Giúp tôi giải toán và làm văn


NGUYỄN NGỌC LAN 22 tháng 1 2015 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

công thức tính dt HCN là : S  = dài x rộng 

vì dài = rộng x 3 => S = rộng x rộng x 3

áp dụng bài này ta có : RỘNG X RỘNG X 3 = 75 (cm2 )

                                  RỘNG X RỘNG       = 75 : 3 

                            => RỘNG X RỘNG = 25 (cm  )

  ta đã biết 25 = 5 x 5 vậy chiều rộng = 5 ( cm )

chu vi là : (5 + 5 x 3) x 2 = 40 ( cm )

quá chi tiết rồi đó bạn ! 

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 1 tháng 5 2019 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

gọi giá trị 1 phần là a, ta có:

a*1*Ca*3=75

a*a*1*3=75

a*a*3=75

a*a=75:3

a*a=25

vậy a=5 vì 5*5=25

CD là:

5*3=15(cm)

CR là:

5*1=5(cm)

chu vi HCN là:

(15+5)*2=20(cm)

BÀI NÀY MK HOK RỒI NÊN MK BIẾT, ĐÚNG CHO MK NHA!

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 1 tháng 5 2019 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

SORRY, LỠ TAY

=40 NHÉ!

con em ngồi cạnh làm toán cứ lẩm bẩm 20 làm mk ghi theo lun

hihi...!!!):

Đọc tiếp...
Ngô Hoàng Trọng Tín 5 tháng 5 2019 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Nữa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là : 75 : 5 x 2 = 30 ( m )

Chiều dài mảnh vườn là: 75 - 30 = 45  ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là: 30 x 45 = 1320 ( m2 )

Diện tích đường đi xung quanh là: 2 x 2 = 4 (m2)

Diện tích con đường đó là: 1320 - 4 = 1316 ( m2 )

 Đáp số: 1316 m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Xuân Nhi 5 tháng 5 2019 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm
nguyen tienhung 5 tháng 5 2019 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

90(m2) nhA

Đọc tiếp...
๖ACE✪ɪ➻❥ʟᴏᴠᴇ➻❥ᴋᴀʀᴀᴛe-ᴅᴏ✌ 26 tháng 4 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

(Đầu tiên bn cần đặt tên để dễ phân biệt)

A                                       M                                        B

                    \(8m^2\) 

                 24 \(m^2\)

                                             Q    

P     \(16m^2\)

   O 

              ? \(m^2\)

D                               N                                               C

Hai hình chữ nhật AMOP và MBQO có chiều rộng bằng nhau và có diện tích hình MBQO gấp 3 lần diện tích hình AMOP [24 : 8 = 3 (lần)]
=> Chiều dài hình chữ nhật MBQO gấp 3 lần chiều dài hình chữ nhật AMOP
(OQ = PO x 3). (1)
Hai hình chữ nhật POND và OQCN có chiều rộng bằng nhau và có chiều dài
hình OQCN gấp 3 lần chiều dài hình POND (1).
=> Diện tích hình OQCN gấp 3 lần diện tích hình POND.
=> Vậy diện tích hình chữ nhật OQCD là : 16 x 3 = 48 \(\left(m^2\right)\)

Chúc bn học tốt !
.

Đọc tiếp...
Trần Hà Vi 26 tháng 4 2019 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Tôi không biết , tôi cũng đang hỏi câu này đấy !

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Thảo 25 tháng 4 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

chu vi hinh vuong la:

2/5x4=8/5 (m)

dien tich hinh hinh vuong la:

2/5x2/5=4/25(m)

dien tich mot o vuong nho la:

2/25x2/25=4/625 m

so o vuong cat la:

4/25:4/625=25 (o vuong)

chieu rong to giay hinh chu nhat la

4/25:4/5=1/5m

dap so

Đọc tiếp...
tran nguyen ha 25 tháng 4 2015 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

chu vi hinh vuong la:

2/5x4=8/5 (m)

dien tich hinh hinh vuong la:

2/5x2/5=4/25(m)

dien tich mot o vuong nho la:

2/25x2/25=4/625 m

so o vuong cat la:

4/25:4/625=25 (o vuong)

chieu rong to giay hinh chu nhat la

4/25:4/5=1/5m

dap so

 

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 30 tháng 10 2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

2 lần

chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
Phạm Văn Tuấn Kiệt 3 tháng 3 2017 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

4 lần vì chiều dài có 2 cạnh nên 2 * 2 = 4

Đọc tiếp...
Pokemon XYZ 16 tháng 12 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :

36 : 2 = 18 {m}

chiều rộng là :

{18 - 6} : 2 = 6{m}

chiều dài là :

6+6= 12 {m}

diện tích của mảnh vườn là :

12 x 6 = 72 {m2}

trung bình m2 đất thu được là :

144 : 72 = 2 {kg}

đ/s:2kg

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

2 kg nha bn

chuc ban hoc gioi

happy new year

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Vinh Sang 16 tháng 12 2016 lúc 7:43
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của mảnh đất đó là :

36 : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh đất đó là :

( 18 + 6 ) : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của mảnh đất đó là :

12 - 6 = 6 (m)

Diện tích của mảnh đất đó là :

12 . 6 = 72 (m2)

Trung bình mỗi m2 đất thu được số rau là :

144 : 72 = 2 (kg)

Đáp số : 2 (kg) .

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Vũ Bảo Ngọc 21 tháng 10 2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng tăng lên số mét là:

280:35=8(m)

Chiều rộng khu vườn là:

8x2=16(m)

Diện tích khu vườn sau khi thêm là:

(16+8)x35=840(m2)

      Dáp số:16 m;840 m2

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Anh 12 tháng 4 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng khu vườn tăng lên số mét là :

             280: 35 =8 (m)                                                                                                                                                                Chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là:                                                                                                                                              8 x 2 =16  (m)                                                                                                                                                                    Diện tích khu vườn sau khi tăng chiều rộng là:                                                                                                                                       (16+8)x35= 840 (m2)                                                                                                                                                                                  Đáp số:16m ;840m2

Đọc tiếp...
💯💌 사랑스러운 천사 💌💯 21 tháng 3 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là :

     50 : 2 = 25 (cm)

Diện tích hình thoi là :

      50 x 25 : 2 = 625 (cm2)

                   ĐS : 625 cm2.

    Học Tốt !

Đọc tiếp...
phạm văn dũng 17 tháng 3 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là:

50/2=25(cm)

Diện tích hình thoi đó là:

50*25/2=625(cm2)

Đáp số: 625cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 21 tháng 3 2019 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Đường chéo thứ hai là : 

50 : 2 = 25 ( cm )

Diện tích hình thoi đó là : 

\(\frac{50:25}{2}\)\(=\)625 ( cm2)

Đ/S : 625 cm2

Đọc tiếp...
Best Zill Lqm 20 tháng 3 2019 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

ai cần k pm câu và kb

Đọc tiếp...
Hoàng Đỗ Ngọc Thiện 7 tháng 5 2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

sao khó thế

Đọc tiếp...
nàng tiên winx 30 tháng 12 2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

                                                                        Bài giải

          nửa chu vi thửa vườn hình chữ nhật là :

                            240 : 2 = 120 ( m )

           vì thửa vườn được chia theo chiều rộng thành 1 mảnh hình vuông và 1 mảnh

            hình chữ nhật có chiều dài  gấp 3 lần chiều rộng nên cạnh hình vuông chính 

            là chiều rộng của vườn và chiều dài cả vườn bằng 4 lần  chiều rộng .

                   chiều rộng : I------------I                                                                 120m

                    chiều dài :   I------------I------------I------------I------------I    

            chiều rộng của vườn là :

                    120 : ( 1 + 4 ) =  24 ( m )

            chiều dài của vườn là :

                     120 - 24 = 96 ( m )

            diện tích của vườn là :

                      24 x 96 = 2304 ( m )

                                                                                   đáp số : 2304 m2      

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: