Giúp tôi giải toán và làm văn


emdixaqua 14/06/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang ABCD ( hay ABCE ) là:

         126 - 58 = 68 (m)

Độ dài đáy EC là 

        126 x 1/3 = 42 (m)

Vì AB song song với EC nên hình tứ giác ABCE là hình thang.

 Diện tích phần đất ABCE là: 

 42 x 24 : 2 = 504 (m2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy 26/01/2016 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình thang ABCD ( hay ABCE ) là:

         126 - 58 = 68 (m)

Độ dài đáy EC là 

        126 x 1/3 = 42 (m)

Vì AB song song với EC nên hình tứ giác ABCE là hình thang.

 Diện tích phần đất ABCE là: 

 42 x 24 : 2 = 504 (m2)

                   Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
hot boy 23/04/2017 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 27/07/2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

làm đường A B C E F

kí hiệu: thửa ruộng hình tam giác là tam giác ABC; 

theo đề bài: AC = 24; AB = 16 và AF = 4; FB = 16 - 4 = 12 m

Nối A với E

S(ABC) = AB x AC : 2 = 16 x 24 : 2 = 192 m2

S (AEC) = FA x AC : 2 = 4 x 24 : 2 = 48 m2

=> S (AEB) = S (ABC) - S(FAC) = 192 - 48 = 144 m2

Chiều cao EF của tam giác AEB là 144 x 2 : 16 = 18 m

Diện tích còn lại là diện tích tam giác AEB : 18 x  12 : 2 = 108 m2

ĐS:...

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 27/07/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa đất sau khi bớt là:

16-4=12(m)

Diện tích còn lại của thửa đất là:

(24x12) : 2=144(m2)

ĐS : _______________

Đọc tiếp...
i love you 13/03/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

108 cm2 đúng đấy mình vừa làm rồi .k mình nha (bao giờ minh k lại cho)

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 03/01/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Chiều cao hình tam giác tăng thêm :

8 x 2 : 2 = 8 ( m )

Chiều cao hình thang là ;

90 : 8 = 11,25 ( m )

Tổng 2 đáy là :

11,25 x 2 = 22,5 ( m )

Đáy bé là :

( 22,5 - 6 ) : 2 = 8,25 ( m )

Đáy lớn là :

22,5 - 8,25 = 14,25 ( m )

Đáp số : đáy bé:  8,25 m

             đáy lớn : 14,25 m 

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 14/06/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

VD: Bán kính hình tròn bé = 1cm

       Bán kính hình tròn lớn = 3cm

Diện tích hình tròn bé là:

1 x 1 x 3, 14 = 3, 14 ( cm2 )

Diện tích hình tròn lớn là:

3 x 3 x 3, 14 = 28, 26 ( cm2 )

Vậy: Hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

28, 26 : 3, 14 = 9 ( lần )

                         Đáp số: 9 lần

~ Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
tth 14/06/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tròn lớn gấp hình tròn bé:

(3 x 3) : 3 = 3 lần

Đs:

Đọc tiếp...
I_LOVE_YOU 14/06/2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gọi bán kính hình tròn bé là a ( a khác 0 )

Ta có:

a x 3 x a x 3 x 3,14 = diện tích hình tròn lớn

a x a x 3,14 x 3 x 3 = diện tích hình tròn lớn

Mà a x a x 3,14 = diện tích hình tròn bé 

=> diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé số lần là:

       3 x 3 = 9 ( lần )

            Đáp số: 9 lần

Đọc tiếp...
becca 13/08/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 1,5 dm2

Đọc tiếp...
Hoa Nguyen 05/02/2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

abe=1/3abc=1,5

bde=2/3abe=1

dac=1/3abc=1,5

dag=2/3dac=1

bgc=1/3abc

ecg=2/3bgc=1

suy ra deg=abc-bde-dag-ecg=4.5-1-1-1=1,5

Đọc tiếp...
TAKASA 17/08/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Bài giải : 

Ta thấy SBDE=23 SABE=23 .13 SABC=29 SABC

SEGC=13 SAEC=13 .23 SABC=29 SABC

Tương tự SADG=29 SABC

Từ đó ta có :

SDEG=SABC−SDBE−SEGC−SDAG=SABC−69 SABC=13 SABC=12 ×4,5=1,5(dm2)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/05/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

BD = AC= 12 cm

Vì hình vuông cũng là hình thoi nên SABCD = BD x AC : 2 = 12 x 12 : 2 = 72 cm2

S AEOK = S ABCD : 4 = 72 : 4 = 18 cm2

Gọi bán kính hình tròn là r

ta có S AEOK = r x r  =>  r x r = 18 

Mặt khác, S tròn = r x r x 3,14  => S tròn = 18 x 3,14 = 56,52 cm2

Ta lại có: tam giác MON là tam giác vuông ở O nên SOMN = OM x ON : 2 = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 cm2

Mà SMNPQ = 4 x SOMN = 4 x 9 = 36 cm2

S không tô màu = S tròn - S MNPQ = 56,52 - 36 = 20,52 cm2

Đọc tiếp...
Trần Chí Kiên 14/01/2016 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

ko biết làm

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10/07/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

A B C M N D

Xét tam giác ADN và tam giác ADC có: AN = \(\frac{1}{4}\) AC; chung chiều cao hạ tự D xuống AC

=> SADN  =  \(\frac{1}{4}\)SADC = 10 => SADC  = 10 x 4 = 40 cm2

Xét tam giác BDM và CDM có chung chiều cao hạ từ D xuống BC; đáy BM = 2 CM

=> SBDM = 2.SCDM 

Mặt khác , hai tam giác này chung đáy DM nên chiều cao hạ từ B xuống DM = chiều cao hạ từ C xuống DM

ta xét tam giác ABD và ADC có đáy chung AD

=> SABD = 2SADC = 2 x 40 =80 cm2

=> SABN = SABD + SADN = 90 cm2

Lại có: SADN = \(\frac{1}{4}\)SABC = 90 => SABC  = 90 x 4 = 360 cm2

Đọc tiếp...
hong pham 10/07/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Ta có  CN = 3NA hay CA = 4NA

 

SAND = \(\frac{1}{4}\)SADC  (2 tam giác này có CA=4NA, chung đường cao kẻ từ D).

 

=> SADC = 10 x 4 = 40 (cm2)

 

Ta lại có  SAMC = \(\frac{1}{2}\)SAMB (BM=2MC, chung đường cao kẻ từ A). Mà 2 tam giác này có AM chung nên đường cao kẻ từ B gấp 2 lần đường cao kẻ từ C xuống AM.

 

Hai đường cao này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác ADB và ADC.

 

SADC = \(\frac{1}{2}\)SADB  => SADB = 40 x 2 = 80 (cm2)

 

SANB = SAND + SADB = 10 + 80 = 90 (cm2)

 

Mà SANB = \(\frac{1}{4}\)SABC (2 tam giác này có CA=4NA, chung đường cao kẻ từ A).

 

Vậy SABC = 90 x 4 = 360 (cm2)

Đọc tiếp...
Trần Hưng Thịnh 04/01/2017 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm
sao giong bai cua minh vay
Đọc tiếp...
Đinh Thị Oánh 15/12/2016 lúc 05:33
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhât lúc đó là : 110% * 90 % = 99% 

như vậy diện tích hcn giảm và giảm số phần trăm là 100% - 99% = 1%

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: