Giúp tôi giải toán


nguyen thi thanh hien 01/05/2017 lúc 13:10

          4-1 = 15

           5-1 =24

nguyen minh duc 01/05/2017 lúc 13:13

mong bạn thực hiện như đã nói nhé 

1 - 1 = 0 nghĩa là  1 x 1 - 1 = 0 

2 - 1 = 3 nghĩa là 2 x 2 - 1 = 3 

3 - 1 = 8 nghĩa là 3 x 3 - 1 = 8 

4 - 1 = 15 nghĩa là 4 x 4 - 1 = 15 

5 - 1 = 24 nghĩa là 5 x 5 - 1 = 24 

đúng 100% 

Đỗ Thị Thanh Lương 01/05/2017 lúc 13:11

4 - 1 = 15 và 5 - 1 = 24.
Quy luật: Bình phương số đầu và trừ đi 1 sẽ ra kết quả.
Cụ thể:
1.1 - 1 = 0
2.2 - 1 = 3...
4.4 - 1 = 15
và 5.5 - 1 = 24.

Ninja Bóng Tối 21/04/2017 lúc 15:09

Gà = 22 con

Chó = 14 con

Đúng 100%

Chúc bạn học giỏi !

Ad Dragon Boy 21/04/2017 lúc 15:15

14 chó

22 gà

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Chuyên gia về Toán 22/05/2017 lúc 20:00

-Chào bạn Chú Tiểu!

-Mình là Chuyên gia về Toán,mình xin trình bày với bạn một cách làm khác (Không phải giả thiết tạm nhưng đúng 100%):

                                                                                      Bài làm:

Gọi số con gà là x, số con chó là y => x + y = 36 => y = 36 - x (*)

Lại có: Chó có 4 chân,gà có 2 chân => 2x + 4y = 100.Thay (*) vào y:

 => 2x + 4y = 2x + 4.(36 - x) = 100 => 2x + 144 - 4x = 100 => 144 - 2x = 100

=> 144 - 100 = 2x => 2x = 44 => x = 22 => y = 36 - 22 = 14

Vậy số gà là 22 con, số con chó là 14 con!

Nếu bạn ko hiểu cũng không sao,Chúc bạn học tốt! :D

nguyễn thùy linh 28/11/2016 lúc 19:27

bạn làm được chưa

Bùi Thị Minh Anh 18/04/2017 lúc 20:48
bn ơi mk hỏi lớp 4 bn đã được học giả thiết tạm rồi á mk lớp 5 ma hôm qua đi học nhà cô mới được học nè
hoangcongbay 18/04/2017 lúc 20:46

có 1 người đàn ông 

có 1 người đàn bà 

có 2 em bé

k cho mình nhé 

đúng 100%

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:16

Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:

6 x 18 = 108 ( tấn )
Số tấn so với thực tế dôi ra là:
108 - 101 = 7 ( tấn )
Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
Số xe 5 tấn là:
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là:
5 x 7 = 35 ( tấn )
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
101 - 35 = 66 ( tấn )
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
Số xe 6 tấn là:
18 - 7 = 11 ( xe )
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
6 x 11 = 66 ( bánh )
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
78 - 66 = 12 ( bánh )
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
Vậy số xe 8 bánh là:
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
Số xe 6 bánh là:
11 - 6 = 5 ( xe )
Đáp số:
7 xe 4 bánh chở 5 tấn
5 xe 6 bánh chở 6 tấn

thien ty tfboys 28/05/2015 lúc 09:55

Giả sử tất cả là xe 6 bánh thì tổng số bánh xe là:

6 x 15 =90 ( banh )

Bánh xe thừa ra là :

90 - 84 = 6 (banh )

Sở dĩ thừa ra 6 bánh vì mỗi xe bốn bánh đã tăng lên :

6 - 4 = 2 ( banh )

​Vậy có số xe 4 bánh là :

6 : 2 =3 (xe ) 

​Có tổng số xe 6 bánh là  :

15 - 3 =12 (xe )

Số tấn hàng ma xe 6 bánh cho duoc la :

121 -3 x 5 = 106 ( tan )

​Số tân hụt đi so với thực tế là  :

106 - 96 = 10 ( tan )

Sở dĩ  hụt đi 10 tấn vì mỗi xe 10 tấn đã hụt đi là :

10 - 8 = 2 ( tan )

Có số xe 6 bánh cho 10 tấn là :

10 : 2 =5 ( xe )

​Số xe 6 bánh chở 8 tấn là :

12 - 5 = 7 ( xe ) 

DS :7 xe

 

luu ngoc son 15/11/2016 lúc 19:56

1 đội xe gồm 15 ô tô gồm 3 loại: loại 4 bánh chở được 5 tấn, loại 6 bánh chở được 8 tấn và loại 6 bánh chở được 10 tấn. Đội xe đó có thể cùng chở 1 lúc 121 tấn hàng. Hỏi mỗi loại ô tô có mấy chiếc, biết rằng đếm được có tất cả 84 banh xe?

Dich Duong Thien Ty 01/07/2015 lúc 09:29

Lớp có 5 tổ, số người mỗi tổ bằng nhau nên số học sinh chia hết cho 5.

Số học sinh chia hết cho 5, nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 nên số học sinh là 45 HS.

* Ta dùng pp "Giả thiết tạm để giải)

Giả sử cả lớp mỗi HS đều trồng được 4 cây thì số cây trồng được là:

45 x 4 =180 (cây)

Số cây hụt đi là:

220 - 180 = (40 cây)

Số cây chênh lệch giữa HS trồng 6 cây và 4 cây là:

6 - 4 = 2 cây

Số học sinh trồng 6 cây là: 

40 : 2 = 20 HS

Số học sinh trồng 4 cây là:

45 - 20 = 25 HS

ĐS: 20 HS; 25 HS

Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 09:31

Bài mình nè :

Lớp có 5 tổ mà số học sinh mỗi tổ bằng nhau

=> số học sinh là 1 số chia hết cho 5 
Mặt khác: số học sinh ít hơn 50 nhưng nhiều hơn 40

=> số học sinh của lớp là 45 học sinh 
Giả sử tất cả các bạn trồng 4 cây đều trồng được 6 cây khi đó số cây trồng được là: 
6 x 45=270 cây 
Cứ thay 1 bạn 4 cây bằng 1 bạn 6 cây thì số cây tăng lên: 6-4=2 cây 
=> số học sinh trồng đuọc 4 cây là: (270-220) :2 =25 bạn 
=> số bạn trồng được 6 cây là: 45-25=20 bạn

tran kien phong 21/02/2017 lúc 20:25

20hs va 25hs

Nguyễn Anh Kim Hân 28/05/2015 lúc 09:34

Giả sử 500 vé đều là loại vé 30000 đồng thì tổng số tiền thu được là :

30 000 x 500 = 15 000 000 ( đồng )

Vậy số tiền nhiều hơn số tiền thực tế là :

15 000 000 - 11 200 000 = 3 800 000 ( đồng )

Nếu thay 1 vé 30 000 bằng 1 vé 20 000 thì mỗi lần thay giảm đi là :

30 000 - 20 000 = 10 000 ( đồng )

Vậy số vé loại 20 000 đồng là :

3 800 000 : 10 000 = 380 ( vé )

Số vé loại 30 000 đồng là :

500 - 380 = 120 ( vé ) 

giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:26

Gọi số vé 20 000 đ , 30 000 đ lần lượt là a vé , b vé

Ta có:

     a+b = 500 => 20 000 x a +20 000 x b = 10 000 000  [1] 

20 000 x a +30 000 x b = 11 200 000 [2]

Lấy [2]- [1] => 10 000 x b = 1 200 000

                          => b= 120 => a= 500-120=380

Vậy có 380 vé 20 000 đồng , 120 vé 30 000 đồng.

 

kiệt đẹp trai 03/08/2015 lúc 12:00

Giả sử tất cả 17 cái xe đều là taxi thì có:

17.4=68

Thừa:

68-62=6(bánh)

Số xe lam là:

6:1=6(chiếc)

Số xe taxi là:

17-6=11(chiếc)

l ike mình nha

Huỳnh Thị Minh Huyền 14/08/2015 lúc 20:35

giả sử tất cả đều là xe taxi thì có số bánh là

17x4=68(bánh )

thì số bánh thừa ra 

68-62=6(bánh)

số bánh 1 xe lam  hơn 1 xe lam là

4-3=1(bánh)

số bánh xe lam là

6:1=6(xe)

số xe ta xi là

17-6=11(xe)

ĐS

Ngô Duy Khánh 29/09/2016 lúc 18:57

Dao Huong Giang ♥ Kiệt Đẹp Trai ☺(^_^)

Lùi Văn Tiến 26/02/2015 lúc 09:15

ga co 2 chan cho co 4 chan vay neu ta gia thuyet ga 5 con , cho 4 con vay thi :

2 x 5 = 10 ( chan )

4 x 4 = 16 ( chan )

10 + 16 = 26 ( chan )

ga lai hon cho 1 con, dung voi so ta gia thuyet (  5 - 4 = 1 ai cung biet)

Dap so : 5 con ga 4 con cho

Yasuo 02/03/2017 lúc 09:28

5 con gà 4 con chó

Duy An 25/04/2017 lúc 21:48

5 con gà và 4 con chó

Edogawa Conan 16/04/2017 lúc 09:05

Nếu tất cả đều là gián thì có số chân tất cả là:

6 x 60= 360(chân)

Số chân tăng lên là:

360 - 160 = 200(chân)

Có số con chuột là:

200 : 4 =50(con)

Có số con gián là:

60 - 50=10(con)

Vậy có 50 con chuột

10 con gián

Phan Hà 31/07/2015 lúc 07:48

Giả sử 20 câu đều đúng thì số điểm là:    20  x  10    =  200 (điểm)

Số điểm sẽ tăng so với thực tế là:             200  -  148  = 52 (điểm)

Câu trả lời đúng nhiều hơn câu trả lời sai là:  10   +  3  =  13 (điểm)

Số câu sai là   :                                                 52  :  13  =  4 (câu)

Số câu đúng là:                                                20   -   4   = 16 (câu)

Đặng Phương Thảo 31/07/2015 lúc 07:48

Gọi số câu trả lời đúng là a

Thí sinh trả lời 20 câu nên số câu sai là 20 - a

Số điểm được cộng của thí sinh đó 10 . a

Số điểm bị trừ cuả thí sinh đó 3 . (20-a) = 60 - 3.a

Tổng điểm của thí sinh là: 

       10 . a - (60 - 3.a) = 148

=> 10 . a - 60 + 3.a = 148

=> (10 + 3) .a = 60 + 148

=> 13.a = 208

=> a = 16

=> Số câu trả lời đúng là 16

Số câu trả lời sai là:

20 - 16 = 4 (câu)

ĐS:_____________________

Tiến Toàn 21/07/2015 lúc 14:04

với lại cũng thanks nha

 

Nữ Hoàng Toán Học 23/04/2017 lúc 13:45

Trả lời đúng 11 câu nha !

Sorry bạn vì mk ko biết cách làm .

nha !!

Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/04/2017 lúc 21:08

12 nha

Nguyễn Thị Thu Phương 03/01/2017 lúc 16:49

giả sử tất cả được 9 điểm 

Ta có 9x45=405 điểm

Trịnh Hữu Minh Quân 28/02/2015 lúc 16:09

giả sử tất cả được 9  điểm 

Ta có : 9 nhân 45 ra 405 điểm 

sở dĩ được 405 điểm vì 1 học sinh có bài kiểm tra tăng lên 1điểm là 9 - 8= 1 điểm

a

Son Goku 15/01/2016 lúc 21:21

giả sử tất cả đươc 8 điểm 

Ta có tổng số điểm lúc này la 8 nhân 45 =360 điểm.Được 360 điểm vì có bài giảm 9-8=1 điểm 

Số điểm giảm đi là 379-360=19 điểm.

Số học sinh đươc 9 điểm là 19 học sinh .số hoc sinh 8 điểm là 45-19=26 học sinh

Trần thị Loan Quản lý 30/03/2015 lúc 23:11

Theo đề bài, vận tốc đi xe đpaj gấp 3 lần vận tốc đi bộ

Ta có:trên cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian, do đó

Nếu quãng đường người đó đã đi bộ chuyển sang đi xe đạp thì thời gian  đi bằng xe đạp sẽ ít hơn 3 lần thời gian đi bộ

thời gian đi xe đạp quãng đường đầu đó là: 45 : 3 = 15 phút = 0,25 giờ

Như vậy, nếu đi hết quãng đường AB bằng xe đạp thì người đó đi mất thời gian là: 0,25 giờ + 1 giờ =  1,25 giờ

Vận tốc đi xe đạp là: 15 : 1,25 = 12 km/giờ

vận tốc đi bộ là: 12 : 3 = 4 km/h

45 phút = 0,75 giờ

Quãng đường người đó đi bộ là: 4 x 0,75 = 3km

ĐS: 3km

 

Yuri 30/03/2015 lúc 22:41

mình cũng không làm được bài này

Vo Thi Mai Linh 29/03/2017 lúc 10:57

3 km nha các bạn .

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 24/05/2015 lúc 20:52

Giá tiền 1 cắt bán đắt hơn giá tiền của 1 cái ghế 226 000 đồng , nên nếu mua 4 cái bàn và 4 cái ghế thì người đó phải trả thêm 226 000 đồng.Do đó số tiền mua 4 cái bàn và 4 cái ghế là :

1 414 000 + 226 000 = 1 640 000 ( đồng )

Vậy giá mua 1 cái bàn và 1 cái ghế là :

 1 640 000 : 4 = 410 000 ( đồng )

Giá tiền mua 1 cái ghế là :

( 410 000 - 226 000 ) : 2 = 92 000 ( đồng )

Giá tiền 1 cái bàn là :

92 000 + 226 000 = 318 000 ( đồng )

                          Đáp số : ghế : 92 000 đồng

                                       bàn : 318 000 đồng

Thỏ Bông 12/04/2017 lúc 18:07

318 000

Văn Quốc Anh 22/02/2017 lúc 11:24

giá mot cai ban la 318000 gia mot cai ghe la 92000

Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 08:11

 C1: Điểm cao nhất đạt được là: 35.20=700 
Điểm cao nhất đạt được sau khi giải 8 bài toán là: 8.20=160 
Mà HS đó chỉ được 8.5=40 (điểm) sau khi giải 8 bài toán nên đã mất đi: 160-40=120 (điểm) 
Số điểm tối đa đạt được sau khi HS đó được giải được 8 bài toán: 700-120=580 (điểm) 
Mà HS sau khi giải 35 bài chỉ có 135 điểm nên 35-8=27 (bài) còn lại đã mất đi: 
580-130=450 (điểm) 
Nếu HS đó có bài yếu, kém thì thay vì mất đi 20 điểm mà còn bị trừ 10 điểm nên mất đi: 20+10=30 (điểm) 
Số bài đạt điểm kém là: 450:30=15 (bài) 
Số bài đạt điểm giỏi là: 27-15=12 (bài) 
Vậy số bài giỏi là 12 bài; số bài yếu là 15 bài 

c2: gọi sô bài giỏi là a,yếu là b,cả 
trung bình và khá là c (a,b,c thuộc N*;c=8).theo bài ra ta có:a+b+c=35 <-> a+b+8=35 <-> a+b=27 <-> a=27-c (1) 
lại có 20a+8*5-10c=130 
<->20a-10c=90 
<->2a-c =9 (2) 
thay (1) vào (2) -> 2*(27-c)-c=9 
<-> 54-3c =9 
<-> c =15 
-> a =12 
Vậy số bài giỏi là 12 bài, số bài yếu là 15 bài.

Doremon 11/04/2016 lúc 06:12

Goi so bai dat loai gioi la x

Ta co 35 -8- x=27-x so bai dat loai yeu kem ma theo bai ra ta co tong diem thuong la 130

suy ra 20.x +8.5-(27-x).10=130

x=12

suy ra co 12 bai dat loai gioi

So bai dat loai yeu kem la

27 - 12 =15

Vay co 12 bai loai gioi ,15 bai yeu kem

Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 12:06

Giả sử cả 20 ván Long đều thắng thì số điểm của Long sẽ là :

                                      20 x 10 = 200 (điểm)

Số điểm dư ra là :

                                      200 – 150 = 50 (điểm)

Số điểm dư ra vì ta đã thay 1 ván thua bằng 1 ván thắng. Mỗi lần thay 1 ván thua bằng 1 ván thắng thì số điểm dư ra là :

                                      10 + 15 = 25 (điểm )

Số ván Long bị thua là :

                                      50 : 25 = 2 (ván)

Long thắng được số ván là :

                                      20 – 2 = 18 (ván)

                                        Đáp số : 18 ván.

Nguyễn Phương Thảo 17/01/2017 lúc 11:23

kết quả chính xác là 18 ván

hôm nay cô giáo vừa dạy

Nguyễn Thị Thanh Nhã 15/01/2017 lúc 10:43

18 ván nhé!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: