Giúp tôi giải toán


Die Devil 11/05/2017 lúc 21:43

B A C x y t

a.Vì Ay là tia phân giác của CBx

mà CBx=ABx-ABC

=> CBx=ABx-ABC

=> CBx=180-60=120

=>CBy=120:2=60

=> ABy=60+60=120

b. CBy=60

Mà Bt là phân giác của yBx

=> yBT=60:2=30

=>CBt=60+30=90

c. Mik k hỉu câu c cho lắm

Cô nàng cá tính 11/05/2017 lúc 22:46

câu trả lời của bạn có chút j đó ko hiểu?

Dung Nguyen 08/05/2017 lúc 11:49

Ừ ,cả̉m ơn bạn nká

pham thi thuy ninh 08/05/2017 lúc 07:25

a) vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có :xOy=60,xOz=130

suy ra:xOy<xOz (60<130)

suy ra: Oy nằm giữa Ox và Oz

b) từ a), ta co:

Oy nằm giữa Ox và Oz

suy ra; xOy + yoz = xOz (thay xoy = 60, xOz = 130)

ta có 60 + yOz = 130

suy ra yOz = 130 - 60

suy ra yOz = 70

c) vì Ot là tia phân giác của yOz

suy ra zOt = tOy = \(\frac{yOz}{2}\)( thay yoz = 70)

ta có zOt = tOy = \(\frac{70}{2}\) 

suy ra zOt = tOy = 35

vì :+Oy nam giua ox va Oz

    +Ot nam giua oz va oy (vi Ot la tia phan giac cua yOz)

suy ra oy nam giua ot va Ox

suy ra: tOy + yOx = tOx ( thay tOy = 35, yOx = 60 )

ta co: 35 + 60 = tOx

suy ra tOx= 35 + 60

suy ra tOx = 95 

( hinh ban tu ve nha)

SKT_NTT CTV 01/05/2017 lúc 08:16

theo bài ra ta có hình vẽ :

x O z y t m

Vì \(\widehat{xOy}\)và \(\widehat{yOz}\)là hai góc kề bù nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( 1 )

\(\Rightarrow\)\(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

hay \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=180^o\)

Vì Ot là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\)nên Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy ( 2 )

\(\Rightarrow\widehat{xOt}=\widehat{tOy}=\frac{\widehat{xOy}}{2}\)

Vì Om là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)nên Om nằm giữa hai tia Oy và Oz

\(\Rightarrow\widehat{yOm}=\widehat{mOz}=\widehat{\frac{yOz}{2}}\)

Từ ( 1 ) , ( 2 ) và ( 3 ) \(\Rightarrow\)Oy nằm giữa hai tia Ot và Om

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=\widehat{tOm}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\widehat{xOy}}{2}+\frac{\widehat{yOz}}{2}=\frac{\widehat{xOy}+\widehat{yOz}}{2}=\frac{180^o}{2}=90^o=\widehat{tOm}\)

vậy \(\widehat{tOm}\)\(90^o\)

* đề bài là thế này : cho 2 góc XOY và YOZ là hai góc kề bù ...

Đinh Xuân Đức 01/05/2017 lúc 07:07

TOM 90 độ

Megurine Luka 05/05/2017 lúc 18:23

vẽ hình minh họa cho mik được không. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã giúp

Trang Nguyễn 02/05/2017 lúc 22:03

A nằm trên hay dưới đoạn thẳng đều đc miễn là ko thẳng hàng vs BC và D là đc

Megurine Luka 02/05/2017 lúc 16:39

Mik ko bt vẽ

Phạm Thanh Huyền 23/04/2017 lúc 20:24
(A)Ta có:góc xOz kề bù góc zOy =>xoz+zoy=xoy Mà xoz=70°;xoy=180° =>70°+zoy=180° zoy=180°-70° zoy=110° (B) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có: xozTia oz nằm giữa hai tia ox và ot Ta có:zot=xot-xoz Zot=140°-70° Zot= 70° Vì tia oz nằm giữa hai tia ox và ot. xoz=zot=xot\2=140°\2=70° =>Tia oz là tia phân giác (C) Ta có:zoy kề bù yom =>zoy+yom=zom Mà zoy=110°;zom=180° 110°+yom=180° yom=180°-110° yom= 70°
Duong Thanh Minh 21/04/2017 lúc 22:30

hinh ban tu ve nhe !

a)Vi diem m thuoc tia doi cua tia BC suy ra tia BC la tia doi cua tia CM

suy ra diem C nam giua 2 diem B va M

Vi diem C nam giua 2 diem B va M nen ta co:

BC+CM=BM=5+3=8(cm)

b)Vi diem C nam giua 2 diem B va M nen tia AC nam giua 2 tia AB va AM 

Vi tia AC nam giua 2 tia AB va tia AM nen ta co :

Goc BAC+ goc CAM=Goc BAM

Suy ra goc CAM=goc BAM -goc BAC=80 do - 60 do = 20 do 

c Vi K thuoc tia BM Suy ra tia CK trung tia CM

vi tia CK trung tia CM nen diem C nam giua 2 diem B va K

vi diem C nam giua 2 diem B va K nen ta co:

BC + CK =BK=5+1=6 (cm)

d/s:a)8 cm

      b) 20 do

      c) 6 cm

nho giu loi hua nha

nguyen thi quynh huong 06/04/2015 lúc 19:01

tren cung mot nua mat phang bo chua tia ox co

 xoy= 30 

xoz=120

dodo xoy<xoz

nen oy nam giua 2 tia ox va oz

do do xoy+yoz= xoz

       30+yoz=120

yoz=120-30

yoz=90

vi om la tia phan giac cua xoy 

nen  yom=1\2 xoy

ma xoy= 30

nen yom=1\2.30

yom=15

vi on la tia phan giac cua xoz 

nen yon=1\2xoz

ma xoz=120

nen yon=1\2.120

yon=60

vi oy nam giau 2 tia ox va oz 

om nam giua 2 tia oy va ox

on  nam giua 2 tia ox vaoz 

nen oy nam giua 2 tia om va on

dodo mon=yom + yon

ma yom=15

yon=60

nen mon= 15+60

vay mon = 75 

ban tu viet so do do nhe

 

Bùi Thu Huyền 21/04/2016 lúc 21:33

a, vì xoz> xoy ( 120>30) => oy nằm giữa ox và oz

                       xoy+ yoz = xoz

                       yoz= xoz-xoy

                       yoz= 120-30

                       yoz=   90độ

b, vì om là phân giác của góc xoy=> xom=moy=xoy/2= 30/2=15

   vì on là phân giác của góc xoz=>xon= noz=xoz/2= 120/2=60

   vì xon> xom (60> 15)=> om nằm giữa ox và on

                       xom+ mon= xon

                       mon= xon- xom 

                       mon= 60-15

                      mon= 45độ

Hoang Gia Khiem 17/03/2017 lúc 21:34

hoc nhu nhu bo y vay ma cung ko bit

cheobeo an 22/04/2015 lúc 11:36

a/ vì xoy > xot 

=> ot là tia nằm giữa hai tia ox ,oy

b/ vì ot nằm giữa nên ta có hệ thức yot + tox = xoy

                                                         => toy = xoy - tox

                                                                    = 60 - 30 = 30 độ

=> toy = xot 

c/ ot là tia pân giác xoy 

vì yot + tox = xoy

yot = tox = 30 độ

d/ vì om là tia phân giác xot

=> tom = mox = tox : 2

                      = 30 : 2 = 15 độ

vì mot < toy

=> ot là tia nằm giữa hai tia om, oy

vậy moy = yot + tom

             = 30 + 15 = 45 độ

Công Diệp Ẩn 16/03/2017 lúc 15:14

45 độ ạ

Trần Văn Tài 18/04/2017 lúc 20:36

vẽ 2 góc kề bù xoy và yox

Đào Trọng Luân 06/05/2017 lúc 16:30

A B C E 6cm 2.5cm 50 M

a, Nhìn vào hình vẽ, ta thấy: \(\widehat{ABE}=180^o=>\widehat{CBE}=180^o-\widehat{ABC}=130^o\)

b, Độ dài đoạn AE: 6cm + 2.5cm = 8.5cm

c, Vì tia BM là tia phân giác của \(\widehat{CBE}\)nên \(\widehat{CBM}=\frac{1}{2}\widehat{CBE}=\frac{130^o}{2}=65^o\)

vì \(50^o< 65^o\)nên tia BC nằm giữa hai tia BA và BM

=> \(\widehat{ABC}+\widehat{CBM}=\widehat{ABM}\)

=> \(50^o+65^o=\widehat{ABM}\)

=> \(\widehat{ABM}=115^o\)

k mik nha

dang thai son 22/04/2017 lúc 15:52

toi khong biet lam can phai suy nghi nhieu hon

nguyen thi quynh huong 21/03/2015 lúc 13:34

vi xoy la goc bet

nen yot+xot=180 (2goc ke bu)

ma yot=60

nen 60+xot=180

xot=180-60

xot=120

cau nay ban tu ngi nhe to nghi thi ra nhung dai lam to cn phai di hoc ko muon len ban co nghi nhe xin loi

Nguyễn Phương Nhật Vy 11/05/2017 lúc 13:24

a)Vì xOy là góc bẹt

nên: yOt+xOt=180 (2 góc kề bù)

mà yOt=60

nên 60+xOt=180

=>xOt=180-60=120

Vậy xOt=120

Vì Om là tia p/giác của góc yOt nên mOt=yOt : 2=60 : 2=30

      On là tia p/giác của goc tOx nên tOn=tOx : 2=120 : 2=60

Vì mOt+tOn=90

nên góc mOt và tOn có phụ nhau

      góc mOt và tOn ko kề nhau.

Chúc bạn làm bài tốt nhé!!!

     ***(^-^)***

tôi học giỏi toán 24/04/2015 lúc 20:07

a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có xOy<xOt(30 độ<70 độ)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot

nên xOy+yOt=xOt

hay 30 độ+yOt=70 độ

=> yOt=70 độ-30độ

yOt=40 độ. Vậy yOt=40 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; mà xOy<yOt(30độ<40độ)

nên Oy không phải là tia phân giác của xOt

b) Vì Om là tia đối của tia Ox nên xOm là góc bẹt hay mOt và xOt là 2 góc kề bù

nên mOt+xOt=180 độ

hay mOt+70 độ=180 độ

=> mOt=180 độ-70độ

mOt=110 độ

c) Vì Oa là tia phân giác của mOt nên aOt=mOt/2=110 độ/2=55 độ

*) Vì Oy nằm giữa 2 tia Ox, Ot; Oa nằm giữa 2 tia Om, Ot

nên Ot nằm giữa 2 tia Oa và Oy

nên aOy=aOt+yOt

hay aOy=55 độ+ 40 độ

=> aOy=95 độ. Vậy aOy=95 độ

(lưu ý, các góc thì thêm ký hiệu góc vào, bài này mình lười nên ko ghi ký hiệu góc)

mình không vẽ hình nên nhẩm ko biết đúng k

nguyễn trí dũng 24/04/2015 lúc 20:17

hình vẽ đây: 

 

Phương Thùy Sky MTP 13/05/2016 lúc 20:48

mình cũng làm giống bạn tôi học giỏi toán

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: