Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Quang Anh 21 tháng 4 2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

để S đạt giá trị nhỏ nhất thì s=2011=>/x+2/ và/2y-10/=0=>x=-2;y=5

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 22 tháng 4 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

do các số trong giá trị tuyệt đối đều lớn hơn hoặc =0 nên muốn S đạt giá trị nhỏ nhất thì S  nhỏ hơn bằng 2011 

vậy thì mún S nhỏ nhất thì =>

x+2=0   => x=-2

2y-10=0 => y=5 

vậy y=5 và x=-2

Đọc tiếp...
Nguyễn Trác Lực 8 tháng 5 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

để S đạt giá trị nhỏ nhất thì S = 2011 nên /x+2/ + /2y -10/

vậy /x+2/=0 nên x= -2

/2y+10/ =0 nên y= 5

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 5 tháng 5 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

\(Q=\left|x-2018\right|+\left|x+2019\right|\)

\(Q=\left|2018-x\right|+\left|x+2019\right|\)

\(Q\ge\left|2018-x+x+2019\right|=\left|4037\right|=4037\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2018-x\ge0\\x+2019\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\le2018\\x\ge-2019\end{cases}\Leftrightarrow-2019\le}x\le2018}\)

Đọc tiếp...
#Cố _ Thanh _ Khê >_ 17 tháng 4 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

      Nửa chu vi khu đất là :

                  378 : 2 = 189 (m)

     Tổng số phần = nhau là :

                 5 + 4 = 9 ( phần )

    Chiều dài khu đất là :

                189 : 9 * 5 = 105(m)

  Chiều rộng khu đất là :

               189 - 105 = 84 ( m )

 Diện tích khu đất là :

               105 * 84 = 8 820 (m2)

                      Vậy...

                                      \(#Cothanhkhe\)

Đọc tiếp...
third kamikaze 17 tháng 4 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu đất là:

378 / 2 = 189m

coi chiều dài là 5 phần bằng nhau, chiều rộng là 4 phần như thế

tổng số phần bằng nhau là : 5 + 4 = 9 phần

chiều dài là: 189 : 9 * 5 = 105m

chiều dài là: 189 - 105 = 84m

S khu đất là: 105* 84= 8820m2

Đọc tiếp...
phùng thị lan chi 17 tháng 4 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

chào Nana cảm ơn bạn khuyên mình nhá!

Đọc tiếp...
GTV Bé Chanh 15 tháng 4 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

thuốc chữa ho là một loại bằng thảo dược

chiếc cuốc được làm bằng gỗ

chiếc giường nhà em được làm bằng gỗ xoàn

#tt

Đọc tiếp...
๖ۣۜツHàNঌ๖ۣۜBĂngツ< Minh>๖ۣۜo 15 tháng 4 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

-Em đi học bằng xe đạp

-Bộ bàn ghế nhà em được làm bằng gỗ

Đọc tiếp...
~ Moon ~ 15 tháng 4 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Chiec hop but cua e dc lam bang vai.

Chiec dong ho bao thuc cua e dc lam bang sat cung chong ri

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

3)  -5 . (2 - x) + 4 . (x - 3) = 10x - 15

=> -10 + 5x + 4x - 12 - 10x = -15

=> x . (5 + 4 - 10) - 24      = -15

=> -x                               = -15 + 24

=> -x                               = 9

=> x = -9             

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

2)  4 . (x - 1) - 3 . (x - 2) = - l-5l

=> 4x - 4 - 3x + 6          = -5

=> x . (4 - 3) + 2            = -5

=> x                              = -5 - 2

=> x                               = -7 

Đọc tiếp...
Thanh Thảo 2 tháng 1 2015 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

1) -7 . (5 - x) - 2 . (x - 10) = 15

=> -35 + 7x - 2x + 20      = 15

=> -15 + x . (7 - 2)          = 15

=>       5x                       = -15 - 15

=>        5x                      = -30

=>          x                      = -30 : 5 = -6

Đọc tiếp...
tth CTV 9 tháng 4 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Không chắc lắm nha! Phần BĐT phụ mình có đc là nhờ sách nâng cao nên ms làm đc thôi!

Ta c/m BĐT phụ: \(\left|\sqrt{f^2+g^2}-\sqrt{h^2+k^2}\right|\le\sqrt{\left(f-h\right)^2+\left(g-k\right)^2}\) với f - h;g-k là hằng số. (1)

Bình phương hai vế,ta có: \(BĐT\Leftrightarrow f^2+g^2+h^2+k^2-2\sqrt{\left(f^2+g^2\right)\left(h^2+k^2\right)}\le f^2+h^2-2fh+g^2+k^2-2gk\)

\(\Leftrightarrow fh+gh\le\sqrt{\left(f^2+g^2\right)\left(h^2+k^2\right)}\) (2)

Nếu fh + gh < 0 thì (2) đúng

Nếu fh + gh >= 0 thì \(\left(2\right)\Leftrightarrow f^2h^2+g^2k^2+2fhgi\le f^2h^2+f^2k^2+g^2h^2+g^2k^2\)

\(\Leftrightarrow\left(fk-gh\right)^2\ge0\)(đúng)

Dấu "=" xảy ra fk = gh và fh + gk >= 0 (trích chứng minh BĐT ở sách 9 chuyên đề đại số THCS_ Vũ Hữu Bình)

Quay lại bài toán,ta có: \(P=\left|\sqrt{\left(x-2\right)^2+1^2}-\sqrt{\left(x+3\right)^2+2^2}\right|\)

\(\le\sqrt{\left(-5\right)^2+\left(1-2\right)^2}=\sqrt{25+1}=\sqrt{26}\)

Dấu "=" xảy ra khi 2(x-2) = 1(x+3) và (x-2)(x+3) + 1(x+3) >=0

Tức là x = 7 (t/m)

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 12 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Boy Pro 23 tháng 12 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Đức 2k7 23 tháng 12 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Không...

Đăng linh tinh nhé

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 13 tháng 9 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

ta có \(\left|x+2\right|+\left|x-1\right|=\left|x+2\right|+\left|1-x\right|\ge\left|x+2+1-x\right|=3\)

=> \(VT\ge3\)

mà \(3-\left(y+2\right)^2\le3\Rightarrow VP\le3\)

=> VT=VP=3 <=> ... cậu tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Lê Trọng Chương 14 tháng 9 2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

thank nhieu nha

Đọc tiếp...
Tran Anh Tuan 24 tháng 2 2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

A=|x-a|+|x-b|+|x-c|+|x-d|

ta có:|x-a|>=0 với mọi x,a

        |x-b|>=0 với mọi x,b

        |x-c|>=o với mọi x,c

        |x-d|>=0 với mọi x,d

=>A>=0+0+0+0=0

Để A nhỏ nhất =>A=0 tại |x-a|=0 =>x=a

                                     |x-b|=0 =>x=b

                                     |x-c|=0 =>x=c

                                     |x-d|=0 =>x=d

                    => x=a=b=c=d

Vậy A có giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại x=a=b=c=d

Đọc tiếp...
Bùi Hùng Minh 26 tháng 3 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Pát min mới!!!Tính chất cần đăng quang tầm cỡ thế giới!!

Câu hỏi đâu rồi???

Đọc tiếp...
nhật thiên tử 26 tháng 3 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2 chứ dell phải 3

nếu là 3 thì có thể là 1 đôi giày + 1 chiếc giày

...học tốt...

            kb qq 

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Dung 26 tháng 3 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

what??? 1+1=3

mik kb nhé!

Đọc tiếp...
tth CTV 24 tháng 3 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

2/Hướng dẫn:

Đánh giá mỗi cái biểu thức có số mũ chẵn hay có chứa dấu giá trị tuyệt đối \(\ge0\) là được.

Rồi từ đó giải dấu bằng ra là mỗi cái biểu thức đó = 0.Rồi tìm y trước.Thay vào biểu thức kia tính x.

Đọc tiếp...
♔⋆ɦυỳηɦ★彡ρɦướ¢★彡ℓộ¢⋆♔ 24 tháng 3 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y+1\right)^{2018}+\left|y-3\right|^{2019}=0\)

Vì \(\left(x+y+1\right)^{2018}\)và \(\left|y-3\right|^{2019}\)\(\ge0\)

(x + y + 1)^2018 có mũ là số chẵn nên sẽ lớn hơn hoặc bằng 0, |y - 3|^2019 có dấu giá trị tuyệt đối nên cũng lớn hơn hoặc bằng 0)

nên (x + y + 1) ^ 2018 và |y - 3|^2019 ko thể khác dấu

mà chúng cộng lại = 0

nên \(\left(x+y+1\right)^{2018}=0\)và \(\left|y-3\right|^{2019}=0\)

hay x + y + 1 = 0 và y - 3 = 0  

hay x + y = -1 và y = 3             

=> x = -1 - y = -1 - 3 = -4            

Vậy x = -4 và y = 3                    

Đọc tiếp...
♔⋆ɦυỳηɦ★彡ρɦướ¢★彡ℓộ¢⋆♔ 24 tháng 3 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

câu 1:

f(-3) = 7 

=> f(-3) = (a + 2) . (-3) + 2a + 5 = 7

=> -3a - 6 + 2a + 5 = 7

=> -1 - a = 7

=> -1 - 7 = a

=> a = -8

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 24 tháng 3 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

ta có |1-x| =-1/2 -|y|

 =>|1-x|+|y|=-1/2

MÀ |1-x|>=0;|y|)=0 => |1-x|+|y| >=0 => -1/2>0 vô lý

o có x,y thỏa mãn

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 1 tháng 10 2016 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra , ta có : 

\(\left|5x-3\right|\ge7\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5x-3\ge7\\5x-3\ge-7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x\ge\frac{4}{5}\end{cases}}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x\ge\frac{4}{5}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 18 tháng 2 2018 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

| a | \(\le\)

=> -4 \(\le\)\(\le\)4

=> a \(\in\){ -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 }

Vậy : ...

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 29 tháng 5 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

|a| =<4

=> -4<=a=<4

=> a thuộc {-4...4}

Chúc bạn học tốt

:)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 29 tháng 5 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

1 cách ngắn gọn hơn Cô nàng cự giải :)

\(\left|a\right|\le4\)

\(\Rightarrow a\in\left\{\pm4;\pm3;\pm2\pm1;0\right\}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: