Giúp tôi giải toán


Nguyễn Minh Vũ 17/09 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

bút bi = 2000 đồng

bút mày = 12000 đồng

van nguyen 17/09 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

thankyou everyone

van nguyen 17/09 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

các bạn ghi luôn cả cách giải ra hộ mik

Anh_Hùng_Làng_Lá 11/04/2016 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

 C1: Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

c2: gọi sô bài giỏi là a,yếu là b,cả 
trung bình và khá là c (a,b,c thuộc N*;c=8).theo bài ra ta có:a+b+c=35 <-> a+b+8=35 <-> a+b=27 <-> a=27-c (1) 
lại có 20a+8*5-10c=130 
<->20a-10c=90 
<->2a-c =9 (2) 
thay (1) vào (2) -> 2*(27-c)-c=9 
<-> 54-3c =9 
<-> c =15 
-> a =12 
Vậy số bài giỏi là 12 bài, số bài yếu là 15 bài.

Uchiha Sasuke 11/04/2016 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs giỏi là x

Ta có : 35 ‐ 8‐x = 27 ‐ x hs đạt loại yếu kém

Mà theo đề bài tổng điểm thưởng là 130 => 20*x+ 8*5 ‐ ﴾27 ‐x ﴿*10 = 130 <=> x= 12

Vậy có 12 hs đạt giỏi và 27‐ 12= 15 hs đạt loại yếu kém 

Uchiha Sasuke 11/04/2016 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs giỏi là x

Ta có : 35 ‐ 8‐x = 27 ‐ x hs đạt loại yếu kém

Mà theo đề bài tổng điểm thưởng là 130 => 20*x+ 8*5 ‐ ﴾27 ‐x ﴿*10 = 130 <=> x= 12

Vậy có 12 hs đạt giỏi và 27‐ 12= 15 hs đạt loại yếu kém 

Edogawa Conan 10/04/2016 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

Nếu Lừa đỡ Ngựa 5kg thì số hàng Ngựa mang = 1/3 số hàng Lừa mang, vậy số hàng Ngựa mang = 1/4 tổng số hàng hai người

Nếu Ngựa đỡ Lừa 5kg thì số hàng Ngựa mang = 1/2 số hàng Lừa mang, vậy số hàng Ngựa mang = 1/3 tổng số hàng hai người

Ta có: 5 + 5 = 10 (kg)

10kg chiếm là:

1/3 - 1/4 = 1/12 (tổng)

Tổng số hàng hai con manh là:

10 x 12 = 120 (kg)

Vậy số hàng ngựa mang là:

120 : 4 + 5 = 35 (kg)

Số hàng Lừa mang là:

120 - 35 = 85 (kg)

Đáp số: ................

Rein Hime 10/04/2016 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

 Đây là bài toán giả thuyết tạm. 
Giả sử toàn bộ đều là thuyền to => tổng số người đi là 6 x 10 = 60 người 
Mà số người trên sông là 100 - 48 = 52 người 
Như vậy còn dư ra 8 người là do có thuyền nhỏ. 
Một thuyền to chở hơn 1 thuyền nhỏ là 6 - 4 = 2 người. 
Như vậy số thuyền nhỏ là 8 :2 = 4 thuyền 
Số thuyền to là : 10 - 4 = 6 thuyền 
Vậy có 6 thuyền to và 4 thuyền nhỏ.

Sky 10/04/2016 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

bài này đặt theo cách giả thiết tạm.có 2 cách giả thiết 

ví dụ một cách như sau:

số người đang trên 10 chiếc thuyền trên sông là:100-48=52 người

giả sử 10 chiếc thuyền đang đi đều là thuyền to,vậy 1 lượt thuyền sẽ có được:10x6=60 người qua,nhưng thực tế chỉ có 52 người qua,vậy hiệu số người chênh lệch là:60-52=8 người

mỗi thuyền to đưa được hơn số thuyền nhỏ là:6-4=2 người

vậy số thuyền nhỏ đang đi trên sông là:8:2=4 chiếc thuyền

số thuyền to là:10-4=6 chiếc thuyền

DS:__________

Lê Thị Diệu Thúy 13/04/2016 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Tổng số điểm của 13 bài khá là :

  13 x 5 = 65 [ điểm ]

Tổng số điểm của các bài khác là :

  155 - 65 = 90 [ điểm ]

Tổng số bài được điểm giỏi và yếu là :

 40 - 13 = 27 [ bài ]

Giả sử tất cả đều là điểm giỏi thì học sinh đó đươc tất cả :

27 x 10 = 270 [ điểm ]

Số điểm nhiều hơn thực tế là :

270 - 90 =180 [ điểm ]

Khi bị điểm yếu , ngoài bị trừ 10 điểm học sinh đó còn mất đi 10 điểm không ghi được . Tổng cộng bạn mất 20 điểm

Số bài điểm yếu là :

180 : 20 = 9 [ bài ]

Số bài điểm giỏi là :

 27 - 9 = 18 [ bài ]

              Đáp số : Giỏi : 18 bài

                          

                              Yếu : 9 bài

                             

Nguyễn Thị Lan 30/06/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Giả sử 45 vé đều là vé 5000 đồng thì thu được:

45 x 5000 = 225.000 đồng

Số tiền dôi ra là:

225.000 – 145.000 = 80.000 đồng

Sở dĩ như vậy là vì thay số tiền 2000 và 3000 = 5000 đồng:

Vì số vé loại 2000 đồng = 2 lần số vé 3000 đồng nên 1 lần thay 2 tờ 2000 đồng và 1 tờ 3000 đồng = 3 tờ 5000 đồng.

Mỗi lần thay dôi ra số tiền là:

5000 x 3 – 2000 x 2 – 3000 x 1 = 8000 đồng

Số lần thay là:

80.000 : 8000 = 10 lần

Số vé loại 2000 đồng là:

10 x 2 = 20 vé

Số vé loại 3000 đồng là:

20 : 2 = 10 vé

Số vé loại 5000 đồng là:

45 – (25 + 10) = 15 vé

                             Đ/S: 20 vé 2000 đồng

                                     10 vé 3000 đồng

                                     15 vé 5000 đồng

          

Haruka Nanase 01/08/2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

a) Số con cá mà Ánh cho Ngân là:

          ( 2 + 5 ) x 2 - 3 = 11 (con)

b) Số con cá lúc đầu của Ánh là:

          21 + 11 + 2 + 5 = 39 (con)

             ĐS : 39 con cá

Chúc bạn zui~~^^

o0oNguyễno0o 05/08/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

a) Ánh cho Ngân :

( 2 + 5 ) x 2 - 3 = 11 ( con )

b) Lúc đầu Ánh có :

  21 + 11 + 2 + 5 = 39 ( con )

ĐS : ....

0o0 khùng mà 0o0 01/08/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,Ánh đem cho Ngân:

(2+5)x2-3=11(con)

Ánh lúc đầu có :

2+5+11+21=39(con)

   Đáp số .....

Kanzaki Mizuki 28/07/2017 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

Bạn làm sao vậy chỉ mình với

Khôi Nguyên Hacker Man 28/07/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

8 tờ 500000đ

12 tờ 200000đ

18 tờ 100000đ

Nguyễn Hoàng Kim 28/07/2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Cái này mak là toán lp 4 á, lp 5 thì có, tui bt đáp án nek

Haruka Nanase 27/07/2017 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

       Tháng 7 có 31 ngày

          => Nếu trong tháng 7 bác Nam đi làm liên tục thì số tiền bác để dành cuối tháng là:

                                 200.000 x 31 = 6.200.000 ( đồng )

               Số tiền mà bác Nam đã tiêu là:

                                 6.200.000 - 4.700.000 = 1.500.000 ( đồng )

              Số ngày mà bác Nam nghỉ là:

                                1.500.000 : 100.000 = 15 ( ngày )

              Tháng 7 bác Nam đã đi làm số ngày là:

                                31 - 15 = 16 ( ngày )

                                ĐS..............

Tíck nha!!

truong ngoc anh 27/07/2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

bắc nam đi làm  được  26  ngày

Nguyễn Hoàng Kim 27/07/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

M.n giải chi tiết được ko ạ

Nguyễn Nam Cao 22/06/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Giải:

Giả sử mỗi con chó chỉ đứng bằng 2 chân sau và co 2 chân trước lên. Khi đó, mỗi con chó chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà.

Lúc này, 36 con có: 2 x 36 = 72 (chân)

Số chân co lên sẽ là: 100 – 72 = 28 (chân)

Số chó là: 28 : 2 = 14 (con)

Số gà là: 36 – 14 = 22 (con)

SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 22/06/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả đều là chó thì có:

36x4=144(chân)

Số chân chó hơn gà là:4-2=2(chân)

Số gà có là:

(144-100):2=22(con)

Số chó có là:

36-22=14(con)

Đáp số: gà:22 con

chó:14 con

trantichthuong 04/09/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

cách 1: ( tính số chó  )

Giả sử 36 con toàn là gà cả ( nghĩa là mỗi con chó chỉ có 2 chân )

Như vậy, số chân chỉ có là : 

        2 x 36 = 72 (chân )

Số chân bị hụt là :

        100 - 72 = 28 ( chân )

Sở dĩ số chân bị hụt như vậy là do mỗi con chó không được đủ 4 chân mà bị tính hụt đi :

         4 - 2 = 2 ( chân ) 

Vậy:Số chó là :

          28 : 2 = 14 ( con )

Số gà là :

          36 - 16 = 22 ( con )

Thử lại : 14 + 22 = 36 (con)

              4 x 14 + 2 x 22 = 100 ( chân )

Cách 2 : ( Tính số gà trước )

Giả sử 36 con toàn là chó cả ( nghĩa là mỗi con gà có 4 chân )

Như vây, tổng số chân là:

         4 x 36 = 144 ( chân )

Số chân dư ra là:

          144 - 100 = 44 ( chân )

Sở dĩ số chân dư như vậy là do mỗi con gà được tính dư ra là :

          4 - 2 = 2 ( chân )

Vậy: Số gà là :

          44 : 2 = 22 ( con ) 

Số chó là :

          36 - 22 = 14 ( con )

Đáp số : 22 con gà và 14 con chó

Oggy và những chú gián 26/06/2015 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

Giả sử 17 quả toàn là cam thì số miếng là 17x10=170 miếng

Số miếng thửa ra so với thực tế là 170-100=70 miếng

Khi thay 1 quả quít bằng 1 quả cam thì số miếng dư ra là 10-3=7 miếng

Số quả quít là 70:7=10 quả

Số quả cam là 17-10=7 quả

trieu dang 26/06/2015 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả 17 quả đều là cam

Từ 17 quả cam ta chia đc thành : 17x10=170 miếng

hơn số miếng đầu bài cho là 170-100=70 miếng

mỗi quả cam bổ ra, hơn mỗi quả quýt bổ ra là: 10-3=7 miếng

vậy số quả quýt sẽ là 70:7=10 quả

Số quả cam là : 17-10=7 quả

Hoang Le Tuan Anh 11/07/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Giong cua to day!to tra loi:cam:7 qua:quyt:10 qua.

Ai do nho dich co dau gium mk voi!

Trần Thị Loan Quản lý 28/07/2015 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Có 5 đội tuyển tham gia cuộc thi. Mỗi đội sẽ đấu với 4 đội còn lại nên sẽ có 4 trận đấu

Vì có 5 đội tham gia nên có 4 x 5 = 20 trận

Nhưng trong đó: mỗi trận đấu được tính hai lần nên số trận đấu diễn ra là: 20 : 2 = 10 trận

Mỗi trận thắng thì tổng điểm của 5 đội sẽ cộng thêm 3 điểm

Mỗi trận hòa thì tổng điểm của 5 đội sẽ cộng thêm 2 điểm

Nếu tất cả 10 trận trên đều là trận thắng thì tổng điểm của 5 đội là 10 x 3 = 30 điểm

Số điểm tăng lên là 30 - 21 = 9 điểm

Nếu coi mỗi trận hòa là trận thắng thì số điểm sẽ tăng lên 1

Số trận hòa là: 9 : 1 = 9 trận

Vậy số trận thắng là 10 - 9 = 1 trận

Mỗi đội tham gia đều tham gia 4 trận. Vậy đội vô địch là đội tham gia trong 1 trận thắng và 1 trận hòa

=> Số điểm của đội vô địch là: 1 x 3 + 3 = 6 điểm

ĐS: 6 điểm

 

 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: