Giúp tôi giải toán và làm văn


Đình Sang Bùi 16/09/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Do \(\left|x+4\right|\ge0\forall x\Rightarrow2019+\left|x+4\right|\ge2019\forall x\)

Dấu ''=" xảy ra khi |x+4|=0

                        \(\Leftrightarrow x+4=0\Rightarrow x=-4\)

Vậy gtnn của biểu thức là 2019 khi x=-4

Đọc tiếp...
nguyen thi huong loan 16/09/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Gọi biểu thức là A

=>/x+4/>hoặc= 0 (với mọi giá trị của x)

=>/x+4/+2019>hoặc= 2019 (với mọi giá trị của x)

=> GTNN cua A =2019 , khi /x+4/=0 =>x=-4

Đọc tiếp...
titanic 16/09/2018 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\left|x+3\right|\ge0\)nên \(2x\ge0\Rightarrow x\ge0\)

\(x\ge0\Rightarrow x+3>0\)

Do đó |x+3|=2x

=> x+3=2x

2x-x=3

x=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 16/09/2018 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Điều kiện : \(2x\ge0\Leftrightarrow x\ge0\)

Đề \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+3=2x\\x+3=-2x\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-x=-3\\3x=-3\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\left(tmđk\right)\\x=-1\left(\text{loại}\right)\end{cases}}\)

Vậy x =3 

Đọc tiếp...
dinh nhat lam 12/09/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(|x|=-5\)

ta thấy:\(|x|\ge0\)với\(\forall x\)

            -5<0 với \(\forall x\)

\(\Rightarrow\)không có giá trị x nào thoả mãn \(|x|=-5\)

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thúy 12/09/2018 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Vì \(|x|\)> 0 \(\forall\)x mà -5 < 0 \(\forall\) x => không có giá trị x nào thỏa mãn đề bài

Vậy x \(\in\varnothing\)

Ai mk mk tk lai nha

Đọc tiếp...
An ngọc lâm 12/09/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

vì giá trị tuyệt đối của 1 số luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 thế nên trường hợp trên vô lí

=> x\(\in\)\(\varnothing\)

Đọc tiếp...
Đừng Để Ý Tên 12/09/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Ta có |x|> hoặc = 0 với mọi x

 Mà |x|=-5

Suy ra -5> hoặc bằng 0  vô lí

Vậy không có số x thỏa mãn

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 12/09/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

|x|=8

<=>\(\hept{\begin{cases}x=-8\\x=8\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phạm Gia Khánh 12/09/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

=>x=8 hoặc x=-8

Đọc tiếp...
nhi trang 12/09/2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

|x|=8

x=8,-8

Đọc tiếp...
Phạm Đào Anh Quế 08/09/2018 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

này mk ns thật nhá

mk thấy bn sống có khi còn k = dog,dog nó còn hơn bn í 

bn nên bít điều 1 chút ik nếu k thì sẽ k bít là ai chết ai sống đâu

oki hỉu chứ

mak mk nghĩ chắc là bn k hỉu tiếng người đâu nhỉ

Đọc tiếp...
nguyen thanh thuy tien 13/09/2018 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

Theo mk nghĩ thì bạn không còn giá trị gì cả . Bạn còn không bằng một con dog .Bạn nên biết điều 1 chút đi . Đừng có mà mất dạy nữa . Chắc mình xcungx ko cần nói chuyện với loại người mất dạy như bạn nhỉ . Bạn không coi mọi người là gì hết thì bạn coi bố mẹ bạn là gì . Là đống cỏ rác à . Nên tự đi mà học cách làm người đi .

Đọc tiếp...
AyatoSakami 08/09/2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

bà tao sống , nên đừng rủi nữa

đọc nội quy đi rồi ai sống ai chết 

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 04/09/2018 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-1\right|+\left|2y+4\right|=0.\)

Nhận xét :

\(\left|x-1\right|\ge0\)và \(\left|2y+4\right|\ge0\Rightarrow\left|x-1\right|+\left|2y+4\right|\ge0\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\2y+4=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0+1\\2y=-4\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Bonking 04/09/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0

mà | x - 1 | + | 2y + 4 | = 0

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1=0\\2y+4=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}}\)

Vậy,....

Đọc tiếp...
AN NGUYỄN 04/09/2018 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn

Đọc tiếp...
Bonking 03/09/2018 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

| 2x + 1 | + | x + 8 | - 4x = 0

| 2x + 1 | + | x + 8 | = 4x

mà | 2x + 1 | và | x + 8 | luôn lớn hơn hoặc bằng 0

=> | 2x + 1 | + | x + 8 | = 4x luôn lớn hơn hoặc bằng 0

=> 4x luôn lớn hơn hoặc bằng 0

=> x luôn lớn hơn hoặc bằng 0

=> 2x + 1 + x + 8 = 4x

=> 3x + 9 = 4x

=> 3x - 4x = -9

=> -x = -9

=> x = 9

Vậy,..............

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 03/09/2018 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|=-x-5\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-x-5\\x=5+x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+x=-5\\x-x=5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-5}{2}\\x\in\varnothing\end{cases}}\)

\(\left|2x+1\right|+\left|x+8\right|-4x=0\)

\(\Rightarrow\left|2x+1\right|+\left|x+8\right|=4x\)

\(\left|2x+1\right|\ge0;\left|x+8\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|2x+1\right|+\left|x+8\right|\ge0\)

\(\Rightarrow4x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge\frac{0}{4}\)

\(\Rightarrow x\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left|2x+1\right|=0\\\left|x+8\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x+1=0\\x+8=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=\frac{-1}{2}\\x=-8\end{cases}}}\)

\(\frac{-1}{2}\ne-8\)

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
Bonking 03/09/2018 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

| x | = -x - 5

| x | = - ( x + 5 )

mà | x | luôn lớn hơn hoặc bằng 0

=> x thuộc rỗng

Đọc tiếp...
Bonking 27/08/2018 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Ta có : |x-3| và |x-4| và |x-5| đều lớn hơn hoặc bằng 0

=> |x-3|+|x-4|+|x-5| = x-10 lớn hơn hoặc bằng 0

=> x - 10 lớn hơn hoặc bằng 0

=> x lớn hơn hoặc bằng 10

=> x - 3 + x - 4 + x - 5 = x - 10

=> 3x - 12 = x - 10

=> 3x - x = -10 + 12

=> 2x = 2

=> x = 1 ( loại )

Vậy x thuộc rỗng

Đọc tiếp...
Trịnh Diệu Linh 27/08/2018 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Mk cần một cái kết luận chi tiết hơn

Đọc tiếp...
pro minecraft 20/08/2018 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Với mọi số thực {\displaystyle a}, giá trị tuyệt đối của {\displaystyle a} - ký hiệu là {\displaystyle |a|} - được định nghĩa:

{\displaystyle |a|={\begin{cases}a,&{\mbox{n}}{\acute {\hat {\mbox{e}}}}{\mbox{u}}\ a\geq 0\\-a,&{\mbox{n}}{\acute {\hat {\mbox{e}}}}{\mbox{u}}\ a<0.\end{cases}}}

Định nghĩa trên cho thấy, giá trị tuyệt đối của {\displaystyle a} luôn là một số không âm.

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 20/08/2018 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

- Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

Kí hiệu:   |a| : (giá trị tuyệt đối của a)

- Giá trị tuyệt đối của 0 là 0

Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính nó

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó

- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

- Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau

- Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (ta cũng nói a là số liền trước của b)

Đọc tiếp...
khoa đầu to 23/08/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

học lớp mấy? mà ngu thế

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 17/08/2018 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

ta có VT = |x+1|+|x-10|

               = |x+1| + |10-x| > |x+1+10-x| = 11

đẳng thức |x+1| + |x-10| = 11 <=> VT=VP=11 <=> (x+1)(10-x) > 0 <=> -1 < 0 < 10

               

Đọc tiếp...
Umi 12/08/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

\(P=2,56+\left|1,37-x\right|\)

ta có :

\(\left|1,37-x\right|\ge0\)

\(\Rightarrow2,56+\left|1,37-x\right|\ge2,37+0\)

\(\Rightarrow2,56+\left|1,37-x\right|\ge2,56\)

dấu "=" cảy ra khi :

|1,37 - x| = 0

=> 1,37 - x = 0

=> x = 1,37

vậy gtnn của P = 2,56 khi x = 1,37

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: