Giúp tôi giải toán và làm văn


•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ Hôm kia lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

2019-|x-2019| = x

=> |x-2019| = 2019 - x 

=> x - 2019 = 2019 - x           hoặc       x - 2019 = -2019 + x

=> x+x = 2019 + 2019                             x-x = -2019 + 2019

=> 2x =                                                       0 = 0

Vậy ..............

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 13 tháng 7 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

D = |1 - 3x| - |2/5 - 2x| với x > 1/3

Với x > 1/3, ta có:

D = 1 - 3x - 2/5 - 2x (với x > 1/3)

D = -5x - 2/5 + 1

D = -5x - 3/5

=> D = -5x + 3/5

Đọc tiếp...
tth CTV 9 tháng 4 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Không chắc lắm nha! Phần BĐT phụ mình có đc là nhờ sách nâng cao nên ms làm đc thôi!

Ta c/m BĐT phụ: \(\left|\sqrt{f^2+g^2}-\sqrt{h^2+k^2}\right|\le\sqrt{\left(f-h\right)^2+\left(g-k\right)^2}\) với f - h;g-k là hằng số. (1)

Bình phương hai vế,ta có: \(BĐT\Leftrightarrow f^2+g^2+h^2+k^2-2\sqrt{\left(f^2+g^2\right)\left(h^2+k^2\right)}\le f^2+h^2-2fh+g^2+k^2-2gk\)

\(\Leftrightarrow fh+gh\le\sqrt{\left(f^2+g^2\right)\left(h^2+k^2\right)}\) (2)

Nếu fh + gh < 0 thì (2) đúng

Nếu fh + gh >= 0 thì \(\left(2\right)\Leftrightarrow f^2h^2+g^2k^2+2fhgi\le f^2h^2+f^2k^2+g^2h^2+g^2k^2\)

\(\Leftrightarrow\left(fk-gh\right)^2\ge0\)(đúng)

Dấu "=" xảy ra fk = gh và fh + gk >= 0 (trích chứng minh BĐT ở sách 9 chuyên đề đại số THCS_ Vũ Hữu Bình)

Quay lại bài toán,ta có: \(P=\left|\sqrt{\left(x-2\right)^2+1^2}-\sqrt{\left(x+3\right)^2+2^2}\right|\)

\(\le\sqrt{\left(-5\right)^2+\left(1-2\right)^2}=\sqrt{25+1}=\sqrt{26}\)

Dấu "=" xảy ra khi 2(x-2) = 1(x+3) và (x-2)(x+3) + 1(x+3) >=0

Tức là x = 7 (t/m)

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam 17 tháng 12 2014 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Vì  l2x-1l và l1-2xl là hai số đối nhau 

Nên l2x-1l = l1-2xl 

Suy ra 2l2x-1l=8 hay l2x-1l=4

=> 2x-1=4 hoặc 2x-1=-4Vậy x=\(\frac{5}{2}\)hoặc \(\frac{-3}{2}\)

 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 29 tháng 12 2016 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

|2x - 1| và |1 - 2x| ko thể đối nhau đc 

Vì |2x - 1 | + |1 - 2x| = 8 cơ mà , nó có = 0 đâu

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 1 tháng 7 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

a) Phương trình đã cho tương đương A(x) = a hay A(x) = -a

b) Phương trình đã cho tương đương A(x) = B(x) hay A(x) = -B(x)

c) Phương trình đã cho tương đương A(x) = B(x) hay A(x) = -B(x) (với B(x) >= 0)

d) Phương trình đã cho tương đương A(x) = 0 và B(x) = 0

Đọc tiếp...
TRẦN TUẦN NAM (Team Alan Walker ) 19 tháng 6 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x+3\right|+2x=-4\)

\(\Leftrightarrow\left|2x+3\right|=-4-2x\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+3=4+2x\\2x+3=-4-2x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}0=1\left(ktm\right)\\4x=-7\Rightarrow x=\frac{-7}{4}\left(tm\right)\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{-7}{4}\)

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] CTV 21 tháng 6 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/thanhvien/daonhatminhphamthuyduong

Bạn đừng trả lời như thế nhé !

Nhiễu diễn đàn lắm

P/s: ad thông cảm do olm h nhiều ng như thế quá

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] CTV 18 tháng 6 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Ta nhận thấy:

\(\left|x-1\right|\ge0\Rightarrow2\left|x-1\right|+3\ge3\)(Dấu "=" xảy ra khi x = 1) => GTNN của 2 | x - 1 | + 3 là 3

\(\text{Để F lớn nhất thì }2\left|x-1\right|+3\text{ phải nhỏ nhất}\)

Lại có GTNN của 2 | x - 1 | + 3 là 3

=> GTLN của F là: 1/3

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
๖ۣۜSۣۜN✯•Y.Šynˣˣ CTV 18 tháng 6 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] làm đúng rồi nhé bạn long quyền tiểu tử ạ !!!

tham khảo bài bn ý đc đó !!!

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 17 tháng 6 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Thùy Linh làm sai vì thiếu điều kiện và sai đề nhé. 

b) |x+3| - 3x = 6

<=> |x+3| = 6 + 3x

TH1: x>= -3 => x+3 = 6 + 3x

<=> 2x = -3

<=> x = -3/2 (thỏa mãn đk)

TH2: x<-3 => x+3 = -6 - 3x

<=> 4x = -9

<=> x = -9/4 (không tmđk)

Vậy S = {-3/2}

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 17 tháng 6 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Đối với những bài này ta sẽ xét 2 TH

a,TH 1

2|x+1/2|+2x=3

2x+1/2         =3

    4x           =5/2

TH 2:

2|x+1/2|+2x=3-2

2x+1/2        =-5x

2x+1/2        =-1/2

          7x     =5/70

Mk ko chắc, đừng ném gạch nha.

Tại mk chỉ mới học dạng này thôi

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 17 tháng 6 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

\(b,\)\(|x-3|-3x+6\)

\(\Rightarrow|x-3|=3x+6\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=-3x-6\\x-3=3x+6\end{cases}}\)

Nếu \(x-3=-3x-6\)

\(\Rightarrow4x=9\)

\(\Rightarrow x=\frac{9}{4}\)

Nếu \(x-3=3x+6\)

\(\Rightarrow2x=-9\)

\(\Rightarrow x=\frac{-9}{2}\)

KL....

Đọc tiếp...
Nhật Hạ 15 tháng 6 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(4x\ge0\) 

\(\Rightarrow\left|2x+1\right|\ge0;\left|x+8\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|2x+1\right|+\left|x+8\right|\ge0\) 

\(\Rightarrow2x+1+x+8=4x\)

\(\Rightarrow2x+x-4x=-1-8\)

\(\Rightarrow-x=-9\)

\(\Rightarrow x=9\)

Vậy...

P/s: Ko chắc :( 

Đọc tiếp...
trần khánh vy 15 tháng 6 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

I2x + 1I + Ix + 8 I > 0 => 4x > 0 => x > 0 => 2x + 1 > 0 và x + 8 > 0

Do đó I2x + 1I = 2x + 1; Ix + 8I = x + 8

Ta có: 2x + 1 + x + 8 = 4x => 3x + 9 = 4x => 9 = 4x - 3x => 9 = x

Vậy x=9

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 29 tháng 5 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có 

\(P^2=2x^2+2x+18-2\sqrt{\left(x^2-4x+5\right)\left(x^2+6x+13\right)}\)

Xét \(P^2\le26\)

=> \(\sqrt{\left(x^2-4x+5\right)\left(x^2+6x+13\right)}\ge x^2+x-4\)

<=> \(\left(x^2-4x+5\right)\left(x^2+6x+13\right)\ge\left(x^2+x-4\right)^2\)

<=> \(x^2-14x+49\ge0\)

<=> \(\left(x-7\right)^2\ge0\)( luôn đúng)

=> \(P\le\sqrt{26}\)'

Vậy \(MaxP=\sqrt{26}\)khi x=7

Đọc tiếp...
Vũ Quang Anh 21 tháng 4 2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

để S đạt giá trị nhỏ nhất thì s=2011=>/x+2/ và/2y-10/=0=>x=-2;y=5

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 22 tháng 4 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

do các số trong giá trị tuyệt đối đều lớn hơn hoặc =0 nên muốn S đạt giá trị nhỏ nhất thì S  nhỏ hơn bằng 2011 

vậy thì mún S nhỏ nhất thì =>

x+2=0   => x=-2

2y-10=0 => y=5 

vậy y=5 và x=-2

Đọc tiếp...
Nguyễn Trác Lực 8 tháng 5 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

để S đạt giá trị nhỏ nhất thì S = 2011 nên /x+2/ + /2y -10/

vậy /x+2/=0 nên x= -2

/2y+10/ =0 nên y= 5

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 5 tháng 5 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

\(Q=\left|x-2018\right|+\left|x+2019\right|\)

\(Q=\left|2018-x\right|+\left|x+2019\right|\)

\(Q\ge\left|2018-x+x+2019\right|=\left|4037\right|=4037\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2018-x\ge0\\x+2019\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\le2018\\x\ge-2019\end{cases}\Leftrightarrow-2019\le}x\le2018}\)

Đọc tiếp...
#Cố _ Thanh _ Khê >_ 17 tháng 4 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

      Nửa chu vi khu đất là :

                  378 : 2 = 189 (m)

     Tổng số phần = nhau là :

                 5 + 4 = 9 ( phần )

    Chiều dài khu đất là :

                189 : 9 * 5 = 105(m)

  Chiều rộng khu đất là :

               189 - 105 = 84 ( m )

 Diện tích khu đất là :

               105 * 84 = 8 820 (m2)

                      Vậy...

                                      \(#Cothanhkhe\)

Đọc tiếp...
third kamikaze 17 tháng 4 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu đất là:

378 / 2 = 189m

coi chiều dài là 5 phần bằng nhau, chiều rộng là 4 phần như thế

tổng số phần bằng nhau là : 5 + 4 = 9 phần

chiều dài là: 189 : 9 * 5 = 105m

chiều dài là: 189 - 105 = 84m

S khu đất là: 105* 84= 8820m2

Đọc tiếp...
phùng thị lan chi 17 tháng 4 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

chào Nana cảm ơn bạn khuyên mình nhá!

Đọc tiếp...
GTV Bé Chanh 15 tháng 4 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

thuốc chữa ho là một loại bằng thảo dược

chiếc cuốc được làm bằng gỗ

chiếc giường nhà em được làm bằng gỗ xoàn

#tt

Đọc tiếp...
๖ۣۜツHàNঌ๖ۣۜBĂngツ< Minh>๖ۣۜo 15 tháng 4 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

-Em đi học bằng xe đạp

-Bộ bàn ghế nhà em được làm bằng gỗ

Đọc tiếp...
~ Moon ~ 15 tháng 4 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Chiec hop but cua e dc lam bang vai.

Chiec dong ho bao thuc cua e dc lam bang sat cung chong ri

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

3)  -5 . (2 - x) + 4 . (x - 3) = 10x - 15

=> -10 + 5x + 4x - 12 - 10x = -15

=> x . (5 + 4 - 10) - 24      = -15

=> -x                               = -15 + 24

=> -x                               = 9

=> x = -9             

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

2)  4 . (x - 1) - 3 . (x - 2) = - l-5l

=> 4x - 4 - 3x + 6          = -5

=> x . (4 - 3) + 2            = -5

=> x                              = -5 - 2

=> x                               = -7 

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

1) -7 . (5 - x) - 2 . (x - 10) = 15

=> -35 + 7x - 2x + 20      = 15

=> -15 + x . (7 - 2)          = 15

=>       5x                       = -15 - 15

=>        5x                      = -30

=>          x                      = -30 : 5 = -6

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 12 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Boy Pro 23 tháng 12 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Đức 2k7 23 tháng 12 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Không...

Đăng linh tinh nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: