Giúp tôi giải toán và làm văn


top scorer 25/05/2015 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài , chiều rộng của hình chữ nhật đó là a [dm] , b [dm]  

Theo bài ra ta có :

a = 3 x b ;  

a+9= 6 x [b-9] =>  a+ 9 = 6 x b  -54 => 3 x b +9 = 6 x b -54 => 3 x b = 6 x b -63 => 3x b = 63 => b = 21

=> a= 63 

=> Diện tích hìn chữ nhật đó là:

             63 x 21 = 1323 dm2

Đs : 1323 dm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Lộc 30/10/2014 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

đây em....rộng =a ....dài=b ta có a=2/3b

dien tich mới =200 m2 ta có (a+5)nhân(b+5)=200--->5(a+b) +25=200--->a+b=(200-25)/5--->a+b=35 thay a=2/3b vào :

2/3b+b=35--->5b=35 nhân 3 --->b=105/5=21 thay vào --->a=42/3=14 vậy diện tích ban đầu là 14 nhân 21=294 m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 15/07/2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

6 m 6 m (1) (2) (3) A B

Hình chữ nhật (2) và hcn (1) đều có 1 canh bằng 6; 1 cạnh bằng chiều rộng hcn ban đầu => S tăng = diện tích hcn (3)

Chiều rộng hcn (3) = 6 m

Chiều dài hcn (3) là 324 : 6 = 54 m

=> 2 lần chiều rộng  hcn ban đầu (Chính là đoạn AB ) là: 54 + 6 = 60 m

Chiều rộng hcn ban đầu là: 60 : 2 = 30 m

Chiều dai hcn ban đầu là : 30 x 3 = 90 m

Diện tích khu vườn là: 30 x 90 = 2700 m2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15/07/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình ra sẽ thấy phần tăng theo chiều rộng và giảm ở chiều dài.

Ta cắt phần giảm ở chiều dài nhập vào phần tăng của chiều rộng sẽ thấy phần tăng của cả đám đất là một hình chữ nhật có một chiều là 6m và một chiều chính là hiệu của chiều dài và chiều rộng trừ 6m. 
Hiệu của chiều dài và chiều rộng là:

324 : 6 + 6 = 60  (m)
Chiều dài ban đầu là:

60 : (3-1) x 3 = 90 (m) 
Chiều rộng ban đấu:

90 : 3 = 30 (m) 
Diện tích khu vườn đó là:

90 x 30 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 26/02/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

2700 m2 nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 13/07/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A B C M N

Nối B với N 

Xét hai tam giác ABN và ABC

Chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC

AN = 1/4 AC

=> SABN = 1/4 x SABC = 160 x 1/4 = 40 ( cm2)

Xét hai tam giác ANM và ABN

Chung chiều cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB

AM = 1/2 AB

=> SANM = 1/2 x SABN = 40 x 1/2 = 20 ( cm2)

                           Đáp số : 20 cm2

Đọc tiếp...
Nobi Nobita 02/03/2017 lúc 06:52
Báo cáo sai phạm

20 cm vuông 

Đọc tiếp...
phamtienphat 16/06/2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

câu 5:

gọi s là diện tích

vì đây là hình chữ nhật nên chiều dài của hình chữ nhật đều = nhau=>AB=CD

EC=1/2DE=>EC=1/3DE

=>sMEC=1/3sABM(vì BM=MC và EC=1/3AB)

 

Đọc tiếp...
đỗ thị bích hạnh 09/06/2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Câu 4: Số đó là số 813

câu 5:a) gọi s là diện tích 

vì ABCD là hình chữ nhật nên hai cạnh tương ứng bằng nhau =>AB=DC

MÀ EC=1/2ED =>EC=1/3DC HAY EC =1/3AB

=> SCEM =1/3 SABM (BM =MC; EC =1/3AB)

Đọc tiếp...
Tran Thi Mai Anh 23/03/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

câu 5 b diện tích AEM là 17.6cm2

Đọc tiếp...
emdixaqua 09/06/2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

Shcn= chiều dài x chiều rộng

=>Nếu chiều rộng tăng thêm 1/5 thì Shcn giảm đi 1/5

Vậy 1/5 diện tích hình chữ nhật ban đầu là 90 cm2

Vậy diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

90:1/5=450 cm2

Đáp số: 450 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Minh 09/06/2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

= 012345846445455454455454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454

Đọc tiếp...
Kiều Tuấn Đức 08/06/2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

S hình chữ nhật đó là : 90:4x5=112,5(cm2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 15/02/2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn hình thang là:

                  19x2=38(cm)

            Chiều cao hình thang là:

                            27x2:4,5=12(cm)

                 Diện tích hình thang là:

                      \(\frac{\left(38+19\right)x12}{2}=342\) (cm2)     

Đọc tiếp...
anhxtanh 08/03/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

là 342cm2

Đọc tiếp...
Vickey 21/01/2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

342 bạn nhé

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 30/07/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

Gọi a;b là độ dài 2 cạnh góc vuông. Do tam giác vuông; ta có: 

Độ dài cạnh huyền = √(a²+b²) 

Độ dài đường cao = ab/√(a²+b²) 


Do đó chu vi = a+b+√(a²+b²) = 72 (1) 


Hiển nhiên trung tuyến phải dài hơn đường cao nên ta có: 

1/2.√(a²+b²) -ab/√(a²+b²) = 7 

<=> (a²+b²) -2ab = 14√(a²+b²) (2) 


Kết hợp (1) và (2) ta được: 

a²+b² -2ab = 14.(72-a-b) 

<=> a²+b² +14a +14b -1008 = 2ab 

<=> (a+b)² +14(a+b) -1008 = 4ab (3) 


Từ (1) ta có: 

√(a²+b²) = 72-a-b 

<=> a²+b² = a²+b²+5184 -144a-144b +2ab 

<=> 144(a+b) = 2ab +5184 

<=> a+b = ab/72 +36 (4) 


Thay (4) vào (3) ta được: 

(ab/72 +36)² +14.(ab/72 +36) -1008 = 4ab 

<=> (ab +2592)² + 14.72.(ab+2592) -1008.72² = 4.72²ab 

<=> (ab)² +5184(ab) +2592² +1008(ab) -4.72²(ab) +14.72.2592 -1008.72² =0 

<=> (ab)² -14544(ab) +4105728 =0 

<=> (ab -14256)(ab -288) =0 


Thử lại: 

Nếu: ab = 14256 thì a+b = 14256/72 +36 = 234 

Giải pt: X² -234X +14256 =0 

Ta thấy: Δ' = 117²-14256 = -567 <0 nên pt vô nghiệm 


Nếu: ab = 288 thì a+b = 288/72 +36 = 40 

Giải pt: X² -40X² +288 =0 

Ta được: X1 = 20 -4√7 ; X2 = 20 +4√7 

Đây là độ dài 2 cạnh góc vuông. Từ đây tính được cạnh huyền và đường cao thấy thỏa gt. 


Kết luận: Tam giác đã cho có diện tích là 144 (=ab/2)

Đọc tiếp...
vương quyết 23/07/2016 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

 Ta có 
AM -AH =BC/2 - AH =7 
=> BC -2AH =14 
=> 2AH = BC-14 (1*) 

Mặt khác: 
AB+BC+CA= 72 
=> AB+CA = 72-BC 
=> (AB+AC)^2 = (72-BC)^2 

=> AB^2 + CA^2 + 2BC.AH = 72^2 - 144BC + BC^2 (do AB.AC = BC.AH) 

=> 2BC.AH = 5184 - 144BC (2*) 

Thay (1*) vào (2*) 

=> BC(BC-14) = 5184 - 144BC 
=> BC^2 + 130BC - 5184 =0 
=> sqrt(delta) =194 
=> BC = (-130 + 194)/2 = 32 
=> AH = (BC-14)/2 = 9 
=> S(ABC) =BC.AH/2 = 144 cm^2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: