Giúp tôi giải toán và làm văn


Việt Nguyễn 20/10/2016 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số ván thắng là a, số ván thua là 20-a

Bạn đó đạt đc số điểm là: 10.a

Bạn đó bị trừ số điểm là: 5.(20-a)

Theo đề bài ta có:

10.a - 5.(20-a) =50

10.a - (5.20 -5.a) = 50

10.a - 5.20 + 5.a = 50

10.a - 100 +5.a = 50

(10.a + 5.a) - 100=50

(10.a + 5.a) = 50 + 100

15.a  = 150

a = 150 : 5

a = 10

Vậy số ván thắng là: 10 ván

Số ván thua là: 20 - 10 = 10 ván 

Đọc tiếp...
Trần Thị Thùy Dương 19/10/2016 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

An thắng 5 ván

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 20/10/2016 lúc 00:39
Báo cáo sai phạm

Nếu An thua 20 ván thì được số điểm mất đi llà : 5 x 20 = 100 điểm

Thay một ván thua bằng 1 ván thắng thì An có thêm  số điểm là : 10 + 5 = 15 điểm

Số ván An thắng là : (100 + 50) : 15 = 10 ván

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 30/05/2018 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

Một cửa hàng bán xúc xích gồm 2 loại : loại  to gồm 10 cái trong 1 túi. loại nhỏ gồm  4 cái trong 1 túi. Có tất cả 200 túi và gồm cả thảy 1400 cái xúc xích . Hỏi loại to có tất cả bao nhiêu túi ?

Một cửa hàng bán xúc xích gồm 2 loại : loại  to gồm 10 cái trong 1 túi. loại nhỏ gồm  4 cái trong 1 túi. Có tất cả 200 túi và gồm cả thảy 1400 cái xúc xích . Hỏi loại to có tất cả bao nhiêu túi ?

Một cửa hàng bán xúc xích gồm 2 loại : loại  to gồm 10 cái trong 1 túi. loại nhỏ gồm  4 cái trong 1 túi. Có tất cả 200 túi và gồm cả thảy 1400 cái xúc xích . Hỏi loại to có tất cả bao nhiêu túi ?

Trả lời:###################################

100 túi nhaR5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
dương nguyễn quỳnh anh 31/05/2018 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

100 túi loại to nha bạn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HOK TỐT NHA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Đọc tiếp...
Triệu Lệ Dĩnh 30/05/2018 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

                   Gỉa sử mỗi túi loại to có 4 cái . Nghĩa là mỗi túi loại to bị hụt đi 6 cái .

           Nếu mỗi túi đều đựng 4 cái thì co tất cả số cái là :

                           4 * 200 = 800 (cái xúc xích )

             Số cái xúc xích bị hụt đi là :

                           1400 - 800 =600 ( cái xúc xích)

             Có số túi loại to là ;

                           600 : 6 =100 (túi)

                                      Đáp số : 100 túi

Đọc tiếp...
olympic 26/05/2015 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

Số viên đạn Dũng đã bắn phải ít hơn 13 viên (vì nếu Dũng bắn 13 viên thì Dũng được số điểm ít nhất là: 8 x 11 + 9 x 1 + 10 x 1 = 107 (điểm) > 100 điểm, điều này vô lý).
Theo đề bài Dũng đã bắn hơn 11 viên nên số viên đạn Dũng đã bắn là 12 viên.
Mặt khác 12 viên đều trúng vào các vòng 8, 9, 10 điểm nên ít nhất có 10 viên vào vòng 8 điểm, 1 viên vào vòng 9 điểm, 1 viên vào vòng 10 điểm.
Do đó số điểm Dũng bắn được ít nhất là:
8 x 10 + 9 x 1 + 10 x 1 = 99 (điểm)
Số điểm hụt đi so với thực tế là:
100 - 99 = 1 (điểm)
Như vậy sẽ có 1 viên không bắn vào vòng 8 điểm mà bắn vào vòng 9 điểm; hoặc có 1 viên không bắn vào vòng 9 điểm mà bắn vào vòng 10 điểm.
Nếu có 1 viên Dũng không bắn vào vòng 9 điểm mà bắn vào vòng 10 điểm thì tổng cộng sẽ có 10 viên vào vòng 8 điểm và 2 viên vào vòng 10 điểm (loại vì không có viên nào bắn vào vòng 9 điểm).
Vậy sẽ có 1 viên không bắn vào vòng 8 điểm mà bắn vào vòng 9 điểm, tức là có 9 viên vào vòng 8 điểm, 2 viên vào vòng 9 điểm và 1 viên vào vòng 10 điểm.

Đọc tiếp...
vo quyet chien 27/05/2018 lúc 07:43
Báo cáo sai phạm

số viên Dung bán it hon13 vi 8*11+9*1+10*1 =107  nên phải là 12 viên                                                                                                           gia sư 12 viên có 10 viên 8 điểm 1vien 9diem va 1vien 10diem tất cả có 10*8+1*9+1*10=99 diem thì hụt 1diem nen 1vien 10diem 2vien 9 diem va 9vien 8 điểm có 9*8+2*9+10*1=100 điểm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 26/05/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả đều là xe 6 bánh thì có tất cả là :                                          \(6\times15=90\)( bánh )

Trên thực tế số bánh ít hơn :                                  90 - 84 = 6 ( BÁNH )

\(\Rightarrow\)Số xe 4 bánh là :                                          \(6:\left(6-4\right)=3\)( xe )

Loại 6 bánh chở số tấn hàng là :                             121 - 5.3 =  106 ( tấn )

Số xe 6 bánh là :                                           15 - 3 = 12 ( xe )

Nếu tất cả xe 6 bánh chở 10 tấn thì chở được : 

                                                                       12 . 10 = 120 ( tấn hàng )

Trên thực tế ít hơn là :                                       120 - 106 = 14 ( tấn )

Xe 6 bánh chở 10 tấn chở nhiều hơn xe 6 bánh 8 tấn là : 

                                                                         10 - 8 = 2 ( tấn )

Số xe 6 bánh chở 8 tấn là :                                  14 : 2 = 7 ( xe )

Số xe 6 bánh chở 10 tấn là :                                 12 - 7 = 5 ( xe )

Vậy ...

Đọc tiếp...
1234567890 26/05/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

7 xe 4 bánh 

5 xe 6 bánh 

Đọc tiếp...
Mie Ngố 09/11/2014 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

22 con gà và 14 con chó

Đọc tiếp...
Tran Khanh Phong 09/01/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Cach 1

Neu tat ca la cho thi so chan la :

36 x 4 = 144 ( chan )

So chan thua la :

144 - 100 = 44 ( chan )

So ga la :

44 : 2 = 22 ( con )

So cho la :

36 - 22 = 14 ( con )

           Dap so : 22 con ga

                        14 con cho

Đọc tiếp...
vũ công huấn 08/12/2014 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

mình nhầm nha trả lời đung của mình là 22 gà 14 chó

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử “ thêm vào” một quyển sách văn 18 trang. Khi đó tổng số trang của hai loại sách là :

 150 x 22 = 3300 (trang)

Số trang sách Văn được thêm vào là :

  3300 – 3120 = 180 (trang)

Số sách Văn có là :     180 : 18 = 10 (quyển)

Số sách Toán có là : 22 – 10 = 12 (quyển)

                              Đáp số : Văn : 10 quyển

                                             Toán : 12 quyển.

Đọc tiếp...
Hô Chi MInh 11/08/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Giả sử thêm vào 1 quyển sách văn 18 trang khi đó tông số trang của 2 loại sách là:

                            150 x 22 = 3300 ( trang )

Số trang sách Văn được thêm vào là

                            3300-3120=180(trang)

Số sách Văn có là:

                           180:18=10(quyển)

Số sách Toán có là:

                            22-10=12(quyển)

                                                  Đáp số:10 quyển Văn

                                                             12 quyển Toán

Đọc tiếp...
nguyen thi tuyet 16/05/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

van la 10 qwuyen ; toan la 12q

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27/07/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Vì số chân gà ít hơn số chân chó là 34 chân nên nếu thêm vào 17 con gà thì số chân gà bằng số chân chó

Mà số chân mỗi con chó gấp đôi số chân mỗi con gà nên số con gà gấp 2 lần số con chó

Tổng số con gà và cho lúc này là: 31 + 17 = 48 con

Số con chó là: 48 : (1+2) x 1 = 16 con

Số con gà là: 31 - 16 = 15 con

ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12/06/2018 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tổng số con gà và cho lúc này là:

31 + 17 = 48 con

Số con chó là:

48 : (1+2) x 1 = 16 con

Số con gà là:

31 - 16 = 15 con

Đáp số:.................

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Chung 26/03/2016 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

gà là :15 con

chó là :16 con

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 27/06/2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đề hơi sai sót thì phải

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 19/11/2017 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

C2 : Nhập tất cả số túi là 

: 45 + 37 = 82 (túi) 

Cả hai lần cửa hàng đó nhập số kg mì chính là

: 82 x 0,45 = 36,9 (kg) 

ĐS : 36,9 kg mì chính

Đọc tiếp...
Trần Trung Hiếu 28/06/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

sai đề

Đọc tiếp...
Zeref Dragneel 26/02/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Coi chiều dài là 2cm,chiều rộng 1cm và chiều cao 1cm

Thể tích cũ là:

       2x1x1=2(cm3)

Chiều dài mới là:

         2x3=6(cm)

Chiều rộng mới là:

         1x3=3(cm)

Chiều cao mới là:

      1x3=3(cm)

Thể tích mới là:

    6x3x3=54(cm3)

Vậy thể tích cũ tăng là:

           54:2=27(lần)

                  Đáp số:27 lần

Chúc bạn học giỏi!!!

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh Very Good 26/02/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Cách giải theo gọi một số là a

Đọc tiếp...
đào hồng thắm 26/02/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng chiều dài,chiều rộng và chiều cao của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm số lần là:

3x3x3=27(lần)

 Vậy nếu tăng chiều dài,chiều rộng và chiều cao của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của nó tăng thêm 27 lần.

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 08/08/2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

cách 1

giả sử 36 con đều là chó thì có số chân là

4x36=144(chân)

số chân thừa là

144-100=44(chân)

số chân 1 con chó hơn 1con gà là

4-2=2(chân)

số gà là

44:2=22(con )

số chó là

36-22=14(con)

ĐS

cách 2

giả sử 36 con đều là gà thì có số chân là

2x36=72(chân)

số chân thiếu là

100-71=28(chân)

số chân 1 con gà kém hơn 1 con chó là

4-2=2(chân)

số chó là

28:2=14(con )

số chó là

36-14=22(con)

ĐS

Đọc tiếp...
hajime 03/11/2016 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

quá dễ hỏi làm gì

Đọc tiếp...
haruneaira 22/09/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

gà 22con ,chó 14 con

Đọc tiếp...
hươnggiang 05/12/2014 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

tổng số chân:

36 x 4 = 144 (cái)

số chân bỏ ra

144 - 100 = 44 (cái)

số chân bỏ ra là do mỗi con gà thêm vào:

4 - 2 = 2 (cái)

số con gà:

44 : 2 = 22 (con)

số con chó:

36 - 22 = 14 (con)

          đáp số : con gà : 22 con

                       con chó : 14 con

 

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 01/06/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Giả sử 36 con đều là chó thì ta có :

36 . 4 = 144 (chân)

Số chân bị dôi ra là:

144 - 100 = 44 (chân)

Số con gà là:

44 : 2 = 22 (con)

Số con chó là:

36 - 22 = 14 (con)

                   Đáp số: ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Phúc 05/12/2014 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

giả sử toàn bộ 36 con toàn là chó thì số chân là:

                         36 nhân 4=144(chân)

số chân thừa còn lại là số chân gà phải tìm :

                          ( 144 - 100):2=22 ( con gà)

số con chó là:

                        36-22=14(con chó)

Đọc tiếp...
sawada stuna yoshi 29/12/2016 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

10 tờ 10 000 đồng và 5 tờ 5 000 đồng

Đọc tiếp...
At the speed of light 29/12/2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài thì ta sẽ ghi ra như sau:

125000 = 10000 x 10 + 5000 x 5

Vậy số tờ 5000 đồng có 5 tờ, số tớ 10000 đồng là 10

Đọc tiếp...
Ngô Thu Hằng 30/05/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

10 tờ giấy bạc 10000 đồng và 5 tờ giấy bạc 5000 đồng 

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 17/06/2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Nếu bỏ đi 10 m dư ra của nhịp giữa thì cả 5 nhịp sẽ dài bằng nhau. 

Mỗi nhịp sẽ dài : ( 100 - 10 ) : 5 = 18 m

Vậy, nhịp giữa sẽ dài : 18 + 10 = 28 m

Thử lại : 18 x 4 + 28 = 100 m

Đ/s : 28 m

 

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Thái Hà 08/02/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

vì nhip chinh giua dai hon nhung nhip con lai moi nhip 10m

suy ra nhịp ở giữa bớt đi 10m thi 5 nhip dai bang nhau

sau khi bot moi nhip dai la

(100-10)/5=18m

ban đau nhip o giua dai la

18+10=28m

Đọc tiếp...
lê phương anh 01/05/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Nếu như mà bỏ 10m thì dư ra của nhịp sẽ dài bằng nhau

Mỗi nhịp dài là:

(10 - 10) : 5 = 18 (m)

Vậy nhịp giữa dài là:

18 + 10 = 28 (m)

Đáp số:28m

Đọc tiếp...
Tú Trịnh 27/01/2016 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Thời gian để đi 3 km bằng xe đạp là: 3: 15 = 0,2 (giờ)
Đổi: 0,2 giờ = 12 phút.
Nếu bớt 3 km quãng đường từ nhà đến bưu điện thì thời gian đi cả hai quãng đường từ nhà đến trường và từ nhà đến bưu điện (đã bớt 3 km) là:
1 giờ 32 phút - 12 phút = 1 giờ 20 phút = 80 phút.
Vận tốc đi xe đạp gấp vận tốc đi bộ là: 15: 5 = 3 (lần)
Khi quãng đường không đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian đi từ nhà đến trường gấp 3 lần thời gian đi từ nhà đến thư viện (khi đã bớt đi 3 km). Vậy:
Thời gian đi từ nhà đến trường là: 80: (1 + 3) x 3 = 60 (phút);
60 phút = 1 giờ 
Quãng đường từ nhà đến trường là: 1 x 5 = 5 (km)

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21/06/2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

5 km                   

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 21/06/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Các bạn ấy copy ở http://violympic.org/baitaptoan/bai-tap-toan-nang-cao-lop-5-phan-1.htm

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 08/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

Gia sư tất cả số tiền mẹ linh là tờ giấy bạc loại 100000d

Vậy thì mẹ linh số tiền là : 

50  . 100000=5000000(dong)

Số tiền dôi ra là :

5000000-2480000=2520000(dong)

Sở dĩ có số tiền dôi ra vì đã thấy tờ giấy bạc 50000 đồng và tờ giấy bạc 20000 đồng bằng tờ giấy bạc 100000dong 

Vì số tiền loại 20000 d gấp đôi số tiền loại 50000d nên mỗi lần thấy 2 tờ giấy bạc loại 20000d gấp đôi số tiền loại 50000d bằng 3 tờ giấy bạc loại 100000d thì số tiền đổi ra là  

3 . 100000 - 50000 -2 .20000=210000(dong )

Vậy phải thay số lần la:

2520000 : 210000=12(lan)

Số tiền loại 50000d là :

1 .12 =12(to )

Số tiền loại 20000d là :

2.12 = 24 (to)

Số tiền loại 100000d la :

50 - 12 - 24 = 14 (to)

Vậy : loại 500000d :12 tờ ;loại 20000d :24 to ;loại 100000 đ :14 to

 

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 08/06/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả số tiền mẹ lĩnh là tờ giấy bạc loại 100000đ

Vậy thì mẹ lĩnh số tiền là: 50 x 100000 = 5000000 (đồng)

Số tiền dôi ra là: 5000000 – 2480000 = 2520000 (đồng)

Sở dĩ có số tiền dôi ra vì đã thay tờ giấy bạc 50000 đồng và tờ giấy bạc 20000 đồng bằng tờ giấy bạc 100000 đồng.

Vì số tiền loại 20000đ gấp đôi số tiền loại 50000đ nên mỗi lần thay 2 tờ giấy bạc loại 20000đ và 1 tờ giấy bạc 50000đ bằng 3 tờ giấy bạc loại 100000đ thì số tiền dôi ra là: 

3 x 100000 – 50000 – 2 x 20000 = 210000 (đồng)

Vậy phải thay số lần là:

2520000 : 210000 = 12 (lần)

Số tiền loại 50000đ là:

1 x 12 = 12 (tờ)

Số tiền loại 20000đ là:

2 x 12 = 24 (tờ)

Số tiền loại 100000đ là:

50 – 12 – 24 = 14 (tờ)

Đáp số: loại 50000đ : 12 tờ; loại 20000đ: 24 tờ; loại 100000 đồng : 14 tờ

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài toán cho "Số tờ 20000 đồng nhiều gấp đôi số tờ 50000 đồng" và mệnh giá 2 loại tiền đó

=>Tổng số tiền loại 20 000 đồng = 4/5 Tổng số tiền loại 50 000 đồng. Như vậy Tổng số tiền 2 loại  20 000 đồng và 50 000 đồng phải là một số chia hết cho 9; ta thấy: 2 + 4 + 8 = 14; chia 9 dư 5, nên Tổng số tiền 2 loại đó là: 1 080 000 đồng.

Số tiền loại mệnh giá 20 000 đồng là:

1 080 000 : ( 4 + 5 ) x 4  = 480 000 ( đồng)

Số tờ loại mệnh giá 20 000 đồng là:

480 000 : 20 000  = 24 ( tờ )

Số tờ loại mệnh giá 50 000 đồng là:

24 : 2 = 12 ( tờ )

Số tờ loại mệnh giá 100 000 đồng là:

(2 480 000 - 1 080 000) : 100 000 = 14 ( tờ)

Đọc tiếp...
ta ca si 05/02/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

160 con ech  va 4 con cua

Đọc tiếp...
Hoàng văn thắng 18/01/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

                                        GIẢ SỬ 200 CON LÀ CUA  THI CÓ SỐ CHÂN LÀ:

                                                    2000  NHÂN 4=800[CHÂN]

                 MÀ THỰC SỰ CHỈ CÓ 320 CHÂN NÊN SỐ CON ẾCH LÀ:

                                 [800-320]:2=240[CON ẾCH]

                                         CÓ SÔ CON ẾCH LÀ:

                            200-160=40[CON]

Đọc tiếp...
Không Có Tên 21/01/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

tfyutututyu

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: