm nhiều hơn:

10 – 8 = 2 (điểm)

Mỗi câu sai thì số điểm sẽ mất đi:

1/6 + 1/2 = 4/6 (điểm)

Số câu sai là:

2 : 4/6 = 3 (câu)

Số câu trả lời đúng là :

60 – 3 = 57 (câu)

Đáp số :  57 câu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 6 tháng 6 2015 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử bạn đó trả lời đúng 60 câu hỏi thì bạn đó có số điểm là :

60 x 1/6 = 10 ( điểm )

Nếu đúng 1 câu sai 1 câu thì bạn đó mất :

1/6 + 1/2 = 2/3 ( điểm )

Số điểm thừa ra so với thự tế là :

10 - 8 = 2 ( điểm )

Bạn ấy thua số lần là :

2 : 2/3 = 3 ( lần )

Vậy bạn đó trả lời đúng :

60 - 3 = 57 ( câu )

            Đáp số : 57 câu

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 4 tháng 4 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Nếu trả lời đúng cả 60 câu thì tổng số điểm sẽ là:

1/6 x 60 = 10 (điểm)

Số điểm nhiều hơn:

10 – 8 = 2 (điểm)

Mỗi câu sai thì số điểm sẽ mất đi:

1/6 + 1/2 = 4/6 (điểm)

Số câu sai là:

2 : 4/6 = 3 (câu)

Số câu trả lời đúng là :

60 – 3 = 57 (câu)

Đáp số :  57 câu.


 

Đọc tiếp...
Đức 22092007 11 tháng 1 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đức 22092007 11 tháng 1 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đức 22092007 11 tháng 1 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
TRần hương trang 5 tháng 4 2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

nếu Hà tháng cả 30 ván thì được số điểm tối đa là 3*30=90 điểm. Nhưng số điểm mà Hà chưa dành được tối đa là 90-65=25 điểm 
Mà mỗi ván thua Hà bị trừ 2 điểm và ko được nhận 3 điểm nên mỗi ván thua ko nhận được 3+2=5 điểm
 số ván thua là 25:5 =5ván
 số ván thắng 30-5=25 ván

Đọc tiếp...
TRần hương trang 5 tháng 4 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

25 vÁn tháng

5 ván thua

Đọc tiếp...
TRần hương trang 5 tháng 4 2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

nếu Hà thắng cả 30 ván thì được 30*3= 90 điểm . Nhưng Số điểm chưa nhận được tối đa là 90-65=25 điểm

mà mỗi ván thua bị trừ 2 điểm và không được cộng 3 điểm nên số điểm ko nhận được sau mỗi ván thua là 3+2=5 diểm

số ván thua là : 25/5=5 ván 

số ván tháng là 30-5=25 ván

Đọc tiếp...
Trâm Anh 24 tháng 10 2014 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Nếu tất cả đều là chó thì tổng số chân là : 36 * 4 = 144 ( chân )

Số gà là : ( 144 - 100 ) : 2 = 22 ( con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( con )

  ĐS : Gà : 22 con

         Chó : 14 con

 

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Yen Nhi 18 tháng 10 2014 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

giả sử mỗi con chó chỉ đứng bằng 2 chân sau và co hai chân trước lên. Thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả.                               Lúc đó, 36 con có :                                                           2 x 36 = 72 (chân)                                             Vâỵ số chân co lên là:                                                     100 - 72 = 28 (chân)                                           Suy ra số chó là :                                                              28 : 2 = 14 (con)                                                Số gà  là :                                                                        36 - 14 = 22 (con)

Đọc tiếp...
Huynh Thien Tam 19 tháng 12 2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Giá 36 con đều là số chân bị hụt là:

36 X 2= 72 (cái chân)

Số chân mỗi con chó bị hụt là:

4 -2=2 (cái chân)

Số con gà là: 

(100 -72):2=14(con)

Số con chó là:

36 -14=22(con)

        Đáp số: gà:14 con

                    chó:22 con

     tick tôi đi, nếu ai không tin cứ thử ,làm đi xin mời.

Đọc tiếp...
duy nguyen 26 tháng 8 2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

60 lit va 11 can nha ban, dung cho minh nhe

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 8 tháng 10 2016 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

60 lít

và 11 cân

nhé bn

đúngko vậy

bn

Đọc tiếp...
học sinh giỏi 6A 8 tháng 12 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

60 lít và 11 can

nha bn k mik nha

Đọc tiếp...
nguyễn xuân tuấn anh 6 tháng 12 2018 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

 7 bút mực  5 bị =160000 đồng    thấy bằng 14  mực  10 bỉ  =     320000                                                                                                             3 mức 2 bị =69000 đòng                thay bằng  15 mức  và  10 bí=345000                                                                                    bút mực có giá tiền là: (345000- 320000) : ( 15- 14)= 25000                                                                                                                   bút bi có giá tiền là: (25000 x 3- 69000): 2 = 3000                                                                                                                                        bi 3000                                                                                                                                                                                            muc 25000

Đọc tiếp...
Cao Anh Hoang 6 tháng 12 2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

5k mối làm

Đọc tiếp...
Ngyễn Vũ trà My 6 tháng 12 2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

ghi cách làm ra đi bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: