Giúp tôi giải toán và làm văn


ღ Ƥĥáṗ Şư Ļăṇğ Ṅĥăṇğ ❧ 16 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Diện tích hình tam giác là:

( 20 x 5 ) : 2 = 50 ( cm2 )

Đáp số: 50 cm2 

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
ℒᶤ ҋђ ™ 16 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tam giác có đáy 20 cm và chiều cao 5 cm là :

                    20 x 5 : 2 = 50 ( cm 2 )

                                  Đáp số : ...........

Hk tốt !!

Đọc tiếp...
phan đoàn linh 16 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tam giác là:

20x5:2=50(cm2)

đáp số:50 cm2

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Long Nguyển Thăng 14/01/2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

 Ta có diện tích ANM = NMB vì có hai cạnh đáy là NB=NA. Đều có chiều cao hạ từ đỉnh M.

        Diện tích tam giác BAM là 

       6+6 =12 (cm2)

         Diện tích tam giác ABM = AMC vì có đáy BM = Mc. Đều có chiều cao hạ từ đỉnh A nên diện tich ABC là :

                          12+12=24 (cm2)

                                   Đ/S : 24 cm2

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 08/05/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Theo hình thì ta thấy rằng hình tam giác ABN= 1/2 hình tam giác ABC và hình tam giác AMN cũng bằng 1/2 hình tam giác ABM 

Diện tích hình tam giác ABM là 

6 x 2 = 12 (cm2

Diện tích hình tam giác ABC là 

12 x 2 = 24 (cm2

           Đ/s : 24 cm2

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 08/01/2019 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Kết quả :

24 cm2

Học tốt

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 28/01/2015 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng đó là: 

      5,6 * 5 =28 (m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông đó là:

     4 * 4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là:

    28-16=12(m2)

            Đáp số: 12m2

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo Trân 16/01/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là

     5,6 x 5 =28(m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông là 

      4x4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là

       28-16=12(m2)

            Đáp số :12 m2

nhớ k cho mình nhe cảm ơn!

Đọc tiếp...
animeboy 22/03/2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

dien h can phong do la 

       5.6*5 =28

       dap spo: 28

Đọc tiếp...
Hacker_mũ trắng 07/01/2019 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 

2,4 - 0,8 = 1,6 (m)

Tổng của hai đáy của hình thang là: 

2,4 + 1,6 = 4 (m)

Chiều cao của hình thang là: 

4 x 2 : 5 = 1,6 (m)

Diện tích của hình thang đó là:

(4×1,6)2 =3,2(m2)

Đáp số: 3,2m2

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 07/01/2019 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Đáy bé là :

2,4 - 0,8 = 1,6 ( m)

Chiều cao là :

(2,4 + 1,6 ) x 2/5 = 1,6 ( m)

Diện tích hình thang :

( 2,4 + 1,6 ) x 1,6 : 2 = 3,2 ( m2 )

Đáp số : 3,2 m2

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 07/01/2019 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Đáy bé là :

2,4 - 0,8 = 1,6 ( m)

Chiều cao là :

(2,4 + 1,6 ) x 2/5 = 1,6 ( m)

Diện tích hình thang :

( 2,4 + 1,6 ) x 1,6 : 2 = 3,2 ( m2 )

Đáp số : 3,2 m2

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 28/01/2018 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Chu vi mặt đáy của cái thùng tôn là :

( 5 + 4 ) x 2 = 18 ( dm )

Diện tích xung quanh của cái thùng tôn là : 

18 x 3 = 54 ( dm)

Diện tích một mặt đáy của cái thùng tôn là :

5 x 4 = 20 ( dm2 )

Diện tích tôn dùng để làm thùng là :

20 + 54 = 74 ( dm2 )

Đáp số : 74 dm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Minh 28/01/2018 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích tôn dùng để làm thùng là :

     (5 + 4) x 2 x 3 + ( 5 x 4 ) = 74 ( dm 2 )

                          Đáp số : 74 dm2

Mình làm hơi tắt 1 chút nha !

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hien 26/03/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

16 cm2 ban nha

Đọc tiếp...
truong giangnguyen 26/03/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

RxR=50,24:3,14

RxR=16 cm2

R=16:4

R=4 cm

cạnh hình vuông là:

   4x2=8 cm

diện tích hình vuông là:

   8x8=64 cm2

         D/S:64 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hà 18/01/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm
Lê Quang Thế 20/01/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

DẠng toán tổng- tỉ

CV hình tròn bé : 95,456 : 4 x 1 = 23,864cm

CV hình tròn lớn : 23,864 x 3 = 71.592 cm

Bán kính hình tròn bé : 23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 cm

Bán kính hình tròn lớn : 71,592 : 3,14:2 = 11,4cm

DT BÉ : 3,8 X 3,8 X 3,14 = 45.3416cm2

DT LỚN: 11,4 X 11,4 X 3,14 = 408.0744 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 02/02/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

chu vi hình tròn bé là:

95,456 : 4 = 23,864 (cm)

chu vi hình tròn lớn là:

95,456 - 23,864 = 71,592 (cm)

bán kính hình tròn bé là:

23,864 : 3,14 : 2 = 3,8 (cm)

bán kính hình tròn lớn là:

71,592 : 3,14 : 2 = 11,4 (cm)

diện tích hình tròn bé là:

3,8 x 3,8 x 3,14 = 45,3416 (cm2)

diện tích hình tròn lớn là:

11,4 x 11,4 x 3,14 = 408,0744 (cm2)

đáp số: diện tích hình tròn bé: 45,3416 cm2.

               diện tích hình tròn lớn: 408,0744 cm2.

 

Đọc tiếp...
pham hung 08/04/2016 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

408.0744

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13/07/2015 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác KAN và tam giác KCN có: chung chiều cao hạ từ K xuống AC; đáy AN = \(\frac{1}{2}\) đáy NC

=> SKAN = \(\frac{1}{2}\)SKNC

Mặt khác,Nếu  xét tam giác KAN và tam giác KCN có chung đáy KN 

=> Chiều cao hạ từ A xuống KN = \(\frac{1}{2}\) chiều cao hạ từ C xuống KN

ta xét tam giác AKB và CKB có chúng đáy BK => SAKB = \(\frac{1}{2}\)SKBC = 42 => SKBC = 42 x 2 = 84 cm2
+) Xét tam giác KAB và KBM có chung chiều cao hạ từ K xuống AB ; đáy  BM  = 1/2 AB=> S(KBM) = 1/2 S(KAB) = 24 cm vuuong

=> S(CBM ) = 24 + 84 = 108 cm2

Dễ có, S(CBM)= 1/2 x S(ABC) => S(ABC) = 108 x 2 = 216

Vậy S(KAC) = S(ABC) - S(KAB) - S(KBC) = 216 - 42 - 84 = 90 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hùng 13/07/2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác KAN và tam giác KCN có: chung chiều cao hạ từ K xuống AC; đáy AN = $\frac{1}{2}$12  đáy NC

=> SKAN = $\frac{1}{2}$12 SKNC

Mặt khác,Nếu  xét tam giác KAN và tam giác KCN có chung đáy KN 

=> Chiều cao hạ từ A xuống KN = $\frac{1}{2}$12  chiều cao hạ từ C xuống KN

ta xét tam giác AKB và CKB có chúng đáy BK => SAKB = $\frac{1}{2}$12 SKBC = 42 => SKBC = 42 x 2 = 84 cm2
+) Xét tam giác KAB và KBM có chung chiều cao hạ từ K xuống AB ; đáy  BM  = 1/2 AB=> S(KBM) = 1/2 S(KAB) = 24 cm vuuong

=> S(CBM ) = 24 + 84 = 108 cm2

Dễ có, S(CBM)= 1/2 x S(ABC) => S(ABC) = 108 x 2 = 216

Vậy S(KAC) = S(ABC) - S(KAB) - S(KBC) = 216 - 42 - 84 = 90 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huyền 03/05/2016 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn câu và trả các bạn nha

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 17/06/2015 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

Đọc tiếp...
I Love EXO 17/06/2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

diện tích mảnh đất tăng lên là

563,29 - 508,69=54,6 ( cm2)

chiều cao của mảnh đất chính là chiều cao của hình tam giác tăng lên và bằng

54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( cm)

tổng độ dài 2 đáy của mảnh đất là

508,69 x 2 : 18,2 =55,9

ta có sơ đồ

đáy lớn I---------I------------I                    

                                                       }  55,9 cm

đáy bé  I---------I   6,9cm

đáy bé mảnh đất là

(55,9 - 6,9) :2 =24,5 (cm)

đáy lớn mảnh đất là

24,5 + 6,9 =31,4 (cm)

đáp số : đáy bé 24,5 cm, đáy lớn 31,5 cm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hà Vy 12/08/2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Khi tăng đáy lớn 6m thì diện tích miếng đất tăng thêm là: 
563,29 - 508,59 = 54,60 ( m2 ) 
Phần đất tăng thêm là hình tam giác có đáy 6m và chiều cao bằng chiều cao hình thang. 
Chiều cao hình thang là: 
54,6 x 2 : 6 = 18,2 ( m ) 
Tổng độ dài hai đáy hình thang là: 
508,69 x 2 : 18,2 = 55,9( m ) 
Đáy bé miếng đất hình thang là: 
( 55,9 - 6,9 ) : 2 = 24,5 ( m ) 
Đáy lớn miếng đất hình thang là: 
55,9 – 24,5 = 31,4 ( m ) 
Đáp số: 
ĐB: 24,5 m 
ĐL: 31,4 m

Đọc tiếp...
Park JiHoon 16/08/2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Diện thích tam giác ACD là:

18x50:2=450 (cm2)

Độ dài đoạn thẳng BC là:

180-(50+50+30)=50 (cm)

Từ A vẻ đoạn thẳng AH

Độ dài đoạn thẳng AH là:

450x2:30=30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30x50:2=750 (cm2)

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 19/05/2018 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đáp số:750 cm2

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16/01 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

               Đáp số ...........

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17/01/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                                   38+19x2:2=342(cm2)

Đọc tiếp...
Hacker_mũ trắng 16/01 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy của hình bình hành ABCD là:

24 : 3 = 8 ( cm )

Chu vi hình bình hành đó là:

( 8 + 3 ) x 2 = 22 ( cm )

Đ/S: 22 cm

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 21/01/2018 lúc 08:55
Báo cáo sai phạm

ta co: DC = 24 : 3 = 8cm
Noi A voi C : Dien h tam giac  ADC = (AH x DC ): 2 ( canh day DC va chieu cao AH   (1)
Mat khac: Dien h tam giac ADC = (AD x CE): 2        ( canh day AD va chieu cao CE)  (2)
tu 1 va 2 ta co: (AH x DC):2 = (AD x CE):2 ma CE = 2 x AH vay AH x DC = AD x 2 x AH (3)
tu 3 ta co : AD = DC : 2 . Vay AD = 8 : 2 = 4cm. chu vi hinh binh hanh ABCD la: (8 + 4) x 2 = 24 cm

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
kaito kid 14/01/2017 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

độ dài cạnh CD hay AB là : 24 : 3 = 8 ( cm )

độ dài cạnh CE là : 3 x 2 = 6 ( cm )

độ dài cạnh AD hay BC là : 24 : 6 = 4 ( cm )

chu vi hình bình hành ABCD là : ( 8 + 4 ) x 2 = 24 ( cm )

đáp số : 24 cm

Đọc tiếp...
trinh 16/03/2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Tính Chiều cao của tam giác tăng thêm là : 

6 x 2 : 2 = 6m

Chiều cao này chính là chiều cao của hình thang

TBC 2 đáy = DT : CC      (DT = CC X TBC 2 ĐÁY  ---> TBC 2 ĐÁY = DT : CC )

                   = 60 : 6 = 10

Tổng hai đáy là : 10 x 2 = 20m

Hiệu 2 đáy :  4m

Tìm 2 đáy khi biết tổng - hiệu 2 đáy

Đáy lớn : (20  + 4 ) : 2 = 12 m

Đáy bé: 12 - 4 = 8 m

Đọc tiếp...
Linh Trịnh Khánh 15/01 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Đáp án: Đáy lớn:12 m, đáy bé:8 m

Đọc tiếp...
Tokisaki Kurumi 12/01/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

48 lá cờ

Đọc tiếp...
Phạm Phương Linh 09/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

96 lá cờ

Đọc tiếp...
lê hoàng nhã trân 08/01/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Diệ tích tờ giấy màu đỏ là

 60 x 40 =2400(m2)

Diện tích một lá cờ là:

10 x 5 : 2 =25(cm2)

Số lá cờ bạn đó cắt được là:

2400 : 25 =96 ( lá cờ)

Đáp số:96 lá cờ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: