Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Toàn 12/11/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Đáp án là : 

Quả bóng rổ giá 50000 đ . 

Quả bóng chuyền giá 35000 đ . 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 12/11/2017 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Đáp án là : 

Quả bóng rổ giá 50000đ . 

Quả bóng chuyền giá 35000đ . 

Đọc tiếp...
boy thiếu bn gái 07/11/2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

ok 

giống nhau nhé

Đọc tiếp...
Đào Minh Anh 05/11/2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

là sao.....éo hỉu

Đọc tiếp...
Harry Potter 05/11/2017 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

thich dong vao do 

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 05/11/2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả 28 con đều là nhện. Vậy có tất cả số chân là:

\(28\cdot8=224\left(chân\right)\)

Số chân bị dôi ra là:

\(224-200=24\left(chân\right)\)

Số con chuồn chuồn có là:

\(24:\left(8-6\right)=12\left(con\right)\)

Số con nhện có là:

\(28-12=16\left(con\right)\)

Đáp số: 12 con chuồn chuồn; 16 con nhện.

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 05/11/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả 28 con đều là chuồn chuồn

Thì số chân là:

28*6=168(chân)

Số chân bị hụt đi so với đề bài là:

200-168=32 (chân)

Số chân bị hụt là do ta thay tất cả các con  nhện bằng chuồn chuồn.

Số lần thay 1 con nhện bằng 1 con chuồn chuồn thì số chân giảm đi là:

8-6=2(chân)

Số con nhện là:

32:2=16(con)

Số con chuồn chuồn là:

28-16=12(con)

Đ s:

Nhện:16(con)

Chuồn chuồn:12(con)

Đọc tiếp...
Le Ngân Giang 05/11/2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

 Giả sử tất cả đều là chuồn chuồn thì số chân là:

          28*6 = 168 (chân)

 Số chân thiếu mất:

          200 - 168 = 32 (chân)

 Số nhện:

          32 : (8 - 6) = 16 (con)

 Số chuồn chuồn:

          28 - 16 = 12 (con)

Đọc tiếp...
Hot Girl 04/11/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

 Giả sử 145 tờ toàn là mệnh số tiền là 5000 đồng thì tổng số tiền là : 5000 x 145 = 725000 ( đồng )

Số tiến thừa so với số tiền thực là :  725000 - 312000 = 413000 ( đồng )

Mỗi lần thay 2 tờ 5000 đồng bởi 1 tờ 2000 đồng và 1 tớ 1000 đồng thì số tiền gấp đôi là : 2 x 5000 - (2000 - 1000 ) =  7000 ( đồng )

Số lần thay thế là : 413000 : 7000 = 59

Vậy có 59 tờ mệnh giá 2000 đồng và có 59 tờ mệnh giá 1000 đồng

Số tờ mệnh giá  5000 đồng là : 145 - ( 59 x 2 ) = 27 ( tờ )

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 01/07/2015 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

Lớp có 5 tổ, số người mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh chia hết cho 5.

Số học sinh chia hết cho 5, nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 nên số học sinh là 45 HS.

* Ta dùng pp "Giả thiết tạm để giải)

Giả sử cả lớp mỗi HS đều trồng được 4 cây thì số cây trồng được là:

45 x 4 =180 (cây)

Số cây hụt đi là:

220 - 180 = (40 cây)

Số cây chênh lệch giữa HS trồng 6 cây và 4 cây là:

6 - 4 = 2 cây

Số học sinh trồng 6 cây là: 

40 : 2 = 20 HS

Số học sinh trồng 4 cây là:

45 - 20 = 25 HS

ĐS: 20 HS; 25 HS

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Bài mình nè :

Lớp có 5 tổ mà số học sinh mỗi tổ bằng nhau

=> số học sinh là 1 số chia hết cho 5 
Mặt khác: số học sinh ít hơn 50 nhưng nhiều hơn 40

=> số học sinh của lớp là 45 học sinh 
Giả sử tất cả các bạn trồng 4 cây đều trồng được 6 cây khi đó số cây trồng được là: 
6 x 45=270 cây 
Cứ thay 1 bạn 4 cây bằng 1 bạn 6 cây thì số cây tăng lên: 6-4=2 cây 
=> số học sinh trồng đuọc 4 cây là: (270-220) :2 =25 bạn 
=> số bạn trồng được 6 cây là: 45-25=20 bạn

Đọc tiếp...
tran kien phong 21/02/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

20hs va 25hs

Đọc tiếp...
gv 04/09/2014 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

Tổng bi xanh và bi đỏ là 50 viên => Lấy 2/5 mỗi loại sẽ có tổng là 2/5 x 50 = 20 viên.

=> 2/5 bi xanh + 2/5 bi đỏ = 20 viên

     2/5 bi xanh + 3/4 bi đỏ = 27 viên

Chênh lệch giữa 2 dòng trên là 3/4 bi đỏ - 2/5 bi đỏ = 7/20 bi đỏ và bằng 27 -20 = 7 viên

=> 7/20 bi đỏ = 7 viên => bi đỏ = 7 x 20/7 = 20 viên

Bi xanh = 50 - 20 = 30 viên

Đọc tiếp...
phạm ngọc anh 20/09/2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

bi xanh:30 viên 

bi đỏ:20 viên

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc như 03/07/2016 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

An mua 2 hộp xà phòng và 1m vải hết 65000 đồng  (1)

Bình mua 1 hộp xà phòng và 1m lụa hết 95000 đồng   (2)

Vì 1m lụa gấp 3 lần giá 1m vải nên từ (2) ta có :

1 hộp xà phòng và 3m vải giá 95000 đồng hay 2 hộp xà phòng và 6m vai giá 190000 đồng  (3)

Từ (1) và (3) giá tiên 1m vải là :(190000-65000) : (6-1)=25000 (đồng)

Giá tiền 1m lụa là :25000x3=75000 (đồng)

Giá tiền 1 hộp xà phòng là :95000-25000x3=20000 (đồng)

Đáp số : 1 hộp xà phòng : 20000 đồng,1m vải : 25000 đồng,1m lụa : 75000 đồng

CHÚC BẠN HOC TỐT.

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 21/06/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Ta cho đúng hết thì được số điểm là :

30 x 20 = 600 ( điểm )

Số câu sai là :

( 600 - 420 ) : ( 20 + 25 ) = 4 ( câu )

Số câu đúng là :

30 - 4 = 26 ( câu )

Đọc tiếp...
Ác Mộng 21/06/2015 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số câu học sinh trả lời đúng là a câu(a là số tự nhiên)

=>số câu học sinh đó làm sai là:30-a(câu)

Theo bài ra ta có:

20a-25(30-a)=420

=>20a+25a-750=420

=>45a=1170

=>a=26

Vậy học sinh đó trả lời đúng 26 câu

Đọc tiếp...
Lucy 03/11/2017 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Giả sử học sinh đó trả lời đúng hết 30 câu hỏi thì số điểm tất cả :

     30 . 20 = 600 ( điểm )

Số điểm dư ra so với điểm thực :

     600 - 420 = 180 ( điểm )

Sở dĩ dư ra 180 điểm đó là do : 1 câu trả lời sai dư :

     20 + 25 = 45 ( điểm )

Số câu trả lời sai :

     180 : 45 = 4 ( câu )

Số câu trả lời đúng :

     30 - 4 = 26 ( câu )

Vậy học sinh đó trả lời đúng 26 câu , sai 4 câu .

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 17/09/2017 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

bút bi = 2000 đồng

bút mày = 12000 đồng

Đọc tiếp...
hophuonganh 08/10/2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

bút bi = 2000 đồng.

bút máy = 12000 đồng

Đọc tiếp...
van nguyen 17/09/2017 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

thankyou everyone

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Cách 1.
Giả sử 36 con đều là gà cả. Như vậy, số chân đếm được sẽ là :
36 x 2 = 72 (chân)
Số chân hụt đi là :
100 - 72 = 28 (chân)
Sở dĩ số chân bị hụt đi như vậy là do khi giả thiết 36 con là gà cả thì mỗi con chó bị hụt đi mất 2 chân.
Số chó là :
28 : 2 = 14 (con)
Số gà là :
36 - 14 = 22 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.
Cách 2.
Giả sử 36 con đều là chó cả. Như vậy, số chân đếm được là :
36 x 4 =144 (chân)
Số chân thêm ra là :
144 -100 = 44 (chân)
Sở dĩ số chân tăng thêm như vậy là vì khi giả thiết 36 con đều là chó cả thì mỗi con gà được tăng thêm 2 chân.
Số gà là :
44 : 2 = 22 (con)
Số chó là :
36 - 22 = 14 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.
Cách 3.
Giả sử mỗi con gà co lên 1 chân và mỗi con chó co lên 2 chân. Như vậy số chân giảm đi một nửa. Số chân đếm được lúc này là :
100 : 2 = 50 (chân)
Bây giờ ta giả sử mỗi con chó co tiếp một chân nữa. Như vậy mỗi con chó còn một chân và số chân đếm được lúc này là 36 cái.
Số chân rút đi là :
50 - 36 = 14 (chân)
Sở dĩ rút đi 14 chân là vì mỗi con chó co một chân. Vậy số chó là :
14 : 1 = 14 (con)
Số gà là :
36 - 14 = 22 (con)
Đáp số : 22 con gà và 14 con chó.

Đọc tiếp...
Phan Nguyen Tuan Anh 05/08/2015 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

22 chân gà và 14 chân chó 

Mình có học rồi

Đọc tiếp...
HeroZombie 21/02/2016 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn 

Hỏi có bao nhiêu con gà?bao nhiêu con chó?

Đọc tiếp...
Trần Tích Thường 21/10/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Giả sử 36 con là gà cả . Như vậy số chân đếm được sẽ là :

  36 x 2 = 72 ( chân )

Số chân hụt đi là :

   100 - 72 = 28 ( chân )

Sở dĩ số chân hụt đi như vậy là vì khi giả thiết 36 con là gà cả thì mỗi con chó bị hụt đi mất 2 chân .

Số chó là : 28 : 2 = 14 ( con )

Số gà là : 36 - 14 = 22 ( con )

  Đáp số : 14 con chó và 22 con gà .

Đọc tiếp...
nguyen tienhung 12/10/2017 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

con chó có 14 cái chân. con gà có 22 cái chân

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 02/10/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

số chó:14

số gà:22

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:

6 x 18 = 108 ( tấn )
Số tấn so với thực tế dôi ra là:
108 - 101 = 7 ( tấn )
Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
Số xe 5 tấn là:
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là:
5 x 7 = 35 ( tấn )
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
101 - 35 = 66 ( tấn )
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
Số xe 6 tấn là:
18 - 7 = 11 ( xe )
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
6 x 11 = 66 ( bánh )
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
78 - 66 = 12 ( bánh )
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
Vậy số xe 8 bánh là:
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
Số xe 6 bánh là:
11 - 6 = 5 ( xe )
Đáp số:
7 xe 4 bánh chở 5 tấn
5 xe 6 bánh chở 6 tấn

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 28/05/2015 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả là xe 6 bánh thì tổng số bánh xe là:

6 x 15 =90 ( banh )

Bánh xe thừa ra là :

90 - 84 = 6 (banh )

Sở dĩ thừa ra 6 bánh vì mỗi xe bốn bánh đã tăng lên :

6 - 4 = 2 ( banh )

​Vậy có số xe 4 bánh là :

6 : 2 =3 (xe ) 

​Có tổng số xe 6 bánh là  :

15 - 3 =12 (xe )

Số tấn hàng ma xe 6 bánh cho duoc la :

121 -3 x 5 = 106 ( tan )

​Số tân hụt đi so với thực tế là  :

106 - 96 = 10 ( tan )

Sở dĩ  hụt đi 10 tấn vì mỗi xe 10 tấn đã hụt đi là :

10 - 8 = 2 ( tan )

Có số xe 6 bánh cho 10 tấn là :

10 : 2 =5 ( xe )

​Số xe 6 bánh chở 8 tấn là :

12 - 5 = 7 ( xe ) 

DS :7 xe

 

Đọc tiếp...
luu ngoc son 15/11/2016 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

1 đội xe gồm 15 ô tô gồm 3 loại: loại 4 bánh chở được 5 tấn, loại 6 bánh chở được 8 tấn và loại 6 bánh chở được 10 tấn. Đội xe đó có thể cùng chở 1 lúc 121 tấn hàng. Hỏi mỗi loại ô tô có mấy chiếc, biết rằng đếm được có tất cả 84 banh xe?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: