Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lê Yến Nhi 7 giờ trước (22:17)
Báo cáo sai phạm

the may bn biet lam ko mik lam roi ahihihi de ec luon

Đọc tiếp...
Trần Phương Thảo Hôm qua lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dựa vào công thức này mà làm:

c=d* 3,14

r=c:2:3,14

d=c:3,14

s=r*r*3,14

r=bán kính

d=đường kính

c= chu vi

s= diện tích

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 16/01 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

câu này ko bít làm thì chịu

Đọc tiếp...
Trần Hải Ninh 12/01/2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

                                                  Bài giải

                               Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

                                      4*3=12{cm2}

                               Diện tích của hình bình hành BEFClà:

                                      4*3=12{cm2

                               Diện tích của hình H là: 

                                      12+12=24{cm2}

                                                  Đáp số:24 cm2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mỹ Quyến 13/01/2015 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Dien tich hinh chu ABCD:

     3x4=12(cm2)

Dien tich hinh binh hanhBEFC:

     3X4=12(cm2)

Dien tich hinh H:

     12+12=24(cm2)

              Dap so:24(cm2)

Đọc tiếp...
kaito kid 14/01/2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

                                                                       giải

                                                      diện tích hình chữ nhật ABCD là :

                                                             4 x 3 = 12 ( cm2 )

                                                      diện tích hình bình hành BFFC la :

                                                             4 x 3 = 12 ( cm2 )

                                                      diện tích hình H là :

                                                             12 + 12 = 24

                                                                    đáp số : 24 cm2

ai tk mình mình tk lại cho

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 10/01/2015 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

Cách 1 : 

Cạnh đáy hình bình hành là : 10 +4 = 14 cm

Diện tích hình bình hành là: 14 × 8 = 112 cm2

Cách 2 : ta tính diện tích hình chữ nhật cộng 2 lần diện tích tam giác

diện tích hcn 10 x8 =80 cm2

diện tích 2 hìnhtam giác 2x  4x8 : 2 = 32cm2

diện tích hình binh hành 80 + 32 = 112 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhung 09/01/2015 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

mình hợi bận không kịp giải , đáp án là : 112 cm2 . đáp án đúng 100% luôn , mình chắc chắn đấy

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân CTV 23/07/2016 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10 x 8 = 80 ( cm2)

Diện tích hình tam giác AND là:

4 x 8 : 2 = 16 ( cm2)

Diện tích hình tam giác BMC là:

4 x 8 : 2 = 16 ( cm2)

Diện tích hình bình hành AMCN là:

80 + 16 x 2 = 112 ( cm2)

Đáp số: 112 cm2

Cách 2: Cạnh đáy NC là:

10 + 4 = 14 ( cm )

Diện tích hình bình hành AMCN là:

14 x 8 = 112 ( cm2)

Đáp số: 112 cm2

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 11/08/2015 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Theo đề cạnh của hình vuông là 9 .

theo đề 9 chính là chiều rộng hình chữ nhật .

chiều dài hình chữ nhật là:

9+6=15(m)

Chu vi mảnh đât là:

(15+9)x2=52(m)

Diện tích mảnh đất là:

15x9=135(m²)

 

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 16/03/2015 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật ban đầu là :

16 x 10 = 160 ( m²) 

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài lên là : 

(16 + 4) x 10 = 200 ( m²)

số m vuông tăng lên là :

200 - 160 = 40 (m²) 

đáp số : 40 m² 

kết bạn với mình nhé

Đọc tiếp...
Đinh Thanh Tâm 11/01/2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:

16*10=160(m2)

Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:

(16+4)*10=200(cm2)

Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:

200-160=40(m2)

Tăng lên số phần trăm là:

(40:160)*100=25%

Đ/S:25% 

Đọc tiếp...
trần như 15/03/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Số phần trăm tăng là :

      4:16= 0,25 =25%

      D/s :25%

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Huy 14/01/2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

                    Đổi5km=5000m                                                                                                                  Nửa chu vi là:5000:2=2500(m)                                                                                                        Chiều dài là:(5000+1500):2=2000(m)                                                                                                  Chiều rộng là:(5000-1500):2=500(m)                                                                                                    Diện tích khu rừng là:2000x500=1000000(m2)                                                                                        Đổi1000000=1(km2)                                                                                                                       Đáp số:1km2

Đọc tiếp...
Heo con tinh nghịch 10/01/2018 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Đổi 5 km = 5000 m 

Nửa chu vi khu rừng đó là :

   5000 : 2 = 2500 ( m )

Chiều dài khu rừng đó là :

   ( 2500 + 1500 ) : 2 = 2000 ( m )

Chiều rộng khu rừng đó là :

      2500 - 2000 = 500 ( m )

Diện tích khu rừng đó là :

       2000 x 500 = 1000 000 ( m2 ) = 1 km2 

        Đáp số : 1 km2 

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Hải Yến 06/12/2014 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

diện tích khu rừng đó là:

             3x2=6[km2]

          đ/s:6km2

Đọc tiếp...
hươnggiang 06/12/2014 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

3 x 2 = 6 ( km\(^2\))

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Duong 08/01/2018 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu rừng đó là :

         3.2 = 6 ( km2 )

            Đáp số : km2

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 25/02/2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

( đáy bé + đáy lớn ) × chiều cao ÷ 2 ( cùng 1đơn vị đo )

Đọc tiếp...
Khánh Ngô Ngọc 26/02/2015 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

   Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào

   Cộng vào nhân  với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 02/01/2018 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy đáy lớn + đáy bé x chiều cao : 2 

^ - ^

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

a)  Chu vi khu đất là:

                      294  x  2  = 588 (m)

b)   Chiều dài của khu vườn là:

                                (294 + 86) : 2 = 190  (m)

Chiều rộng của khu vườn là:

                                294 - 190 = 104 (m)

Diện tích khu đất là:

                   190  x  104  =  19760  (m2)

                                   Đ/s:....

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 02/01/2018 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi khu đất đó là:

294x 2= 588( m)

Đáp số: 588 m

b) Chiều dài khu đất là:

( 294+ 86): 2= 190( m)

Chiều rộng khu đất là:

294- 190= 104( m)

Diện tích khu đất là:

190x 104= 19760( m)

Đáp số: 19760 m

Đọc tiếp...
Haibara Ai 31/12/2017 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là :

         15 x 8 = 120 ( cm)

Chiều dài sau khi tăng lên 5 lần là :

         15 x 5 = 75 ( cm )

Diện tích của hình chữ nhật đó khi tăng chiều dài lên 5 lần là :

        75 x 8 = 600 ( cm2 )

Vậy diện tích sẽ tăng lên :

        600 : 120 = 5 ( lần )

               Đ/s:.............

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên 31/12/2017 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

diện tích ban đầu :

15 x 8 = 120 (cm2)

chiều dài khi gấp lên 5 lần :

15 x 5 = 75 (cm)

diện tích mới : 

75 x 8 = 600 (cm2

diện tích tăng lên : 

600 : 120 = 5 (lần)

đ\s............

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 30/12/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

4579 + 3342 + 584 + 2584 + 7900000 + 46 +36221 

= (4579 + 36221) + (3342 + 584 + 2584) + 7900000

=40800 + 6510 + 7900000 

=7940800 + 6510

=7947310

Chu vi hình vuông là:

7947310 x 4 = .........

Dien tích hình vuông đó là:

7947310 x 7947310 = .............

Đọc tiếp...
beat all 30/12/2017 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

7947356 nhe

Đọc tiếp...
Phan Dang Hai Huy 30/12/2017 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

chu vi:3178924

diện tích:ko thể xác định?????????????

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 29/12/2017 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

  
Đọc tiếp...
Phan Hữu Quảng 21/11/2014 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

60 cm vuông

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...
vu tien dat 21/11/2014 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

\(60cm^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/11/2014 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

60cm2 chị vuwaflamf bài xong

Đọc tiếp...
phương thúy nguyến 19/12/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Đổi 3m45cm=345cm

Diện tích của bức tường hình chữ nhật là:

345×240=82800(cm2)

Diện tích gạch hình vuông là :

20×20=400(cm2)

Cần số viên gạch là:

82800÷400=207(viên)

Đáp số:207 viên gạch.Đổi 3m45cm=345cm

Diện tích của bức tường hình chữ nhật là:

345×240=82800(cm2)

Diện tích gạch hình vuông là :

20×20=400(cm2)

Cần số viên gạch là:

82800÷400=207(viên)

Đáp số:207 viên gạch.

Đọc tiếp...
Trần Sỹ Minh Quân 26/12/2014 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Chiều dài khu đất A và khu đất B là:

            112564 / 263 = 428 ( m )

Diện tích khu đất B là:

             428 * 362 = 154936 (m2)

                            Đáp số : 154936 m2

Đọc tiếp...
Nguyen Hoang Thao Vy 27/12/2014 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

Vì chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất  B nên ta có , chiều dài chung của 2 khu đất là:

     112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu B cũng là 428 m. Ta có:

 Diện tích khu B là:

  428 x 362 = 154936 (cm2)

Đ/S: 154936 cm2

Đọc tiếp...
Phat Winner 21/12/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

chiều dài khu đất a,b là:

112564:263=428(m)

diện tích khu b là:428x362=154936 (m2)

Ds:154936 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: