Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Tài Bảo Châu (toán học) 24 tháng 7 2019 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

c) \(||x-1|-3|=5\)

TH1: \(|x-1|-3=5\)

\(\Leftrightarrow|x-1|=8\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8\\x-1=-8\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=9\\x=-7\end{cases}}}\)

TH2: \(|x-1|-3=-5\)

\(\Leftrightarrow|x-1|=-2\)( loại vì \(|x-1|\ge0;\forall x\))

Vậy \(x\in\left\{-7;9\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu (toán học) 24 tháng 7 2019 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

b) \(|x\left(x-3\right)|=x\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\left(x-3\right)=x\\x\left(x-3\right)=-x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2-3x=x\\x^2-3x=-x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2-4x=0\\x^2-2x=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\left(x-4\right)=0\left(1\right)\\x\left(x-2\right)=0\left(2\right)\end{cases}}\)

giải (1) 

\(x\left(x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=4\end{cases}}\)

giải (2) \(x\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=2\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{0;2;4\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu (toán học) 24 tháng 7 2019 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

a) \(x\left(x+1\right)=x\)

\(\Leftrightarrow x^2+x=x\)

\(\Leftrightarrow x^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Vậy x=0

Đọc tiếp...
Phan Minh Thiện 18 tháng 7 2019 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-y+1\right|=0\)

Vì \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0;\left|x-y+1\right|\ge0\)mà ​\(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-y+1\right|=0\Rightarrow x-\frac{1}{2}=0;x-y+1=0\)

\(x-\frac{1}{2}=0\)

\(x=0+\frac{1}{2}\)

\(x=\frac{1}{2}\left(1\right)\)

\(x-y+1=0\left(2\right)\)

Thay \(\left(1\right)\)vào \(\left(2\right)\),ta có:

\(\frac{1}{2}-y+1=0\)

\(\frac{1}{2}-y=0-1\)

\(\frac{1}{2}-y=-1\)

\(y=\frac{1}{2}-\left(-1\right)\)

\(y=\frac{3}{2}\)

Vậy\(x=\frac{1}{2};y=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ 18 tháng 7 2019 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

s/p : chắc sai

vì \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\)hoặc\(\left|x-y+1\right|\ge0\)

\(\left|x-\frac{1}{2}\right|\left|x-y+1\right|=0\)

nên  \(\left|x-\frac{1}{2}\right|0;\left|x-y+1\right|=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=0\\x-y+1=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=x-1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}-1=\frac{-1}{2}\end{cases}}}\)thay x=1/2 ở th2 nha

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 18 tháng 7 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left|x-\frac{1}{2}\right|\ge0\forall x\)

    \(\left|x-y+1\right|\ge0\forall x;y\)

=> \(\left|x-\frac{1}{2}\right|+\left|x-y+1\right|\ge0\forall x;y\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\hept{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=0\\x-y+1=0\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=x-1\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ 16 tháng 7 2019 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

2019-|x-2019| = x

=> |x-2019| = 2019 - x 

=> x - 2019 = 2019 - x           hoặc       x - 2019 = -2019 + x

=> x+x = 2019 + 2019                             x-x = -2019 + 2019

=> 2x =                                                       0 = 0

Vậy ..............

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 13 tháng 7 2019 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

D = |1 - 3x| - |2/5 - 2x| với x > 1/3

Với x > 1/3, ta có:

D = 1 - 3x - 2/5 - 2x (với x > 1/3)

D = -5x - 2/5 + 1

D = -5x - 3/5

=> D = -5x + 3/5

Đọc tiếp...
tth CTV 9 tháng 4 2019 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Không chắc lắm nha! Phần BĐT phụ mình có đc là nhờ sách nâng cao nên ms làm đc thôi!

Ta c/m BĐT phụ: \(\left|\sqrt{f^2+g^2}-\sqrt{h^2+k^2}\right|\le\sqrt{\left(f-h\right)^2+\left(g-k\right)^2}\) với f - h;g-k là hằng số. (1)

Bình phương hai vế,ta có: \(BĐT\Leftrightarrow f^2+g^2+h^2+k^2-2\sqrt{\left(f^2+g^2\right)\left(h^2+k^2\right)}\le f^2+h^2-2fh+g^2+k^2-2gk\)

\(\Leftrightarrow fh+gh\le\sqrt{\left(f^2+g^2\right)\left(h^2+k^2\right)}\) (2)

Nếu fh + gh < 0 thì (2) đúng

Nếu fh + gh >= 0 thì \(\left(2\right)\Leftrightarrow f^2h^2+g^2k^2+2fhgi\le f^2h^2+f^2k^2+g^2h^2+g^2k^2\)

\(\Leftrightarrow\left(fk-gh\right)^2\ge0\)(đúng)

Dấu "=" xảy ra fk = gh và fh + gk >= 0 (trích chứng minh BĐT ở sách 9 chuyên đề đại số THCS_ Vũ Hữu Bình)

Quay lại bài toán,ta có: \(P=\left|\sqrt{\left(x-2\right)^2+1^2}-\sqrt{\left(x+3\right)^2+2^2}\right|\)

\(\le\sqrt{\left(-5\right)^2+\left(1-2\right)^2}=\sqrt{25+1}=\sqrt{26}\)

Dấu "=" xảy ra khi 2(x-2) = 1(x+3) và (x-2)(x+3) + 1(x+3) >=0

Tức là x = 7 (t/m)

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam 17 tháng 12 2014 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Vì  l2x-1l và l1-2xl là hai số đối nhau 

Nên l2x-1l = l1-2xl 

Suy ra 2l2x-1l=8 hay l2x-1l=4

=> 2x-1=4 hoặc 2x-1=-4Vậy x=\(\frac{5}{2}\)hoặc \(\frac{-3}{2}\)

 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 29 tháng 12 2016 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

|2x - 1| và |1 - 2x| ko thể đối nhau đc 

Vì |2x - 1 | + |1 - 2x| = 8 cơ mà , nó có = 0 đâu

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 1 tháng 7 2019 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

a) Phương trình đã cho tương đương A(x) = a hay A(x) = -a

b) Phương trình đã cho tương đương A(x) = B(x) hay A(x) = -B(x)

c) Phương trình đã cho tương đương A(x) = B(x) hay A(x) = -B(x) (với B(x) >= 0)

d) Phương trình đã cho tương đương A(x) = 0 và B(x) = 0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: