Giúp tôi giải toán và làm văn


Bụt nè hihi 21 tháng 3 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Làm thử thôi nha :v

a) Ta có BC = 5 cm, CM = 3 cm

=> BM = BC + CM

     BM = 5 + 3

           = 8 (cm)

=> BC = 8 cm

b) Nếu C nằm giữa B và M thì:

=> AC nằm giữa AB và AM

=> Góc CAM = góc BAM - góc BAC 

                      = 80o - 60o

                      = 20o

=> Góc CAM = 20o

c) Nếu K thuộc CM => C nằm giữa B và K

=> BK = BC + CK 

           = 1 + 5

           = 6 (cm)

=> BK = 6 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 17 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Cách vẽ tia phân giác của góc xOy với đỉnh O nằm ngoài tờ giấy :

B1 : Lấy 1 điểm A nằm bên trong góc xOy bất kì sao cho điểm A cách đều 2 cạnh Ox, Oy.

B2 : Làm tương tự đối với điểm B.

B3 : Kẻ đường thẳng AB. AB là tia phân giác của xOy.

Đọc tiếp...
Tử Thần 14 tháng 3 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình nhé

a, Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có : \(\widehat{xOz}=60^o< \widehat{xOy}=120^o\) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có : \(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy}\)

Thay số : \(60^o+\widehat{zOy}=120^o\)

\(\Rightarrow\widehat{zOy}=120^o-60^o=60^o\)

Mà \(\widehat{xOz}=60^o\) nên \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}(=60^o)\)

c, + Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy 

    + \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}(=60^o)\)

=> Tia Oz là tia phân giác của góc xOy

d, Vì tia Om là tia phân giác của xOz nên ta có : \(\widehat{xOm}=\widehat{mOz}=\frac{\widehat{xOz}}{2}=\frac{60^o}{2}=30^o\)

\(\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOz}=30^o\)

Vậy xOm = 30o

e, Tự làm

Đọc tiếp...
Vũ Minh Tâm 14 tháng 3 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình nữa nhé

Đọc tiếp...
. 14 tháng 3 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

a,Và Oz vì xOy>xOz mà Oy,Ox,Oz nằm trên cùng 1 nữa mặt phẳng suy ra Ox nằm giữa Oy và Oz 

b,xOy+yOx=120 độ 

60 độ+yOx=120 độ

suy ra yOx=60 độ

suy ra xOz=yOz=60 độ

c,Không vì Oz nằm ngoài góc xOy

d,xOm=zOm=60 độ :2=30 độ

e, xOy+yOx'=180 độ (kề bù)

60 độ+yOx'=180 độ

suy ra yOx'=180 độ - 60 độ=120 độ

k nhé Hok tốt

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 28 tháng 4 2018 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

O x y z m n t

a,Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Ox có \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}\left(30^o< 90^o\right)\)

=> tia Oy nằm giữa hai tia Ox ,Oz

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=\widehat{xOz}-\widehat{xOy}=90^o-30^o=60^o\)

b,Vì tia Om là tia p/g của \(\widehat{xOy}\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\frac{1}{2}\widehat{xOy}=\frac{1}{2}.30^o=15^o\)

Vì On là tia p/g của \(\widehat{yOz}\Rightarrow\widehat{yOn}=\widehat{nOz}=\frac{1}{2}\widehat{yOz}=\frac{1}{2}.60^o=30^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứa tia Oz có \(\widehat{zOn}< \widehat{zOx}\left(30^o< 90^o\right)\) 

=> Tia On nằm giữa hai tia Oz,Ox 

\(\Rightarrow\widehat{nOx}=\widehat{zOx}-\widehat{zOn}=90^o-30^o=60^o\)

Trên cùng 1 nửa mp bờ chứ tia Ox có \(\widehat{xOm}< \widehat{xOn}\left(15^o< 60^o\right)\)     

=>Tia Om nằm giữa hai tia Ox ,On 

\(\Rightarrow\widehat{mOn}=\widehat{xOn}-\widehat{xOm}=60^o-15^o=45^o\)

c,Vì tia Om và Ot là hai tia đối nhau \(\Rightarrow\widehat{tOy}\)và   \(\widehat{yOm}\)kề bù 

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+15^o=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOy}=165^o\)

Đọc tiếp...
Bảo Nguyễn Thái 10 tháng 5 2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

em lớp 5 em chịu

Đọc tiếp...
Bangtan Bàng tán bất Bình tĩnh 12 tháng 3 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

A O E B C D

ta có góc AOE+EOC=180

MÀ BOC=AOB, OED=DOC

vậy BOC+DOE=\(\frac{AOE+EOC}{2}=\frac{180}{2}=90\)

Đọc tiếp...
Bangtan Bàng tán bất Bình tĩnh 12 tháng 3 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

À mk quên kí hiệu 2 góc phân giác  bằng nhau

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( Box Toán - Anh ) CTV 12 tháng 3 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

Gọi \(\widehat{xOz}\), \(\widehat{zOy}\) là 2 góc kề bù ; và tia Ou, Ov lần lượt là tia phân giác của \(\widehat{xOz}\) , \(\widehat{zOy}\)
* Để chứng minh 2 tia phân giác của 2 góc kề bù vuông góc với nhau, ta sẽ chứng minh tia Ou vuông góc tia Ov.
* Vì tia Ou, Ov lần lượt là tia phân giác của góc xOz, zOy, nên:
 \(\hept{\begin{cases}\widehat{uOz}=\widehat{xOu}=\frac{\widehat{xOz}}{2}\\\widehat{zOv}=\widehat{yOv}=\frac{\widehat{zOy}}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\widehat{uOz}=\widehat{xOz}\\2\widehat{zOv}=\widehat{zOy}\end{cases}}\)
Ta lại có:
\(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=180^0\) ( kề bù )
\(\Rightarrow2\widehat{uOz}+2\widehat{zOv}=180^0\)
\(\Rightarrow2\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=180^0\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=180^0\div2\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{uOz}+\widehat{zOv}\right)=90^0\)
\(\Rightarrow\widehat{uOv}=90^0\) (vì 2 góc uOz, góc zOv kề nhau)
\(\Rightarrow\) Tia Ou vuông góc tia Ov
Do đó, 2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau.

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 8 tháng 3 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

góc yOz=40 độ

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Quốc Trung 17 tháng 3 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

góc yOz = 40 Độ bạn nha

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( Box Toán - Văn - Anh ) CTV 9 tháng 3 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

                               Giải

x O z y

Vì \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{yOz}\)là hai góc phụ nhau nên \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=90^0\)

hay \(50^0+\widehat{yOz}=90^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{yOz}=90^0-50^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{yOz}=40^0\)

Vậy \(\widehat{yOz}=40^0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 10 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

b/ Ta có : \(\bigtriangleup AMC=\bigtriangleup BMD\text{ (c.m.t)}\)

\(\Rightarrow\widehat{DBM}=\widehat{ACM}\text{ (2 góc tương ứng ở vị trí so le trong)}\) (1)

\(\Rightarrow BD//AC\)

Xét \(\bigtriangleup DMA\text{ và }\bigtriangleup BMC,\text{ có :}\)

\(\widehat{DMA}=\widehat{BMC}\text{ (đối đỉnh)}\)

\(DM=CM\left(gt\right)\)

\(BM=AM\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\bigtriangleup DMA=\bigtriangleup BMC\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ADM}=\widehat{DCM}\text{ (2 góc tương ứng ở vị trí so le trong)}\) (2)

\(\text{Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành}\) (3)

\(\angle ACB=90^{\text{o}}\) (4)

\(\text{T}ừ\text{ (3) và (4) suy ra hình bình hành ABCD là hình chữ nhật}\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 6 tháng 3 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Giải :

Hình vẽ ; giả thiết, kết luận đã được đầu bài cho sẵn.

Chứng minh :

Xét \(\Delta AMC\text{ và }\Delta BMD\), có :

\(MA=MB\text{ (gt)}\)

\(\angle AMC=\angle DMB\text{ (đối đỉnh)}\)

\(DM=CM\text{ (gt)}\)

\(\Rightarrow\Delta AMC=\Delta BMD\text{ (c.g.c)}\)

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 6 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ :

A B C D M

GT : \(\bigtriangleup ABC\) có \(\angle ACB=90^{\text{0}}\)\(MA=MB\)\(DM=CM\).

KL : \(\bigtriangleup AMC=\bigtriangleup BMD\).

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 5 tháng 8 2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là 2 góc sát vào nhau.

2 góc phụ nhau là 2 góc hoặc nhiều hơn có tổng là \(90^o\).

2 góc bù nhau là 2 góc hoặc nhiều hơn có tổng là \(180^o\).

2 góc kề bù là 2 góc sát nhau có \(180^o\).

Đọc tiếp...
nguyễn thị thanh mai 2 tháng 8 2017 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là hai góc có cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm trên nửa mp đối nhau . 2 góc phụ nhau khi tổng số đo bằng 90 độ. 2 góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180 độ. hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau

  

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Khả Nhi 2 tháng 8 2017 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

2 góc kề nhau là 2 góc có chung 1 đỉnh, chung 1 cạnh, cạnh chung nằm giữa 2 cạnh cờn lại

2 góc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo = 90 độ

2 góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo =180 độ

2 góc kề bù là 2 góc có cạnh chung nằm giữa 2 cạnh còn lại, 2 cạnh còn lại là 2 tia đối nhau và có tổng số đo =180 độ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: