Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 12 giờ trước (09:40)
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài cạnh hình vuông là a , độ dài cạnh tam giác là b . Theo bài ra ta có :

4 . a = 3 . b

b - a = 4 cm

Thay vào ta có :

\(4b-16=3b\Rightarrow b=16\left(cm\right)\)

Chu vi tam giá đều là :

16 . 3 = 48 cm

Cạnh hình vuông là :

48 : 4 = 12 cm

Diện tích hình vuông là :

12 . 12 = 144 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 22 giờ trước (23:40)
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình thoi của ABCD là:

62

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 22 giờ trước (23:49)
Báo cáo sai phạm

Đầu bài sai trả bao giờ có hình nào đường chéo bằng cạnh cả! 

AC=BD=12cm mới đúng! Tự làm còn lại nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24/02/2015 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi sân là: 84 : 2 = 42 (cm)

Chiều dài cái sân là : (42+12) :27 (cm)

Chiều rộng cái sân là : 42 -27=15 (cm)

Diện tích cái sân là: 27x15=405 (cm2)

Diện tích 2 bồn hoa là : 2,5x2,5x3,14x2=39,25 (cm2)

Diện tích phần sân chơi là : 405-39,25=365,75 (cm2)

                                                       Đáp số : 365,75 cm2

Đọc tiếp...
Lã Quỳnh Anh 23/02/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bạn này viết sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Chúc An 07/02/2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Cho mình hỏi, 27 ở đâu ra vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 22/01/2015 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Đây là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

tổng là : 84 : 2 = 42 ( vì chu vi là P = ( a + b ) x 2 , vì a +b = tổng nên ta mới lấy P : 2 )

Chiều dài là ( 42 + 12 ) :2 = 27

chiều rộng là  27 - 12 = 15 

S sân trường là 27 x 15 = 405

 Tổng S 2 bồn hoa hình tròn là 2,5 x 2,5 x 3,14 x 2 = 39,25

S phần sân chơi là 405 - 39,25 = 365,75

                         Đáp số 365,75 

( chỉ sợ tính sai thử lại giùm mình nhé ! )


 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Đây là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu
tổng là : 84 : 2 = 42 ( vì chu vi là P = ( a + b ) x 2 , vì a +b = tổng nên ta mới lấy P : 2 )
Chiều dài là ( 42 + 12 ) :2 = 27
chiều rộng là  27 - 12 = 15 
S sân trường là 27 x 15 = 405
 Tổng S 2 bồn hoa hình tròn là 2,5 x 2,5 x 3,14 x 2 = 39,25
S phần sân chơi là 405 - 39,25 = 365,75
                         Đáp số 365,75 

:D

Đọc tiếp...
Hà Phương Khanh 18/01/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bài này ở vở cùng em học toán phải ko? nhưng dễ mà sao bạn ko làm được

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

chu vi mặt đáy cái hộp dạng hình hộp chữ nhật là:

(20 + 15) x 2 = 70 (cm)

diện tích xung quanh cái hộp đó là:

70 x 10 = 720 (cm2)

diện tích hai mặt đáy cái hộp là:

20 x 15 x 2 = 600 (cm2)

vậy diện tích giấy màu xanh lớn hơn diện tích giấy màu đỏ và lớn hơn số xăng-ti-mét vuông là:

720 - 600 = 120 (cm2)

đáp số: 120 cm2.
 

Đọc tiếp...
super thong 20/03/2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

0120 là đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Võ Thị Phương Linh 10/03/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Ơ nhưng cái này phải bằng 100cm2

Đọc tiếp...
tran duy 30/01/2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Hikari 11/02/2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

tích của hai bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 (cm)

vì tích của hai bán kính hình tròn là 16 cm, mà 16 do 4 x 4 tạo thành, nên bán kính hình tròn là 4 cm.

chu vi hình tròn đó là:

4 x 2 x 3,14 = 25,12 (cm)

đáp số: 25,12 cm.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 05/02/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

suy ra RxR=50.24:3.14=16

mà chỉ có 4x4=16 nên R=4

vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 14/04/2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Độ dài Cạnh của hình vuông là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông là:

24x24=576(m2)

Độ dài hai đáy của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ dài đáy bé là:

(72-10):2=31(m)

Độ dài đáy lơn là:

72-31=41(m)

Đúng 100%. like nhé!

Đọc tiếp...
Hải yến 5b 05/05/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

mấy bạn kia làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Huyền Thoại 05/05/2017 lúc 06:11
Báo cáo sai phạm

Đáy bé : 31m

Đáy lớn: 41 m

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hien 26/03/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

16 cm2 ban nha

Đọc tiếp...
truong giangnguyen 26/03/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

RxR=50,24:3,14

RxR=16 cm2

R=16:4

R=4 cm

cạnh hình vuông là:

   4x2=8 cm

diện tích hình vuông là:

   8x8=64 cm2

         D/S:64 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hà 18/01 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm
chưa tìm được anh 18/01/2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

nhưng tại sao bn tìm đc chiều cao

 

Đọc tiếp...
Trương THị Lợi 11/01/2015 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cua thửa ruộnghình thang là:

114*2/12=19m

Tổng 2 đáy của thửa ruộng hình thang là:

34*2=68m

Diện tích thửa ruộng hinh thang là:

68*19=1269m vuông

Đáp số :1269m vuông

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

Hình thang

chưa tìm được anh 18/01/2015 lúc 19:57
Thống kê hỏi đáp

nhưng tại sao bn tìm đc chiều cao

Chiều cao cua thửa ruộnghình thang là:

114*2/12=19m

Tổng 2 đáy của thửa ruộng hình thang là:

34*2=68m

Diện tích thửa ruộng hinh thang là:

68*19=1269m vuông

Đáp số :1269m vuông

 tk mik nha , mik tk lại cho nhé

Đọc tiếp...
trần như 24/04/2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

a) SADC = 30 x 40 : 2 = 600 ( cm2 )

     Vì chiều cao của hình tam giác ABC cũng chính là chiều cao của hình tam giác ADC mà chiều cao AD = 30 cm nên SABC = 20 x 30 : 2 = 300 ( cm2 )

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC là:

                 300 : 600 = 0,5 = 50 % 

                            Đáp số : a)       SADC = 600 cm2

                                                   SABC = 300 cm2

                                         b)       50 %       

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 06/01/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

50% nha bạn

chúc các bạn học giỏi

tết vui vẻ

Đọc tiếp...
FC của tất cả các ca sĩ 18/03/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

b=50% còn a mk chưa tính

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 13/08/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là: 40,5 + 100,5 = 141(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là: 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2 )

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là: 50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2 )

Diện tích của khu đất là: 11280 - 4050 = 7230 (m2 )

Đáp số: 7230 m2. 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 06/08/2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là: 40,5 + 100,5 = 141(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là: 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là: 11280 - 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 m2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 06/08/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Chia khu đất thành ba hình chữ nhật như sau:

Hình I và hình III đều có chiều rộng bằng 30m.

Hình II và hình III đều có chiều rộng bằng 100,5m.

Tổng diện tích hình I và hình III là: 100,5 x 30 x 2 = 6032 (m2)

Hình II có chiều dài là: 100,5 - 40,5 = 60 (m)

Hình II có chiều rộng là: 50 -30 = 20 (m)

Diện tích của hình II là: 60 x 20 = 1200  (m2)

Diện tích của kh đất là: 6030 + 1200 = 7230  (m2)

Đáp số: 7230m2.

Cách 2: Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là: 40,5 + 100,5 = 141(m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là: 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:

50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là: 11280 - 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 m2.

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 10/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

750cm2 nhé

Đọc tiếp...
nguyentronganhtu 12/08/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:

18 x 50 : 2 = 450 (cm2)

Độ dài cạnh BC là:

180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)

Từ A kẻ đường cao AH.

AH có độ dài là:

450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:
18 x 50 : 2 = 450 (cm2)
Độ dài cạnh BC là:
180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)
Từ A kẻ đường cao AH.
AH có độ dài là:
450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)
Diện tích tam giác ABC là:
30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

đ/s:.....................

:D

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20/07/2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 04/02/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 03/02/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Mai Anh Thư 04/02/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi số 2 được ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: