Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Phi Hòa 05/06/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

                                                              Giải:                  

a/ Với mọi x, y \(\in\) Q ta luôn có \(x\le\left|x\right|và-x\le\left|x\right|\)               

\(y\le\left|y\right|và-y\le\left|y\right|\Rightarrow x+y\le\left|x\right|+\left|y\right|và-x-y\le\left|x\right|+\left|y\right|\)

\(hayx+y\ge-\left(\left|x\right|+\left|y\right|\right).\)                    

Do đó \(-\left(\left|x\right|+\left|y\right|\right)\le x+y\le\left|x\right|+\left|y\right|\)

Vậy \(\left|x+y\right|\le\left|x\right|+\left|y\right|\)

Lưu ý: ( Dấu " = " xảy ra khi xy \(\ge\) 0)                  

b/ Theo câu a ta có: \(\left|x-y\right|+\left|y\right|\ge\left|x-y+y\right|=\left|x\right|\Rightarrow\left|x-y\right|\ge\left|x\right|-\left|y\right|\)

b/

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/06/2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

a) Cả 2 vế không âm nên Bình phương 2 vế ta được:  

                                            |x + y|2 \(\le\) (|x| + |y|)2 

                                     <=>  (x+y)(x+y) \(\le\)(|x| + |y|). (|x| + |y|) 

                                     <=>  x2 + 2xy + y2 \(\le\)  x2 + 2.|x||y| + y2 

                                     <=> xy \(\le\) |xy| Điều này luôn đúng với mọi x; y

Vậy bất đẳng thức đa cho đúng. Dấu "= " khi |xy| = xy <=> x; y cùng dấu

b) Áp dụng câu a) ta có: |x - y| + |y| \(\ge\) |(x- y) + y| = |x| 

=> |x - y| \(\ge\) |x| - |y|

Dấu "= " xảy ra <=> (x- y) và  y cùng dấu 

 

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 05/06/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

a) Với mọi x,y thuộc Q ta luôn có x bé hơn hoặc bằng |x| và -x bé hơn hoặc bằng |x|

                                             y bé hơn hoặc bằng |y| và -y bé hơn hoặc bằng |y|

=>x+y bé hơn hoặc bằng |x|+|y| và -x-y bé hơn hoặc bằng |x|+|y| hay x+y lớn hơn hoặc bằng -(|x|+|y|)

Do đó -(|x|+|ý|) ≤ x+y ≤ |x|+|ý|

Vậy |x+y|  |x|+|y|             (đpcm)

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 27/08/2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Để A = / x - 2001 / + / x -1 / có giá trị nhỏ nhất thì / x -2001 / phải có giá trị nhỏ nhất 

Suy ra : x = 2001 

Thử lại :A =  / x - 2001 / + / x - 1 / = / 2001 -2001 / + / 2001 - 1 / = / 0 / + /2000/ = 2000 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 22/12/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Ta có : / 2001 - x / + / x  - 1 / \(\ge\)/ 2001 - x + x - 1 /

/ 2001 - x / + / x - 1 / > / 2000 /

/ 2001 - x / + / x - 1 / >  2000 

 Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2000 khi x = 1

Chúc bạn học tốt!!!!!

Đọc tiếp...
Duong Thi Thuy Ngan 13/12/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

neu A=0 thi xao ha bn Tin

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_5A 27/10/2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

0,75 = 75/100= 15/20= 3/4

ta có sơ đồ:

số bé: 3 phần

số lớn 4 phần

số bé là: 245:(3+4)x3= 105

số lớn là: 245-105=140

đáp số:...

k mk nhé

Đọc tiếp...
AE Hợp Lực 24/10/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Thời gian có hạn copy cái này hộ mình vào google xem nha :

https://lazi.vn/quiz/d/16491/nhac-edm-la-loai-nhac-the-loai-gi

Vào xem xong các bạn nhận được 1 thẻ cào mệnh giá 100k nhận thưởng bằng cách nhắn tin vs mình và 1 phần thưởng bí mật là chiếc áo đá bóng,....

Có 500 giải nhanh nha đã có 461 người nhận rồi

OKkk

Đọc tiếp...
Bùi Anh Khoa 23/10/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Giá trị tuyệt đối là khoảng cách từ số đó đến số 0 trên trục số

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 20/10/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

thanks!cool queen!

Đọc tiếp...
cool queen CTV 20/10/2018 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

giá trị tuyệt đối là khoảng cách từ 0 đến số đó

vd |5|=5

hoặc |-5|=5

và nên nhớ trị tuyệt đối của một số luôn lớn hơn hoặc bằng 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Khang 20/10/2018 lúc 23:04
Báo cáo sai phạm

Giải:

|x-4|=4-x

<=>x-4=4-x hoặc bằng-(4-x)=4+x

<=>x-x=4-4 hoặc x-x=4+4

<=>0x=4-4 hoặc 0x=4+4

<=>x thuộc tập hợp rỗng (x ko tìm được)

Đọc tiếp...
minecraft 16/10/2018 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

đúng đấy

Đọc tiếp...
Hoàng Trần Mai 16/10/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

sao Đội bảo vệ không gian cứ quát người khác thế , ít ra cũng phải trả lời hoặc hỏi gì đó chứ !

Đọc tiếp...
Đội Bảo Vệ Không Gian 16/10/2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

ngậm mồm

Đọc tiếp...
Roses Summer 16/10/2018 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

\(2x+\frac{2}{3}|=x-\frac{1}{5}\)

=>\(2x+\frac{2}{3}=x-\frac{1}{5}\)hoặc \(-\left(2x+\frac{2}{3}\right)=x-\frac{1}{5}\)

Trường hợp 1

\(2x+\frac{2}{3}=x-\frac{1}{5}\)

\(2x-x=-\frac{1}{5}-\frac{2}{3}\)

            \(x=-\frac{13}{15}\)

Trường hợp 2:

\(-\left(2x+\frac{2}{3}\right)=x-\frac{1}{5}\)

\(-2x-\frac{2}{3}=x-\frac{1}{5}\)

\(-2x-x=-\frac{1}{5}+\frac{2}{3}\)

         \(-3x=\frac{7}{15}\)

                \(x=\frac{7}{15}:\left(-3\right)\)

                \(x=-\frac{7}{45}\)

   Vậy :.....

Bạn tự viết kết luận nhé

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly CTV 15/10/2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+\left|x+3\right|=4x.\)

\(4x\ge0\Leftrightarrow x\ge0\)

\(\Rightarrow x+1+x+2+x+3=4x\)

\(3x+6=4x\)

\(3x-4x=-6\)

\(-1x=-6\)

\(x=6\)

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 15/10/2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

bn xét  khoảng

+ khoảng 1 : x < -3

+ khoảng 2 : \(-3\le x\le-2\)

+ khoảng 3 : \(-2< x\le-1\)

+ khoảng 4 : \(x>-1\)

theo mk là thế

Đọc tiếp...
tth CTV 15/10/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Do \(\left|a\right|\ge0\) nên:

\(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+\left|x+3\right|=4x\ge0\)

\(\Leftrightarrow x+1+x+2+x+3=4x\)

\(\Leftrightarrow3x+6=4x\Leftrightarrow x=6\)

Vậy x = 6

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly CTV 15/10/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|+2011\ge\left|x+100+x+200+x+300+x+400\right|+2011=\left|4x+\left(100+200+300+400\right)\right|+2011\)\(\Rightarrow\left|x+100\right|+\left|x+200\right|+\left|x+300\right|+\left|x+400\right|\ge\left|4x+1000\right|+2011\)

\(\Rightarrow A_{Min}=2011\Leftrightarrow\left|4x+1000\right|=0\Leftrightarrow4x+1000=0\Leftrightarrow4x=-1000\Leftrightarrow x=-250\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 15/10/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

\(A=|x+100|+|x+200|+|x+300|+|x+400|+2011\)

\(\ge|x+100+x+200+x+300+x+400|+2011\)

\(=|4x+1000|+2011\)

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi \(4x+1000=0\Leftrightarrow x=-250\)

=> Min A= 2011

Đọc tiếp...
bùi việt anh 11/10/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

nếu giá trị biểu thức của các giá trị tuyệt đối băng 0 thì các số hạng phải bằng 0

 xét :  \(x-\frac{1}{2}\)=0

          x=0+\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{1}{2}\)

xét  \(y+\frac{2}{3}\)=0

       y=0-\(\frac{2}{3}\)=\(\frac{-2}{3}\)

xét \(x^2\)+xz=0

      \(\frac{1}{2}^2\)+\(\frac{1}{2}\).z=0

       \(\frac{1}{2}.z=0\)-\(\frac{1}{2}^2\)

        \(\frac{1}{2}.z=0-\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}\)

         z=\(\frac{-1}{4}\):\(\frac{1}{2}\)

        z=\(\frac{-1}{2}\)

  vậy x=\(\frac{1}{2}\)  ;y=\(\frac{-2}{3}\)     ;z=\(\frac{-1}{2}\)

     

Đọc tiếp...
Lê Hương Lan 10/10/2018 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Tuyền 10/10/2018 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Ta có x - 1 = 2 hoặc x - 1 = -2

         x = 2+1            x = -2 -1

         x = 3                x = -3

Đọc tiếp...
truong xom 06/10/2018 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Vậy \(MAX_C=2\Leftrightarrow x\ge3\)  CÂU KẾT NHƯ VẬY ĐÓ

Đọc tiếp...
truong xom 06/10/2018 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

MẶC DÙ kết luận sai nhưng mik vẫn k 

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 06/10/2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

 sử dụng BĐT \(|x|-|y|\leq |x-y|\) với mọi \(x,y \in \mathbb{R}\)

Dấu bằng xảy ra khi \(y(x-y)\geq 0\)

Ta có:

\(C=|x-3|-|x-5|\leq |x-3-(x-5)|=2\)

\(\Rightarrow C\leq 2\)

Dấu bằng xảy ra khi \((x-5)(x-3-x+5)\geq 0\Leftrightarrow (x-5)2\geq 0\Leftrightarrow x\geq 5\)

Vậy \(Min_C=2\Leftrightarrow x\geq 5\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 05/10/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Ta có | 5x + 1 | \(\ge\) 0

          | 6y - 8 | \(\ge\) 0

Mà \(\left|5x+1\right|+\left|6y-8\right|\le0\)

=> | 5x + 1 | + | 6y - 8 | = 0

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}5x+1=0\\6y-8=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{1}{5}\\y=\frac{4}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
ivyuyen 05/10/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

đề bài là j bạn , muốn hỏi thì nhắn tin nha tại comment ở đây  dễ lạc trôi lắm

Đọc tiếp...
gàdsfàds 13/10/2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tưởng là có 99x lận mà

Đọc tiếp...
tth CTV 05/10/2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Do \(\left|a\right|\ge0\forall a\) nên:

\(A=\left|x+\frac{1}{1.2}\right|+\left|x+\frac{1}{2.3}\right|+...+\left|x+\frac{1}{99.100}\right|\ge0\forall x\)

\(\Leftrightarrow100x\ge0\) hay \(x\ge0\)

Do vậy ta có: \(A=\left(x+x+...+x\right)+\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{99.100}\right)=100x\) ( 50 chữ số x)

\(\Leftrightarrow A=50x+\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)=100x\)

\(\Leftrightarrow50x+\left(1-\frac{1}{100}\right)=100x\Leftrightarrow50x+\frac{99}{100}=100x\)

\(\Leftrightarrow50x=\frac{99}{100}\Leftrightarrow x=\frac{99}{100.50}=\frac{99}{5000}\)

Đọc tiếp...
Bonking 05/10/2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

\(\Rightarrow\left|x+\frac{1}{1\cdot2}\right|+\left|x+\frac{1}{2\cdot3}\right|+...+\left|x+\frac{1}{99\cdot100}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow100x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)

Từ điều kiện trên ta có :

\(x+\frac{1}{1\cdot2}+x+\frac{1}{2\cdot3}+...+x+\frac{1}{99\cdot100}=100x\)

\(50x+\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)=100x\)

\(50x=1-\frac{1}{100}\)

\(50x=\frac{99}{100}\)

\(x=\frac{99}{5000}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: