Giúp tôi giải toán và làm văn


Đức 22092007 11/01/2019 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đức 22092007 11/01/2019 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đức 22092007 11/01/2019 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
TRần hương trang 05/04/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

nếu Hà tháng cả 30 ván thì được số điểm tối đa là 3*30=90 điểm. Nhưng số điểm mà Hà chưa dành được tối đa là 90-65=25 điểm 
Mà mỗi ván thua Hà bị trừ 2 điểm và ko được nhận 3 điểm nên mỗi ván thua ko nhận được 3+2=5 điểm
 số ván thua là 25:5 =5ván
 số ván thắng 30-5=25 ván

Đọc tiếp...
TRần hương trang 05/04/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

25 vÁn tháng

5 ván thua

Đọc tiếp...
TRần hương trang 05/04/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

nếu Hà thắng cả 30 ván thì được 30*3= 90 điểm . Nhưng Số điểm chưa nhận được tối đa là 90-65=25 điểm

mà mỗi ván thua bị trừ 2 điểm và không được cộng 3 điểm nên số điểm ko nhận được sau mỗi ván thua là 3+2=5 diểm

số ván thua là : 25/5=5 ván 

số ván tháng là 30-5=25 ván

Đọc tiếp...
Trâm Anh 24/10/2014 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Nếu tất cả đều là chó thì tổng số chân là : 36 * 4 = 144 ( chân )

Số gà là : ( 144 - 100 ) : 2 = 22 ( con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( con )

  ĐS : Gà : 22 con

         Chó : 14 con

 

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Yen Nhi 18/10/2014 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

giả sử mỗi con chó chỉ đứng bằng 2 chân sau và co hai chân trước lên. Thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả.                               Lúc đó, 36 con có :                                                           2 x 36 = 72 (chân)                                             Vâỵ số chân co lên là:                                                     100 - 72 = 28 (chân)                                           Suy ra số chó là :                                                              28 : 2 = 14 (con)                                                Số gà  là :                                                                        36 - 14 = 22 (con)

Đọc tiếp...
Huynh Thien Tam 19/12/2015 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Giá 36 con đều là số chân bị hụt là:

36 X 2= 72 (cái chân)

Số chân mỗi con chó bị hụt là:

4 -2=2 (cái chân)

Số con gà là: 

(100 -72):2=14(con)

Số con chó là:

36 -14=22(con)

        Đáp số: gà:14 con

                    chó:22 con

     tick tôi đi, nếu ai không tin cứ thử ,làm đi xin mời.

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Toàn 25/06/2015 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Gọi x y z lầ lượt là gói kẹo gồm loại 0,5 kg, 0,2 kg và 0,1 kg 

Theo bài ra ta có : x+y+z=48

                            0,5x+0,2y+0,1z=9(giả thiết khối lượng 48 gói là 9 kg)

                           3y-z=0(giả thiết số gói 0,1 kg gấp 3 lần số gói 0,2 kg)

 Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn ta tìm được x=8 y=10 z=30

   .................thế là xong tôi cũng là Hà Ngọc Sơn...............

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn xuân tuấn anh 06/12/2018 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

 7 bút mực  5 bị =160000 đồng    thấy bằng 14  mực  10 bỉ  =     320000                                                                                                             3 mức 2 bị =69000 đòng                thay bằng  15 mức  và  10 bí=345000                                                                                    bút mực có giá tiền là: (345000- 320000) : ( 15- 14)= 25000                                                                                                                   bút bi có giá tiền là: (25000 x 3- 69000): 2 = 3000                                                                                                                                        bi 3000                                                                                                                                                                                            muc 25000

Đọc tiếp...
Cao Anh Hoang 06/12/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

5k mối làm

Đọc tiếp...
Ngyễn Vũ trà My 06/12/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

ghi cách làm ra đi bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Kim Hân 28/05/2015 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Giả sử 500 vé đều là loại vé 30000 đồng thì tổng số tiền thu được là :

30 000 x 500 = 15 000 000 ( đồng )

Vậy số tiền nhiều hơn số tiền thực tế là :

15 000 000 - 11 200 000 = 3 800 000 ( đồng )

Nếu thay 1 vé 30 000 bằng 1 vé 20 000 thì mỗi lần thay giảm đi là :

30 000 - 20 000 = 10 000 ( đồng )

Vậy số vé loại 20 000 đồng là :

3 800 000 : 10 000 = 380 ( vé )

Số vé loại 30 000 đồng là :

500 - 380 = 120 ( vé ) 

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28/05/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Gọi số vé 20 000 đ , 30 000 đ lần lượt là a vé , b vé

Ta có:

     a+b = 500 => 20 000 x a +20 000 x b = 10 000 000  [1] 

20 000 x a +30 000 x b = 11 200 000 [2]

Lấy [2]- [1] => 10 000 x b = 1 200 000

                          => b= 120 => a= 500-120=380

Vậy có 380 vé 20 000 đồng , 120 vé 30 000 đồng.

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 02/04/2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1kg táo: 6500đ

1kg cam: 5000đ

Đọc tiếp...
Đỗ Mai Linh 24/11/2018 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

Trần Mai Linh:bn giống tên mk nhưng khác họ.

Đọc tiếp...
nguyen khac manh quynh 28/03/2016 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

1 kg tao 6500 

1kg cam 5000

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 24/07/2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích của 1kg táo bằng thể tích của mận là: 
21 : 14 = 1,5 ( kg ) 
Nếu sọt đựng toàn táo thì chỉ nặng 14kg. 
Nếu thay thế 1kg táo bằng 1,5kg mận thì sọt sẽ nặng thêm là: 
1,5 - 1 = 0,5 ( kg ) 
Từ 14kg lên 18kg, sọt đã nặng thêm là: 
18 - 14 = 4 ( kg ) 
Vậy ta đã thay thế táo bằng khối lượng mận là: 
4 : 0,5 = 8 ( kg ) 
Khối lượng táo trong sọt là: 
14 - 8 = 6 ( kg ) 
Khối lượng mận trong sọt là: 
18 - 6 = 12 ( kg ) 
Số tiền bán cho mỗi lọai là: 
300000 : 2 = 150000 ( đồng ) 
Giá tiền mỗi kg táo là: 
150000 : 6 = 25000 ( đổng ) 
Gíá tiển mỗi kg mận là: 
150000 : 12 = 12500 ( đồng ) 
Đáp số: 
Táo: 25000 đồng 
Mận: 12500 đồng

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Một xe taxi có 4 bánh còn một xe lam chỉ có 3 bánh thôi. 
Do đó ta giả sử số xe taxi cũng ít bằng số xe lam thôi thì khi đó số bánh taxi giảm đi 9x4=36 bánh xe và số bánh xe taxi chỉ hơn số bánh xe lam là 6 bánh. 
Mỗi xe taxi hơn mỗi xe lam 1 bánh nên hơn 6 bánh có nghĩa là có 6 xe taxi, vậy thật tế có 6+9=15 xe taxi và có 6 xe lam. 

Đọc tiếp...
Aira Lala 28/08/2016 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Giả sử có 19 xe taxi thì số xe lam là:

19 - 9 = 10 (xe)

Hiệu số bánh xe taxi và số bánh xe lam lúc này là:

19 x 4 - 10 x 3 = 46 (bánh xe)

Nếu ta bớt đi 1 xe taxi và 1 xe lam thì hiệu số xe taxi và xe lam không thay đổi nhưng hiệu số bánh xe sẽ giảm đi:

4 - 3 = 1 (bánh xe)

Từ 46 xuống 42 giảm:

46 - 42 = 4 (bánh xe)

Vậy số xe taxi cũng là số xe lam phải bớt đi là:

4 : 1 = 4 (xe)

Do đó số xe taxi là:

19 - 4 = 15 (xe)

Đáp số: 15 cái xe

Đọc tiếp...
Trần Xuân Nghi 15/07/2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Có 15 xe taxi và 6 xe lam.

Đọc tiếp...
✔ Ngộ Khỉ ✔ 04/11/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Chuyến 1 gánh đc số viên là 

               570 : 25 = 114/5 

Số viên gạch mỗi chuyến là : 

                 12 x 20 = 240 

                    Đáp số : 240 viên 

Đọc tiếp...
Phạm Gia Hân 04/11/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

hai cha con nha.Mình viết nhầm

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 15/07/2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

3 chiếc ô tô con nhiều hơn có số bánh là: 4 x 3 = 12 (bánh) 
Số xe còn lại ( ô tô con bằng ô tô tải) có số bánh là : 132 - 12 = 120 (bánh) 
Số bánh ô tô con có 6 phần thì số bánh ô tô tải có 4 phần như thế, và tổng số phần đó là: 
6 + 4 = 10 (phần) 
Mỗi phần có số bánh là : 120 : 10 = 12 (bánh) 
Số ô tô tải là : 12 x 6 : 6 = 12 (ô tô) 
Số ô tô con là: 12 + 3 = 15 (ô tô) 
Đáp số: Số ô tô tải là : 12 ô tô 
Số ô tô con là: 15 ô tô 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Thành 31/10/2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

12 car.

k yourself.

Ok

Đọc tiếp...
trần như 15/03/2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Giả sử chó cũng có 2 chân như gà thì có số chân là:

                          36x2=72(chân)

        Số chân bị thiếu đi là

           100-72=28(chân)

-Vì đã giả sử chó cũng cũng có 2 chân như gà nên có số con chó là

             28:2=14(con chó)

Có số con gà là:

   36-14=22(con gà)

Đọc tiếp...
trần như 15/03/2015 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1 con gà có 2 chân, 1 con chó có 4 chân.

Giả sử 36 con đều là gà thì có số chân là : 36 x 2 = 72 ( chân )

Số chân bị thiếu là : 100 - 72 = 28 ( chân )

Số chân bị thiếu là do ta đã thay 1 số con gà bằng 1 số con chó.

Nếu thay 1 con gà bằng một con chó thì số chân tăng lên là : 4 - 2 = 2 ( chân )

Số lần thay hay số con chó là : 28 : 2 = 14 ( con )

Số con gà là : 36 - 14 = 22 ( con )

                                Đáp số: 14 con chó và 22 con gà.

Đọc tiếp...
trần như 15/03/2015 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Giả sử chó cũng có 2 chân như gà thì có số chân là:

                          36x2=72(chân)

        Số chân bị thiếu đi là

           100-72=28(chân)

-Vì đã giả sử chó cũng cũng có 2 chân như gà nên có số con chó là

             28:2=14(con chó)

Có số con gà là:

   36-14=22(con gà)

Đọc tiếp...
Ad Dragon Boy 21/04/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

14 chó

22 gà

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Ninja Bóng Tối 21/04/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gà = 22 con

Chó = 14 con

Đúng 100%

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
Chuyên gia về Toán 22/05/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

-Chào bạn Chú Tiểu!

-Mình là Chuyên gia về Toán,mình xin trình bày với bạn một cách làm khác (Không phải giả thiết tạm nhưng đúng 100%):

                                                                                      Bài làm:

Gọi số con gà là x, số con chó là y => x + y = 36 => y = 36 - x (*)

Lại có: Chó có 4 chân,gà có 2 chân => 2x + 4y = 100.Thay (*) vào y:

 => 2x + 4y = 2x + 4.(36 - x) = 100 => 2x + 144 - 4x = 100 => 144 - 2x = 100

=> 144 - 100 = 2x => 2x = 44 => x = 22 => y = 36 - 22 = 14

Vậy số gà là 22 con, số con chó là 14 con!

Nếu bạn ko hiểu cũng không sao,Chúc bạn học tốt! :D

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: