Giúp tôi giải toán


Nga Nguyễn 24/02 lúc 19:49

a)\(x^2-3x-5⋮x-3\)

\(x\left(x-3\right)-5⋮x-3\)

\(\Rightarrow5⋮x-3\)

\(\Rightarrow x-3\in\left\{.........\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{........\right\}\)

b)\(2x-2+3x+2⋮x=1\)

\(2\left(x+1\right)-4+3\left(x+1\right)-1⋮x+1\)

\(5\left(x+1\right)-5⋮x=1\)

\(\Rightarrow5⋮x+1\)

c)\(\left|5-2x\right|=17\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5-2x=17\\5-2x=-17\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-12\\2x=22\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-6\\x=11\end{cases}}\)

Mà \(x\le6\Rightarrow x=-6\)

pikachu 24/02 lúc 19:40

Giúp mk với  k cho 3

Đinh Đức Hùng CTV 24/02 lúc 13:10

Xét x < 2012 ta có :

2012 - x + 2013 - x = 2014 <=> 4025 - 2x = 2014 <=> 2x = 2011 => x = 1005,5

Xét 2012 ≤ x < 2013 ta có :

x - 2012 + 2013 - x = 2014 <=> 1 = 2014 ( loại )

Xét x ≥ 2013 ta có :

x - 2012 + x - 2013 = 2014 <=> 2x - 4025 = 2014 <=> 2x = 6039 => x = 3019,5

Vậy x = { 1005,5 ; 3019,5 }

Đỗ Thị Hương Giang 24/02 lúc 13:04

Cho mk cách làm đi mk k cho nhé.Kb đi nha^-^

Đỗ Thị Hương Giang 24/02 lúc 13:11

Ths nhé pn Đinh Đức Hùng gửi lời mời kb chi mk nhé

Đinh Đức Hùng CTV 22/02/2017 lúc 19:46

Xét \(x\ge1\) Ta có :

\(x-1+x+3=4\)

\(\Leftrightarrow2x+2=4\)

\(\Leftrightarrow x+1=2\)

\(\Rightarrow x=1\)

Xét \(1>x\ge-3\) Ta có :

\(1-x+x+3=4\)

\(\Leftrightarrow4=4\) (loại)

Xét \(x< -3\) ta có :

\(1-x-x-3=4\)

\(\Leftrightarrow-2-2x=4\)

\(\Leftrightarrow2x=-6\)

\(\Rightarrow x=-3\)

Vậy x = 1 hoặc x = - 3

Nguyễn Việt Anh 22/02/2017 lúc 18:36

x = 1 nhá.............

Vũ Tấn Long 22/02/2017 lúc 18:32

x = 0 

Tk cho mik nha

chúc bạn học giỏi

Phạm Đặng Tấn Dũng 12/04/2016 lúc 22:20

vì vế trái mỗi số luôn lớn hơn hoặc bằng 0 nên tổng lớn hơn hoặc bằng 0

=>5x-10 dương=>x dương x>2

vì x dương như lập luận thì có thể phá dấu

x+1+x-2+x+7=5x-10

3x+6=5x-10

3x=5x-10-6

2x=16

x=8

chúc học tốt

Seira Nguyễn 21/02/2017 lúc 21:01

| x + 7 | = 8

=> x + 7 = 8 hoặc x + 7 = -8

TH1 : x + 7 = 8

          x       = 8 - 7

          x        = 1

TH2 : x + 7 = -8

          x       = -8 - 7

          x       = -15

Vậy x = 1 ; x = -15

Ủng hộ nhé ! 

Phạm Lan Phương 21/02/2017 lúc 21:02

\(\left|x+7\right|=8\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+7=8\\x+7=-8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8-7\\x=-8-7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\in Z\\x=-1\in Z\end{cases}}\)

vậy x=1 hoặc x=-1

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 21/02/2017 lúc 21:01

/ x + 7 / = 8

Xét x + 7 = 8

     x = 8 - 7

     x = 1

Xét x + 7 = - 8

     x = - 8 - 7

     x = - 15

Vậy x = 1 

hoặc x = - 15

Uzumaki Naruto 17/02/2017 lúc 22:43

b)Ta có:|2x+1|=2x+1=-(2x+1)
=>2x+1=3x-2=>x+x+1=x+x+x-2=>1=x-2=>x=3

-(2x+1)=3x-2=>-(x+x+1)=3x-2=>x-x-1=3x+2=>-1=3x-2=>3x=1=>x không phải số tự nhiên

Vậy x=3

nguyen kieu na 02/12/2014 lúc 20:19

các số có giá trị tuyên đối nhỏ hơn 10 là: -9;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

tổng các số đó là;lấy

-9+9+-8+8+-7+7+-6+6+-5+5+-4+4+-3+3+-2+2+-1+1+0=0

vì  tổng các số đối bằng 0

ủng hộ mình nha@@@@@@@@@@

Magic Super Power 15/11/2016 lúc 20:18

Vì các số đối của 10

mà số đối + giá trị số đối ấy = 0

=> Cũng bằng 0 nha

vu minh phuc 15/11/2016 lúc 20:16

dung roi

titanic 25/11/2016 lúc 20:12

Vì|2x-6| lớn hơn hoặc bằng 0

|3x+y| lớn hơn học bằng 0

nên GTLN của C=-18 khi và chỉ khi 2x-6=0 suy ra x=3 ;3x+y=0 suy ra y=-3.3=-9

soyeon_Tiểu bàng giải 24/08/2016 lúc 14:37

|x - 5| = 5 - x

=> 5 - x = x - 5 hoặc 5 - x = -(x - 5)

=> 5 + 5 = x + x hoặc 5 - x = -x + 5

=> 10 = 2x hoặc x < hoặc = 5

=> x = 5 hoặc x < 5 thỏa mãn đề bài

Đặng Quỳnh Ngân 24/08/2016 lúc 14:36

khỏi cần tisk chỉ cần bn hiu bai

th1: x-5 = 5-x

x = 2

th2: x-5 = -5+x vô số nghiệm

dinhkhachoang 16/02/2017 lúc 13:02

TA CÓ |X-2013|\(\ge\) = 0 

=>2014-|X-2013| PHẢI CÓ GT LỚN NHẤT

X-2013=0=>X=2013

VAAYJGTLN CỦA BIỂU THỨC LÀ 2014-|X-2013|

=2014-|2013-2013|

=2014-0=>GTLN LÀ 2014

phan thanh tam 11/02/2017 lúc 08:36

=2 nha ban 

chuc ban hoctot 

va gap nhieu thanh cong

His Girl Has The Right Tone 11/02/2017 lúc 08:32

2 k mk nha 

chuc ban hoc gioi

Phanđìnhquý 11/02/2017 lúc 08:32

=2 nha bạn

Tiểu thư Bạch Hậu 10/02/2017 lúc 20:20

49 : 12 = 4 dư 1

đúng 100%

các bạn 

ai tk mk

mk sẽ tk lại

Su Khểnh yêu Khải Khểnh 15/02/2017 lúc 12:46

4 ( dư 1 )

nguyễn khánh ly 10/02/2017 lúc 20:20

bằng 4 dư 1 nha

Tiểu Thư Họ Vũ 10/02/2017 lúc 15:17

có 900 số có 3 chữ số

tk mk nha

Là con gái thật tuyệt 10/02/2017 lúc 15:20

Số có 3 chữ số là từ 100 đến 999 

=> Có tất cả số có 3 chữ số là :

999 - 100 + 1 = 900 ( số )

Đáp số : 900 số

The Lonely Cancer 10/02/2017 lúc 15:16

Số các số có 3 chữ số là : 

         ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

Trần Thị Loan Quản lý 09/06/2015 lúc 22:57

Vì (2x - 1)2008 \(\ge\) 0 với mọi x

(y - \(\frac{2}{5}\))2008 \(\ge\) 0 với mọi y

|x + y - z| \(\ge\) 0 với mọi x; y ;z

=> (2x-1)2008+(y-\(\frac{2}{5}\))2008+|x+y-z| \(\ge\) 0 với mọi x; y ;z

Để (2x-1)2008+(y-\(\frac{2}{5}\))2008+|x+y-z|  = 0 

<=> (2x-1)2008 = 0 ; (y-\(\frac{2}{5}\))2008 = 0 ; |x+y-z| = 0

=> 2x -1  = 0 ; y -  \(\frac{2}{5}\)= 0 ; x+ y - z = 0

=> x = \(\frac{1}{2}\) ; y = \(\frac{2}{5}\) ; z = x + y = \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{9}{10}\)

KL:...

Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 22:37

Cậu cho bài này khó đấy !

dinhkhachoang 07/02/2017 lúc 12:43

a,ta co 

|x+4|+|y-2|=3

=>|x+4|=3=>x+4=3=>x=-1

=>|y-2|=3=>y-2=3=>y=5

b,|2x+1|+|y-1|=4

=>|2x+1|=4=>2x+1=4=>2x=-3=>x=-3/2

=>|y-1|=4=>y-1=4=>y=5

c,|3x|+|y+5|=5

=>|3x|=5=>3x=5=>x=5/3

=>|y+5|=5=>y+5=5=>y=0

c,

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: