Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hải Đăng 27 tháng 6 2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đề hơi sai sót thì phải

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 19 tháng 11 2017 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

C2 : Nhập tất cả số túi là 

: 45 + 37 = 82 (túi) 

Cả hai lần cửa hàng đó nhập số kg mì chính là

: 82 x 0,45 = 36,9 (kg) 

ĐS : 36,9 kg mì chính

Đọc tiếp...
Trần Trung Hiếu 28 tháng 6 2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

sai đề

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Toàn 25 tháng 6 2015 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Gọi x y z lầ lượt là gói kẹo gồm loại 0,5 kg, 0,2 kg và 0,1 kg 

Theo bài ra ta có : x+y+z=48

                            0,5x+0,2y+0,1z=9(giả thiết khối lượng 48 gói là 9 kg)

                           3y-z=0(giả thiết số gói 0,1 kg gấp 3 lần số gói 0,2 kg)

 Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn ta tìm được x=8 y=10 z=30

   .................thế là xong tôi cũng là Hà Ngọc Sơn...............

 

 

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Sỹ 21 tháng 11 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

x=8;y=10,z=30

Đọc tiếp...
AIDA MANA 12 tháng 8 2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Giả sử bớt đi 26 con gà thì số gà và heo bằng nhau .

    Lúc này , số chân là : 184 - 26 x 2 = 132 ( chân )

Do số gà và heo bằng nhau , nên ta ghép cặp cứ 1 con gà và 1 con heo , như vậy mỗi cặp sẽ có : 4 + 2 = 6 chân

Số cặp gà và heo là : 132 : 6 = 22( cặp)

Số heo  là: 22 con

Số gà là : 22 + 26 = 48 (con)
 

Đọc tiếp...
Kiep Truong 11 tháng 12 2014 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Bai nay quy về 1 an duy nhat 

thong cam vi viet khong dau

goi gia tien cua 1 kg chanh loai I la x (đồng)

=> gia tien cua 1 kg chanh loai II la x - 800

gia tien 1 kg chanh loai III la x - 1200

theo de bai ta co phuong trinh: 69200 = 9x + 11(x - 800) + 7(x - 1200)

Giai ra duoc x = 3200

Đọc tiếp...
๖ۣۜNgạn...«⇜ 27 tháng 10 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

Giải

1 người ăn hết số thức ăn đó trong số ngày là :

5 x 30 = 150 ( ngày )

Có tổng số người là :

30 + 6 = 36 ( người )

36 người ăn hết số gạo trong số ngày là :

150 : 36 \(\approx4\) ( ngày )

        Đáp số : 4 ngày

Đọc tiếp...
Le Trinh 27 tháng 10 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

à chỉ có thể ăn tạm trong khoảng 4 ngày

Đọc tiếp...
Le Trinh 27 tháng 10 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

ta có số thức ăn đủ cho 5 ngày nếu có 30 người

vậy 1 người ăn số đó mất : 30x5=150 ngày

vậy nếu có thêm 6 người thì sẽ có 36 người ăn

vậy 36 người ăn số đó mất 150:36=4,1(6)

vậy ta chỉ có thể ăn trong 4 ngày

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc như 3 tháng 7 2016 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

An mua 2 hộp xà phòng và 1m vải hết 65000 đồng  (1)

Bình mua 1 hộp xà phòng và 1m lụa hết 95000 đồng   (2)

Vì 1m lụa gấp 3 lần giá 1m vải nên từ (2) ta có :

1 hộp xà phòng và 3m vải giá 95000 đồng hay 2 hộp xà phòng và 6m vai giá 190000 đồng  (3)

Từ (1) và (3) giá tiên 1m vải là :(190000-65000) : (6-1)=25000 (đồng)

Giá tiền 1m lụa là :25000x3=75000 (đồng)

Giá tiền 1 hộp xà phòng là :95000-25000x3=20000 (đồng)

Đáp số : 1 hộp xà phòng : 20000 đồng,1m vải : 25000 đồng,1m lụa : 75000 đồng

CHÚC BẠN HOC TỐT.

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 5 tháng 11 2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả 28 con đều là nhện. Vậy có tất cả số chân là:

\(28\cdot8=224\left(chân\right)\)

Số chân bị dôi ra là:

\(224-200=24\left(chân\right)\)

Số con chuồn chuồn có là:

\(24:\left(8-6\right)=12\left(con\right)\)

Số con nhện có là:

\(28-12=16\left(con\right)\)

Đáp số: 12 con chuồn chuồn; 16 con nhện.

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 5 tháng 11 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả 28 con đều là chuồn chuồn

Thì số chân là:

28*6=168(chân)

Số chân bị hụt đi so với đề bài là:

200-168=32 (chân)

Số chân bị hụt là do ta thay tất cả các con  nhện bằng chuồn chuồn.

Số lần thay 1 con nhện bằng 1 con chuồn chuồn thì số chân giảm đi là:

8-6=2(chân)

Số con nhện là:

32:2=16(con)

Số con chuồn chuồn là:

28-16=12(con)

Đ s:

Nhện:16(con)

Chuồn chuồn:12(con)

Đọc tiếp...
Le Ngân Giang 5 tháng 11 2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

 Giả sử tất cả đều là chuồn chuồn thì số chân là:

          28*6 = 168 (chân)

 Số chân thiếu mất:

          200 - 168 = 32 (chân)

 Số nhện:

          32 : (8 - 6) = 16 (con)

 Số chuồn chuồn:

          28 - 16 = 12 (con)

Đọc tiếp...
Magicpencil 17 tháng 5 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Gỉai

Lớp có 5 tổ số người mỗi tổ bằng nhau nên số h/s chia hết cho 5

Nếu số h/s chia hết thì

Số học sinh sẽ  nhỏ hơn 50 và lớn  hơn 40

Ta dùng pp giả thiết tạm

Nếu số h/s dùng theo cách giả thiết tạm thì

45 x 4 = 180  ( cây )

Số cây hụt là

220 - 180 = 40 ( cây )

Số cây chênh lệnh là

6 - 4 =2 ( cây )

H/s trồng 6 cây là

40 : 2 = 20 ( em )

H/s trồng 4 cây là

45 - 20 = 25 ( e)

Đ/s:25 em

MAGICPENCIL

HÃY LUÔN :-)

Đọc tiếp...
Lee Linh 17 tháng 5 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là làm theo nguyên lý dirichlet

Đọc tiếp...
Phạm Đức Thành 24 tháng 11 2018 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

không biết cách làm

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 23 tháng 7 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                Giải:

Con ếch có : 4 chân

Con cua có : 8 chân

......

Khoan đã, cậu ghi là tổng số ếch và cua là 200 hay là 200 con ếch vậy ?

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 21 tháng 7 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Min-ji, con cua có 8 chân đó

Đọc tiếp...
Min-Ji 20 tháng 7 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

1 con ếch có 2 chân

1 con cua có ... chân ( mik ko bt con cua có nhiêu chân ) 

200 con ếch có tất cả số chân là :

          200 . 2 = 400 ( chân )

Con cua có tất cả số chân là : 

             1400 - 400 = 1000 ( chân )

Có tất cả số con cua là :

             1000 : ...... ( chia số chân 1 con cua có ) ... = ... (  cua )

                             Đáp số : ....

Hk tốt

Đọc tiếp...
Sarah 22 tháng 6 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Giải

Gọi số người đàn ông là x ,sô người đàn bà là y,và số đứa trẻ là z (trong đó x,y,z N)

Số bánh người đàn ông ăn là 2x,số bánh người đàn bà ăn là 1y và số bánh đứa trẻ ăn là 1/2z

Từ đề bài ta có 

2x+y+ 1/2z=17

Từ đó ta có các trường hợp sau

2×1+14+1/2×2= 17

2×4+7+1/2×4=17

2×4+5+1/2×8=17

.......

Bài này có khá nhiều trường hợp nên bn thử xem lại đề xem đề bài còn có yêu cầu gì nữa không nhé!

Cảm ơn và chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
•Tử Thần⁀ᶦᵈᵒᶫ ._. CTV 22 tháng 6 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số đàn ông là a , số đàn bà là b , số đứa trẻ là c

Ta có : \(a+b+c=17\)                                           \((1)\)

Mặt khác ta có : \(2\times a+b+c:2=17\)

\(\Rightarrow4\times a+2\times b+c=34\)

\(\Rightarrow3\times a+b+(a+b+c)=34\)

Thay \(a+b+c=17\)ta có : \(3\times a+b+17=34\)

\(\Rightarrow3\times a+b=17\)

* Nếu a = 1 thì \(3\times1+b=17\Leftrightarrow3+b=17\Leftrightarrow b=14\)

Lại có : \(2\times a+b+c:2=17\)

Thay a = 1 , b = 14 ta có : \(2\times1+14+c:2=17\)

\(\Rightarrow c:2=17-14-2\)

\(\Rightarrow c:2=3-2=1\Leftrightarrow c=2\)

Vậy có 1 người đàn ông , 14 người đàn bà , 2 đứa trẻ

Làm tiếp đi nhé :v ra nhiều lắm

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 22 tháng 6 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Vì có 17 người dự tiệc và 17 cái bánh => trung bình mỗi người ăn 1 cái bánh 

=> Trung bình cứ 1 người đàn ông ăn 2 cái bánh, 1 người đàn bà ăn  1 cái bánh thì có 2 đứa trẻ

=> Ta có :

Đàn ông Trẻ em Phụ nữ 
1214
2411
368
485
5102
Đọc tiếp...
Hoàng Tuyết Anh 12 tháng 7 2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử 142 con đều là con gà thì có số chân là:

142x2=248(chân)

Số chân còn thiếu so với đề bài là:
338-248=90(chân)
1 con lợn hơn 1 con gà số chân là:
4-2=2(chân)

Có số co lợn là:

90:2=45(con)

Có số con gà là:

142-45=97(con)

l ike nha bạn!Thank you

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12 tháng 7 2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả 142 con đều là gà, khi đó số chân là:

142 x 2 = 284 (chân)

Chênh lệch số chân so với đầu bài là:

338 - 284 = 54 (chân)

Cứ thay một con gà bằng một con lớn thì tổng số con không thay đổi và số chân tăng lên 2. Vậy số con gà cần phải thay bằng con lợn để số chân trùng khớp với đầu bài là:

54 : 2 = 27 (con)

Vậy số con lợn là: 27 (con)

Và số con gà là: 142 - 27 = 115 (con)

Đọc tiếp...
hakiri soma *[ RBL ]* Bastkoo *{ Dino }* 19 tháng 6 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

vì có 142 gà và lợn nên

142.2=248(chân)

1 con lợn có 4 chân con gà có 2 chân chúng hơn nhau là

4-2=2(chân)

số chân còn thiếu so với đề bài là 

338-248=90(chân)

có số lợn là

90:2=45 (con)

số con gà là

142-45=97(con)

đáp số 97(gà)

45(lợn)

hok tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 9 tháng 6 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

#)Góp ý :

Mời bạn tham khảo : Câu hỏi của vân vân - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

link : https://olm.vn/hoi-dap/detail/88164780366.html

Mình sẽ gửi link này về chat nhé ^^

P/s : Nếu là góp ý thì k sao chứ ???

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 2 tháng 4 2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1kg táo: 6500đ

1kg cam: 5000đ

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 8 tháng 6 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

1 kg táo: 6500 đ

1 kg cam: 5000 đ

=)) Học tốt ~

Đọc tiếp...
Vanh leg (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 8 tháng 6 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

1 kg táo ;6500đ

1kg cam ;5000đ

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
gv 23 tháng 9 2014 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

A + B + 60 = 51 x 3

=> A + B = 51 x 3 - 60 = 93

Nếu gấp cả A và B lên 3 lần thì tổng trên cũng sẽ gấp 3 lần.

Vậy 3 lần A cộng với 3 lần B = 93 x 3 = 279   (3.A + 3.B =279)

Theo đầu bài thì giảm A đi 2 lần và gấp 3 lần B thì tổng là 174  (A/2 + 3.B = 174)

Hai tổng trên có chung 3 lần B (3.B)

=> Chênh lệch giữa hai tổng trên là 3.A - A/2 = 279 - 174

=> (3 - 1/2).A  = 105

     5/2 A =105

    A = 105 : 5/2 = 105 x 2/5 = 42

=> B = 93 - A = 93 - 42 = 51 

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 6 tháng 6 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số A và B là:

51 x 3 - 60 = 93

Ta có PT sau:

\(\hept{\begin{cases}a+b=93\\\frac{a}{2}+3b=174\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3a+3b=279\left(1\right)\\\frac{a}{2}+3b=174\left(2\right)\end{cases}}}\)

Lấy (1) trừ (2)

       3a + 3b = 279

-   

       a/2 + 3b = 174

-------------------------------

    5/2. a        = 105

           a        = 42

          b         = 93 - 42 = 51

                     Đ/S: 42 và 51 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: