Giúp tôi giải toán


Trần Thị Loan Quản lý 20/04/2015 lúc 10:51

Nhân xét : |a+b| và (a+b) có cùng tính chẵn lẻ 

=> |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1| và (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1) cùng tính chẵn lẻ

mà (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1) = 2. (a1+a2 + a+ a4 +.....+ an

=> (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1)  chẵn 

=>  |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1|  chẵn mà 2015 lẻ

=> không tồn tại số nguyên a1;...; an để  |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1| = 2015

Ác Mộng 08/06/2015 lúc 20:13

*)Nếu \(x\ge5\) ta có:

x+1+x-3+x-5=8

<=>3x-7=8

<=>3x=15

<=>x=5(TM)

*)Nếu \(3\le x<5\)ta có:

x+1+x-3+5-x=8

<=>x+3=8

<=>x=5(Loại)

*)Nếu \(-1\le x<3\)ta có:

x+1+3-x+5-x=8

<=>9-x=8

<=>x=1(TM)

*)Nếu x < -1 ta có:

-x-1+3-x+5-x=8

<=>-3x+7=8

<=>-3x=1

<=>x=-1/3(Loại)

Nguyễn Phi Hòa 08/06/2015 lúc 20:18

                                                                       Giải:              

                  \(\left|x+1\right|+\left|x-3\right|+\left|x-5\right|=8\)

                                           \(x+-1+3+5=8\)

                                                                   \(x+7=8\)

                                                                             \(x=8-7\)

                                                                             \(x=1\)

Huỳnh phương Khuê 26/02/2015 lúc 10:47

ta có (x-1)2 >= 0

   \(\Rightarrow\) (x-1)2 +2008 >= 2008

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì (x-1)2  +2008=2008

                                  hay  (x-1)2          = 2008-2008=0

                                          x-1             = 0

                                          x                 = 0+1

                                          x                 = 1

lúc đó A= (1-1)2 +2008= 02 +2008= 2008

             vậy x = 1 thì A có giá trị nhỏ nhất là 2008

       

minh mọt sách 14/05/2015 lúc 17:02

khi đó tổng này sẽ phụ thuộc vào hiệu 2 ẩn nào đó, tuỳ theo mỗi trường hợp

Trần Thị Loan Quản lý 14/05/2015 lúc 18:03

Nhận xét: |x - y| và x - y có cùng tính chẵn lẽ

và x - y ; x+ y có cùng tính chẵn lẻ

=> |x - y| và x + y có cùng tính chẵn lẻ

=> |x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x| có cùng tính chẵn lẻ với (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x)

Mà (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x) = 2.(x + y + z + t) => (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x) chẵn

=>  |x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x|  chẵn mà 2003 lẻ

=> Không tồn tại số nguyên x; y ; z; t thoả mãn yêu cầu

giang ho dai ca 14/05/2015 lúc 17:01

thử chia đi, mình đúng cho ,mình mọt sách

Nguyễn Minh Anh 03/09/2015 lúc 18:42

a,|x+3| +|x+1|=3x (1)

với mọi giá trị của x ta có |x+3|>=0; |x+1|>=0 

--> |x+3|+|x+1|>=0 -->3x>=0-->x>=0

--> x+3>0  ;  x+1>0 --> |x+3| =x+3 ; |x+1|=x+1

Khi đó (1) có dạng: x+3+x+1= 3x

                            2x - 3x= -3-1

                             -x       =-4

                              x       =4

trieu dang 18/07/2015 lúc 19:11

 

A=|2x-2|+|2x-2013|

=|2x-2|+|2013-2x|\(\ge\)|2x-2+2013-2x|=2011

Dấu "=" xãy ra khi:

(2x-2)(2013-2x)\(\ge\)0

TH1: 2x-1\(\ge\)0 và 2013-2x\(\ge\)0

x\(\ge\)1/2 và x\(\ge\)2013/2

=>x\(\ge\)2013/2

TH2: 2x-1\(\le\)0 và 2013-2x\(\le\)0

x\(\le\)1/2 và x\(\le\)2013/2

=>x\(\le\)1/2

từ 2 TH suy ra không có giá trị nào của x thỏa mãn A nhỏ nhất

 

Lê Song Thanh Nhã 18/07/2015 lúc 18:58

A=|2x-2|+|2x-2013| có giá trị nhỏ nhất => 2x-2= 0 hoặc 2x-2013=0

Mà x là 1 số nguyên => 2x-2= 0 => x=1

Nguyễn Tùng Dương 07/04/2017 lúc 22:56

-3<x<=1

Trà My CTV 07/04/2017 lúc 22:08

TH1: \(x\le-3\)

pt <=> 1-x-x-3=4 <=> -2-2x=4 <=> -2x=2 <=> x=-1 (loại)

TH2: \(-3< x\le1\)

pt <=> 1-x+x+3=4 <=> 4=4 luôn đúng!

TH3: x>1

pt <=> x-1+x+3=4 <=> 2x+2=4 <=> 2x=2 <=> x=1 (loại)

Vậy \(-3< x\le1\)

Đinh Đức Hùng CTV 06/04/2017 lúc 14:41

Ta thấy :

\(\left|x+2\right|+\left|x-1\right|=\left|x+2\right|+\left|1-x\right|\ge\left|x+2+1-x\right|=3\)

\(\left(y+2\right)^2\ge0\Rightarrow3-\left(y+2\right)^2\le3\)

\(\Rightarrow VT\ge3\ge VP\)

Để \(VP=VT\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left|x+2\right|+\left|x-1\right|=3\\3-\left(y+2\right)^2=3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-2;-1;0;1\\y=-2\end{cases}}\)

Vậy các cặp (x;y) nguyên là (-2;-2) ; (-1;-2) ; (0;2) ; (1;2)

Trần Thị Loan Quản lý 09/06/2015 lúc 22:57

Vì (2x - 1)2008 \(\ge\) 0 với mọi x

(y - \(\frac{2}{5}\))2008 \(\ge\) 0 với mọi y

|x + y - z| \(\ge\) 0 với mọi x; y ;z

=> (2x-1)2008+(y-\(\frac{2}{5}\))2008+|x+y-z| \(\ge\) 0 với mọi x; y ;z

Để (2x-1)2008+(y-\(\frac{2}{5}\))2008+|x+y-z|  = 0 

<=> (2x-1)2008 = 0 ; (y-\(\frac{2}{5}\))2008 = 0 ; |x+y-z| = 0

=> 2x -1  = 0 ; y -  \(\frac{2}{5}\)= 0 ; x+ y - z = 0

=> x = \(\frac{1}{2}\) ; y = \(\frac{2}{5}\) ; z = x + y = \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{9}{10}\)

KL:...

Đinh Tuấn Việt 09/06/2015 lúc 22:37

Cậu cho bài này khó đấy !

Đặng Việt Hùng 23/04 lúc 10:43

chó trần thị loan (quản lí

Vo Nguyen Bao Tran 04/01/2017 lúc 14:51

Làm ơn chỉ mình cách làm

Quý Nguyễn Văn 04/08/2016 lúc 15:12

GTNN của biểu thức trên là 2 với x=2015

Hồ Trọng Dương 01/04/2017 lúc 12:50

Đặt A=|x|+|x+8|

Vì |x| >0 hoặc bằng 0 Và |x+8|cũng >0 hoặc Bằng 0

Suy ra |x|+|x+8| luôn >0 hoặc =0

Suy ra MIN A=0 khi và chỉ khi |x|=0 và |x+8|=0

suy ra x+8=0 suy ra x= -8

siêu trộm 07/04/2015 lúc 22:18

A>=|x+8-x|

=> A=8 thì A nhỏ nhất

tạ hữu nguyên 30/03/2017 lúc 17:48

cho mk một tk đi bà con ơi

ủng hộ mk đi làm ơn

Cao Thị Lâm Oanh 30/03/2017 lúc 21:49
|2x-1|=-|2x+3| => TH1:2x-1=-(2x+3) => 2x-1=-2x-3 => 4x=-2 => x=-0.5 TH2:2x-1=-[-(2x+3)] => 2x-1=-(-2x-3) => 2x-1=2x+3 => 0x=4 => Vô nghiệm Vậy x= -0.5
Nguyễn Tuấn Đạt Ronadol 30/03/2017 lúc 19:05

tra loi dau ma dc k

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: