Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thành Long Hôm qua lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả đều là xe 6 bánh thì có tất cả là :                                          \(6\times15=90\)( bánh )

Trên thực tế số bánh ít hơn :                                  90 - 84 = 6 ( BÁNH )

\(\Rightarrow\)Số xe 4 bánh là :                                          \(6:\left(6-4\right)=3\)( xe )

Loại 6 bánh chở số tấn hàng là :                             121 - 5.3 =  106 ( tấn )

Số xe 6 bánh là :                                           15 - 3 = 12 ( xe )

Nếu tất cả xe 6 bánh chở 10 tấn thì chở được : 

                                                                       12 . 10 = 120 ( tấn hàng )

Trên thực tế ít hơn là :                                       120 - 106 = 14 ( tấn )

Xe 6 bánh chở 10 tấn chở nhiều hơn xe 6 bánh 8 tấn là : 

                                                                         10 - 8 = 2 ( tấn )

Số xe 6 bánh chở 8 tấn là :                                  14 : 2 = 7 ( xe )

Số xe 6 bánh chở 10 tấn là :                                 12 - 7 = 5 ( xe )

Vậy ...

Đọc tiếp...
1234567890 Hôm qua lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

7 xe 4 bánh 

5 xe 6 bánh 

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 17/06/2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Nếu bỏ đi 10 m dư ra của nhịp giữa thì cả 5 nhịp sẽ dài bằng nhau. 

Mỗi nhịp sẽ dài : ( 100 - 10 ) : 5 = 18 m

Vậy, nhịp giữa sẽ dài : 18 + 10 = 28 m

Thử lại : 18 x 4 + 28 = 100 m

Đ/s : 28 m

 

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Thái Hà 08/02/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

vì nhip chinh giua dai hon nhung nhip con lai moi nhip 10m

suy ra nhịp ở giữa bớt đi 10m thi 5 nhip dai bang nhau

sau khi bot moi nhip dai la

(100-10)/5=18m

ban đau nhip o giua dai la

18+10=28m

Đọc tiếp...
lê phương anh 01/05/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Nếu như mà bỏ 10m thì dư ra của nhịp sẽ dài bằng nhau

Mỗi nhịp dài là:

(10 - 10) : 5 = 18 (m)

Vậy nhịp giữa dài là:

18 + 10 = 28 (m)

Đáp số:28m

Đọc tiếp...
Mie Ngố 09/11/2014 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

22 con gà và 14 con chó

Đọc tiếp...
Tran Khanh Phong 09/01/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Cach 1

Neu tat ca la cho thi so chan la :

36 x 4 = 144 ( chan )

So chan thua la :

144 - 100 = 44 ( chan )

So ga la :

44 : 2 = 22 ( con )

So cho la :

36 - 22 = 14 ( con )

           Dap so : 22 con ga

                        14 con cho

Đọc tiếp...
vũ công huấn 08/12/2014 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

mình nhầm nha trả lời đung của mình là 22 gà 14 chó

Đọc tiếp...
Tú Trịnh 27/01/2016 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Thời gian để đi 3 km bằng xe đạp là: 3: 15 = 0,2 (giờ)
Đổi: 0,2 giờ = 12 phút.
Nếu bớt 3 km quãng đường từ nhà đến bưu điện thì thời gian đi cả hai quãng đường từ nhà đến trường và từ nhà đến bưu điện (đã bớt 3 km) là:
1 giờ 32 phút - 12 phút = 1 giờ 20 phút = 80 phút.
Vận tốc đi xe đạp gấp vận tốc đi bộ là: 15: 5 = 3 (lần)
Khi quãng đường không đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian đi từ nhà đến trường gấp 3 lần thời gian đi từ nhà đến thư viện (khi đã bớt đi 3 km). Vậy:
Thời gian đi từ nhà đến trường là: 80: (1 + 3) x 3 = 60 (phút);
60 phút = 1 giờ 
Quãng đường từ nhà đến trường là: 1 x 5 = 5 (km)

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21/06/2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

5 km                   

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 21/06/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Các bạn ấy copy ở http://violympic.org/baitaptoan/bai-tap-toan-nang-cao-lop-5-phan-1.htm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử “ thêm vào” một quyển sách văn 18 trang. Khi đó tổng số trang của hai loại sách là :

 150 x 22 = 3300 (trang)

Số trang sách Văn được thêm vào là :

  3300 – 3120 = 180 (trang)

Số sách Văn có là :     180 : 18 = 10 (quyển)

Số sách Toán có là : 22 – 10 = 12 (quyển)

                              Đáp số : Văn : 10 quyển

                                             Toán : 12 quyển.

Đọc tiếp...
Hô Chi MInh 11/08/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Giả sử thêm vào 1 quyển sách văn 18 trang khi đó tông số trang của 2 loại sách là:

                            150 x 22 = 3300 ( trang )

Số trang sách Văn được thêm vào là

                            3300-3120=180(trang)

Số sách Văn có là:

                           180:18=10(quyển)

Số sách Toán có là:

                            22-10=12(quyển)

                                                  Đáp số:10 quyển Văn

                                                             12 quyển Toán

Đọc tiếp...
nguyen thi tuyet 16/05/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

van la 10 qwuyen ; toan la 12q

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 08/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Gia sư tất cả số tiền mẹ linh là tờ giấy bạc loại 100000d

Vậy thì mẹ linh số tiền là : 

50  . 100000=5000000(dong)

Số tiền dôi ra là :

5000000-2480000=2520000(dong)

Sở dĩ có số tiền dôi ra vì đã thấy tờ giấy bạc 50000 đồng và tờ giấy bạc 20000 đồng bằng tờ giấy bạc 100000dong 

Vì số tiền loại 20000 d gấp đôi số tiền loại 50000d nên mỗi lần thấy 2 tờ giấy bạc loại 20000d gấp đôi số tiền loại 50000d bằng 3 tờ giấy bạc loại 100000d thì số tiền đổi ra là  

3 . 100000 - 50000 -2 .20000=210000(dong )

Vậy phải thay số lần la:

2520000 : 210000=12(lan)

Số tiền loại 50000d là :

1 .12 =12(to )

Số tiền loại 20000d là :

2.12 = 24 (to)

Số tiền loại 100000d la :

50 - 12 - 24 = 14 (to)

Vậy : loại 500000d :12 tờ ;loại 20000d :24 to ;loại 100000 đ :14 to

 

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 08/06/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả số tiền mẹ lĩnh là tờ giấy bạc loại 100000đ

Vậy thì mẹ lĩnh số tiền là: 50 x 100000 = 5000000 (đồng)

Số tiền dôi ra là: 5000000 – 2480000 = 2520000 (đồng)

Sở dĩ có số tiền dôi ra vì đã thay tờ giấy bạc 50000 đồng và tờ giấy bạc 20000 đồng bằng tờ giấy bạc 100000 đồng.

Vì số tiền loại 20000đ gấp đôi số tiền loại 50000đ nên mỗi lần thay 2 tờ giấy bạc loại 20000đ và 1 tờ giấy bạc 50000đ bằng 3 tờ giấy bạc loại 100000đ thì số tiền dôi ra là: 

3 x 100000 – 50000 – 2 x 20000 = 210000 (đồng)

Vậy phải thay số lần là:

2520000 : 210000 = 12 (lần)

Số tiền loại 50000đ là:

1 x 12 = 12 (tờ)

Số tiền loại 20000đ là:

2 x 12 = 24 (tờ)

Số tiền loại 100000đ là:

50 – 12 – 24 = 14 (tờ)

Đáp số: loại 50000đ : 12 tờ; loại 20000đ: 24 tờ; loại 100000 đồng : 14 tờ

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài toán cho "Số tờ 20000 đồng nhiều gấp đôi số tờ 50000 đồng" và mệnh giá 2 loại tiền đó

=>Tổng số tiền loại 20 000 đồng = 4/5 Tổng số tiền loại 50 000 đồng. Như vậy Tổng số tiền 2 loại  20 000 đồng và 50 000 đồng phải là một số chia hết cho 9; ta thấy: 2 + 4 + 8 = 14; chia 9 dư 5, nên Tổng số tiền 2 loại đó là: 1 080 000 đồng.

Số tiền loại mệnh giá 20 000 đồng là:

1 080 000 : ( 4 + 5 ) x 4  = 480 000 ( đồng)

Số tờ loại mệnh giá 20 000 đồng là:

480 000 : 20 000  = 24 ( tờ )

Số tờ loại mệnh giá 50 000 đồng là:

24 : 2 = 12 ( tờ )

Số tờ loại mệnh giá 100 000 đồng là:

(2 480 000 - 1 080 000) : 100 000 = 14 ( tờ)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27/07/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Vì số chân gà ít hơn số chân chó là 34 chân nên nếu thêm vào 17 con gà thì số chân gà bằng số chân chó

Mà số chân mỗi con chó gấp đôi số chân mỗi con gà nên số con gà gấp 2 lần số con chó

Tổng số con gà và cho lúc này là: 31 + 17 = 48 con

Số con chó là: 48 : (1+2) x 1 = 16 con

Số con gà là: 31 - 16 = 15 con

ĐS:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Chung 26/03/2016 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

gà là :15 con

chó là :16 con

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 27/06/2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đề hơi sai sót thì phải

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 19/11/2017 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

C2 : Nhập tất cả số túi là 

: 45 + 37 = 82 (túi) 

Cả hai lần cửa hàng đó nhập số kg mì chính là

: 82 x 0,45 = 36,9 (kg) 

ĐS : 36,9 kg mì chính

Đọc tiếp...
Trần Trung Hiếu 28/06/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

sai đề

Đọc tiếp...
Zeref Dragneel 26/02/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Coi chiều dài là 2cm,chiều rộng 1cm và chiều cao 1cm

Thể tích cũ là:

       2x1x1=2(cm3)

Chiều dài mới là:

         2x3=6(cm)

Chiều rộng mới là:

         1x3=3(cm)

Chiều cao mới là:

      1x3=3(cm)

Thể tích mới là:

    6x3x3=54(cm3)

Vậy thể tích cũ tăng là:

           54:2=27(lần)

                  Đáp số:27 lần

Chúc bạn học giỏi!!!

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh Very Good 26/02/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Cách giải theo gọi một số là a

Đọc tiếp...
đào hồng thắm 26/02/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng chiều dài,chiều rộng và chiều cao của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm số lần là:

3x3x3=27(lần)

 Vậy nếu tăng chiều dài,chiều rộng và chiều cao của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm 27 lần.

Đọc tiếp...
Quyên 05/08/2015 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

bộ lcus trc olm cũng có nạn hack nick à! 

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 18/03/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Làm giả thiết tạm chớ sao!

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 20/03/2015 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

Tôi đã bảo với các người là tôi bị hack nick rồi,mà các người cứ đổ cho tôi,chả lẽ chính các người là kẻ hack nick của tôi?

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 12/04/2018 lúc 06:17
Báo cáo sai phạm

Gả sử 36 con đều là chó

Khi đó có số  chân là;

4×36=144 (chân)

Số chân dôi ra là:

144-100=44 (chân)

Sở dĩ dôi ra 44 chân là do ta đã thay con gà thành con chó

Mà mỗi lần thay 1 con gà thành 1 con chó thì số chân dôi ra là:

4-2=2 (chân)

Số con gà có là:

44:2=22 (con)

Số con chó có là:

36-22=14 (con

Đọc tiếp...
VU THI PHUONG THAO 12/04/2018 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

22ga 14 cho

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phương 12/04/2018 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

22 con ga ; 14 con cho

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 05/04/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

gọi x là ga y là chó 
x + y =36 
100 chân: 2x + 4y = 100 
có hệ phương trinh: 
x + y = 36 
2x + 4y = 100 

Giải hệ phương trình : x = 22; y = 14 
Vậy có 22 gà và 14 chó

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Khoa 07/04/2015 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Giả sử mỗi con chó chặt bớt 2 chân thì 36 con đều là gà,thì có số chân là:

2 x 36=72 chân chân

Số chân bị chặt là:100-72=28 chân

Vì bị chặt hai chân nên số chó là:28:2=14 con

Số gà là:36-14=22 con

Đọc tiếp...
Trần Thu Hương 05/04/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

đây là dạng toán "giả thiết tạm"

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả 20 ván Long đều thắng thì số điểm của Long sẽ là :

                                      20 x 10 = 200 (điểm)

Số điểm dư ra là :

                                      200 – 150 = 50 (điểm)

Số điểm dư ra vì ta đã thay 1 ván thua bằng 1 ván thắng. Mỗi lần thay 1 ván thua bằng 1 ván thắng thì số điểm dư ra là :

                                      10 + 15 = 25 (điểm )

Số ván Long bị thua là :

                                      50 : 25 = 2 (ván)

Long thắng được số ván là :

                                      20 – 2 = 18 (ván)

                                        Đáp số : 18 ván.

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 17/01/2017 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

kết quả chính xác là 18 ván

hôm nay cô giáo vừa dạy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Nhã 15/01/2017 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

18 ván nhé!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 06/06/2015 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

Nếu trả lời đúng cả 60 câu thì tổng số điểm sẽ là:

1/6 x 60 = 10 (điểm)

Số điểm nhiều hơn:

10 – 8 = 2 (điểm)

Mỗi câu sai thì số điểm sẽ mất đi:

1/6 + 1/2 = 4/6 (điểm)

Số câu sai là:

2 : 4/6 = 3 (câu)

Số câu trả lời đúng là :

60 – 3 = 57 (câu)

Đáp số :  57 câu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 06/06/2015 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử bạn đó trả lời đúng 60 câu hỏi thì bạn đó có số điểm là :

60 x 1/6 = 10 ( điểm )

Nếu đúng 1 câu sai 1 câu thì bạn đó mất :

1/6 + 1/2 = 2/3 ( điểm )

Số điểm thừa ra so với thự tế là :

10 - 8 = 2 ( điểm )

Bạn ấy thua số lần là :

2 : 2/3 = 3 ( lần )

Vậy bạn đó trả lời đúng :

60 - 3 = 57 ( câu )

            Đáp số : 57 câu

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 04/04/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Nếu trả lời đúng cả 60 câu thì tổng số điểm sẽ là:

1/6 x 60 = 10 (điểm)

Số điểm nhiều hơn:

10 – 8 = 2 (điểm)

Mỗi câu sai thì số điểm sẽ mất đi:

1/6 + 1/2 = 4/6 (điểm)

Số câu sai là:

2 : 4/6 = 3 (câu)

Số câu trả lời đúng là :

60 – 3 = 57 (câu)

Đáp số :  57 câu.


 

Đọc tiếp...
phung viet hoang 21/03/2015 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Dỏ aemon  làm đúng rùi

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 11/11/2017 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
dỏa e mon 21/03/2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

18 tờ 5000 đồng , 90 tờ 1000 đồng , 22 tờ 2000 đồng

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 30/03/2015 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, vận tốc đi xe đpaj gấp 3 lần vận tốc đi bộ

Ta có:trên cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian, do đó

Nếu quãng đường người đó đã đi bộ chuyển sang đi xe đạp thì thời gian  đi bằng xe đạp sẽ ít hơn 3 lần thời gian đi bộ

thời gian đi xe đạp quãng đường đầu đó là: 45 : 3 = 15 phút = 0,25 giờ

Như vậy, nếu đi hết quãng đường AB bằng xe đạp thì người đó đi mất thời gian là: 0,25 giờ + 1 giờ =  1,25 giờ

Vận tốc đi xe đạp là: 15 : 1,25 = 12 km/giờ

vận tốc đi bộ là: 12 : 3 = 4 km/h

45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường người đó đi bộ là: 4 x 0,75 = 3km

ĐS: 3km

 

Đọc tiếp...
Yuri 30/03/2015 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

mình cũng không làm được bài này

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 09/05/2017 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

45 phút = 3/4 giờ 

nếu người đó đi bộ đi hết số thời gian là 

(1x3)+3/4 = 15/4 (giờ) 

vận tốc người đi bộ là 

15 : 15/4 = 4 (km/giờ) 

quãng đường người đó đi bộ là 

4 x 3/4 = 3 (km) 

       Đ/s :3 km

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: