Giúp tôi giải toán và làm văn


Cấn Hoàng Anh Quân 09/03/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 08/02/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Hoài My 14/02/2015 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

15+25=40cm

Chiều dài của hình chữ nhật hay dộ dài đáy của hình tam giác là:

2400/40=60cm

Diện tích hình tam giác MDC là:

25*60/2=750cm2

Đáp số:750cm2

Đọc tiếp...
Trần Minh Đức 14/02/2015 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Nhìn hình vẽ ta thấy:AM là đáy bé của hình thang ABCM,BC là đáy lớn của hình thang ABCM.

Đoạn BC dài là:15+25=40(cm)

Ta lại thấy AB vừa là chiều dài của hình chữ nhật ABCD và cũng là chiều cao của hình thang ABCM

Đoạn AB dài là:2400: 40=60(cm)

Diện tích hình thang ABCM là:(15+40)*60:2=1650(cm2)

Diện tích tam giác MDC là :2400-1650=750(cm2)

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 31/07/2016 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

15+25=40cm

Chiều dài của hình chữ nhật hay dộ dài đáy của hình tam giác là:

2400/40=60cm

Diện tích hình tam giác MDC là:

25*60/2=750cm2

Đáp số:750cm2

Đọc tiếp...
Phạm Việt Đức 07/01/2016 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m) 
Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m) 
Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125% 
Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25% 
Đ/S: 25%

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 17/07/2015 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Khi chiều dài tăng 4m thì diện tích tăng đúng 4 lần CR : DIỆN TÍCH TĂNG : 4 x 10 = 40 m2

Diện tích ban đầu : 16 x 10  =160

Tỉ số tăng thêm là : 40 : 160 = 25

Đọc tiếp...
Nhạt 08/01/2019 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Arkham Knight 08/01/2019 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

T sv5 =)))

Đọc tiếp...
Hacker_mũ trắng 08/01/2019 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
hung 30/12/2014 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ dài chiều cao là : 26 - 6 = 20 (m) 
Diện tích thửa ruộng đó là : (34 + 26). 20 : 2 = 600 ()
Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Đọc tiếp...
Hikari 09/02/2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg thóc.


 

Đọc tiếp...
Trần Võ ánh Hoàng 06/01/2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

mình cũng bằng 423kg thóc

tick cho mình nhé

Đọc tiếp...
MAI HUONG 06/01/2015 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

cách làm này :

 Đáy bé của hình thang là : 1/3.24=8(cm)

Chiều cao của hình thang là : 8+4=12

Diện tích hình thang là : (24+8).12:2=192

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu Tuấn Kiệt 02/01/2019 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đáy bé hình thang là : }24\times\frac{1}{3}=8\left(cm\right)\)

\(\text{Chiều cao hình thang là : }8+4=12\left(cm\right)\)

\(\text{Diện tích hình thang là : }\frac{\left(24+8\right)\times12}{2}=192\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 10/01/2017 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

24 : 3 x 1 = 8 ( cm )

Chiều cao của hình thang là:

8 + 4 = 12( cm )

Diện tích hình thang là:

( 24 + 8 ) x 12 : 2 = 192 ( cm)

Đáp số:192 cm2

     

Đọc tiếp...
Vo Thi Linh Nhi 06/01/2015 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn là :120+10=130(m)

trung bình của đáy lớn và đáy bé là:120+130/2=125(m)

chiều cao là:125-60=65(m)

diện tích là:(130+120)*65/2=7500(m2)

7500m=0.75ha

Đọc tiếp...
Cô bé mùa đông 08/01/2018 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn là : 120 + 10 = 130 ( m )

TBC của 2 đáy là : ( 120 + 130 ) : 2 = 125 ( m )

Chiều cao là :   125 - 65 = 60 ( m )

DT của thửa ruộng đó là : ( 130 + 120 ) * 60 : 2 = 7500 ( m2 )

Đổi 7500 m2 = 0,75 ha

Đ/S :.....

Đọc tiếp...
tieu thu xinh dep 09/01/2018 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn là : 120+10=130 [m]

trung bình  của dây lớn và đáy bé là 120 + 130/2 = 125 [m]

chiều cao là 125-60 = 65 [m]

diện tích la [130+120] x 65/2 =7500 [m2]

doi 7500m2 =0,75 ha 

đáp số : ...............

Đọc tiếp...