Giúp tôi giải toán và làm văn


๖ۣۜNgạn...«⇜ 27 tháng 10 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Giải

1 người ăn hết số thức ăn đó trong số ngày là :

5 x 30 = 150 ( ngày )

Có tổng số người là :

30 + 6 = 36 ( người )

36 người ăn hết số gạo trong số ngày là :

150 : 36 \(\approx4\) ( ngày )

        Đáp số : 4 ngày

Đọc tiếp...
Le Trinh 27 tháng 10 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

à chỉ có thể ăn tạm trong khoảng 4 ngày

Đọc tiếp...
Le Trinh 27 tháng 10 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

ta có số thức ăn đủ cho 5 ngày nếu có 30 người

vậy 1 người ăn số đó mất : 30x5=150 ngày

vậy nếu có thêm 6 người thì sẽ có 36 người ăn

vậy 36 người ăn số đó mất 150:36=4,1(6)

vậy ta chỉ có thể ăn trong 4 ngày

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 5 tháng 11 2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả 28 con đều là nhện. Vậy có tất cả số chân là:

\(28\cdot8=224\left(chân\right)\)

Số chân bị dôi ra là:

\(224-200=24\left(chân\right)\)

Số con chuồn chuồn có là:

\(24:\left(8-6\right)=12\left(con\right)\)

Số con nhện có là:

\(28-12=16\left(con\right)\)

Đáp số: 12 con chuồn chuồn; 16 con nhện.

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 5 tháng 11 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả 28 con đều là chuồn chuồn

Thì số chân là:

28*6=168(chân)

Số chân bị hụt đi so với đề bài là:

200-168=32 (chân)

Số chân bị hụt là do ta thay tất cả các con  nhện bằng chuồn chuồn.

Số lần thay 1 con nhện bằng 1 con chuồn chuồn thì số chân giảm đi là:

8-6=2(chân)

Số con nhện là:

32:2=16(con)

Số con chuồn chuồn là:

28-16=12(con)

Đ s:

Nhện:16(con)

Chuồn chuồn:12(con)

Đọc tiếp...
Le Ngân Giang 5 tháng 11 2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

 Giả sử tất cả đều là chuồn chuồn thì số chân là:

          28*6 = 168 (chân)

 Số chân thiếu mất:

          200 - 168 = 32 (chân)

 Số nhện:

          32 : (8 - 6) = 16 (con)

 Số chuồn chuồn:

          28 - 16 = 12 (con)

Đọc tiếp...
Magicpencil 17 tháng 5 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Gỉai

Lớp có 5 tổ số người mỗi tổ bằng nhau nên số h/s chia hết cho 5

Nếu số h/s chia hết thì

Số học sinh sẽ  nhỏ hơn 50 và lớn  hơn 40

Ta dùng pp giả thiết tạm

Nếu số h/s dùng theo cách giả thiết tạm thì

45 x 4 = 180  ( cây )

Số cây hụt là

220 - 180 = 40 ( cây )

Số cây chênh lệnh là

6 - 4 =2 ( cây )

H/s trồng 6 cây là

40 : 2 = 20 ( em )

H/s trồng 4 cây là

45 - 20 = 25 ( e)

Đ/s:25 em

MAGICPENCIL

HÃY LUÔN :-)

Đọc tiếp...
Lee Linh 17 tháng 5 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là làm theo nguyên lý dirichlet

Đọc tiếp...
Phạm Đức Thành 24 tháng 11 2018 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

không biết cách làm

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Toàn 25 tháng 6 2015 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Gọi x y z lầ lượt là gói kẹo gồm loại 0,5 kg, 0,2 kg và 0,1 kg 

Theo bài ra ta có : x+y+z=48

                            0,5x+0,2y+0,1z=9(giả thiết khối lượng 48 gói là 9 kg)

                           3y-z=0(giả thiết số gói 0,1 kg gấp 3 lần số gói 0,2 kg)

 Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn ta tìm được x=8 y=10 z=30

   .................thế là xong tôi cũng là Hà Ngọc Sơn...............

 

 

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 23 tháng 7 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                Giải:

Con ếch có : 4 chân

Con cua có : 8 chân

......

Khoan đã, cậu ghi là tổng số ếch và cua là 200 hay là 200 con ếch vậy ?

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 21 tháng 7 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Min-ji, con cua có 8 chân đó

Đọc tiếp...
Min-Ji 20 tháng 7 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

1 con ếch có 2 chân

1 con cua có ... chân ( mik ko bt con cua có nhiêu chân ) 

200 con ếch có tất cả số chân là :

          200 . 2 = 400 ( chân )

Con cua có tất cả số chân là : 

             1400 - 400 = 1000 ( chân )

Có tất cả số con cua là :

             1000 : ...... ( chia số chân 1 con cua có ) ... = ... (  cua )

                             Đáp số : ....

Hk tốt

Đọc tiếp...
Sarah 22 tháng 6 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Giải

Gọi số người đàn ông là x ,sô người đàn bà là y,và số đứa trẻ là z (trong đó x,y,z N)

Số bánh người đàn ông ăn là 2x,số bánh người đàn bà ăn là 1y và số bánh đứa trẻ ăn là 1/2z

Từ đề bài ta có 

2x+y+ 1/2z=17

Từ đó ta có các trường hợp sau

2×1+14+1/2×2= 17

2×4+7+1/2×4=17

2×4+5+1/2×8=17

.......

Bài này có khá nhiều trường hợp nên bn thử xem lại đề xem đề bài còn có yêu cầu gì nữa không nhé!

Cảm ơn và chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
•Tử Thần⁀ᶦᵈᵒᶫ ._. CTV 22 tháng 6 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số đàn ông là a , số đàn bà là b , số đứa trẻ là c

Ta có : \(a+b+c=17\)                                           \((1)\)

Mặt khác ta có : \(2\times a+b+c:2=17\)

\(\Rightarrow4\times a+2\times b+c=34\)

\(\Rightarrow3\times a+b+(a+b+c)=34\)

Thay \(a+b+c=17\)ta có : \(3\times a+b+17=34\)

\(\Rightarrow3\times a+b=17\)

* Nếu a = 1 thì \(3\times1+b=17\Leftrightarrow3+b=17\Leftrightarrow b=14\)

Lại có : \(2\times a+b+c:2=17\)

Thay a = 1 , b = 14 ta có : \(2\times1+14+c:2=17\)

\(\Rightarrow c:2=17-14-2\)

\(\Rightarrow c:2=3-2=1\Leftrightarrow c=2\)

Vậy có 1 người đàn ông , 14 người đàn bà , 2 đứa trẻ

Làm tiếp đi nhé :v ra nhiều lắm

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 22 tháng 6 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Vì có 17 người dự tiệc và 17 cái bánh => trung bình mỗi người ăn 1 cái bánh 

=> Trung bình cứ 1 người đàn ông ăn 2 cái bánh, 1 người đàn bà ăn  1 cái bánh thì có 2 đứa trẻ

=> Ta có :

Đàn ông Trẻ em Phụ nữ 
1214
2411
368
485
5102
Đọc tiếp...
Hoàng Tuyết Anh 12 tháng 7 2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử 142 con đều là con gà thì có số chân là:

142x2=248(chân)

Số chân còn thiếu so với đề bài là:
338-248=90(chân)
1 con lợn hơn 1 con gà số chân là:
4-2=2(chân)

Có số co lợn là:

90:2=45(con)

Có số con gà là:

142-45=97(con)

l ike nha bạn!Thank you

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12 tháng 7 2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả 142 con đều là gà, khi đó số chân là:

142 x 2 = 284 (chân)

Chênh lệch số chân so với đầu bài là:

338 - 284 = 54 (chân)

Cứ thay một con gà bằng một con lớn thì tổng số con không thay đổi và số chân tăng lên 2. Vậy số con gà cần phải thay bằng con lợn để số chân trùng khớp với đầu bài là:

54 : 2 = 27 (con)

Vậy số con lợn là: 27 (con)

Và số con gà là: 142 - 27 = 115 (con)

Đọc tiếp...
hakiri soma *[ RBL ]* Bastkoo *{ Dino }* 19 tháng 6 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

vì có 142 gà và lợn nên

142.2=248(chân)

1 con lợn có 4 chân con gà có 2 chân chúng hơn nhau là

4-2=2(chân)

số chân còn thiếu so với đề bài là 

338-248=90(chân)

có số lợn là

90:2=45 (con)

số con gà là

142-45=97(con)

đáp số 97(gà)

45(lợn)

hok tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 9 tháng 6 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

#)Góp ý :

Mời bạn tham khảo : Câu hỏi của vân vân - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

link : https://olm.vn/hoi-dap/detail/88164780366.html

Mình sẽ gửi link này về chat nhé ^^

P/s : Nếu là góp ý thì k sao chứ ???

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 2 tháng 4 2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1kg táo: 6500đ

1kg cam: 5000đ

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 8 tháng 6 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

1 kg táo: 6500 đ

1 kg cam: 5000 đ

=)) Học tốt ~

Đọc tiếp...
Vanh leg (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 8 tháng 6 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

1 kg táo ;6500đ

1kg cam ;5000đ

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
gv 23 tháng 9 2014 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

A + B + 60 = 51 x 3

=> A + B = 51 x 3 - 60 = 93

Nếu gấp cả A và B lên 3 lần thì tổng trên cũng sẽ gấp 3 lần.

Vậy 3 lần A cộng với 3 lần B = 93 x 3 = 279   (3.A + 3.B =279)

Theo đầu bài thì giảm A đi 2 lần và gấp 3 lần B thì tổng là 174  (A/2 + 3.B = 174)

Hai tổng trên có chung 3 lần B (3.B)

=> Chênh lệch giữa hai tổng trên là 3.A - A/2 = 279 - 174

=> (3 - 1/2).A  = 105

     5/2 A =105

    A = 105 : 5/2 = 105 x 2/5 = 42

=> B = 93 - A = 93 - 42 = 51 

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 6 tháng 6 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số A và B là:

51 x 3 - 60 = 93

Ta có PT sau:

\(\hept{\begin{cases}a+b=93\\\frac{a}{2}+3b=174\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a+3b=279\left(1\right)\\\frac{a}{2}+3b=174\left(2\right)\end{cases}}}\)

Lấy (1) trừ (2)

       3a + 3b = 279

-   

       a/2 + 3b = 174

-------------------------------

    5/2. a        = 105

           a        = 42

          b         = 93 - 42 = 51

                     Đ/S: 42 và 51 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 8 tháng 1 2018 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

 Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

Đọc tiếp...
Doremon 11 tháng 4 2016 lúc 6:12
Báo cáo sai phạm

Goi so bai dat loai gioi la x

Ta co 35 -8- x=27-x so bai dat loai yeu kem ma theo bai ra ta co tong diem thuong la 130

suy ra 20.x +8.5-(27-x).10=130

x=12

suy ra co 12 bai dat loai gioi

So bai dat loai yeu kem la

27 - 12 =15

Vay co 12 bai loai gioi ,15 bai yeu kem

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13 tháng 4 2016 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

 C1: Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

c2: gọi sô bài giỏi là a,yếu là b,cả 
trung bình và khá là c (a,b,c thuộc N*;c=8).theo bài ra ta có:a+b+c=35 <-> a+b+8=35 <-> a+b=27 <-> a=27-c (1) 
lại có 20a+8*5-10c=130 
<->20a-10c=90 
<->2a-c =9 (2) 
thay (1) vào (2) -> 2*(27-c)-c=9 
<-> 54-3c =9 
<-> c =15 
-> a =12 
Vậy số bài giỏi là 12 bài, số bài yếu là 15 bài.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 24 tháng 5 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Giá tiền 1 cắt bán đắt hơn giá tiền của 1 cái ghế 226 000 đồng , nên nếu mua 4 cái bàn và 4 cái ghế thì người đó phải trả thêm 226 000 đồng.Do đó số tiền mua 4 cái bàn và 4 cái ghế là :

1 414 000 + 226 000 = 1 640 000 ( đồng )

Vậy giá mua 1 cái bàn và 1 cái ghế là :

 1 640 000 : 4 = 410 000 ( đồng )

Giá tiền mua 1 cái ghế là :

( 410 000 - 226 000 ) : 2 = 92 000 ( đồng )

Giá tiền 1 cái bàn là :

92 000 + 226 000 = 318 000 ( đồng )

                          Đáp số : ghế : 92 000 đồng

                                       bàn : 318 000 đồng

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

trả lời 

318 000

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
Văn Quốc Anh 22 tháng 2 2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

giá mot cai ban la 318000 gia mot cai ghe la 92000

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜCσσℓ ๖ۣۜBσү_²ƙ⁶ღ [ RBL ] ❧KIA☙ 21 tháng 5 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

  1.Mình k bt.

   2.

        6 x 10 = 60

~ Hok tốt ~

AE trong team giúp mk 200 SP nha!Thanks~

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 21 tháng 5 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

x = 10

Học tốt

Đọc tiếp...
Magicpencil 21 tháng 5 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

6 x 10 =60

MAGICPENCIL

HÃY LUÔN ;-)

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 1 tháng 7 2015 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

Lớp có 5 tổ, số người mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh chia hết cho 5.

Số học sinh chia hết cho 5, nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 nên số học sinh là 45 HS.

* Ta dùng pp "Giả thiết tạm để giải)

Giả sử cả lớp mỗi HS đều trồng được 4 cây thì số cây trồng được là:

45 x 4 =180 (cây)

Số cây hụt đi là:

220 - 180 = (40 cây)

Số cây chênh lệch giữa HS trồng 6 cây và 4 cây là:

6 - 4 = 2 cây

Số học sinh trồng 6 cây là: 

40 : 2 = 20 HS

Số học sinh trồng 4 cây là:

45 - 20 = 25 HS

ĐS: 20 HS; 25 HS

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 1 tháng 7 2015 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Bài mình nè :

Lớp có 5 tổ mà số học sinh mỗi tổ bằng nhau

=> số học sinh là 1 số chia hết cho 5 
Mặt khác: số học sinh ít hơn 50 nhưng nhiều hơn 40

=> số học sinh của lớp là 45 học sinh 
Giả sử tất cả các bạn trồng 4 cây đều trồng được 6 cây khi đó số cây trồng được là: 
6 x 45=270 cây 
Cứ thay 1 bạn 4 cây bằng 1 bạn 6 cây thì số cây tăng lên: 6-4=2 cây 
=> số học sinh trồng đuọc 4 cây là: (270-220) :2 =25 bạn 
=> số bạn trồng được 6 cây là: 45-25=20 bạn

Đọc tiếp...
tran kien phong 21 tháng 2 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

20hs va 25hs

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 30 tháng 3 2015 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, vận tốc đi xe đpaj gấp 3 lần vận tốc đi bộ

Ta có:trên cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian, do đó

Nếu quãng đường người đó đã đi bộ chuyển sang đi xe đạp thì thời gian  đi bằng xe đạp sẽ ít hơn 3 lần thời gian đi bộ

thời gian đi xe đạp quãng đường đầu đó là: 45 : 3 = 15 phút = 0,25 giờ

Như vậy, nếu đi hết quãng đường AB bằng xe đạp thì người đó đi mất thời gian là: 0,25 giờ + 1 giờ =  1,25 giờ

Vận tốc đi xe đạp là: 15 : 1,25 = 12 km/giờ

vận tốc đi bộ là: 12 : 3 = 4 km/h

45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường người đó đi bộ là: 4 x 0,75 = 3km

ĐS: 3km

 

Đọc tiếp...
Yuri 30 tháng 3 2015 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

mình cũng không làm được bài này

Đọc tiếp...
mai linh 14 tháng 4 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

45 phút = 3/4 giờ

nếu người đó đi bộ hết số thời gian 

( 1 x 3 ) + 3/4 = 15/4

vận tốc người đi booj là 

15 : 15/4 = 4

quang đường  người đó đi là 

4 x 3/4 = 3

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 29 tháng 7 2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Giả sử: tờ tiền 5 nghìn tăng thêm 5 nghìn nữa sẽ thành 10 nghìn

                    Số tiền có là:

                          10 000 * 20=200000 (đồng)

                      số tiền khi tờ 5 nghìn thêm 5 nghìn là:

                          200000-125000=75000 (đồng)

                      75000 đồng=75 nghìn

                        số tờ tiền 10 nghìn là:

                          75 /5 =15 (tờ)

                        Số tờ tiền 5 nghìn là:

                            20-15=5 (tờ)

                                   Đáp số:5 nghìn:5 tờ

                                               10 nghìn:15 tờ

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz 14 tháng 8 2016 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Giả sử: tờ tiền 5 nghìn tăng thêm 5 nghìn nữa sẽ thành 10 nghìn

 Số tiền có là:

 10 000 * 20=200000 (đồng )

 số tiền khi tờ 5 nghìn thêm 5 nghìn là:

  200000-125000=75000 (đồng 

 75000 đồng=75 nghìn

     số tờ tiền 10 nghìn là:

       75 /5 =15 (tờ)

        Số tờ tiền 5 nghìn là:

       20-15=5 (tờ)

    Đáp số:5 nghìn:5 tờ

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 14 tháng 8 2016 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Giả sử: tờ tiền 5 nghìn tăng thêm 5 nghìn nữa sẽ thành 10 nghìn

                    Số tiền có là:

                          10 000 * 20=200000 (đồng)

                      số tiền khi tờ 5 nghìn thêm 5 nghìn là:

                          200000-125000=75000 (đồng)

                      75000 đồng=75 nghìn

                        số tờ tiền 10 nghìn là:

                          75 /5 =15 (tờ)

                        Số tờ tiền 5 nghìn là:

                            20-15=5 (tờ)

                                   Đáp số:5 nghìn:5 tờ

                                               10 nghìn:15 tờ

Đọc tiếp...
Đặng Minh An 16 tháng 3 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

giả sử bạn đó đúng hết thì có:10*10=100(điểm)

số điểm bị thừa là :100-68=32(điểm)

sở dĩ thừa 32 điểm là do thay một câu sai bằng 1 câu đúng

số điểm 1 câu sai tính thừa là:10+6=16

10-(32:16)=8(câu)

* là nhân đó bạn

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 5 tháng 7 2015 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Như thế mà cũng lai (****)

Đọc tiếp...
Juki Mai 5 tháng 7 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Số tiền ngày hôm đó người đó bạn được là: 

48000 + 287000 = 335000(đ)

Vì 335000 có 4 chữ số cuối cùng là 5000 nên ít nhất người đó đã bán 1 tấm vải vào lần 2 và số vải bán vào lần 2 phải là số lẻ để có 4 chữ số cuối cùng là 5000.

Giả sử: Nếu không bán 1 tấm vải lần 2 thì số tiền người đó có được là:

335000 - 65000 = 27000(đ)

Số mét vải người đó đã bán lần 1 là:

27000:60000=0,45(m)

Số vải người đó đã bán là:

1 + 0,45 = 1,45(m)

Thử: Các trường hợp khác người đó bán bán 3,5 mét vải vào lần 2 là sai vì số tiền không chia hết .Vậy người đó bán 1,45 m vải...

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 5 tháng 7 2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

    Khi bán 2/3 tấm vải thì mỗi mét lãi được là:

                               60 000 - 48 000 = 12 000 (đồng)

 Khi bán 1/3 tấm vải (số vải còn lại) thì mỗi mét lãi được là:

                                 12 000 + 5 000 = 17 000 (đồng)

 Cả tấm vải bán đi thì trung bình 2 mét lãi được là:

                        12 000 + 17 000 = 29 000 (đồng)

Cả tấm vải bán đi thì trung bình 1 mét lãi được là:

                      29 000 : 2 = 19 500 (đồng)

Chiều dài tấm nhung là:

           287 000 : 19 500 \(\approx15\left(m\right)\)

 

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: