Giúp tôi giải toán và làm văn


thư 30/09/2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi là:

3km 7ha = 3070000m2

3070000: 2= 1535000

ta có sơ đồ :

chiều dài :|-------|-----?--|-------|--------|             }1535000m2

chiều rộng: |----?----|                                        }1535000m2

theo sơ đồ tổng số phầm bằng nhau là :

4+1=5 (phần)

chiều dài là:

1535000:5x4=148000(m2)

chiều rộng là :

1535000:5x1=37000(m2)

diện tích là :

148000 x 37000 =5476000000(m2)

đổi : 5476000000m2=547600ha

đáp số : 5476000000m2

              547600ha

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Đổi : 3km 7ha = 3.070.000 m

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 4 = 5 ( phần )

Chiều dài khu nghỉ mát là : 3.070.000 : 5 x 4 = 2.456.000 ( m )

Chiều rộng khu nghỉ mát là : 3.070.000 - 2.456.000 = 614.000 ( m )

S khu nghỉ mát là : 614.000 x 2.456.000 = 150.798.400.000 ( m2 ) = 15.079.840 ( ha )

                                          Đ/S : 150.798.400.000 m2 , 15.079.840 ha .

k mk ik

Đọc tiếp...
Ngô Thị Yến Nhi 26/11/2016 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Ai đúng ai sai đây

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc minh quân 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là;

160:2=80[m]

chiều rộng hình chữ nhật là:

80:5*2=32[m]

chiều dài là

80:5*3=48[m]

diện tích hình chữ nhật là

32*48=1536[m2]

diện tích lối đi là

1536:24=64[m2]

                         đáp số a đài 48m rộng 32m

                                      b 64m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân 12/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a) Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

160  :  2 = 80 (m)

Tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 2 = 32 ( m )

Chiều dài của hình chữ nhật đó là :

80 : 5 x 3 = 48 ( m )

b) Diện tích của hình chữ nhật đó là :

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích lối đi là :

1536 : 24 = 64 ( m2)

Đáp số : a) Chiều dài : 48 m

                     Chiều rộng : 32 m

                 b) Diện tích lối đi : 64 m2

Đọc tiếp...
nhất sông núi 05/07/2017 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

   160 : 2 = 80

Tổng số phần bằng nhau là :

   2+3= 5

a) Chiều dài là ;

   80:5 * 3 = 48

    Chiều rộng là;

   80-48=32

Diện tích hình chữ nhật là :

 48*32=2036

b)Diện tích lối đi là :

 2034*1/24=84 

    Đáp số : a) Chiều dài :48

                    Chiều rộng: 32

                 b) 84m2 

k mk nha

Đọc tiếp...
Pham Quynh Chi 13/10 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

các bạn giúp mình với

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân CTV 03/08/2016 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

48 : 2 = 24 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

( 24 - 8 ) : 2 = 8 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

24 - 8 = 16 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

8 x 16 = 128 ( cm2)

Đáp số: 128 cm2

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 03/08/2016 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

nữa chu vi là:

48 : 2 = 24 (cm)

chiều rộng là:

(24 - 8) : 2 = 8 (cm)

chiều dài là :

24 - 8 = 16 (cm)

diện tích là :

8 x 16 = 128( cm)

Đọc tiếp...
lê nguyễn hà phương 03/08/2016 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 48:2=24 cm

Chiều dài hình chữ nhật là: (24+8):2=16 cm

Chiều rộng hình chữ nhật là:24-16=8 cm

Diện tích hình chữ nhật là: 16x8=128 cm2

Đ/s: 128 cm2 ủng hộ mk nha!!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Khi bớt \(\frac{2}{3}\) chiều dài thì chiều dài mới bằng \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) (chiều dài cũ)

Khi bớt \(\frac{5}{9}\) chiều rộng thì chiều rộng mới bằng \(1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\) (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên \(\frac{1}{3}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ.

\(;\frac{4}{12}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là \(\frac{12}{9}=\frac{4}{3}\)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Le Quoc Tran Anh 02/06/2015 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Khi bớt $\frac{2}{3}$23  chiều dài thì chiều dài mới bằng $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$123 =13  (chiều dài cũ)

Khi bớt $\frac{5}{9}$59  chiều rộng thì chiều rộng mới bằng $1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$159 =49  (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên $\frac{1}{3}$13  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ.

$;\frac{4}{12}$;412  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là $\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$129 =43 

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

 Đúng 4 Câu trả lời được Online Math lựa chọnTrương Diệu Ngọc
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Anh Thơ 28/05/2018 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

S khu vườn là 2700 m vuông

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01/2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20/07/2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Ad 14/10 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ:

A B C H 8cm 5cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

        8 x 5 : 2 = 20 (cm2)

                     Đáp số: 20 cm2

Đọc tiếp...
Trần NGuyễn Thanh Nga 10/10/2018 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

5x8:2=20 cm2 

bạn học công thức chưa

Đọc tiếp...
Vô Danh 07/10/2018 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

B C D E K O2 O1 O3 A

Gọi các điểm như hình vẽ. Đơn vị mình sẽ không ghi.

Đặt \(O_3D=r\) 

\(O_2B=O_2C-BC=3-r\)

\(O_2O_3=3+r\)

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông O2BO3

\(BO_3=\sqrt{O_2O_3^2-O_2B^2}=\sqrt{\left(3+r\right)^2-\left(3-r\right)^2}=2\sqrt{3r}\)

Tương tự ở tam giác vuông O3KO1,\(O_1K=4-r\),\(O_1O_3=4+r\)=> \(O_3K=4\sqrt{r}\)

\(CE=CD+DE=BO_3+KO_3=\sqrt{r}\left(2\sqrt{3}+4\right)=O_1A\)

\(O_1O_2=3+4=7\)

\(O_2A=4-3=1\)

Áp dụng Pytago vào tam giác vuông O1O2A: \(7^2=1^2+r\left(2\sqrt{3}+4\right)^2\)

Giải ra ta được r = \(84-48\sqrt{3}\)

\(S_{O_2O_3B}=\frac{O_2B.O_3B}{2}=\frac{\left(3-r\right)2\sqrt{3r}}{2}\approx3,438\)

\(S_{O_1O_3K}=\frac{\left(4-r\right)4\sqrt{r}}{2}\approx5,826\)

\(S_{O_1O_2A}=\frac{\sqrt{r}\left(2\sqrt{3}+4\right)}{2}\approx3,464\)

\(S_{AO_1KB}=AO_1.O_1K=\left(\sqrt{r}\left(2\sqrt{3}+4\right)\right)\left(4-r\right)\approx21,282\)

Vậy \(S_{O_1O_2O_3}\approx21,282-\left(3,438+5,826+3,464\right)=8,554\)

Đọc tiếp...
Maths is My Life 07/10/2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

https://www.youtube.com/watch?v=i0dZukEw1JY

Có công thức tổng quát luôn 

Đọc tiếp...
Theu Bui 12/10 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

this is a silly poeple

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 29/12/2017 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

  
Đọc tiếp...
Nguyễn Hòa Bình 06/10/2018 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

1/ Yes, I do

2/ There are seven people.

3/There are seven people.

4/ I want to see the concert of Bangtan very much

còn nhớ tui ko nà oppa JUNGKOOK

Đọc tiếp...
ARMY BTS 06/10/2018 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

1.Yes, I do

2.Seven

3.RM, JIN, SUGA, J - HOPE, JIMIN, V, JUNGKOOK

4.Yes,  I want

TK nha!!!

Đọc tiếp...
shitbo 06/10/2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

aahahahha  ai bt BTS thì  trả lời đc thui

mk ko bt lắm

Đọc tiếp...
Lã Hoàng Hải Linh 27/09/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Cạnh DC là : 

   3 + 4 + 3 = 10 ( cm )

Diện tích tam giác ABCD là :

   3 . 10 = 30 ( cm2 )

Diện tích tam giác MNPQ là :

   4 . 6 = 24 ( cm2 )

Diện tích hình H là :

  30 + 24 = 54 ( cm2 )

               Đáp số : 54 cm2

Đọc tiếp...
Hoàng Hải Yến 09/05/2017 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là :

3 + 3 + 4 = 10 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

10 x 3 = 30 ( cm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là :

4 x 6 = 24 ( cm2 )

Diện tích hình H là :

30 + 24 = 54 ( cm2 )

Mk làm từng bước cho bạn dễ hiểu 

k mk nha

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 17/08/2015 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

Diện tích 1 viên gạch để lát là: 40 x 40= 1600 (cm2)
Diện tích nền nhà là: 1600 x 150 = 240000(cm2)= 24 m2
 

Đọc tiếp...
Ruxian 17/08/2015 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

diện tích 1 viên gạch là:

40 x 40 = 1600 ( cm2)

diện tích căn phòng là:

1600 x 150 = 240000 (cm2)= 24(m2)

đáp số:...

Đọc tiếp...
OOO Nhóc Bướng Bỉnh OOO 05/10/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

24 m2

ủng hộ mk nhaLinh Nguyễn

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Tuấn Anh 28/02/2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm
20x0,5=10 10/2=5 10x5=50
Đọc tiếp...
Trần Đức Long 23/05/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là: a

       chiều rộng là: b

Ta có: a = b x 2 (1)

           (b + 20) x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 20 x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 30 = a + 15 (2)

            Thay (1) vào (2) ta được:

            b x 3/2 + 30 = b x 2 + 15

            b x 2 - b x 3/2 = 30 - 15

            b x ( 2 - 3/2 ) = 15

            b x 1/2 = 15

            b = 15 : 1/2 

            b = 30

            a = 30 x 2

            a = 60

            Vậy chiều dài của thửa ruộng là: 60 m

                   chiều rộng của thửa ruộng đó là: 30 m

                                                                Diện tích của thửa ruộng lúc đầu là:

                                                                             60 x 30 = 1800 (m2)

                                                                                   Đáp số: 1800 m2

            

            

Đọc tiếp...
lê nhật ánh 08/02/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là 1800 nhưng mà không biết cách làm như nào

Đọc tiếp...
nguyen dieu anh 19/10/2014 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

dien tich khu dat do la:

130*200=26000m2

tren ca khu dat nguoi ta thu hoach duoc so mia la

26000:100*300=78000kg

Ds: 78 tan mia

Đọc tiếp...
Avatar 14/10/2016 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là:    130-70=60(m)

a) Diện tích khu đất đó là:    130*60=7800(m2)

b) Tổng số kg mía thu được là:     7800:100*300=23400(kg)

              Đổi 23400kg = 23,4 tấn

   Vậy a) là 60m

          b) là 23,4 tấn

Đọc tiếp...
Trần Yến Quyên 14/10/2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

= 78 tấn mía 

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 03/03/2016 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

Diện tích hình tròn giảm số phần trăm là:

100% * 100% - 80%*80%= 36%

Diện tích hình tròn là:

113,04: 36 * 100= 314 (cm2)

Đ/s: 314 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Thư 15/02/2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Giải cụ thể zùm yk!!!

 

Đọc tiếp...
nguyen tuan dat 25/12/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

óc chó

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/05/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

 Lời giải đầy đủ : Gọi H,G,K lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A,M,B

vì M là trung điểm của AB => MG = \(\frac{AH+BK}{2}\)
 BK = 2MG - AH
Ta có S ACD =  AH.DC = 30
S MCD =  MG.DC = 27,5
 (2MG - AH).CD = 27,5*2 - 30=25
S BCD= . BK.CD = (2MG - AH).CD =25

Vậy diện tích tam giác BCD = 25 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Liêm 06/01/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

diện tích tam giác BCD=25cm2

Đọc tiếp...
nguyễn minh phương 23/02/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Nếu coi đáy của ACD , MCD , BCD đều là 10 cm thì chiều cao của ACD là 3 cm ,của MCD là 2,75 cm .

Ta thấy 3-2,75=0,25 \(\Rightarrow\)2,75-0,25=2,5

2,5\(\times\)10 =25 (cm2). Vậy SBCD là 25cm2.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: