Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần thị Loan 15/03/2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm giá mỗi cái bàn đi 40 000 đồng thì giá bàn sẽ bằng giá ghế

số tiền mua 5 cái bàn giảm đi là 40 000 x 5 = 200 000 đồng

Lúc này ta coi số tiền mua 5 cái bàn(sau khi giảm ) và 8 cái ghế chính là số tiền mua 5+8 = 13 cái ghế

vậy số tiền mua 13 cái ghế là 460 000 - 200 000 = 260 000 đồng

vậy giá tiền một cái ghế là 260 000 : 13 = 20 000 đồng

giá tiền một cái bàn lúc đầu là 20 000 + 40000 = 60000 đồng

Đs : 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn A 17/03/2015 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm giá mỗi cái bàn đi 40 000 đồng thì giá bàn sẽ bằng giá ghế

số tiền mua 5 cái bàn giảm đi là 40 000 x 5 = 200 000 đồng

Lúc này ta coi số tiền mua 5 cái bàn(sau khi giảm ) và 8 cái ghế chính là số tiền mua 5+8 = 13 cái ghế

vậy số tiền mua 13 cái ghế là 460 000 - 200 000 = 260 000 đồng

vậy giá tiền một cái ghế là 260 000 : 13 = 20 000 đồng

giá tiền một cái bàn lúc đầu là 20 000 + 40000 = 60000 đồng

Đọc tiếp...
Phạm Anh Thư 16/03/2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm giá mỗi cái bàn đi 40 000 đồng thì giá bàn sẽ bằng giá ghế

số tiền mua 5 cái bàn giảm đi là 40 000 x 5 = 200 000 đồng

Lúc này ta coi số tiền mua 5 cái bàn(sau khi giảm ) và 8 cái ghế chính là số tiền mua 5+8 = 13 cái ghế

vậy số tiền mua 13 cái ghế là 460 000 - 200 000 = 260 000 đồng

vậy giá tiền một cái ghế là 260 000 : 13 = 20 000 đồng

giá tiền một cái bàn lúc đầu là 20 000 + 40000 = 60000 đồng

đáp số: 20 000 đồng; 60 000 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 02/04/2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1kg táo: 6500đ

1kg cam: 5000đ

Đọc tiếp...
nguyen khac manh quynh 28/03/2016 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

1 kg tao 6500 

1kg cam 5000

Đọc tiếp...
nguyen khac manh quynh 28/03/2016 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

tổng số kg táo và cam là

2+1=3

số tiền mua táo là

16500 :3 =5500 dong

số tiền mua cam là:

5500-1500=4000dong

ds tao 5500 tao 4000 dong

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 17/06/2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Nếu bỏ đi 10 m dư ra của nhịp giữa thì cả 5 nhịp sẽ dài bằng nhau. 

Mỗi nhịp sẽ dài : ( 100 - 10 ) : 5 = 18 m

Vậy, nhịp giữa sẽ dài : 18 + 10 = 28 m

Thử lại : 18 x 4 + 28 = 100 m

Đ/s : 28 m

 

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Thái Hà 08/02/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

vì nhip chinh giua dai hon nhung nhip con lai moi nhip 10m

suy ra nhịp ở giữa bớt đi 10m thi 5 nhip dai bang nhau

sau khi bot moi nhip dai la

(100-10)/5=18m

ban đau nhip o giua dai la

18+10=28m

Đọc tiếp...
lê phương anh 01/05/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Nếu như mà bỏ 10m thì dư ra của nhịp sẽ dài bằng nhau

Mỗi nhịp dài là:

(10 - 10) : 5 = 18 (m)

Vậy nhịp giữa dài là:

18 + 10 = 28 (m)

Đáp số:28m

Đọc tiếp...
ta ca si 05/02/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

160 con ech  va 4 con cua

Đọc tiếp...
Hoàng văn thắng 18/01/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

                                        GIẢ SỬ 200 CON LÀ CUA  THI CÓ SỐ CHÂN LÀ:

                                                    2000  NHÂN 4=800[CHÂN]

                 MÀ THỰC SỰ CHỈ CÓ 320 CHÂN NÊN SỐ CON ẾCH LÀ:

                                 [800-320]:2=240[CON ẾCH]

                                         CÓ SÔ CON ẾCH LÀ:

                            200-160=40[CON]

Đọc tiếp...
Không Có Tên 21/01/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

tfyutututyu

Đọc tiếp...
Thuydung Nguyen 16/08/2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Bài này giải theo cách đặt giả thiết tạm. có 2 cách giả thiết

ví dụ 1 cách như sau:

Số người đang trên 10 chiếc thuyền trên sông là : 100-48=52 người

Giả sử 10 chiếc thuyền đang đi đều là thuyền to, vậy 1 lượt 10 thuyền sẽ có được: 10x6=60 người qua

nhưng thực tế chỉ có 52 người qua, vậy hiệu số người chênh lệch là: 60-52=8 người

mỗi thuyền to đưa đc hơn mỗi thuyền nhỏ là: 6-4=2 người

Vậy số thuyền nhỏ đang đi trên sông là : 8:2=4 (thuyền)

Số thuyền to là: 10-4=6 thuyền

Đáp số:.....

Đọc tiếp...
NAM HO DO 04/05/2016 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

tong so nguoi dang sang song la

         100 - 48 =52 (ng)

10 thuyn deu la thuyen to thi so nguoi se la

         6 * 10 = 60 ng

so nguoi tang len la

          60 - 52 =8 ng

thuyn nho la

          8 :(6-4)=4 cai

thuyn nho la

          10-4=6 cai

                          D/S:...................................................................................................................................................................................................................................KRT BAN NHA

         

Đọc tiếp...
Nguyễn thị phương 09/11/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

ai giải bài này giuso mk bằng cách lập ptrinh hoặc hpt không ?

Đọc tiếp...
Tú Trịnh 27/01/2016 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Thời gian để đi 3 km bằng xe đạp là: 3: 15 = 0,2 (giờ)
Đổi: 0,2 giờ = 12 phút.
Nếu bớt 3 km quãng đường từ nhà đến bưu điện thì thời gian đi cả hai quãng đường từ nhà đến trường và từ nhà đến bưu điện (đã bớt 3 km) là:
1 giờ 32 phút - 12 phút = 1 giờ 20 phút = 80 phút.
Vận tốc đi xe đạp gấp vận tốc đi bộ là: 15: 5 = 3 (lần)
Khi quãng đường không đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian đi từ nhà đến trường gấp 3 lần thời gian đi từ nhà đến thư viện (khi đã bớt đi 3 km). Vậy:
Thời gian đi từ nhà đến trường là: 80: (1 + 3) x 3 = 60 (phút);
60 phút = 1 giờ 
Quãng đường từ nhà đến trường là: 1 x 5 = 5 (km)

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21/06/2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

5 km                   

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 21/06/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Các bạn ấy copy ở http://violympic.org/baitaptoan/bai-tap-toan-nang-cao-lop-5-phan-1.htm

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 15/08/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

 Gội số người là m M nếu được cộng thêm 2thi vùa hết số dò - (chia hết cho 8) 
nếu bớt đi 2 thì nó vừa ddursoos đò - (chia hét cho7) 
từ 80 đên 100 chỉ có duy nhất số 86 là thỏa mãn đề 
TL 86 
cách 2 nếu xếp cho đi đò 8 người(dư 6 người) xuống 7 người phải thêm 2 đò và còn 2 người vậy 
mỗi đò 8 người bớt được 1 người thành đò 7 người: số ifb[ts xuống và dư lại là:2.7 +2 =16 người ; 
số đò ban đàu xép cho 8 người đi là :16-6=10 số người đi du lịch là :.8 +6=86

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 14/08/2017 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Gọi số người là m M nếu được cộng thêm 2thi vùa hết số đò - (chia hết cho 8) 

Nếu bớt đi 2 thì nó vừa đủ đò - (chia hết cho7) 

Từ 80 đến 100 chỉ có duy nhất số 86 là thỏa mãn đề 

Trả Lời : 86 

Cách 2 :

Nếu xếp cho đi đò 8 người (dư 6 người) xuống 7 người phải thêm 2 đò và còn 2 người

Vậy: 

Mỗi đò 8 người bớt được 1 người thành đò 7 người: số người xuống và dư lại là:

                                2.7 +2 =16 người 

Số đò ban đầu xếp cho 8 người đi là

                            16-6=10

số người đi du lịch là :

                          8 +6=86

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số người là m M nếu được cộng thêm 2thi vùa hết số dò - (chia hết cho 8) 
nếu bớt đi 2 thì nó vừa ddursoos đò - (chia hét cho7) 
từ 80 đên 100 chỉ có duy nhất số 86 là thỏa mãn đề 
TL 86 
cách 2 nếu xếp cho đi đò 8 người(dư 6 người) xuống 7 người phải thêm 2 đò và còn 2 người vậy 
mỗi đò 8 người bớt được 1 người thành đò 7 người: số ifb[ts xuống và dư lại là:2.7 +2 =16 người ; 
số đò ban đàu xép cho 8 người đi là :16-6=10

số người đi du lịch là :.8 +6=86

Đọc tiếp...
Kanzaki Mizuki 28/07/2017 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

Bạn làm sao vậy chỉ mình với

Đọc tiếp...
Khôi Nguyên Hacker Man 28/07/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

8 tờ 500000đ

12 tờ 200000đ

18 tờ 100000đ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Kim 28/07/2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Cái này mak là toán lp 4 á, lp 5 thì có, tui bt đáp án nek

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 08/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Gia sư tất cả số tiền mẹ linh là tờ giấy bạc loại 100000d

Vậy thì mẹ linh số tiền là : 

50  . 100000=5000000(dong)

Số tiền dôi ra là :

5000000-2480000=2520000(dong)

Sở dĩ có số tiền dôi ra vì đã thấy tờ giấy bạc 50000 đồng và tờ giấy bạc 20000 đồng bằng tờ giấy bạc 100000dong 

Vì số tiền loại 20000 d gấp đôi số tiền loại 50000d nên mỗi lần thấy 2 tờ giấy bạc loại 20000d gấp đôi số tiền loại 50000d bằng 3 tờ giấy bạc loại 100000d thì số tiền đổi ra là  

3 . 100000 - 50000 -2 .20000=210000(dong )

Vậy phải thay số lần la:

2520000 : 210000=12(lan)

Số tiền loại 50000d là :

1 .12 =12(to )

Số tiền loại 20000d là :

2.12 = 24 (to)

Số tiền loại 100000d la :

50 - 12 - 24 = 14 (to)

Vậy : loại 500000d :12 tờ ;loại 20000d :24 to ;loại 100000 đ :14 to

 

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 08/06/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả số tiền mẹ lĩnh là tờ giấy bạc loại 100000đ

Vậy thì mẹ lĩnh số tiền là: 50 x 100000 = 5000000 (đồng)

Số tiền dôi ra là: 5000000 – 2480000 = 2520000 (đồng)

Sở dĩ có số tiền dôi ra vì đã thay tờ giấy bạc 50000 đồng và tờ giấy bạc 20000 đồng bằng tờ giấy bạc 100000 đồng.

Vì số tiền loại 20000đ gấp đôi số tiền loại 50000đ nên mỗi lần thay 2 tờ giấy bạc loại 20000đ và 1 tờ giấy bạc 50000đ bằng 3 tờ giấy bạc loại 100000đ thì số tiền dôi ra là: 

3 x 100000 – 50000 – 2 x 20000 = 210000 (đồng)

Vậy phải thay số lần là:

2520000 : 210000 = 12 (lần)

Số tiền loại 50000đ là:

1 x 12 = 12 (tờ)

Số tiền loại 20000đ là:

2 x 12 = 24 (tờ)

Số tiền loại 100000đ là:

50 – 12 – 24 = 14 (tờ)

Đáp số: loại 50000đ : 12 tờ; loại 20000đ: 24 tờ; loại 100000 đồng : 14 tờ

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài toán cho "Số tờ 20000 đồng nhiều gấp đôi số tờ 50000 đồng" và mệnh giá 2 loại tiền đó

=>Tổng số tiền loại 20 000 đồng = 4/5 Tổng số tiền loại 50 000 đồng. Như vậy Tổng số tiền 2 loại  20 000 đồng và 50 000 đồng phải là một số chia hết cho 9; ta thấy: 2 + 4 + 8 = 14; chia 9 dư 5, nên Tổng số tiền 2 loại đó là: 1 080 000 đồng.

Số tiền loại mệnh giá 20 000 đồng là:

1 080 000 : ( 4 + 5 ) x 4  = 480 000 ( đồng)

Số tờ loại mệnh giá 20 000 đồng là:

480 000 : 20 000  = 24 ( tờ )

Số tờ loại mệnh giá 50 000 đồng là:

24 : 2 = 12 ( tờ )

Số tờ loại mệnh giá 100 000 đồng là:

(2 480 000 - 1 080 000) : 100 000 = 14 ( tờ)

Đọc tiếp...
trieu dang 16/05/2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

số quả là x
gọi số người là y
Mỗi người 5 quả, thừa 5 quả => số quả có thể chia hết là x-5
=> x-5 =y x 5
Mỗi người sáu quả, 1 người không. => số người nhân được quả là y-1
=> x=(y-1) x 6
giải đc
x=60
y=11

Đọc tiếp...
nguyen ngoc bao my and gin tuan kiet 10/08/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

6ng, 35qu

Đọc tiếp...
nguyen ngoc bao my and gin tuan kiet 10/08/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

6 ng, 5 qu

Đọc tiếp...
Haruka Nanase 01/08/2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

a) Số con cá mà Ánh cho Ngân là:

          ( 2 + 5 ) x 2 - 3 = 11 (con)

b) Số con cá lúc đầu của Ánh là:

          21 + 11 + 2 + 5 = 39 (con)

             ĐS : 39 con cá

Chúc bạn zui~~^^

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 05/08/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

a) Ánh cho Ngân :

( 2 + 5 ) x 2 - 3 = 11 ( con )

b) Lúc đầu Ánh có :

  21 + 11 + 2 + 5 = 39 ( con )

ĐS : ....

Đọc tiếp...
0o0 khùng mà 0o0 01/08/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,Ánh đem cho Ngân:

(2+5)x2-3=11(con)

Ánh lúc đầu có :

2+5+11+21=39(con)

   Đáp số .....

Đọc tiếp...
Vu Thi Quynh Van 07/02/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

4 em 14 viên nếu muốn cách làm thì kết bạn hoặc tk cho mk , mk sẽ giảng giải cho

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 15/08/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

@@, chẳng hiểu j` cả 

Đọc tiếp...
Lại Minh Châu 07/02/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

bn phải nói có bao nhiêu em bé chứ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22/06/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Giải:

Giả sử mỗi con chó chỉ đứng bằng 2 chân sau và co 2 chân trước lên. Khi đó, mỗi con chó chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà.

Lúc này, 36 con có: 2 x 36 = 72 (chân)

Số chân co lên sẽ là: 100 – 72 = 28 (chân)

Số chó là: 28 : 2 = 14 (con)

Số gà là: 36 – 14 = 22 (con)

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 22/06/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả đều là chó thì có:

36x4=144(chân)

Số chân chó hơn gà là:4-2=2(chân)

Số gà có là:

(144-100):2=22(con)

Số chó có là:

36-22=14(con)

Đáp số: gà:22 con

chó:14 con

Đọc tiếp...
trantichthuong 04/09/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

cách 1: ( tính số chó  )

Giả sử 36 con toàn là gà cả ( nghĩa là mỗi con chó chỉ có 2 chân )

Như vậy, số chân chỉ có là : 

        2 x 36 = 72 (chân )

Số chân bị hụt là :

        100 - 72 = 28 ( chân )

Sở dĩ số chân bị hụt như vậy là do mỗi con chó không được đủ 4 chân mà bị tính hụt đi :

         4 - 2 = 2 ( chân ) 

Vậy:Số chó là :

          28 : 2 = 14 ( con )

Số gà là :

          36 - 16 = 22 ( con )

Thử lại : 14 + 22 = 36 (con)

              4 x 14 + 2 x 22 = 100 ( chân )

Cách 2 : ( Tính số gà trước )

Giả sử 36 con toàn là chó cả ( nghĩa là mỗi con gà có 4 chân )

Như vây, tổng số chân là:

         4 x 36 = 144 ( chân )

Số chân dư ra là:

          144 - 100 = 44 ( chân )

Sở dĩ số chân dư như vậy là do mỗi con gà được tính dư ra là :

          4 - 2 = 2 ( chân )

Vậy: Số gà là :

          44 : 2 = 22 ( con ) 

Số chó là :

          36 - 22 = 14 ( con )

Đáp số : 22 con gà và 14 con chó

Đọc tiếp...
Tiểu thư họ Nguyễn 29/11/2015 lúc 06:14
Báo cáo sai phạm

đúng 14 câu

sai 6 câu nha

**** cho mình nha huy

Đọc tiếp...
Nguyễn Lin Đa 22/01/2015 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Đúng : 14 câu .       Sai : 6 câu

Đọc tiếp...
Mau Thi Quynh Anh 12/03/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Đúng 14 câu , sai 6 câu nha bạn                                                                                                                                                                *****cho mình nha Huy !

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 07/06/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Chó có 4 chân ; gà có 2 chân 

Giả sử tất cả đều là chó thì có tất cả số chân là: 

36 x 4 = 144 (chân)

Như vậy số chân bị thừa ra là: 

144 - 100 = 44 (cái chân)

Số con gà là: 

(100 - 44) : 2 = 28 (con)

Số con chó là:

36 - 28 = 14 (con)

Đáp số: Gà 28 con ; Chó : 14 con 

P/S : Đề bị thiếu nhé bạn

Đọc tiếp...
hazzymoon 07/06/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

                    Bài giải

Giả sử 36 con là gà cả.Như vậy ta đếm được số chân là:

           36x2=72(chân)

Số chân bị hụt đi là:

             100-72=28(chân)

 Sở dĩ số chân bị hụt đi như vậy khi giả thiết 36

con là gà cả thì mỗi con chó bị hụt mất 2 cái chân.

 Số con chó là :

               28:2=14(con)

Số con gà là:

               36-14=22(con)

                        Đáp số:14 con chó

                                    22 con gà

Đọc tiếp...
than mau dung 07/06/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

chó 14 con gà 28 con

Đọc tiếp...
hươnggiang 05/12/2014 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

tổng số chân:

36 x 4 = 144 (cái)

số chân bỏ ra

144 - 100 = 44 (cái)

số chân bỏ ra là do mỗi con gà thêm vào:

4 - 2 = 2 (cái)

số con gà:

44 : 2 = 22 (con)

số con chó:

36 - 22 = 14 (con)

          đáp số : con gà : 22 con

                       con chó : 14 con

 

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 01/06/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Giả sử 36 con đều là chó thì ta có :

36 . 4 = 144 (chân)

Số chân bị dôi ra là:

144 - 100 = 44 (chân)

Số con gà là:

44 : 2 = 22 (con)

Số con chó là:

36 - 22 = 14 (con)

                   Đáp số: ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Phúc 05/12/2014 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

giả sử toàn bộ 36 con toàn là chó thì số chân là:

                         36 nhân 4=144(chân)

số chân thừa còn lại là số chân gà phải tìm :

                          ( 144 - 100):2=22 ( con gà)

số con chó là:

                        36-22=14(con chó)

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 21/08/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Cách 1.
Giả sử 36 con đều là gà cả. Như vậy, số chân đếm được sẽ là :
36 x 2 = 72 (chân)
Số chân hụt đi là :
100 - 72 = 28 (chân)
Sở dĩ số chân bị hụt đi như vậy là do khi giả thiết 36 con là gà cả thì mỗi con chó bị hụt đi mất 2 chân.
Số chó là :
28 : 2 = 14 (con)
Số gà là :
36 - 14 = 22 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.
Cách 2.
Giả sử 36 con đều là chó cả. Như vậy, số chân đếm được là :
36 x 4 =144 (chân)
Số chân thêm ra là :
144 -100 = 44 (chân)
Sở dĩ số chân tăng thêm như vậy là vì khi giả thiết 36 con đều là chó cả thì mỗi con gà được tăng thêm 2 chân.
Số gà là :
44 : 2 = 22 (con)
Số chó là :
36 - 22 = 14 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.
Cách 3.
Giả sử mỗi con gà co lên 1 chân và mỗi con chó co lên 2 chân. Như vậy số chân giảm đi một nửa. Số chân đếm được lúc này là :
100 : 2 = 50 (chân)
Bây giờ ta giả sử mỗi con chó co tiếp một chân nữa. Như vậy mỗi con chó còn một chân và số chân đếm được lúc này là 36 cái.
Số chân rút đi là :
50 - 36 = 14 (chân)
Sở dĩ rút đi 14 chân là vì mỗi con chó co một chân. Vậy số chó là :
14 : 1 = 14 (con)
Số gà là :
36 - 14 = 22 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 21/08/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

 Gà + Chó = 36 (con) 
Chân gà + Chân chó = 100 (chân) 
(2 chân x Gà) + (4 chân x Chó) = 100 (chân) 
(2 chân x Gà) + {4 chân x (36 - Gà)} = 100 (chân) 
2 chân*Gà + 144 chân Gà Chó - 4 chân* Gà = 100 (chân Gà Chó) 
144 chân - 100 chân = 4 chân*Gà - 2 chân*Gà 
44 chân = 2 chân*Gà 
Gà = 44 chân : 2 chân 
Gà = 22 (con) 
=> Chó = 36 - 22 = 14 (con) 
Đáp số: 
Gà: 22 con 

Chó:14 con

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 21/08/2015 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Siêu sao copy

Đọc tiếp...
nguyễn thùy linh 28/11/2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bạn làm được chưa

Đọc tiếp...
phan phong nhã 20/10/2017 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

có 4 đàn ông,6 đàn bà ,4 em bé

Đọc tiếp...
Bùi Thị Minh Anh 18/04/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm
bn ơi mk hỏi lớp 4 bn đã được học giả thiết tạm rồi á mk lớp 5 ma hôm qua đi học nhà cô mới được học nè
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: