Giúp tôi giải toán


Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 24/05/2015 lúc 15:18

Giả sử có một xe cùng xuất phát với ô tô tải và xe máy.Xe này luôn cách đều ô tô và xe máy thì vận tốc của xe này là :           ( 50 + 30 ) : 2 = 40 km/giờ

Sau 2 giờ xe này còn cách A :  40 x 2 = 80 ( km)

Vận tốc ô tô con hơn vận tốc xe này là : 60 - 40 = 20 ( km/giờ )

Thời gian để ô tô con đuổi kịp xe này là : 80 : 20 = 4 ( giờ )

Vậy ô tô con ở vị trí cách đều ô tô tải và xe máy lúc : 6 + 4 + 2= 12 ( giờ )

                                                                                              Đáp số : 12 giờ

Bastkoo CTV 14/06/2017 lúc 21:09

Trả lời đúng hết thì được số điểm là :

5 . 20 = 100 điểm

Bạn Nam trả lời sai mất số điểm là :

100 - 72 = 28 điểm

Bạn Nam sai số câu là :

28 : 3 = 9,3.. = 10 câu

Vậy Nam trả lời đúng 10 câu và sai 10 câu

Edogawa Conan 14/06/2017 lúc 21:17

Giả sử tất cả các câu Nam đều trả lời đúng thì bạn sẽ có số điểm là:

20 x 5 = 100 (điểm)

Số điểm tăng thêm so với thực tế là:

100 - 72 = 28 (điểm)

Số điểm của câu trả lời đúng nhiều hơn số điểm của câu trả lời sai là:

5 + 2 = 7 (điểm)

Số câu trả lời sai là: 28 : 7 = 4 (câu)

Số câu trả lời đúng là: 20 - 4 = 16 (câu)

Đáp số: Sai : 4 câu

           Đúng: 16 câu

Phan Hà 31/07/2015 lúc 07:48

Giả sử 20 câu đều đúng thì số điểm là:    20  x  10    =  200 (điểm)

Số điểm sẽ tăng so với thực tế là:             200  -  148  = 52 (điểm)

Câu trả lời đúng nhiều hơn câu trả lời sai là:  10   +  3  =  13 (điểm)

Số câu sai là   :                                                 52  :  13  =  4 (câu)

Số câu đúng là:                                                20   -   4   = 16 (câu)

Đặng Phương Thảo 31/07/2015 lúc 07:48

Gọi số câu trả lời đúng là a

Thí sinh trả lời 20 câu nên số câu sai là 20 - a

Số điểm được cộng của thí sinh đó 10 . a

Số điểm bị trừ cuả thí sinh đó 3 . (20-a) = 60 - 3.a

Tổng điểm của thí sinh là: 

       10 . a - (60 - 3.a) = 148

=> 10 . a - 60 + 3.a = 148

=> (10 + 3) .a = 60 + 148

=> 13.a = 208

=> a = 16

=> Số câu trả lời đúng là 16

Số câu trả lời sai là:

20 - 16 = 4 (câu)

ĐS:_____________________

dũng nam sơn 14/06/2017 lúc 21:00

số câu sai là 4 câu số câu đúng là 16 câu

>_< học tốt

Lovely pig 06/04/2015 lúc 08:03

Giả sử 20 câu đội đó đều trả lời đúng thì số điểm sẽ là:

20x5=100(điểm)

Số điểm giả sử hơn điểm thật là:

100-52=48(điểm)

Số câu trả lời sai là:

48:(5+1)=8(câu)

Số câu trả lời đúng là:

20-8=12(câu)

Đáp số:12 câu đúng; 8 câu sai

Hoa lưu ly 06/04/2015 lúc 00:40

Gọi x là số câu trả lời đúng, y là số câu trả lời sai (x,y thuốc N*)

Cuộc thi có 20 câu hỏi nên x+y=20 <=> y=20-x (1)

Mỗi câu trả lời đúng được 5đ, trả lời sai bị trừ 1 điểm và tổng điểm của đội học sinh là 52  nên:

5x-y=52 (2)

Thay (1) vào (2) ta được

5x-(20-x)=52

<=>5x-20+x=52

<=>x=12 (thỏa dk)

=>y=20-x=20-12=8 (thảo dk)

Vậy. đội đó trả lời đúng 12 câu,sai 8 câu

 

 

Phạm Ngọc Bảo Anh 07/04/2015 lúc 08:58

12 câu đúng ., 8 câu sai 

phung viet hoang 13/03/2015 lúc 11:31

GIẢ SỬ ĐỘI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 12 CÂU THÌ ĐƯỢC:  5 . 20 = 100 (ĐIỂM)
SO VỚI ĐỀ BÀI THÌ SỐ ĐIỂM TĂNG THÊM: 100 - 52 = 48(ĐIỂM)
MỖI CÂU TRẢ LỜI SAI BỊ HỤT ĐIỂM SO VỚI TRẢ LỜI ĐÚNG: 5 + 1 = 6 (ĐIỂM)
SỐ CÂU TRẢ LỜI SAI : 48 : 6 = 8 (CÂU)
SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: 20 - 8 = 12 (CÂU)

Trần Thanh Trung 13/03/2015 lúc 12:25

Gọi số câu đúng là a thì số điểm đúng là 5.a

Số câu sai sẽ là 20-a nên số điểm sai là 1.(20-a)

Theo đề bài 5.a - 1.(20-a) = 52

a = 12

Số câu trả lời đúng là a = 12

Số câu trả lời sai là 20-a = 8

nguyển văn hải 13/06/2017 lúc 21:12

12 câu đúng 8 câu sai nha bn

Do Not Ask Why 07/06/2017 lúc 19:52

Chó có 4 chân ; gà có 2 chân 

Giả sử tất cả đều là chó thì có tất cả số chân là: 

36 x 4 = 144 (chân)

Như vậy số chân bị thừa ra là: 

144 - 100 = 44 (cái chân)

Số con gà là: 

(100 - 44) : 2 = 28 (con)

Số con chó là:

36 - 28 = 14 (con)

Đáp số: Gà 28 con ; Chó : 14 con 

P/S : Đề bị thiếu nhé bạn

hazzymoon 07/06/2017 lúc 20:31

                    Bài giải

Giả sử 36 con là gà cả.Như vậy ta đếm được số chân là:

           36x2=72(chân)

Số chân bị hụt đi là:

             100-72=28(chân)

 Sở dĩ số chân bị hụt đi như vậy khi giả thiết 36

con là gà cả thì mỗi con chó bị hụt mất 2 cái chân.

 Số con chó là :

               28:2=14(con)

Số con gà là:

               36-14=22(con)

                        Đáp số:14 con chó

                                    22 con gà

than mau dung 07/06/2017 lúc 20:08

chó 14 con gà 28 con

Dat nguyen van 12/11/2014 lúc 21:20

CHIA 2 VÌ LẺ NÊN THỪA


1 CON CÒN ĐÓ SAO VỪA ĐƯỢC 3


ĐÃ LẺ CHIA 4 CHẲNG RA


CHIA 5 THIẾU 1 CHÍNH LÀ THỪA TƯ


SỐ CUỐI LÀ 9 MỚI Ừ


THƯƠNG LÀ 27 TỪ TỪ LỘ RA


NHƯNG 1 8 9 VỪA 3


THẾ THÌ 17 SẼ RA VẤN ĐỀ


SỐ 1 1 9 HỀ HỀ 


CHƯA ĐẾN 2 LÍT SIN THỀ CHẲNG SAI

Trần Hà Quỳnh Như 26/05/2016 lúc 19:08

Giải:
Gọi số vịt là a (a < 200)
Vì hàng 5 xếp thiếu một con nên a chia cho 5 thiếu 1, do đó a có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9
Vì hàng 2, hàng 4 xếp không được nên a không chia hết cho 2 và cho 4
Nên a không có chữ số tận cùng là 4. Vậy a có chữ số tận cùng là 9
Vì số vịt xếp được thành hàng 7 nên a chia hết cho 7
Ta xét các bội của 7 có chữ số tận cùng là 9 ta có
7. 7 = 49 ( thoả mãn đầu bài)
7. 17 = 119 (Loại vì chia cho 3 dư 2)
7. 27 = 189 (Loại vì chia hết cho 3)
7 . 37 = 259 (Loại vì lớn hơn 200)
Vậy số vịt cần tìm là 49 con

Linh Đặng Thị Mỹ 20/07/2015 lúc 09:53

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa => Số vịt chia 2 dư 1   (1)

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con => số vịt chia 3 dư 1     (2)

4 hàng xếp vẫn chưa tròn => Số vịt không chia hết cho 4   (3)

Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy => số vịt chia 5 dư 4     (4)

Xếp thành hàng 7 đẹp thay => số vịt chia hết cho 7       (5)

-------------

Từ điều kiện (4) và (1) => số vịt là 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ... (số có tận cùng là 9)

số đó chia hết cho 7 => số có tận cùng là 9 mà chia hết cho 7 phải là: 7 x 7 = 49, 7 x 17 =  119; 7 x 27 = 189  (thế thôi vì số vịt <200)

Kiểm tra nốt đk không chia hết cho 4 và chia 3 dư 1 thì số vịt là 49; 119 (loại vì chia 3 dư 2), 189 (loại vì chia hết cho 3).

Đáp số: 49 con vịt

phung viet hoang 21/03/2015 lúc 21:51

Dỏ aemon  làm đúng rùi

dỏa e mon 21/03/2015 lúc 21:50

18 tờ 5000 đồng , 90 tờ 1000 đồng , 22 tờ 2000 đồng

Chu Phương Thảo 17/08/2016 lúc 08:43

Giải luôn có lời văn đi

hươnggiang 05/12/2014 lúc 13:47

tổng số chân:

36 x 4 = 144 (cái)

số chân bỏ ra

144 - 100 = 44 (cái)

số chân bỏ ra là do mỗi con gà thêm vào:

4 - 2 = 2 (cái)

số con gà:

44 : 2 = 22 (con)

số con chó:

36 - 22 = 14 (con)

          đáp số : con gà : 22 con

                       con chó : 14 con

 

Mạnh Châu 01/06/2017 lúc 12:01

Giả sử 36 con đều là chó thì ta có :

36 . 4 = 144 (chân)

Số chân bị dôi ra là:

144 - 100 = 44 (chân)

Số con gà là:

44 : 2 = 22 (con)

Số con chó là:

36 - 22 = 14 (con)

                   Đáp số: ...

Nguyễn Xuân Phúc 05/12/2014 lúc 13:46

giả sử toàn bộ 36 con toàn là chó thì số chân là:

                         36 nhân 4=144(chân)

số chân thừa còn lại là số chân gà phải tìm :

                          ( 144 - 100):2=22 ( con gà)

số con chó là:

                        36-22=14(con chó)

Tú Trịnh 27/01/2016 lúc 21:51

Thời gian để đi 3 km bằng xe đạp là: 3: 15 = 0,2 (giờ)
Đổi: 0,2 giờ = 12 phút.
Nếu bớt 3 km quãng đường từ nhà đến bưu điện thì thời gian đi cả hai quãng đường từ nhà đến trường và từ nhà đến bưu điện (đã bớt 3 km) là:
1 giờ 32 phút - 12 phút = 1 giờ 20 phút = 80 phút.
Vận tốc đi xe đạp gấp vận tốc đi bộ là: 15: 5 = 3 (lần)
Khi quãng đường không đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian đi từ nhà đến trường gấp 3 lần thời gian đi từ nhà đến thư viện (khi đã bớt đi 3 km). Vậy:
Thời gian đi từ nhà đến trường là: 80: (1 + 3) x 3 = 60 (phút);
60 phút = 1 giờ 
Quãng đường từ nhà đến trường là: 1 x 5 = 5 (km)

Huỳnh Văn Hiếu 21/06/2015 lúc 10:58

5 km                   

Nguyễn Nam Cao 21/06/2015 lúc 10:50

Các bạn ấy copy ở http://violympic.org/baitaptoan/bai-tap-toan-nang-cao-lop-5-phan-1.htm

dohuong 19/06/2015 lúc 16:47

tổng là 22 con gà và 14 con chó                                                                                                   nhớ **** cho mình nha !  

tống khánh linh 20/06/2015 lúc 08:27

Giải:

Nếu bớt đi 3 con chó thì số chân chó sẽ bằng số chân gà, suy ra số gà sẽ gấp đôi số chó. 

Lúc này, số gà nhiều hơn số chó là: 8+3 = 11 (con)

Vậy số chó mới là 11 con. Suy ra, số chó lúc đầu là 11 + 3 = 14 (con)

Số gà là: 14 + 8 = 22 (con)

* Giả thiết tạm ở đây là: bớt đi 12 chân chó (tức là bớt 3 con chó) để nhận xét tỉ số giữa số chó và số gà

nguyen thi thanh hien 22/05/2017 lúc 10:00

22 và 14 con nha bạn 

Nana Bùi Nguyễn 19/09/2015 lúc 08:54

3 thuyền lớn , 7 thuyền nhỏ

 

tran thi nhan 03/08/2015 lúc 14:22

sao trả có ai trả lời cho mình hết zậy

Trần Khánh Ly 29/07/2016 lúc 09:49

Nếu tất cả các thuyền đều chở 4 người thì số người trên tất cả các thuyền sẽ là: 4x10=40(người) và còn dư 6 người.

6 người còn lại nếu thêm vào thuyền 4 người để vừa đủ số người trên thuyền to thì cần số người là: 6-4=2(người)

Vậy có tất cả số thuyền to là: 6:2=3(thuyền)

Có tất cả số thuyền nhỏ là:10-3=7( thuyền)

Ủng hộ giúp mình nha!

Nguyễn Anh Kim Hân 28/05/2015 lúc 09:34

Giả sử 500 vé đều là loại vé 30000 đồng thì tổng số tiền thu được là :

30 000 x 500 = 15 000 000 ( đồng )

Vậy số tiền nhiều hơn số tiền thực tế là :

15 000 000 - 11 200 000 = 3 800 000 ( đồng )

Nếu thay 1 vé 30 000 bằng 1 vé 20 000 thì mỗi lần thay giảm đi là :

30 000 - 20 000 = 10 000 ( đồng )

Vậy số vé loại 20 000 đồng là :

3 800 000 : 10 000 = 380 ( vé )

Số vé loại 30 000 đồng là :

500 - 380 = 120 ( vé ) 

giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:26

Gọi số vé 20 000 đ , 30 000 đ lần lượt là a vé , b vé

Ta có:

     a+b = 500 => 20 000 x a +20 000 x b = 10 000 000  [1] 

20 000 x a +30 000 x b = 11 200 000 [2]

Lấy [2]- [1] => 10 000 x b = 1 200 000

                          => b= 120 => a= 500-120=380

Vậy có 380 vé 20 000 đồng , 120 vé 30 000 đồng.

 

Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 08:12

 C1: Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

c2: gọi sô bài giỏi là a,yếu là b,cả 
trung bình và khá là c (a,b,c thuộc N*;c=8).theo bài ra ta có:a+b+c=35 <-> a+b+8=35 <-> a+b=27 <-> a=27-c (1) 
lại có 20a+8*5-10c=130 
<->20a-10c=90 
<->2a-c =9 (2) 
thay (1) vào (2) -> 2*(27-c)-c=9 
<-> 54-3c =9 
<-> c =15 
-> a =12 
Vậy số bài giỏi là 12 bài, số bài yếu là 15 bài.

Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16/12/2016 lúc 13:39

linh ne,to la Hien ,hoc sinh truong Tieu hoc My ha Tinh Nam Dinh.cau la nguoi o tinh nao?neu co dip thi ve day an banh khao nhe.con bai cua cau thi............t.....o

bo tay.com

kien 26/12/2016 lúc 18:54

mỗi loại có 9 tờ //////////\\\\\\\\\\ đung chac

Vũ Khánh Linh 03/11/2016 lúc 21:24

ten dang nhap cua ban la gi de minh ket ban

Nguyễn Đình Dũng 17/06/2015 lúc 16:30

tôi sẽ không bao giờ giúp bạn

nguyen van anh 16/05/2017 lúc 12:09

bạn ghi nhầm rồi

Nguyễn Trương Nam Khánh 16/12/2016 lúc 14:36

bó tay

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: