Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Tiến Dũng 22 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Số ngăn có ở 2 tủ là:

2 x 4 = 8 ( ngăn )

Số quyển sách xếp trong mỗi ngăn là:

360 : 8 = 45 ( quyển )

Đọc tiếp...
♌Nhox gaming♌BoxⒹ(ⓉToán-VănⒷ)✖ 22 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

Số ngăn có ở 2 tủ là:

2 x 4 = 8 ( ngăn )

Số quyển sách xếp trong mỗi ngăn là:

360 : 8 = 45 ( quyển )

Đáp số:45 quyển

Đọc tiếp...
Nguyễn Dũng 22 giờ trước (20:29)
Báo cáo sai phạm

2 tủ có 8 ngăn 
360:8=40 quyển :v

Đọc tiếp...
Lê diệu anh Hôm kia lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

mấy cái này mà ko biết thì chịu rùi đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Hôm kia lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

1. Diện tích Hình vuông, Chu vi Hình vuông

Công thức tính diện tích Hình vuông

S = a x a.

Biết DT tìm cạnh bằng cách nhẩm.

Công thức tính chu vi Hình vuông

P = a x 4.

Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy chu vi chia 4.

 • Tăng cạnh lên n lần thì chu vi tăng n lần, diện tích tăng n x n lần.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị thì chu vi tăng n x 4 đơn vị.

2. Diện tích Hình chữ nhật, Chu vi Hình chữ nhật

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Diện tích: S = a x b.

Biết DT tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Chu vi: P = ( a + b) x 2.

Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ cạnh đã biết.

 • Nếu số đo một cạnh tăng n lần và giữ nguyên cạnh kia thì DT tăng n lần DT ban đầu.
 • Nếu một cạnh gấp lên n lần, cạnh kia gấp m lần thì DT tăng lên (n x m) lần DT ban đầu.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị và giữ nguyên cạnh còn lại thì chu vi tăng n x 2 đơn vị.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia tăng m đơn vị thì chu vi tăng (n + m) x 2 đơn vị.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia giảm m đơn vị thì:
  • Nếu n > m thì chu vi tăng (n - m) x 2 đơn vị .
  • Nếu n < m thì chu vi giảm (m- n ) x 2 đơn vị.
Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 8 tháng 4 2015 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Họi h là chiều cao của thửa ruộng hình thang.

Diện tích thửa ruộng hình thang ban đầu là: (20+15) x h=35 x h (m2)

Đáy lớn sau khi mở rộng là: 20 + 5=25 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang sau khi mở rộng là: (25+15) x h=40 x h

Diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng hơn diện tích thử ruộng ban đầu là:

                      40 x h - 35 x h=h x (40 - 35)=h x 5= 30(m2)

Chiều cao h của thử ruộng là: 30:5=6 (m)

       Diện tích thửa ruộng ban đầu là: (20+15) x 6 = 210 (m2)

                                          Đáp số: 210 m2

Đọc tiếp...
Vu Anh Dung 20 tháng 4 2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Chiều cao thửa ruộng đó là :

30 : 5 = 6 (m)

Diện tích thửa ruộng ban đầu khi người ta chưa mở rộng là :

( 20 + 15 ) x 6 = 210 ( m2 )

Đáp số : 210 m2

Đọc tiếp...
Trịnh Quang 10 tháng 3 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

á đù bọn này không chia 2 kìa lạ thật

Đọc tiếp...
phamthutrang 8 tháng 2 2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

chu vi day hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

      d/s : 60 cm

dúng 100%

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 14 tháng 2 2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

60 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Lai Minh Sang 3 tháng 2 2018 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

                                  Đổi 420 m = 42000 cm

                     Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

                                      42000 : 7= 6000 (cm)

                                   Đổi 6000 cm=60 m

                                          Đáp số : 60 m

Đọc tiếp...
emdixaqua 19 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 25m, cạnh AC dài 40m. Người ta cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của mảnh vườn và chiều cao 10m để bán. Tính diện tích đất còn lại.

=> 180 m2

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
tran le nhu hoa 3 tháng 4 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Trương Minh Dương 6 tháng 3 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm
Trần Thu Hương 13 tháng 2 2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

chiều cao của hình chữ nhật đó là:

      8, 4 : 2 : [1,6 + 1,2]­ = 1,5 [ m­ ]

                đáp số: 1,5 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 13 tháng 2 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

chu vi mặt đáy  ( 1,6 + 1,2 ) x 2 =  5,6

chiều cao là  8,4 : 5,6 = 1,5

Đọc tiếp...
Sailor Moon 16 tháng 1 2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Chu vi mặt đáy:

(1,6+1,2) x 2 = 5,6 (m)

Chiều cao là:

8,4 : 5,6 = 1,5 (m)

Đáp số: 1,5m

k mk nha

Đọc tiếp...
# Bạc _ Cận _ Ngôn _ . _ 17 tháng 2 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu vường nhà bác Lan là :

 3520 : 100 . 75,2 = 2647,04 ( m2)

    Đáp số : ....

Đọc tiếp...
Hagoromo Otsutsuki 17 tháng 2 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu vườn nhà bác Lan là:

3520:100x75,2=2647,04(m2)

Đáp số: 2647,04m2

Đọc tiếp...
Edogawa Conan_ Kudo Shinichi 17 tháng 2 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Riitsu Doan:2647,04 m2

Đọc tiếp...
dang dinh truong 29 tháng 1 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

cho mink nha

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19 tháng 8 2016 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:

                32 : 2 = 16 ( m )

Chiều dài của hinhd chữ nhật đó là:

               384 : 16 = 24 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

              24 x 24 - 384 = 192 ( m2 )

                       Đáp Số : 192 m2

Đọc tiếp...
TRẦN TIẾN ĐẠT 31 tháng 12 2015 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Diện tích là 768

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 17 tháng 2 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Lời giải chi tiết

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

               2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

              6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

              2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

                                       Đáp số: 6,25cm2;    37,5cm2;    15,625cm3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 27 tháng 7 2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

diện tích hình thang là         (18,3+22,5)*20,5:2=418,2 m2

diện tích hình tròn là        1,3*1,3*3,14=5,3066 m2

diện tích phần đất còn lại là             418,2-5,3066=412,8934 m

đáp số  412,8934 m2 

Đọc tiếp...
vo trung hieu 8 tháng 2 2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

diện tích  đất hình thang là: [18,3+22,5]*20,5:2=418,2[m2]

diện tích cái ao hình tròn là:1,3*1,3*3,14= 5,3066[m2]

diện tích đất còn lại là: 418,2- 5,3066=412,8934[m2]

d/s: 412,8934 m2

Đọc tiếp...
Đỗ Huyền Châu 27 tháng 2 2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

đáy là 20 nha

Đọc tiếp...
ta thuy trang 12 tháng 2 2017 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

cho hình tam giác ABC có diện tích 150cm2

Đọc tiếp...
Sofia linh 3 tháng 3 2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

chieu cao la: 37,5x2:5=15

do dai day la: 150x2:15=20

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 28 tháng 1 2015 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng đó là: 

      5,6 * 5 =28 (m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông đó là:

     4 * 4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là:

    28-16=12(m2)

            Đáp số: 12m2

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo Trân 16 tháng 1 2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là

     5,6 x 5 =28(m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông là 

      4x4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là

       28-16=12(m2)

            Đáp số :12 m2

nhớ k cho mình nhe cảm ơn!

Đọc tiếp...
animeboy 22 tháng 3 2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

dien h can phong do la 

       5.6*5 =28

       dap spo: 28

Đọc tiếp...
Trần Thị Khả Duyên 18 tháng 4 2015 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

                   Bài Giải

Diện tích trần nhà là : 6 * 4.5 = 27 { m vuong  }

Diện tích xung quanh phòng học là : { 6 + 4.5 } *2 * 4 = 84 { m vuong }

Diện tích cần quét vôi là : 27 +84 - 8.5 = 102.5 { m vuong }

                                                       Đáp số : 102,5 mét vuông 

* là nhân

Đọc tiếp...
Đôrêmon 18 tháng 3 2017 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đáp án là 102.5 bạn nhé.

Đọc tiếp...
Dương Phú Thịnh 22 tháng 4 2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm
Thu Trang Trần 25 tháng 9 2016 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

mk không bít

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc anh 25 tháng 9 2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

đáy bé của thử a ruộng hình thang là                                                                                                                                                                      52*75:100=39(m)                                                                                                                                                                                              phần đất tăng thêm là hình thang có đáy 6m, đáy lớn 10m, diện tích bằng 80m vuông và chiều cao bằng chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu. chiều cao của thửa ruộng hình thang là                                                                                                                                                           80*2:(10+6)= 10 (m)                                                                                                                                                      diện tích thửa ruộng là                                                                                                                                                                                                                        (39+52) *10:2=455(m vuông)

                                

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh phương 4 tháng 5 2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 52:100x75=39(m)

Chiều cao của hình thang là:80x2:(10+6)=10(m)

Diện tích thửa ruộng là:(52+39)x10:2=455(mét vuông)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 9 tháng 2 2015 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

S xung quanh (  2,5 + 1,8 ) x 2 x 1,5 = 12,8

S quét sơn là  12,8 + 2,5 x 1,8 x 2 = 21,8

tiền công quét sơn là  21,8 x 30000 = 660 nghìn đồng

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 9 tháng 2 2015 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

                                     Bài giải :

Tiền công quét sơn là :

    ( ( 2,5 + 1,8 ) x 2 x1,5 + 2,5 x 1,8 ) x 30000 = 522000 ( đồng )

Đ/s : 522000 đồng

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

660000 nghin dong nha bn

chuc bn hoc tot 

happy new year

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: