Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đặng Quỳnh Như 01/05/2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Vậy đường chéo thứ hai gấp 2 lần đường chéo thứ nhất.

Đường chéo thứ nhất là :

     120 : ( 2 + 1 ) = 40 ( cm )

Đường chéo thứ hai là :

     120 - 40 = 80 ( cm )

Diện tích mảnh vườn là :

     40 * 80 : 2 = 1600 ( cm2 )

                   Đáp số : 1600 cm2 

Đọc tiếp...
Võ Kim Tuấn Anh 25/03/2017 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm
Lê Mạnh Tiến Đạt 03/04/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Vì đường chéo thứ nhất bằng 1 nửa đường chéo thứ hai vậy đường chéo thứ hai gấp 2 lần đường chéo thứ nhất.

Tổng số phần bằng nhau là : 

                   2 + 1 = 3 (phần)

Đường chéo thứ nhất là :

                  120 : 3 x 1 = 40 ( cm )

Đường chéo thứ hai là :

                  120 - 40 = 80 ( cm )

Diện tích mảnh vườn hình thoi đó là :

                   40 x 80 : 2 = 1600 ( cm2 )

                          Đáp số : 1600 cm2

Đọc tiếp...
Bùi Trịnh Gia Bảo 09/05/2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Người ta mở rộng cạch đáy miếng đất thêm là:
    28-24=4(m)
Phần mở rộng là 1 hình bình hành có  cạch đáy bằng 4m chiều cao băng chiều cao miếng đất luc chưa mở rộng và có diện tích băng 60m2 
Chiều cao miến đất là
  60:4=15(m)
Diện tích miếng đất  lúc đầu là:
     24x15=360(m2)

Đọc tiếp...
tran xuan truong 18/12/2016 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

diện tích là 360m2

Đọc tiếp...
Bùi Trịnh Gia Bảo 09/05/2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

chiều cao tăng thêm bằng chiều cao lúc chưa mở rộng                                                                                                                           chiều cao của miếng dất hình bình hành là :                                                                                                                                            60 / 28 = 15/7 ( m )                                                                                                                                                                                   diện tích miếng đất hình bình hành là :                                                                                                                                                   24 x 15/7 = 160/7 ( m2 )                                                                                                                                                             đáp số : 160/7 m2

Đọc tiếp...
lê thị thu huyền 20/08/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI


Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Hoặc


Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn
Trong đó:

  • r: Bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • π = Hằng số PI bằng 3.14

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích đường kính nhân với PI

Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Hoặc

Công thức tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Trong đó:
r là bán kính hình tròn
d là đường kính hình tròn
3.14 là hằng số PI

1. Công thức tính tam giác thường

Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 tích của chiều cao hạ từ định với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó

S(ABC) = 1/2*a*h

Với a là chiều dài cạnh đáy ở hình phía dưới là cạnh BC
h là chiều cao hạ từ đỉnh xuống cạnh đáy, ở hình dưới là AH

Thông thường chúng ta sẽ có 2 trường hợp là chiều cao nằm phía trong của tam giác giống như trường hợp sau:

S(ABC) = 1/2*BC*AH =1/2*6*7 =21 cm^2
 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều


Ngoài ra với tam giác với chiều ca hạ xuống cạnh đáy nằm ngoài chúng ta cũng tính tương tự

S(B) = 1/2 * 4 * 7 = 14 cm^2
 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều


2. Tính diện tích tam giác vuông

Cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích thường cho diễn tích tam giác vuông chiều cao chính là 1 trong 2 cạnh góc vuông và cạnh đáy là cạnh còn lại. Khi đó chúng ta sẽ có

S(ABC) = 1/2* AB * BC = 1/2 * 6 * 8 =24 cm^2
 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều3. Diện tích tam giác khi biết 3 cạnh a b c

Nếu bạn muốn tính diện tích tam giác khi biết độ dài của 3 cạnh thì chúng ta sẽ sử dụng công thức Heron đã được chứng mình:

 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều


Với p = (a +b +c)/2

Hay chúng ta cũng có thể biết lại bằng công thức

 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều


a, b, c lần lượt là độ dài của 3 cạnh tam giác

4. Tính diện tích tam giác theo sin

Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 tích của 2 cạnh kề nhân với sin của góc được tạo bởi 2 cạnh đó
 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đềuVới những bài toán chưa cho đủ các thông số các bạn cần phải tìm những thông số để đưa về những công thức trên đây để tính dịch tích tam giác nhé. Ngoài ra có một số công thức khác nữa

5. Diện tích tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau, vì thế chúng ta có thể dễ dàng áp dụng định lý Heron để suy ra
 

Các công thức tính diện tích tam giác: thường, vuông, cân, đều

Với a là độ dài cạnh của tam giác đều

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công CTV 20/08/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

BN lên mạng đấy bn có đấy

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thanh Trúc 20/08/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

cách tính chu vi hình tròn : đường kính x 3,14

cách tính diện tích hình tròn : bán kính x bán kính x 3,14

cách tính diện tích hình tam giác : đáy x chiều cao : 2

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 28/02/2015 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng là a, chiều dài là b 

Ta có: axb=98cm2

           axax2=98cm2

          axa=98/2

axa=49cm2

Vì 49=7x7  suy ra chiều rộng hình chữ nhật bằng 7

Chu vi hình chữ nhật là: (7+7x2)x2=42cm

Đọc tiếp...
Mirajane Stauss 05/10/2016 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

   98 x 2 = 196 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

   196 - 98 = 98 (cm) 

Chu  vi của hình chữ nhật là:

   ( 196 + 98 ) x 2 = 588 (cm)

           Đáp số : chiều dài : 196 cm

                        chiều rộng : 98 cm

                         chu vi       : 588 cm.

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 04/07/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

CD:14dm;CR:7dm;Chu vi

hom truoc mk moi lam

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Dũng 02/04/2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thoi là:3/4x2/5:2=6/40[m2]

chắc chắn luôn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thọ Dương 09/05/2016 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

3/5 x 2/5 :2 = 12/25 m

Đọc tiếp...
nguyễn chipy 25/03/2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

S hình thoi đó là: 3/4 * 2/5 :2 = 3/20 (m2)

 

Đọc tiếp...
đinh thị thảo 06/07/2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

muốn tính diện tích hình thoi ta lấy tích của 2 đường chéo chia cho 2

Đọc tiếp...
Nếu anh còn tồn tại 06/07/2017 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

- Công thức tính diện tích hình thoi : S = 1/2 (D1 X D2)

Trong đó:

+ d1 : đường chéo thứ nhất

+ d2 : đường chéo thứ hai

Tk nha chúc bn hok giỏi

Đọc tiếp...
_Need You_ 06/07/2017 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

- Công thức tính diện tích hình thoi : S = 1/2 (D1 X D2)

Trong đó:

+ d1 : đường chéo thứ nhất

+ d2 : đường chéo thứ hai

Tk nha chúc bn hok giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 09/07/2015 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

54 : 2 = 27 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

160 : 8 = 20 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

27 - 20 = 7 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :

20 x 7 = 140 ( cm2)

           Đáp số : 140 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thừa Long 07/03/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Mình đồng ý với bạn Dũng

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 29/07/2015 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của  hình chữ nhật ban đầu cũng là chiều rộng của hình chữ nhật tăng thêm:

10:2=5 cm

Chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là:

5+3=8 cm

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó là:

8x5=40 cm2

                               Đáp/Số: 40 cm2

 

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Huyền 08/04/2017 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật ban đầu cũng là chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật tăng thêm:

             10    :    2    =    5  ( cm )

Chiều dài của tấm bìa hình chữ nhật ban đầu là:

             5      +    3      =      8  ( cm )

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật ban đầu là :

             8       x       5        =        40  ( cm2)

                                        Đáp số: 40 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Đức Anh 08/08/2017 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

40cm vuong

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: