Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Diện tích


Minh Youtuber Minh Youtuber 26 tháng 10 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là :

3 : 1% = 300 (mm)

Đổi 300mm=3cm

Diện tích của hình vuông là:

3 x 4= 12(cm2)

Đáp số: 12 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí 26 tháng 10 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

                  990000mm

Đọc tiếp...
Đỗ Như Quỳnh Đỗ Như Quỳnh 26 tháng 10 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

90 000mm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 20 tháng 8 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

\(S_{MNP}=S_{ABCD}-\left(S_{MNB}+S_{AMPD}+S_{CNP}\right)\) (*)

\(S_{AMPD}=\frac{\left(AM+DP\right)xAD}{2}=\frac{\left(AM+DP\right)x10}{2}=5xAM+5xDP\)

\(S_{CNP}=\frac{CPxCN}{2}=\frac{5xCP}{2}\)

\(S_{AMPD}+S_{CNP}=5xAM+5xDP+\frac{5xCP}{2}=\frac{10xAM+10xDP+5xCP}{2}=\)

\(=\frac{10xAM+5x\left(DP+CP\right)+5xDP}{2}=\frac{10xAM+5xCD+5xDP}{2}\)(**)

Từ (*) ta thấy \(S_{MNP}\) phụ thuộc vào \(S_{AMPD}+S_{CNP}\) (Do \(S_{ABCD};S_{MNB}\) không thay đổi)

\(\Rightarrow S_{MNP}\) nhỏ nhất khi (**) lớn nhât và \(S_{MNP}\) lớn nhất khi (**) nhỏ nhất

(**) lớn nhất khi DP lớn nhất, DP lớn nhất khi P trùng với C

(**) nhỏ nhất khi DP nhỏ nhất, DP nhỏ nhất khi P trùng với D

Đến đây bài toán đã tường minh bạn tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ ꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ 20 tháng 7 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

   Bài giải:

Chiều cao của hình Tam giác là :

    15 x 2/3  = 10 ( cm )

Diện tích hình tam giác đó là:

 15 x 10 : 2 = 75 ( cm2 ) 

      Đáp số: 75 cm2

Đọc tiếp...
Lê Phạm Bảo Linh Lê Phạm Bảo Linh 20 tháng 7 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình tam giác đó là:

     15 x ( 15:3 x2) :2 = 75( cm2)

                                   Đáp số: 75 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Kim Ngân 16 tháng 8 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

bài giải:

chiều cao là:

15:3x2=10(cm)

1/2 của cao là:

10:2=5(cm)

đáp số:5cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi 16 tháng 8 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Thank you 

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 1 tháng 8 lúc 7:00
Báo cáo sai phạm

Bài giải : MF và PE cắt nhau tại I => I chính là trọng tâm của MNP .

               NI cắt MP tại K vì I là trọng tâm nên ta có KI = NK/3 

               => S hình tam giác KPI = S hình tam giác KPN/3 ( vì chung đường cao từ P xuống NK mà cạnh đáy KI = NK/3.

               Tương tự S hình tam giác KMI = S hình tam giác KMN/3 => S hình tam giác KPI = S hình tam giác KMI = S hình tam giác KPN/3 + S hình tam giác KMN/3 = ( S hình tam giác KPN + S hình tam giác KMN )/3 = S hình tam giác MNP/3 = 180/3 = 60 (cm2) . 

Đọc tiếp...
6	Nguyễn Thái Bình 6 Nguyễn Thái Bình 18 tháng 7 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

đáp án : C 

nha ! 

Đọc tiếp...
lê đức anh lê đức anh 18 tháng 7 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

diện tích hình vuông là:

    6x6=36cm2

diện tích hình tròn là:

       \(\left(6:2\right)^2\times3,14=28,26cm^2\)

diện tích phần tô đậm là:

          36-28,26=7,74cm2

->Đáp án là C

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh 18 tháng 7 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

ý C nha

Đọc tiếp...
Trần Vũ Hoàng Hân Trần Vũ Hoàng Hân 15 tháng 7 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 8 tháng 7 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài a ; chiều rộng b (m)

Ta có a = 2 x b

=> S ban đầu = a x b = 2 x b x b 

=> S thay đổi = (a - 2)(b + 2) = a x b + 2 x a - 2 x b - 4 = a x b + 2 x (a - b) - 4 = 2 x b x b + 2 x b - 4

Lại  có : S thay đổi - S ban đầu = 60 m 

<=> 2 x b x b + 2 x b - 4 - 2 x b x b = 60

=> 2 x b - 4 = 60

=> 2 x b = 64

=> b = 32

=> a = 64

=> S ban đầu : 32 x 64 = 2048

Đọc tiếp...
kimetsu no yaiba kimetsu no yaiba 17 tháng 6 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

rộng:4

dài:5

a) chiều dài hcn là:

        45:(4+5)x5=25(cm)

    chiều rộng là:

        45-25= 20(cm)

b)diện tích hcn là:

          25x20=500(cm2)

                đáp số: a) 25cm;20cm

                            b)500cm2

tui ko phải gái đẻ hình cho đẹp

Đọc tiếp...
vu duc huy vu duc huy 5 tháng 7 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

 a chiều rộng là 

     45 chia (4 cộng 5 ) nhân 4 bằng 20 cm

chiều dài là 

     45 trừ 20 bằng 25 cm

b diện tích HCN là

    20 nhân 25 bằng 500 cm vuông 

                         đáp số  a rộng 20cm dài 25cm

                                      b 500 cm vuông

Đọc tiếp...
Lương Kim Thế Bách Lương Kim Thế Bách 17 tháng 6 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

a) Chiều dài là 25

   Chiều rộng là 20

b) Diện tích là 500

Đọc tiếp...
¿Oo_ღ~♥S♥ℋ♥ℋ~ღ_oO¿ ¿Oo_ღ~♥S♥ℋ♥ℋ~ღ_oO¿ 6 tháng 6 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

            Giải

   Đổi : 2 dm 4 cm = 24 cm

Cạnh hình vuông là : 24 : 4 = 6 ( cm)

Diện tích hình vuông là : 6 x 6 = 36 (cm2 )

            Đ/s : 36 cm2

Hok tốt~

Đọc tiếp...
Tạ Linh Chi Tạ Linh Chi 6 tháng 6 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Đổi :  2dm4cm = 24 cm

1 cạnh hình vuông có độ dài là :

24 : 4 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

6 x 6 = 36 ( cm )

Đ/s : 36 cm 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Tường Anh Nguyễn Lê Tường Anh 6 tháng 6 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

2 dm 4 cm = 24 cm

Độ dai 1 canh của hình vuông là :

        24 : 4 = 6 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

          6 x 6 = 36 ( cm2 )

                Đáp số : 36 cm 2

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 15 tháng 7 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

hình đâu

Đọc tiếp...
nguyenthiquynhanh nguyenthiquynhanh 24 tháng 5 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

tuc vua thoi

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Thắng Phạm Hữu Thắng 21 tháng 5 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

đéo biết

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 8 tháng 5 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

Diện tích Trần của căn phòng là:

 8,5 x 6,4 = 54,4 ( m2)

Diện tích xung quanh phòng là:

 ( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 ( m2) 

Diện tích trong phòng là:

 54,4 + 104,3 = 158,7 ( m2)

 Diện tích phần cần quét vôi là:

  158,7 - 13,6 = 145,1 ( m2)

    Đ/S : ....

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 9 tháng 5 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

ê có chắc không đấy

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 9 tháng 5 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 8 tháng 5 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

    384 : 6 = 64 ( dm2 ) 

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

   64 x 4 = 256 ( dm2 ) 

b) Vì diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh mà: 64 = 8 x 8 nên cạnh của hình lập phương là 8 dm 

          Đáp số: a) 256 dm2 

                 b) 8 dm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: