Giúp tôi giải toán và làm văn


akabane karma 1 giờ trước (18:24)
Báo cáo sai phạm

chu vi của hinh tròn là

    1 x 2 x 3,14 = 6,28 ( cm2 )

diện tích của hình tròn là

  1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( cm2 )

         Đ/S : chu vi : 6,28 cm2

                   diện tích : 3,14 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 1 giờ trước (18:33)
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn là : 

   1 × 2 × 3.14 = 6.28 ( cm )

Diện tích hình tròn là : 

  1 × 1 × 3.14 = 3.14 ( cm2 ) 

     Đáp số : 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
Nijino Yume 2 giờ trước (18:22)
Báo cáo sai phạm

ghi đàng hoàng dùm cái

Đọc tiếp...
Haibara Ai 10 giờ trước (10:14)
Báo cáo sai phạm

S hình chữ nhật = a x b

S hình vuông = a x a

S hình tròn = r x r x 3,14

S hình bình hành = a x b

S hình thoi = m x n : 2

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 10 giờ trước (09:30)
Báo cáo sai phạm

Hình chữ nhật:S=A x B

Hình vuông :S=A x A

Hình tròn :S= R x Rx 3,14

Hình bình hành: S= A x H

Hình thoi: S= [M x N ] :2

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 11 giờ trước (09:15)
Báo cáo sai phạm

Công thức tính diện tích : 

Hình chữ nhật : S = a × b 

Hình vuông : S = a × a

Hình tròn : S = r × r × 3.14

Hình bình hành : S = a × h 

Hình thoi : S = m × n ÷ 2 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 25/06/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Hãy tưởng tượng là ô vuông ao cá được di chuyển vào một góc của cái sân.

Khi đó phần đất còn lại sẽ gồm hai hình thang vuông bằng nhau.  

Diện tích mỗi hình thang vuông là:  

512 : 2 = 256 ( m2 )

 Tổng hai đáy của mỗi hình thang này chính là tổng của cạnh của cái sân và cạnh của vườn hoa, tức là bằng:  

128 : 4 = 32 ( m )  

Chiều cao của mỗi hình thang là:

 256 x 2 :32 = 16 ( m )  

Chiều cao đó cũng chính là hiệu của cạnh của cái sân và vườn hoa.  

Cạnh của vườn hoa là:  

( 32 - 16 ) : 2 = 8 ( m )  

Cạnh của cái sân là:  

32 - 8 = 24 ( m )  

Đáp số:  8m và 24m

Đọc tiếp...
olympic 25/06/2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh vườn hoa và cái sân là :

128 : 4 = 32 (m)

Nếu vườn hoa đặt sát 1 góc (hình bạn tự vẽ nhé) thì 512m2 chính là diện tích 2 hình thang bằng nhau mỗi hình có tổng hai đáy là : 32(m) (Cạnh vườn hoa + cạnh cái sân) có diện tích là :512:2=256(m2)

Chiều cao của mỗi hình thang đó là :

256 x 2 : 321 = 16 (m)

  16m này chính là hiệu giữa cạnh cái sân và cạnh vườn hoa.

Vậy cạnh vườn hoa là :

(32 - 16) : 2 = 8 (m)

Cạnh cái sân hình vuông là :

8 + 16 = 24 (m)

Đáp số:Cạnh vườn hoa:8 m

           Cạnh cái sân:24 m

Đọc tiếp...
Hà Chí Trung 15/01/2015 lúc 01:55
Báo cáo sai phạm

MB < MC => SABM < SACM => Điểm N là giao của đường thẳng d thỏa mãn đề bài với cạnh AC, nằm trong AC. Gọi I là trung điểm AC. Lúc đó SMNC = SBCI . Gọi P, Q tương ứng là hình chiều của I, N trên BC. => IP/NQ = BC/CM = CP/CQ . B, C, I, P cố định => xác định được Q từ đó tìm ra N.

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Khánh 21/05 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

????

Mình không hiểu câu trả lời của bạn Hà Chí Trung cho lắm
 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Quỳnh Chi 20/05/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thang ABCD là 310,5cm2

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
vuongthithuy 04/02/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

 

chieu cao hinh tam giac ABC bang chieu cao hinh thang vay day hinh thang gap day hih tam giac la :(20+30):20=2.5(lan) vi day hinh thang gap 2,5 lan day hinh tam giac day nhan voi chieu cao chia 2 vaABCD= day +daynhanchieu cao chia 2 ma ca hai cua hinh thang va dien tich tam giac deu lay day nhan chieu cao chia 2 nen dien tich hinh thang gap 2,5 dien tich tam giac  dap so 2,5 lan

 

Đọc tiếp...
linhchuli 30/01/2016 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu

Đọc tiếp...
Kiều Tuấn Minh 20/03/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

ra 2,5 lần

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 29/10/2014 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng là :

100 + 20 = 120 % = 1,2       

Chiều rộng sau khi giảm là :

100 - 20 = 80 % = 0,8

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là :

80,32 : [ 1- ( 1,2 x0,8 ) ] = 2008 cm2

ĐS : 2008 cm2

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 19/05/2017 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chiều dài sau khi tăng là:

100+20=120%=1,2

Chiều rộng sau khi giảm là:

100-20=80%=0,8

Diện tích ban đầu hình chữ nhật là:

80,32:(1-(1,2x0,8)=2008cm2

ĐS:..........

Đọc tiếp...
Lê Duy Thái 14/04/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

bạn Nguyễn Phượng Hoàng trả lời đúng

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Linh 16/05/2016 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

BÀI GIẢI

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:(28+28)x2=224(cm)

Diện tích hình thang ABCD là:(28+84)x28:2=1568(cm2)

Cạnh MB dài là:28:2=14(cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:28x14:2=196(cm2)

Diện tích hình tam giác EDM là:1568-(196+588)=784(cm2)

ĐÁP SỐ :A)224cm

B)1568cm2

C)784cm2
 

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Thang 11/03/2015 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là

(8+4) x 4 = 48 (m2)

Tổng diện tích 2 hình chữ nhật là

248 – 48 = 200 (m2)

Chiều rộng thửa ruộng:

(200 : 4) : 2 = 25 (m)

Chiều dài thửa ruộng:

25 + 8 = 33 (m)

Diện tích thửa ruộng:

33 x 25 = 825 (m2)

Đáp số:  825m2.

 Đúngnhé

 

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Thang 10/03/2015 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là

(8+4) x 4 = 48 (m2)

Tổng diện tích 2 hình chữ nhật là

248 – 48 = 200 (m2)

Chiều rộng thửa ruộng:

(200 : 4) : 2 = 25 (m)

Chiều dài thửa ruộng:

25 + 8 = 33 (m)

Diện tích thửa ruộng:

33 x 25 = 825 (m2)

Đáp số:  825m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Linh 26/02/2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

825
tích cho mk với nha!!!

Đọc tiếp...
Đỗ Gia Huy 16/08/2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình ABC là

( 40 . 50 ) : 2 = 1000 ( \(cm^2\))

Nối A với E ta được hình tam giác AEC sẽ có chiều cao là 10 cm mà đáy AC là 50 cm. 

Diện tích hình AEC là

( 10. 50 ) : 2 = 250 ( \(cm^2\))

Diện tích hình ABE là

1000 - 250 = 750 ( \(cm^2\))

Số cm đoạn DE dài là

750 . 2 : 40 = 37,5 ( cm )

Diện tích hình BDE là

37,5 - ( 40 - 10 ) : 2 = 562,5 ( \(cm^2\))

Đáp số: 562,5 \(cm^2\)

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 27/07/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình ABC là

( 40 . 50 ) : 2 = 1000 ( cm2)

Nối A với E ta được hình tam giác AEC sẽ có chiều cao là 10 cm mà đáy AC là 50 cm. 

Diện tích hình AEC là

( 10. 50 ) : 2 = 250 ( cm2)

Diện tích hình ABE là

1000 - 250 = 750 ( cm2)

Số cm đoạn DE dài là

750 . 2 : 40 = 37,5 ( cm )

Diện tích hình BDE là

37,5 - ( 40 - 10 ) : 2 = 562,5 ( cm2)

Đáp số: 562,5 cm2

Đọc tiếp...
Việt Nam 18/02/2018 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình ABC là :

40 * 50 : 2 = 1000 (cm2)

Nối A với E ta được hình tam giác AEC sẽ có chiều cao là 10cm mà đáy AC biết rồi 

Vậy diện tích hình AEC là :

10 * 50 : 2 = 250 (cm2)

Diện tích hình ABE là : 

1000 - 250 =750 (cm2)

Đoạn DE dài số cm là :

750 * 2 : 40 = 37,5 (cm)

Diện tích hình BDE là :

37,5 * (40 -10) : 2 = 562,5 (cm2)

        Đáp số : 562,5cm2

Đọc tiếp...
Park JiHoon 16/08/2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Diện thích tam giác ACD là:

18x50:2=450 (cm2)

Độ dài đoạn thẳng BC là:

180-(50+50+30)=50 (cm)

Từ A vẻ đoạn thẳng AH

Độ dài đoạn thẳng AH là:

450x2:30=30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30x50:2=750 (cm2)

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 19/05/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đáp số:750 cm2

Đọc tiếp...
Hikari 25/04/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

chiều cao miếng đất là:

288 x 2 : 32 = 18 (m)

diện tích miếng đất sau khi tăng là:

288 + 72 = 360 (m2)

đáy miếng đất sau khi tăng là:

360 x 2 : 18 = 40 (m)

đáy miếng đất cần phải tăng là:

40 - 32 = 8 (m)

đáp số: 8 m.

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 09/05/2018 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

chiều cao một miếng đất là:

280 . 2 : 32 = 18 ( m )

diện tích một miếng đất sau khi tăng là:

288 + 72 = 360 ( m2 )

cạnh đáy miếng đất sau khi tăng là:

360 . 2 : 18 = 40 ( m )

cạnh đáy miếng đất tăng thêm là:

40 - 32 = 8 ( m )

đáp số: 8 m

Đọc tiếp...
hỏi làm gì 18/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

ko tra loi thi thoi

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 10/01/2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Theo hình vẽ ta có hình tam giác mở rộng thêm có diện tích 207 cm2 và 1 cạnh góc vuông bằng chiều cao hình thang 23 cm. Ta tính được Cạnh góc vuông còn lại 2 phần chiều dài HCN : 207 X 2 : 23 = 138 m

Tổng đáy lớn và bé hình thang gồm 5 + 3 = 8 phần có số cm là : 

(8:2) x 138 = 552

Diện tích hình thang là: 23 x 552 : 2 = 6348cm2

Đọc tiếp...
Phan Tiến Hưng 16/02/2016 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

828cm2 là đúng

Đọc tiếp...
Vũ Hương Hải Vi 16/02/2018 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

hình này phải ko ?

Đọc tiếp...
ngô thế trường 09/04/2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

chiều dài hình chữ nhật là:

20:5x3=12(m)

diện tích hình thang là:

12x23=276(m)

đáp số:276m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thủy Tiên 15/05/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

diện tích ban đầu : 276 cm2

Đọc tiếp...
duong thanh na 15/05/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật là

20:5x3=12(m)

diện tích hình thang là

12x23=276(m)

đs :276m

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10/05/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

a) Diện tích hình vuông ABCD là: 6 x 6 = 36 cm2

b) Tổng độ dài 2 đáy hình thang AMCD là: 30 x 2 : 6 = 10 cm

Đáy AM bằng: 10 - 6 = 4 cm

Đoạn thẳng MB dài là: 6 - 4 = 2 cm

ĐS:......

Đọc tiếp...
my sunshine 10/05/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

dễ ợt                                                                                                        

Đọc tiếp...
Phạm Đức Duy 17/05/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

4,5: 60 x 100= 7,5( m)

Chiều cao phần bớt đi chính là chiều cao hình thang.

Chiều cao hình thang là:

5,4x 2: 1,6= 8( m)

Diện tích hình thang là:

(4,5+ 7,5) x 8: 2= 48( m2)

Đáp số: 48 m2

Nhớ là vẫn phải vẽ hình nha! Bye các bạn🤓🤓=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thuận 29/11/2014 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh vườn hoa và cái sân là:

128:4=32(m)

Nếu vườn hoa đặt sát 1 góc (hình bạn tự vẽ nhé) thì 512m2 chính là diện tích 2 hình thang bằng nhau mỗi hình có tổng hai đáy là :32(m)(Cạnh vườn hoa + cạnh cái sân) có diện tích là :512:2=256(m2)

Chiều cao của mỗi hình thang đó là:256x2:321=16(m)

  16(m) này chính là hiệu giữa cạnh cái sân và cạnh vườn hoa.

Vậy cạnh vườn hoa là:(32-16):2=8(m)

Cạnh cái sân hình vuông là:8+16=24(m)

Đáp số:Cạnh vườn hoa:8 m

           Cạnh cái sân:24 m

Đọc tiếp...
Lê Như Ý 03/12/2014 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Tổng hai cạnh vườn hoa và cái sân là:

128:4=32(m)

Nếu vườn hoa đặt sát 1 góc (hình bạn tự vẽ nhé) thì 512m2 chính là diện tích 2 hình thang bằng nhau mỗi hình có tổng hai đáy là :32(m)(Cạnh vườn hoa + cạnh cái sân) có diện tích là :512:2=256(m2)

Chiều cao của mỗi hình thang đó là:256x2:321=16(m)

  16(m) này chính là hiệu giữa cạnh cái sân và cạnh vườn hoa.

Vậy cạnh vườn hoa là:(32-16):2=8(m)

Cạnh cái sân hình vuông là:8+16=24(m)

Đáp số:Cạnh vườn hoa:8 m

           Cạnh cái sân:24 m

Đọc tiếp...
Hikari 11/03/2015 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

tích hai bán kính hình tròn là:

415,265 : 3,14 = 132,25 (cm)

vì tích hai bán kính hình tròn là 132,25 cm, mà 132,25 do 11,5 x 11,5 tạo thành, vậy bán kính hình tròn là 11,5 cm.

đường kính hình tròn hoặc cạnh hình vuông là:

11,5 x 2 = 23 (cm)

diện tích hình vuông là:

23 x 23 = 529 (cm2)

đáp số: 529 cm2.

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Van Anh 20/12/2016 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

trong giải ra 264.5 cơ

Đọc tiếp...
tpb123456 20/01/2016 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

tick cho minh xong roi minh giai cho

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: