Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đức Văn 12/12/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

đap án là câu C

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 12/12/2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

(Các công thứ ĐÚNG nói về diện tích hình thang là :

(B) \(\left(\frac{a+b}{2}\right)\times h\)

(Diện tích của hình thang bằng chiều cao nhân với trung bình cộng của hai cạnh đáy)

(C) \(\frac{(a+b)\times h}{2}\)

(Diện tích của hình thang bằng tổng độ dài 2 cạnh đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2)

(D) \(\frac{1}{2}\times\left(a+b\right)\times\text{h}\)

(Diện tích của hình thang bằng đường trung bình nhân với chiều cao)

Okay !

Đọc tiếp...
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Moon `⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 12/12/2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Theo công thức tính diện tích hình thang:

Đáy lớn và đáy nhỏ

Ta mang cộng vào

Cộng vào nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra.

Vậy, theo đề bài trên, đáp án đúng là:

D.\(\frac{1}{2}.\left(a+b\right).h\)

# Chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 20/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18/01/2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a
       Chieu rong: b
ta co dien h manh dat la: S= a.b=3b.b
khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:
                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160
                           => 8b=176 => b= 22
                                              => a= 66
vay dien h manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

:D

Đọc tiếp...
top scorer 20/07/2015 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Goi chieu dai: a

       Chieu rong: b

ta co dien tich manh dat la: S= a.b=3b.b

khi tang chieu dai len 4 va giam chieu rong di 4 thi ta duoc:

                         (a-4).(a+4) - 3b.b=160

                           => 8b=176 => b= 22

                                              => a= 66

vay dien tich manh dat ban dau la:  22 . 66= 1452

Đọc tiếp...
Kaito1412_TV 13/11/2018 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

Phù, phù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phùphù, phù, phù, phù, phù, phùphù, phù, phù, phù, phù, phùphù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phù, ....  khó thở quá. Nếu có 1 chiếc bình dưỡng khí hoặc thứ gì đó giúp mk hô hấp tốt hơn thì mk sẽ giúp cậu. Còn giờ thì : phù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phùphù, phù, phù, phù, phù, phùphù, phù, phù, phù, phù, phùphù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phù,phù, phù, phù, phù, phù, phù

Đọc tiếp...
Nàng Tiên Cá 13/11/2018 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

Phù lắm thế!

Đọc tiếp...
Trân Trần 15/04/2015 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng là X thì chiều dài là 2X (mét). Diện tích ban đầu là 2X x X

khi tăng chiều rộng lên 3 mét thì diện tích là 2X x (X+3) nên lúc sau diện tích thành 2X x X + 2X x 3 = diện tích lúc đầu + 6 X 

theo đề bài thì 6 X = 240 nên X = 40

vaajy diện tích ban đầu là: 2 X x X = 2 x 40 x 40 = 3200 mét vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Vy 12/08/2016 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

bạn ơi, mk cũng mắc bài nay. bạn có câu trả lời chưa, cho mk bít với ngay nhé

Đọc tiếp...
minh trần lê 05/11/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

18cm A B C D 27cm M 12 cm H

Ta có AM = \(\frac{12}{18}\)AB=\(\frac{2}{3}\)AB

Tỉ số diện tích : 

\(\frac{S_{AMC}}{S_{ABC}}=\frac{AM}{AB}=\frac{2}{3}\)( cùng chiều cao hạ từ C )

vì SBMC + SAMCD = SABCD

SABCD - SAMCD = SBMC = 42cm2

BM dài số cm là : 18 - 12 = 6 ( cm )

Chiều cao AH là : \(\frac{42\times2}{6}=\frac{84}{6}=14\)( cm )

SAMCD là :

\(\frac{\left(12+27\right)\times14}{2}=\frac{546}{2}=273\)( cm2 )

Đáp số : 273 cm2

Đọc tiếp...
✔ Ngộ Khỉ ✔ 05/11/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của nguyen thu phuong - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Tham khảo nhé !

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 28/01/2015 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng đó là: 

      5,6 * 5 =28 (m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông đó là:

     4 * 4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là:

    28-16=12(m2)

            Đáp số: 12m2

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo Trân 16/01/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là

     5,6 x 5 =28(m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông là 

      4x4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là

       28-16=12(m2)

            Đáp số :12 m2

nhớ k cho mình nhe cảm ơn!

Đọc tiếp...
animeboy 22/03/2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

dien h can phong do la 

       5.6*5 =28

       dap spo: 28

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 02/11/2018 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

M A B C N

MK KẺ HÌNH HƠI XẤU MONG BẠN THÔNG CẢM

Xét tam giác BCM và tam giác MNC có:

                  chung đường cao hạ từ đỉnh C xuống BM

                  Đáy \(MN=\frac{1}{3}BM\)

=>SMNC=\(\frac{1}{3}S_{BMC}\)

=> \(S_{BMC}=3xS_{MNC}=24.3=72cm^2\)

xét tam giác BCM và tam giác ABC có:

   Chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống AC

   Đáy CM=\(\frac{2}{3}AC\)(VÌ AM \(=\frac{1}{3}AC\))

=> \(S_{BMC}=\frac{2}{3}S_{ABC}\)

Mà \(S_{BMC}=72cm^2\)=>\(S_{ABC}=72:\frac{2}{3}=108cm^2\)

Vậy \(S_{ABC}=108cm^2\)

mk giải hơi tắt, nếu có chỗ nào sai mong các bn gớp ý

*****Chúc các bạn học giỏi*****

Đọc tiếp...
minh trần lê 02/11/2018 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

sơ đồ : 

A B C M N  

                 Tỉ số diện tích : 

\(\frac{S_{MNC}}{S_{BMC}}=\frac{MN}{BM}=\frac{1}{3}\)( cùng chiều cao hạ từ )

\(\frac{S_{BMC}}{S_{ABC}}=\frac{MC}{AC}=\frac{2}{3}\)( cùng chiều cao hạ từ )

\(S_{MNC}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times S_{ABC}=\frac{2}{9}\times S_{ABC}\)

\(S_{ABC}=S_{MNC}\div\frac{2}{9}=24\times\frac{9}{2}=108cm^2\)

\(S_{ABC}=108cm^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 02/11/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

AI THÈM CHÉP 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Bích 29/10/2018 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

Gọi M là trung điểm BC

+) vecto AI=vecto IG=vecto GM

+) vecto AI=1/3vecto AM=1/3(vecto CM-vecto CA)=2/3vecto CB-1/3vecto CA

+) vecto AK=1/5vecto AB=1/5vecto CB-1/5vectoCA

+) vecto CK=vecto CA+vecto AK=vecto CA+1/5vecto AB

=vecto CA+1/5vecto CB-1/5vecto CA=1/5vecto CB+4/5vecto CA

+)vecto CI=vecto CA+vecto AI= vecto CA+1/3vecto AM

=vecto CA+1/3vecto AC+1/6vecto CB=2/3vecto CA+1/6vecto CB

b/

+) vecto CI =2/3vecto CA+1/6vecto CB=5(4/30vecto CA+1/30vecto CB)

+) vecto CK=6(4/30vecto CA+1/30vecto CB)

do đó 1/5vecto CI=1/6vecto CK

Nên C,I,K thẳng hàng.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 08/06/2015 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

102 : 2  = 51( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

128 : 4 = 32 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

51 - 32 = 19 ( m)

Diện tích hình chữ nhật là :

32 x 19 = 608 ( m2)

                 Đáp số : 608 m2

Đọc tiếp...
thang Tran 08/06/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài và chiều rộng của khu đất là a , b (ĐK:a,b>0)

Tổng của chiều dài khu vườn và chiều rộng khu vườn là 2(a+b)=102 =>a+b = 56 (m)

Diện tích khu vườn ban đầu la S=a.b (m^2)

Khi tăng chiều rộng lên 4 thì chiều rộng là b+4 (m)

Diện tích khu vườn sau khi tăng chiều rộng lên 4 là : S1=(b+4)a = ab +4*a

Theo bài ra ta có 

S + 128 = S1 => S1-S = 128 => ab+4*a -ab = 128 =>4*a=128 =>a=32

Vậy chiều dài mảnh đất là 32 => 32 + b = 56 => b = 56-32 = 24(m)

Vậy diện tích khu vườn là S= 24*32 = 768 (m^2)

Đ/s: 768 (m^2)

Đọc tiếp...
songuku ssj9 04/02/2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

nhầm rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
OoO Linh Chun OoO 15/05/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

chu vi =ax4

dien h=axa

canh=chu vi :4

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 15/05/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

chu vi : cạnh  x 4

Cạnh : CV : 4

Diện tích : cạnh X cạnh

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình 15/05/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Công thức tính chu vi hình vuông: P = A X 4

Trong đó:

+ a : độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

+ P: Chu vi hình vuông

- Công thức tính diện tích hình vuông: S = A X A Hoặc S = A2

+ a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

+ S: Diện tích hình vuông

cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi là:lấy chu vi chia cho 4

cách tính cạnh hình vuông khi biết diện tích thì bạn pahri tim xem 2 số nào giống nhau để nhân với nhau dược kết quả là diện tích

Đọc tiếp...
Bùi Hà Linh 24/10/2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Bàn kính của hình tròn là :

6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích   hình tròn là :

3×3×3,14=28,26(cm2)

Diện tích hình chữ nhật là :

28,26×5=141,3(cm2)

Chiều dài hình chữ nhật là :

141,3:9=15,7(cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(15,7+9)×2=49,4(cm)

Đ/S: 49,4 cm

Đọc tiếp...
minh trần lê 24/10/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Giải :

Bán kính hình tròn là :

6 : 2 = 3 ( cm )

Diện tích hình tròn là :

3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

Diện tích hình chữ nhật là :

28,26 x 5 = 141,3 ( cm2 )

Chiều dài hình chữ nhật là :

141,3 : 9 = 15,7 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 15,7 + 9 ) x 2 = 49,4 ( cm )

Đáp số : 49,4 cm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: