Giúp tôi giải toán và làm văn


Yuki 27 tháng 2 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

             Giải:

Đường kính hình tròn là:

2 x 2 = 4 (dm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 2 = 8 (dm2)

Diện tích hình tròn là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn là:

12,56 : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần tô đậm hình chữ nhật ABCD là:

8 - 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số: 1,72 dm2

 

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Linh 23 tháng 2 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

dap an la 1.72 ban nhe chuc ban hoc gioi

Đọc tiếp...
Bùi Gia Hân 24 tháng 2 2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

      2x2=4 [dm]

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

      4x2=8[dm2]

Diện tích hình tròn là:

      2x2x3,14=12,56[dm2]

Diện tích nửa hình tròn là:

      12,56:2=6,28[dm2]

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD là:

       8-6,28=1,72[dm2]

Các bạn tự đáp số nhe

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 5 tháng 8 2015 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

20,48 20 6,4

Chiều cao tam giác tăng thêm là 20,48 x 2 : 6,4 = 6,4 cm

Chiều cao của tam giác tăng thêm chính là chiều cao hình thang ban đầu

Đáy bé hình thang là: 20 : 5  x 2 = 8 cm

Diện tích hình thang ban đầu là: (8 + 20) x 6,4 : 2 = 89,6 cm2

Đọc tiếp...
qưert 9 tháng 1 2017 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

dễ nhưng ko thích làm đáp án là

89,6cm2 

Đọc tiếp...
top scorer 5 tháng 8 2015 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Giải: 

Đáy bé là: 20 x 2/5 = 8cm

Chiều cao tam giác có diện tích tăng cũng chính là chiều cao hình thang là:

20,48 x 2 : 6,4 = 6,4cm

Diện tích hình thang là: (20 + 8) x 6,4 : 2 = 89,6cm2

ĐS: 89,6cm2

Đọc tiếp...
phạm nguyễn huy hoàng 12 tháng 2 2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

diện tích hình vuông abcd là:4x4=16 (cm2)

diện tích hình tứ giác mnpq là: 4x(4:2):2x2=8 (cm2)

(cái bài này bạn chia dọc xuống và ngang qua.Tính 2 hình tam giác cộng lại cái này mình làm gộp.hai hình tam giác khi chia ra có diện tích bằng nhau nên tôi nhân 2)

tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là: 8:16=0,5=50 (%)

đáp số: 50 %

Đọc tiếp...
tuan linh dep trai 2 tháng 3 2016 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

giải ra rõ dàng cho tôi nhờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Bích 28 tháng 2 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sao các cậu muốn giải thì để lại lời giải rồi phép tính thì xuống dòng là được!!!

Đọc tiếp...
thọ đình 5 tháng 2 2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của cái thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9  (m2)

Diện tích quét sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số:  4,26m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10 tháng 2 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

                         Đổi 8dm = 0,8m 

Chu vi một mặt đáy của cái thùng đó là :

               (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 (m)  

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là: 

               4,2 x 0,8 = 3,36 (m2 ) 

Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là: 

               1,5 x 0,6 = 0,9 (m2 ) 

Diện tích phần quét sơn là: 

               3,36 + 0,9 = 4,26 (m2 ) 

                     Đáp số: 4,26m2 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10 tháng 2 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

                         Đổi 8dm = 0,8m

Chu vi một mặt đáy của cái thùng đó là :

               (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 (m)  

Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

               4,2 x 0,8 = 3,36 (m2 )

Diện tích mặt đáy của cái thùng đó là:

               1,5 x 0,6 = 0,9 (m2 )

Diện tích phần quét sơn là:

               3,36 + 0,9 = 4,26 (m2 )

                     Đáp số: 4,26m2 

Đọc tiếp...
ChốngĐạn ThiếuNiênĐoàn 26 tháng 2 2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tam giác KQP là:

12x6:2=36(cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12x6=72(cm2)

Tổng diện tích 2 hình MKQ và KNP là:

72-36=36(cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích 2 hình tam giác MKQ và KNP bằng nhau

Đáp số:bằng nhau

Đọc tiếp...
Cao Trần Tuấn 31 tháng 1 2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang hỏi câu đó.Ai trả lời nhớ bảo cho mình nhé

Đọc tiếp...
Ưchiha Sasuke 28 tháng 2 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tam giác KQP là:

12x6:2=36(cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12x6=72(cm2)

Tổng diện tích hai hình MKQ và KNP là:

72-36=36(cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích 2 hình tam giác MKQ và KNP bằng nhau

Đáp số: bằng nhau

Đọc tiếp...
vu bao quynh 7 tháng 8 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

mình tưởng cậu ngủ rồi tong le kim lien

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 7 tháng 8 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (7 + 5) x 2 x 4,5 = 108 m2

Diện tích quét mặt trong căn phòng là: 108 - 8,5 = 99,5 m2

Diện tích hai mặt ngoài và trong là: 99,5 x 2 = 199 m2

Vậy diện tích cần quét vôi là 199 m2

Đọc tiếp...
Jung kook 2007 7 tháng 2 2018 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật : [ 7+5] *2*4,5 = 108m2

diện tích quét vôi của mặt trong của că phòng là : 108 - 8, 5 = 99, 5 m2

diện tích hai mặt ngoài và trong của căn phonghf là : 99, 5 * 2 = 199 m2

đ/s: 199m2

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 3 tháng 3 2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
♥Đêm♥ 13 tháng 3 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Nếu đường kính giảm 20% thì bán kính cũng giảm 20%

Diện tích hình tròn bị giảm số % là :

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích của hình tròn đó là :

113,04 : 36 x 100 = 314   ( cm2 )

Đáp số : 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15 tháng 2 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Duy Anh 24 tháng 2 2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

a/ Ví dụ : Cạnh hình lập phương N có độ dài là 1 cm.

thì :

Diện tích toàn phần hình lập phương N là: 1x1x6=6cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương M là: 1x3x1x3x6=54cm2

Vậy diện tích toàn phần hình lập phương M so với diện tích toàn phần hình lập phương N gấp :

54:6=9 lần

b/Thể tích  hình lập phương N là :1x1x1=1cm3

Thể tích hình lập phương M là :1x3x1x3x1x3=27cm3

Vậy thể tích hình lập phương M so với thể tích hình lập phương N gấp :

27:1=27 lần

                                   Đáp số : a/ 9 lần 

                                                 b/ 27 lần

Đọc tiếp...
Hoàng Mai Linh 25 tháng 2 2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.

a) Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.

b) Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27

Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

k nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 1 tháng 3 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Đáp số: a) 9 lần; b) 27 lần.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tú Lâm 24 tháng 2 2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

a)Diện tích toàn phần là

hình N: axax6

hình M: (ax3)x(ax3)x6=(axax6)x(3x3)=(axax6)x9

Vậy hình M gấp 9 lần hình N

b)thể tích

hình N: axaxa

hình M:(ax3)x(ax3)x(ax3)=(axaxa)x(3x3x3)=(axaxa)x27

Vậy hình M gấp 27 lần hình N

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: