Giúp tôi giải toán và làm văn


Zeref Dragneel 26/02/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Coi chiều dài là 2cm,chiều rộng 1cm và chiều cao 1cm

Thể tích cũ là:

       2x1x1=2(cm3)

Chiều dài mới là:

         2x3=6(cm)

Chiều rộng mới là:

         1x3=3(cm)

Chiều cao mới là:

      1x3=3(cm)

Thể tích mới là:

    6x3x3=54(cm3)

Vậy thể tích cũ tăng là:

           54:2=27(lần)

                  Đáp số:27 lần

Chúc bạn học giỏi!!!

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh Very Good 26/02/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Cách giải theo gọi một số là a

Đọc tiếp...
đào hồng thắm 26/02/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng chiều dài,chiều rộng và chiều cao của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm số lần là:

3x3x3=27(lần)

 Vậy nếu tăng chiều dài,chiều rộng và chiều cao của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm 27 lần.

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 06/02/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử 46 gói kẹo đều là loại 5000 đồng 1 gói

Khi đó có số tiền là

5000×46=230000 (đồng)

Số tiền dôi ra là

230000-165000= 65000 (đồng)

Sở dĩ dôi ra 65000 đồng là do ta đã thay gói kẹo loại 3000 đồng và gói kẹo loại 400đồng .

Mà gói kẹo loại 3000 đồng gấp đôi gói kẹo loại 4000 đồng 

Nên mỗi lần thay 1 gói kẹo loại 4000 đồng và 2 gói kẹo loại 3000 đồng thành 1+2=3 gói kẹo loại 5000 đồng thì dôi ra số tiền là

5000×3-(4000×1+3000×2=)= 5000 (đồng (

Số lần thay là

65000÷5000=13 (lần)

Số gói kẹo loại 4000 đồng là

1×13=13 (gói)

Số gói kẹo loại 3000 đồng là

13×2=26 (gói)

Số gói kẹo loại 5000 đồng là

46-13-26=7 (gói)

Đ/s:

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/06/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Nếu coi mỗi đàn ông; phụ nữ, trẻ em đều chỉ câu được 1 con thì số cá câu được là 1 x 12 = 12 con 

Số cá giảm đi là 48 - 12 = 36 con

Vậy 36 con cá chính là số cá giảm đi của đàn ông và phụ nữ

Mỗi đàn ông giảm đi số cá là 8 - 1 = 7 con

Mỗi phụ nữ giảm đi số cá là: 2 - 1 =  1 con

Vậy Nếu ta coi: mỗi đàn ông câu 7 con cá; mỗi phụ nữ câu 1 con cá thì số cá câu được là 36 con  

+) Nếu số phụ nữ là 1 thì số cá câu được là 1 

Số các đàn ông câu được là 36 - 1 = 35 con

Số đàn ông là 35 : 7 = 5 người

Vậy số trẻ em là 12 - (1+5) = 6 người

+) Nếu số phụ nữ là 2 người thì số cá câu được là 2 con

Số đàn ông là : (36 - 2) : 7 = 34 : 7  Không thể 

Vậy số đàn ông là 5 người; số phụ nữ là 1 người; số trẻ là 6 người

Đọc tiếp...
Hoàng Phương Linh 05/06/2015 lúc 08:43
Báo cáo sai phạm

1 dan ong 1 phu nu 1 tre em

Đọc tiếp...
Pham Vu Minh Duc 25/12/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

dan ong 5,phu nu 1,tre em 6

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 05/04/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

 Gọi D là trâu đứng, N là trâu năm, G là trâu già. Ta có:    5D + 3N + G/3 = 100
        Giả sử sức ăn của mỗi loại trâu tăng lên gấp 3 lần: đứng 15, nằm 9, già 1, số cỏ 100x3=300

15D  +  9N  +  1G  =  300

        Giả sử mỗi con ăn ít đi 1 bó cỏ. Lúc này trâu già không ăn, số cỏ còn lại: 300 -100=200

 14D  + 8N = 200      (1)

        Chia (1) cho 2:       7D + 4N = 100      

(4N luôn chẵn nên D phải chẵn; D và N đều>=1 nên D<14 _ Vì D=14 thì 7.14+4N = 98+4N > 100)
        Nếu:
        D=12 thì 84 + 4N = 100 => N=4        

             (12x15 + 4x9 + G = 300) =>  G = 84
        D=10 thì 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại)
        D=8 thì 56 + 4N = 100 => N=11        

           (8x15 + 11x9 + G =300) => G = 81
        D=6 thì 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại)
        D=4 thì 28 + 4N = 100 => N=18        

            (4x15 + 18x9 + G = 300) => G = 78
        D=2 thì 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại)
            Đáp số:           1).   D=12 ; N=4 ; G=84
                                     2).   D=8 ; N=11 ; G=81
                                     3).   D=4 ; N=18 ; G=78

Đọc tiếp...
huy trần quang 24/01/2016 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

60 con già 

36 con nằm 

4con đứng

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 11/11/2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 13/10/2014 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Giả sử Đào làm đúng cả 5 câu. vậy số điểm đạt được là: 5 x 10 = 50 điểm

Số điểm bị hụt đi là: 50 - 36 = 14 điểm

Mỗi câu trả lời sai, hoặc không trả lời thì số điểm không đạt được là: 5 + 2 = 7 điểm

Có số câu trả lời sai là: 14 : 7 = 2 câu

Số câu trả lời đúng là: 10 - 2 = 8 câu

Đọc tiếp...
Đinh Nguyễn Kiều Giang 31/01/2018 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

là 8 câu

Đọc tiếp...
nguyễn mai đình tuấn 21/01/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

nếu làm đúng 5 câu thì nhận được :

5*10=50(điểm)

hơn số điểm nhận được:

50-36=14(điểm)

mổi câu đúng và sai hơn nhau 7 điểm (vì đúng được 5 sai trừ 2)

vậy đào đã trả lời sai :

14:7=2(câu)

đào đã trả lời đúng:

10-2=8 (câu)

đáp số :8 câu

Đọc tiếp...
NgânThu 18/12/2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Cách 1 : Giả sử 24 cái đều là xe 10 bánh thì có số bánh xe là :  10 x 24 = 240 ( Bánh xe )

Số bánh xe thừa ra là :  240 - 200 = 40 ( bánh xe )

Số bánh xe bị thừa ra là do số xe 6 bánh bị tăng mỗi xe 4 bánh.

Vậy có số xe 6 bánh là :  40 : 4 = 10 ( xe )

Có số xe 10 bánh là :  24 - 10 = 14 ( xe )

Đáp số : 10 xe 6 bánh

             14 xe 10 bánh

Cách 2: Giả sử 24 cái đều là xe 6 bánh thì có số bánh xe là :  6 x 24 = 144 ( bánh xe )

Số bánh xe bị thiếu là :  200 - 144 = 56 ( bánh xe )

Số bánh xe bị thiếu là do số xe 10 bánh bị giảm mỗi xe 4 bánh.

Vậy có số xe 10 bánh là :  56 : 4 = 14 ( xe )

Có số xe 6 bánh là :  24 - 14 = 10 ( xe )

Đáp số :  14 xe 10 bánh

               10 xe 6 bánh

Đọc tiếp...
Đặng Khánh Linh 18/12/2016 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Giải 

Giả sử 24 xe đều có 10 bánh thì có tất cả : 24 x 10 = 240 ( bánh xe )

Số bánh xe tăng thêm : 240 - 200 = 40 ( bánh xe ) ( do mỗi có 6 bánh được lắp thêm : 10 - 6 = 4 ( bánh )

Số xe 10 bánh là : 40 : 4 = 10 ( xe )

Số xe 6 bánh là 24 - 10 = 14 ( xe )

Đúng không vậy ?  Mk mãi mới nghĩ ra

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 28/07/2015 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

 

Cách 1:

Giả sử 35 người toàn là người lớn thì số tiền thu được

35x25000=875000 đồng

Số tiền tăng thêm so với thực tế là

875000-775000=100000 đồng

Mỗi vé ngời lớn hơn vé trẻ em là

25000-15000=10000 đồng

Số trẻ em là

100000:10000=10 trẻ em

Cách 2:

Giả sử trên xe toàn trẻ em số tiền vé thu được là

35x15000=525000 đồng

Số tiền giảm so với thực tế là

775000-525000=250000 đồng

Giá vé người lớn hơn giá vé trẻ em là

25000-15000=10000 đồng

Số người lớn là

250000:10000=25 người lớn

Số trẻ em là

35-25=10 trẻ em

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Vy 13/02/2016 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Số bài còn lại:

    35-8=27(bài)

8 bài khá và trung bình tương ứng với số điểm:

   8.5=40(điểm)

Số điểm còn lại của giỏi và yếu:
   130-40=90(điểm)

Nếu 27 bài còn lại đều là giỏi thì số điểm là:

    27.20=540(điểm)

Số điểm nhiều hơn:

   540-90=450(điểm)

Nếu 1 bài giỏi trở thành yếu thì số điểm lệch đi:

   20+10=30(điểm)

Số bài đạt loại yếu:

   450:30=15(bài)

Số bài đạt loại giỏi:

  27-15=12(bài)

Đ/S: 15 bài yếu

       12 bài giỏi


 

Đọc tiếp...
Jackson Yi 05/06/2015 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Goi x la hoc sinh dat loai gioi 

Vậy có 35 -8 - x = 27 - x học sinh đạt loại yếu kém mà theo bài ra ta có : tổng điểm thưởng là 130

=> 20 . x + 8  . 5 -(27 -x). 10 =130

x=12

Vậy : có 12 hs đạt loại giỏi

Số hs đạt loại yếu kém là

27 - 12 = 15

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/06/2015 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

cách làm witch rose đúng nhưng sai lỗi nhỏ: 130 - 40 = 90 ; không phải = 80

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 08/01/2018 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

 Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

Đọc tiếp...
Doremon 11/04/2016 lúc 06:12
Báo cáo sai phạm

Goi so bai dat loai gioi la x

Ta co 35 -8- x=27-x so bai dat loai yeu kem ma theo bai ra ta co tong diem thuong la 130

suy ra 20.x +8.5-(27-x).10=130

x=12

suy ra co 12 bai dat loai gioi

So bai dat loai yeu kem la

27 - 12 =15

Vay co 12 bai loai gioi ,15 bai yeu kem

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 08:11
Báo cáo sai phạm

 C1: Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

c2: gọi sô bài giỏi là a,yếu là b,cả 
trung bình và khá là c (a,b,c thuộc N*;c=8).theo bài ra ta có:a+b+c=35 <-> a+b+8=35 <-> a+b=27 <-> a=27-c (1) 
lại có 20a+8*5-10c=130 
<->20a-10c=90 
<->2a-c =9 (2) 
thay (1) vào (2) -> 2*(27-c)-c=9 
<-> 54-3c =9 
<-> c =15 
-> a =12 
Vậy số bài giỏi là 12 bài, số bài yếu là 15 bài.

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 02/08/2014 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

Giải theo kiểu giả sử tạm :

Đặc điểm : Chó có 4 chân ; Gà có 2 chân.

Nếu cả 36 con là chó thì số chân là :

               36 * 4 = 144 (chân)

Số chân còn thừa so với đề bài là :

               144 - 100 = 44 (chân)

Số chân mỗi con chó có hơn mỗi con gà là :

               4 - 2 = 2 (chân)

Số gà là :

               44 : 2 = 22 (con)

Số chó là :

               36 - 22 = 14 (con)

                         Đáp số : 22 con gà

                                      14 con chó

Cách làm khác :

Nếu tất cả là gà thì số chân là :

               36 * 2 = 72 (chân)

Số chân còn thiếu so với đề bài là :

               100 - 72 = 28 (chân)

Số chân mỗi con gà kém mỗi con chó là :

               4 - 2 = 2 (chân)

Số chó là :

               28 : 2 = 14 (con)

Số gà là :

               36 - 14 = 22 (con)

Đáp số tương tự như trên.

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 20/07/2014 lúc 07:14
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số chó 
Số gà là : 36-x 
Số chân chó : 4x 
Số chân gà : 2(36-x) 
theo đề bài ta có : 
4x + 2(36-x) =100 
4x+72-2x = 100 
2x =100-72 
2x =28 
x=14 
Vậy số chó là 14 con 
Số gà : 36 - 14 =22 

Đọc tiếp...
1eCkEr 01/10/2014 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

bài này dùng cách đặt hệ phương trình là ra luôn, đây là bài tập cơ bản thì giả thiết tạm là nhanh thôi, chứ gặp những bài hóc thì phải tìm cách giả thiết, lâu lắm.

 

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 04/08/2015 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

mỗi trận hòa có:1+1=2(điểm)

giả sử 25 trận đều là thắng thì tổng số điểm là:25x3=75 (đ)

số điểm thiếu là: 75-59=16 (đ)

mỗi trận thắng hơn mỗi trận hòa là: 3-1=2(đ)

vì mỗi trận hòa thiếu 2 điểm mà thiếu 16 điểm

vậy số trận hòa ;là: 16:2=8

số trận thắng: 25-8=17

Đọc tiếp...
Lưu Huyền Trang 04/08/2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Gia su 25 tran doi do deu thang thi so diem se duoc la

                25*3=75 (diem) 

  nhu vay so diem tang len so voi thuc te la

           75-59=16(diem)

so di tang len 16 diem la do trong 25 tran con co nhung tran hoa . Cu thay 1tran thang boi 1 tran hoa thi so diem giam di la

      3-1=2(diem )

so tran hoa co la

   16:2=8 (tran)

  so tran thang co la

   25-8=17(tran )

                                   D/s thang 17 tran

                                          hoa 8 tran

 

Đọc tiếp...
pham ngo hoai thuong 24/03/2017 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

may ngu lam day nha 1

Đọc tiếp...
phung viet hoang 13/03/2015 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

GIẢ SỬ ĐỘI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 12 CÂU THÌ ĐƯỢC:  5 . 20 = 100 (ĐIỂM)
SO VỚI ĐỀ BÀI THÌ SỐ ĐIỂM TĂNG THÊM: 100 - 52 = 48(ĐIỂM)
MỖI CÂU TRẢ LỜI SAI BỊ HỤT ĐIỂM SO VỚI TRẢ LỜI ĐÚNG: 5 + 1 = 6 (ĐIỂM)
SỐ CÂU TRẢ LỜI SAI : 48 : 6 = 8 (CÂU)
SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: 20 - 8 = 12 (CÂU)

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 02/01/2018 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm
 

Gọi số câu trả lời đúng là a

Thí sinh trả lời 20 câu nên số câu sai là 20 - a

Số điểm được cộng của thí sinh đó 10 . a

Số điểm bị trừ cuả thí sinh đó 3 . (20-a) = 60 - 3.a

Tổng điểm của thí sinh là: 

       10 . a - (60 - 3.a) = 148

=> 10 . a - 60 + 3.a = 148

=> (10 + 3) .a = 60 + 148

=> 13.a = 208

=> a = 16

=> Số câu trả lời đúng là 16

Số câu trả lời sai là:

20 - 16 = 4 (câu)

ĐS:_____

  
Đọc tiếp...
Trần Thanh Trung 13/03/2015 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số câu đúng là a thì số điểm đúng là 5.a

Số câu sai sẽ là 20-a nên số điểm sai là 1.(20-a)

Theo đề bài 5.a - 1.(20-a) = 52

a = 12

Số câu trả lời đúng là a = 12

Số câu trả lời sai là 20-a = 8

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: