Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Diện tích


Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 20 tháng 8 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

\(S_{MNP}=S_{ABCD}-\left(S_{MNB}+S_{AMPD}+S_{CNP}\right)\) (*)

\(S_{AMPD}=\frac{\left(AM+DP\right)xAD}{2}=\frac{\left(AM+DP\right)x10}{2}=5xAM+5xDP\)

\(S_{CNP}=\frac{CPxCN}{2}=\frac{5xCP}{2}\)

\(S_{AMPD}+S_{CNP}=5xAM+5xDP+\frac{5xCP}{2}=\frac{10xAM+10xDP+5xCP}{2}=\)

\(=\frac{10xAM+5x\left(DP+CP\right)+5xDP}{2}=\frac{10xAM+5xCD+5xDP}{2}\)(**)

Từ (*) ta thấy \(S_{MNP}\) phụ thuộc vào \(S_{AMPD}+S_{CNP}\) (Do \(S_{ABCD};S_{MNB}\) không thay đổi)

\(\Rightarrow S_{MNP}\) nhỏ nhất khi (**) lớn nhât và \(S_{MNP}\) lớn nhất khi (**) nhỏ nhất

(**) lớn nhất khi DP lớn nhất, DP lớn nhất khi P trùng với C

(**) nhỏ nhất khi DP nhỏ nhất, DP nhỏ nhất khi P trùng với D

Đến đây bài toán đã tường minh bạn tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
Trần Vũ Hoàng Hân Trần Vũ Hoàng Hân 15 tháng 7 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 8 tháng 7 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài a ; chiều rộng b (m)

Ta có a = 2 x b

=> S ban đầu = a x b = 2 x b x b 

=> S thay đổi = (a - 2)(b + 2) = a x b + 2 x a - 2 x b - 4 = a x b + 2 x (a - b) - 4 = 2 x b x b + 2 x b - 4

Lại  có : S thay đổi - S ban đầu = 60 m 

<=> 2 x b x b + 2 x b - 4 - 2 x b x b = 60

=> 2 x b - 4 = 60

=> 2 x b = 64

=> b = 32

=> a = 64

=> S ban đầu : 32 x 64 = 2048

Đọc tiếp...
kimetsu no yaiba kimetsu no yaiba 17 tháng 6 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

rộng:4

dài:5

a) chiều dài hcn là:

        45:(4+5)x5=25(cm)

    chiều rộng là:

        45-25= 20(cm)

b)diện tích hcn là:

          25x20=500(cm2)

                đáp số: a) 25cm;20cm

                            b)500cm2

tui ko phải gái đẻ hình cho đẹp

Đọc tiếp...
vu duc huy vu duc huy 5 tháng 7 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

 a chiều rộng là 

     45 chia (4 cộng 5 ) nhân 4 bằng 20 cm

chiều dài là 

     45 trừ 20 bằng 25 cm

b diện tích HCN là

    20 nhân 25 bằng 500 cm vuông 

                         đáp số  a rộng 20cm dài 25cm

                                      b 500 cm vuông

Đọc tiếp...
Lương Kim Thế Bách Lương Kim Thế Bách 17 tháng 6 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

a) Chiều dài là 25

   Chiều rộng là 20

b) Diện tích là 500

Đọc tiếp...
¿Oo_ღ~♥S♥ℋ♥ℋ~ღ_oO¿ ¿Oo_ღ~♥S♥ℋ♥ℋ~ღ_oO¿ 6 tháng 6 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

            Giải

   Đổi : 2 dm 4 cm = 24 cm

Cạnh hình vuông là : 24 : 4 = 6 ( cm)

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 (cm2 )

            Đ/s : 36 cm2

Hok tốt~

Đọc tiếp...
Tạ Linh Chi Tạ Linh Chi 6 tháng 6 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Đổi :  2dm4cm = 24 cm

1 cạnh hình vuông có độ dài là :

24 : 4 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

6 x 6 = 36 ( cm )

Đ/s : 36 cm 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Tường Anh Nguyễn Lê Tường Anh 6 tháng 6 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

2 dm 4 cm = 24 cm

Độ dai 1 canh của hình vuông là :

        24 : 4 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

          6 x 6 = 36 ( cm2 )

                Đáp số : 36 cm 2

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 15 tháng 7 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

hình đâu

Đọc tiếp...
nguyenthiquynhanh nguyenthiquynhanh 24 tháng 5 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

tuc vua thoi

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Thắng Phạm Hữu Thắng 21 tháng 5 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

đéo biết

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 8 tháng 5 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

Diện tích Trần của căn phòng là:

 8,5 x 6,4 = 54,4 ( m2)

Diện tích xung quanh phòng là:

 ( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 ( m2) 

Diện tích trong phòng là:

 54,4 + 104,3 = 158,7 ( m2)

 Diện tích phần cần quét vôi là:

  158,7 - 13,6 = 145,1 ( m2)

    Đ/S : ....

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 9 tháng 5 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

ê có chắc không đấy

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 9 tháng 5 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 8 tháng 5 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

    384 : 6 = 64 ( dm2 ) 

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

   64 x 4 = 256 ( dm2 ) 

b) Vì diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh mà: 64 = 8 x 8 nên cạnh của hình lập phương là 8 dm 

          Đáp số: a) 256 dm2 

                 b) 8 dm

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 8 tháng 5 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

 Tui hỏi cho chị gái chứ không phải tôi cậu hiểu hâm!!!! Hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 8 tháng 5 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

cảm ơn cậu nhé Nguyền Ngọc Hà

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Nga Nguyễn Ngọc Nga 7 tháng 5 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

Đổi: 1,2dm = 120cm 

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

                (120 + 120)x6 =1440 (cm^2)

Diện tích tôn cần dùng là:

               1440 + 80 =1520(cm^2 )

                                    Đ/S: 1520 cm^2

mà bài này là dạng cơ bản trong trong tính diện tích toàn phần và diện tích xung quanh của hình lập phương mà cậu ko biết làm à :(

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh 30 tháng 4 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh đất : 36 . 3/4 = 27m

Diện tích mảnh đất : 36 . 27 = 972m2

Bán kính cái bể : 25, 12 : 3, 14 : 2 = 4m

Diện tích cái bể : 4 . 4 . 3, 14 = 50, 24m2

Diện tích đất còn lại : 972 - 50, 24 = 921, 76m2

Đọc tiếp...
Trần Tuệ Lâm Trần Tuệ Lâm 30 tháng 4 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Ủa ai kì zậy tui có làm gì đâu mà k sai tui zzzzzzzaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyjjjjjjjjj hởm Tui tức đến nối ko tím nửa mà là fancy òi đó ĐÚNG mà k SAI ớ

Đọc tiếp...
Trần Tuệ Lâm Trần Tuệ Lâm 30 tháng 4 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Giải:

chiều rộng mảnh vườn là:

36 : 4 x 3 = 27 (m)

S hình chữ nhật là:

27 x 36 = 972 (m2)

Bán kính hình tròn là;

25.14 : 3.14 : 2 = 4 (m)

S hình tròn là:

4 x 4 x3.14 = 50.24 (m2)

S còn lai là:

972 - 50.24 = 921.76 (m2)

Đs :........................................................................................................................................................................ hết òi

Đọc tiếp...
le manh cuong le manh cuong 9 tháng 5 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm
  • ttuukkhkjdkgnes
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Cẩm Chi Nguyễn Thị Cẩm Chi 20 tháng 4 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

a,                                                          Đổi:1m=100cm

    Diện tích xung quanh của bể cá đố là:

                                                  (100+40)x2x50=14000(cm2)

    Diện tích một mặt đáy là:

                                                  100x40=4000(cm2)

   Diện tích kính dùng để làm bể là:

                                                14000+4000=18000(cm2)

b,Thể tích bể cá đó là:

                                                100x40x50=200000(cm3)

c,Mực nước trong bể cao:

                                                  50:4x3=37,5(cm)

  Thể h nước trong bể cá đó là:

                                                 100x40x37,5=150000(cm3)

                                                                     Đáp số:a,18000 cm2

                                                                                  b,200000 cm3

                                                                                  c,150000 cm3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: